Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Kiusallisia näkökulmia
työelämään,
henkilöstöjohtamiseen ja
yrityskulttuuriin
Aki Ahlroth
Twitter @aahlroth
Rahalla rakennettu sitoutuneisuus
voi olla vaarallista työyhteisölle.
Valitse tilalle autonomia, työn
merkityksellisyys ja...
Paljon on puhuttu esimiesten
kyvyttömyydestä osoittaa kiitosta.
Entä kuinka usein muistamme itse
kiittää omaa pomoamme?
Ke...
Työpaikka valitaan
yhä useammin brändin sijaan
siellä työskentelevien ihmisten
perusteella. Parhaat talentit
vetävät kalta...
Usein HR:n työtä ohjaa
hallinnollisen tehokkuuden
tavoittelu ja oman työtaakan
keventäminen, ei henkilöstön etu.
Ketä sinä...
Prosessit saavat ihmiset
liikkeelle pakosta, kukoistava
yrityskulttuuri puolestaan
intohimosta.
Aki Ahlroth 2015
Surullista, että niin monessa
yrityksessä on tärkeämpää
näyttää kiireiseltä ja noudattaa
sääntöjä kuin tehdä tulosta ja
lu...
Olemme eteviä keksimään
perusteluja sille, miksi juuri
meidän ei tarvitse muuttua.
Muiden muuttuminen
tuntuu kuitenkin täy...
Jokaisessa organisaatiossa on
sabotöörejä. Joko olet tehnyt
virheen rekrytoidessasi heidät
sellaisina tai kulttuurinne on
...
Yrityskulttuurin muuttumista
tahtova johto harvoin ymmärtää,
että se itse ylläpitää ei-toivottua
kulttuuria luomillaan olo...
Johtajan on oltava tarvittaessa
läsnä. Yhtä tärkeää on silti
ymmärtää, koska on annettava
työrauha ja pysyttävä
poissa jal...
Ehkä julmin esimiehen
vallankäytön väline on
arvostuksen puutteen
osoittaminen työntekijälleen.
Taitavimmilla ovat käytöss...
Helpoin tapa vaikuttaa omaan
työhyvinvointiinsa on muuttaa
asennoitumistaan pykälää
myönteisemmäksi. Se on kiinni
meistä i...
Paljon puhutaan työntekijöiden
sitoutuneisuuden tarpeesta, mutta
liian vähän organisaatioiden
sitoutuneisuudesta
työntekij...
Esimiehen tehtävä ei ole
motivoida vaan poistaa esteet
sekä mahdollistaa työn tekeminen
innostavalla ja järkevällä tavalla...
Työelämän laatu ei parane niin
kauan kun vika on mielestämme
aina jossain muussa kuin
itsessämme.
Aki Ahlroth 2015
Työelämän epävarmuus heikentää
johtamisen laatua esimiesten
tehdessä itselleen edullisia
päätöksiä kollektiivisen hyödyn
t...
Kunnioittakaamme yrityksiä,
jotka kirjaavat strategiaansa
tavoitteen olla paras työpaikka
omassa genressään. Vain silloin
...
Tulevaisuuden johtajan tunnistaa
siitä, että edeltäjistään poiketen
hän pyrkii vähentämään
vaikutusvaltaansa
organisaatios...
Yrityskulttuurin muutos edellyttää
tavoitekulttuurin vastaisten
olosuhteiden purkamista.
Valmennukset ja työpajat ovat
muu...
Luovuus ja uudistuminen vaativat
kykyä pysähtyä. Silti moni
keskittyy juoksemaan yhä
kovempaa ja tekemään vääriä
asioita y...
Jako asiantuntija- ja
esimiestehtäviin ei ole tarpeen
sillä kaikki ovat omalla tavallaan
asiantuntijoita. Esimiehen
asiant...
Se, että työkaveri pyytää apuasi
tai mielipidettäsi, on arvostuksen
osoitus sinua ja ammattitaitoasi
kohtaan. Arvostus näk...
Parempi työelämä edellyttää
aikuinen-lapsi -asetelmasta
luopumista johtamisessa.
Henkinen paluu päiväkotiin ei
inspiroi ke...
Yritysten kasvun tiellä on kaksi
seikkaa: vaikeus päästää irti
kontrollista ja virheiden pelosta
