Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
HVORDAN BYGGE
EFFEKTIVE TEAM?
Kjell Ljøstad
Hvem er jeg?
Hva sier forskningen?
Hva sier forskningen?
 Harvard
 51 team på 4 personer
 Hver gruppe simulerte en antiterrorgruppe
 Oppgaven:
 Let gjen...
Hva sier forskningen?
• Gruppene med eksperter som
gjorde det de var best til, men delte
informasjon og aktivt samarbeidet...
Hva sier forskningen?
 University of Illinois
 760 studenter
 Grupper fra 1-5 deltakere
 Opp til 10 forsøk på å gjette...
Hva sier forskningen?
Den dårligste
gruppen på
minimum 3
medlemmer gjorde
det bedre enn det
beste individet.
Resultat
Er størrelsen viktig?
Forskningen er ikke
entydig på området, men:
Effekten per
medlem er ikke
linjær med
størrelsen på
gr...
Konklusjon:
Ting tyder på at den beste måten
å løse komplekse problemer på
er gjennom grupper bestående av
folk med forskj...
Hvordan finner man profiler som utfyller
hverandre?
Men hvordan?
For eksempel: JTI-analyse
 Jungiansk typeindeks er en personlighetstest
laget for å hjelpe en person å identifisere sine
...
Hvilke typer snakker vi om?
Teamhjulet
Formidler
Ideutvikler
Iverksetter
Gjennomfører
Kvalitetssikrer
Opprettholder
Veileder
Nytenker
Hvordan får man teamet til å fungere?
Hva er ”the five dysfunctions of a team”?
Lite villighet
til å vise
sårbarhet i
gruppen
Mangel
på tillit
Hva er ”the five dysfunctions of a team”?
Frykten for
konflikt
• Man søker kunstig
harmoni snarere
enn engasjert
dialog
Hva er ”the five dysfunctions of a team”?
• Man føler
ikke eierskap
og forpliktelse
til å følge
beslutninger
som er tatt
M...
Hva er ”the five dysfunctions of a team”?
Man stiller
ikke hverandre
til ansvar
Man sier ikke i fra
når andre bidrar til
l...
Hva er ”the five dysfunctions of a team”?
Mangel på
resultatfokus
Man setter
seg selv foran
suksessen til
gruppen
RELASJONSLEDELSE
Hva er en leders A-faktor?
Jo høyere A-faktor dess bedre grunnlag for innflytelse, motivasjon og lojalitet.
Naturlig autor...
Hva er relasjonsledelse?
Relasjonsledelse
bygger på norsk
ledertradisjon
Mindre
statusforskjell
mellom leder og
medarbeide...
Hva er grunnmuren?
Et positivt
menneskesyn
Å søke etter andres
”sympatiske
menneske”
Få det beste ut av
hver enkelt
medarb...
Hva er resultatet av ledelse basert
på gode relasjoner?
Høy trivselsfaktor, lavt sykefravær
Klima for godt prestasjonsmilj...
Hva er relasjonskompetanse?
Ferdigheter, evner
og holdninger som
etablerer, utvikler,
og vedlikeholder
relasjoner mellom
m...
Hva er en relasjon?
Respektrelasjoner
Vennlighetsrelasjon
Vennskapsrelasjon
Kjærlighetsrelasjon
Helsefarlige relasjoner
Sl...
Noen grunnleggende
prinsipper
Generell positiv nysgjerrighet på mennesker
Relasjonelt initiativ. Evne til
å ”åpne/starte en relasjon“
Relasjonell integr...
Evne til å vise positive følelser for andre
Den sterkeste nøkkelen til å bygge
relasjoner
Å investere emosjonelt i andre
m...
Aktivt engasjement i andre mennesker
Forstå mer
av 24-
timers
mennesket
og se
helheten i
den andre
Fra utsiden
til innside...
24-timers mennesket
Gruppeoppgave 1
 Grupper på 4-5:
 Bruk 10 - 15 minutter på å presentere ditt eget 24-timers
menneske
 Fortell noe vesen...
HVORDAN
UNNGÅ ”THE
FIVE
DYSFUNCTIONS”?
Hva er tillit?
5 dimensjoner (Schindler og
Thomas 1993)
Hvordan skape tillit?
Bli kjent med
hverandre
Tør å være åpen
rundt egne mangler
(kompetanse, tvil og
forståelse)
Oppfør d...
Hvordan skape engasjert dialog?
3 samtaleformer:
Dialog
• Likeverdighet, vinn-vinn, spørsmål.
Diskusjon
• Verbal kamp. Få ...
Hvordan skape engasjert dialog?
 3 samtaleformer:
 Dialog
 Kjennetegnes av: Kontakt, vinn-vinn, spørsmål,
 Vitebegjær,...
Hvordan lytter vi?
Intensjonslytting
• Budskapet – ikke
ordene
• Helheten – ikke detaljer
• Verdier – ikke
formuleringer
•...
Hvem har ansvaret?
Det er alles
ansvar at
arbeidet utføres.
Det er alles
ansvar å ta tak i
ting som ikke
fungerer.
Relasjonelt mot
Noen ganger kreves dette:
Som jern må en god relasjon herdes for å
være solid
og behandles for å ikke ruste
Å tørre å gi ærlige
tilbakemeldinger
Tilbakemeldinger
som gir riktig
effekt krever
en god relasjon
Skap gode og
likeverdige
rammer for
samtalen
En god
tilbakemelding
er konkret og
presis
Bruk ”jeg”
-ikke ”du”
En må kunne gi og ta i mot
- både ris og ros
Gruppeoppgave 2 - Plenum
 Diskuter lederaspektet i prosjekt- og
testlederlederrollen.
 Hvilke erfaringer har du fra gode...
Hvordan bygge effektive team
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2

