Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1

Share

Download to read offline

Příležitosti pro MSP v H2020

Download to read offline

Prezentace o příležitostech financování pro malé a střední podniky v programu Horizon 2020 ze 4. června na akci 120 vteřin pro life sciences

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Příležitosti pro MSP v H2020

 1. 1. PŘÍLEŽITOSTI PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V PROGRAMU HORIZON 2020 Monika Vrbková
 2. 2. HORIZON 2020 • klíčový nástroj pro financování výzkumu pro ekonomický růst EU • zahrnuje předchozí evropské nástroje (7.RP, CIP, EIT) • období 2014 - 2020 • rozpočet 78,6 miliard EUR
 3. 3. HORIZON 2020 – 3 PILÍŘE • Vynikající věda (24,4 mld. EUR) – podpora nejlepších myšlenek – rozvoj talentů – přístup ke špičkové výzkumné infrastruktuře • Vedoucí postavení průmyslu (17 mld. EUR) – rozvoj klíčových průmyslových technologií – inovační aktivity malých a středních podniků • Společenské výzvy (29,7 mld. EUR) – otázky a problémy evropské společnosti
 4. 4. HORIZON 2020 – MSP • cíl 20% rozpočtu pilířů Vedoucí postavení průmyslu a Společenské výzvy • přístup k rizikovému financování • Eurostars 2 • také Marie Skłodowska-Curie akce, FET, EIT projekty spolupráce 13% SME instrument 7%
 5. 5. HORIZON 2020 – PROJEKTY SPOLUPRÁCE • minimálně 3 subjekty ze 3 členských nebo asociovaných zemí • pracovní program = plán výzev • 1 projekt = 1 míra podpory • 100% na výzkumné a inovativní akce • 70 % na inovativní akce
 6. 6. HORIZON 2020 – SME INSTRUMENT Fáze 1: koncept a studie proveditelnosti Fáze 2: výzkum, vývoj, uvedení na trh Fáze 3: komercializace paušál 50 tis. EUR 0,5 – 2,5 mil. EUR finanční nástroje max. 6 měsíců 1 – 2 roky podnikatelský plán prodejný produkt uvedení na trh koučink (3 dny/12 dnů)
 7. 7. HORIZON 2020 – SME INSTRUMENT • vysoce rizikové inovace v ICT • nanotechnologie, pokročilé výrobní či materiálové technologie • vesmírný výzkum • klinický výzkum pro validaci biomarkerů a diagnostických prostředků* • udržitelná potravinářská výroba • moře a oceány • nízkouhlíkové energetické systémy • ekologická a integrovaná doprava • ekoinovace a udržitelné zdroje surovin • městská kritická infrastruktura • biotechnologické průmyslové procesy • mobilní aplikace pro e-government (2015) • inovace business modelů MSP (2015)
 8. 8. HORIZON 2020 – SME INSTRUMENT • žadatelem pouze malý či střední podnik • radikálně inovativní projekty a globální dopad • financování 70% (výjimka 100%*) • pouze 1 návrh projektu či schválený projekt pro obě fáze • doporučení začít fází 1
 9. 9. HORIZON 2020 – SME INSTRUMENT • kontinuální příjem žádostí • Fáze 1: 10 stran • Fáze 2: 30 stran • uzávěrky: Fáze 1 – 2014 Fáze 2 – 2014 Fáze 1 – 2015 Fáze 2 – 2015 18/03/2015 18/03/2015 18/06/2014 17/06/2015 17/06/2015 24/09/2014 09/10/2014 17/09/2015 17/09/2015 17/12/2014 17/12/2014 16/12/2015 16/12/2015
 10. 10. HORIZON 2020 – RIZIKOVÉ FINANCOVÁNÍ • půjčky a záruky • investiční a rizikové financování
 11. 11. HORIZON 2020 – RIZIKOVÉ FINANCOVÁNÍ záruky: • financování inovačních projektů • zvýhodnění úrokové sazby • firmy s historií i začínající podnikatelé • Česká spořitelna – TOP Inovace – 10 až 100 mil. Kč, 5 až 7 let • Komerční banka – EuroInovace – 0,65 až 77 mil. Kč, 2 až 7 let
 12. 12. HORIZON 2020 – EUROSTARS 2 • podpora mezinárodní spolupráce MSP • minimálně 2 účastníci ze 2 zemí • výstupem nové nebo vylepšené produkty či služby zavedené na trh do dvou let • financování 50% (max. 3 mil. Kč/rok) • maximálně 3 roky • průměrný projekt: 3-4 účastníci z 2-3 zemí, 29 měsíců, 1,4 mil. EUR • aktuální uzávěrka: 11. září 2014
 13. 13. HORIZON 2020 – MSC AKCE • mezinárodní a mezisektorová spolupráce • Inovativní školící sítě (ITN) – společné doktorské studijní programy – 3 až 36 měsíců, začínající výzkumní pracovníci • Mezinárodní a mezisektorové výměnné pobyty (RISE) – mobilita výzkumných, technických a řídících pracovníků v rámci společného projektu – 1 až 12 měsíců, začínající i zkušení výzkumní pracovníci
 14. 14. HORIZON 2020 – FAST TRACK TO INNOVATION • podpora rychlého zavádění inovací • volná volba témat • maximálně 5 partnerů • financování 70% (maximálně 3 mil. EUR) • kontinuální příjem žádostí • první výzva duben 2015
 15. 15. Děkuji za pozornost Monika Vrbková / Specialistka pro mezinárodní projekty JIC, zájmové sdružení právnických osob
 • profirmyeu

  Oct. 6, 2015

Prezentace o příležitostech financování pro malé a střední podniky v programu Horizon 2020 ze 4. června na akci 120 vteřin pro life sciences

Views

Total views

331

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×