Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Risikobasert 
tes,ng 
(RBT) 
– 
Fungerer 
det 
i 
praksis? 
Minh 
Nguyen 
– 
Knowit 
Arild 
Tarjei 
Nygaard 
– 
Strex 
24....
Målsetninger 
med 
foredraget 
1. Dele 
våre 
erfaringer 
med 
å 
ta 
i 
bruk 
risikobasert 
tes,ng 
(RBT) 
i 
et 
reelt 
...
Om 
foredragsholdere 
Minh 
Nguyen 
Sjefskonsulent 
/ 
Partner 
www.knowit.no 
1200 
IT 400 
Design 
& 
Digital 200 
Manag...
Om 
Strex 
Arild 
Tarjei 
Nygaard 
COO 
www.strex.no 
§ Strex 
er 
eid 
av 
mobiloperatørene 
Telenor, 
NetCom 
og 
Tele2...
Om 
prosjektet 
§ Mandat: 
– Konsolidere 
4 
eksisterende 
betalingsløsninger 
for 
mobiloperatører 
– Implementere 
nye ...
Krav 
,l 
den 
nye 
plaaormen 
§ Krav 
– Funksjonalitet 
– 
E-­‐penge 
kon,, 
Web 
portal, 
SeSlement, 
Repor,ng. 
– Lovk...
UTordringer 
og 
mo,vasjon 
§ UTordringer 
– Antall 
krav 
i 
forespørsel: 
270 
– Høyt 
antall 
forretningsregler 
– 
an...
Risikostyringsprosess 
Identifisere 
Analysere 
Korrigere 
Gjennomføre Definere tiltak
Risikostyringsprosess 
i 
samspill 
med 
testprosess 
Test-planlegging 
Test- 
Rapportering 
Identifisere 
Analysere 
Korr...
Risikostyringsprosess 
i 
samspill 
med 
testprosess 
Test-planlegging 
Test- 
Rapportering 
Identifisere 
Analysere 
Korr...
Testplanlegging 
§ Innsalg 
§ Involvere 
interessenter 
med 
relevante 
ansvarsområder: 
– Produkt, 
Salg, 
Arkitektur, ...
ISO-­‐9126 
– 
SW 
Quality 
Characteris,cs 
som 
sjekkliste… 
• Completeness 
• Accuracy 
• Efficiency 
• Interoperabiity ...
Risikoanalyse 
Sannsynlighet 
(S) 
§ Foretrekker 
kvalita,v 
vurdering 
basert 
på: 
– Leverandør 
tekstdokumenter 
– Løs...
14 
Innblikk 
i 
arbeidsdokumentet…
15 
Innblikk 
i 
arbeidsdokumentet… 
• Completeness 
• Accuracy 
• Efficiency 
• Interoperabiity 
• Concurrency 
• Data di...
Erfaringer 
med 
testplanlegging 
i 
RBT 
§ Interessentenes 
forpliktelse 
og 
engasjement 
er 
vik,g. 
§ Enklere 
å 
ko...
Risikostyringsprosess 
i 
samspill 
med 
testprosess 
Test-planlegging 
Test- 
Rapportering 
Identifisere 
Analysere 
Korr...
Testdesign 
§ Bruker 
Jira 
for 
å 
administrere 
og 
linker 
risikoer 
sammen 
med 
test 
cases 
og 
defekter. 
§ Defin...
Kopling 
av 
test 
cases 
,l 
risiko 
i 
Jira… 
19
Erfaring 
med 
testdesign 
i 
RBT 
§ Risikoprioritering 
gir 
en 
reSesnor 
for 
testdesign 
mht. 
§ Detaljering 
§ Kom...
Risikostyringsprosess 
samspill 
med 
testprosess 
Test-planlegging 
Test- 
Rapportering 
Identifisere 
Analysere 
Korrige...
Testgjennomføring 
og 
-­‐rapportering 
§ Gjennomføre 
test 
cases 
som 
er 
knySet 
,l 
de 
høyt 
prioriterte 
risikoene...
23
Eksempler 
på 
,ltak 
,l 
R-­‐C3 
basert 
på 
metrikker 
§ Tester 
sammen 
med 
leverandør 
,dlig. 
§ Flere 
testere. 
§...
Erfaring 
med 
testgjennomføring 
og 
-­‐rapportering 
§ Nyrg 
å 
ha 
måledataene 
for 
å 
styre 
testgjennomføringen. 
§...
Målsetninger 
med 
foredraget 
1. Dele 
våre 
erfaringer 
med 
å 
ta 
i 
bruk 
risikobasert 
tes,ng 
(RBT) 
i 
et 
reelt 
...
Forretningens 
vurdering 
av 
RBT 
§ Økt 
bevissthet 
på 
risiko. 
§ Skil 
av 
fokus 
fra 
funksjonalitet 
,l 
”business...
RBT 
– 
Fungerer 
det? 
§ RBT 
nødvendig 
men 
ikke 
,lstrekkelig. 
§ Størst 
gevinst 
i 
testplanlegging 
og 
testgjenn...
Målsetninger 
med 
foredraget 
1. Dele 
våre 
erfaringer 
med 
å 
ta 
i 
bruk 
risikobasert 
tes,ng 
(RBT) 
i 
et 
reelt 
...
Take-­‐aways 
• Sikre 
at 
forutsetninger 
er 
,lstede 
• SeSe 
mål 
og 
forventning 
• Sikre 
god 
støSe 
fra 
interessen...
Referanser 
§ ISO 
9126 
Solware 
Quality 
Characteris,cs 
and 
James 
Bach 
(CRUCSPIC) 
– hSp://thetesteye.com/posters/T...
Takk 
for 
oss… 
Spørsmål 
& 
Tilbakemelding
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Idea v9 product profile
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