Share

Download to read offline

Hvordan bygge effektive team

Download to read offline

Presentasjon om hvordan man kan bygge effektive team, fra et lederperspektiv

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Hvordan bygge effektive team

 1. 1. HVORDAN BYGGE EFFEKTIVE TEAM? Kjell Ljøstad
 2. 2. Hvem er jeg?
 3. 3. Hva sier forskningen?
 4. 4. Hva sier forskningen?  Harvard  51 team på 4 personer  Hver gruppe simulerte en antiterrorgruppe  Oppgaven:  Let gjennom informasjonen og finn ut hva som planlegges, hvem som planlegger det og hvor det skal skje.  På forhånd:  Gjorde undersøkelse på hvem som var gode på å kjenne igjen ansikter og hvem som var gode til å huske skriftlig informasjon.  Noen team hadde to eksperter og to generalister.  Noen team hadde fire generalister.  Halvparten av teamene ble coachet til å la de som egnet seg best ta seg av de spesifikke oppgavene.
 5. 5. Hva sier forskningen? • Gruppene med eksperter som gjorde det de var best til, men delte informasjon og aktivt samarbeidet med de andre på gruppen, gjorde det best. • Gruppene med eksperter som ikke delte informasjon og samarbeidet, gjorde det dårligst. • Til og med dårligere enn gruppene som ikke hadde noen eksperter! Resultat
 6. 6. Hva sier forskningen?  University of Illinois  760 studenter  Grupper fra 1-5 deltakere  Opp til 10 forsøk på å gjette rekkefølge på 10 konvolutter (kodet)  Krav om konsensus før hvert forsøk
 7. 7. Hva sier forskningen? Den dårligste gruppen på minimum 3 medlemmer gjorde det bedre enn det beste individet. Resultat
 8. 8. Er størrelsen viktig? Forskningen er ikke entydig på området, men: Effekten per medlem er ikke linjær med størrelsen på gruppen Ideell størrelse ser ut til å ligge mellom 4 og 12, avhengig av hva man holder på med For utvikling av programvare konkluderer mange med 4-8 som optimal størrelse
 9. 9. Konklusjon: Ting tyder på at den beste måten å løse komplekse problemer på er gjennom grupper bestående av folk med forskjellig bakgrunn, der alle bidrar aktivt med det de kan.
 10. 10. Hvordan finner man profiler som utfyller hverandre? Men hvordan?
 11. 11. For eksempel: JTI-analyse  Jungiansk typeindeks er en personlighetstest laget for å hjelpe en person å identifisere sine personlige preferanser.  Den mest brukte nå for tiden kalles ”the Big Five”.
 12. 12. Hvilke typer snakker vi om?
 13. 13. Teamhjulet Formidler Ideutvikler Iverksetter Gjennomfører Kvalitetssikrer Opprettholder Veileder Nytenker
 14. 14. Hvordan får man teamet til å fungere?
 15. 15. Hva er ”the five dysfunctions of a team”? Lite villighet til å vise sårbarhet i gruppen Mangel på tillit
