Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor     Agenția de Dezvoltare Regională NordRegiunea de Dezvoltare Nord...
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor             Agenția de Dezvoltare Regională Nord      ...
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor            Agenția de Dezvoltare Regională Nord    Conex...
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor      Agenția de Dezvoltare Regională NordÎn cadrul SDR Nord au fo...
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor           Agenția de Dezvoltare Regională Nord   Sectoare ...
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor          Agenția de Dezvoltare Regională Nord        ...
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor           Agenția de Dezvoltare Regională NordValoarea produc...
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor      Agenția de Dezvoltare Regională Nord    Ponderea în indust...
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor            Agenția de Dezvoltare Regională Nord      ...
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor           Agenția de Dezvoltare Regională Nord        ...
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor          Agenția de Dezvoltare Regională Nord      Secto...
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor            Agenția de Dezvoltare Regională Nord       ...
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor    Agenția de Dezvoltare Regională NordInvestitori străini în Regiun...
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor        Agenția de Dezvoltare Regională Nord  Avantaje pentru d...
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor        Agenția de Dezvoltare Regională Nord       Oportun...
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor    Agenția de Dezvoltare Regională NordPortofoliul proiectelor în cu...
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor        Agenția de Dezvoltare Regională Nord10 proiecte în curs ...
Proiectul nr. 9293: „Conectarea Zonei Economice Libere „Bălţi” la utilităţilemunicipale: apă, canalizare, electricitate, d...
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor        Agenția de Dezvoltare Regională Nord          ...
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor        Agenția de Dezvoltare Regională Nord           ...
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor       Agenția de Dezvoltare Regională Nord           P...
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor       Agenția de Dezvoltare Regională Nord           ...
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor          Agenția de Dezvoltare Regională Nord         ...
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor        Agenția de Dezvoltare Regională Nord2 proiecte de dezvolt...
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor         Agenția de Dezvoltare Regională NordProiectul: „Asigura...
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor      Agenția de Dezvoltare Regională NordPoiectul: „Iluminarea st...
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor        Agenția de Dezvoltare Regională Nord           ...
Sediul ADR Nord :Mun. Bălţi,Piaţa Vasile Alecsandri,nr. 8, etaj II              www.adrnord.md      Vă ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Prezentare strategie Edineţ 12.12 .2014
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

1

Share

Download to read offline

Regiunea de Dezvoltare Nord

Download to read offline

Roundtable Participatory community and regional development. 20th September, Balti, Republic of Moldova. Project “Overcoming the Digital Divide: Access for Rural Communities”. This project is implemented with the financial support of the East East Beyond Borders Program of the Soros Foundation-Moldova.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Regiunea de Dezvoltare Nord

