Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
SISTEM
KEHAKIMAN
MALAYSIA
JENIS-JENIS MAHKAMAH DI
MALAYSIA
MAHKAMAH AWAM MAHKAMAH KHAS
• Mahkamah Persekutuan
• Mahkamah Rayuan
• Mahkamah Tinggi
• ...
FUNGSI UTAMA BADAN KEHAKIMAN
1. Melindungi hak-hak asasi
2. Berkuasa mentafsir undang-undaang dan Perlembagaan
Persekutuan...
BIDANG KUASA DAN KEBEBASAN BADAN
KEHAKIMAN
1. Bebas drpd pengaruh mana-maa pihak
2. Hakim tidak perlu menjawab sebarang pe...
PELANTIKAN HAKIM
Kelayakan Menjadi Hakim
1. Mestilah warganegara Malaysia
2. Menjadi peguam dlm mana-mana
mahkamah berkena...
SYARAT-SYARAT KELANTIKAN HAKIM
Ketua Hakim Negara
• Dilantik oleh YDPA mengikut nasihat Perdana Menteri selepas
berunding ...
Hakim Mahkamah Tinggi
• Dilantik oleh YDPA mengikut nasihat Perdana Menteri selepas
berunding dengan Majlis Raja-raja
• Pe...
Hak-hak Kebebasan Diri
1. Seseorang mestilah diberitahu sebab ditahan
2. Seseorang yg ditahan berhak berunding dengan pegu...
JENIS-
JENIS
HUKUMAN
Hukuman amaran dan ikat jamin
Untuk kes
kesalahan kecil
dan ada tanda-
tanda pesalah
akan insaf
Hukuman denda wang
Pesalah perlu
membayar
kompaun
Hukuman penjara
• Untuk kes berat
• Tarikh permulaan
hukuman ini akan
diputuskan oleh hakim
• Misalnya,hukuman penjara
dik...
Hukuman sebat
• Dikenakan terhadap kes
serius seperti
rogol,mencederakan
orang,memandu secara
berbahaya hingga
menyebabkan...
Afidavit – Pernyataan bertulis atas nama seseorang membuat
pengakuan dalam kes sivil / kes jenayah.
Alibi – Bukti yang men...
Certiorari – Permohonan terhadap Mahkamah Tinggi untuk
mengetepikan keputusan Mahkamah Rendah
Defendan – Tertuduh dalam ke...
Prima facie – Keterangan yang berhubung dengan fakta yang
diterima mahkamah sebagai bukti kesalahan tertuduh.
Sapina – Ara...
CARA POLIS
MENAHAN
SESEORANG
PROSES
Seseorang membuat laporan
yg dicatatkan dalam buku
laporan polis
Polis membuat siasatan dan
dakwaan jika terdapat b...
WARAN TANGKAP
Denda akan dikenakan;jika pesalah tidak membayarnya,kes itu akan
dibawa ke mahkamah
Kes kesalahan kompaun
Perbicaraan di m...
ATUR CARA
PERBICARAAN
KES JENAYAH
ATUR CARA
Pihak yg mendakwa terdiri drpd Peguam
Negara atau Penolong Kanan Pendakwa
Raya,Jabatan Peguam Negara
Pendakwa me...
5.Selepas itu,peguam bela
menggulung hujah dan diikuti pihak
pendakwa
6.Sekiranya hakim tidak percaya akan
bukti yang dike...
8.Tertuduh boleh membela
diri melalui tiga cara yang
berikut :
a) Memberikan keterangan di
kandang orang bersalah;dia tida...
9. Dalam ketiga-tiga keadaan,jika tertuduh dibela olh peguam
bela,peguam bela akn membimbingya dlm menjawab soalan atau
me...
CONTOH KES
JENAYAH DAN
HUKUMANNYA
KES HUKUMAN
Melawan YDPA , raja , sultan YDB Hukuman mati
Membunuh dengan niat Hukuman mati
Membunuh tanpa niat Penjara ma...
Merompak dan menyebabkan
kematian
Hukuman mati
Merompak dengan senjata api Hukuman mati
Menculik Hukuman mati
Menyebabkan ...
Memberikan maklumat palsu di
mahkamah hingga menyebabkan
kematian seseorang
Penjara maksima 20 tahun
Mencuri Penjara maksi...
Melawan
YDPA , raja ,
sultan YDB
Hukuman
mati
Membunuh
dengan niat
Hukuman
mati
Membunuh
tanpa niat
Penjara
maksima 20
tahun
Cuba bunuh
diri
Penjara satu
tahun dan
denda
Memiliki dadah >15gm
heroin , pil ekstasi lebih
50gm dan dianggap
sebagai pengedar dadah
( 39B )
Hukuman mati
Gugur / bunuh
anak
Penjara
maksima 20
tahun
Miliki dadah di
bawah Akta Dadah
Berbahaya ( 39A )
Penjara seumur
hidup
Merompak dan
menyebabkan
kematian
Hukuman mati
Merompak
dengan senjata
api
Hukuman
mati
Menculik
Hukuman
mati
Merogol
Penjara 5-20
tahun dan sebat
mandatori
Menganiaya
kanak-kanak
Penjara maksima
5 tahun dan
sebat mandatori
Jenayah kolar
putih
Penjara maksimum
20 tahun dan sebat
mandatori
KES SIVIL
Kes sivil boleh dikelaskan seperti yang berikut :
a) Tuntutan ganti rugi/pampasan
b) Pertikaian hak seperti hak atas harta...
1. Dalam kes sivil,pihak berkuasa seperti polis tidak mendakwa orang
yang berkenaan
2. Pihak-pihak yang terlibat akan meng...
Keputusan mahkamah termasuklah
a) Orang yang didapati bersalah akan membayar ganti rugi
atau saraan kepada orang yang mend...
KELAYAKAN PEGUAM BELA DAN
PEGUAM CARA
1. Memperoleh Sarjana Muda Undang-Undang (LLB) dari
universiti tempatan.
2. Menjalan...
PERKHIDMATAN
PERUNDANGAN
PEGUAM NEGARA
1. Peguam Negara dilantik oleh Yang di-peruan Agong atas nasihat
Perdana Menteri
2. Status Peguam Negara ada...
TUGAS PEGUAM NEGARA
a) Menasihati Yang-di Pertuan Agong tentang undang-undang
b) Menasihati Kabinet atau mana-mana menteri...
BIDANG KUASA PEGUAM NEGARA
a) Kuasa budi bicara untuk membawa,menjalankan atau
memberhentikan sebarang perbicaraan tentatn...
PEGUAM CARA NEGARA DAN PENGGUBAL
UNDANG-UNDANG PARLIMEN
1. Peguam Cara Negara membantu Peguam Negara dan boleh
menjalankan...
JABATAN BANTUAN GUAMAN
1.Jabatan Bantuan Guaman ialah badan kerajaan yang memberikan
