Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

of

Life Hacking 101 Slide 1 Life Hacking 101 Slide 2 Life Hacking 101 Slide 3 Life Hacking 101 Slide 4 Life Hacking 101 Slide 5 Life Hacking 101 Slide 6 Life Hacking 101 Slide 7 Life Hacking 101 Slide 8 Life Hacking 101 Slide 9 Life Hacking 101 Slide 10 Life Hacking 101 Slide 11 Life Hacking 101 Slide 12 Life Hacking 101 Slide 13 Life Hacking 101 Slide 14 Life Hacking 101 Slide 15 Life Hacking 101 Slide 16

YouTube videos are no longer supported on SlideShare

View original on YouTube

YouTube videos are no longer supported on SlideShare

View original on YouTube

YouTube videos are no longer supported on SlideShare

View original on YouTube

YouTube videos are no longer supported on SlideShare

View original on YouTube

YouTube videos are no longer supported on SlideShare

View original on YouTube

YouTube videos are no longer supported on SlideShare

View original on YouTube

Life Hacking 101 Slide 23 Life Hacking 101 Slide 24 Life Hacking 101 Slide 25 Life Hacking 101 Slide 26 Life Hacking 101 Slide 27 Life Hacking 101 Slide 28 Life Hacking 101 Slide 29 Life Hacking 101 Slide 30
Upcoming SlideShare
BBR WIZER | FOOD TRENDS 2016
Next

2

Share

Life Hacking 101

קצת תובנות על התופעה האחרונה שנכנסה לחיינו - הלייף האקס. מאיפה היא מגיעה ומה אפשר לעשות איתה?