johtuva rohkeuden puute l...
Tulevaisuuden johtaja keskittyy
johtamaan työntekijöidensä
ajattelua ja vapauttaa heidät
kahleista, jotka estävät työn
tek...
Rakentavan palautteen ääripäät
ovat yllättävän yleisiä:
vesitämme viestin kaunistelemalla
tai annamme töksähtävän
palautte...
Varma tapa tappaa tiimin
motivaatio on kieltää työn
tekeminen järkevällä tavalla.
Huipputiimejä ei synny ilman
autonomiaa....
Työelämän muuttuessa ei ole
enää relevanttia kysyä itseltään,
uskallanko toimia avoimesti ja
läpinäkyvästi, vaan uskallank...
Organisaatioille vaarallisimpia
eivät ole ne työntekijät, jotka
tekevät virheitä kokeillessaan,
vaan ne joilla ei ole rohk...
Palkitsemisella ei ohjata
ainoastaan työntekijöiden
suoriutumista, vaan se voi
määritellä yrityksesi kulttuurin.
Aki Ahlro...
Johtajuus mitataan siinä, ovatko
ihmiset valmiita seuraamaan
sinua asemastasi riippumatta.
Jokainen voi tehdä
johtamisteko...
Työhyvinvointikeskustelussa
unohdetaan usein työ sinänsä:
Mitä se pitää sisällään, kuinka
innostavaa se on ja miten sitä o...
Esimiesten parjaamisen sijaan olisi
toisinaan rakentavampaa puhua
siitä, kuinka jokaisen yksilön
työelämätaitoja tulisi ke...
Kuten niin monessa muussakin
asiassa, myös johtamisessa eivät
ratkaise puheet vaan teot.
Todellinen johtajuus näkyy
arjen ...
Miksi muutosjohtamisesta
puhutaan jonkinlaisena
erityisosaamisena, vaikka
liiketoiminta, yritykset ja
työelämä ovat jatkuv...
Yhä useamman yrityksen tulisi
miettiä suorituksen johtamisen
sijaan sitä, kuinka intohimon
liekki saadaan sytytettyä
työnt...
Kontrolli on sitä, kun ylilyönnin
tehneen työntekijän puhuttelun
sijaan virheen mahdollisuus
eliminoidaan kaikilta.
Hyväst...
Luottamuspääoma on kuin
pörssikurssi. Sen nousee yleensä
hitaasti, mutta romahtaa
pahimmillaan yhdessä päivässä.
Aki Ahlro...
Työelämämme kehittyisi
nopeammin, jos ihmiset
käyttäisivät vähemmän aikaa sen
pohtimiseen, mitä pitäisi tehdä ja
alkaisiva...
Voittajia ovat ne työpaikat, jotka
onnistuvat muodostamaan
työntekijöihinsä emotionaalisen
siteen. Ilman sitä vain
työteht...
Hyvä esimies johtaa intohimoa ja
innostusta eikä suoritusta tai
tulosta. Tulos seuraa perässä kun
mainitut seikat ovat kun...
Johto, joka ei koskaan myönnä
virheitään, ei saavuta
työntekijöiden luottamusta.
Tyrimisen myöntäminen luo
perustan uudell...
Esimies toimii palveluammatissa.
Ne esimiehet, jotka eivät tunne
näin sydämessään, hakeutukoon
muihin tehtäviin.
Aki Ahlro...
Usein paremman työpaikan
luominen sälytetään
henkilöstöjohtajalle. Parhaiten
onnistuvat silti yritykset, joissa
muutos tot...
Niin metsä vastaa kuin sinne
huudetaan. Jos peräänkuulutat
henkilöstöltä joustavuutta ja
yhteistyötä, tarkista ensin
kuink...
Tulevaisuuden työelämässä, jota
leimaavat vapaus ja vastuu,
yksilön vastuuta ei voi ulkoistaa
muille, kuten johdolle ja
yh...
Aki Ahlroth
aki.ahlroth@siili.fi
Twitter @aahlroth
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
Työyhteisöviestinnän uusi aikakausi
Next
Upcoming SlideShare
Työyhteisöviestinnän uusi aikakausi
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Kiusallisia näkökulmia työelämään, henkilöstöjohtamiseen ja yrityskulttuuriin