bantuan perundangan dan segi nasihat ...
Bidang kuasa Jabatan Bantuan Guaman ialah :
a) Kes-kes kekeluargaan syariah
b) Kes-kes kekeluargaan sivil
c) Kes-kes sivil...
LEMBAGA
PENGAMPUNAN
1. Lembaga Pengampunan ditubuhkan di setiap negeri untuk
mendengar dan mempertimbangkan rayuan pengampunan
daripada seseor...
Pengampunan bagi Yang di-Pertuan
Agong,Raja,dan Yang di-Pertua Negeri serta Kaum
Keluarganya
1. Bagi pengampunan yang berk...
2. Bagi pengampunan yang dikehendaki dijalankan oleh Yang di-
Pertuan Agong atau raja berkenaan dengan anak-anaknya,kuasa
...
MAHKAMAH
ATASAN
MAHKAMAH
RENDAH
MAHKAMAH PERSEKUTUAN MAHKAMAH
SESYEN
MAHKAMAH
RAYUAN
MAHKAMAH
MAJISTRET
MAHKAMAH
TINGGI
MA...
MAHKAMAH SESYEN
MAHKAMAH RAYUAN
MAHKAMAH TINGGI
MAHKAMH MAJISTRET
MAHKAMAH PENGHULU
MAHKAMAH PERSEKETUAN
URUTAN KUASA MAHK...
1. Hanya terdapat di Semenanjung Malaysia.
2. Diadili oleh seorang penghulu yang dilantik bagi sesuatu mukim oleh
Ketua Ne...
PELANTIKAN MAJISTRET
1. YDPA melantik majistret di wilayah-wilayah Perseketuan Kuala
Lumpur, Labuan dan Putrajaya atas nas...
BIDANG KUASA MAJISTRET
1. Majistret mempunyai kuasa untuk membicarakan :
• kesalahan yang hukumannya tidak melebihi 10 tah...
RAYUAN KES MAHKAMAH MAJISTRET
1. Sebarang kes rayuan daripada Mahkamah Majistret
akan didengar di Mahkamah Tinggi.
2. Temp...
MAHKAMAH SESYEN
PELANTIKAN HAKIM MAHKAMAH SESYEN
1. Hakim Mahkamah Sesyen dilantik oleh YDPA atas nasihat Hakim Besar
Mahkamah Tinggi.
2. ...
MAHKAMAH
TINGGI
1. Mahkamah tinggi ditubuhkaan menurut perkara 121 Fasal (1)
Perlembagaan Perseketuan dan dibahagikan kepada :
• Mahkamah ...
PESURUHJAYA KEHAKIMAN
1. PESURUHJAYA Kehakiman boleh dilantik oleh YDPA atas nasihat Perdana
Menteri selepas berunding den...
1. Seorang hakim Mahkamah Tinggi hanya boleh dipecat daripada
jawatannya oleh YDPA atas syor tribunal.
2. Proses pemecatan...
PERSIDANGAN
MAHKAMAH TINGGI
Mahkamah Tinggi diadili oleh
seorang hakim sahaja.
Kes-kes jenayah yang boleh dibicarakan
oleh Mahkamah Tinggi
a) Kes yang dijalankan oleh sesiapa sahaja di
Malaysia (termasuk rakyat asing) yang diletak
dibawah kuasa Mahkamah Tinggi.
a) Kes yang dilakukan oleh sesiapa sahaja
yang berada di kapal atau kapal terbang
yang didaftarkan di Malaysia.
Kes yang dilakukan oleh sesiapa sahaja
di kawasan perairan Malaysia
Kes kesalahan pelanunan di
bawah undang- undang
antarabangsa.
a) Kes kesalahan di bawah Kanun Keseksaan, Kanun Prosedur
Jenayah, Akta Keselamatan dalam Negeri (ISA), Akta
Hasutan, Akta...
a)Semua kes yang boleh
dikenakan hukuman mati.
Kes-kes sivil yang boleh dibicarakan oleh
Mahkamah Tinggi
Kes-kes perkahwinan dan penceraian
(orang bukan Islam)
Kes muflis
Penjagaan atau rebutan anak dan harta
Berkaitan dengan wasiat
Pengeluaran sesuatu perintah
atau perisytiharaan yang
dikenali sebagai writ
mahkamah.
BIDANG KUASA MAHKAMAH TINGGI
1. Meminta mahkamah rendah mengadakan sesuatu siasatan kehakiman
untuk Mahkamah Tinggi.
2. Me...
PEMBICARAAN KES RAYUAN DI MAHKAMAH TINGGI
1. Bagi kes jenayah, pihak pendakwa atau tertuduh mesti menyerahkan notis
rayuan...
MAHKAMAH
RAYUAN
1. Mahkamah rayuan ditubuhkan menurut pekara 121 Fasal (1B) Perlembagaan
Perseketuan.
2. Keanggotaan Mahkamah Rayuan terdi...
PERSIDANGAN MAHKAMAH RAYUAN
1. Notis rayuan sesautu kes mahkamah Rayuan mesti difailkan
kepada Ketua Pendaftar Mahkamah da...
MAHKAMAH
PERSEKUTUAN
1. Mahkamah Persekutuan ditubuhkan menurut pekara 121 Fasal (2)
Perlembagaan Persekutuan.
2. Keanggotaan Mahkamah Persekut...
BIDANG KUASA MAHKAMAH PERSEKUTUAN
1) Perbicaraan kes hendaklah didengaroleh tidak kurang daripada 3 orang
hakim atau lebih...
PERBICARAAN KES RAYUAN DI MAHKAMAH PERSEKUTUAN
1. Kes Mahkamah Rayuan boleh dirayu di Mahkamah Persekutuan.
2. Bagi kes je...
RAYUAN UNTUK PENGAMPUNAN KEPADA LEMBAGA
PENGAMPUNAN
1. Mahkamah Persekutuan ialah mahkamah rayuan terakhir.
2. Jika ke ray...
MAHKAMAH SYARIAH
Kedudukan Mahkamah Syariah
1. Mahkamah Syariah negeri ditubuhkan mengikut
Enakmen Undang-undang Pentadbiran Islam negeri
2...
Bidang Kuasa Sivil
Mahkamah Syariah
Pertunangan
Matrimoni(perkahwinan,perceraian,
nafkah)
Hak terhadap anak
Wakaf dan warisan harta pusaka
Bidang Kuasa Jenayah
Mahkamah Syariah
Mahkamah Syariah membicarakan kes-kes jenayah yang
berikut:
a) Kesalahan matrimoni(berkahwin lebih daripada empat orang is...
Pelantikan Kadi
1. Kadi dilantik oleh raja,sultan atau Yang di-Pertuan Besar negeri
masing-masing
2. Kadi dilantik oleh Ya...
Sistem Kehakiman Malaysia #STPM
Sistem Kehakiman Malaysia #STPM
Sistem Kehakiman Malaysia #STPM
Sistem Kehakiman Malaysia #STPM
Sistem Kehakiman Malaysia #STPM
Sistem Kehakiman Malaysia #STPM
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
bab 8 Komponen utama
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Sistem Kehakiman Malaysia #STPM

