Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TAJUK 5 : <ul><li>PERANAN GURU </li></ul><ul><li>SEKOLAH RENDAH </li></ul><ul><li>Siti Balkeh bt. Osman </li></ul><ul><li...
Hasil Pembelajaran <ul><li>1. Menjelaskan pelbagai peranan guru </li></ul><ul><li>dalam konteks pengurusan di sekolah. </...
PENDAHULUAN <ul><li>MALAYSIA </li></ul><ul><li>Sebuah negara membangun. </li></ul><ul><li>Matlamat : menjadi negara maju...
9 cabaran Wawasan 2020 <ul><li>1.Mewujudkan bangsa Malaysia yg </li></ul><ul><li>bersatu-padu. </li></ul><ul><li>2. Melah...
<ul><li>3. Membentuk masyarakat demokratik </li></ul><ul><li>yg matang. </li></ul><ul><li>4. Membentuk masyarakat bermora...
<ul><li>7. Mewujudkan masyarakat berbudi & berbudaya penyayang. </li></ul><ul><li>8. Menjamin pembentukan masyarakat yg ad...
Tanggunjawab Guru <ul><li>Matlamat ini menuntut kita (guru) </li></ul><ul><li> memperkemaskan aspek </li></ul><ul><l...
Tanggunjawab Guru <ul><li>Pembangunan modal insan bermaksud membangunkan insan agar memiliki kekuatan intelek, sosial, emo...
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN <ul><li>Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan pote...
. <ul><li>Pembinaan modal insan seharusnya bermula dari peringkat awal lagi, iaitu ketika murid berada di sekolah rendah....
Peranan Guru <ul><li>Guru sek. Rendah perlu lebih mendekatkan diri mereka dengan murid2 dan menjadi pengganti ibu bapa, b...
1 . Pengamal Ilmu dan Kemahiran <ul><li>Amal menurut Kamus Dewan bermaksud perbuatan atau pekerjaan baik dan kebajikan yan...
<ul><li>Pengamal ilmu membawa maksud mencintai, menguasai, sentiasa mencari & meningkatkan pengetahuan serta mengaplikasik...
<ul><li>Guru perlu mengamalkan sikap ingin ‘belajar untuk mengajar’, sentiasa meningkatkan penguasaan ilmu melalui pelbaga...
<ul><li>Tabiat membaca adalah pra syarat kpd pemilikan minda kelas pertama. </li></ul><ul><li>Guru perlu membaca dgn melu...
<ul><li>- berupaya untuk berfikir & bersikap </li></ul><ul><li> positif. </li></ul><ul><li>- Pelaksanaan tugasnya, bent...
<ul><li>Guru perlu menjadi pelajar sepanjang hayat kerana: </li></ul><ul><li>- perkembangan ilmu berlaku secara </li></...
<ul><li>Menurut Mohd. Idris Jauzi(1990): </li></ul><ul><li>Untuk membolehkan para pendidik memainkan peranan berkesan seba...
Berdasarkan Model Konseptual Pendidikan Guru (MKPG) <ul><li>Disamping amalan nilai, guru seharusnya dilengkapi dengan : </...
Ilmu Pengetahuan <ul><li>Meliputi: </li></ul><ul><li>Pengetahuan am </li></ul><ul><li>Mata pelajaran / bidang diajar </li>...
Contoh Ilmu Pengetahuan <ul><li>Ilmu Psikologi </li></ul><ul><li>Contoh: </li></ul><ul><li>I. Teori2 perkembangan </li></...
<ul><li>Ilmu Sosiologi </li></ul><ul><li>Membantu guru memahami tentang bentuk2 komunikasi, corak interaksi di kalangan p...
Kemahiran <ul><li>Antara kemahiran2 yang perlu dikuasai oleh guru ialah: </li></ul><ul><li>- kemahiran pedagogi dan </li><...
Contoh kemahiran <ul><li>I. Pedagogi </li></ul><ul><li>iaitu kajian mengenai pengajaran, khususnya pengajaran dalam pendid...
PEDAGOGI PENDEKATAN STRATEGI KAEDAH TEKNIK AKTIVITI
<ul><li>II. Kemahiran Generik: </li></ul><ul><li> Guru hendaklah menstrukturkan </li></ul><ul><li> pengajarannya dgn me...
Rumusan <ul><li>Sebagai pengamal ilmu, guru perlu menggunakan segala kemahiran tersebut ketika menyampaikan maklumat, berb...
2. Pembimbing <ul><li>Menurut Crow dan Crow(1983): </li></ul><ul><li>Dalam konteks pendidikan, bimbingan merujuk kpd pembe...
<ul><li>Shahril @ Charil Marzuki, et.al.(1993) menegaskan antara tanggungjawab sosial guru ialah seperti berikut: </li></u...
Peranan Guru Sebagai Pembimbing <ul><li>I. menyemai minat & motivasi terhadap </li></ul><ul><li>mata pelajaran agar da...
