Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
מצגת פרטנר אסטרגיה, תרבות ומה שביניהן
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

לדעת למה ניהול ידע

Download to read offline

מצגת בנושא ניהול ידע מאת דורון פארן. במצגת מוזכר סיפורי מקרה של חברות רב לאומיות כגון זירוקס, IBM. מנותחים הגורמים להצלחה וכישלון של תהליכי ניהול הידע

www.leadersnet.co.il

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

לדעת למה ניהול ידע

 1. 1. Know-Why ManagementKnow-Why Management ‫פארן‬ ‫דורון‬
 2. 2. ‫מה‬ ‫משותף‬ ?‫לכולן‬
 3. 3. ‫בסוהו‬ ‫זירוקס‬ ‫עלילות‬‫בסוהו‬ ‫זירוקס‬ ‫עלילות‬
 4. 4. ‫ידע‬ ‫בניהול‬ ‫מובילה‬ "‫"זירוקס‬‫ידע‬ ‫בניהול‬ ‫מובילה‬ "‫"זירוקס‬ •.‫ידע‬ ‫ייצור‬ •– ‫ידע‬ ‫שיתוף‬Eureka. •.‫תפקידים‬ ‫בעלי‬ •.‫אינטלקטואלי‬ ‫הון‬ ‫ניהול‬
 5. 5. ...‫מחמיאות‬ ‫לא‬ ‫כותרות‬...‫מחמיאות‬ ‫לא‬ ‫כותרות‬ )26.7.2000(‫רווח‬ ‫אזהרת‬ ‫בעקבות‬ ‫צונחת‬ ‫זירוקס‬ ‫מניית‬ )17.9.2000(‫השתלטות‬ ‫בפני‬ ‫עומדת‬ ‫זירוקס‬ )16.10.2000(-‫ב‬ ‫התרסקה‬ ‫זירוקס‬ ‫מניית‬26%‫לאור‬ ‫מזומנים‬ ‫משבר‬ ‫בפני‬ ‫ניצבת‬ ‫החברה‬ ‫כי‬ ‫חשש‬ )2.12.2000(‫זירוקס‬ ‫של‬ ‫האג"ח‬ ‫דירוג‬ ‫את‬ ‫מפחיתה‬ ‫מוד'יס‬ "‫"זבל‬ ‫לרמת‬ )29.1.2001(‫ברציפות‬ ‫שני‬ ‫רבעון‬ :‫בשנית‬ ‫מאכזבת‬ ‫זירוקס‬ ‫מהצפוי‬ ‫גדולים‬ ‫הפסדים‬ ‫של‬ )18.4.2002(‫של‬ ‫מימון‬ ‫בהשגת‬ ‫ניכשל‬ ‫אם‬ :‫זירוקס‬7B$ ‫בסכנה‬ ‫החברה‬ ‫עתיד‬ – ‫אוקטובר‬ ‫עד‬
 6. 6. ...‫ממש‬ ‫עלבון‬ ‫כבר‬ ‫וזה‬...‫ממש‬ ‫עלבון‬ ‫כבר‬ ‫וזה‬ ‫מרץ‬2001
 7. 7. ‫חופשית‬ ‫צניחה‬‫חופשית‬ ‫צניחה‬ ,‫זירוקס‬ ‫מניית‬ ‫מחיר‬1985-2002) ‫בנקודות‬ *‫ענפי‬ ‫מניות‬ ‫וממוצע‬ $-‫ב‬ ,1988=100( 0 10 20 30 40 50 60 70 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 $ 0 20 40 60 80 100 120 (100=1998)‫נקודות‬ ‫ענפי‬ ‫ממוצע‬ $ ‫זירוקס‬ *HP, Canon, Lexmark, Xerox, Heidelberg
