Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

of

ניטור המדיה החברתית ככלי מודיעיני לתובנות צרכניות Slide 1 ניטור המדיה החברתית ככלי מודיעיני לתובנות צרכניות Slide 2 ניטור המדיה החברתית ככלי מודיעיני לתובנות צרכניות Slide 3 ניטור המדיה החברתית ככלי מודיעיני לתובנות צרכניות Slide 4 ניטור המדיה החברתית ככלי מודיעיני לתובנות צרכניות Slide 5 ניטור המדיה החברתית ככלי מודיעיני לתובנות צרכניות Slide 6 ניטור המדיה החברתית ככלי מודיעיני לתובנות צרכניות Slide 7 ניטור המדיה החברתית ככלי מודיעיני לתובנות צרכניות Slide 8 ניטור המדיה החברתית ככלי מודיעיני לתובנות צרכניות Slide 9 ניטור המדיה החברתית ככלי מודיעיני לתובנות צרכניות Slide 10 ניטור המדיה החברתית ככלי מודיעיני לתובנות צרכניות Slide 11 ניטור המדיה החברתית ככלי מודיעיני לתובנות צרכניות Slide 12 ניטור המדיה החברתית ככלי מודיעיני לתובנות צרכניות Slide 13 ניטור המדיה החברתית ככלי מודיעיני לתובנות צרכניות Slide 14

YouTube videos are no longer supported on SlideShare

View original on YouTube

ניטור המדיה החברתית ככלי מודיעיני לתובנות צרכניות Slide 16 ניטור המדיה החברתית ככלי מודיעיני לתובנות צרכניות Slide 17 ניטור המדיה החברתית ככלי מודיעיני לתובנות צרכניות Slide 18 ניטור המדיה החברתית ככלי מודיעיני לתובנות צרכניות Slide 19 ניטור המדיה החברתית ככלי מודיעיני לתובנות צרכניות Slide 20 ניטור המדיה החברתית ככלי מודיעיני לתובנות צרכניות Slide 21 ניטור המדיה החברתית ככלי מודיעיני לתובנות צרכניות Slide 22 ניטור המדיה החברתית ככלי מודיעיני לתובנות צרכניות Slide 23

YouTube videos are no longer supported on SlideShare

View original on YouTube

ניטור המדיה החברתית ככלי מודיעיני לתובנות צרכניות Slide 25 ניטור המדיה החברתית ככלי מודיעיני לתובנות צרכניות Slide 26 ניטור המדיה החברתית ככלי מודיעיני לתובנות צרכניות Slide 27 ניטור המדיה החברתית ככלי מודיעיני לתובנות צרכניות Slide 28 ניטור המדיה החברתית ככלי מודיעיני לתובנות צרכניות Slide 29 ניטור המדיה החברתית ככלי מודיעיני לתובנות צרכניות Slide 30 ניטור המדיה החברתית ככלי מודיעיני לתובנות צרכניות Slide 31 ניטור המדיה החברתית ככלי מודיעיני לתובנות צרכניות Slide 32 ניטור המדיה החברתית ככלי מודיעיני לתובנות צרכניות Slide 33 ניטור המדיה החברתית ככלי מודיעיני לתובנות צרכניות Slide 34 ניטור המדיה החברתית ככלי מודיעיני לתובנות צרכניות Slide 35 ניטור המדיה החברתית ככלי מודיעיני לתובנות צרכניות Slide 36 ניטור המדיה החברתית ככלי מודיעיני לתובנות צרכניות Slide 37

YouTube videos are no longer supported on SlideShare

View original on YouTube

ניטור המדיה החברתית ככלי מודיעיני לתובנות צרכניות Slide 39 ניטור המדיה החברתית ככלי מודיעיני לתובנות צרכניות Slide 40 ניטור המדיה החברתית ככלי מודיעיני לתובנות צרכניות Slide 41

YouTube videos are no longer supported on SlideShare

View original on YouTube

ניטור המדיה החברתית ככלי מודיעיני לתובנות צרכניות Slide 43 ניטור המדיה החברתית ככלי מודיעיני לתובנות צרכניות Slide 44 ניטור המדיה החברתית ככלי מודיעיני לתובנות צרכניות Slide 45 ניטור המדיה החברתית ככלי מודיעיני לתובנות צרכניות Slide 46 ניטור המדיה החברתית ככלי מודיעיני לתובנות צרכניות Slide 47 ניטור המדיה החברתית ככלי מודיעיני לתובנות צרכניות Slide 48 ניטור המדיה החברתית ככלי מודיעיני לתובנות צרכניות Slide 49 ניטור המדיה החברתית ככלי מודיעיני לתובנות צרכניות Slide 50 ניטור המדיה החברתית ככלי מודיעיני לתובנות צרכניות Slide 51 ניטור המדיה החברתית ככלי מודיעיני לתובנות צרכניות Slide 52 ניטור המדיה החברתית ככלי מודיעיני לתובנות צרכניות Slide 53 ניטור המדיה החברתית ככלי מודיעיני לתובנות צרכניות Slide 54 ניטור המדיה החברתית ככלי מודיעיני לתובנות צרכניות Slide 55 ניטור המדיה החברתית ככלי מודיעיני לתובנות צרכניות Slide 56

