Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Gençliğin Önemi
Kur’an-ı Kerim’e Göre
Allah Kimleri Sever 1
Konu Başlıkları
 Habibi Muhammed Mustafa’yı Sever
 Habibine ...
Allah Kimleri Sever 1
Habibi Muhammed Mustafa’yı Sever
Ey Muhammed!
Biz seni, âlemlere ancak bir rahmet olarak gönderdik.
...
Allah Kimleri Sever 1
Habibi Muhammed Mustafa’yı Sever
Resûlüm!
Biz, seni bütün
insanlara ancak
müjdeleyici ve
uyarıcı bir...
Allah Kimleri Sever 1
Habibi Muhammed Mustafa’yı Sever
Hadis-i Şerif
‘’Sen olmasaydın, ey habibim, bu kâinatı yaratmazdım’...
Allah Kimleri Sever 1
Habibine Tabi Olanları Sever
Ey Resûlüm!
De ki: “Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki,
Allah da sizi se...
Allah Kimleri Sever 1
Habibine Tabi Olanları Sever
Peygamber size neyi
verdiyse onu alın,
size neyi yasak
ettiyse ondan da...
Allah Kimleri Sever 1
Habibine Tabi Olanları Sever
Andolsun ki,
Allah’ın rızasını ve âhiret
gününün saadetini umanlar
ve A...
Allah Kimleri Sever 1
Muhsinleri Sever
Allah yolunda mallarınızı harcayın,
kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın; ...
Allah Kimleri Sever 1
İyilik Edenleri Sever
O takvâ sahibi olanlar, bollukta ve darlıkta Allah rızası için sarfederler,
öf...
Allah Kimleri Sever 1
İyilik Edenleri Sever
Yoksula, yetime ve esire,
kendilerinin arzu ve ihtiyaçları
varken seve seve ye...
Allah Kimleri Sever 1
İhsan Ehlini Sever
Hadis-i Şerif
‘’İhsan, senin Allah’a, onu görüyormuş gibi ibadet etmendir.
Her ne...
Allah Kimleri Sever 1
İhsan Ehlini Sever
İman edip sâlih amellerde bulunanlara, takvâlı oldukları
Allah’ın emrine uygun ya...
Allah Kimleri Sever 1
Tevbe Edenleri ve Temizlenenleri Sever
Ruh Temizliği
O nefsini günahlardan tertemiz yapan, muhakkak ...
Allah Kimleri Sever 1
Tevbe Edenleri ve Temizlenenleri Sever
Beden Temizliği
Ey iman edenler!
Namaza kalktığınız zaman abd...
Allah Kimleri Sever 1
Tevbe Edenleri ve Temizlenenleri Sever
Beden Temizliği
Ey Âdemoğulları!
Her mescidde yani secde edec...
Allah Kimleri Sever 1
Tevbe Edenleri ve Temizlenenleri Sever
Hadis-i Şerif
‘’Temizlik imanın yarısıdır.’’
(Müslim, Taharet...
Allah Kimleri Sever 1
Tevbe Edenleri Sever
Ey iman edenler! Tam ve kesin (örnek olacak) bir tevbe ile Allah’a yönelin.
(Ta...
Allah Kimleri Sever 1
Müslüman Allah’ın Rahmetinden Ümidini Kesmez
“Allah’ın lütfundan ümidinizi kesmeyin.
Çünkü kâfirler ...
Allah Kimleri Sever 1
Sabredenleri Sever
Ey iman edenler!
Nefsinizin arzularına, çeşitli zorluklara, her türlü düşmanların...
Allah Kimleri Sever 1
Sabredenleri Sever
Ey iman edenler!
Sabır ve namaz/dua ile Allah’dan yardım isteyin.
Şüphesiz Allah ...
Allah Kimleri Sever 1
Sabredenleri Sever
Hadis-i Şerif
Mü’minin durumu gıbta ve hayranlığa şayandır.
Çünkü her hali kendis...
Allah Kimleri Sever 1
Allah Kimleri Sever 1
Konulu Slaytı Bitirdiniz!