<ul><li>III. Mengenalpasti & membantu pelajar2 yg mengalami masalah pelajaran, sosio </li></ul><ul><li> emosi dan kesih...
Pendekatan2 yg perlu diberi pertimbangan oleh guru dlm menjalankan tanggungjawab sebagai pembimbing: <ul><li>I. Bimbingan...
<ul><li>II. Bimbingan sebagai langkah pencegahan </li></ul><ul><li>- Tujuan utk mencegah berlakunya masalah </li></ul><ul...
<ul><li>IV. Bimbingan menghadapi krisis </li></ul><ul><li>- Krisis merujuk kpd kes2 kritikal seperti </li></ul><ul><li> ...
Rumusan <ul><li>Guru sebagai pembimbing haruslah sentiasa menolong murid membuat penyesuaian dalam peribadi, sosial, emosi...
3. Pengamal Reflektif <ul><li>Richard, J.C: </li></ul><ul><li>Refleksi merujuk kepada aktiviti atau proses </li></ul><ul>...
<ul><li>Dewey (1975) : </li></ul><ul><li>Pemikiran reflektif ialah pemeriksaan yang </li></ul><ul><li>dilakukan secara ak...
Umumnya <ul><li>Refleksi merupakan usaha penuh sedar </li></ul><ul><li>seseorang individu memaknakan </li></ul><ul><li>p...
What is reflection in the teaching context? <ul><li>“ Reflection in the teaching context refers to the process of inquir...
Mengapa Refleksi Penting? <ul><li>Membantu: </li></ul><ul><li>Membuat penilaian kendiri </li></ul><ul><li>Berfikir secara ...
Proses Refleksi Siti Balkeh Osman PELAN TINDAKAN ( Jika peristiwa sama berlaku lagi, apa tindakan saya akan ambil?) PERA...
Refleksi dan Perguruan <ul><li>Dalam konteks perguruan,kebolehan </li></ul><ul><li>membuat transformasi dan refleksi </li>...
Rumusan <ul><li>Pendidik yg prihatin dgn permasalahan yg dihadapi pelajar akan melakukan refleksi bagi membuat penambahbai...
4. Penyelidik <ul><li>Sebagai seorang pendidik, guru juga merupakan seorang penyelidik. </li></ul><ul><li>Budaya penyelidi...
<ul><li>Peningkatan profesionalisme diri merupakan proses perkembangan peribadi yg memerlukan kesedaran tinggi tentang: </...
<ul><li>Untuk meningkatkan profesionalisme diri, guru wajar menjadikan profesion keguruan a researh-based profesion & am...
Tujuan Penyelidikan <ul><li>- untuk mengesan keadaan & masalah dalam amalan2 pendidikan atau masalah sosial murid2 yg meme...
Penyelidikan Tindakan(PT) <ul><li>Penyelidikan tindakan adalah satu bentuk penyelidikan yg dilaksanakan oleh guru untuk gu...
Penyelidikan Tindakan(PT) <ul><li>Kurt Lewin (1952), seorang ahli psikologi sosial: </li></ul><ul><li>Proses penyelidikan ...
Ciri-ciri Penyelidikan TIndakan <ul><li>Pendekatan untuk membaiki amalan dalam tugas harian </li></ul><ul><li>Fokus utama ...
Aspek-aspek Yang Boleh Dikaji <ul><li>Contoh: </li></ul><ul><li>- Penggunaan bahan2 pelajaran </li></ul><ul><li>Penggunaan...
Kebaikan Penyelidikan <ul><li>Merapatkan jurang antara teori dgn praktis dalam aktiviti P&P </li></ul><ul><li>Mengesan & ...
5. Agen Sosialisasi <ul><li>Konsep Sosialisasi </li></ul><ul><li>Broom(1981) menghuraikan aspek sosialisasi dari dua panda...
<ul><li>Dgn kata lain, sosialisasi adalah tindakan mengubah keadaan manusia dari human-animal menjadi human-being untuk me...
<ul><li>Proses sosialisasi menghendaki seseorang individu mempelajari & menerima nilai, sikap, kemahiran & peranan yg dapa...
Guru Sebagai Agen Sosialisasi <ul><li>Guru adalah agen sosialisasi kpd murid. </li></ul><ul><li>Sebagai agen sosialisasi...
<ul><li>III . Memastikan perubahan &  </li></ul><ul><li> perkembangan tingkahlaku murid </li></ul><ul><li> adalah men...
<ul><li>V. Mempunyai hubungan rapat dgn masyarakat & boleh menggunakan statusnya untuk menyebarkan nilai2 positif kpd a...
Harapan Masyarakat Terhadap Guru <ul><li>Jangkaan & harapan masyarakat terhadap guru untuk meningkatkan kualiti kehidupan,...
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
Peranan guru sekolah rendah
Next
Upcoming SlideShare
Peranan guru sekolah rendah
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Tajuk 5 peranan guru sr