YouTube videos are no longer supported on SlideShare

View original on YouTube

ניטור המדיה החברתית ככלי מודיעיני לתובנות צרכניות Slide 58 ניטור המדיה החברתית ככלי מודיעיני לתובנות צרכניות Slide 59 ניטור המדיה החברתית ככלי מודיעיני לתובנות צרכניות Slide 60 ניטור המדיה החברתית ככלי מודיעיני לתובנות צרכניות Slide 61 ניטור המדיה החברתית ככלי מודיעיני לתובנות צרכניות Slide 62 ניטור המדיה החברתית ככלי מודיעיני לתובנות צרכניות Slide 63 ניטור המדיה החברתית ככלי מודיעיני לתובנות צרכניות Slide 64

YouTube videos are no longer supported on SlideShare

View original on YouTube

ניטור המדיה החברתית ככלי מודיעיני לתובנות צרכניות Slide 66 ניטור המדיה החברתית ככלי מודיעיני לתובנות צרכניות Slide 67

YouTube videos are no longer supported on SlideShare

View original on YouTube

ניטור המדיה החברתית ככלי מודיעיני לתובנות צרכניות Slide 69 ניטור המדיה החברתית ככלי מודיעיני לתובנות צרכניות Slide 70 ניטור המדיה החברתית ככלי מודיעיני לתובנות צרכניות Slide 71 ניטור המדיה החברתית ככלי מודיעיני לתובנות צרכניות Slide 72 ניטור המדיה החברתית ככלי מודיעיני לתובנות צרכניות Slide 73 ניטור המדיה החברתית ככלי מודיעיני לתובנות צרכניות Slide 74 ניטור המדיה החברתית ככלי מודיעיני לתובנות צרכניות Slide 75 ניטור המדיה החברתית ככלי מודיעיני לתובנות צרכניות Slide 76

8

Share

ניטור המדיה החברתית ככלי מודיעיני לתובנות צרכניות

העידן הצרכני החדש, בפרט בשנתיים האחרונות, מכתיב עבור 'קברניטי' התאגידים הגדולים במגזר העסקי מציאות חדשה, מורכבת ומלאת אתגרים.
שילוב של התפתחות טכנולוגית מואצת, ריבוי ערוצי תקשורת דיגיטליים בדגש על מדיה חברתית ושינויים בדפוסי ההתנהגות הצרכנית, מאלצים את מנהלי השיווק והפרסום להתמודד עם צרכן מועצם 'ומחובר' שבידיו כלים ואמצעים לקבל החלטות צרכניות בצורה מתקדמת ולעתים אף מנותקת מהמסרים והפעילות השיווקית של המותגים.
לשם כך ועל מנת להתמודד עם האתגרים, אנו עדים "למהפכה שקטה" שמתרחשת מתחת לפני השטח- מנהלי השיווק החלו לאמץ כלים חדשים, הממנפים את הפעילות והשיח הצרכני הקיימים בערוצי המדיה החברתית ומאפשרים איסוף, ניטור ועיבוד של המידע הרב שנצבר אודות הצרכנים ודפוסי התנהגותם, לכדי תובנות צרכן אופרטיביות.
באנלוגיה לעולם של מודיעין לאומי- מעבר מחיפוש אחר 'ידיעת הזהב' לליקוט ידיעות וחיבור לתובנות.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

