Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Līva Šteinberga
LNPVA IT SIG
2015. gada 30. aprīlī
Šis darbs izstrādāts ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projektā
«Atbals...
“Motivation is a soft factor: It is difficult to
quantify, and it often takes a back seat to
other factors that might be l...
Uzvedība = f (Persona, Vide)
Kurt Lewin: Cilvēka uzvedības vienādojums (1936)
}  Vertikāla vai horizontāla organizācijas struktūra
}  Projekti -> Komandas
◦  Uzturēšanas un jaunas izstrādes projekti...
2 vadītāji 16 IT darbinieki
Raksts par šo pētījumu:
https://www.researchgate.net/publication/
259693901_A_Case_Study_of_Jo...
1
2
3
4
6
6
7
7
7
11
12
14
0 5 10 15
Spēja ietekmēt uzņēmumā notiekošo
Prasīgi vadītāji
Saprotoši kolēģi
Atgriezeniskās sa...
Apmierinātība ar izaugsmes
faktoriem
1:Ļoti
neapmierināts
2:
Neapmierināts
3:Drīzāk
neapmierināts
4:Neitrāls
5:Drīzāk
apmi...
Apmierinātība ar sociāliem
faktoriem
1:Ļoti
neapmierināts
2:Neapmierināts
3:Drīzāk
neapmierināts
4:Neitrāls
5:Drīzāk
apmie...
Apmierinātība ar darba
vidi
1:Ļoti
neapmierināts
2:Neapmierināts
3:Drīzāk
neapmierināts
4:Neitrāls
5:Drīzāk
apmierināts
6:...
}  Paplašināt dabinieku personīgās izaugsmes iespējas
}  Efektīvāk izmantot eksistējošā darbinieku izvērtēšanas
un mērķu...
}  Pārcelt eksistējošo programmatūru uz jaunu
platformu
◦  vairāku projektu konsolidācija
◦  veco sitēmu reinženierija
}...
Raksturiezīme Lietas Programmatūra
Nodilums + -
Var fiziski sajust + -
Prototipa
veidošana
Sarežģīta Vienkārša
Precīzas ko...
Autonomija Precizitāte
Jāredz “lielo bildi”
Atbildība
Godīgums
Vienlīdzība
Reāli mērķi
Izaugsme
}  Patīk mācīties jaunas metodes, apgūt rīkus, dažādas
biznesa sfēras
}  Patīk jauni izaicinājumi, risināt svarīgus un
s...
}  Tendēti strādāt patstāvīgi (dators nav
persona J)
}  Relatīvi bieži – intraverti (!= kautrīgi)
◦ Radoši
◦ Līderi (jo...
1.  Motivatori
} skaidri mērķi
} labi rezultāti
} apmierinātība ar darbu
} pats darba process
}  atbildība un autonom...
Veidot projektu plānus, iesaistām komandu.
Komandai ir jābūt klāt un jāapņemas paveikt
darbus konkrētos termiņos, lai varē...
Regulāri kontrolējam projekta progresu,
informējam komandu, kopīgi pārskatam
termiņus, nosakam prioritātes.
Nemeklējam vainīgos. Risinam problēmas.
Vainīgie paši zina, ka ir vainīgi un par to jūtas
slikti.
Cenšamies runāt mierīgi. Starp mums ir arī
intraverti darbinieki. Mēs gribam, lai viņi ir pēc
iespējas radoši un produktīv...
Palīdzam komandai un katram tās dalībniekam
augt un attīstīties.


Neesi vadītājs! Esi līderis! 

Izvairamies no “komandē un kontrolē” attieksmes
un “Dieva sindroma”.


Mēs
Paldies Tev!
Vai Tu varētu?
Kāds ir Tavs viedoklis?
Es lepojos ar Tevi!
Esmu pieļāvis kļūdu!
}  Iespēja uzņēmumu un projektu vadītājiem:
◦  Izvērtēt dažādu darbu motivācijas potenciālu
◦  Novērtēt darbinieku apmier...
Paldies par uzmanību!
liva.steinberga@lu.lv

Publikācijas:
www.researchgate.net/profile/Liva_Steinberga

LNPVA IT SIG Motivaacija 30.04.2015
LNPVA IT SIG Motivaacija 30.04.2015
LNPVA IT SIG Motivaacija 30.04.2015
LNPVA IT SIG Motivaacija 30.04.2015
LNPVA IT SIG Motivaacija 30.04.2015
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
Jci social-media
Next
Upcoming SlideShare
Jci social-media
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

LNPVA IT SIG Motivaacija 30.04.2015

Download to read offline

Motivēti, zinoši darbinieki ir katra IT uzņēmuma lielākā vērtība. Lai uzlabotu programmatūras izstrādes projektu rezultātus, bieži izmēģina dažādus tehniskus risinājumus un projektu pārvaldības metodes, bet darbinieku motivāciju nereti atstāj novārtā, jo to ir grūti objektīvi izvērtēt un trūkst zināšanu kā to ietekmēt. Līva ir apzinājusi programmatūras izstrādātāju motivāciju ietekmējošos faktorus un piedāvā metodi darbinieku motivācijas izvērtēšanai, motivācijas vajadzību izzināšanai un dažādu darbu motivācijas potenciāla noteikšanai.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

