Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
@ I LYA S T E K E R
S E O R E K A B E T A N A L I Z I
I LYA S T E K E R K I M D I R ?
10+ yıllık dijital pazarlama deneyimi
S A N F R A N C I S C O
I LYA S T E K E R K I M D I R ?
10+ yıllık dijital pazarlama deneyimi
S A N F R A N C I S C O
Amerika, Avrupa ve Türkiye’d...
I LYA S T E K E R K I M D I R ?
10+ yıllık dijital pazarlama deneyimi
S A N F R A N C I S C O
Amerika, Avrupa ve Türkiye’d...
B E R A B E R Ç A L I Ş T I Ğ I M A R K A L A R D A N B A Z I L A R I
B E N İ N E R E L E R D E G Ö R D Ü N Ü Z ?
M E X I C O
A D V I S O RY
B O A R D
M E M B E R
H T T P : / / W W W. M O U N T N O W. C O M / B E S T- S E O - E X P E RT S /
İ L E T İ Ş İ M D E K A L A L I M
@ I LYA S T E K E R
M E @ I LYA S T E K E R . C O M
M E X I C O
H AY D İ B A Ş L AYA L I M
S E O Y O N U N D E N FA R K L I L I K L A R
R E K A B E T
A N A L I Z I
N E D E N
O N E M L I ?
Rekabet Analizi Neden Önemli?
Pazarda hangi konumdayız
Extra kazanılabilecek trafik hacmi var mı?
+ Diğer nedenler….
Rakip...
Rakiplerimizi Yeteri Kadar Ciddiye Almazsak Ne Olur?
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
R E K A B E T A N A L I Z I N I 4 B A Ş L I K TA T O P L A D I M
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
R E K A B E T A N A L I Z I N I 4 B A Ş L I K TA T O P L A D I M
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
R E K A B E T A N A L I Z I N I 4 B A Ş L I K TA T O P L A D I M
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
R E K A B E T A N A L I Z I N I 4 B A Ş L I K TA T O P L A D I M
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
R E K A B E T A N A L I Z I N I 4 B A Ş L I K TA T O P L A D I M
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
İnsanlar için yap, 