ניטור המדיה החברתית ככלי מודיעיני לתובנות צרכניות

 1. 1. ‫צרכניות‬ ‫לתובנות‬ ‫מודיעיני‬ ‫ככלי‬ ‫החברתית‬ ‫המדיה‬ ‫ניטור‬ ‫מרצה‬:‫פוגל‬ ‫דודו‬,‫אסטרטגי‬ ‫מחקר‬ ‫מחלקת‬ ‫מנהל‬,‫תל‬ ‫מקאן‬-‫אביב‬ ‫מרץ‬2015(‫מעודכנת‬ ‫גרסה‬)
 2. 2. ‫שינוי‬ ‫המצגת‬ ‫מטרת‬
 3. 3. ‫שינוי‬‫מתקשרים‬ ‫צרכנים‬ ‫שבו‬ ‫באופן‬ ‫פעם‬...‫היום‬...
 4. 4. ‫שינוי‬‫הקנייה‬ ‫החלטות‬ ‫קבלת‬ ‫ובתהליך‬ ‫הצריכה‬ ‫בדפוסי‬ ‫פעם‬...‫היום‬...
 5. 5. ‫שינוי‬‫חברתי‬ ‫שיח‬ ‫כיום‬ ‫מתנהל‬ ‫שבו‬ ‫באופן‬ ‫פעם‬...‫היום‬... ‫חיים‬ ‫סיפור‬ ‫חיים‬ ‫סיפור‬-Timeline ‫היקר‬ ‫יומני‬... ‫יקרים‬ ‫חברים‬...
 6. 6. ‫שינוי‬‫צרכני‬ ‫שיח‬ ‫כיום‬ ‫מתנהל‬ ‫שבו‬ ‫באופן‬-‫ציבורי‬ ‫פעם‬...‫היום‬...
 7. 7. ‫שינוי‬‫שבו‬ ‫באופן‬'‫קברניטי‬'‫החדשה‬ ‫למציאות‬ ‫עצמם‬ ‫מתאימים‬ ‫החברות‬ "‫אדישות‬"‫הקשבה‬,‫וגמישות‬ ‫שקיפות‬ ‫ומנגד‬...
 8. 8. ‫שינוי‬‫מידע‬ ‫אוספים‬ ‫שבו‬ ‫באופן‬,‫דרך‬ ‫פריצות‬ ‫ומייצרים‬ ‫תובנות‬ ‫מנטרים‬ "‫אחד‬ ‫גדול‬ ‫רעיון‬"‫ותובנות‬ ‫מידע‬ ‫של‬ ‫אוסף‬
 9. 9. ‫הלאומי‬ ‫והביטחון‬ ‫המודיעין‬ ‫לסוכנויות‬ ‫באנלוגיה‬ ‫אחר‬ ‫מחיפוש‬ ‫מעבר‬"‫הזהב‬ ‫ידיעת‬"‫לליקוט‬ ‫לתובנות‬ ‫וחיבור‬ ‫ידיעות‬
 10. 10. ‫אדירות‬ ‫מידע‬ ‫בכמויות‬ ‫אנומליות‬ ‫לזיהוי‬ ‫אנליזה‬ ‫בכלי‬ ‫שימוש‬
 11. 11. ‫ושליליים‬ ‫חיוביים‬ ‫וסנטימנטים‬ ‫ביטויים‬ ‫ניטור‬
 12. 12. ‫לניו‬ ‫מסורתיים‬ ‫מעקב‬ ‫מאמצעי‬ ‫מעבר‬-‫מדיה‬
 13. 13. ‫כצרכנים‬ ‫אותנו‬ ‫פוגש‬ ‫זה‬ ‫איפה‬?
 14. 14. ‫התמונה‬ ‫על‬ ‫לחץ‬ ‫בפרסומת‬ ‫לצפייה‬ "Mind Reader" ‫מחשבות‬ ‫קורא‬ ‫להיות‬ ‫צריך‬ ‫לא‬...
 15. 15. ‫לנו‬ ‫קרה‬ ‫מה‬? ‫חברתית‬ ‫לחיה‬ ‫הפכנו‬,‫דיגיטלית‬ ‫הכרה‬ ‫שמחפשת‬,‫וקשר‬ ‫השפעה‬
 16. 16. ‫הצרכן‬'‫המחובר‬'SoLoMo NOW‫המועצם‬ ‫הצרכן‬‫המשפיע‬ ‫הצרכן‬
 17. 17. ‫פעם‬...‫היום‬... ‫הצרכן‬'‫המחובר‬'
 18. 18. ‫פעם‬...‫היום‬... ‫הצרכן‬'‫המחובר‬' ‫הצרכן‬'‫הרב‬‫מסכי‬'-‫תירוץ‬ ‫רק‬ ‫היא‬ ‫בטלוויזיה‬ ‫צפייה‬ ‫הטלוויזיה‬-‫הסלון‬ ‫מרכז‬‫משנית‬ ‫כפעילות‬ ‫הטלוויזיה‬
 19. 19. ‫פעם‬...‫היום‬... ‫הצרכן‬'‫המחובר‬' ‫לאקטיבית‬ ‫מפאסיבית‬ ‫הפכה‬ ‫בטלוויזיה‬ ‫הצפייה‬ ‫הצפייה‬ ‫בזמן‬-‫סטטיסטיקות‬ ‫בודקים‬,‫מוצר‬ ‫על‬ ‫מידע‬,‫שחקן‬,‫ועוד‬ ‫מחיר‬ Lean BackLean Forward
