Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Rynek nieruchomości w Polsce 2014
trendy i nowe obszary inwestowania
15 kwietnia 2014 roku
Anna Kicińska | Partner | Grupa...
1
Kraje uczestniczące w badaniu
1
Przewodnik Rynku Nieruchomości EY (2014)
Barometr Inwestycyjny Rynku Nieruchomości EY
Wp...
2
Przewodnik po Rynku
Nieruchomości EY (2014)
3
Rynek biurowy w Polsce
11,5%
5%
12,5%
11%
14,5%
13,5%
9%
17,0%
0
5
10
15
20
25
30
0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 00...
4
Rynek handlowy w Polsce
Podsumowanie
► 12,2 mln m² aktualna podaż
(403 centra handlowe)
► Średnie nasycenie wynosi
ok. 5...
5
Rynek magazynowy w Polsce
Podsumowanie
► 7,8 mln m² podaż (ok. 35% rynku
magazynowego region Warszawy)
► Rok 2013 rekord...
6
1,85
1,13 1,11
0,35
0,62
1,15 1,10 1,06
2,70
1,60
0,44
0,24
1,00
1,20
1,05
1,32
0,20
0,10
0,14
0,05
0,22
0,15 0,50
0,6
3...
7
Barometr Inwestycyjny Rynku
Nieruchomości EY
8
2%
6%
3%
3%
13%
11%
13%
16%
11%
19%
23%
27%
28%
27%
30%
33%
35%
41%
50%
74%
63%
64%
58%
61%
71%
77%
70%
50%
70%
55%
26%
...
9
Nastroje inwestycyjne - Polska
Inwestorzy postrzegają Polskę jako atrakcyjny rynek
► Wszyscy ankietowani inwestorzy
post...
10
Przewidywane trendy cenowe dla Polski
Biura Handel
► Przewidywany wzrost cen atrakcyjnych inwestycji
magazynowych (42%)...
11
Przewidywane trendy cenowe dla Europy
CH
UK
SP
F
RUS
SWE
PL
GER
AT
NL
BEL
I
UA
TR
LUX
Biura Handel Mieszkania
Wzrost Be...
12
Podsumowanie
Transakcje
► Inwestorzy przewidują wzrost wolumenu transakcji w Polsce
w 2014 roku
► Ze względu na ogranic...
13
Anna Kicińska, MRICS
Partner
Tel +48 22 557 7542
Kom + 48 505 107 010
Email anna.kicinska@pl.ey.com
Dziękuję
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Dr. capilli redattore piano aria sicilia riconosce che il piano sia stato copiato da altre regioni 26 9 2013 il piano sia audizione commissione ambiente regione pdf
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

3

Share

Download to read offline

Rynek nieruchomości w Polsce 2014 - Trendy i nowe obszary inwestowania

Download to read offline

Przegląd rynku biurowego, handlowego i magazynowego w Polsce. Więcej informacji: http://www.ey.com/PL/pl/Industries/Real-Estate/Przewodnik-po-Polskim-Rynku-Nieruchomosci-2014

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Rynek nieruchomości w Polsce 2014 - Trendy i nowe obszary inwestowania

