Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Growth hacking - Phần 1

Giới thiệu tổng quan về Growth hacking.
---
Công ty TNHH Phần mềm và Dịch vụ LDGroup
Web: https://ldgroup.vn
Hotline: 0899.910.119
Email: info@ldgroup.vn
Trang thông tin tổng hợp kinh doanh online: https://kienthuc.ldgroup.vn

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir
 • Soyez le premier à commenter

Growth hacking - Phần 1

 1. 1. Growth Hacking – Phần 1 Giải pháp tăng trưởng nhanh cho LDGroup
 2. 2. Thuật ngữ “Hacking” •Hackathon (Google, Facebook, Apple,... ): quy tụ những chuyên gia, lập trình viên hàng đầu. •Là Phương pháp mang tính chất du kích nhưng đem lại sự đột phá, khám phá ra những cái mới nhất (sáng tạo).
 3. 3. Thuật ngữ “Growth hacking” •Là phương pháp tăng trưởng đột biến về người dùng. •Ví dụ: case study của Flappy Bird, Uber, Gmail, Hotmail, Yahoo, Facebook, Zalo, Cốc cốc…
 4. 4. Phân biệt Viral marketing và Growth hacking •Viral marketing: lan truyền content càng nhanh càng tốt. •Growth hacking: không chỉ lan truyền mà phải tăng nhanh lượng người sử dụng.
 5. 5. Tố chất cần có để làm Growth hacking •Am hiểu marketing •Am hiểu công nghệ •Sáng tạo •Khả năng phân tích dữ liệu tốt
 6. 6. Phễu (Funnel)
 7. 7. Phễu (Funnel)
 8. 8. Phễu (Funnel)
 9. 9. Phễu (Funnel)
 10. 10. Phễu (Funnel)
 11. 11. Phễu (Funnel)
 12. 12. Phễu (Funnel) – Case study
 13. 13. Quy trình chiến lược Growth hacking
 14. 14. Quy trình chiến lược Growth hacking
 15. 15. Quy trình chiến lược Growth hacking
 16. 16. Quy trình chiến lược Growth hacking
 17. 17. Quy trình chiến lược Growth hacking
 18. 18. Quy trình chiến lược Growth hacking
 19. 19. Quy trình chiến lược Growth hacking
 20. 20. Growth Hacking Hiểu về sản phẩm
 21. 21. Hiểu về thị trường - Cấp độ 1
 22. 22. Hiểu về thị trường - Cấp độ 2
 23. 23. Hiểu về thị trường - Cấp độ 3
 24. 24. Growth Hacking Thấu hiểu khách hàng
 25. 25. Hiểu về khách hàng – Customer Insight • Nguyên lý tảng băng trôi (3 nổi – 7 chìm) •3 nổi: sự thật hiển nhiên. Quan sát thế giới quan là thấy được dễ dàng. •7 chìm: phải nghiên cứu Customer Insight
 26. 26. Phương pháp nghiên cứu về khách hàng •Dữ liệu hành vi khách hàng • Công cụ: Google Analytics • Điều kiện: Khách hàng phải vào web thì mới đo lường được. •Câu hỏi: Vậy giai đoạn trước khi khách hàng vào web thì nghiên cứu thế nào?
 27. 27. Phương pháp nghiên cứu về khách hàng •Thông tin thu thập qua Internet • Thuật ngữ: Desk research/Secondary research (Nghiên cứu thứ cấp) • Công cụ: • Google Keyword Planner: từ khóa • Buzzsumo: bài viết nội dung gì được share nhiều nhất • Social monitoring: nhắc đến sản phẩm này thì khách hàng quan tâm gì nhiều nhất
 28. 28. Phương pháp nghiên cứu về khách hàng •Khảo sát mẫu • Thuật ngữ: Sampling/Primary research (nghiên cứu sơ cấp) • Công cụ: Survey
 29. 29. Phương pháp nghiên cứu về khách hàng •Tâm lý đám đông • Phân nhóm: sinh viên, người đi làm, người bán hàng, doanh nghiệp

  Soyez le premier à commenter

  Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • CngtyTNHHphnmmvdchvL

  Apr. 24, 2018

Giới thiệu tổng quan về Growth hacking. --- Công ty TNHH Phần mềm và Dịch vụ LDGroup Web: https://ldgroup.vn Hotline: 0899.910.119 Email: info@ldgroup.vn Trang thông tin tổng hợp kinh doanh online: https://kienthuc.ldgroup.vn

Vues

Nombre de vues

129

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

2

Actions

Téléchargements

1

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

1

×