 20. 20. ‫משוב‬ ‫לקבלת‬ ‫ואמצעי‬ ‫לחברתית‬ ‫הפכה‬ ‫בטלוויזיה‬ ‫הצפייה‬ ‫הצרכן‬'‫המחובר‬' ‫פעם‬...‫היום‬... ‫לעדכן‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫נכנסים‬ ‫צופים‬,‫חברים‬ ‫לשתף‬,‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫ולהגיב‬ ‫דעה‬ ‫לחוות‬ ‫בתכנים‬ ‫שליטה‬ ‫ללא‬ ‫ליניארית‬ ‫צפייה‬Social TV-‫דינאמיים‬ ‫תכנים‬On-Demand
 21. 21. ‫ה‬ ‫צרכן‬- ‫ומושפע‬ ‫פעיל‬ ‫חברתית‬ ‫ממדיה‬ ‫רלוונטי‬ ‫מידע‬ ‫מחפש‬ ‫נמצא‬ ‫הוא‬ ‫בה‬ ‫לסביבה‬ ‫זמין‬ ‫מידע‬ ‫לקבל‬ ‫ומצפה‬ ‫נייד‬ ‫מקום‬ ‫בכל‬ ‫ורלוונטי‬,‫שעה‬ ‫בכל‬ ‫מיידי‬ ‫באופן‬ ‫לצרכים‬ ‫מענה‬ ‫לספק‬ ‫ומעוניין‬ ‫אימפולסיבי‬
 22. 22. ‫שליטה‬ ‫להרגשת‬ ‫מיידי‬ ‫למענה‬ ‫דרישה‬ ‫מכתיב‬ ‫הצרכני‬ ‫היום‬ ‫סדר‬ (Trendwatching) (JWT Intelligence) ‫אנחנו‬‫נמצאים‬‫כיום‬‫בפתחה‬‫של‬‫סכמת‬‫זמן‬‫חדשה‬‫לחלוטין‬,‫עולם‬‫של‬‫הווה‬‫נצחי‬, ‫וכתוצאה‬‫מכך‬‫כולנו‬‫סובלים‬‫מתסביך‬‫נוירוטי‬‫שנקרא‬"‫הלם‬‫ההווה‬"-‫התגובה‬ ‫האנושית‬‫לחיים‬‫בעולם‬‫שבו‬‫הכול‬‫קורה‬‫בבת‬‫אחת‬.‫עולם‬‫שבו‬‫אנחנו‬‫כבר‬‫לא‬ ‫מסוגלים‬‫לחשוב‬‫על‬‫העתיד‬,‫כי‬‫הרגע‬‫הוא‬‫כל‬‫מה‬‫שיש‬...‫במידה‬‫מסוימת‬‫זו‬ ‫התגובה‬‫החרדתית‬‫שלנו‬‫לצפצופים‬‫הבלתי‬‫פוסקים‬‫של‬‫המדיה‬‫הדיגיטלית‬
 23. 23. ‫התמונה‬ ‫על‬ ‫לחץ‬ ‫בפרסומת‬ ‫לצפייה‬
 24. 24. ‫חדש‬ ‫החלטות‬ ‫קבלת‬ ‫תהליך‬ ‫סיגל‬ ‫החדש‬ ‫הצרכן‬ ‫המועצם‬ ‫הצרכן‬
 25. 25. ‫המועצם‬ ‫הצרכן‬
 26. 26. ‫המועצם‬ ‫הצרכן‬
 27. 27. ‫המותג‬ ‫שגרירי‬ ‫לקהילת‬ ‫והצטרף‬ ‫למשפיע‬ ‫הפך‬ ‫החדש‬ ‫הצרכן‬ (eMarketer, 2012) ‫צרכנים‬‫שמשתמשים‬‫במדיה‬‫חברתית‬,‫לא‬‫רק‬‫על‬‫מנת‬‫לייצר‬‫אינטראקציה‬‫עם‬‫עמודי‬ ‫מותג‬‫בפייסבוק‬(‫לייקים‬),‫אלא‬‫גם‬‫לקדם‬‫בפועל‬‫מותגים‬,‫מוצרים‬‫ושירותים‬‫שהם‬ ‫אוהבים‬.‫קבוצה‬‫זו‬‫הנה‬‫כלי‬‫שרת‬‫בקרב‬‫המשווקים‬‫ומהווה‬‫כוח‬‫התנדבותי‬‫משפיע‬ ‫של‬‫תומכים‬,‫אשר‬‫מפיצים‬‫המלצות‬‫וחוות‬‫דעת‬‫לחברים‬,‫משפחה‬‫וגולשים‬‫ברשת‬ ‫המשפיע‬ ‫הצרכן‬
 28. 28. ‫החברתית‬ ‫המדיה‬ ‫התעצבה‬ ‫כיצד‬? ‫השינויים‬,‫הטכנולוגית‬ ‫ההתפתחות‬ ‫בחסות‬,‫את‬ ‫הפכו‬ ‫ל‬ ‫החברתיות‬ ‫הרשתות‬-‫משוחחים‬ ‫אנשים‬ ‫שבו‬ ‫מקום‬,‫משתפים‬ ‫יחסים‬ ‫מערכות‬ ‫ומייצרים‬ ‫תכנים‬
 29. 29. ‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫עשירה‬ ‫סביבה‬,‫קהילות‬,‫הפצה‬ ‫וערוצי‬ ‫פלטפורמות‬