LNPVA IT SIG Motivaacija 30.04.2015

 1. 1. Līva Šteinberga LNPVA IT SIG 2015. gada 30. aprīlī Šis darbs izstrādāts ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projektā «Atbalsts doktora studijām Latvijas Universitātē».
 2. 2. “Motivation is a soft factor: It is difficult to quantify, and it often takes a back seat to other factors that might be less important but are easier to measure.” (McConnell, 1998)
 3. 3. Uzvedība = f (Persona, Vide) Kurt Lewin: Cilvēka uzvedības vienādojums (1936)
 4. 4. }  Vertikāla vai horizontāla organizācijas struktūra }  Projekti -> Komandas ◦  Uzturēšanas un jaunas izstrādes projekti ◦  Komanda = vadītājs +projekta vadītājs + analītiķi + +programmētāji + testētāji + konsultanti + prasību turētāji (stakeholders)
 ◦  Iesaistīta viena vai vairākas organizācijas, filiāles, valstis.
 5. 5. 2 vadītāji 16 IT darbinieki Raksts par šo pētījumu: https://www.researchgate.net/publication/ 259693901_A_Case_Study_of_Job_Satisfaction_in_an_Offshore_Office_Is_Software _Engineers%27_Motivation_at_Risk
 6. 6. 1 2 3 4 6 6 7 7 7 11 12 14 0 5 10 15 Spēja ietekmēt uzņēmumā notiekošo Prasīgi vadītāji Saprotoši kolēģi Atgriezeniskās saites Atzinība Skaidri definēti mērķi un uzdevumi Labi darba apstākļi Cieņa Autonomija Nozīmīgs darbs Labas attiecības un kolēģu atbalsts Interesants un izaicinošs darbs
 7. 7. Apmierinātība ar izaugsmes faktoriem 1:Ļoti neapmierināts 2: Neapmierināts 3:Drīzāk neapmierināts 4:Neitrāls 5:Drīzāk apmierināts 6:Apmierināts 7:Pilnībā apmierināts STDEV Interesants darbs       4.2      1.22 Iespējas apgūt jaunas zināšanas un prasmes       3.93      1.42 Iespējas pielietot jaunākos rīkus un metodes       3.6      1.29 Iespēja radoši izpausties       4.47      1.05 Personīgā izaugsme un attīstība     3.47        1.27 Gandarījums         5.2    0.85 Iespēja saņemt paaugstinājumu amatā   2.47          1.28 Iespēja piedalīties mērķu nospraušanā       4.6      1.21 Darba samaksa     3.27        1.16 Darba drošība         4.6    1.33 Iespējas izdarīt patstāvīgus lēmumus un rīkoties         5.33    0.47
 8. 8. Apmierinātība ar sociāliem faktoriem 1:Ļoti neapmierināts 2:Neapmierināts 3:Drīzāk neapmierināts 4:Neitrāls 5:Drīzāk apmierināts 6:Apmierināts 7:Pilnībā apmierināts STDEV Attiecības ar vietējiem kolēģiem           5.8  0.43 Attiecības ar attālinatajiem kolēģiem         5.33    0.73 Abalsts no vietējiem kolēģiem         5.4    0.97 Atbalsts no ārvalstu kolēģiem         5.47    0.66 Iespēja palīdzēt kolēģiem         5.4    0.7 Godīga attieksme un cieņa           5.6  0.55 Vadītāju darba kvalitāte         4.73    1.14 Atgriezeniskās saites ar vietējiem kolēģiem       4.14     1.56 Atgriezeniskās saites ar ārvalstu kolēģiem         4.86    1.92
 9. 9. Apmierinātība ar darba vidi 1:Ļoti neapmierināts 2:Neapmierināts 3:Drīzāk neapmierināts 4:Neitrāls 5:Drīzāk apmierināts 6:Apmierināts 7:Pilnībā apmierināts STDEV Darbam piemēroti apstākļi           5.6  0.39 Darba laika elastība           5.87  0.83 Dalība starptautiskā projektā         5    0.93 Laika, ģeogrāfiskās un socio- kulturālās atšķirības starptautiskā projektā         5.2    0.94
 10. 10. }  Paplašināt dabinieku personīgās izaugsmes iespējas }  Efektīvāk izmantot eksistējošā darbinieku izvērtēšanas un mērķu nospraušanas procesu }  Ārzonas darbiniekiem vēlams nodot vairāk atbildības un paplašināt to pilnvaras }  Veicināt darbu komandās }  Sekmēt izpratni par kulturālajām atšķirībām }  Biežāk izteikt atzinību par labi paveiktu darbu
 11. 11. }  Pārcelt eksistējošo programmatūru uz jaunu platformu ◦  vairāku projektu konsolidācija ◦  veco sitēmu reinženierija }  Jaunas lomas, lai “pagarinātu karjeras kāpnes” }  Tehnisko līderu grupas izveide Krievijas filiālē
 12. 12. Raksturiezīme Lietas Programmatūra Nodilums + - Var fiziski sajust + - Prototipa veidošana Sarežģīta Vienkārša Precīzas kopijas veidošana Sarežģīta Vienkārša Pirmo versiju rada Komanda Indivīds Kad tiek noteikti darbu termiņi? Pēc tam kad zināmas visas prasības un projektējums Kā kuru reizi
 13. 13. Autonomija Precizitāte Jāredz “lielo bildi” Atbildība Godīgums Vienlīdzība Reāli mērķi Izaugsme
 14. 14. }  Patīk mācīties jaunas metodes, apgūt rīkus, dažādas biznesa sfēras }  Patīk jauni izaicinājumi, risināt svarīgus un sarežģītus uzdevumus, uzņemties atbildību un gūt panākumus }  Augstākā balva – atzinīgs vērtējums par darbu }  Nepatīk, viņuprāt, nesvarīgi, rutīnas, “neredzami” darbi un “neinteresantas” tehnoloģijas
 15. 15. }  Tendēti strādāt patstāvīgi (dators nav persona J) }  Relatīvi bieži – intraverti (!= kautrīgi) ◦ Radoši ◦ Līderi (jo “sadzird” citus) ◦ Ir produktīvi klusā, mierīgā, privātā atmosfērā ◦  Susan Cain “The power of introverts”, TED talks, 2012.
 16. 16. 1.  Motivatori } skaidri mērķi } labi rezultāti } apmierinātība ar darbu } pats darba process }  atbildība un autonomija } izaugsmes iespējas } apmācības iespējas 2.  Higiēnas faktori } darba vietas stabilitāte } sociālais statuss } atalgojums } darba apstākļi } attiecības ar kolēģiem un vadītājiem Labvēlīgi ietekmē darbinieka apmierinātību ar darbu Novērš darbinieka neapmierinātību ar darbu
 17. 17. Veidot projektu plānus, iesaistām komandu. Komandai ir jābūt klāt un jāapņemas paveikt darbus konkrētos termiņos, lai varētu justies atbildīgi un motivēti sasniegt mērķus.
 18. 18. Regulāri kontrolējam projekta progresu, informējam komandu, kopīgi pārskatam termiņus, nosakam prioritātes.
 19. 19. Nemeklējam vainīgos. Risinam problēmas. Vainīgie paši zina, ka ir vainīgi un par to jūtas slikti.
 20. 20. Cenšamies runāt mierīgi. Starp mums ir arī intraverti darbinieki. Mēs gribam, lai viņi ir pēc iespējas radoši un produktīvi.