robotlar için optimize et.
A N A V İ Z Y O N U M U Z B U D E Ğ İ L S E
U Z U N VA D E D E S E O ’ D A...
T E K N I K A N A L I Z
Teknik Rekabet Analizinden
Neler Öğrenebiliriz?
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Rakiplerin Sitesini Düzenli Olarak
Crawl Edip Analiz Etmeliyiz
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Rakiplerin Duplicate (Benzer) İçerikleri Neler?
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Rakiplerin Duplicate (Benzer) İçerikleri Neler?
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
404 ya da 5xx Hatası Veren Sayfaları Neler?
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
404 ya da 5xx Hatası Veren Sayfaları Neler?
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Internal Linking Mimarisi Nasıl İnşaa Edilmiş?
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Indexlenmeyen Sayfaları Neler?
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Indexlenmeyen Sayfaları Neler?
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Canonical Değeri Farklı Olan Sayfalar Neler?
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Canonical Değeri Farklı Olan Sayfalar Neler?
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Robots.txt’den Hangi URL Yapıları Engellenmiş?
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Zayıf İçeriği Ya da Boş Olan Sayfalar Neler?
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Mobil Desktop Performans Farklılıkları Neler?
Anasayfa,
Kategori
Sayfaları ve
Ürün Sayfaları
Hız
Karşılaştırmaları
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
T E K N İ K A N A L I Z
B A C K L I N K A N A L I Z I
En İyi Backlink Analizi Nasıl Olur?
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Daha Fazla Backlink Değil, Kaliteli Backlink için
Strateji Geliştirin
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I...
Daha Fazla Backlink Değil, Kaliteli Backlink için
Strateji Geliştirin
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I...
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Bizim Sahip
Olmadığımız Hangi
Linklere Sahipler?
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Ayrıca LRT
Kullanarakta
Bu Dataya
Ulaşabiliriz
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Hangi Anahtar
Kelimelere Link
Geliyor /
Alıyorlar?
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Sitenin DA (domain authority) Değerinin Zamana Göre Değişimi
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Önemli Sayfaların PA (page authority) Değerleri Zamana
Göre Nasıl Değ...
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Ref. Domain Sayısı Zamana Göre Nasıl Değişiyor?
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Hangi Sayfalar Backlink Değerine Göre Daha Güçlü
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Rakiplerle Birlikte Backlinklerin Tür Dağılım Yüzdeleri
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Linklerin Follow / Nofollow Oranları
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Link Tiplerine Göre Rakiplerle Birlikte Dağılım Nasıl?
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Anasayfa ve Alt Sayfaya Gelen Backlinklerin Dağılımı Nasıl?
B A C K L I N K Ç A L I Ş M A L A R I N I Z A
D I K K AT E T M E Z S E N I Z
B A C K L I N K A N A L I Z I
İ Ç E R İ K A N A L İ Z İ
Rakip İçerik Analizinden
Neler Öğrenebiliriz?
Bir Dönem Haber
Sitelerinin
Kurnazlığı:
Keyword Stuffing
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
@ I LYA S T E K E R
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Rakibin Trafik Alıp Bizim Trafik Almadığımız Kelimeler Neler?
Mobil ve ...
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Hangi Kelimelerde Feature Snippet Sonucu Kazanmış
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Hangi Kelimelerde Feature Snippet Sonucu Kazanmış
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Hangi Kelimelere
AdWords Reklamı
Veriyor?
Bunları SEO İçin
Nasıl Kull...
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Mobil’de Pozisyon Kazanıp Desktop’ta Pozisyon Kazanmayan
Kelimeler Ne...
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Mobil’de Pozisyon Kazanıp Desktop’ta Pozisyon Kazanmayan
Kelimeler Ne...
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Sezonsal Aramalarda Rakibin Üstün Olduğu Kelimeler Var Mı?
Rakiplerin
İçerikleri
Ortalama Kaç
Kelime
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
İ Ç E R İ K A N A L İ Z İ
T Ü M T R A F İ K A N A L İ Z İ
Rakip Genel Trafik Analizinden
Neler Öğrenebiliriz?
Similarweb.com
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Tüm Trafiğe Göre Ay Ay Pazar Payı Dağılımı Nasıl
Değişiyor?
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Hangi Rakip Ne Kadar Trafik Alıyor?
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Toplam Trafiğin Desktop ve Mobil Dağılımı Nasıl?
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Etkileşim Oranları Nasıl?
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Kim Hangi Ülkeden Daha Fazla Trafik Alıyor?
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Hangi Rakip Hangi Kanaldan Daha Fazla Trafik Alıyor?
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Hangi Sitelerde Daha Çok Reklam Veriyorlar?
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Bulunduğumuz Kategorideki
Bilmediğimiz Başka Rakipler Var Mı?
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Bulunduğumuz Sektöre Yeni Giren Rakipler Var Mı?
T Ü M T R A F İ K A N A L İ Z İ
AdWords
Datalarınızı SEO
Çalışmalarınız
İçin Mutlaka
Kullanın
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
+%20 Organik CTR Artışı
Her Hedef Kelime için Ayrı Sayfa Oluşturmamalıyız
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Her Hedef Kelime için Ayrı Sayfa Oluşturmamalıyız
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Her Hedef Kelime için Ayrı Sayfa Oluşturmamalıyız
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Her Hedef Kelime için Ayrı Sayfa Oluşturmamalıyız
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
Her Hedef Kelime için Ayrı Sayfa Oluşturmamalıyız
@ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
T E Ş E K K Ü R L E R
@ I LYA S T E K E R
Şah-Mat, Nakavt: Rakiplerinizin Organik Trafiğini Nasıl Çalabilirsiniz?
Şah-Mat, Nakavt: Rakiplerinizin Organik Trafiğini Nasıl Çalabilirsiniz?
Şah-Mat, Nakavt: Rakiplerinizin Organik Trafiğini Nasıl Çalabilirsiniz?
Şah-Mat, Nakavt: Rakiplerinizin Organik Trafiğini Nasıl Çalabilirsiniz?
Şah-Mat, Nakavt: Rakiplerinizin Organik Trafiğini Nasıl Çalabilirsiniz?
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