Download to read offline

Asas Kepemimpinana & Perkembangan Profesionalism Guru

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Tajuk 5 peranan guru sr

 1. 1. TAJUK 5 : <ul><li>PERANAN GURU </li></ul><ul><li>SEKOLAH RENDAH </li></ul><ul><li>Siti Balkeh bt. Osman </li></ul><ul><li>Jabatan Ilmu Pendidikan </li></ul><ul><li>IPG Kampus Darulaman </li></ul><ul><li>Jitra, Kedah </li></ul>Siti Balkeh Osman
 2. 2. Hasil Pembelajaran <ul><li>1. Menjelaskan pelbagai peranan guru </li></ul><ul><li>dalam konteks pengurusan di sekolah. </li></ul><ul><li>2. Menghuraikan amalan guru yang </li></ul><ul><li>dapat memenuhi fungsi guru sesuai dengan pendidikan semasa. </li></ul>Siti Balkeh Osman
 3. 3. PENDAHULUAN <ul><li>MALAYSIA </li></ul><ul><li>Sebuah negara membangun. </li></ul><ul><li>Matlamat : menjadi negara maju </li></ul><ul><li> berteraskan industri mengikut acuan </li></ul><ul><li> sendiri menjelang tahun 2020 </li></ul><ul><li> (Wawasan 2020). </li></ul>SITI BALKEH OSMAN
 4. 4. 9 cabaran Wawasan 2020 <ul><li>1.Mewujudkan bangsa Malaysia yg </li></ul><ul><li>bersatu-padu. </li></ul><ul><li>2. Melahirkan masyarakat berjiwa bebas, yakin terhadap diri sendiri, bangga dgn apa yg dicapai serta cekap menghadapi rintangan, sentiasa mengejar kecemerlangan & dihormati oleh rakyat negara lain. </li></ul>SITI BALKEH OSMAN
 5. 5. <ul><li>3. Membentuk masyarakat demokratik </li></ul><ul><li>yg matang. </li></ul><ul><li>4. Membentuk masyarakat bermoral & beretika dgn warganya mempunyai nilai keagamaan & kerohanian yg utuh. </li></ul><ul><li>5. Mewujudkan masyarakat liberal & bertolak ansur. </li></ul><ul><li>6. Mewujudkan masyarakat saintifik & progresif. </li></ul>SITI BALKEH OSMAN
 6. 6. <ul><li>7. Mewujudkan masyarakat berbudi & berbudaya penyayang. </li></ul><ul><li>8. Menjamin pembentukan masyarakat yg adil dalam bidang ekonomi. </li></ul><ul><li>9. Mewujudkan masyarakat makmur & tinggi daya saing & ketahanan dinamik serta tangkas menghadapi perubahan. </li></ul>SITI BALKEH OSMAN
 7. 7. Tanggunjawab Guru <ul><li>Matlamat ini menuntut kita (guru) </li></ul><ul><li> memperkemaskan aspek </li></ul><ul><li> pembangunan modal insan seperti mana terdapat dalam misi nasional (misi negara) : </li></ul><ul><li>“ pembangunan modal insan berminda </li></ul><ul><li> kelas pertama sebagai pemangkin </li></ul><ul><li> untuk melonjakkan Malaysia ke </li></ul><ul><li> peringkat status negara maju.” </li></ul>SITI BALKEH OSMAN
 8. 8. Tanggunjawab Guru <ul><li>Pembangunan modal insan bermaksud membangunkan insan agar memiliki kekuatan intelek, sosial, emosi dan jasmani selari dengan tuntutan FPK. </li></ul>Siti Balkeh Osman
 9. 9. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN <ul><li>Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh & bersepadu untuk melahirkan insan yg seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan & kepatuhan kpd Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan w/negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. </li></ul>SITI BALKEH OSMAN
 10. 10. . <ul><li>Pembinaan modal insan seharusnya bermula dari peringkat awal lagi, iaitu ketika murid berada di sekolah rendah. </li></ul><ul><li>Dalam era globalisasi, peranan guru semakin kompleks dan mencabar. </li></ul>Siti Balkeh Osman Tanggunjawab Guru
 11. 11. Peranan Guru <ul><li>Guru sek. Rendah perlu lebih mendekatkan diri mereka dengan murid2 dan menjadi pengganti ibu bapa, bertindak sebagai pembimbing, pembentuk tingkahlaku, agen sosial, agen perubahan, penyelidik dan seterusnya sebagai pengamal ilmu & kemahiran. </li></ul>Siti Balkeh Osman