 21. 21. Palīdzam komandai un katram tās dalībniekam augt un attīstīties. 

 22. 22. Neesi vadītājs! Esi līderis! 
 Izvairamies no “komandē un kontrolē” attieksmes un “Dieva sindroma”. 

 23. 23. Mēs Paldies Tev! Vai Tu varētu? Kāds ir Tavs viedoklis? Es lepojos ar Tevi! Esmu pieļāvis kļūdu!
 24. 24. }  Iespēja uzņēmumu un projektu vadītājiem: ◦  Izvērtēt dažādu darbu motivācijas potenciālu ◦  Novērtēt darbinieku apmierinātību ar dažādiem motivācijas faktoriem ◦  Izzināt, kas darbiniekus motivē sasniegt vislabākos rezultātus }  Iespēja programmatūras izstrādātājiem: ◦  Darīt zināmas savas motivācijas vajadzības ◦  Uzzināt kas motivē citus }  http://www.surveygizmo.com/s3/2083957/Work- motivation-in-globally-distributed-software- development-projects
 25. 25. Paldies par uzmanību! liva.steinberga@lu.lv
 Publikācijas: www.researchgate.net/profile/Liva_Steinberga

 • janiskruze

  May. 5, 2015

Motivēti, zinoši darbinieki ir katra IT uzņēmuma lielākā vērtība. Lai uzlabotu programmatūras izstrādes projektu rezultātus, bieži izmēģina dažādus tehniskus risinājumus un projektu pārvaldības metodes, bet darbinieku motivāciju nereti atstāj novārtā, jo to ir grūti objektīvi izvērtēt un trūkst zināšanu kā to ietekmēt. Līva ir apzinājusi programmatūras izstrādātāju motivāciju ietekmējošos faktorus un piedāvā metodi darbinieku motivācijas izvērtēšanai, motivācijas vajadzību izzināšanai un dažādu darbu motivācijas potenciāla noteikšanai.

Views

Total views

427

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

5

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×