 1. 1. Rynek nieruchomości w Polsce 2014 trendy i nowe obszary inwestowania 15 kwietnia 2014 roku Anna Kicińska | Partner | Grupa Rynku Nieruchomości EY Śniadanie prasowe
 2. 2. 1 Kraje uczestniczące w badaniu 1 Przewodnik Rynku Nieruchomości EY (2014) Barometr Inwestycyjny Rynku Nieruchomości EY Wprowadzenie ► Austria ► Belgia ► Francja ► Hiszpania ► Holandia ► Szwecja ► Turcja ► Ukraina ► Wielka Brytania ► Włochy ► Luksemburg ► Niemcy ► Polska ► Rosja ► Szwajcaria
 3. 3. 2 Przewodnik po Rynku Nieruchomości EY (2014)
 4. 4. 3 Rynek biurowy w Polsce 11,5% 5% 12,5% 11% 14,5% 13,5% 9% 17,0% 0 5 10 15 20 25 30 0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000 3 500 000 4 000 000 4 500 000 Podaż Czynsze Pustostany Podsumowanie ► 6,8 mln m² aktualna podaż ► Do końca 2014 roku ponad 7 mln m² ► 570 000 m² nowej powierzchni w 2013 ► 600 000 m² nowej powierzchni w 2014 ► Warszawa stanowi 2/3 podaży biur w Polsce (4,1 mln m²) ► Kraków największym rynkiem regionalnym (0,63 mln m²) ► Pustostany 12% ► Najwyższe pustostany w Szczecinie (17%) ► Najniższe w Krakowie (5%) ► Najniższe czynsze w Łodzi ok. 12 EUR/m²/m-c ► Najwyższe czynsze w centralnych lokalizacjach W-wy ok. 24 EUR/m²/m-c ► Stopy kapitalizacji: 6,25% - 7,5% (EUR/m² )(m² )
 5. 5. 4 Rynek handlowy w Polsce Podsumowanie ► 12,2 mln m² aktualna podaż (403 centra handlowe) ► Średnie nasycenie wynosi ok. 530 m² / 1000 mieszkańców - największe nasycenie w aglomeracji poznańskiej, najmniejsze w aglomeracji śląskiej ► 700000 m² nowej powierzchni w 2013 roku w Polsce ► 800 000 m² w budowie ► Pustostany 2% - 5% ► Czynsze w miastach regionalnych: 25 - 50 EUR/m²/m-c ► Czynsze w Warszawie: 50 -100 EUR/m²/m-c ► Stopy kapitalizacji: 5,75% - 8% * (EUR/m² )(m² )
 6. 6. 5 Rynek magazynowy w Polsce Podsumowanie ► 7,8 mln m² podaż (ok. 35% rynku magazynowego region Warszawy) ► Rok 2013 rekordowy pod względem transakcji najmu – ok. 2,2 mln m² (największa transakcja – Amazon ok. 300 000 m²) ► Czynsze najwyższe w miejskiej strefie Warszawy 4,5-5,8 EUR/m²/m-c, najniższe w Polsce Centralnej 2,4-4 EUR/m²/m-c ► Pustostany 10,6% ► Najwyższe w Regionie Warszawskim: 14,8% ► Najniższe w Regionie Trójmiejskim: 2,5% ► Stopy kapitalizacji: 7,5%-8,5% (EUR/m² )(m² ) 14,8 9,4 4,6 12,5 10,0 2,5 9,8 7,5 0 2 4 6 8 10 12 14 16 0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000 Podaż Czynsze min Pustostany
 7. 7. 6 1,85 1,13 1,11 0,35 0,62 1,15 1,10 1,06 2,70 1,60 0,44 0,24 1,00 1,20 1,05 1,32 0,20 0,10 0,14 0,05 0,22 0,15 0,50 0,6 3,4 Inne 0,42 Wolumen transakcji w Polsce 2006-2013 Handel Biura Magazyny 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2,5 4,75 2,8 1,79 0,7 2,0 2,7 ► Polska jest jednym z najważniejszym rynków inwestycyjnych w regionie Europy Centralnej i Wschodniej ► W 2013 roku wolumen transakcji osiągnął najwyższy poziom po rekordowym roku 2006 (dominował sektor handlowy) ► Kapitał pochodzi przede wszystkim z Niemiec i innych krajów Europy kontynentalnej jak również z Wielkiej Brytanii i USA ► W 2013 roku zawarto jedną z największych transakcji w historii polskiego rynku inwestycyjnego - sprzedaż Centrum Handlowego Silesia City Center w Katowicach za kwotę 412 mln EUR ► Wielu inwestorów wyraża bardzo duże zainteresowanie rynkiem nieruchomości w Polsce, analitycy przewidują wzrost wolumenu transakcji pod warunkiem, że na rynek trafi odpowiednia liczba atrakcyjnych nieruchomości
 8. 8. 7 Barometr Inwestycyjny Rynku Nieruchomości EY
 9. 9. 8 2% 6% 3% 3% 13% 11% 13% 16% 11% 19% 23% 27% 28% 27% 30% 33% 35% 41% 50% 74% 63% 64% 58% 61% 71% 77% 70% 50% 70% 55% 26% 55% 47% 45% 13% 24% 23% 26% 22% 10% 3% 22% 15% 41% 10% 9% 5% Rynek transakcyjny w 2014 roku Wzrost wolumenu transakcji Zdecydowanie się zgadzam Zgadzam się Nie zgadzam się Zdecydowanie się nie zgadzam Luksemburg Wielka Brytania Holandia Hiszpania Belgia Szwecja Ukraina Rosja Niemcy Włochy Turcja Polska Francja Austria Szwajcaria Podsumowanie Większość europejskich inwestorów przewiduje wzrost wolumenu transakcji w 2014 roku (za wyjątkiem Szwajcarii) Pozytywna zmiana nastrojów inwestycyjnych w Hiszpanii i we Włoszech w porównaniu do badania z 2013 roku (odpowiednio 84% vs. 17% dla Hiszpanii i 70% vs. 20% dla Włoch) Zdecydowana większość ankietowanych inwestorów przewiduje wzrost wolumenu transakcji w 2014 r.