 8. 8. ‫יסוד‬ ‫הנחות‬‫יסוד‬ ‫הנחות‬ ‫מחשוב‬ ‫יותר‬ ‫תקשורת‬ ‫יותר‬ ‫מידע‬ ‫יותר‬ ‫ביזור‬ ‫יותר‬ ‫הדפסות‬ ‫יותר‬ ‫מדפסות‬ ‫יותר‬ ‫קטנות‬
 9. 9. 1996-20001996-2000‫תחזיות‬ :‫תחזיות‬ : ‫זירוקס‬ :‫המקור‬ 47 5 60 0 20 40 60 ‫מיליונים‬ 1996 ‫נוכחי‬ 1998 ‫תחזית‬ ‫מוחלטים‬ ‫במספרים‬ ‫השוק‬ ‫גודל‬ 1996: ‫עדכני‬ ‫מהביית‬ ‫עובדים‬ ‫קטנים‬ ‫עסקים‬ 2001-‫ב‬ ‫הקטנות‬ ‫המדפסות‬ ‫שוק‬ ‫פלח‬ ‫תחזית‬ 1999 :‫עדכני‬ $48B 22% 2000-‫ב‬ ‫הקטנות‬ ‫המדפסות‬ ‫שוק‬ ‫פלח‬ ‫תחזית‬ 1998 :‫עדכני‬ $54B 31%
 10. 10. SOHOSOHO: ‫היציאה‬: ‫היציאה‬ ‫מדוע‬? •‫השתנה‬ ‫קצרה‬ ‫תקופה‬ ‫"תוך‬ ‫באופן‬ ‫קטנות‬ ‫למדפסות‬ ‫השוק‬ ‫העדכניות‬ ‫התחזיות‬ ‫ולפי‬ ,‫דרמטי‬ ."‫תימשך‬ ‫ההאטה‬ ‫מגמת‬ •-‫ב‬ ‫"החלטתנו‬1998‫להיכנס‬ ,‫לשעתה‬ ‫נכונה‬ ‫היתה‬ ‫לשוק‬ ‫כיוון‬ ‫שינה‬ ‫השוק‬ ‫שמאז‬ ‫אלא‬ ."‫הואט‬ ‫צמיחתו‬ ‫וקצב‬ ‫ביוני‬2001-‫ה‬ ‫משוק‬ ‫יציאתה‬ ‫על‬ ‫החברה‬ ‫מודיעה‬SOHO‫להתמקד‬ ‫וחוזרת‬ ‫והתעשייתי‬ ‫המוסדי‬ ‫המגזר‬ – "‫הליבה‬ ‫ב"עסקי‬ ,"‫"זירוקס‬ ‫נשיאת‬ ,‫מלקהי‬ ‫אן‬ -‫ב‬ ‫מכריזה‬14‫יוני‬2001‫על‬ -‫ה‬ ‫משוק‬ ‫החברה‬ ‫יציאת‬SOHO
 11. 11. ‫המושג‬ ‫הגדרת‬ ‫לפי‬ ‫מהבית‬ ‫העובדים‬ ‫במספר‬ ‫השונות‬‫המושג‬ ‫הגדרת‬ ‫לפי‬ ‫מהבית‬ ‫העובדים‬ ‫במספר‬ ‫השונות‬ ‫נתוני‬ ,‫ארה"ב‬ ‫למ"ס‬ :‫המקור‬1997,‫זירוקס‬ ‫ונתוני‬1996(‫)במיליונים‬ 3.6 9.3 21.5 47 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 ‫הזמן‬ ‫רוב‬ ‫בשבוע‬ ‫יום‬ ‫לפחות‬ ‫פעם‬ ‫מידי‬ ‫זירוקס‬ ‫נתוני‬
 12. 12. ?‫לידע‬ ‫מידע‬ ‫היהפוך‬?‫לידע‬ ‫מידע‬ ‫היהפוך‬ ‫נתונים‬‫מידע‬ ‫קיים‬ ‫ידע‬ ‫חדש‬ ‫ידע‬