1

Share

Download to read offline

Risiko basert testing i praksis

Download to read offline

Erfaringer fra bruk av Riskobasert testing fra et implementeringsprosjekt - Foredrag på Testdagen ODIN 23.09.2014 - Radisson Hotel i Nydalen

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Risiko basert testing i praksis

 1. 1. Risikobasert tes,ng (RBT) – Fungerer det i praksis? Minh Nguyen – Knowit Arild Tarjei Nygaard – Strex 24.9.2014 – Testdagen ODIN
 2. 2. Målsetninger med foredraget 1. Dele våre erfaringer med å ta i bruk risikobasert tes,ng (RBT) i et reelt prosjekt. 2. Våre vurderinger på om RBT gir økt verdi for virksomheten seS fra – Forretning – TesTagfolk 3. ”Take-­‐aways” 2
 3. 3. Om foredragsholdere Minh Nguyen Sjefskonsulent / Partner www.knowit.no 1200 IT 400 Design & Digital 200 Management § Nordisk konsulentselskap § 3 virksomhetsområder § 400 spesialister i Norge -­‐ kontorer i Oslo, Bergen, Stavanger og Kris,ansand § Minh kommer fra IT – Test og Kvalitetssikring enhet.
 4. 4. Om Strex Arild Tarjei Nygaard COO www.strex.no § Strex er eid av mobiloperatørene Telenor, NetCom og Tele2 (like eierandeler) § Strex skal levere betalingstjenester ,l alle som har en mobiltelefon uavhengig av hvilke operatør de benySer seg av. § I 1999 startet mobiloperatørene med betalingstjenester – Startet med spill, bakgrunnsbilder, ringetoner, og TV-­‐vo,ng etc § Ca. 800.000 unike brukere i måneden. § SniS transaksjon på 20,-­‐ NOK § BruSo brukerstedomsetning på 1 milliard NOK i 2013 § Har konsesjon som e-­‐pengeforetak (jf. finansieringsvirksomhetsloven kap 4 C)
 5. 5. Om prosjektet § Mandat: – Konsolidere 4 eksisterende betalingsløsninger for mobiloperatører – Implementere nye tjenester og betalingskilder § Teknologi: – Sky-­‐basert SaaS § Project organisasjon – Prosjektmedlemmer spredt rundt (India, Singapore, SeaSle and Melbourne) – Akseptansetes,ng i Norge
 6. 6. Krav ,l den nye plaaormen § Krav – Funksjonalitet – E-­‐penge kon,, Web portal, SeSlement, Repor,ng. – Lovkrav – Konsesjon, Hvitvaskingsloven, Finansavtaleloven mm. – Ytelse– Skalerbar med utgangspunkt i dagens løsning. – Brukervennlighet – Minst mulig friksjon som er mulig å oppnå. – Sikkerhet – Sikkerhet rundt brukerinformasjon og transaksjonsinformasjon. – Tilgjengelighet – 24/7/365 – Integrasjon – 4 operatører + mange flere. 6
 7. 7. UTordringer og mo,vasjon § UTordringer – Antall krav i forespørsel: 270 – Høyt antall forretningsregler – antall mulige permutasjoner 466.560 – Antall integrasjoner: 15 per mobiloperatør § Mo,vasjon – ”Risikobasert tes,ng gjør tes,ng virkningsfull ved å teste rik,ge ,ngene” – Er det virkelig sant?
 8. 8. Risikostyringsprosess Identifisere Analysere Korrigere Gjennomføre Definere tiltak
 9. 9. Risikostyringsprosess i samspill med testprosess Test-planlegging Test- Rapportering Identifisere Analysere Korrigere Gjennomføre Definere tiltak Test-design Test-gjennomføring
 10. 10. Risikostyringsprosess i samspill med testprosess Test-planlegging Test- Rapportering Identifisere Analysere Korrigere Gjennomføre Definere tiltak Test-design Test-gjennomføring