10

Share

Download to read offline

Şah-Mat, Nakavt: Rakiplerinizin Organik Trafiğini Nasıl Çalabilirsiniz?

Download to read offline

İlyas Teker: Analytics Academi için yaptığım SEO rekabet analiz sunumuyla rakiplerinizden nasıl trafik çalacağınızı bu yöntemlerle öğrenebilirsiniz.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Şah-Mat, Nakavt: Rakiplerinizin Organik Trafiğini Nasıl Çalabilirsiniz?

 1. 1. @ I LYA S T E K E R S E O R E K A B E T A N A L I Z I
 2. 2. I LYA S T E K E R K I M D I R ? 10+ yıllık dijital pazarlama deneyimi S A N F R A N C I S C O
 3. 3. I LYA S T E K E R K I M D I R ? 10+ yıllık dijital pazarlama deneyimi S A N F R A N C I S C O Amerika, Avrupa ve Türkiye’de yerel ve global bir çok dijital pazarlama projesini yönetme
 4. 4. I LYA S T E K E R K I M D I R ? 10+ yıllık dijital pazarlama deneyimi S A N F R A N C I S C O Amerika, Avrupa ve Türkiye’de yerel ve global bir çok dijital pazarlama projesini yönetme Quoridor oyununda uzman :)
 5. 5. B E R A B E R Ç A L I Ş T I Ğ I M A R K A L A R D A N B A Z I L A R I
 6. 6. B E N İ N E R E L E R D E G Ö R D Ü N Ü Z ? M E X I C O
 7. 7. A D V I S O RY B O A R D M E M B E R
 8. 8. H T T P : / / W W W. M O U N T N O W. C O M / B E S T- S E O - E X P E RT S /
 9. 9. İ L E T İ Ş İ M D E K A L A L I M @ I LYA S T E K E R M E @ I LYA S T E K E R . C O M M E X I C O
 10. 10. H AY D İ B A Ş L AYA L I M
 11. 11. S E O Y O N U N D E N FA R K L I L I K L A R R E K A B E T A N A L I Z I N E D E N O N E M L I ?
 12. 12. Rekabet Analizi Neden Önemli? Pazarda hangi konumdayız Extra kazanılabilecek trafik hacmi var mı? + Diğer nedenler…. Rakiplerden nasıl önde olabiliriz?
 13. 13. Rakiplerimizi Yeteri Kadar Ciddiye Almazsak Ne Olur? @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
 14. 14. R E K A B E T A N A L I Z I N I 4 B A Ş L I K TA T O P L A D I M @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
 15. 15. R E K A B E T A N A L I Z I N I 4 B A Ş L I K TA T O P L A D I M @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
 16. 16. R E K A B E T A N A L I Z I N I 4 B A Ş L I K TA T O P L A D I M @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
 17. 17. R E K A B E T A N A L I Z I N I 4 B A Ş L I K TA T O P L A D I M @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
 18. 18. R E K A B E T A N A L I Z I N I 4 B A Ş L I K TA T O P L A D I M @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
 19. 19. İnsanlar için yap, 
 robotlar için optimize et. A N A V İ Z Y O N U M U Z B U D E Ğ İ L S E U Z U N VA D E D E S E O ’ D A B A Ş A R I YA K A L A M A M I Z Z O R @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
 20. 20. T E K N I K A N A L I Z
 21. 21. Teknik Rekabet Analizinden Neler Öğrenebiliriz?
 22. 22. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I Rakiplerin Sitesini Düzenli Olarak Crawl Edip Analiz Etmeliyiz
 23. 23. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I Rakiplerin Duplicate (Benzer) İçerikleri Neler?
 24. 24. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I Rakiplerin Duplicate (Benzer) İçerikleri Neler?
 25. 25. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I 404 ya da 5xx Hatası Veren Sayfaları Neler?
 26. 26. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I 404 ya da 5xx Hatası Veren Sayfaları Neler?
 27. 27. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I Internal Linking Mimarisi Nasıl İnşaa Edilmiş?
