Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
0800 098-8354 canon printer contact number uk
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

1

Share

Download to read offline

Dataflyt stikkrenner

Download to read offline

Beskrivelse av dataflyt for stikkrenner i pilotprosjekt under NIFS-prosjektet.

Dataflyt stikkrenner

  1. 1. 02.10.2015 UML .FXL .XSD TRIMBLE GNSS NVDB FKB XSLT .GML .SOS
  2. 2. UML «featureType» Stikkrenne + tverrsnittsform: Tverrsnittsform + høydeInnvendig: Integer + breddeInnvendig: Integer + typeInnløp: TypeInnløp + harInnløpsrist: HarInnløpsrist + typeUtløp: TypeUtløp + eier: Eier + materialtype: Materialtype + bruksområde: Bruksområde = Vann + senterlinje: Kurve + navn: CharacterString [0..1] + byggeår: Integer [0..1] + spesielleProblem: SpesielleProblem [0..1] + antallTininger: Integer [0..1] + tilknyttetLukkaDren: TilknyttetLukkaDren [0..1] + gjennomløpForElvBekk: GjennomløpForElvBekk [0..1] + dokumentasjon: NVDB_Dokumentasjon [0..1] + kommentar: NVDB_Kommentar [0..1] + tilstandSkade: TilstandSkadePunkt [0..1] + tiltakOppstrøms: TiltakOppstrøms [0..1] + tilrettelagtFiskevandring: TilrettelagtFiskevandring [0..1] «featureType» Fellesegenskaper + identifikasjon: Identifikasjon [0..1] + endringsflagg: Endringsflagg [0..1] + datafangstdato: Date [0..1] + oppdateringsdato: Date [0..1] + kvalitet: Posisjonskvalitet + høydereferanse: Høydereferanse = FOT + vegreferanse: Vegreferanse [0..1] + sideposisjon: Sideposisjon [0..1] 02.10.2015 «codeList» TypeUtløp + Kum + I skråning/terreng + I bekk/elv + Åpen grøft «codeList» Eier + Stat + Fylkeskommune + Kommune + Privat «codeList» GjennomløpForElvBekk + Ja + Nei «codeList» HarInnløpsrist + Ja + Ja, i forkant + Nei «codeList» Materialtype + Betong + Stål + Plast + Naturstein + Tre + Eternitt «codeList» SpesielleProblem + Masser, innløp + Masser, utløp + Vegetasjonstetting, innløp + Vegetasjonstetting, utløp «codeList» TilknyttetLukkaDren + Ja + Nei «codeList» Bruksområde + Vann + Landbruk + Voll, vanngjennomløp + Biologisk mangfold «codeList» TypeInnløp + Kum over stikkrenne + Åpent i grøft + Åpent med frontmur + Åpent i grøft med støtteskjold «codeList» Tverrsnittsform + Sirkulær + Rektangulær + Flatbunnet med hvelv + Ellipseform «codeList» TiltakOppstrøms + Demping + Fordrøying + Sedimentering Ny kodeliste, ikke i NVDB «codeList» TilrettelagtFiskevandring + Ja + Nei + Ikke relevant
  3. 3. FXL 02.10.2015
  4. 4. XSD 02.10.2015
  5. 5. GML 02.10.2015
  6. 6. GML 02.10.2015
  7. 7. GML i QGIS 02.10.2015
  • IngerHokstad

    Jan. 28, 2016

Beskrivelse av dataflyt for stikkrenner i pilotprosjekt under NIFS-prosjektet.

Views

Total views

651

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

13

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×