 13. 13. ‫תערוכת‬ ‫סיקור‬‫תערוכת‬ ‫סיקור‬XplorXplor‫נובמבר‬ ,‫נובמבר‬ ,20002000 .‫לתוכנה‬ ‫עבר‬ ‫הכובד‬ ‫מרכז‬ – ‫מדפסות‬ ‫תערוכת‬ ‫לא‬ ‫כבר‬ ‫"...זו‬ .‫אלקטרוני‬ ‫דיוור‬ ‫של‬ ‫לכיוון‬ ‫ברורה‬ ‫נטייה‬ ‫קיימת‬ ‫של‬ ‫העניין‬ ‫בתחומי‬ ‫משמעותי‬ ‫שינוי‬ ‫ניכר‬ ‫האחרונות‬ ‫...בשנים‬ ‫כיוונים‬ ‫מספר‬ ‫לאבחן‬ ‫ניתן‬ ...‫העיקריות‬ ‫המשתמשים‬ ‫קבוצות‬ :‫עיקריים‬ •‫לשיגור‬ ‫גוברת‬ ‫נטייה‬ – ‫פיננסיים‬ ‫ותדפיסים‬ ‫טרנזקציות‬ .‫הדפסות‬ ‫ולמיעוט‬ ‫אלקטרוני‬ •‫ע"ג‬ ‫להפצה‬ ‫מעבר‬ – ‫טכני‬ ‫ותיעוד‬ ‫משפטיים‬ ‫מסמכים‬ ...‫תקליטורים‬ ‫של‬ [‫היעד‬ ‫]בקהל‬ ‫שילובו‬ ‫היא‬ ‫המפתח‬ ‫...בעיית‬‫הצעיר‬ ‫הדור‬, ...‫נייר‬ ‫בהדפסת‬ ‫וממעיט‬ ‫באינטרנט‬ ‫השימוש‬ ‫על‬ ‫האמון‬‫הרבה‬ ".‫האינטרנט‬ ‫באמצעות‬ ‫כיום‬ ‫מופץ‬ ‫בעבר‬ ‫מודפס‬ ‫שהיה‬ ‫מהמידע‬
 14. 14. ,‫רוצ'סטר‬ ‫של‬ ‫הטכנולוגי‬ ‫המכון‬ ‫דו"ח‬,‫רוצ'סטר‬ ‫של‬ ‫הטכנולוגי‬ ‫המכון‬ ‫דו"ח‬20012001 ‫פברואר-אוגוסט‬ :‫המחקר‬ ‫ביצוע‬2000)Frank Romano( •‫מעולם‬ ‫עמדה‬ ‫לא‬ ‫המודפסת‬ ‫"המדיה‬ ‫הומצאה‬ ‫מאז‬ .‫ממשית‬ ‫תחרות‬ ‫בפני‬ ‫לפני‬500‫כל‬ ‫אף‬ ‫ועל‬ ,‫שנה‬ ‫היווה‬ ,‫הטכנולוגיות‬ ‫התהפוכות‬ ‫תקשורת‬ ‫אמצעי‬ ‫המודפס‬ ‫הנייר‬ ...‫דומיננטי‬ •‫מיליוני‬ ‫היו‬ ‫שבן-לילה‬ ‫...אלא‬ ‫השימוש‬ ...‫ברשת‬ ‫מחוברים‬ ‫אנשים‬ ‫ובאינטרנט‬ ‫האלקטרוני‬ ‫בדואר‬ -‫מ‬ ‫החל‬ ‫מתרחב‬1994‫יש‬ ‫לפתע‬ ... ‫שראוי‬ ‫מתחרה‬ ‫המודפס‬ ‫לנייר‬ ".‫בו‬ ‫להתחשב‬
 15. 15. ‫המידע‬ ‫תצורת‬ ‫תחזית‬ :‫הדו"ח‬ ‫מתוך‬‫המידע‬ ‫תצורת‬ ‫תחזית‬ :‫הדו"ח‬ ‫מתוך‬ 30 70 52 48 65 35 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1995 2010 2020 ‫מודפס‬ ‫אלקטרוני‬