 28. 28. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I Indexlenmeyen Sayfaları Neler?
 29. 29. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I Indexlenmeyen Sayfaları Neler?
 30. 30. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I Canonical Değeri Farklı Olan Sayfalar Neler?
 31. 31. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I Canonical Değeri Farklı Olan Sayfalar Neler?
 32. 32. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I Robots.txt’den Hangi URL Yapıları Engellenmiş?
 33. 33. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I Zayıf İçeriği Ya da Boş Olan Sayfalar Neler?
 34. 34. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I Mobil Desktop Performans Farklılıkları Neler?
 35. 35. Anasayfa, Kategori Sayfaları ve Ürün Sayfaları Hız Karşılaştırmaları @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
 36. 36. T E K N İ K A N A L I Z
 37. 37. B A C K L I N K A N A L I Z I
 38. 38. En İyi Backlink Analizi Nasıl Olur? @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
 39. 39. Daha Fazla Backlink Değil, Kaliteli Backlink için Strateji Geliştirin @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I D A H A FA Z L A B A C K L I N K
 40. 40. Daha Fazla Backlink Değil, Kaliteli Backlink için Strateji Geliştirin @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I D A H A FA Z L A B A C K L I N K D A H A K A L İ T E L İ B A C K L I N K
 41. 41. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I Bizim Sahip Olmadığımız Hangi Linklere Sahipler?
 42. 42. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I Ayrıca LRT Kullanarakta Bu Dataya Ulaşabiliriz
 43. 43. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I Hangi Anahtar Kelimelere Link Geliyor / Alıyorlar?
 44. 44. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I Sitenin DA (domain authority) Değerinin Zamana Göre Değişimi
 45. 45. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I Önemli Sayfaların PA (page authority) Değerleri Zamana Göre Nasıl Değişiyor
 46. 46. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I Ref. Domain Sayısı Zamana Göre Nasıl Değişiyor?
 47. 47. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I Hangi Sayfalar Backlink Değerine Göre Daha Güçlü
 48. 48. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I Rakiplerle Birlikte Backlinklerin Tür Dağılım Yüzdeleri
 49. 49. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I Linklerin Follow / Nofollow Oranları
 50. 50. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I Link Tiplerine Göre Rakiplerle Birlikte Dağılım Nasıl?
 51. 51. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I Anasayfa ve Alt Sayfaya Gelen Backlinklerin Dağılımı Nasıl?
 52. 52. B A C K L I N K Ç A L I Ş M A L A R I N I Z A D I K K AT E T M E Z S E N I Z
 53. 53. B A C K L I N K A N A L I Z I
 54. 54. İ Ç E R İ K A N A L İ Z İ
 55. 55. Rakip İçerik Analizinden Neler Öğrenebiliriz?
 56. 56. Bir Dönem Haber Sitelerinin Kurnazlığı: Keyword Stuffing @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
 57. 57. @ I LYA S T E K E R
 58. 58. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
 59. 59. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
 60. 60. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
 61. 61. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I Rakibin Trafik Alıp Bizim Trafik Almadığımız Kelimeler Neler? Mobil ve Desktop Ayrı Bakmalıyız
 62. 62. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I Hangi Kelimelerde Feature Snippet Sonucu Kazanmış