Download to read offline

Sistem Kehakiman Malaysia.STPM.Pengajian Am.2014

Em@il to download --> kharthiga_kharthiga@yahoo.com

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Sistem Kehakiman Malaysia #STPM

 1. 1. SISTEM KEHAKIMAN MALAYSIA
 2. 2. JENIS-JENIS MAHKAMAH DI MALAYSIA MAHKAMAH AWAM MAHKAMAH KHAS • Mahkamah Persekutuan • Mahkamah Rayuan • Mahkamah Tinggi • Mahkamah Sesyen • Mahkamah Majistret • Mahkamah Penghulu • Mahkamah Khas(Raja- raja) • Mahkamah Syariah • Mahkamah Kanak-kanak • Mahkamah Tentera • Mahkamah Bumiputera • Mahkamah Perusahaan • Mahkamah Buruh
 3. 3. FUNGSI UTAMA BADAN KEHAKIMAN 1. Melindungi hak-hak asasi 2. Berkuasa mentafsir undang-undaang dan Perlembagaan Persekutuan 3. Membatalkan undang-undang yang bercanggah dengan Perlembagaan setakat mana yang bercanggah 4. Menjadi pentadbir keadilan dalam kes-kes sivil dan jenayah di Malaysia 5. Mengendalikan kes yang berlaku dalam kapal/kapal terbang yg didaftarkan di Malaysia(walaupun kes berlaku ketika kenderaan tersebut berada di ruang atau lautan antarabangsa)
 4. 4. BIDANG KUASA DAN KEBEBASAN BADAN KEHAKIMAN 1. Bebas drpd pengaruh mana-maa pihak 2. Hakim tidak perlu menjawab sebarang pertanyaan semasa membuat keputusan dalam perbicaraan 3. Hakim tidak boleh didakwa atas kesilapan membuat perbicaraan. 4. Hanya Parlime berkuasa membincangkan kelakuan hakim dengan usul ¼ drpd sokongan ahli Dewan Rakyat
 5. 5. PELANTIKAN HAKIM Kelayakan Menjadi Hakim 1. Mestilah warganegara Malaysia 2. Menjadi peguam dlm mana-mana mahkamah berkenaan dlm tempoh 10 thn sblm pelantikan/menjadi anggota perkhidmatan kehakiman dan undang-undang 3. Setelah dilantik boleh memegang jawatan hingga berusia 66 tahun
 6. 6. SYARAT-SYARAT KELANTIKAN HAKIM Ketua Hakim Negara • Dilantik oleh YDPA mengikut nasihat Perdana Menteri selepas berunding dengan Majlis Raja-raja Hakim-hakim Mahkamah Persekutuan dan Mahkamah Rayuan • Dilantik oleh YDPA mengikut nasihat Perdana Menteri slps berunding dengan Majlis Raja-raja. • Perdana Menteri mesti menerima fikiran Ketua Hakim Negara
 7. 7. Hakim Mahkamah Tinggi • Dilantik oleh YDPA mengikut nasihat Perdana Menteri selepas berunding dengan Majlis Raja-raja • Perdana menteri mestilah menerima fikiran Hakim Besar Hakim Mahkamah Sesyen • Dilantik oleh YDPA mengikut nasihat Hakim Besar Majistret • Dilantik oleh Raja atau Yang Dipertua Negeri mengikut nasihat Hakim Besar
 8. 8. Hak-hak Kebebasan Diri 1. Seseorang mestilah diberitahu sebab ditahan 2. Seseorang yg ditahan berhak berunding dengan peguam yg dipilihnya dan dibela olh peguam tersebut. 3. Seseorang tidak blh ditahan melebihi 24 jam.Tahan > 24 jam hanya blh dibuat slps dibawa ke hdpn seorang majistret untuk dptkan perintah tahanan. 4. Selepas 24 jam,tiada dakwaan dibuat,tahanan mestilah dibebaskan 5. Orang yg ditahan/ahli keluarganya berhak memohon habeas corpus sekiranya ditahan x mengikut undang- undang. 6. Seseorang x blh dituduh atas tuduhan yg sama selepas dibebaskan kecuali terdapat bukti baru.
 9. 9. JENIS- JENIS HUKUMAN
 10. 10. Hukuman amaran dan ikat jamin Untuk kes kesalahan kecil dan ada tanda- tanda pesalah akan insaf
 11. 11. Hukuman denda wang Pesalah perlu membayar kompaun
 12. 12. Hukuman penjara • Untuk kes berat • Tarikh permulaan hukuman ini akan diputuskan oleh hakim • Misalnya,hukuman penjara dikira dari tarikh pesalah ditahan atau dikira dari hari pesalah dijatuhi hukuman
 13. 13. Hukuman sebat • Dikenakan terhadap kes serius seperti rogol,mencederakan orang,memandu secara berbahaya hingga menyebabkan kematian • Tidak dikenakan terhadap pesalah perempuan,pesalah lelaki yang berusia melebihi 50 tahun dan pesalah yang dihukum mati.
 14. 14. Afidavit – Pernyataan bertulis atas nama seseorang membuat pengakuan dalam kes sivil / kes jenayah. Alibi – Bukti yang menunjukkan pada masa kesalahan yang dipertuduhkan, tertuduh berada di tempat lain. Bail – Jaminan iaitu tertuduh diikat jamin dan dikehendaki hadir ke mahkamah pada waktu yang ditetapkan, sekiranya tertuduh gagal hadir, maka wang cagaran penjamin dirampas. Bailiff – Orang yang dilantik oleh mahkamah untuk menyampaikan writ/ saman kepada seseorang. Bona fide – Dengan baik hati dan jujur tanpa fraud atau penyertaan dalam perbuatan yang salah. BEBERAPA ISTILAH UMUM KEHAKIMAN
 15. 15. Certiorari – Permohonan terhadap Mahkamah Tinggi untuk mengetepikan keputusan Mahkamah Rendah Defendan – Tertuduh dalam kes perbicaraan. Habeas Corpus – Writ diperoleh daripada mahkamah yang mengarah seseorang yang berada dalam tahanan pihak berkuasa dihadapkan ke mahkamah untuk mendengar dan membela dirinya. Injuksi – Perintah mahkamah supaya defendan melakukan /tidak melakukan sesuatu perkara. Mandamus – Writ dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi mengarah seseorang/ sesebuah badan menjalankan kewajipan untuk orang awam.
 16. 16. Prima facie – Keterangan yang berhubung dengan fakta yang diterima mahkamah sebagai bukti kesalahan tertuduh. Sapina – Arahan terhadap seseorang untuk hadir ke mahkamah kerana berkaitan dengan perbicaraan. Ultra vires – Perbuatan yang melampaui batas undang-undang Waran – Perintah diberi kepada pihak berkuasa untuk menahan seseorang/ menghadapkannya ke mahkamah Writ – Dokumen dikeluarkan disertakan dengan cop mohor kerajaan / mahkamah memerintah seseorang melakukan sesuatu / menghalangnya daripada melakukan sesuatu. Contohnya, writ dikeluarkan memerintahkan defendan hadir diri dlm kes sivil
 17. 17. CARA POLIS MENAHAN SESEORANG
 18. 18. PROSES Seseorang membuat laporan yg dicatatkan dalam buku laporan polis Polis membuat siasatan dan dakwaan jika terdapat bukti Polis menangkap org yang disyaki dalam suatu operasi Polis mendapatkan waran untuk menangkap orang yang disyaki atau menggeledah rumah yang disyaki ; jika terdapat bukti,kes akan dibawa ke mahkamah
 19. 19. WARAN TANGKAP
 20. 20. Denda akan dikenakan;jika pesalah tidak membayarnya,kes itu akan dibawa ke mahkamah Kes kesalahan kompaun Perbicaraan di mahkamah diperlukan Kes jenayah yang menyalahi Undang-undang Kanun Keseksaan Jenayah Seseorang yang ditahan polis dan menunggu perbicaraan di mahkamah boleh dilepaskaan daripada tahanan polis melalui ikat jami,iaitu deposit wang dan penyerahan pasport kepada mahkamah jika perlu.
