Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Semiconductor Devices
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

1

Share

Asqar yarimkecirici

Download to read offline

Yarımkeçiricilərdə aşqar keçiriciliyin mexanizmi

Asqar yarimkecirici

  1. 1. YARıMKEÇIRICILƏRDƏ AŞQAR KEÇIRICILIK AŞQAR KEÇIRICILIYIN MEXANIZMI
  2. 2. QARıŞıQ KEÇIRICILIK OBLASTı • Kristallarda defektlər və kənar maddə atomları olur • Tərkibin stexiometriyadan kənara çıxmasına yarımkeçiricidə kənar qarışıq kimi baxılır • Kənar qarışıqlardan tam azad edilmiş ideal kristal almaq mümkün deyil • Məhz məxsusi keçiricilik oblastına kimi yarımkeçiricilər elektriki bu kənar qarışıqların hesabına keçirir
  3. 3. ELEKTROAKTIV QARIŞıQLAR• Yarımkeçiricilərin elektrik keçiriciliyinə təsir etməklə onun tipini və qiymətini dəyişir • Donor -Donorların keçircilik zolağına elektron verməsi üçün lazım olan enerjiyə donorun aktivləşmə enerjisi deyilir (n-tip) • Akseptor -Akseptorların energetik səviyyəsilə valent zolağının yuxarı sərhəddi arasındakı fərqə akseptorun aktivləşmə enerjisi deyilir (p-tip) Donorlar öz elektronlarını keçiricilik zolağına verdikdə onların öz energetik səviyyələrində müsbət yüklü deşiklər yaranır Akseptorlar valent zonasından elektronu alır və mənfi yüklü hissəciyə çevrilir
  4. 4. ƏVƏZETMƏ BƏRK MƏHLULU • Kənar qarışığın əsas maddənin atomlarını kristal qəfəsində əvəz etməsi ilə əmələ gələn bərk məhlula -əvəzetmə bərk məhlulu deyilir Silisiumu fosforla aşqarladıqda n-keçiricliyinin yaranması Silisiumu aluminiumla asqarladıqda p-keçirciliyinin yaranması
  5. 5. DAXILOLMA BƏRK MƏHLULU • Əgər kənar qarışıq atomları əsas maddə qəfəsindəki boşluqlara girərsə bu zaman əmələ gələn bərk məhlula daxilolma bərk məhlulu deyilir . • Birləşmədə müsbət yüklü atom şərti olaraqkation törədici • Mənfi yüklü atom isə anion törədici adlanır .
  • memmed_penahli

    Nov. 15, 2018

Yarımkeçiricilərdə aşqar keçiriciliyin mexanizmi

Views

Total views

536

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

0

Actions

Downloads

55

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×