Download to read offline

Kokosin yhteen dokumenttiin viimeisen vuoden aikana synnyttämiäni ajatuksia työelämästä, henkilöstöjohtamisesta ja yrityskulttuurista.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Kiusallisia näkökulmia työelämään, henkilöstöjohtamiseen ja yrityskulttuuriin

 1. 1. Kiusallisia näkökulmia työelämään, henkilöstöjohtamiseen ja yrityskulttuuriin Aki Ahlroth Twitter @aahlroth
 2. 2. Rahalla rakennettu sitoutuneisuus voi olla vaarallista työyhteisölle. Valitse tilalle autonomia, työn merkityksellisyys ja luottamus. Aki Ahlroth 2015
 3. 3. Paljon on puhuttu esimiesten kyvyttömyydestä osoittaa kiitosta. Entä kuinka usein muistamme itse kiittää omaa pomoamme? Kenties vielä harvemmin. Aki Ahlroth 2015
 4. 4. Työpaikka valitaan yhä useammin brändin sijaan siellä työskentelevien ihmisten perusteella. Parhaat talentit vetävät kaltaisiaan puoleensa. Aki Ahlroth 2015
 5. 5. Usein HR:n työtä ohjaa hallinnollisen tehokkuuden tavoittelu ja oman työtaakan keventäminen, ei henkilöstön etu. Ketä sinä palvelet? Aki Ahlroth 2015
 6. 6. Prosessit saavat ihmiset liikkeelle pakosta, kukoistava yrityskulttuuri puolestaan intohimosta. Aki Ahlroth 2015
 7. 7. Surullista, että niin monessa yrityksessä on tärkeämpää näyttää kiireiseltä ja noudattaa sääntöjä kuin tehdä tulosta ja luoda innovaatioita. Aki Ahlroth 2015
 8. 8. Olemme eteviä keksimään perusteluja sille, miksi juuri meidän ei tarvitse muuttua. Muiden muuttuminen tuntuu kuitenkin täysin välttämättömältä. Aki Ahlroth 2015
 9. 9. Jokaisessa organisaatiossa on sabotöörejä. Joko olet tehnyt virheen rekrytoidessasi heidät sellaisina tai kulttuurinne on muovannut heistä sellaisia. Aki Ahlroth 2015
 10. 10. Yrityskulttuurin muuttumista tahtova johto harvoin ymmärtää, että se itse ylläpitää ei-toivottua kulttuuria luomillaan olosuhteilla. Aki Ahlroth 2015
 11. 11. Johtajan on oltava tarvittaessa läsnä. Yhtä tärkeää on silti ymmärtää, koska on annettava työrauha ja pysyttävä poissa jaloista. Aki Ahlroth 2015
 12. 12. Ehkä julmin esimiehen vallankäytön väline on arvostuksen puutteen osoittaminen työntekijälleen. Taitavimmilla ovat käytössä nonverbaalit keinot. Aki Ahlroth 2015
 13. 13. Helpoin tapa vaikuttaa omaan työhyvinvointiinsa on muuttaa asennoitumistaan pykälää myönteisemmäksi. Se on kiinni meistä itsestämme. Aki Ahlroth 2015
 14. 14. Paljon puhutaan työntekijöiden sitoutuneisuuden tarpeesta, mutta liian vähän organisaatioiden sitoutuneisuudesta työntekijöihinsä. Aki Ahlroth 2015
 15. 15. Esimiehen tehtävä ei ole motivoida vaan poistaa esteet sekä mahdollistaa työn tekeminen innostavalla ja järkevällä tavalla. Aki Ahlroth 2015
 16. 16. Työelämän laatu ei parane niin kauan kun vika on mielestämme aina jossain muussa kuin itsessämme. Aki Ahlroth 2015
 17. 17. Työelämän epävarmuus heikentää johtamisen laatua esimiesten tehdessä itselleen edullisia päätöksiä kollektiivisen hyödyn tavoittelun sijaan. Aki Ahlroth 2015
 18. 18. Kunnioittakaamme yrityksiä, jotka kirjaavat strategiaansa tavoitteen olla paras työpaikka omassa genressään. Vain silloin ylin johto sataprosenttisesti mukana. Aki Ahlroth 2015
 19. 19. Tulevaisuuden johtajan tunnistaa siitä, että edeltäjistään poiketen hän pyrkii vähentämään vaikutusvaltaansa organisaatiossaan. Aki Ahlroth 2015
 20. 20. Yrityskulttuurin muutos edellyttää tavoitekulttuurin vastaisten olosuhteiden purkamista. Valmennukset ja työpajat ovat muutoin ajanhukkaa. Aki Ahlroth 2015
 21. 21. Luovuus ja uudistuminen vaativat kykyä pysähtyä. Silti moni keskittyy juoksemaan yhä kovempaa ja tekemään vääriä asioita yhä tehokkaammin. Aki Ahlroth 2015
 22. 22. Jako asiantuntija- ja esimiestehtäviin ei ole tarpeen sillä kaikki ovat omalla tavallaan asiantuntijoita. Esimiehen asiantuntijuus on johtaminen. Aki Ahlroth 2015
 23. 23. Se, että työkaveri pyytää apuasi tai mielipidettäsi, on arvostuksen osoitus sinua ja ammattitaitoasi kohtaan. Arvostus näkyy arjen teoissa. Aki Ahlroth 2015
