Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Optimalizálás kereskedelemre - Mobile Hungary 2014
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

5

Share

Download to read offline

Strategi - implementert (Yggdrasil 2014)

Download to read offline

Å lage en digital strategi er enkelt. Kunsten er å få virksomheten til å følgen den.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Strategi - implementert (Yggdrasil 2014)

 1. 1. Tønsberg,  1.  april Strategi  -­‐  implementert Yggdrasil  2014 tirsdag 1. april 14
 2. 2. 05/13/13 2 tirsdag 1. april 14
 3. 3. 05/13/13 Disposisjon I. Mål  -­‐  hva  ønsker  vi  oppnå II. Målgrupper  og  behov  -­‐  hva  ønsker  målgruppene  våre III.Harmonisering  av  våre  mål  og  målgruppenes  behov IV.Målbilde  -­‐  historien  om  ønsket  situasjon V. Veikart  med  =ltak  for  å  nå  ønsket  situasjon VI.Konsekvenser  av  strategien 3 tirsdag 1. april 14
 4. 4. 05/13/13 4 tirsdag 1. april 14
 5. 5. 05/13/13 5 Mål:  sjøveien  *l   India Resultat:   Amerika  og  syfilis   tirsdag 1. april 14
 6. 6. 05/13/13 6 «However  beau*ful   the  strategy,  you   should  occasionally   look  at  the  results.» tirsdag 1. april 14
 7. 7. 05/13/13 7 «Kein  Plan   überlebt  die  erste   Feindberührung.» tirsdag 1. april 14
 8. 8. 05/13/13 8 tirsdag 1. april 14
 9. 9. 05/13/13 9 tirsdag 1. april 14
 10. 10. 05/13/13 10 ?tirsdag 1. april 14
 11. 11. 05/13/13 #  1  -­‐  mål 11 tirsdag 1. april 14
 12. 12. 05/13/13 12 Hoved-­‐ mål Delmål Måleparametere tirsdag 1. april 14
 13. 13. 05/13/13 Hvordan  skal  vi  gjøre  det? • Et  brukervennlig  neAsted • Godt  innhold • En  mobilapp Mål  vs  virkemidler Hva  ønsker  vi  å  oppnå? • Redusere  kostnader • Øke  inntekter • Forbedre  kunde=lfredshet 13 tirsdag 1. april 14
 14. 14. 05/13/13 14 Stjernskudd Oppdatert Høyt  i  Google Tilgjengelig LeS  å  finne  frem En  av  de  fem  beste  neSstedene  i  Norge Ikke  Flash tirsdag 1. april 14
 15. 15. 05/13/13 15 tirsdag 1. april 14
 16. 16. 05/13/13 Til  sluK  endte  vi  her  ... 1.  Bidra  =l  å  effek=visere  og  kvalitetsforbedre  arbeidet  i  helse  og   omsorgssektoren 2.  Bidra  =l  at  myndigheter  og  beslutningstakere  tar  velinformerte   valg   3.  Effek=visere  arbeidet  i  Helsedirektoratet  ved  økt  selvbetjening  på   neA 16 tirsdag 1. april 14
 17. 17. 05/13/13 #  2  -­‐  målgrupper  og  behov   17 tirsdag 1. april 14
 18. 18. 05/13/13 Primære  målgrupper  (prioritert)   18 Målgruppe Segment 1.  Autorisert  helsepersonell  på  sykehus/klinikk Helsepersonell 2.  Helse-­‐,  sosial-­‐  eller  omsorgstjenester  (kommunalt/privat) Helsepersonell 3.  Kommuneforvaltning Forvaltning 4.  Fylkesmann  og  fylkeskommune  (forvaltning) Forvaltning 5.  Fastlege Helsepersonell 6.  AdministraTv  sTlling  ved  regionalt  helseforetak  (RHF),  helseforetak   (HF)  og  sykehus Forvaltning tirsdag 1. april 14
 19. 19. 05/13/13 Sekundære  målgrupper  (uprioritert) 19 Målgruppe Segment Skole,  utdanning  og  forskning Utdanning Departement,  annet  direktorat  eller  statlig  etat Forvaltning Bruker-­‐  og  profesjonsorganisasjoner Interesse Media Media Disse  når  vi  gjennom  kommunikasjon  mot  primærmålgruppene tirsdag 1. april 14
 20. 20. 05/13/13 Bruksbehov  helsedirektoratet.no • De  vik=gste  bruksoppgavene  er  knyAet  =l  å  finne: –  faktabasert  kunnskap  (som  retningslinjer,  sta=s=kk) –  råd  og  anbefalinger  fra  Helsedirektoratet –  lover,  regler  og  fortolkninger 20 tirsdag 1. april 14