 30. 30. ‫טרה‬ ‫שמייצרים‬ ‫ערוצים‬-‫דקה‬ ‫מדי‬ ‫ומידע‬ ‫תכנים‬ ‫של‬ ‫בייטים‬
 31. 31. ‫החדש‬ ‫הצרכן‬ ‫מסע‬ ‫לאורך‬ ‫מעריכי‬ ‫בקצב‬ ‫שגדלים‬ ‫מידע‬ ‫היקפי‬ ‫בבית‬ ‫בדרך‬ ‫בנקודת‬ ‫המכירה‬
 32. 32. ‫מידע‬ ‫של‬ ‫התפוצצות‬ ‫לכדי‬ ‫עד‬ ‫שגדלו‬ ‫היקפים‬
 33. 33. ‫הקיים‬ ‫החברתי‬ ‫בשיח‬ ‫משתלבים‬ ‫כיצד‬,‫באמצעות‬ ‫המצטבר‬ ‫הצרכני‬ ‫במידע‬ ‫שמקורן‬ ‫תובנות‬? ‫בהתאם‬ ‫והאתגר‬...
 34. 34. ‫חוזרים‬ ‫דפוסים‬ ‫זיהוי‬ ‫מותג‬ ‫שגרירי‬ ‫איתור‬ ‫משברים‬ ‫ניהול‬ ‫צרכניים‬ ‫טרנדים‬ ‫זיהוי‬ ‫תחרותי‬ ‫מודיעין‬ ‫איסוף‬ ‫מותג‬ ‫פעילות‬ ‫ניטור‬ ‫הקשבה‬‫מוצריות‬ ‫הזדמנויות‬ ‫זיהוי‬ ‫לקוחות‬ ‫משוב‬ ‫להיום‬ ‫נכון‬,‫בעיקר‬ ‫החברות‬ ‫רוב‬"‫מקשיבות‬"‫ומנטרות‬‫באזז‬ ‫במהותן‬ ‫פאסיביות‬ ‫פעולות‬-‫וחיזוק‬ ‫מידע‬ ‫איסוף‬ ‫בעיקר‬'‫ההתראה‬ ‫מערך‬'‫והתגובה‬
 35. 35. ‫יותר‬ ‫מתקדמים‬ ‫באמצעים‬ ‫שימוש‬ ‫ועושות‬ ‫שמגדילות‬ ‫חברות‬ ‫ישנן‬ ‫מצב‬ ‫חדר‬Gatorade‫מצב‬ ‫חדר‬Dell
 36. 36. ‫המאפשרים‬ ‫אמצעים‬‫ניטור‬,‫מדידה‬‫ומענה‬‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫כמותי‬ ‫מידע‬,‫אך‬‫יחסית‬ ‫שטחי‬-‫לייקים‬,‫טוויטים‬,‫שיתופים‬,‫סנטימנטים‬
 37. 37. ‫התמונה‬ ‫על‬ ‫לחץ‬ ‫בפרסומת‬ ‫לצפייה‬ ‫מעורבות‬ ‫ליצירת‬ ‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫מהירה‬ ‫תגובה‬ ‫המייצרים‬ ‫אמצעים‬
 38. 38. ‫מצב‬ ‫חדר‬Adidas-‫מונדיאל‬2014 ‫גדולים‬ ‫ספורט‬ ‫אירועי‬ ‫לקראת‬
 39. 39. ‫רק‬ ‫לא‬Adidas-‫של‬ ‫הנשיכה‬‫סוארז‬ ‫גדולים‬ ‫ספורט‬ ‫אירועי‬ ‫במהלך‬
 40. 40. ‫הרשת‬ ‫את‬ ‫שמסעיר‬ ‫דבר‬ ‫לכל‬ ‫מידי‬ ‫ומענה‬ ‫תגובה‬ ‫מספקים‬ #Breakingtheinternet
 41. 41. ‫אותם‬ ‫וממנפים‬ ‫החמים‬ ‫הטרנדים‬ ‫את‬ ‫מזהים‬ Old Spice- The ice bucket challenge ‫התמונה‬ ‫על‬ ‫לחץ‬ ‫בפרסומת‬ ‫לצפייה‬
 42. 42. ‫הבעיה‬ ‫מה‬? ‫עם‬ ‫הצרכן‬ ‫לב‬ ‫תשומת‬ ‫על‬ ‫נאבקים‬ ‫המותגים‬'‫קשורות‬ ‫עיניים‬' ‫וגדלים‬ ‫ההולכים‬ ‫המידע‬ ‫היקפי‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫מתקשים‬ ‫המצטבר‬ ‫המידע‬ ‫ניתוח‬ ‫ממורכבות‬ ‫מאותגרים‬-‫יחסית‬ ‫שטחי‬ ‫כמותי‬ ‫מידע‬ ‫מיקוד‬ ‫חסרי‬-‫רעש‬ ‫המון‬,‫ספאם‬,‫רלוונטי‬ ‫שאינו‬ ‫ומידע‬ ‫פורנו‬