 12. 12. 1 . Pengamal Ilmu dan Kemahiran <ul><li>Amal menurut Kamus Dewan bermaksud perbuatan atau pekerjaan baik dan kebajikan yang diamalkan oleh seseorang. </li></ul><ul><li>Ilmu menurut Kamus Pelajar(2000) ialah </li></ul><ul><li>segala jenis pengetahuan atau kepandaian (mengenai dunia, akhirat, lahir, batin dll) yg diperoleh melalui pengalaman, pendidikan dll. </li></ul>Siti Balkeh Osman
 13. 13. <ul><li>Pengamal ilmu membawa maksud mencintai, menguasai, sentiasa mencari & meningkatkan pengetahuan serta mengaplikasikannya dalam pelbagai aspek kehidupan. </li></ul>Siti Balkeh Osman
 14. 14. <ul><li>Guru perlu mengamalkan sikap ingin ‘belajar untuk mengajar’, sentiasa meningkatkan penguasaan ilmu melalui pelbagai cara seperti: </li></ul><ul><li>- pembacaan </li></ul><ul><li>- menjalankan penyelidikan </li></ul><ul><li>- menghadiri kursus/seminar/forum </li></ul><ul><li>- kolaborasi dengan rakan sejawat </li></ul><ul><li>- serta mempamerkan sikap keterbukaan </li></ul><ul><li> kepada semua peluang pemerolehan </li></ul><ul><li> ilmu. </li></ul>Siti Balkeh Osman
 15. 15. <ul><li>Tabiat membaca adalah pra syarat kpd pemilikan minda kelas pertama. </li></ul><ul><li>Guru perlu membaca dgn meluas tentang pelbagai bidang.Dengan membudayakan membaca dlm kehidupannya, guru: </li></ul><ul><li>- berupaya untuk memiliki pengetahuan terkini & </li></ul><ul><li> relevan.Ini dapat membantu guru membuat </li></ul><ul><li> keputusan2 peribadi & profesional dgn </li></ul><ul><li> lebih yakin serta benar. </li></ul>Siti Balkeh Osman
 16. 16. <ul><li>- berupaya untuk berfikir & bersikap </li></ul><ul><li> positif. </li></ul><ul><li>- Pelaksanaan tugasnya, bentuk perhubungan & </li></ul><ul><li> interaksinya, keikhlasan hatinya & seluruh </li></ul><ul><li> kehidupannya adalah bersandarkan kpd nilai & </li></ul><ul><li> integriti ilmu & perasaan yg luhur. </li></ul><ul><li>- Ia juga akan berjaya menangani & </li></ul><ul><li> melaksanakan t/jawab & cabaran profesional </li></ul><ul><li> serta peribadi sebaik mungkin. </li></ul>Siti Balkeh Osman
 17. 17. <ul><li>Guru perlu menjadi pelajar sepanjang hayat kerana: </li></ul><ul><li>- perkembangan ilmu berlaku secara </li></ul><ul><li> berterusan </li></ul><ul><li>- guru dapat menyediakan pengalaman pembelajaran yang bermakna kepada murid </li></ul><ul><li>- dapat menggunakan ilmu untuk membawa kebenaran dan menegakkan keadilan serta </li></ul><ul><li>- dapat memberi sumbangan kepada masyarakat & negara. </li></ul>Siti Balkeh Osman
 18. 18. <ul><li>Menurut Mohd. Idris Jauzi(1990): </li></ul><ul><li>Untuk membolehkan para pendidik memainkan peranan berkesan sebagai pengamal & penyampai ilmu, guru haruslah bijak merancang & melaksanakan sesuatu tindakan secara berterusan. Antaranya ialah: </li></ul><ul><li>- mempersiapkan diri dari segi keilmuan </li></ul><ul><li>- meningkatkan kecekapan dan ketrampilan diri </li></ul><ul><li> dalam pelaksanaan tugas & interaksi dgn </li></ul><ul><li> masyarakat. </li></ul><ul><li>- melaksanakan tugas keguruan dgn sebaiknya. </li></ul>Siti Balkeh Osman
 19. 19. Berdasarkan Model Konseptual Pendidikan Guru (MKPG) <ul><li>Disamping amalan nilai, guru seharusnya dilengkapi dengan : </li></ul><ul><li>Ilmu Pengetahuan dan </li></ul><ul><li>Kemahiran </li></ul>Siti Balkeh Osman
 20. 20. Ilmu Pengetahuan <ul><li>Meliputi: </li></ul><ul><li>Pengetahuan am </li></ul><ul><li>Mata pelajaran / bidang diajar </li></ul><ul><li>Pengetahuan ikhtisas keguruan </li></ul><ul><li>-psikologi </li></ul><ul><li>-Sosiologi </li></ul>Siti Balkeh Osman