Selam ve Dua ile
Hazırlayan
Salih Sinanoğlu
İletişim...
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
Allah Kimleri Sevmez
Next
Upcoming SlideShare
Allah Kimleri Sevmez
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Allah Kimleri Sever 1

Download to read offline

iletisim: sinanoglusalih@gmail.com

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Allah Kimleri Sever 1

 1. 1. Gençliğin Önemi Kur’an-ı Kerim’e Göre Allah Kimleri Sever 1 Konu Başlıkları  Habibi Muhammed Mustafa’yı Sever  Habibine Tabi Olanları Sever  Allah İhsan Ehlini Sever  Allah Muhsinleri Sever  Allah Tevbe Edenleri ve Temizlenenleri Sever  Allah İyilik Edenleri Sever  Allah Sabredenleri Sever (Sunum 20 sayfadan oluşmaktadır)
 2. 2. Allah Kimleri Sever 1 Habibi Muhammed Mustafa’yı Sever Ey Muhammed! Biz seni, âlemlere ancak bir rahmet olarak gönderdik. (Enbiya Suresi, 107) Ve şüphesiz sen, pek büyük bir ahlâk üzerindesin. (Kalem Suresi, 4)
 3. 3. Allah Kimleri Sever 1 Habibi Muhammed Mustafa’yı Sever Resûlüm! Biz, seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı bir peygamber olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. (Sebe Suresi, 28)
 4. 4. Allah Kimleri Sever 1 Habibi Muhammed Mustafa’yı Sever Hadis-i Şerif ‘’Sen olmasaydın, ey habibim, bu kâinatı yaratmazdım’’ (El-Acluni, Keşfül Hafa 2/232) Hadis-i Şerif ‘’Ben Abdullah’ım ve peygamberlerin sonuncusuyum. Daha Adem çamur halinde iken ben peygamber idim. Dedem İbrahim’in duası, İsa’nın kavmine verdiği müjdesiyim…’’ (Ahmed İbn-i Hanbel 4/127,128. 5/262)
 5. 5. Allah Kimleri Sever 1 Habibine Tabi Olanları Sever Ey Resûlüm! De ki: “Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayan ve merhamet edendir.” (Âl-i İmrân Suresi, 31) Kim Peygamber’e itaat ederse, muhakkak Allah’a itaat etmiş olur. Kim de itaatten yüz çevirirse üzülme, biz seni onların üzerine bir bekçi göndermedik. (Nisa Suresi, 80)
 6. 6. Allah Kimleri Sever 1 Habibine Tabi Olanları Sever Peygamber size neyi verdiyse onu alın, size neyi yasak ettiyse ondan da vazgeçin.” (Haşr Suresi, 7)
 7. 7. Allah Kimleri Sever 1 Habibine Tabi Olanları Sever Andolsun ki, Allah’ın rızasını ve âhiret gününün saadetini umanlar ve Allah’ı çokça ananlar için Allah’ın Resûlü’nde, sizin için, pek güzel bir örnek vardır. (Ahzab Suresi, 21)
 8. 8. Allah Kimleri Sever 1 Muhsinleri Sever Allah yolunda mallarınızı harcayın, kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın; iyilik edin. Şüphesiz ki Allah, iyilik edenleri sever. (Bakara Suresi, 195) Akrabaya, yoksula, yolda kalmışa iyilik ve yardımla hakkını ver, malını lüzumsuz yere saçıp savurma! Çünkü malı saçıp savuranlar, şeytanın kardeşleri olmuşlardır. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür. (İsra Suresi, 26-27)
 9. 9. Allah Kimleri Sever 1 İyilik Edenleri Sever O takvâ sahibi olanlar, bollukta ve darlıkta Allah rızası için sarfederler, öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah iyilik yapan ve güzel davrananları sever. (Âl-i İmrân Suresi, 134) Onlar Tevrat’ta gerek Resûl-i Ekrem’e, gerek diğer ahkâma ait kelimeleri, yerlerinden kaldırıp değiştirirler. Onlar uyarıldıkları şeylerden nasiplenmeyi de unuttular terkettiler, hevâlarına tâbi oldular. Resûlüm! İçlerinden pek azı hariç, onlardan yana daima bir hainliğin farkına varıp durursun. Yine de onları affet ve aldırma! Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. (Mâide Suresi, 13)