 43. 43. ‫מילים‬ ‫ניטור‬,‫שאלות‬‫נפוצות‬,‫אוטומטי‬ ‫לקוחות‬ ‫שירות‬,‫שימוש‬‫באוואטרים‬ ‫לאוטומטיים‬ ‫השיח‬ ‫ואת‬ ‫ההקשבה‬ ‫תהליך‬ ‫את‬ ‫להפוך‬ ‫ניסיונות‬ ‫נעשים‬
 44. 44. ‫עובד‬ ‫ממש‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫גם‬ ‫אבל‬... ‫הסיבה‬-‫האנושי‬ ‫החיבור‬ ‫את‬ ‫מחפשים‬ ‫צרכנים‬
 45. 45. ‫אנושי‬ ‫לחיבור‬ ‫הציפייה‬ ‫המידע‬ ‫גידול‬ ‫קצב‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫היכולת‬ ‫משווקים‬‫הפתרון‬ ‫אחר‬ ‫תרים‬‫האתגרים‬ ‫לשני‬ ‫מענה‬ ‫שנותן‬
 46. 46. ‫למשווקים‬ ‫שיאפשר‬ ‫ערוצים‬ ‫חוצה‬ ‫פתרון‬‫לייצר‬ ‫ובעלות‬ ‫אישית‬ ‫מותאמות‬ ‫אינטראקציות‬‫אנושי‬ ‫חיבור‬
 47. 47. ‫שינוי‬ ‫נדרש‬ ‫מה‬?
 48. 48. ‫כש‬-Mad Men‫את‬ ‫פוגש‬Math Men ‫ותובנות‬ ‫נתונים‬ ‫של‬ ‫אוסף‬ ‫אלא‬ ‫אחד‬ ‫גדול‬ ‫רעיון‬ ‫עוד‬ ‫לא‬ ‫מדע‬ ‫המשלב‬ ‫תהליך‬,‫ותובנה‬ ‫מידע‬
 49. 49. ‫מבוסס‬ ‫אסטרטגי‬ ‫תהליך‬'‫ביג‬-‫דאטה‬'‫עם‬‫מנחה‬ ‫עקרון‬‫אחד‬ ‫של‬ ‫עבודה‬ ‫ממודל‬ ‫מעבר‬"‫שחייה‬ ‫מסלולי‬"‫של‬ ‫למודל‬"‫אסיסטים‬"
 50. 50. ‫בארגון‬ ‫הצרכנים‬ ‫על‬ ‫הקיים‬ ‫הגולמי‬ ‫המידע‬ ‫כלל‬ ‫והצלבת‬ ‫איסוף‬ 360° ‫אומרים‬ ‫הם‬ ‫מה‬? (Social Buzz) ‫קונים‬ ‫הם‬ ‫מה‬?‫עושים‬ ‫הם‬ ‫מה‬?‫אוהבים‬ ‫הם‬ ‫מה‬? (Social Profile)
 51. 51. ‫לידע‬ ‫המידע‬ ‫הפיכת‬-‫תובנות‬ ‫זיהוי‬,‫עסקיות‬ ‫והזדמנויות‬ ‫צריכה‬ ‫דפוסי‬ ‫ג‬ ‫תובנות‬ ‫צרכניות‬ ‫דפוסי‬ ‫צריכה‬ ‫טרנדים‬
 52. 52. ENGAGEMENT ‫מותג‬ ‫יחסי‬ ‫מקסום‬-‫צרכן‬,‫המעורבות‬ ‫והגברת‬ ‫במשאבים‬ ‫חסכון‬ ‫ופיתוח‬ ‫מחקר‬ ‫ביקושים‬"‫מלמטה‬" ‫חדשנות‬‫מוצרית‬ Crowdsourcing ‫צרכנים‬ ‫מחקר‬ ‫צרכניים‬ ‫פרופילים‬ ‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫משוב‬ ‫מיקוד‬‫מקסימלי‬ ‫והפצה‬ ‫מכירות‬ ‫תמחור‬‫אופטימלי‬ ‫מבצעים‬ ‫ניהול‬ ‫תפעולית‬ ‫התייעלות‬ ‫ופרסום‬ ‫שיווק‬ ‫פרסונליזציה‬ ‫אופטימיזציה‬ ‫מדידת‬ROI ‫לקוחות‬ ‫שירות‬ ‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫משוב‬ ‫משברים‬ ‫זיהוי‬ ‫מותגי‬ ‫ניטור‬ ‫תובנות‬ ‫צרכניות‬ ‫דפוסי‬ ‫צריכה‬ ‫טרנדים‬
 53. 53. ‫חדשים‬ ‫מוצרים‬ ‫מפתחים‬ ‫שבו‬ ‫האופן‬ ‫על‬ ‫השפעה‬ ‫ופיתוח‬ ‫מחקר‬ ‫פעם‬...‫היום‬... ‫פתרון‬In-houseOpen Innovation
 54. 54. ‫צרכנים‬ ‫מחקר‬ ‫פעם‬...‫היום‬... Analytics 1.0Analytics 2.0 ‫צרכנים‬ ‫מחקרי‬ ‫מבצעים‬ ‫שבו‬ ‫האופן‬ ‫על‬ ‫השפעה‬