 16. 16. ,‫מהמכירות‬ ‫כאחוז‬ ‫רווח‬ – ‫יבמ‬,‫מהמכירות‬ ‫כאחוז‬ ‫רווח‬ – ‫יבמ‬1970-20011970-2001 -0.15 -0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000
 17. 17. IBM 701, 1952 IBM 5150, 1981
 18. 18. ‫יבמ‬ ‫של‬ ‫היסוד‬ ‫הנחת‬‫יבמ‬ ‫של‬ ‫היסוד‬ ‫הנחת‬ We all serve a customer in the IBM company… Ultimately, all roads lead to users - the people who buy and use our equipment. John Akers, CEO, 1985 2001 ‫הכנסות‬ ‫התפלגות‬ - ‫יבמ‬ 41% 39% 15% 5% Services Hardware Software OtherIBM Global Services was established in 1991.
 19. 19. The Big Three AutomakersThe Big Three Automakers
 20. 20. ‫האמריקאי‬ ‫לשוק‬ ‫מיובא‬ ‫רכב‬ ‫חדירת‬‫האמריקאי‬ ‫לשוק‬ ‫מיובא‬ ‫רכב‬ ‫חדירת‬1964-19801964-1980 ‫האמריקאי‬ ‫הרכב‬ ‫שוק‬ ‫מכלל‬ (‫ומגרמניה‬ ‫)מיפאן‬ ‫המיובא‬ ‫הרכב‬ ‫שיעור‬ 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1975 1976 1977 1978 1979 1980
 21. 21. ‫הרכב‬ ‫תעשיית‬ ‫של‬ ‫היסוד‬ ‫הנחת‬‫הרכב‬ ‫תעשיית‬ ‫של‬ ‫היסוד‬ ‫הנחת‬ •.‫וגודל‬ ‫צורה‬ = ‫ערך‬ •.‫טעם‬ ‫אותו‬ ‫הצרכנים‬ ‫לכל‬ •.‫המזרחי‬ ‫בחוף‬ ‫נקבע‬ "‫ה"בון-טון‬
 22. 22. ‫השלטת‬ ‫הגישה‬‫השלטת‬ ‫הגישה‬ ‫קטן‬ ‫המוסף‬ ‫שהערך‬ ‫משום‬ ,‫קטן‬ ‫רכב‬ ‫להציע‬ ‫כלכלית‬ ‫מבחינה‬ ‫מעשי‬ ‫זה‬ ‫אין‬ .‫הייצור‬ ‫מעלות‬ ‫מהר‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫יו"ר‬GM, 1958 ‫להוציא‬ ‫לחלוטין‬ ‫מגוחך‬ ‫זה‬4000$‫לקנות‬ ‫לחנות‬ ‫לנסוע‬ ‫תוכל‬ ‫שהרעיה‬ ‫כדי‬ .‫לחם‬ ‫מנכ"ל‬American Motors, 1958 .‫אטרקטיבי‬ ‫גם‬ ‫שהוא‬ ‫קטן‬ ‫רכב‬ ‫אין‬ -‫ב‬ ‫מתכנן‬Ford, 1982