 21. 21. ATUR CARA PERBICARAAN
 22. 22. KES JENAYAH
 23. 23. ATUR CARA Pihak yg mendakwa terdiri drpd Peguam Negara atau Penolong Kanan Pendakwa Raya,Jabatan Peguam Negara Pendakwa menanggung beban bukti,iaitu terpaksa membuktikan bahawa tertuduh bersalah Pihak pendakwa dan peguam bela boleh memanggil saksi untuk memberikan keterangan Kemudian,saksi akan disoal balas oleh peguam bela.
 24. 24. 5.Selepas itu,peguam bela menggulung hujah dan diikuti pihak pendakwa 6.Sekiranya hakim tidak percaya akan bukti yang dikemukakan oleh pihak pendakwa,tertuduh akan dibebaskan tanpa dipanggil untuk membela diri. 7.Jika wujud prima facie (bukti luaran yang jelas bahawa tertuduh bersalah) hakim akan mengarahkan tertuduh untuk membela diri.
 25. 25. 8.Tertuduh boleh membela diri melalui tiga cara yang berikut : a) Memberikan keterangan di kandang orang bersalah;dia tidak boleh dikenakan pemeriksaan balas oleh pihak pendakwa b) Memberikan keterangan bersumpah dan dia tertakluk kepada soal siasat pihak pendakwa c) Berdiam diri di mahkamah
 26. 26. 9. Dalam ketiga-tiga keadaan,jika tertuduh dibela olh peguam bela,peguam bela akn membimbingya dlm menjawab soalan atau mengambil keputusan berdiam diri. 10.Hakim akn mendengar hujah pihak pendakwa dan peguam bela,kemudian akan membuat keputusan sama ada tertuduh harus dijatuhi hukuman atau dibebaskan. 11.Sekiranya bukti terhadap tertuduh kurang jelas dan kurang menyakinkan,tertuduh mesti dibebaskan. 12.Hakim blh melarang media massa,peguam bela dan pihak pendakwa drpd menyentuh sesuatu hal atau menyebarkan sst maklumat 13. Tindakan,kata-kata dan keputusan hakim ketika mendengar kes tidak boleh menyebabkan hakim didakwa.
 27. 27. CONTOH KES JENAYAH DAN HUKUMANNYA
 28. 28. KES HUKUMAN Melawan YDPA , raja , sultan YDB Hukuman mati Membunuh dengan niat Hukuman mati Membunuh tanpa niat Penjara maksima 20 tahun Cuba bunuh diri Penjara satu tahun dan denda Memiliki dadah >15gm heroin , pil ekstasi lebih 50gm dan dianggap sebagai pengedar dadah ( 39B ) Hukuman mati Gugur / bunuh anak Penjara maksima 20 tahun Miliki dadah di bawah akta dadah berbahaya ( 39A ) Penjara seumur hidup
 29. 29. Merompak dan menyebabkan kematian Hukuman mati Merompak dengan senjata api Hukuman mati Menculik Hukuman mati Menyebabkan kecederaan parah dengan sengaja Penjara maksima 7 tahun atau denda Merogol Penjara 5-20 tahun dan sebat mandatori Menganiaya kanak-kanak Penjara maksima 5 tahun dan sebat mandatori Memeras ugut Penjara maksima 10 tahun denda dan sebat Memberikan maklumat palsu kepada mahkamah Penjara maksima 7 tahun
 30. 30. Memberikan maklumat palsu di mahkamah hingga menyebabkan kematian seseorang Penjara maksima 20 tahun Mencuri Penjara maksima 10 tahun Memandu kenderaan secara cuai dan berbahaya sehingga menyebabkan kematian Penjara maksima 20 tahun Membocorkan rahsia negara Penjara 4 tahun mandatori Menghina tempat sembahyang mana- mana agama Penjara maksima 2 tahun dan denda Menyamar sebagai kakitangan awam Penjara maksima 2 tahun dan denda Mengeluarkan kata-kata atau isyarat yang bermaksud mengaibkan kehormatan seseorang Penjara maksima 5 tahun dan denda
 31. 31. Melawan YDPA , raja , sultan YDB Hukuman mati
 32. 32. Membunuh dengan niat Hukuman mati
 33. 33. Membunuh tanpa niat Penjara maksima 20 tahun
 34. 34. Cuba bunuh diri Penjara satu tahun dan denda
 35. 35. Memiliki dadah >15gm heroin , pil ekstasi lebih 50gm dan dianggap sebagai pengedar dadah ( 39B ) Hukuman mati
 36. 36. Gugur / bunuh anak Penjara maksima 20 tahun
 37. 37. Miliki dadah di bawah Akta Dadah Berbahaya ( 39A ) Penjara seumur hidup
 38. 38. Merompak dan menyebabkan kematian Hukuman mati
 39. 39. Merompak dengan senjata api Hukuman mati
 40. 40. Menculik Hukuman mati
 41. 41. Merogol Penjara 5-20 tahun dan sebat mandatori
 42. 42. Menganiaya kanak-kanak Penjara maksima 5 tahun dan sebat mandatori
 43. 43. Jenayah kolar putih Penjara maksimum 20 tahun dan sebat mandatori
 44. 44. KES SIVIL
 45. 45. Kes sivil boleh dikelaskan seperti yang berikut : a) Tuntutan ganti rugi/pampasan b) Pertikaian hak seperti hak atas harta,anak dan sebagainya c) Perceraian d) Mendapatkan perintah dan perisytiharan mahkamah
 46. 46. 1. Dalam kes sivil,pihak berkuasa seperti polis tidak mendakwa orang yang berkenaan 2. Pihak-pihak yang terlibat akan mengupah peguam untuk mewakili mereka di mahkamah 3. Peguam plaintif bertindak di mahkamah untuk menuntut pampasan,bayaran,saraan,ataupun meminta mahkamah mengeluarkan perintah serta perisytiharan 4. Pihak yang menuntut akan mengemukakan afidavit di mahkamah dan memohon writ mahkamah untuk diserahkan kepada defendan(pihak yang kena tuntut). 5. Penyampaian writ boleh melalui peguam plaintif,bailif mahkamah ataupun melalui iklan di surat khabar. 6. Dalam perbicaraan di mahkamah,kedua-dua pihak akan membentangkan keterangan masing-masing. 7. Perbicaraan adalah terbuka. 8. Pihak yang kalah dalam perbicaraan akan dikehendaki untuk membayar kos perbicaraan.
 47. 47. Keputusan mahkamah termasuklah a) Orang yang didapati bersalah akan membayar ganti rugi atau saraan kepada orang yang mendakwanya atau kos perbicaraan atau kedua-duanya b) Hakim mengeluarkan perintah atau perisytiharaan dalam kes-kes rebutan anak,perceraian,harta pusaka atau tuntutan ganti rugi c) Sekiranya pihak yang menuntut gagal dalam kes sivilnya,dia boleh dikenakan kos perbicaraan
 48. 48. KELAYAKAN PEGUAM BELA DAN PEGUAM CARA 1. Memperoleh Sarjana Muda Undang-Undang (LLB) dari universiti tempatan. 2. Menjalani latihan dalam syarikat guaman. 3. Lulus peperiksaan yang dikendalikan oleh Majlis Peguam Malaysia jika seseorang it mendapat ijazah undang- undangnya dari luar negara. (CLP) 4. Menjadi anggota Majlis Peguam Malaysia.
 49. 49. PERKHIDMATAN PERUNDANGAN