 21. 21. Contoh Ilmu Pengetahuan <ul><li>Ilmu Psikologi </li></ul><ul><li>Contoh: </li></ul><ul><li>I. Teori2 perkembangan </li></ul><ul><li>-kognitif, fizikal, emosi </li></ul><ul><li>II. Teori2 pembelajaran </li></ul><ul><li>-Humanisme, Behaviourisme,Sosial, kognitif </li></ul><ul><li> dan Konstruktivisme dll </li></ul>Siti Balkeh Osman
 22. 22. <ul><li>Ilmu Sosiologi </li></ul><ul><li>Membantu guru memahami tentang bentuk2 komunikasi, corak interaksi di kalangan pelajar & corak kepimpinan yg sesuai. </li></ul><ul><li>Dgn itu guru dapat mengkaji & melihat isu2 atau masalah pendidikan secara mendalam. </li></ul><ul><li>Contoh: masalah disiplin, konflik antara guru & guru, guru & staf bukan akademik dll. </li></ul><ul><li>Seterusnya merancang strategi yg sesuai untuk menanganinya. </li></ul>Siti Balkeh Osman
 23. 23. Kemahiran <ul><li>Antara kemahiran2 yang perlu dikuasai oleh guru ialah: </li></ul><ul><li>- kemahiran pedagogi dan </li></ul><ul><li>- kemahiran generik. </li></ul>Siti Balkeh Osman
 24. 24. Contoh kemahiran <ul><li>I. Pedagogi </li></ul><ul><li>iaitu kajian mengenai pengajaran, khususnya pengajaran dalam pendidikan formal. Dengan kata lain, ia adalah sains dan seni mengenai cara mengajar di sekolah. </li></ul><ul><li>Sebagai satu bidang kajian yang luas, pedagogi melibatkkan kajian mengenai proses pengajaran dan pembelajaran, serta pengurusan bilik darjah. </li></ul>
 25. 25. PEDAGOGI PENDEKATAN STRATEGI KAEDAH TEKNIK AKTIVITI
 26. 26. <ul><li>II. Kemahiran Generik: </li></ul><ul><li> Guru hendaklah menstrukturkan </li></ul><ul><li> pengajarannya dgn mengintegrasikan </li></ul><ul><li> unsur2 kemahiran berikut : </li></ul><ul><li>- kemahiran berfikir </li></ul><ul><li>- kemahiran komunikasi </li></ul><ul><li>- kemahiran fasilitator </li></ul><ul><li>- kemahiran ICT </li></ul><ul><li>- kemahiran belajar </li></ul><ul><li>- kemahiran menilai dll. </li></ul>Siti Balkeh Osman
 27. 27. Rumusan <ul><li>Sebagai pengamal ilmu, guru perlu menggunakan segala kemahiran tersebut ketika menyampaikan maklumat, berbincang dan sebagainya kerana ianya dapat menjamin keberkesanan proses P&P. </li></ul>Siti Balkeh Osman
 28. 28. 2. Pembimbing <ul><li>Menurut Crow dan Crow(1983): </li></ul><ul><li>Dalam konteks pendidikan, bimbingan merujuk kpd pemberian bantuan atau pertolongan yg betul kpd murid. </li></ul><ul><li>Sherzer dan Stone mendefinisikan bimbingan sebagai perkhidmatan membimbing individu yg memerlukannya untuk mencapai kefahaman, pengetahuan & kemahiran tertentu. </li></ul>Siti Balkeh Osman
 29. 29. <ul><li>Shahril @ Charil Marzuki, et.al.(1993) menegaskan antara tanggungjawab sosial guru ialah seperti berikut: </li></ul><ul><li>I. Perancang </li></ul><ul><li>II. Fasilitator </li></ul><ul><li>III. Pengurus pembelajaran </li></ul><ul><li>IV. Penyampai ilmu </li></ul><ul><li>V. Pembentuk akhlak </li></ul><ul><li>VI . Pembimbing </li></ul><ul><li>VII. Model </li></ul>Siti Balkeh Osman
 30. 30. Peranan Guru Sebagai Pembimbing <ul><li>I. menyemai minat & motivasi terhadap </li></ul><ul><li>mata pelajaran agar dapat meningkatkan prestasi murid. </li></ul><ul><li>II. Membimbing pelajar mengenalpasti </li></ul><ul><li>kekuatan & kelemahan diri serta minat terhadap bidang yg diceburi, agar potensi murid dapat dioptimumkan. </li></ul>Siti Balkeh Osman
 31. 31. <ul><li>III. Mengenalpasti & membantu pelajar2 yg mengalami masalah pelajaran, sosio </li></ul><ul><li> emosi dan kesihatan agar dapat membuat penyesuaian peribadi dlm aspek sosial, emosi, mental & fizikal. </li></ul><ul><li>IV. Membimbing pelajar menjadi insan yg </li></ul><ul><li> positif & dapat memberi sumbangan </li></ul><ul><li> kpd masyarakat. </li></ul>Siti Balkeh Osman