 23. 23. ‫האחרת‬ ‫הגישה‬‫האחרת‬ ‫הגישה‬ ‫כל-כך‬ ‫הושג‬ ‫לא‬ ‫הרכב‬ ‫של‬ ‫בהיסטוריה‬ ‫מעולם‬ .‫מעט‬ ‫כה‬ ‫ראשון‬ ‫במבט‬ ‫שנראה‬ ‫מה‬ ‫על-ידי‬ ‫הרבה‬ ‫שהיא‬ ‫משום‬ ‫וראשונה‬ ‫בראש‬ ‫נמכרת‬ "‫ה"חיפושית‬ ,‫מבטיחה‬ ‫שהיא‬ ‫המעט‬ ‫את‬ ‫מקיימת‬ ,‫הגונה‬ ‫מכונית‬ .‫מצועצעת‬ ‫ולא‬ Car Fact Book, 1957 ,‫יפאני‬ ‫הוא‬ ‫באמריקה‬ ‫המועדף‬ ‫שהרכב‬ ‫ספק‬ ‫אין‬ ‫והאיכות‬ ,‫והרכה‬ ‫השקטה‬ ‫הנסיעה‬ ,‫העיצוב‬ ‫בזכות‬ ‫רכב‬ ‫זהו‬ .‫רבות‬ ‫אמריקאיות‬ ‫מכוניות‬ ‫ללעג‬ ‫ששמה‬ ,‫חזותיות‬ ‫מיומרות‬ ‫חף‬ ,‫לאשה‬ ‫או‬ ‫לגבר‬ ‫קומפקטי‬ ‫בין‬ ‫עקביות‬ ‫על‬ ‫ושומר‬ ‫לנהיגה‬ ‫נעים‬ ,‫כלכלי‬ .‫מרכיביו‬ Consumer Report, 1965
 24. 24. ‫פאלם‬ ‫של‬ ‫היסוד‬ ‫הנחות‬‫פאלם‬ ‫של‬ ‫היסוד‬ ‫הנחות‬ • A PDA is not a PC. • Consumers’ market. ‫פאלם‬ ‫של‬ ‫השוק‬ ‫נתח‬ 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1999 2000 2001 Others Palm-OS Palm
 25. 25. ‫משמעויות‬
 26. 26. ‫ידע‬ ‫לניהול‬ ‫פנים‬ ‫הרבה‬‫ידע‬ ‫לניהול‬ ‫פנים‬ ‫הרבה‬ ‫ידע‬ ‫ניהול‬ ‫הנכס‬ ‫גישת‬ ‫התהליך‬ ‫גישת‬ "‫ה"איך‬ ‫ניהול‬ (‫)מורכבות‬ "‫ה"למה‬ ‫ניהול‬ (‫)משמעות‬‫ניהולי‬ ‫ידע‬ ‫תפעולי‬ ‫ידע‬
 27. 27. "‫ל"למה‬ "‫מ"איך‬ ‫אבולוציה‬"‫ל"למה‬ "‫מ"איך‬ ‫אבולוציה‬ Garvin (HBR, 1993( 1..‫מוצלחות‬ ‫תבניות‬ ‫זיהוי‬ 2..‫התבניות‬ ‫בתוך‬ ‫תכונות‬ ‫זיהוי‬ 3..‫התכונות‬ ‫בין‬ ‫והשוואה‬ ‫אבחנה‬ 4..‫התכונות‬ ‫שקלול‬ 5..‫בתכונות‬ ‫שליטה‬ 6.‫לצורך‬ ‫התכונות‬ ‫התאמת‬ .‫ולמקרה‬ 7..‫ובמקרה‬ ‫בצורך‬ ‫שליטה‬ 8..‫וההיתכנויות‬ ‫התהליך‬ ‫הבנת‬
 28. 28. Information & Knowledge ProblemsInformation & Knowledge Problems (Zack(Zack(( Complexity AmbiguityUncertainty Equivocality
 29. 29. ‫עבודה‬ ‫והנחות‬ ‫יסוד‬ ‫הנחות‬‫עבודה‬ ‫והנחות‬ ‫יסוד‬ ‫הנחות‬ •:‫יסוד‬ ‫הנחות‬‫מסגרת‬ ‫תיחום‬ ‫(הגורמים‬ ‫ההתייחסות‬ ‫ועולם‬ (‫המשפיעים‬ . ‫האפשרויות‬ •:‫עבודה‬ ‫הנחות‬‫ערך‬ ‫מתן‬ ‫שרירותי‬ (‫ערכים‬ ‫(טווח‬ ‫פער‬ ‫נוכח‬ ‫כאילוץ‬ ‫למשתנה‬ .‫מידע‬