 50. 50. PEGUAM NEGARA 1. Peguam Negara dilantik oleh Yang di-peruan Agong atas nasihat Perdana Menteri 2. Status Peguam Negara adalah sama dengan Hakim Mahkamah Persekutuan kerana beliau mempunyai kelayakan seperti hakim Mahkamah Persekutuan. 3. Peguam Negara memegang jawatan selama yang diperkenakan oleh Yang di-Pertuan Agong melalui tribunal YBhg. Tan Sri Abdul Gani Patail
 51. 51. TUGAS PEGUAM NEGARA a) Menasihati Yang-di Pertuan Agong tentang undang-undang b) Menasihati Kabinet atau mana-mana menteri tentang undang- undang c) Menjadi pendakwa raya bagi pihak kerajaan dalam kes jenayah d) Meninjau laporan siasatan polis,Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia(SPRM),dan badan penguat kuasa yang lain;kemudian membuat keputusan untuk mendakwa orang yang disiasat jika terdapat bukti yang mencukupi
 52. 52. BIDANG KUASA PEGUAM NEGARA a) Kuasa budi bicara untuk membawa,menjalankan atau memberhentikan sebarang perbicaraan tentatng sesuatu kesalahan di mahkamah b) Kuasa untuk menentukan mahkamah yang beliay akan memulakan pendakwaan kes c) Kuasa untuk menentukan mahkamah sesuatu prosiding dipindahkan d) Berhak untuk didengar dalam mana-man mahkamah atau tribunal di Perseketuan e) Mempunyai keutamaan yang mengatasi mana-mana orang lain yang hadir di mahkamah atau tribunal itu
 53. 53. PEGUAM CARA NEGARA DAN PENGGUBAL UNDANG-UNDANG PARLIMEN 1. Peguam Cara Negara membantu Peguam Negara dan boleh menjalankan mana-mana fungsi yang boleh dijalankan oleh Peguam Negara. 2. Peguam Cara Negara akan menggantikan tempat Peguam Negara jika Peguam Negara tidak dapat melaksanakan tugas beliau atas sebab-sebab tertentu. 3. Penggubal Undang-undang Parlimen pula menjalankan tugas- tugas yang berikut : a) Menyediakan dan menyemak draf rang undang-undang yang dimaksudkan untuk Parlimen b) Menyediakan dan menyemak draf perundangan subsidiari yang hendak disebut di bawah Akta Perseketuan, Ordinan, dan Enakmen
 54. 54. JABATAN BANTUAN GUAMAN 1.Jabatan Bantuan Guaman ialah badan kerajaan yang memberikan bantuan perundangan dan segi nasihat dan juga bantuan guaman dalam perkara-perkara yang berkaitkan dengan undang-undang kepada orang yang kurang berkemampuan atau tidak mampu melantik peguam swasta bagi mewakili mereka di mahkamah.
 55. 55. Bidang kuasa Jabatan Bantuan Guaman ialah : a) Kes-kes kekeluargaan syariah b) Kes-kes kekeluargaan sivil c) Kes-kes sivil (seperti pampasan pekerja,harta pusaka kecil,tuntuntan kemalangan jalan raya,pinjaman wang,sewa beli,sewa-menyewa,pengambilan anak angkat,dan tuntutan pengguna) d) Kes-kes jenayah(seperti pengakuan salah jenayah,jenayah kank- kanak dan kesalahan jenayah kecil e) Nasihat guaman dalam semua perkara undang-undang
 56. 56. LEMBAGA PENGAMPUNAN
 57. 57. 1. Lembaga Pengampunan ditubuhkan di setiap negeri untuk mendengar dan mempertimbangkan rayuan pengampunan daripada seseorang yang disabitkan dengan kesalahan oleh mahkamah. 2. Lembaga Pengampunan menasihati Yang di-Pertuan Agong,raja atau Yang di-Pertua Negeri dalam menjalankan kuasa pengampunan.
 58. 58. Pengampunan bagi Yang di-Pertuan Agong,Raja,dan Yang di-Pertua Negeri serta Kaum Keluarganya 1. Bagi pengampunan yang berkenaan dengan Yang di-Pertuan Agong,raja atau permaisurinya,kuasa pengampunan hendaklah dijalankan oleh Majlis Raja-raja dengan tertakluk kepada peruntukan-peruntukan yang berikut : a) Apabila menghadiri prosiding,Yang di-Pertuan Agong tidak boleh disertai Perdana Menteri dan raja tidak boleh disertai Menteri Besar b) Sebelum membuat keputusannya tentang sebarang perkara,Majlis Raja-raja hendaklah menimbangkan pendapat bertulis yang mungkin diberikan oleh Peguam Negara tentang perkara itu
 59. 59. 2. Bagi pengampunan yang dikehendaki dijalankan oleh Yang di- Pertuan Agong atau raja berkenaan dengan anak-anaknya,kuasa pengampunan itu hendaklah dijalankan oleh seorang raja yang dinamakan oleh Majlis Raja-raja dan raja itu hendaklah bertindak mengikut nasihat Lembaga Pengampunan yang relevan yang ditubuhkan untuk tujuan tersebut. 3. Bagi pengampunan yang dikehendaki dijalankan oleh Yang di-Pertua Negeri berkenaan dengan dirinya isterinya, atau anak- anaknya,kuasa pengampunan itu hendaklah dijalankan oleh Yang di- Pertuan Agong yang bertindak mengikut nasihat Lembaga Pengampunan yang relevan yang ditubuhkan bagi negeri itu dan dipengerusikan baginda.
 60. 60. MAHKAMAH ATASAN MAHKAMAH RENDAH MAHKAMAH PERSEKUTUAN MAHKAMAH SESYEN MAHKAMAH RAYUAN MAHKAMAH MAJISTRET MAHKAMAH TINGGI MAHKAMAH PENGHULU JENIS-JENIS MAHKAMAH
 61. 61. MAHKAMAH SESYEN MAHKAMAH RAYUAN MAHKAMAH TINGGI MAHKAMH MAJISTRET MAHKAMAH PENGHULU MAHKAMAH PERSEKETUAN URUTAN KUASA MAHKAMAH
 62. 62. 1. Hanya terdapat di Semenanjung Malaysia. 2. Diadili oleh seorang penghulu yang dilantik bagi sesuatu mukim oleh Ketua Negeri. 3. Membicarakan orang Asia yang boleh bertutur dan memahami bahasa Melayu. • Mengadili kes sivil yang tuntutannya tidak melebihi RM50. • Mengaili kes jenayah yang hukuman dendanya tidak melebih RM25. 4. Tertuduh berhak untuk membuat permohonan supaya di bicarakan di Mahkamah Majistret. 5. Rayuan kes Mahkamah Penghulu boleh dibuat di Mahkamah Majistret.
 63. 63. PELANTIKAN MAJISTRET 1. YDPA melantik majistret di wilayah-wilayah Perseketuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya atas nasihat Hakim Besar Mahkamah Tinggi Malaya. 2. Ketua Negeri melantik majistret di negerii-negeri lain atas nasihat Hakim Besar Mahkamah Tinggi yang berkenaan.
 64. 64. BIDANG KUASA MAJISTRET 1. Majistret mempunyai kuasa untuk membicarakan : • kesalahan yang hukumannya tidak melebihi 10 tahun penjara, atau • Kesalahan yang hukumamnya denda sahaja , atau • Kes rompakan dan kes pecah rumah pada waktu malam. 2. Majistret boleh mengenakan sebarang hukuman yang dibenarka n oleh undang-undang tetapi tidak melebihi : • 5 tahun penjara, @ denda sehingga RM10000 , @ • Sebatan rotan sehingga 12 kali, @ • Kombinasi mana-mana hukuman di atas. 3. Bagi kes sivil, majistret mempunyai kuasa untuk membicarakan kes yang pekara yang dipertikaikan atau nilai barang yang dipertikaikan tidak melebhi RM25000. 4. Majistret berkuasa untuk mendengar kes rayuan daripada Mahkamah Penghulu.