 24. 24. Parempi työelämä edellyttää aikuinen-lapsi -asetelmasta luopumista johtamisessa. Henkinen paluu päiväkotiin ei inspiroi ketään. Aki Ahlroth 2015
 25. 25. Yritysten kasvun tiellä on kaksi seikkaa: vaikeus päästää irti kontrollista ja virheiden pelosta johtuva rohkeuden puute läpi koko organisaation. Aki Ahlroth 2015
 26. 26. Tulevaisuuden johtaja keskittyy johtamaan työntekijöidensä ajattelua ja vapauttaa heidät kahleista, jotka estävät työn tekemisen järkevästi. Aki Ahlroth 2015
 27. 27. Rakentavan palautteen ääripäät ovat yllättävän yleisiä: vesitämme viestin kaunistelemalla tai annamme töksähtävän palautteen julkisesti. Aki Ahlroth 2015
 28. 28. Varma tapa tappaa tiimin motivaatio on kieltää työn tekeminen järkevällä tavalla. Huipputiimejä ei synny ilman autonomiaa. Aki Ahlroth 2015
 29. 29. Työelämän muuttuessa ei ole enää relevanttia kysyä itseltään, uskallanko toimia avoimesti ja läpinäkyvästi, vaan uskallanko olla toimimatta. Aki Ahlroth 2015
 30. 30. Organisaatioille vaarallisimpia eivät ole ne työntekijät, jotka tekevät virheitä kokeillessaan, vaan ne joilla ei ole rohkeutta kokeilla. Aki Ahlroth 2015
 31. 31. Palkitsemisella ei ohjata ainoastaan työntekijöiden suoriutumista, vaan se voi määritellä yrityksesi kulttuurin. Aki Ahlroth 2015
 32. 32. Johtajuus mitataan siinä, ovatko ihmiset valmiita seuraamaan sinua asemastasi riippumatta. Jokainen voi tehdä johtamistekoja arjessa. Aki Ahlroth 2015
 33. 33. Työhyvinvointikeskustelussa unohdetaan usein työ sinänsä: Mitä se pitää sisällään, kuinka innostavaa se on ja miten sitä on johdetaan. Aki Ahlroth 2015
 34. 34. Esimiesten parjaamisen sijaan olisi toisinaan rakentavampaa puhua siitä, kuinka jokaisen yksilön työelämätaitoja tulisi kehittää. Aki Ahlroth 2015
 35. 35. Kuten niin monessa muussakin asiassa, myös johtamisessa eivät ratkaise puheet vaan teot. Todellinen johtajuus näkyy arjen pienissä teoissa. Aki Ahlroth 2015
 36. 36. Miksi muutosjohtamisesta puhutaan jonkinlaisena erityisosaamisena, vaikka liiketoiminta, yritykset ja työelämä ovat jatkuvassa muutoksessa? Aki Ahlroth 2015
 37. 37. Yhä useamman yrityksen tulisi miettiä suorituksen johtamisen sijaan sitä, kuinka intohimon liekki saadaan sytytettyä työntekijöissä. Aki Ahlroth 2015
 38. 38. Kontrolli on sitä, kun ylilyönnin tehneen työntekijän puhuttelun sijaan virheen mahdollisuus eliminoidaan kaikilta. Hyvästi vapaus ja vastuu. Aki Ahlroth 2015
 39. 39. Luottamuspääoma on kuin pörssikurssi. Sen nousee yleensä hitaasti, mutta romahtaa pahimmillaan yhdessä päivässä. Aki Ahlroth 2015
 40. 40. Työelämämme kehittyisi nopeammin, jos ihmiset käyttäisivät vähemmän aikaa sen pohtimiseen, mitä pitäisi tehdä ja alkaisivat oikeasti tehdä. Aki Ahlroth 2015
 41. 41. Voittajia ovat ne työpaikat, jotka onnistuvat muodostamaan työntekijöihinsä emotionaalisen siteen. Ilman sitä vain työtehtävillä on väliä. Aki Ahlroth 2015
 42. 42. Hyvä esimies johtaa intohimoa ja innostusta eikä suoritusta tai tulosta. Tulos seuraa perässä kun mainitut seikat ovat kunnossa. Aki Ahlroth 2015
 43. 43. Johto, joka ei koskaan myönnä virheitään, ei saavuta työntekijöiden luottamusta. Tyrimisen myöntäminen luo perustan uudelle yhteistyölle. Aki Ahlroth 2015
 44. 44. Esimies toimii palveluammatissa. Ne esimiehet, jotka eivät tunne näin sydämessään, hakeutukoon muihin tehtäviin. Aki Ahlroth 2015
 45. 45. Usein paremman työpaikan luominen sälytetään henkilöstöjohtajalle. Parhaiten onnistuvat silti yritykset, joissa muutos toteutetaan toimitusjohtajan johdolla. Aki Ahlroth 2015
 46. 46. Niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan. Jos peräänkuulutat henkilöstöltä joustavuutta ja yhteistyötä, tarkista ensin kuinka itse toimit.   Aki Ahlroth 2015
 47. 47. Tulevaisuuden työelämässä, jota leimaavat vapaus ja vastuu, yksilön vastuuta ei voi ulkoistaa muille, kuten johdolle ja yhteiskunnalle. Aki Ahlroth 2015
 48. 48. Aki Ahlroth aki.ahlroth@siili.fi Twitter @aahlroth
 • HannuH2014