 32. 32. Pendekatan2 yg perlu diberi pertimbangan oleh guru dlm menjalankan tanggungjawab sebagai pembimbing: <ul><li>I. Bimbingan untuk perkembangan murid. </li></ul><ul><li>- Guru membimbing ke arah pembentukan </li></ul><ul><li> personaliti & konsep kendiri positif. </li></ul>Siti Balkeh Osman
 33. 33. <ul><li>II. Bimbingan sebagai langkah pencegahan </li></ul><ul><li>- Tujuan utk mencegah berlakunya masalah </li></ul><ul><li> dalam pembelajaran murid.Contoh: </li></ul><ul><li> ponteng, buli & penyalahgunaan dadah. </li></ul><ul><li>III. Bimbingan untuk pemulihan </li></ul><ul><li>- untuk murid lemah bagi meningkatkan </li></ul><ul><li> prestasi diri. </li></ul>Siti Balkeh Osman
 34. 34. <ul><li>IV. Bimbingan menghadapi krisis </li></ul><ul><li>- Krisis merujuk kpd kes2 kritikal seperti </li></ul><ul><li> bertumbuk, penyalahgunaan dadah dll. </li></ul><ul><li>- Bagi masalah serius, guru perlu serahkan </li></ul><ul><li> murid tersebut kpd pihak yg lebih </li></ul><ul><li> mempunyai authoriti untuk mengendalikan kes. </li></ul>Siti Balkeh Osman
 35. 35. Rumusan <ul><li>Guru sebagai pembimbing haruslah sentiasa menolong murid membuat penyesuaian dalam peribadi, sosial, emosi, akademik dll. </li></ul><ul><li>Bimbingan yg diberi akan dapat menolong murid menyediakan perancangan persekolahan sesuai dgn kebolehan, minat & perkembangan masing2. </li></ul>Siti Balkeh Osman
 36. 36. 3. Pengamal Reflektif <ul><li>Richard, J.C: </li></ul><ul><li>Refleksi merujuk kepada aktiviti atau proses </li></ul><ul><li>yang melibatkan sesuatu pengalaman </li></ul><ul><li>dikutip, diberi pertimbangan dan dinilai untuk </li></ul><ul><li>sesuatu tujuan. </li></ul>
 37. 37. <ul><li>Dewey (1975) : </li></ul><ul><li>Pemikiran reflektif ialah pemeriksaan yang </li></ul><ul><li>dilakukan secara aktif,teliti dan bersungguh- </li></ul><ul><li>sungguh terhadap kepercayaan atau </li></ul><ul><li>sesuatu yang didakwa sebagai </li></ul><ul><li>pengetahuan,berdasarkan asas-asas yang </li></ul><ul><li>menyokong dakwaan itu serta terhadap </li></ul><ul><li>rumusan yang terhasil daripada </li></ul><ul><li>pemeriksaan itu </li></ul>
 38. 38. Umumnya <ul><li>Refleksi merupakan usaha penuh sedar </li></ul><ul><li>seseorang individu memaknakan </li></ul><ul><li>pengalamannya ke arah membantu </li></ul><ul><li>meningkatkan celik akal mengenai </li></ul><ul><li>kepercayaan, sikap, pengetahuan dan </li></ul><ul><li>amalan sendiri yang melibatkan proses </li></ul><ul><li>merenung,menganalisis,membuat justifikasi </li></ul><ul><li>serta mengemukakan cadangan dan tindakan </li></ul><ul><li>untuk membaiki diri. </li></ul>
 39. 39. What is reflection in the teaching context? <ul><li>“ Reflection in the teaching context refers to the process of inquiring any habit / behaviour critically and continuously refining it” </li></ul>
 40. 40. Mengapa Refleksi Penting? <ul><li>Membantu: </li></ul><ul><li>Membuat penilaian kendiri </li></ul><ul><li>Berfikir secara analitik,kritis dan kreatif </li></ul><ul><li>Menganalisis perkara-perkara penting proses bekerja dan hasil kerja </li></ul><ul><li>Melihat alternatif-alternatif dalam membuat keputusan </li></ul><ul><li>Mencari jalan penyelesaian berasaskan ciri-ciri spiritual,moral,nilai dan estetika </li></ul><ul><li>Mengubah tingkahlaku </li></ul>