 30. 30. ‫הידע‬ ‫פעילות‬ ‫מידרג‬‫הידע‬ ‫פעילות‬ ‫מידרג‬ ‫מידע‬ ‫תובנות‬ ‫החלטות‬ ‫החלטות‬ ‫פעולה‬ ‫החלטות‬ ‫עמדה‬
 31. 31. ‫הקושי‬ ‫משוכת‬‫הקושי‬ ‫משוכת‬ ‫זיהוי‬ ‫הבנה‬ ‫בחירה‬ ‫ביצוע‬ ‫תיאום‬ Coordination ‫החלטות‬ ‫קבלת‬ Decision Making ‫בעיות‬ ‫פתרון‬ Problem Solving ‫בעיות‬ ‫הצבת‬ Problem Setting ‫למה‬ ‫איך‬
 32. 32. ...‫דורש‬ ‫נאה‬...‫דורש‬ ‫נאה‬ ‫'המצאת‬ ‫תסמונת‬ ‫נובעת‬ ‫"ממה‬ ‫מוצר‬ ‫מעצבים‬ ‫כאשר‬ ?'‫הגלגל‬ ‫רק‬ ‫בדרך-כלל‬ ‫נשמרת‬ ‫חדש‬ ‫משמעותי‬ ‫נתח‬ .‫הסופית‬ ‫התוצאה‬ ‫תוך-כדי‬ ‫הנוצר‬ ‫הידע‬ ‫של‬ – ‫לאיבוד‬ ‫הולך‬ ‫התהליך‬ ‫שיקולים‬,‫שנעשו‬‫הנחות‬ ,‫שהתקבלו‬ ‫להחלטות‬ ‫שהובילו‬ ‫אפילו‬‫מחלוקות‬‫נכון‬ .‫שעלו‬ ."‫זה‬ ‫ידע‬ ‫לשמר‬ ‫יהיה‬ ‫ניהול‬ ‫יוזמות‬ ‫מנהל‬ ,‫הולסטהאוז‬ ‫דן‬ ( ‫זירוקס‬ ,‫ידע‬1999.(
 33. 33. ?‫מתמודדים‬ ‫איך‬?‫מתמודדים‬ ‫איך‬ •:‫לבין‬ ‫יסוד‬ ‫הנחות‬ ‫בין‬ ‫אבחנה‬ –.(‫(תחזיות‬ ‫עבודה‬ ‫הנחות‬ –.‫החלטות‬ •.‫היסוד‬ ‫הנחות‬ ‫חילוץ‬ •.‫עתיד‬ ‫תרחישי‬ •.‫ותיקופם‬ ‫סימנים‬ Y = f (X)Y = f (X)
 34. 34. ‫אסטרטגית‬ ‫חשיבה‬‫אסטרטגית‬ ‫חשיבה‬ ‫יסוד‬ ‫והנחות‬ ‫משפיעים‬ ‫גורמים‬ ‫ותרחישים‬ ‫תחזיות‬ ,‫מגמות‬ ‫תוכנית‬
 35. 35. ? ? ? ! ! ! ‫המציאות‬‫הארגון‬ ‫היסוד‬ ‫הנחות‬ ‫סימנים‬ ‫מידע‬ ‫יסוד‬ ‫הנחות‬ ‫לתיקוף‬ ‫סימנים‬‫יסוד‬ ‫הנחות‬ ‫לתיקוף‬ ‫סימנים‬
 • royhershkovitz

  Jan. 11, 2016

מצגת בנושא ניהול ידע מאת דורון פארן. במצגת מוזכר סיפורי מקרה של חברות רב לאומיות כגון זירוקס, IBM. מנותחים הגורמים להצלחה וכישלון של תהליכי ניהול הידע www.leadersnet.co.il

Views

Total views

315

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

15

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×