 21. 21. 05/13/13 21 Målgruppene*våre*ønsker*å*møte*oss*i*mange* kanaler* 30.10.13* 7* Forprosjekt*–*Digitalisering*av*nasjonale*faglige*retningslinjer* EPJ* Ne:steder*og*intrane:* Mobile*enheter* Elektronisk*pasientjournal* Papir* tirsdag 1. april 14
 22. 22. 05/13/13 22 tirsdag 1. april 14
 23. 23. 05/13/13 23 tirsdag 1. april 14
 24. 24. 05/13/13 #  3  -­‐  harmonisering  -­‐  oss  og  dem 24 tirsdag 1. april 14
 25. 25. Oss Dem Bla, bla, bla, bla, bla bla, bla, bla, bla, bla, bla bla, bla, bla, bla, bla, bla bla, bla, bla, bla, bla, bla bla ... WTF:( tirsdag 1. april 14
 26. 26. 05/13/13 26 tirsdag 1. april 14
 27. 27. 05/13/13 27 tirsdag 1. april 14
 28. 28. Mål Brukerbehov tirsdag 1. april 14
 29. 29. 05/13/13 Mål  og  brukerbehov  er  godt  harmonisert 29 Mål Brukerbehov Bidra  Tl  å  effekTvisere  og  kvalitetsforbedre  arbeidet  i   helse  og  omsorgssektoren Medisinske  retningslinjer Bidra  Tl  at  myndigheter  og  beslutningstakere  tar   velinformerte  valg Tall,  staTsTkk  og  analyse tirsdag 1. april 14
 30. 30. Mål Brukerbehov Kjernesider Rappet  fra  @idaaa.  Modifisert  med  velsignelse  fra  @idaaa.  Masse  kred  7l  @idaaa tirsdag 1. april 14
 31. 31. 05/13/13 31 ESerspurt  innhold Lite  eSerspurt  innhold  (vik*g  for  oss) Tall,  staTsTkk  og  analyse Innrapportering  av  data Folkehelse  (råd  og  anbefalinger) Kampanjer  (om  kampanjen,  hvordan  kan   helsepersonell  bidra  osv) Sammenkobling  og  kontekstualisering tirsdag 1. april 14
 32. 32. 05/13/13 #  4  -­‐  målbilde 32 tirsdag 1. april 14
 33. 33. 05/13/13 Vår  historie Tjenesten  trenger  faktabasert  kunnskap  for  å  kunne  ta  rik=ge  valg.   DeAe  gjelder  både  beslutningstakere  som  skal  forvalte  store   pengesummer  på  en  best  mulig  måte  og  sykehuslegen  som  i  løpet  av   to  minuAer  trenger  å  finne  svar  på  hva  han  eller  hun  skal  gjøre  med   pasienten  foran  seg. AnsaAe  i  helsetjenesten  siAer  ikke  all=d  fremfor  en  PC.  Når  de  gjør   det,  bruker  de  oXe  sine  egne  systemer  og  flater.   33 tirsdag 1. april 14
 34. 34. 05/13/13 Løsning Helsedirektoratet  skal  Tlby  ansaKe  i   helsetjenesten  myndighetsinformasjon  som   ikke  bare  gir  dem  det  de  trenger,   men  også  når  de  trenger  det,  der  de  er.   34 tirsdag 1. april 14
 35. 35. 05/13/13 35 Det  de  trenger,   når  de  trenger  det,   der  de  er tirsdag 1. april 14
 36. 36. 05/13/13 «Det  de  trenger  ...»  -­‐  fra  push  vs  pull 36 tirsdag 1. april 14
 37. 37. 05/13/13 37 «...  når  de  trenger  det,  der  de  er»  -­‐  å  bryte  ut   av  neKleseren tirsdag 1. april 14
 38. 38. 05/13/13 38 Åpne  data  som  kan  distribueres  *l  der   brukerne  fak*sk  er tirsdag 1. april 14
 39. 39. 05/13/13 39 Ønsket'situasjon' 30.10.13' Tema%for%presentasjonen% 10' Share4 Point' EPJ% API% tirsdag 1. april 14
 40. 40. 05/13/13 40 Government should only do what only government can do Sarah Richards @escmum tirsdag 1. april 14
 41. 41. 05/13/13 #  5  -­‐  veikart  med  *ltak 41 tirsdag 1. april 14
 42. 42. 05/13/13 42 Tiltak Redesign  av  helsedirektoratet.no   Portering  Tl  ny  teknisk  pla`orm Utarbeide  grensesniK  for  eksport  av  data  og  innhold Etablere  redaksjonsmodell  og  redaksjonsgruppe Vurdere  å  (sladdet) Vurdere  en  (sladdet) tirsdag 1. april 14
 43. 43. 05/13/13 #  6  -­‐  konsekvenser 43 tirsdag 1. april 14