 11. 11. Testplanlegging § Innsalg § Involvere interessenter med relevante ansvarsområder: – Produkt, Salg, Arkitektur, Dril, Finans og Compliance § Idedugnad – Iden,fisere og rangere ”produkt-­‐risikoer” – Ansvarliggjøre risikoeiere 11
 12. 12. ISO-­‐9126 – SW Quality Characteris,cs som sjekkliste… • Completeness • Accuracy • Efficiency • Interoperabiity • Concurrency • Data diversity • Extensibility • Stability • Robustness • Stress handling • Recoverability • Data Integrity • Safety • Disaster Recovery • Trustworthiness • Affordance • Intuitiveness • Minimalism • Learnability • Memorability • Discoverability • Operability • Interactivity • Control • Clarity • Erros • Consistency • Tailorability • Accessibility • Documentation • Uniqueness • Satisfaction • Professionalism • Attractiveness • Curiosity • Entrancement • Hype • Expectancy • Attitude • Directness • Story • Authentication • Authorization • Privacy • Security • Secrecy • Invulnerability • Virus-free • Piracy Resistance • Compliance • Hardware compatibility • OS compatibility • Application compatibility • Configuration compatibility • Backward compatibility • Forward compatibility • Sustainability • Standards Conformance • System requirements • Installability • Upgrades • Uninstallation • Configuration • Deployability • Maintainability • Testability • Capacity • Resource Utilization • Responsiveness • Availability • Throughput • Endurance • Fedback • Scalability
 13. 13. Risikoanalyse Sannsynlighet (S) § Foretrekker kvalita,v vurdering basert på: – Leverandør tekstdokumenter – Løsningsdesign 13 Forretningsmessig konsekvens (K) § Baseres på consensus ,lnærming Risikoprioritet = helhetsvurdering av S og K • Kri,sk, Alvorlig og Normal • Blir rangert i forhold ,l hverandre
 14. 14. 14 Innblikk i arbeidsdokumentet…
 15. 15. 15 Innblikk i arbeidsdokumentet… • Completeness • Accuracy • Efficiency • Interoperabiity • Concurrency • Data diversity • Extensibility
 16. 16. Erfaringer med testplanlegging i RBT § Interessentenes forpliktelse og engasjement er vik,g. § Enklere å kommunisere risiko mht forretningsmessige konsekvenser. § Gjør risikoeier ansvarlige. § Nyrg ,lnærming for å iden,fisere ”problem-­‐områder”. § Foretrekker kvalita,v fremfor kvan,ta,v ,lnærming. 16
 17. 17. Risikostyringsprosess i samspill med testprosess Test-planlegging Test- Rapportering Identifisere Analysere Korrigere Gjennomføre Definere tiltak Test-design Test-gjennomføring
 18. 18. Testdesign § Bruker Jira for å administrere og linker risikoer sammen med test cases og defekter. § Definerer test cases iht risikoprioritering § Testene kan gjennomføres før all test cases er ferdig definert 18
 19. 19. Kopling av test cases ,l risiko i Jira… 19
 20. 20. Erfaring med testdesign i RBT § Risikoprioritering gir en reSesnor for testdesign mht. § Detaljering § Kombinasjoner av forretningsregler § Rekkefølge av ferdigs,llelse § Kan leS bli overfokusert på risikoer og glemmer de opplagte kravene som også trenger å bli testet. § Tungvint med å vedlikeholde koplinger mellom risiko og test cases i Jira.