 55. 55. ‫פעם‬...‫היום‬... One size fits all‫דינאמיים‬ ‫ומבצעים‬ ‫פרסונאלי‬ ‫תמחור‬ ‫והפצה‬ ‫מכירות‬ ‫שבו‬ ‫האופן‬ ‫על‬ ‫השפעה‬‫מתמחרים‬,‫ביקושים‬ ‫ומייצרים‬ ‫מפיצים‬
 56. 56. ‫לדוגמא‬ ‫השיווק‬ ‫בין‬ ‫הגבולות‬ ‫טשטוש‬,‫ההפצה‬, ‫מערכות‬‫ה‬-CRM‫מלאים‬ ‫לניהול‬ ‫והפצה‬ ‫מכירות‬ ‫התמונה‬ ‫על‬ ‫לחץ‬ ‫בפרסומת‬ ‫לצפייה‬
 57. 57. ‫לקוחות‬ ‫שירות‬ ‫פעם‬...‫היום‬... ‫אחד‬ ‫תמיכה‬ ‫מרכז‬Multi-Channeling ‫שבו‬ ‫האופן‬ ‫על‬ ‫השפעה‬‫ללקוחות‬ ‫ומענה‬ ‫תמיכה‬ ‫מספקים‬
 58. 58. ‫פעם‬...‫היום‬... Spray & PrayPin-Point ‫תמהיל‬ ‫את‬ ‫ממקסמים‬ ‫שבו‬ ‫האופן‬ ‫על‬ ‫השפעה‬‫המדיה‬ ‫פרסום‬
 59. 59. ‫בקצרה‬ ‫או‬...‫המשלב‬ ‫מעגלי‬ ‫תהליך‬: ‫הקשבה‬‫למידה‬‫מעורבות‬
 60. 60. ‫דוגמאות‬?
 61. 61. ‫הקשבה‬ ‫חברתית‬ ‫מדיה‬ ‫מצב‬ ‫חדר‬ KLM Feedback App
 62. 62. ‫למידה‬ Trip Planner ‫החברים‬ ‫עם‬ ‫טיולים‬ ‫לתכנון‬ ‫חברתית‬ ‫פלטפורמה‬ ‫חברים‬ ‫ומעגלי‬ ‫מועדפים‬ ‫יעדים‬ ‫זיהוי‬ Meet and Seat ‫החברתיות‬ ‫הרשתות‬ ‫באמצעות‬ ‫למושב‬ ‫שכן‬ ‫לבחירת‬ ‫שירות‬ ‫עניין‬ ‫ותחומי‬ ‫העדפות‬ ‫זיהוי‬
 63. 63. ‫מעורבות‬ Must See Map ‫הבא‬ ‫הטיול‬ ‫בתכנון‬ ‫ומסייעים‬ ‫משתפים‬ ‫חברים‬ (‫טיפים‬,‫חוויות‬,‫תמונות‬,‫מקומות‬) ‫קהילתי‬ ‫אינטרנטי‬ ‫פורטל‬ KLM Dream Catcher KLM Wannagives ‫המטוס‬ ‫מושב‬ ‫עד‬ ‫משלוח‬ ‫והיקירים‬ ‫החברים‬ ‫את‬ ‫שיפתיעו‬ ‫הקטנות‬ ‫המתנות‬
 64. 64. ‫הקשבה‬‫למידה‬‫מעורבות‬ ‫התמונה‬ ‫על‬ ‫לחץ‬ ‫בפרסומת‬ ‫לצפייה‬ KLM Surprise ‫התמונה‬ ‫על‬ ‫לחץ‬ ‫בפרסומת‬ ‫לצפייה‬ KLM #Happytohelp
 65. 65. ‫הקשבה‬‫למידה‬‫מעורבות‬ ‫הרשמה‬ ‫לאפליקציה‬ ‫ומיפוי‬ ‫למידה‬ ‫הרגלים‬(‫נתונים‬) ‫היסטוריה‬ ‫הרגלים‬ ‫לזיהוי‬ ‫ההצלחות‬ ‫שיתוף‬ ‫מעורבות‬ ‫ליצירת‬ ‫ישירה‬ ‫מכירה‬ ‫אישית‬ ‫מותאמת‬
 66. 66. ‫הקשבה‬‫למידה‬‫מעורבות‬ ‫הקהילה‬ ‫לחברי‬ ‫שמאפשרת‬ ‫האפליקציה‬ "‫לגלות‬"‫וסודותיה‬ ‫העיר‬ ‫את‬ Nike True CityNike Pop-up Machine "‫הזעת‬-‫הרווחת‬" ‫חברתית‬ ‫ספורטיבית‬ ‫פעילות‬ ‫לעידוד‬ ‫פעילות‬ Early Birds vs. Night Owls ‫דיגיטלית‬ ‫ריצה‬ ‫תחרות‬
 67. 67. ‫התמונה‬ ‫על‬ ‫לחץ‬ ‫בפרסומת‬ ‫לצפייה‬ Nike + ‫הקשבה‬‫למידה‬‫מעורבות‬
 68. 68. ‫קשר‬ ‫פרטי‬? ‫אותי‬ ‫לחפש‬ ‫איפה‬ ‫יודעים‬ ‫אתם‬ David Fogel ‫רבה‬ ‫תודה‬!
 • daniteingar

