Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Забавна зелена работилничка
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

1

Share

Download to read offline

Self awareness system bg

Download to read offline

Иновативна система за психометрична диагностика на меки умения и подбор на персонал

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Self awareness system bg

 1. 1. Self Awareness Пригодност за заетост, Предприемачество & Образование Система за психометрична диагностика на Self Awareness LLP, Великобритания Представител за България: Индъстри Уоч Груп
 2. 2.  46% от новите назначения се оказват провал в рамките на 18 месеца. В 89% от случаите това се дължи на отношението, а не на техническите умения на служителите. Tony Jeary, Peter Thomas, Business Ground Rules (2014)
 3. 3.  Основана на психометричен модел с над 60 годишно приложение в практиката- “Теория за четирите квадранта”  Доразвита чрез практическата работа с образователни институции, работодатели & предприемачи  Научно тествана и валидирана от Университета в Кеймбридж  Приложима от ранна възраст (12+ години) и при различни категории ползватели с различен образователен статус  Доказана реална практическа стойност  Използвана от хиляди обучаеми, студенти, кандидати за работа, както и от много колежи, университети и работодатели във Великобритания  Приложение в България, Италия, Португалия, Гърция, Румъния, Литва, Испания и Кипър Системата Self Awareness
 4. 4. DISC моделът Светът е приятелски Светът е враждебен Активен стил Пасивен стил
 5. 5. Всички ние сме сложен микс… 1. CALCULATOR – основен стил 2. DRIVER 3. STEADIER
 6. 6. Какво измерваме? Психометричен личностен тест, позволяващ преценка на: • поведенческите характеристики на лицата - кандидати за работа/служители/обучаеми • какво ги мотивира • стила на работа • работната среда, която е най-подходяща за тях • потенциалния им принос за работодателя • предприемчивост и предприемачески умения • начина, по който усвояват нови знания и умения
 7. 7. Self Awareness Footprint® Тест
 8. 8. Self Awareness Footprint® Тест
 9. 9. Доклад Коментар за кандидата Рубрики:  Качества на лицето  Основни поведенчески характеристики  Стил на работа  Съвети за поведение по време на интервю
 10. 10. Доклад Коментар за кандидата Използване:  ресурс за личностно развитие  информиран избор на работа/кариера  подготовка за кандидатстване за работа и интервю  подготовка на мотивационни писма, CV, формуляри  самоосъзнаване, мотивиране и придобиване на самоувереност  информиране на процеса на подбор на персонал и кариерно развитие
 11. 11. Доклад Профил на предприемчивостта Рубрики:  Преглед на качествата, стила и подхода  Възможности  Стратегическо мислене  Първи стъпки  Подход към риска  Изграждане на продуктивни взаимоотношения  Проучване на пазара  Планиране  Въвеждане в бизнеса  Вземане на решения и разрешаване на проблеми  Промяна  Самостоятелна работа  Управление на екип  Ежедневно управление  Предложения за коучинг
 12. 12. Доклад Профил на предприемчивостта Използване:  ресурс за мотивационен коучинг и личностно развитие  избор на работа/кариера  подготовка за кандидатстване за работа и интервю  информиране на процеса на подбор на персонал и кариерно развитие  информиране на решенията на работодателя при разпределяне на работни роли и/или формиране на екипи по проекти
 13. 13. Доклад Профил на предприемаческите умения Рубрики:  Преглед на качествата, стила и подхода  Възможност  Стратегическо мислене  Първи стъпки  Подход към риска  Изграждане на продуктивни взаимоотношения  Проучване на пазара  Бизнес планиране  Въвеждане в бизнеса  Вземане на решения&разрешаване на проблеми  Промяна  Самостоятелна работа  Управление на екип  Ежедневно управление  Предложения за коучинг
 14. 14. Доклад Профил на предприемаческите умения Използване:  Kоучинг & подкрепа за: – самозаетост – стартиране на собствен бизнес  Обучение и развитие на предприемачески умения
 15. 15. Доклад Подход към придобиване на нови знания и умения Рубрики:  Качества на лицето  Основни поведенчески характеристики  Мотивация за учене  Модели на учене  Обобщение&съвети  Преглед на моделите на учене
 16. 16. Доклад Подход към придобиване на нови знания и умения Използване: Ресурс за обучение & изготвяне на индивидуални планове за развитие
 17. 17. Доклади на английски език Работа в екип Стил на продаване Стил на лидерство и управление Персонални техники за интервю Подход към преподаването
 18. 18. Функционалност „Подбор на кадри“ JOB MATCHING • Онлайн тест за дефиниране на търсените меки/социални умения за конкретна работна позиция • генериране на доклад „Обобщение на социалните умения“ • автоматично съпоставяне на търсените социални умения и стила на работа на всеки от кандидатите (определен от Footprint диагностиката) • съставяне на Списък с избрани кандидати (Short List) според степента на съответствие • обслужване на процеса на провеждане на интервюта и наемане
 19. 19. Автоматизирано съпоставяне Онлайн въпросник Профил на работното място и Job Matching
 20. 20. Онлайн “Footprint” въпросник Подход към преподаването и Индекс на хармония Функционалност за преподаватели
 21. 21. Допълнителен специализиран ресурс Силни страни на работа Поведенчески корени
 22. 22. Self Awareness Пригодност за заетост, Предприемачество & Образование http://www.selfawareness.org.uk/ hristova@iwatchbulgaria.com
 • DimitrinaPetrova1

  Apr. 5, 2016

Иновативна система за психометрична диагностика на меки умения и подбор на персонал

Views

Total views

443

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

8

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×