  Dec. 21, 2015
 • TiinaKetola

  Oct. 29, 2015
 • AunolaElina

  Oct. 3, 2015
 • LasseLeino

  Jun. 3, 2015
 • MaaritHrml

  May. 29, 2015
 • Grahamcleveley

  Apr. 16, 2015
 • minnagurney

  Apr. 14, 2015
 • MarjoVidlund

  Mar. 12, 2015
 • TommiVesanen

  Mar. 6, 2015
 • elinauutela

  Feb. 24, 2015
 • VilleManninen

  Feb. 16, 2015
 • satutahtinen

  Feb. 2, 2015
 • lauriolio

  Jan. 21, 2015
 • PaavoToiviainen

  Jan. 20, 2015
 • JanneSinisammal

  Jan. 20, 2015
 • Siivittaja

  Jan. 20, 2015
 • korptom

  Jan. 19, 2015
 • MiskaFredman

  Jan. 19, 2015
 • marjaleenapartokoski

  Jan. 19, 2015
 • Liiketta

  Jan. 18, 2015

Kokosin yhteen dokumenttiin viimeisen vuoden aikana synnyttämiäni ajatuksia työelämästä, henkilöstöjohtamisesta ja yrityskulttuurista.

Views

Total views

12,042

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1,613

Actions

Downloads

101

Shares

0

Comments

0

Likes

35

×