Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
glossary
DiGiTALMARKETING
digitalMiLKeting
- MEDIA -
การวิเคราะห์โฆษณา หมายถึง
กระบวนการของการแสดงผล (impressions) ปริมาณการคลิก (Clicks) และการได้มาซึ่งเป้าหมาย (conversions)...
เป็นส่วนเสริมตัวกรองเนื้อหาต่างๆ บนเว็บเบราว์เซอร์ มีไว้ช่วยป้องกันการแสดงผลของโฆษณาออนไลน์
หรือรูปแบบการโฆษณาอื่น ๆ Ad Bl...
การวัดความผูกพันของโฆษณา
มักจะวัดโดยการสังเกตและนับปฏิสัมพันธ์ของผู้บริโภคที่แตกต่างกันที่มากกว่าการวัดที่การคลิก
ตัวชี้วั...
Ad Exchage เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการซื้อและการขายโฆษณาออนไลน์
ที่นำผู้ซื้อโฆษณา (Media Agencies, Media Networks ) และเจ้าของส...
การแสดงผลโฆษณา คือ จำนวนครั้งที่โฆษณาปรากฏภายบนหน้าเว็บ
จำนวนการแสดงผลโฆษณาได้มาจาก Ad Server การแสดงผลโฆษณามีความแตกต่างจ...
เครือข่ายโฆษณา คือ บริษัทตัวแทนรับลงโฆษณาและดูแลโฆษณาให้ในเว็บต่างๆ และจะไปหาโฆษณาจากเจ้าของ
สินค้ามาลงให้ ซึ่งพูดง่ายๆก็ค...
ลำดับโฆษณาโดยทั่วไป หมายถึง ตำแหน่งโฆษณาที่กำหนดบนแพลตฟอร์ม PPC
เช่น Google Adwords หรือ Facebook Sponsored Program
ลำดับโ...
เซิร์ฟเวอร์โฆษณาจำเป็นต่อการสร้างแคมเปญโฆษณาออนไลน์
Ad Servers เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้การจัดการแคมเปญโฆษณาและการกระจายโฆษณ...
AdSense เป็นโปรแกรมการหารายได้ที่นำเสนอโดย Google
เพื่อเจ้าของสื่อหรือคนที่มีเวปไซด์เป็นของตังเอง (Publishers) และมีเครือข...
Adwords เป็นชื่อการค้าของ Google Sponsored Links Program
และเป็นที่มาของรายได้มากกว่า 95% ของยอดขายของทั้งหมดของ Google
กา...
เครื่องมือค้นหาคำหลักสำหรับการซื้อโฆษณา
AdWords Keyword Tool คือ ฟังก์ชั่นที่นำเสนอโดย Google AdWords
เพื่อแนะนำคำหลักสำหร...
- Source -
http://www.fathomdelivers.com/glossary
http://www.digitalmarketing-glossary.com/
http://www.business2community....
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
Digital Media Glossary Part#2
Next
Upcoming SlideShare
Digital Media Glossary Part#2
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

2

Share

Digital Media Glossary Part#1

Download to read offline

Digital Marketing Glossary :
Let start with knowing the technical term of digital media for more understanding of the digital marketing

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Digital Media Glossary Part#1