 65. 65. RAYUAN KES MAHKAMAH MAJISTRET 1. Sebarang kes rayuan daripada Mahkamah Majistret akan didengar di Mahkamah Tinggi. 2. Tempoh rayuan bagi kes sivil ialah 14 hari daripada tarikh keputusan Mahkamah Majistret. 3. Tempoh rayuan bagi kes jenayah ialah 10 hari daripada tarikh keputusan Mahkamah Majistret.
 66. 66. MAHKAMAH SESYEN
 67. 67. PELANTIKAN HAKIM MAHKAMAH SESYEN 1. Hakim Mahkamah Sesyen dilantik oleh YDPA atas nasihat Hakim Besar Mahkamah Tinggi. 2. YDPA tidak perlu meminta nasihat Perdana Menteri dan Majlis Raja Raja . BIDANG KUASA MAHKAMAH SESYEN 1. Mengeluarkan saman,waran dan perintah mahkamah. 2. Memeriksa rekod kes-kes sivil yang berlangsung di Mahkamah Majistet dan Mahkamah Penghulu. 3. Mengendalikan semua kes jenayah kecuali yag melibatkan hukumana mati. 4. Mengendalikan kes sivil yang tuntutannya tidak melebihi RM250000. RAYUAN KE MAHKAMAH SESYEN 1. Kes –kes jenayah boleh dirayu di Mahkamah Tinggi dengan megemukakan notis rayuan dalam masa 10 hari daripada takikh keputusan Mahkamah Sesyen. 2. Kes-kes sivil yang melibatkan nilai tidak kurang daripada RM10000 boleh dirayu di Mahkamah Tinggi dengan megemukakan notis rayuan dalam masa 14 hari daripada tarikh keputusan Mahkamah Sesyen. PERSIDANGAN MAHKAMAH SESYEN 1. Mahkamah Sesyen diadili oleh seorang hakim sahaja.
 68. 68. MAHKAMAH TINGGI
 69. 69. 1. Mahkamah tinggi ditubuhkaan menurut perkara 121 Fasal (1) Perlembagaan Perseketuan dan dibahagikan kepada : • Mahkamah Tinggi Malaya • Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak. 2. Keangotaan Mahkamah Tinggi Malaya terdiri daripada seorang Hakim Besar dan 46 hakim yang lain. 3. Keangotaan Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak terdiri daripada seorang Hakim Besar dan 10 hakim yang lain.
 70. 70. PESURUHJAYA KEHAKIMAN 1. PESURUHJAYA Kehakiman boleh dilantik oleh YDPA atas nasihat Perdana Menteri selepas berunding dengan Ketua Hakim Negara. 2. Calon-calon yang dilantik sebagai Pesuruhjaya Kehakiman mesti memiliki kelayakan minimum seperti yang dimiliki hakim Mahkamah Tinggi. 3. Pesuruhjaya Kehakiman memiliki kuasa dan kekebalan seperti yang dinikmati oleh hakim Mahkamah Tinggi. 4. Tujuan utama pelantikan Pesuruhjaya Kehakiman adalah untuk menyegerakan urusan Mahkamah Tinggi Malaya dan Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak. 5. Tempohpelantikan Pesuruhjaya Kehakiman adalah selama 2 tahun dan boleh dilanjutkan. 6. Pesuruhjaya Kehakiman boleh dilantik menjadi hakim Mahkamah Tinggi yang tetap. PENAMATAN JAWATAN HAKIM MAHKAMAH TINGGI 1. Jawatan seorang hakim Mahkamah Tinggi boleh ditamatkan dengan cara hakim itu: a) Meletakan jawatan b) Dipecat daripada jawatannya 2. Seorang hakim Mahkamah Tinggi boleh meletakkan jawatannya bila bila masa dengan mengutus surat yang ditandatangani kepada YDPA.
 71. 71. 1. Seorang hakim Mahkamah Tinggi hanya boleh dipecat daripada jawatannya oleh YDPA atas syor tribunal. 2. Proses pemecatan seorang hakim mahkamah Tinggi bermula dengan Perdana Menteri membuat rayuan (prestasi) kepada YDPA untuk memecat hakim itu kerana: a) Hakim itu melanggar mana-mana peruntukan kod etika b) Hakim itu tidak berupaya menyempurnakan tugas jawatan beliau dengan sepatutnya kerana lemah anggota tubuh atau tidak sempurna akalnya. 3. Selepas mendapat rayuan Perdana Menteri , YDPA akan melantik sebuah tribunal dan merujuk rayuan itu kepada tribunal itu. 4. Anggota-anggota tribunal dilantik oleh YDPA dan harus terdiri daripada tidak kurang daripada 5 orang hakim atau bekas hakim Mahkamah Perseketuan, Mahkamah Rayuan, Mahkamah Tinggi atau hakim yang memegang jawatan yang setarafnya di mana-mana negara anggota Komanwel. 5. Semasa menunggu tribunal membuat syornya, YDPA boleh, atas nasihat Perdana mentari, menggantung jawatan hakim Mahkamah Tinggi itu. 6. Berdasarkan syor tribunal itu, YDPA boleh Memecat Hakim Mahkamah Tinggi itu daripada jawatannya. 7. Tiada rayuan boleh dibuat terhadap keputusan tribunal.
 72. 72. PERSIDANGAN MAHKAMAH TINGGI Mahkamah Tinggi diadili oleh seorang hakim sahaja.
 73. 73. Kes-kes jenayah yang boleh dibicarakan oleh Mahkamah Tinggi
 74. 74. a) Kes yang dijalankan oleh sesiapa sahaja di Malaysia (termasuk rakyat asing) yang diletak dibawah kuasa Mahkamah Tinggi.
 75. 75. a) Kes yang dilakukan oleh sesiapa sahaja yang berada di kapal atau kapal terbang yang didaftarkan di Malaysia.
 76. 76. Kes yang dilakukan oleh sesiapa sahaja di kawasan perairan Malaysia
 77. 77. Kes kesalahan pelanunan di bawah undang- undang antarabangsa.
 78. 78. a) Kes kesalahan di bawah Kanun Keseksaan, Kanun Prosedur Jenayah, Akta Keselamatan dalam Negeri (ISA), Akta Hasutan, Akta Rahsia Rasmi dan Akta penerbitan.
 79. 79. a)Semua kes yang boleh dikenakan hukuman mati.
 80. 80. Kes-kes sivil yang boleh dibicarakan oleh Mahkamah Tinggi
 81. 81. Kes-kes perkahwinan dan penceraian (orang bukan Islam)
 82. 82. Kes muflis
 83. 83. Penjagaan atau rebutan anak dan harta
 84. 84. Berkaitan dengan wasiat
 85. 85. Pengeluaran sesuatu perintah atau perisytiharaan yang dikenali sebagai writ mahkamah.
 86. 86. BIDANG KUASA MAHKAMAH TINGGI 1. Meminta mahkamah rendah mengadakan sesuatu siasatan kehakiman untuk Mahkamah Tinggi. 2. Mengarahkan sesuatu pembayaran atau penyerahan dibuat oleh pihak tertentu . (contoh:wang dan rebutan anak) 3. Membicarakan kes sivil yang melibatkan nilai tuntutan melebihi RM250000. 4. Menjatuhkan apa-apa hukuman termasuk hukuman mati dan penjara seumur hidup. 5. Mendengar kes-kes rayuan daripada mahkamah rendah dan menyemak rekod-rekod mahkamah rendah. 6. Mengeluarkan writ, waran dan sebagainya. ( seperti perintak lelongan dan waran tangkap) 7. Membicarakan kes pembunuhan. 8. Mengarahkan mahkamah rendah ( Mahkamah Sesyen dan Mahkamah Majistret) mengadakan ulang bicara setelah mendengar kes-kes rayuan daripada mahkamah rendah. 9. Membicarakan kes-kes yang boleh membawa hukuman mati, iaitu di bawah: a) Akta Dadah Berbahaya 1952 , Sesyen 39B b) Akta Penculikan 1961 c) Akta senjata Api 1971 ?