 10. 10. 9 Nastroje inwestycyjne - Polska Inwestorzy postrzegają Polskę jako atrakcyjny rynek ► Wszyscy ankietowani inwestorzy postrzegają Polskę jako atrakcyjny lub bardzo atrakcyjny rynek inwestycyjny w 2014 roku ► Dobre postrzeganie Polski wynikające z badania przeprowadzonego w 2013 roku (90%) ugruntowały prognozy na 2014 rok (100%) ► 85 % inwestorów postrzega polski rynek jako atrakcyjny na tle innych krajów europejskich 33% 67% 0% 45% 45% 10% Bardzo atrakcyjna Atrakcyjna Średnio atrakcyjna 2014 2013 Polska bardzo atrakcyjnym krajem do inwestowania w nieruchomości na tle innych rynków europejskich 35% 50% 15% 45% 55% 0% Bardzo atrakcyjna Atrakcyjna Średnio atrakcyjna 2014
 11. 11. 10 Przewidywane trendy cenowe dla Polski Biura Handel ► Przewidywany wzrost cen atrakcyjnych inwestycji magazynowych (42%) ► Ceny atrakcyjnych nieruchomości biurowych w najlepszych lokalizacjach mogą wzrosnąć (56%) ► Ceny inwestycji biurowych położonych w lokalizacjach peryferyjnych mogą się obniżyć (76%) ► Ceny atrakcyjnych nieruchomości handlowych powinny utrzymać się na podobnym poziomie (53%) lub wzrosnąć (35%) 56% 25% 19% 5% 50% 45% 6% 18% 76% Wzrost Bez zmiany Spadek Lokalizacje mniej atrakcyjneAtrakcyjne lokalizacje Lokalizacje peryferyjne 35% 53% 12% 4% 35% 61% 0% 0% 100% Wzrost Bez zmiany Spadek Magazyny 42% 25% 33% 10% 10% 80% 13% 25% 62% Wzrost Bez zmiany Spadek
 12. 12. 11 Przewidywane trendy cenowe dla Europy CH UK SP F RUS SWE PL GER AT NL BEL I UA TR LUX Biura Handel Mieszkania Wzrost Bez zmian Spadek Trendy cenowe dla najlepszych lokalizacji ► Na większości rynków europejskich inwestorzy spodziewają się stabilizacji lub wzrostu cen najlepszych nieruchomości biurowych ► Ceny najlepszych nieruchomości handlowych powinny pozostać na stabilnym poziomie lub nieco wzrosnąć ► Inwestorzy przewidują, że ceny mieszkań mogą się obniżyć lub pozostać na niezmienionym poziomie
 13. 13. 12 Podsumowanie Transakcje ► Inwestorzy przewidują wzrost wolumenu transakcji w Polsce w 2014 roku ► Ze względu na ograniczoną dostępność najlepszych aktywów do inwestowania oraz stabilną sytuację rynkową, kupujący są skłonni podjąć większe ryzyko inwestycyjne ► Inwestorzy przewidują również powrót do realizacji projektów spekulacyjnych, szczególnie w sektorze magazynowym ► Zainteresowanie portfelowymi inwestycjami mieszkaniowymi; brak rozwiniętego rynku portfelowych transakcji mieszkaniowych w Polsce, ze względu na ograniczony dostęp tego typu projektów Preferowane obszary inwestycyjne ► Duże zainteresowanie rynkiem mieszkaniowym (ok. 37% respondentów) ► 1/3 ankietowanych inwestorów zainteresowanych rynkiem handlowym, mieszkaniowym i biurowym Preferowane regiony ► Biura: Warszawa, Wrocław, Kraków ► Handel: największe miasta regionalne ► Magazyny: przy głównych szlakach komunikacyjnych (Wrocław, Poznań, Śląsk) Rynek e-commerce ► Większość ankietowanych inwestorów przewiduje, że rozwijający się rynek e-commerce wpłynie na zwiększenie zainteresowania powierzchnią magazynową ► E-commerce może natomiast negatywnie wpłynąć na zainteresowanie powierzchnią handlową w mniej atrakcyjnych lokalizacjach ► Z badania Barometr Inwestycyjny Rynku Nieruchomości wynika, że e-commerce może mieć wpływ na pracę biur nieruchomości, 45% ankietowanych uważa, że udział tradycyjnych pośredników w rynku spadnie (zwłaszcza w odniesieniu do sektora mieszkaniowego)
 14. 14. 13 Anna Kicińska, MRICS Partner Tel +48 22 557 7542 Kom + 48 505 107 010 Email anna.kicinska@pl.ey.com Dziękuję
 • mariusz-12

  Sep. 1, 2015
 • Pstefanski

  Jan. 7, 2015
 • LIDMAN_Realty

  Jun. 10, 2014

Przegląd rynku biurowego, handlowego i magazynowego w Polsce. Więcej informacji: http://www.ey.com/PL/pl/Industries/Real-Estate/Przewodnik-po-Polskim-Rynku-Nieruchomosci-2014

Views

Total views

9,615

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

585

Actions

Downloads

16

Shares

0

Comments

0

Likes

3

×