 1. 1. glossary DiGiTALMARKETING digitalMiLKeting - MEDIA -
 2. 2. การวิเคราะห์โฆษณา หมายถึง กระบวนการของการแสดงผล (impressions) ปริมาณการคลิก (Clicks) และการได้มาซึ่งเป้าหมาย (conversions) ที่เกิดจากสื่อโฆษณานั้นๆ มันเป็นเรื่องของการประเมินประสิทธิภาพและผลของการโฆษณา AD ANALYTICS
 3. 3. เป็นส่วนเสริมตัวกรองเนื้อหาต่างๆ บนเว็บเบราว์เซอร์ มีไว้ช่วยป้องกันการแสดงผลของโฆษณาออนไลน์ หรือรูปแบบการโฆษณาอื่น ๆ Ad Blocker จะถูกใช้เพื่อป้องกันความรำคาญของการแสดงโฆษณา และยังใช้ในโรงเรียนและองค์กรที่ควบคุมการใช้แบนด์วิดธ์ AD BLOCKER
 4. 4. การวัดความผูกพันของโฆษณา มักจะวัดโดยการสังเกตและนับปฏิสัมพันธ์ของผู้บริโภคที่แตกต่างกันที่มากกว่าการวัดที่การคลิก ตัวชี้วัดสำหรับการวัดความผูกพันของโฆษณาแตกต่างกันไปตามประเภทของการโฆษณา ตัวอย่างเช่น สำหรับสื่อ โฆษณาประเภท Rich Media ความผูกพันอาจจะวัดจากอัตราการเล่นและระยะเวลาในการเล่นโดยเฉลี่ย AD ENGAGEMENT
 5. 5. Ad Exchage เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการซื้อและการขายโฆษณาออนไลน์ ที่นำผู้ซื้อโฆษณา (Media Agencies, Media Networks ) และเจ้าของสื่อ (Publishers) มาพบกัน โดยที่ Ad Exchange จะช่วยให้การซื้อและการขายโฆษณาเป็นไปโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องติดต่อกันโดยตรง ดังนั้นระบบ Ad Exchange จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการตลาดและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน AD EXCHANGE
 6. 6. การแสดงผลโฆษณา คือ จำนวนครั้งที่โฆษณาปรากฏภายบนหน้าเว็บ จำนวนการแสดงผลโฆษณาได้มาจาก Ad Server การแสดงผลโฆษณามีความแตกต่างจาก Ad View เพราะ Impression จะถูกนับแม้ว่าหน้าเวปยังแสดงผลไม่ครบโฆษณาซึ่งจำนวนที่แสดงอาจจะไม่ใช่จำนวนที่ดูจริงๆ AD IMPRESSION
 7. 7. เครือข่ายโฆษณา คือ บริษัทตัวแทนรับลงโฆษณาและดูแลโฆษณาให้ในเว็บต่างๆ และจะไปหาโฆษณาจากเจ้าของ สินค้ามาลงให้ ซึ่งพูดง่ายๆก็คือ Agency ที่มีการสร้าง Network เป็นของตัวเอง AD NETWORK
 8. 8. ลำดับโฆษณาโดยทั่วไป หมายถึง ตำแหน่งโฆษณาที่กำหนดบนแพลตฟอร์ม PPC เช่น Google Adwords หรือ Facebook Sponsored Program ลำดับโฆษณามีความสำคัญมาก เพราะที่มันส่งผลกระทบต่อ CTR โดยเฉพาะกับ Google Adwords เพราะมันเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะเป็นหนึ่งในสามลำดับแรกที่โฆษณาจะแสดงผล เพราะลำดับการแสดงผลถัดไปโฆษณาจะมีโอกาสเห็นน้อยลง AD RANK
 9. 9. เซิร์ฟเวอร์โฆษณาจำเป็นต่อการสร้างแคมเปญโฆษณาออนไลน์ Ad Servers เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้การจัดการแคมเปญโฆษณาและการกระจายโฆษณาไปที่เว็บไซต์ต่างๆ นอกจากนี้ยังสามารถวัดผลและสถิติของแคมเปญโฆษณาของเราได้อีกด้วย โดยปกติ Ad Servers จะถูกใช้โดยเจ้าของสื่อ Publishers, Ad networks หรือ Agencies ในแคมเปญเดียวกันสามารถเลือกใช้ Ad Servers ได้มากกว่า 1 ผู้ให้บริการ AD SERVER
 10. 10. AdSense เป็นโปรแกรมการหารายได้ที่นำเสนอโดย Google เพื่อเจ้าของสื่อหรือคนที่มีเวปไซด์เป็นของตังเอง (Publishers) และมีเครือข่ายมากกว่า 2 ล้านเว็บไซต์ โปรแกรม AdSense จะมีการกำหนดกลุ่มผู้ชมที่จะเชื่อมโยงกับกับการเลือกกลุ่มเป้าหมายในระบบการลงโฆษณา ด้วย Google Adwords ผ่านโปรแกรมที่เรียกว่า Display Network ADSENSE
 11. 11. Adwords เป็นชื่อการค้าของ Google Sponsored Links Program และเป็นที่มาของรายได้มากกว่า 95% ของยอดขายของทั้งหมดของ Google การซื้อโฆษณา AdWords เป็นโฆษณาที่จะปรากฏบนหน้าผลลัพธ์ของ Google หรือเว็บไซต์พันธมิตรของ Google (เครือข่าย AdSense) การสร้างคำโฆษณา Adwords มีองค์ประกอบที่มองเห็น คือ การกำหนดคำโฆษณา (หัวเรื่อง, คำอธิบายหรือราย ละเอียด และ URL ที่ต้องการแสดง) และองค์ประกอบที่มองไม่เห็น (URL ปลายทางที่ต้องการ) ADWORDS
 12. 12. เครื่องมือค้นหาคำหลักสำหรับการซื้อโฆษณา AdWords Keyword Tool คือ ฟังก์ชั่นที่นำเสนอโดย Google AdWords เพื่อแนะนำคำหลักสำหรับในการสร้างแคมเปญ PPC ผู้ลงโฆษณาสามารถกำหนดคำหลักทั่วไป และให้เครื่องมือช่วยแนะนำคำหลักอื่นๆ ได้อีกหลายร้อยคำหลักที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ AdWords Keyword Tool ยังใช้เพื่อ SEO สำหรับการวัดประสิทธิภาพโฆษณาจากช่องทางอื่นได้อีกด้วย ADWORDS KEYWORD TOOL
 13. 13. - Source - http://www.fathomdelivers.com/glossary http://www.digitalmarketing-glossary.com/ http://www.business2community.com/digital-marketing/20-must-know-digital-marketing-definitions-0797241 http://simplymeasured.com/definition/facebook-ad/#i.9mdij0gaeo6q1g http://extras.sfgate.com/chronicle/adsite/downloads/digitalmediaglossary.pdf
 • ChaiyapornBhuthudtoe

  Nov. 24, 2015
 • RongRongRom

  Nov. 16, 2015

Digital Marketing Glossary : Let start with knowing the technical term of digital media for more understanding of the digital marketing

Views

Total views

3,589

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2,303

Actions

Downloads

35

Shares

0

Comments

0

Likes

2

×