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Life Hacking 101

 1. 1. LIFE HACKING
 2. 2. ‫ב‬ ‫מדובר‬"‫הסבתא‬ ‫תרופות‬"‫ה‬ ‫המאה‬ ‫של‬-21
 3. 3. Hacking ‫לפתרון‬ ‫מתכנתים‬ ‫של‬ ‫טריקים‬ ‫הצפת‬ ‫עם‬ ‫והתמודדות‬ ‫בעיות‬ ‫וארגון‬ ‫מידע‬‫הדאטה‬. ‫ה‬-Hacks‫כקיצורי‬ ‫מוגדרים‬ ‫ש‬ ‫דרך‬"‫העבודה‬ ‫את‬ ‫עושים‬", ‫או‬ ‫הנכון‬ ‫הפתרון‬ ‫דווקא‬ ‫ולאו‬ ‫ביותר‬ ‫האלגנטי‬. Life Hacking ‫לחיי‬ ‫המושג‬ ‫הרחבת‬ ‫המתכנתים‬ ‫של‬ ‫היומיום‬. ‫כפתרון‬ ‫מוגדר‬ ‫המושג‬ ‫שהוא‬ ‫יומיומיות‬ ‫לבעיות‬ ‫קל‬,‫ומהיר‬ ‫זול‬ ‫רקע‬‫התחיל‬ ‫זה‬ ‫איך‬?
 4. 4. Life Hacking-‫תרבותית‬ ‫לתופעה‬ ‫במהרה‬ ‫הפך‬.‫למצוא‬ ‫אפשר‬ life hacks‫נושא‬ ‫לכל‬ ‫כמעט‬-‫אופנה‬,‫מזון‬,‫רכבים‬,‫הבית‬ ‫שיפוץ‬. ‫עצמי‬ ‫בשיפור‬ ‫שלנו‬ ‫המתמיד‬ ‫הצורך‬ ‫בגלל‬ ‫לשיאה‬ ‫הגיעה‬ ‫התופעה‬ ‫שלנו‬ ‫בחיים‬ ‫תהליך‬ ‫לכל‬ ‫אופטימיזציה‬ ‫לעשות‬ ‫והצורך‬-‫הפכה‬ ‫פעולה‬ ‫כל‬ ‫לייעל‬ ‫שצריך‬ ‫למשימה‬
 5. 5. ‫דוגמאות‬ ‫קצת‬...
 6. 6. ‫אלינו‬ ‫קשור‬ ‫זה‬ ‫מה‬ ‫אז‬? 1)‫בעולם‬ ‫מדובר‬‫תוכן‬‫עשיר‬- ‫אתרי‬‫אינטרנט‬,‫בלוגים‬,‫שמספקים‬ ‫החברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫וחשבונות‬ ‫קלים‬ ‫לחיים‬ ‫טיפים‬‫פינה‬ ‫בכל‬ ‫שצצים‬ ‫יותר‬.‫מאוד‬ ‫שקל‬ ‫בתוכן‬ ‫מדובר‬ ‫לוויראלי‬ ‫להפוך‬,‫ממים‬ ‫או‬ ‫קצרים‬ ‫סרטונים‬ ‫של‬ ‫בצורה‬ ‫הצגתו‬ ‫ידי‬ ‫על‬.
 7. 7. 2)‫ל‬ ‫במותגים‬ ‫שימוש‬ ‫עושים‬ ‫צרכנים‬-Life hacks‫כבר‬ ‫טבעי‬ ‫באופן‬,‫למוצר‬ ‫פרסום‬ ‫בעצם‬ ‫היא‬ ‫כזו‬ ‫תמונה‬ ‫כל‬ ‫עצמו‬.‫להיכנס‬ ‫יכולים‬ ‫אנחנו‬ ‫איפה‬ ‫להבין‬ ‫צריכים‬ ‫רק‬ ‫אנחנו‬
 8. 8. ‫התוכן‬ ‫עולם‬ ‫את‬ ‫לתעל‬ ‫הצליחו‬ ‫מותגים‬ ‫איך‬ ‫לטובתם‬ ‫הזה‬?
 9. 9. •http://www.ikeahackers.net/-‫את‬ ‫מרכיבים‬ ‫איקאה‬ ‫צרכני‬ ‫בו‬ ‫אתר‬ ‫ההוראות‬ ‫לפי‬ ‫שאינה‬ ‫מעניינת‬ ‫בצורה‬ ‫רכשו‬ ‫שהם‬ ‫הרהיט‬ •‫האתר‬ ‫בעלת‬ ‫כנגד‬ ‫תביעה‬ ‫הגישה‬ ‫איקאה‬,‫לפעול‬ ‫ימשיך‬ ‫שהאתר‬ ‫בסוף‬ ‫והוסכם‬ ‫מודעות‬ ‫ללא‬-‫האתר‬ ‫של‬ ‫לסגירתו‬ ‫להביא‬ ‫עלול‬ ‫שהיה‬ ‫מה‬ •‫הגולשים‬ ‫מצד‬ ‫תלונות‬ ‫לאחר‬,‫אחר‬ ‫פתרון‬ ‫על‬ ‫לחשוב‬ ‫איקאה‬ ‫הסכימה‬ ‫איקאה‬ ‫מקרה‬,‫או‬:‫המוצר‬ ‫את‬ ‫כשמפרסמים‬ ‫לעשות‬ ‫לא‬ ‫מה‬ ‫בחינם‬ ‫שלך‬
 10. 10. ‫לעשות‬ ‫כן‬ ‫מה‬ ‫אז‬?
 11. 11. Hellman’s-‫ל‬ ‫במוצר‬ ‫שימוש‬Life Hack- ‫לעשות‬ ‫כן‬ ‫מה‬ ‫אז‬?
 12. 12. Life hacksOreo‫המוצר‬ ‫בשימוש‬: ‫ל‬ ‫באורכם‬ ‫שמתאימים‬ ‫וכיפיים‬ ‫קצרים‬ ‫בסרטונים‬ ‫מדובר‬-Attention Span‫כיום‬ ‫צרכנים‬ ‫של‬
 13. 13. Nivea-‫כ‬ ‫המוצר‬Life Hack-
 14. 14. Lowe’s #lowesfixinsix •‫המותג‬Lowe’s(‫ובנה‬ ‫קנה‬ ‫של‬ ‫סוג‬)‫ב‬ ‫שיווקי‬ ‫קמפיין‬ ‫יצר‬Vine •‫של‬ ‫מושקעים‬ ‫סרטונים‬ ‫יצרו‬"‫ביתך‬ ‫שפץ‬"‫ו‬-Life Hacks‫יכול‬ ‫הצרכן‬ ‫שבהם‬ ‫של‬ ‫במוצרים‬ ‫שימוש‬ ‫לעשות‬ ‫כיצד‬ ‫לראות‬Lowe’s‫מקורית‬ ‫בדרך‬,‫להעלות‬ ‫אף‬ ‫תחת‬ ‫בעצמו‬ ‫סרטונים‬‫ההאשטג‬ •‫ב‬ ‫השימוש‬-Vine‫ו‬ ‫רחב‬ ‫לקהל‬ ‫להגיע‬ ‫למותג‬ ‫מאפשר‬-Socially Engaged •‫ששילב‬ ‫משום‬ ‫חיובי‬ ‫מאוד‬ ‫תקשורתי‬ ‫בהד‬ ‫זכה‬ ‫הקמפיין‬‫בעולם‬ ‫נכון‬ ‫שימוש‬ ‫הפלטפורמה‬ ‫של‬ ‫נכונה‬ ‫והבנה‬ ‫התוכן‬
 15. 15. ‫תובנות‬ •-Life Hacks‫קריאטיבית‬ ‫ופורה‬ ‫עשיר‬ ‫תוכן‬ ‫עולם‬ •‫ומהירה‬ ‫קליטה‬ ‫בצורה‬ ‫נעשית‬ ‫מסר‬ ‫העברת‬ •‫קלילה‬ ‫תדמית‬ ‫מייצר‬‫וכייפית‬-‫גם‬‫למותגים‬‫לא‬ ‫פניהם‬ ‫על‬ ‫שהם‬"‫כיפיים‬( "‫כמו‬ )Lowe’s •‫קצרים‬ ‫סרטונים‬/‫ממים‬-‫הצופים‬ ‫מצד‬ ‫וחיקויים‬ ‫ויראליות‬ ‫מעודדים‬ •Life Hacks‫כדי‬ ‫המוצר‬ ‫את‬ ‫חייב‬ ‫שהוא‬ ‫תחושה‬ ‫לצרכן‬ ‫לתת‬ ‫יכולים‬ ‫מוצלחים‬ ‫בסרטון‬ ‫ראה‬ ‫שהוא‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫להעתיק‬
 16. 16. So Let’s Hack away
 • McResearch

  Feb. 22, 2015
 • tomerco1

  Feb. 9, 2015

קצת תובנות על התופעה האחרונה שנכנסה לחיינו - הלייף האקס. מאיפה היא מגיעה ומה אפשר לעשות איתה?

Views

Total views

650

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

163

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

2

×