 1. 1. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională NordRegiunea de Dezvoltare Nord Ion BODRUG, Director ADR Nord 20.09.2012 1
 2. 2. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Regiunea de Dezvoltare NordSuprafaţa - 10,014 km2 (29,6%din teritoriul RM)Populaţia -1006,7 mii persoane(se încadrează NUTS 2)Structura RDN - 11 raioane şi 1municipiu • 315 UAT • 571 localităţi, inclusiv 20 oraşe şi 551 localităţi 2
 3. 3. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Conexiuni internaționale și de transport11 puncte de conexiune internaţională cuţările învecinate – România şi Ucraina.Tipuri de transport accesibile: • Auto • Fluvial • Feroviar • Aerian (Aeroportul internaţional Bălţi şi Aeroportul Internaţional Mărculeşti). 3
 4. 4. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională NordÎn cadrul SDR Nord au fost identificate 3 priorităţi de activitate pentru implementarea obiectivelor:1. Reabilitarea infrastructurii fizice2. Susţinere la dezvoltarea sectorului privat şi pieţei forţei de muncă3. Îmbunătăţirea mediului ambiant pentru a fi mai atractiv pentru turişti 4
 5. 5. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Sectoare economice-Valoarea Produsului InternBrut (PIB) - 911, 8 mii lei, sau11,3% din totalul pe ţară.- PIB/locuitor este de 9,026lei/locuitor. 5
 6. 6. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Profil industrial• industria prelucrătoare• industria agroalimentară• industria uşoară• industria extractivă;• industria materialelor de construcţie• industria constructoare de maşini• producerea şi distribuirea energiei electrice şi termice, gaze şi apă caldă;• producerea aparatajului şi instrumentelor medicale, de precizie, optice. 6
 7. 7. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională NordValoarea producţiei industriale fabricate în 2011în preţuri curente 81,6 mii lei 117,5 mii lei 40,5 mii lei 874,7 mii lei 113,4 mii lei 777,0 mii lei 443,1 mii lei 115,9 mii lei 3106,4 mii lei 36,1 mii lei 82,1 mii lei 80,7 mii lei 7
 8. 8. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Ponderea în industria regiunii 2% 1% 1% Bălţi- 52,93% 1% 1% 2% 2% 1% Soroca - 14,9 5% Drochia -13,24% Floreşti -7,55 8% FLOREŞTI Donduşeni -2% Edineţ - 1,93% BĂLŢI DROCHIA Ocniţa -1,39%13% 53% Rîşcani - 1,97% Sîngerei - 1,4% SOROCA Făleşti - 1,38% 15% Briceni-0,69% Glodeni -0,62% 8
 9. 9. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Poli de creștere ai RDN SOROCA - nr. populaţie - 100,1 mii EDINEŢ loc.- nr. populaţie - 82,5 mii loc. - nr. angajaţi in sectorul- nr. angajaţi in sectorul industrial – 2,9 mii pers.industrial – 1,47 mii pers. BĂLŢI - nr. populaţie - 149,2 mii loc. - nr. angajaţi in sectorul industrial – 11,4 mii pers. 9
 10. 10. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Profil agroindustrial• 70% din suprafaţa RDN constituie terenuri agricole,• 45% din populaţie economic activă a regiunii este ocupată în agricultură.• Principalele produse agricole: cerealele, culturile tehnice şi pomicole.• 40% - din producţia agricolă totală pe ţară 10
 11. 11. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Sectorul comerţului şi serviciilor Contribuţia cea mai mare revine :• Comerţului• Telecomunicaţiilor• Serviciilor financiar – bancare.Industria hotelieră regională include:• 18 hoteluri şi unităţi de cazare• capacitate totală de - 2415 de locuri. 11
 12. 12. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Potenţialul turistic al regiunii• Patrimoniul turistic al RDN este constituit din 102 de arii protejate de stat cu o suprafaţă totală de cca 16,6 mii ha,• 20 de muzee, 5 mănăstiri şi 4 schituri, 178 de edificii ecleziastice de importanţă naţională şi regională. 12
 13. 13. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională NordInvestitori străini în Regiunea NORD 13
 14. 14. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Avantaje pentru dezvoltarea şi atragerea investiţiilor străine• Așezarea geografică favorabilă pentru cooperarea transfrontalieră, puncte de control vamal internaționale cu Ucraina (auto și feroviare) și România (auto),• Condiții agro-climatice favorabile pentru dezvoltarea agriculturii,• Potenţial industrial relativ diversificat,• Infrastructura transportului diversificată și ramificată (rețea densă de drumuri, căi ferate, aeroporturi),• Resurse acvatice, balneo-turistice ,• Potenţial didactic de pregătire profesională și universitară. 14