 44. 44. 05/13/13 44 tirsdag 1. april 14
 45. 45. tirsdag 1. april 14
 46. 46. 05/13/13 Strategi  -­‐  implementert 46 tirsdag 1. april 14
 47. 47. 05/13/13 47 Fra  papir   *l  bevissthet tirsdag 1. april 14
 48. 48. 05/13/13 48 tirsdag 1. april 14
 49. 49. 05/13/13 49 #1:  Gjør  det  enkelt tirsdag 1. april 14
 50. 50. 05/13/13 50 #2:  Involver tirsdag 1. april 14
 51. 51. 05/13/13 51 tirsdag 1. april 14
 52. 52. 05/13/13 52 tirsdag 1. april 14
 53. 53. 05/13/13 53 #3:  Lag  historier tirsdag 1. april 14
 54. 54. 05/13/13 54 Det  de  trenger,   når  de  trenger  det,   der  de  er tirsdag 1. april 14
 55. 55. 05/13/13 55 tirsdag 1. april 14
 56. 56. 05/13/13 56 tirsdag 1. april 14
 57. 57. 05/13/13 57 tirsdag 1. april 14
 58. 58. 05/13/13 58 tirsdag 1. april 14
 59. 59. 05/13/13 59 #4:  Bruk  film tirsdag 1. april 14
 60. 60. 05/13/13 60 #5:  Vis  konkrete   resultater tirsdag 1. april 14
 61. 61. 05/13/13 61 #6:  Møt  kollegaene   dine  der  de  er tirsdag 1. april 14
 62. 62. 05/13/13 • informasjonsplakater  (på  do) • Foredrag • IntraneA • Møter • osv 62 Vårt  målbilde Det  de  trenger  –  når  de  trenger  det,  der  de  er Helsetjenesten  og  forvaltningen  trenger  faktabasert  kunnskap  for  a  kunne  ta  rik ge  valg.  De e  gjelder   bade  beslutningstakere  som  skal  forvalte  store  pengesummer  pa  en  best  mulig  mate  og  sykehuslegen   som  i  løpet  av  to  minu er  trenger  a  finne  svar  pa  hva  han  eller  hun  skal  gjøre  med  pasienten  foran  seg.   AnsAnsa e  i  helsetjenesten  si er  ikke  all d  fremfor  en  PC.  Nar  de  gjør  det,  bruker  de  o e  sine  egne  systemer   og  flater.   Helsedirektoratet  skal,  gjennom  sin   lstedeværelse  pa  ne ,   lby  ansa e  i  helsetjenesten  og  forvaltningen   myndighetsinformasjon  som  ikke  bare  gir  dem  det  de  trenger  -­‐  men  ogsa  nar  de  trenger  det,  der  de  er.   Hva  vil  vi  oppnå 1.  Bidra   l  å  effek visere  og  kvalitetsforbedre  arbeidet  i  helse-­‐  og  omsorgssektoren 2.  Bidra   l  at  myndigheter  og  beslutningstakere  tar  velinformerte  valg 3.  Effek visere  arbeidet  i  Helsedirektoratet  ved  økt  selvbetjening  på  ne Hva  trenger  brukerne  våre •  Faktabasert  kunnskap   (som  retningslinjer,  sta s kk) •  Råd  og  anbefalinger   •  Lover,  regler  og  fortolkninge VI  FORNYER  HELSEDIREKTORATET.NO tirsdag 1. april 14
 63. 63. 05/13/13 63 Quand  tu  veux   construire  un  bateau,   ne  commence  pas  par   rassembler  du  bois,   couper  des  planches   et  distribuer  du   travail,  mais  reveille   au  sein  des  hommes   le  desir  de  la  mer   grande  et  large. tirsdag 1. april 14
 64. 64. 05/13/13 64 Hvis  du  vil  bygge  et   skip,  skal  du  ikke   samle  menn  for  å   skaffe  treverk  og   fordele  arbeidet   mellom  dem.  Gi   dem  i  stedet   lengsel  etter  det   vide,  uendelige   havet. tirsdag 1. april 14
 65. 65. 05/13/13 Tusen  takk! Eirik  Hafver  Rønjum @eirikhafver eirik.hafver.ronjum@helsedir.no 00  47  92  40  31  65 65 tirsdag 1. april 14
 • philiplund

  May. 25, 2014
 • AnitaSolberg

  Apr. 8, 2014
 • havarn

  Apr. 7, 2014
 • stalebg

  Apr. 2, 2014
 • frankvirtual

  Apr. 2, 2014

Å lage en digital strategi er enkelt. Kunsten er å få virksomheten til å følgen den.

Views

Total views

2,366

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

978

Actions

Downloads

18

Shares

0

Comments

0

Likes

5

×