  Feb. 17, 2016
 • ShaiDanziger

  May. 26, 2015
 • TamilaShahar

  Dec. 6, 2014
 • asiacemeir

  Aug. 6, 2014
 • raayaj

  Aug. 5, 2014
 • edicohen

  Jul. 24, 2014
 • ayallevin3

  May. 20, 2014
 • schwarts

  May. 26, 2013

העידן הצרכני החדש, בפרט בשנתיים האחרונות, מכתיב עבור 'קברניטי' התאגידים הגדולים במגזר העסקי מציאות חדשה, מורכבת ומלאת אתגרים. שילוב של התפתחות טכנולוגית מואצת, ריבוי ערוצי תקשורת דיגיטליים בדגש על מדיה חברתית ושינויים בדפוסי ההתנהגות הצרכנית, מאלצים את מנהלי השיווק והפרסום להתמודד עם צרכן מועצם 'ומחובר' שבידיו כלים ואמצעים לקבל החלטות צרכניות בצורה מתקדמת ולעתים אף מנותקת מהמסרים והפעילות השיווקית של המותגים. לשם כך ועל מנת להתמודד עם האתגרים, אנו עדים "למהפכה שקטה" שמתרחשת מתחת לפני השטח- מנהלי השיווק החלו לאמץ כלים חדשים, הממנפים את הפעילות והשיח הצרכני הקיימים בערוצי המדיה החברתית ומאפשרים איסוף, ניטור ועיבוד של המידע הרב שנצבר אודות הצרכנים ודפוסי התנהגותם, לכדי תובנות צרכן אופרטיביות. באנלוגיה לעולם של מודיעין לאומי- מעבר מחיפוש אחר 'ידיעת הזהב' לליקוט ידיעות וחיבור לתובנות.

Views

Total views

2,570

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

12

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

8

×