 21. 21. Risikostyringsprosess samspill med testprosess Test-planlegging Test- Rapportering Identifisere Analysere Korrigere Gjennomføre Definere tiltak Test-design Test-gjennomføring
 22. 22. Testgjennomføring og -­‐rapportering § Gjennomføre test cases som er knySet ,l de høyt prioriterte risikoene først. § Samle inn relevante metrikker for revurdering av risiko og igangserng ,ltak 22
 23. 23. 23
 24. 24. Eksempler på ,ltak ,l R-­‐C3 basert på metrikker § Tester sammen med leverandør ,dlig. § Flere testere. § Manuell ,l automa,sert test. § SeSe deler av leveranse i produksjon.
 25. 25. Erfaring med testgjennomføring og -­‐rapportering § Nyrg å ha måledataene for å styre testgjennomføringen. § Tidskrevende datainnsamling i større kontekst – Trenger bedre verktøystøSe. § Vik,g å holde interessenter fokusert og bruker dataene ,l å ta beslutninger.
 26. 26. Målsetninger med foredraget 1. Dele våre erfaringer med å ta i bruk risikobasert tes,ng (RBT) i et reelt prosjekt. 2. Våre vurderinger på om RBT gir økt verdi for virksomheten seS fra – Forretning – TesTagfolk 3. ”Take-­‐aways” 26
 27. 27. Forretningens vurdering av RBT § Økt bevissthet på risiko. § Skil av fokus fra funksjonalitet ,l ”business impact”. – Fokusere på de områder som påvirker forretningens virksomhetskri,ske prosesser § Konsentrere om ”de reSe ,ngene” når det stormer. § Foreta beslutninger basert på fakta § Konstant dialog med oppdragsgiver – hva som gir «business impact» kan endre seg underveis
 28. 28. RBT – Fungerer det? § RBT nødvendig men ikke ,lstrekkelig. § Størst gevinst i testplanlegging og testgjennomføring/-­‐rapportering. § Kan man komme frem ,l samme ,ltak/beslutninger uten RBT? – Tja – men er ,lfeldig og personavhengig – Med RBT er beslutninger velfunderte, forankret, rasjonelle og fakta-­‐basert. § Vil jeg bruke det i neste prosjekt? – JA J 28
 29. 29. Målsetninger med foredraget 1. Dele våre erfaringer med å ta i bruk risikobasert tes,ng (RBT) i et reelt prosjekt. 2. Våre vurderinger på om RBT gir økt verdi for virksomheten seS fra – Forretning – TesTagfolk 3. ”Take-­‐aways” 29
 30. 30. Take-­‐aways • Sikre at forutsetninger er ,lstede • SeSe mål og forventning • Sikre god støSe fra interessenter • Gjøre risikoeiere ansvarlige • Tenk stort men start småS
 31. 31. Referanser § ISO 9126 Solware Quality Characteris,cs and James Bach (CRUCSPIC) – hSp://thetesteye.com/posters/TheTestEye_SolwareQualityCharacteris,cs.pdf – hSp://www.kvalitetsentusiastene.no/?p=131868 (oversaS ,l norsk) § PRISMA Approach – Erik van Veenendaal § James Bach – Risk based tes,ng – hSp://nilachakra.org/documents/material/L%20-­‐%20RiskAnalysis.pdf § Hans Schaefer – Risk based tes,ng – hSp://www.cs.tut.fi/tapahtumat/testaus04/schaefer.pdf
 32. 32. Takk for oss… Spørsmål & Tilbakemelding
 • cistern64

  Sep. 28, 2014

Erfaringer fra bruk av Riskobasert testing fra et implementeringsprosjekt - Foredrag på Testdagen ODIN 23.09.2014 - Radisson Hotel i Nydalen

Views

Total views

782

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

5

Actions

Downloads

8

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×