 41. 41. Proses Refleksi Siti Balkeh Osman PELAN TINDAKAN ( Jika peristiwa sama berlaku lagi, apa tindakan saya akan ambil?) PERASAAN ( Apakah yg saya rasa & fikirkan masa itu?) KESIMPULAN ( Apakah tindakan lain yg mungkin saya ambil?) PENILAIAN ( Apakah yg baik/buruk tentang pengalaman itu?) DISKRIPSI ( Apakah yg telah berlaku? ) ANALISIS ( Apakah pengertian situasi itu pada saya)?
 42. 42. Refleksi dan Perguruan <ul><li>Dalam konteks perguruan,kebolehan </li></ul><ul><li>membuat transformasi dan refleksi </li></ul><ul><li>membolehkan guru sentiasa mempelajari </li></ul><ul><li>dan memahami sesuatu yang baru hasil </li></ul><ul><li>daripada apa yang telah dilaluinya </li></ul><ul><li>Shulman (1987) </li></ul>
 43. 43. Rumusan <ul><li>Pendidik yg prihatin dgn permasalahan yg dihadapi pelajar akan melakukan refleksi bagi membuat penambahbaikan terhadap P&P demi meningkatkan pencapaian pelajar & mengatasi setiap masalah yg timbul. </li></ul>Siti Balkeh Osman
 44. 44. 4. Penyelidik <ul><li>Sebagai seorang pendidik, guru juga merupakan seorang penyelidik. </li></ul><ul><li>Budaya penyelidikan & penulisan wajib dipupuk dalam kalangan guru untuk meningkatkan perkembangan profesionalisme diri serta bertindak secara profesional. </li></ul>Siti Balkeh Osman
 45. 45. <ul><li>Peningkatan profesionalisme diri merupakan proses perkembangan peribadi yg memerlukan kesedaran tinggi tentang: </li></ul><ul><li>- what’s going on </li></ul><ul><li>- why things are happening that way </li></ul><ul><li>- how are we going to resolve the </li></ul><ul><li> problem. </li></ul>Siti Balkeh Osman
 46. 46. <ul><li>Untuk meningkatkan profesionalisme diri, guru wajar menjadikan profesion keguruan a researh-based profesion & amalan pengajaran perlu berasaskan kajian saintifik melalui budaya penyelidikan, bukan hanya berdasarkan pendapat-pendapat tertentu. </li></ul>Siti Balkeh Osman
 47. 47. Tujuan Penyelidikan <ul><li>- untuk mengesan keadaan & masalah dalam amalan2 pendidikan atau masalah sosial murid2 yg memerlukan tindakan susulan bagi mengatasi masalah yg timbul. </li></ul><ul><li>-Guru yg melaksanakan penyelidikan boleh mengubahsuai strategi P&P yg dapat menarik perhatian murid. </li></ul>Siti Balkeh Osman
 48. 48. Penyelidikan Tindakan(PT) <ul><li>Penyelidikan tindakan adalah satu bentuk penyelidikan yg dilaksanakan oleh guru untuk guru & tentang guru. </li></ul><ul><li>Segala persoalan kajian dalam PT datang daripada perasaan ingin tahu tentang permasalahan yg diperhatikan. </li></ul>Siti Balkeh Osman
 49. 49. Penyelidikan Tindakan(PT) <ul><li>Kurt Lewin (1952), seorang ahli psikologi sosial: </li></ul><ul><li>Proses penyelidikan tindakan ditinjau sebagai suatu kitaran tindakan/ kajian berlingkaran yg merangkumi 4 peringkat: </li></ul><ul><li>I. Merancang </li></ul><ul><li>II. Bertindak </li></ul><ul><li>III. Memerhati </li></ul><ul><li>IV. Membuat reflektif. </li></ul>Siti Balkeh Osman
 50. 50. Ciri-ciri Penyelidikan TIndakan <ul><li>Pendekatan untuk membaiki amalan dalam tugas harian </li></ul><ul><li>Fokus utama ke atas amalan untuk memahami dan membaiki </li></ul><ul><li>Merujuk kpd situasi sebenar </li></ul><ul><li>Tindakan praktis untuk mengatasi masalah </li></ul><ul><li>Amalan kpd teori yg bersesuaian </li></ul><ul><li>Dilaksanakan secara berterusan </li></ul>Siti Balkeh Osman
 51. 51. Aspek-aspek Yang Boleh Dikaji <ul><li>Contoh: </li></ul><ul><li>- Penggunaan bahan2 pelajaran </li></ul><ul><li>Penggunaan strategi, kaedah dan teknik mengajar </li></ul><ul><li>Pengurusan bilik darjah </li></ul><ul><li>Masalah disiplin </li></ul><ul><li>Dll. </li></ul>Siti Balkeh Osman