 63. 63. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I Hangi Kelimelerde Feature Snippet Sonucu Kazanmış
 64. 64. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I Hangi Kelimelere AdWords Reklamı Veriyor? Bunları SEO İçin Nasıl Kullanırız?
 65. 65. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I Mobil’de Pozisyon Kazanıp Desktop’ta Pozisyon Kazanmayan Kelimeler Neler? Kelimeler Örnektir.
 66. 66. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I Mobil’de Pozisyon Kazanıp Desktop’ta Pozisyon Kazanmayan Kelimeler Neler? Kelimeler Örnektir.
 67. 67. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I Sezonsal Aramalarda Rakibin Üstün Olduğu Kelimeler Var Mı?
 68. 68. Rakiplerin İçerikleri Ortalama Kaç Kelime @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
 69. 69. İ Ç E R İ K A N A L İ Z İ
 70. 70. T Ü M T R A F İ K A N A L İ Z İ
 71. 71. Rakip Genel Trafik Analizinden Neler Öğrenebiliriz? Similarweb.com
 72. 72. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I Tüm Trafiğe Göre Ay Ay Pazar Payı Dağılımı Nasıl Değişiyor?
 73. 73. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I Hangi Rakip Ne Kadar Trafik Alıyor?
 74. 74. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I Toplam Trafiğin Desktop ve Mobil Dağılımı Nasıl?
 75. 75. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I Etkileşim Oranları Nasıl?
 76. 76. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I Kim Hangi Ülkeden Daha Fazla Trafik Alıyor?
 77. 77. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I Hangi Rakip Hangi Kanaldan Daha Fazla Trafik Alıyor?
 78. 78. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I Hangi Sitelerde Daha Çok Reklam Veriyorlar?
 79. 79. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I Bulunduğumuz Kategorideki Bilmediğimiz Başka Rakipler Var Mı?
 80. 80. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I Bulunduğumuz Sektöre Yeni Giren Rakipler Var Mı?
 81. 81. T Ü M T R A F İ K A N A L İ Z İ
 82. 82. AdWords Datalarınızı SEO Çalışmalarınız İçin Mutlaka Kullanın @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
 83. 83. @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I +%20 Organik CTR Artışı
 84. 84. Her Hedef Kelime için Ayrı Sayfa Oluşturmamalıyız @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
 85. 85. Her Hedef Kelime için Ayrı Sayfa Oluşturmamalıyız @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
 86. 86. Her Hedef Kelime için Ayrı Sayfa Oluşturmamalıyız @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
 87. 87. Her Hedef Kelime için Ayrı Sayfa Oluşturmamalıyız @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
 88. 88. Her Hedef Kelime için Ayrı Sayfa Oluşturmamalıyız @ I LYA S T E K E R # A N A LY T I C S A K A D E M I
 89. 89. T E Ş E K K Ü R L E R @ I LYA S T E K E R
 • ZeynepEsenSarkaya

  Apr. 6, 2019
 • BurahanYldrm1

  Nov. 10, 2017
 • otuhta

  Nov. 7, 2017
 • mustafaduran

  Oct. 30, 2017
 • OmerSaruhan

  Oct. 30, 2017
 • enginguney

  Oct. 30, 2017
 • zaferbas

  Oct. 8, 2017
 • sametbozkurt

  Oct. 5, 2017
 • mirafra

  Oct. 4, 2017
 • smailSaitALPAGU

  Oct. 4, 2017

İlyas Teker: Analytics Academi için yaptığım SEO rekabet analiz sunumuyla rakiplerinizden nasıl trafik çalacağınızı bu yöntemlerle öğrenebilirsiniz.

Views

Total views

73,241

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

56,221

Actions

Downloads

119

Shares

0

Comments

0

Likes

10

×