 15. 15. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Oportunităţi investiţionale Zonele Economice Libere• Zona Economică Liberă „Bălți”• Zona Economică Liberă „Otaci-Business”• Aeroportul Internaţional Liber „Mărculeşti” Parcurile industriale• Parcul Industrial SA „Răut”• Parcul Industrial „Bălți”• Parcul Industrial „Edineț”• Parcul Industrial „Fălești” 15
 16. 16. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională NordPortofoliul proiectelor în curs deimplementare din sursele FNDR, Regiunea Nord 16
 17. 17. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord10 proiecte în curs de implementare din sursele FNDR4 proiecte aprobate spre finanțare din sursele FNDR în 2010:1. „Conectarea ZEL „Bălți” la utilitățile municipale:apă, canalizare, electricitate, drumuri de acces”.2. „Finisarea construcției poligonului pentru acumularea, sortarea șivalorificarea deșeurilor menajere pentru 3 primării (7 localități)”.3. „Servicii calitative de apă și canalizare în orașul Otaci pentru un mediucurat în Regiunea Nord”.4. „Renovarea drumului regional internațional M-14 prin or. Edineț”.2 proiecte aprobate spre finanțare din sursele FNDR în 2011:1. „Stabilirea unui sistem de management integrat al deșeurilor menajeresolide în Regiunea Nord”.2. „Inaugurarea incubatorului de afaceri din comuna Larga – un factorimportant în activitățile privind măsurile active de ocupare a tineretului dinregiune”. 17
 18. 18. Proiectul nr. 9293: „Conectarea Zonei Economice Libere „Bălţi” la utilităţilemunicipale: apă, canalizare, electricitate, drumuri de acces” 18
 19. 19. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Proiectul nr. 9216:„Finisarea construcţiei poligonului pentru acumularea, sortarea şi valorificarea deşeurilor menajere pentru 3 primării (7 localităţi)” 19
 20. 20. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Proiectul nr. 9222:„Servicii calitative de apă şi canalizare în oraşul Otaci pentru un mediu curat în Regiunea de Nord” 20
 21. 21. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Proiectul nr. 9666:„Renovarea drumului regional internațional M14 prin or. Edineț” 21
 22. 22. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Proiectul nr. 9661:„Stabilirea unui sistem de management integrat al deşeurilormenajere solide în Regiunea de Dezvoltare Nord”, or. Soroca. 22
 23. 23. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Proiectul nr. 9665: „Inaugurarea incubatorului de afaceri din comuna Larga – un factorimportant în activităţile privind măsurile active de ocupare a tineretului din regiune” 23
 24. 24. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord2 proiecte de dezvoltare regională aprobate spre finanțaredin sursele GIZ:1. Proiectul: „Asigurarea cu servicii de apă și canalizare a locuitorilorsatului Duruitoare Veche, comuna Costești”Suma totală a proiectului: 2 298, 0 mii lei2. Proiectul: „Iluminarea stradală în comuna Tătărăuca Veche, raionulSoroca”Suma totală a proiectului: 800, 0 mii lei 24
 25. 25. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională NordProiectul: „Asigurarea cu servicii de apă și canalizare a locuitorilor satului Duruitoare Veche, comuna Costești, r-ul Rîșcani” 25
 26. 26. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională NordPoiectul: „Iluminarea stradală în comuna Tătărăuca Veche, raionul Soroca” 26
 27. 27. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Concluzii Atragerea investiţiilor în Regiunea de Dezvoltare Nord din diverse fonduri naţionale şi internaţionale va contribui esenţial:• la creşterea calităţii vieţii populaţiei• la susţinerea sectorului privat• la dezvoltarea social-economică a Regiunii de Nord. 27
 28. 28. Sediul ADR Nord :Mun. Bălţi,Piaţa Vasile Alecsandri,nr. 8, etaj II www.adrnord.md Vă mulțumim pentru atenție! 28
 • adrnord

  Sep. 23, 2012

Roundtable Participatory community and regional development. 20th September, Balti, Republic of Moldova. Project “Overcoming the Digital Divide: Access for Rural Communities”. This project is implemented with the financial support of the East East Beyond Borders Program of the Soros Foundation-Moldova.

Views

Total views

866

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1

Actions

Downloads

5

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×