Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Kruzenje vode u prirodi 150202120538-conversion-gate02

Download to read offline

Prikaz kruženja vode u prirodi.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Kruzenje vode u prirodi 150202120538-conversion-gate02

 1. 1. Kruženje vode u prirodi
 2. 2. Хидролошки циклус Падавине Ветар Кондензација Отицање ОКЕАН Језера Подземне воде Глечери Транспирација Испаравање Испаравање
 3. 3. Агрегатна стања воде
 4. 4. Провођење топлоте (кондукција)
 5. 5. Конвекција Термал
 6. 6. Уз објашњење ефекта испаравања
 7. 7. Максималан притисак водене паре
 8. 8.  Faze u kruženju vode. Topljenje, isparavanje, kondenzacija, sublimacija. Latentna toplota.  Vodena para se u atmosferi transportuje molekularnom difuzijom i turbulentnim transportom (konvekcijom)  Za potrebe određivanja vodnog bilansa, isparavanje sa velikih površina se izračunava pomoću neke od empirijskih formula ili iz jednačine energetskog bilansa  Pritisak vodene pare. Ako se ovaj element izračuna, na osnovu njega mogu da se izračunaju i svi drugi elementi vlažnosti vazduha. Kruženje vode u prirodi
 9. 9. Dnevni hod elemenata vlažnosti vazduha  Pritisak vodene pare – ima dva tipa  Iznad mora i okeana odgovara dnevnom hodu temperature vazduha. Maksimum se javlja oko 14 h, a minimum pred izlazak Sunca. Dešava se cele godine iznad vode, a zimi iznad kopna.  Leti iznad kopna u umerenim širinama ima dva maksimuma (u 09 h i 21 h) i dva minimuma (u 04 h i 15 h) Kruženje vode u prirodi
 10. 10. Dnevni hod elemenata vlažnosti vazduha  Relativna vlažnost vazduha i temperatura Kruženje vode u prirodi
 11. 11. Kruženje vode u prirodi Godišnji hod elemenata vlažnosti vazduha  Pritisak vodene pare – prati godišnji hod temperature vazduha  Relativna vlažnost vazduha – suprotan od godišnjeg hoda temperature
 12. 12. Kondenzacija vodene pare u atmosferi
 13. 13. Uslovi za kondenzaciju vodene pare u atmosferi (kad zasićen vazduh postaje prezasićen?):  kada Ta opada pri konstantnom pritisku pa= const.  kada je Ta = const., a pritisak pa raste  kada se pri pa= const. i Ta = const. Povećava količina vodene pare Situacije u atmosferi pri kojima dolazi do kondenzacije vodene pare  dodir vlažnog vazduha sa hladnim telima (rashlađena Zemlja i predmeti na njoj)  gubljeje toplote usled radijacije (noćno hlađenje tla i naležućeg vazduha)  adijabatsko širenje vazduha i hlađenje do tačke rose  mešanje toplih i hladnih vazdušnih masa Procesi koji dovode do kondenzacije vodene pare - (svi gore pobrojani) tj. svi procesi koji snižavaju temperaturu vlažnog vazduha Kondenzacija vodene pare u atmosferi
 14. 14. Magla
 15. 15.  Magla nastaje kondenzacijom vodene pare u prizemnom sloju vazduha koja dovodi do zamućenosti atmosfere i smanjenja vidljivosti na 1 km  Sastav magle  vodene kapljice na temperaturi većoj od 0 oC  prehlađene kapljice vode na temperaturi manjoj od 0 oC  ledeni kristali na temperaturi manjoj od -10 oC  Način postanka:  magle vazdušnih masa  frontalne magle  Vrste magli  radijacione  magle isparavanja  advektivne  gradske magle  čađevine  Advektivne magle nastaju pri vetru čija brzina nije veća od 10 m/s i koji nanosi topao i vlažan vazduh na hladnu površinu  Radijacione magle – pri hlađenju zemljine površine i vazduha koji na nju naleže dolazi do hlađenja vazduha do tačke rose. Vidljivost je 150-500 m, nastaje noću i u zoru, a nestaje 10-11 h Magla
 16. 16. Oblaci
 17. 17.  Oblaci su vidljivi produkti kondenzacije ili sublimacije vodene pare koji su nagomilani na nekoj visini  Iz njih se pojavljuju padavine i javljaju nepogode  Utiču na dotok kratkotalasnog i dugotalasnog zračenja na površinu Zemlje a time na vodni i energetski bilans  Veoma se razlikuju po izgledu, strukturi i mestu nastanka Oblaci
 18. 18.  Podela oblaka prema spoljašnjem izgledu:  gomilasti (kumulusi)  slojeviti (stratusi)  perjasto-pramenasti (cirusi)  slojevito-gomilasti (stratokumulusi)  Podela oblaka po mestu nastanka  visoki – cirusi, cirokumulusi, cirostratusi  oblaci srednjeg sloja - altokumulusi, altostratusi  niski – stratokumulusi, stratusi, nimbostratusi, kumulonimbusi  Podela oblaka po fizičkom sastavu (na osnovu konstitutivnih elemenata)  potpuni kristali u vidu iglica  potpuni kristali i skelet od suvog snega  kristalni skelet i sitne kapljice magle  sitne kapljice magle (poluprečnik manji od 0,05 mm)  sitne kapljice (poluprečnika od 0,05 do 0,5 mm)  kišne kapljice (poluprečnika od 0,5 do 5 mm) Oblaci
 19. 19. visoki oblaci: cirusi, cirokumulusi, cirostratusi Oblaci
 20. 20. oblaci srednjeg sloja - altokumulusi, altostratusi Oblaci
 21. 21. niski – stratokumulusi, stratusi, nimbostratusi, kumulonimbusi Oblaci http://www.serbianmeteo.com/site/index.php?page=niski-oblaci
 22. 22.  Kumulusi – konvektivni oblaci koji nastaju lokalnim uzdizanjem toplih delića vazduha u uslovno nestabilnoj atmosferi  Kumulonimbusi – nastaju iz velikih i snažno razvijenih kumulusa stalnom evolucijom, tj. stalnim konvektivnim kretanjem. Ova konvektivna kretanja su posledica velike labilnosti u atmosferi koja je izazvana naglim opadanjem temperature vazduha u donjim slojevima atmosfere.  Stratusi nastaju usled  radijacije vazdušnih masa  mešanja toplog i hladnog vazduha na donjoj granici inverzionog sloja  uzdizanja sloja magle usled zagrevanja zemljine površine ili povećanja brzine vetra  Stratusi i stratokumulusi su najpogodniji za delovanje u cilju izazivanja veštačkih padavina Oblaci

Prikaz kruženja vode u prirodi.

Views

Total views

174

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

7

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×