 16. 16. Hva er ”the five dysfunctions of a team”? Frykten for konflikt • Man søker kunstig harmoni snarere enn engasjert dialog
 17. 17. Hva er ”the five dysfunctions of a team”? • Man føler ikke eierskap og forpliktelse til å følge beslutninger som er tatt Mangel på forpliktelse
 18. 18. Hva er ”the five dysfunctions of a team”? Man stiller ikke hverandre til ansvar Man sier ikke i fra når andre bidrar til lav produktivitet og kvalitet
 19. 19. Hva er ”the five dysfunctions of a team”? Mangel på resultatfokus Man setter seg selv foran suksessen til gruppen
 20. 20. RELASJONSLEDELSE
 21. 21. Hva er en leders A-faktor? Jo høyere A-faktor dess bedre grunnlag for innflytelse, motivasjon og lojalitet. Naturlig autoritet stammer fra høy A-faktor. A-faktor bygges primært gjennom positive relasjoner og positive emosjoner. Ikke juridisk, men moralsk og emosjonell aksept. Grad av aksept hos de som blir ledet
 22. 22. Hva er relasjonsledelse? Relasjonsledelse bygger på norsk ledertradisjon Mindre statusforskjell mellom leder og medarbeider Likeverdighet, tillit og samarbeid er verdier som preger forholdet
 23. 23. Hva er grunnmuren? Et positivt menneskesyn Å søke etter andres ”sympatiske menneske” Få det beste ut av hver enkelt medarbeider Dyrke det positive Tone ned svakheter Aktivt søke mer informasjon om den andres liv og historie
 24. 24. Hva er resultatet av ledelse basert på gode relasjoner? Høy trivselsfaktor, lavt sykefravær Klima for godt prestasjonsmiljø Motiverte og selvstyrte medarbeidere Påvirkningstyrken mellom leder og medarbeider økes
 25. 25. Hva er relasjonskompetanse? Ferdigheter, evner og holdninger som etablerer, utvikler, og vedlikeholder relasjoner mellom mennesker.
 26. 26. Hva er en relasjon? Respektrelasjoner Vennlighetsrelasjon Vennskapsrelasjon Kjærlighetsrelasjon Helsefarlige relasjoner Slitsomme relasjoner
 27. 27. Noen grunnleggende prinsipper
 28. 28. Generell positiv nysgjerrighet på mennesker Relasjonelt initiativ. Evne til å ”åpne/starte en relasjon“ Relasjonell integritet: Å la den andre alene og selvstendig få lov til å skape sitt bilde i ditt sinn. Å selv danne seg et bilde av den andre uten påvirkning fra tredje person.
 29. 29. Evne til å vise positive følelser for andre Den sterkeste nøkkelen til å bygge relasjoner Å investere emosjonelt i andre mennesker Et kvantesprang i effekt av relasjonen Relasjonskvaliteten produserer målbare resultater
 30. 30. Aktivt engasjement i andre mennesker Forstå mer av 24- timers mennesket og se helheten i den andre Fra utsiden til innsiden av et menneske – forstå hvordan individet motiveres.
 31. 31. 24-timers mennesket
