Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Funksionet më të rëndësishme
matematikore, logaritmike, përpjestimore dhe
paraqitja e tyre grafike.
Funksioni trigonometrik: y=sinx
VARIACIONI
•Funksioni y=sinx është një
funksion trigonometrik.
•Bashkësia e përcaktimit është
grupi i numrave Real.
•Bashk...
Variante të y=sinx
y= |sinx| y= sin2x
Funksioni trigonometrik: y=cosx
VARIACIONI
•Funksioni y=cosx është një
funksion trigonometrik.
•Bashkësia e përcaktimit është
grupi i numrave Real.
•Bashk...
Variante të y=cosx
y= |cosx| y=2cosx
Funksioni y= x2
VARIACIONI
•(Polinom) Atëherë meqë
është polinom X ϵ R
•Çiftësia…Funkision Çift
•Monotonia..Funksion
Rritës
•Është i kufiz...
Funksioni y= x3
VARIACIONI
•Funksion numerik.
•Bashkësia e përcaktimit:
R+.
•Bashkësia e vlerave: R.
•Monotonia: Rritës në R.
•Nuk është a...
Funksioni y=√x
VARIACIONI
•Funksion numerik.
•Bashkësia e përcaktimit:
R+.
•Bashkësia e vlerave: R.
•Monotonia: Rritës në R.
•Nuk është a...
Funksioni y= ax+b
VARIACIONI
•Është funksion linear.
•Paraqet një drejtëz.
•Bashkësia e përcaktimit është
numrat Realë.
•Është i pakufizuar....
KLEA VYSHKA
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
Funksioni
Next
Upcoming SlideShare
Funksioni
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

10

Share

Funksione matematikore

Download to read offline

Mathematics

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Funksione matematikore

 1. 1. Funksionet më të rëndësishme matematikore, logaritmike, përpjestimore dhe paraqitja e tyre grafike.
 2. 2. Funksioni trigonometrik: y=sinx
 3. 3. VARIACIONI •Funksioni y=sinx është një funksion trigonometrik. •Bashkësia e përcaktimit është grupi i numrave Real. •Bashkësia e vlerave është intervali [-1;1] •është i kufizuar nga lart me 1 edhe nga poshte me -1 ( 1≤cosx ≤1 ) •është funksion periodik me periodë 2π Sin(k*2π*x)=sinx ku k € Z •Monotonia : nga 0 në 90 është rritës nga 90 në 180 është zbritës nga 180 në 270 është zbritës nga 270 në 360 është rritës •është funksion tek. Paraqitja grafike e y= -sinx
 4. 4. Variante të y=sinx y= |sinx| y= sin2x
 5. 5. Funksioni trigonometrik: y=cosx
 6. 6. VARIACIONI •Funksioni y=cosx është një funksion trigonometrik. •Bashkësia e përcaktimit është grupi i numrave Real. •Bashkësia e vlerave është intervali [-1;1]. •është i kufizuar nga lart me 1 edhe nga poshtë me -1 ( -1≤cosx ≤1). •është funksion periodik me periodë 2π. cos(k*2π*x)=cosx ku k € Z •Monotonia : nga 0 në 90 është zbritës nga 90 në 180 është zbritës nga 180 në 270 është rritës nga 270 në 360 është rritës •është funksion cift. Paraqitja grafike e y= -cosx
 7. 7. Variante të y=cosx y= |cosx| y=2cosx
 8. 8. Funksioni y= x2
 9. 9. VARIACIONI •(Polinom) Atëherë meqë është polinom X ϵ R •Çiftësia…Funkision Çift •Monotonia..Funksion Rritës •Është i kufizuar nga poshtë ,i pakufizuar nga lart •Gjejmë kulmin (m,n) Kalon në origjinë i japim vlera vetë. •Është parabolë me krahet lart •Vlera më e vogël është 0 ,më të madhe nuk ka. Paraqitja e funksionit y= -(x-2)2
 10. 10. Funksioni y= x3
 11. 11. VARIACIONI •Funksion numerik. •Bashkësia e përcaktimit: R+. •Bashkësia e vlerave: R. •Monotonia: Rritës në R. •Nuk është as funksion cift edhe as funksion tek. •është i kufizuar nga poshtë por jo nga lart. •Grafiku kalon nga origjina. •Nuk është funksion periodik sepse grafiku nuk përsëritet. Paraqitja grafike e funksionit y= -x3
 12. 12. Funksioni y=√x
 13. 13. VARIACIONI •Funksion numerik. •Bashkësia e përcaktimit: R+. •Bashkësia e vlerave: R. •Monotonia: Rritës në R. •Nuk është as funksion cift edhe as funksion tek. •është i kufizuar nga poshtë por jo nga lart. •Grafiku kalon nga origjina. •Nuk është funksion periodik sepse grafiku nuk përsëritet. Paraqitja e y= -√x
 14. 14. Funksioni y= ax+b
 15. 15. VARIACIONI •Është funksion linear. •Paraqet një drejtëz. •Bashkësia e përcaktimit është numrat Realë. •Është i pakufizuar. •Ciftësia e funksionit : Funksioni numerik është cift nqs për cdo x bën pjesë në E ,plotësohen njëherësh 2 kushte: (-x) që bën pjesë në E dhe f(-x)= f(x) . •Funksioni numerik është tek , nqs për cdo x që bën pjesë në E, plotësohen njëherësh 2 kushte: -x bën pjesë në E dhe f(-x) = -f(x) . Paraqitja grafike e y= ax+b
 16. 16. KLEA VYSHKA
 • KlodjanMata1

  May. 14, 2018
 • OrgestMalaj

  Oct. 25, 2016
 • KastriotVorfi

  Jun. 3, 2015
 • abbeyllondon

  May. 30, 2015
 • wiordo

  May. 20, 2015
 • stiunada

  May. 10, 2015
 • XhoanaSharka

  Apr. 22, 2015
 • luljetataka3

  Mar. 15, 2015
 • bledifushmbret

  Jan. 19, 2015
 • yllzaademi

  Nov. 17, 2014

Mathematics

Views

Total views

42,909

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

177

Actions

Downloads

428

Shares

0

Comments

0

Likes

10

×