 87. 87. PEMBICARAAN KES RAYUAN DI MAHKAMAH TINGGI 1. Bagi kes jenayah, pihak pendakwa atau tertuduh mesti menyerahkan notis rayuan kepada Mahkamah Tinggi dalam masa 10 hari daripada tarikh keputusan dibuat oleh mahkamah rendah. 2. Rayuan bagi kes sivil mesti dibuat dalam masa 14 hari daripada tarikh keputusan dibuat oleh mahkamah rendah. 3. Kes-kes jenayah yang dirayu mesti melibatkan denda lebih daripada RM25000. 4. Kes-kes rayuan sivil mesti melibatkan tuntutan nilai tidak kurang daripada RM10000 kecuali bagi isu-isu pentafsiran undang-undang, penjagaan anak- anak atau penceraian dan sebagainya. 5. Rayuan biasanya dibuat kerana: a) Ingin mencari kesahihan tentang hukuman yg telah dijatuhkan. b) Yakin bahawa hukuman salah dijatuhkan di sisi undang-undang. c) Percaya bahawa terdapat kesalahan fakta. d) Hukuman yang dijatuhkan terlalu tinggi atau ringan. 6. Rayuan boleh dibuat oleh pihak pendakwa atau tertuduh dalam kes jenayah. 7. Rayuan boleh dibuat oleh pihak plaintif dan defendan dalam kes sivil.
 88. 88. MAHKAMAH RAYUAN
 89. 89. 1. Mahkamah rayuan ditubuhkan menurut pekara 121 Fasal (1B) Perlembagaan Perseketuan. 2. Keanggotaan Mahkamah Rayuan terdiri daripada: a) Seorang pengerusi yang digelar Presiden Mahkamah Rayuan b) 10 orang hakim yang lain. PELANTIKAN HAKIM MAHKAMH RAYUAN 1. Presiden Mahkamah Rayuan dan hakim-hakim lain Mahkamah Rayuan dilantik oleh YDPA atas nasihat Perdana Menteri setelah berunding dengan Majlis Raja-raja. 2. Sebelum menasihati YDPA, Perdana Menteri hendaklah meminta: a) Pandangan Ketua HakimNegara bagi pelantikan Presiden Mahkamh Rayuan. b) Pandangan Presiden Mahkamah Rayuan bagi pelantikan hakim-hakim lain Mahkamah Rayuan.
 90. 90. PERSIDANGAN MAHKAMAH RAYUAN 1. Notis rayuan sesautu kes mahkamah Rayuan mesti difailkan kepada Ketua Pendaftar Mahkamah dalam tempoh 14 hari selepas keputusan dibuat oleh Mahkamah Tinggi. 2. Rayuan kes ke mahkamah Rayuan hendaklah didengar oleh tidak kurang daripada 3 orang hakim atau lebih. 3. Mahkamah Rayuan mendengar rayuan bagi kes jenayah atau kes sivil yang melibatkan nilai tidak kurang daripada RM250000 daripada Mahkamah Tinggi. 4. Mahkamah Rayuan berkuasa untuk meminda keputusan Mahkamah Tinggi.
 91. 91. MAHKAMAH PERSEKUTUAN
 92. 92. 1. Mahkamah Persekutuan ditubuhkan menurut pekara 121 Fasal (2) Perlembagaan Persekutuan. 2. Keanggotaan Mahkamah Persekutuan terdiri daripada : a) Ketua Hakim Mahkamah Persekutuan yang juga Ketua Hakim Negara. b) Presiden Mahkamah Rayuan c) Hakim-hakim Besar Mahkamah Tinggi d) Lapan orang hakim lain. e) Beberapa orang hakim tambahan yag dilantik oleh YDPA mengikut keperluan.
 93. 93. BIDANG KUASA MAHKAMAH PERSEKUTUAN 1) Perbicaraan kes hendaklah didengaroleh tidak kurang daripada 3 orang hakim atau lebih yang ditentukan oleh Ketua Hakim Negara. 2) Bidang kuasa mahkamhah Persekutuan adalah seperti yang berikut: a) Menentukan kesalahan undang2 yang digubal oleh badan perundangan negara yang berkuasa yang menolak undang2 yang bercanggah dengan Perlembangaan Persekutuan. b) Menyelesaikan kekeliruan dan persoalan yang timbul daripada tafsiran undang2 Persekutuan dan Perlembangan Persekutuan. c) Menasihati YDPA tentang penguatkuasaan mana-mana peruntukan undang-undang. d) Mengendalikan kes-kes perselisihan faham antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri atau antara Kerajaan Negeri. e) Mendengar dan menpertimbagkan rayuan kes sivil dan kes jenayah daripada Mahkamah Rayuan. f) Mendengar rayuan kes petisyen pilihan raya daripada Pahkamah Tinggi.
 94. 94. PERBICARAAN KES RAYUAN DI MAHKAMAH PERSEKUTUAN 1. Kes Mahkamah Rayuan boleh dirayu di Mahkamah Persekutuan. 2. Bagi kes jenayah, notis rayuan hendaklah diserahkan kepada Mahkamah Persekutuan dalam masa 7 hari daripada keputusan Mahkamah Rayuan. 3. Bagi kes sivil, notis rayuan hendaklah diserahkan kepada Mahkamah Persekutuan dalam masa 14 hari daripada tarikh keputusan Mahkamah Rayuan. 4. Rayuan yidak dibenarkan jika: a) Kes tersebut melibatkan nilai tuntutan yang kurang daripada RM250000 kecuali dengan keizinan khas. b) Kes sivil atau kes jenayah itu belum dibicarakan di Mahkamah Rayuan. c) Keputusan Mahkamah Rayuan dianggap sebagai muktamad.
 95. 95. RAYUAN UNTUK PENGAMPUNAN KEPADA LEMBAGA PENGAMPUNAN 1. Mahkamah Persekutuan ialah mahkamah rayuan terakhir. 2. Jika ke rayuan pesalah ditolak oleh Mahkamah Persekutuan, dia akan menjalani hukuman yang dikenakan terhadapnya. 3. Setelah pesalah sudah menjalani hukuman untuk sautu tempoh tertentu, dia boleh membuat rayuan untuk pengampunan kepada Lembaga Pengampunan.
 96. 96. MAHKAMAH SYARIAH
 97. 97. Kedudukan Mahkamah Syariah 1. Mahkamah Syariah negeri ditubuhkan mengikut Enakmen Undang-undang Pentadbiran Islam negeri 2. Mahkamah Syariah hanya membicarakan kes sivil dan kes jenayah bagi orang Islam Struktur Mahkamah Syariah Mahkamah Rayuan Syariah Mahkamah Tinggi Syariah Mahkamah Rendah Syariah
 98. 98. Bidang Kuasa Sivil Mahkamah Syariah
 99. 99. Pertunangan
 100. 100. Matrimoni(perkahwinan,perceraian, nafkah)
 101. 101. Hak terhadap anak
 102. 102. Wakaf dan warisan harta pusaka
 103. 103. Bidang Kuasa Jenayah Mahkamah Syariah
 104. 104. Mahkamah Syariah membicarakan kes-kes jenayah yang berikut: a) Kesalahan matrimoni(berkahwin lebih daripada empat orang isteri) b) Tidak membayar fitrah dan zakat(Baitulmal) c) Kesalahan mengambil anak angkat d) Persetubuhan haram/berzina e) Tidak berpuasa f) Berjudi g) Jualan minuman keras h) Menyebarkan ajaran sesat i) Berkhalwat j) Menyertai pertandingan ratu cantik/memakai pakaian yang menjolok mata
 105. 105. Pelantikan Kadi 1. Kadi dilantik oleh raja,sultan atau Yang di-Pertuan Besar negeri masing-masing 2. Kadi dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong bagi negeri yang tidak beraja Prosiding Mahkamah Syariah 1. Bahasa Melayu mesti digunakan dalam perbicaraan 2. Perbicaraan terbuka kepada orang ramai 3. Bilangan saksi bergantung pada jenis kes,misalnya kes zina memerlukan empat orang saksi;status saksi adalah penting Rayuan kes di Mahkamah Rayuan Syariah Mahkamah Rayuan Syariah mendengar rayuan untuk: a) Kes sivil yang melibatkan nilai kurang daripada RM100 b) Kes jenayah yang melibatkan denda lebih daripada RM25
 • WanIfsyah