 32. 32. Gruppeoppgave 1  Grupper på 4-5:  Bruk 10 - 15 minutter på å presentere ditt eget 24-timers menneske  Fortell noe vesentlig om seg selv:  Barndom/Ungdomstiden din  Livserfaringer som gjorde inntrykk  Venner  Familie – ledsager – barn  Viktige relasjoner  Interesser  Visjoner/ambisjoner
 33. 33. HVORDAN UNNGÅ ”THE FIVE DYSFUNCTIONS”?
 34. 34. Hva er tillit? 5 dimensjoner (Schindler og Thomas 1993)
 35. 35. Hvordan skape tillit? Bli kjent med hverandre Tør å være åpen rundt egne mangler (kompetanse, tvil og forståelse) Oppfør deg på en måte som inngir tillit
 36. 36. Hvordan skape engasjert dialog? 3 samtaleformer: Dialog • Likeverdighet, vinn-vinn, spørsmål. Diskusjon • Verbal kamp. Få spørsmål. Debatt • Verbal kamp. Kun påstander.
 37. 37. Hvordan skape engasjert dialog?  3 samtaleformer:  Dialog  Kjennetegnes av: Kontakt, vinn-vinn, spørsmål,  Vitebegjær, aktiv lytting, høy empati, læring og høy intellektuell og emosjonell aktivitet.  Diskusjon  Kjennetegnes av: Verbal kamp-  Vinn-tap, engasjement, argumentasjon, mindre lytting, liten interesse for den andres mening , lav empati og høy intellektuell aktivitet. Maktbaser. Mange svar – få spørsmål.  Debatt  Kjennetegnes av: Verbal kamp,  Vinn-tap, sterk argumentasjon, engasjement, usaklighet, negativ lytting, høy intellektuell aktivitet, negative spørsmål, mange svar og strategisk bruk av maktbaser.
 38. 38. Hvordan lytter vi? Intensjonslytting • Budskapet – ikke ordene • Helheten – ikke detaljer • Verdier – ikke formuleringer • Visdommen – ikke det ufullkomne Korreksjonslytting • Ordene – ikke intensjonen • Detaljene – ikke helheten • Formuleringene – ikke intensjonen • Det ufullkomne – de formelle feilene
 39. 39. Hvem har ansvaret? Det er alles ansvar at arbeidet utføres. Det er alles ansvar å ta tak i ting som ikke fungerer.
 40. 40. Relasjonelt mot Noen ganger kreves dette:
 41. 41. Som jern må en god relasjon herdes for å være solid og behandles for å ikke ruste
 42. 42. Å tørre å gi ærlige tilbakemeldinger
 43. 43. Tilbakemeldinger som gir riktig effekt krever en god relasjon
 44. 44. Skap gode og likeverdige rammer for samtalen
 45. 45. En god tilbakemelding er konkret og presis
 46. 46. Bruk ”jeg” -ikke ”du”
 47. 47. En må kunne gi og ta i mot - både ris og ros
 48. 48. Gruppeoppgave 2 - Plenum  Diskuter lederaspektet i prosjekt- og testlederlederrollen.  Hvilke erfaringer har du fra gode og dårlige team?  I hvilken grad det er en prosjekt- og testlederes jobb å bygge team?
 • EliHaugerud

  Jun. 25, 2015
 • RonnyB71

  Feb. 14, 2015

Presentasjon om hvordan man kan bygge effektive team, fra et lederperspektiv

Views

Total views

2,075

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

47

Actions

Downloads

9

Shares

0

Comments

0

Likes

2

×