 52. 52. Kebaikan Penyelidikan <ul><li>Merapatkan jurang antara teori dgn praktis dalam aktiviti P&P </li></ul><ul><li>Mengesan & memperbaiki kelemahan dalam sesi pengajaran </li></ul><ul><li>Meningkatkan keberkesanan proses P&P </li></ul><ul><li>Meningkatkan ilmu & pemahaman amalan bilik darjah </li></ul><ul><li>Hasil penyelidikan dapat dimanfaatkan oleh semua guru, khususnya jika seseorang guru itu menghadapi masalah yg hampir sama. </li></ul>Siti Balkeh Osman
 53. 53. 5. Agen Sosialisasi <ul><li>Konsep Sosialisasi </li></ul><ul><li>Broom(1981) menghuraikan aspek sosialisasi dari dua pandangan, iaitu masyarakat dan individu. </li></ul><ul><li>Sosialisasi dari sudut pandangan masyarakat adalah proses penyelarasan individu2 baru anggota masyarakat ke dalam pandangan hidup yg terorganisasi & mengajar mereka tradisi2 budaya masyarakatnya. </li></ul>Siti Balkeh Osman
 54. 54. <ul><li>Dgn kata lain, sosialisasi adalah tindakan mengubah keadaan manusia dari human-animal menjadi human-being untuk menjadi makhluk sosial & anggota masyarakat yg sesuai dgn kebudayaannya. </li></ul><ul><li>Sosialisasi dari sudut individu, merupakan proses mengembangkan diri. Hasil interaksi dgn orang lain, seseorang dapat membentuk identiti, mengembangkan nilai2 & aspirasi2. </li></ul>Siti Balkeh Osman
 55. 55. <ul><li>Proses sosialisasi menghendaki seseorang individu mempelajari & menerima nilai, sikap, kemahiran & peranan yg dapat membentuk personalitinya & menyatukannya ke dlm kelompok masyarakat. </li></ul><ul><li>Ia melibatkan proses pembelajaran yg berterusan sepanjang hayat. </li></ul>Siti Balkeh Osman
 56. 56. Guru Sebagai Agen Sosialisasi <ul><li>Guru adalah agen sosialisasi kpd murid. </li></ul><ul><li>Sebagai agen sosialisasi, guru perlu: </li></ul><ul><li>I. memberi peluang kpd murid untuk </li></ul><ul><li> menguasai pelbagai ilmu & kemahiran </li></ul><ul><li> yg difikirkan sesuai untuk </li></ul><ul><li> perkembangan diri & masyarakat. </li></ul><ul><li>II. memupuk sikap, nilai dan sahsiah </li></ul><ul><li>murid yg sempurna selaras dgn kehendak masyarakat. </li></ul>Siti Balkeh Osman
 57. 57. <ul><li>III . Memastikan perubahan & </li></ul><ul><li> perkembangan tingkahlaku murid </li></ul><ul><li> adalah mengikut nilai, norma & </li></ul><ul><li> kehendak masyarakat. </li></ul><ul><li>IV. Bertanggungjawab untuk </li></ul><ul><li>memodenisasikan masyarakat dalam </li></ul><ul><li>semua bidang untuk meningkatkan perkembangan & kemajuan negara. </li></ul>Siti Balkeh Osman
 58. 58. <ul><li>V. Mempunyai hubungan rapat dgn masyarakat & boleh menggunakan statusnya untuk menyebarkan nilai2 positif kpd ahli masyarakat. </li></ul><ul><li>v. turut terlibat dgn aktiviti2 kemasyarakatan yg dianjur oleh komuniti setempat seperti aktiviti kebudayaan, gotong-royong, kelas bimbingan dll. </li></ul>Siti Balkeh Osman
 59. 59. Harapan Masyarakat Terhadap Guru <ul><li>Jangkaan & harapan masyarakat terhadap guru untuk meningkatkan kualiti kehidupan, memelihara & mengekalkan budaya & norma yg baik adalah tinggi. </li></ul><ul><li>Oleh itu guru perlu mengamalkan nilai2 murni seperti berbudi bahasa, bersopan, hormat-menghormati, penyayang dsb dalam kehidupan hariannya. </li></ul>Siti Balkeh Osman
 • NurAfiifahNaajihah

  Jan. 4, 2018
 • Lionad

  Jul. 30, 2015
 • teowlian

  Sep. 20, 2014
 • eyda_4eva

  Aug. 25, 2013
 • NorAkmaJamil

  Aug. 16, 2013
 • awang1969

  Jul. 30, 2013
 • anisyus

  Mar. 16, 2012

Asas Kepemimpinana & Perkembangan Profesionalism Guru

Views

Total views

13,077

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

4

Actions

Downloads

771

Shares

0

Comments

0

Likes

7

×