  Oct. 4, 2021
 • ChiMingBaby

  Sep. 27, 2021
 • nurulshafizah

  Sep. 2, 2021
 • Atikah6

  Aug. 29, 2021
 • YingXuanChai

  Aug. 24, 2021
 • SitiAishah202

  Mar. 16, 2021
 • MayCarreysea

  Mar. 10, 2021
 • ZaxKay

  Feb. 26, 2021
 • AfhamNasir

  Feb. 13, 2021
 • AwangDanish

  Feb. 12, 2021
 • ZFAshraf

  Feb. 1, 2021
 • VanessaNeoh

  Jan. 25, 2021
 • ssuser32ef30

  Dec. 10, 2020
 • HyungKim39

  Dec. 9, 2020
 • DgAqilla

  Dec. 9, 2020
 • NuratifaSolehah

  Nov. 8, 2020
 • HalimahYaakub

  Oct. 21, 2020
 • IntanRoslee

  Oct. 1, 2020
 • NurulAtikah105

  Sep. 26, 2020
 • AngieIeng

  Sep. 9, 2020

Sistem Kehakiman Malaysia.STPM.Pengajian Am.2014 Em@il to download --> kharthiga_kharthiga@yahoo.com

Views

Total views

137,556

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

638

Actions

Downloads

854

Shares

0

Comments

0

Likes

103

×