 10. 10. Allah Kimleri Sever 1 İyilik Edenleri Sever Yoksula, yetime ve esire, kendilerinin arzu ve ihtiyaçları varken seve seve yemek yedirirler: “Doğrusu biz sizi, sadece Allah’ın rızası için yediriyoruz, sizden bir karşılık ve teşekkür de istemiyoruz, çünkü biz yüzleri ekşiten ve asık suratlı yapan dehşetli ve kara bir günde Rabbimizden korkarız.” derlerdi. (İnsan Suresi, 8-9-10)
 11. 11. Allah Kimleri Sever 1 İhsan Ehlini Sever Hadis-i Şerif ‘’İhsan, senin Allah’a, onu görüyormuş gibi ibadet etmendir. Her ne kadar sen O’nu görmüyor da, muhakkak ki O seni görüyor.’’ (Buhari, İman, Hadis No: 47)
 12. 12. Allah Kimleri Sever 1 İhsan Ehlini Sever İman edip sâlih amellerde bulunanlara, takvâlı oldukları Allah’ın emrine uygun yaşadıkları/günahlardan sakındıkları ve hakkıyla iman edip sâlih amellere devam ettikleri, yine takvâlı olup kesin inandıkları, nihayet takvâ ile beraber güzel ve hayırlı harekette bulundukları sürece, haram olunmadan önce yiyip içtikleri haram şeylerden dolayı bir günah yoktur. Allah iyilikte ve güzel harekette bulunanları sever. (Mâide Suresi, 93)
 13. 13. Allah Kimleri Sever 1 Tevbe Edenleri ve Temizlenenleri Sever Ruh Temizliği O nefsini günahlardan tertemiz yapan, muhakkak kurtulup umduğuna ermiştir. Onu günahlarla örtüp gömen de elbette ziyana uğramıştır. (Şems Suresi, 9-10) Beden ve Ruh Temizliği Elbiseni kendini, kişiliğini ve seni çevreleyeni her türlü kirden arındır. (Müddesir Suresi, 4) Allah Temizlenenleri Sever Allah, çokça tevbe edenleri de sever, çok temizlenenleri de sever.” (Bakara Suresi, 222)
 14. 14. Allah Kimleri Sever 1 Tevbe Edenleri ve Temizlenenleri Sever Beden Temizliği Ey iman edenler! Namaza kalktığınız zaman abdestli olun bunun için yüzlerinizi, dirseklere kadar dirsekler dahil ellerinizi yıkayın, ellerinizi yeniden ıslatıp başlarınızı meshedin ve her iki topuğa kadar da topuklar dahil ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp iseniz tam temizlenin boy abdesti alın. Eğer hasta yahut yolculukta iseniz veya sizden biri abdest bozmadan gelmişse veya kadınlarla temasta cinsî münasebette bulunmuşsa, bu halde su da bulamamışsanız, temiz bir toprağa niyetle yönelin, yüzlerinize ve ellerinize ondan sürün. Allah size bir güçlük çıkartmayı istemez, fakat şükredesiniz diye sizi maddî ve mânevî / bedensel ve ruhsal yönden tertemiz yapmayı ve üzerinize din ve dünyanıza ait nimetini tamamlamayı ister. (Maide Suresi, 6)
 15. 15. Allah Kimleri Sever 1 Tevbe Edenleri ve Temizlenenleri Sever Beden Temizliği Ey Âdemoğulları! Her mescidde yani secde edeceğiniz zaman ve mekânda ziynet olan temiz ve güzel elbisenizi alın, giyinin. (Araf Suresi, 31) Ruh Temizliği O nefsini günahlardan tertemiz yapan, muhakkak kurtulup umduğuna ermiştir. Onu (günahlarla) örtüp gömen de elbette ziyana uğramıştır. (Şems Suresi, 9-10) Hadis-i Şerif Çevre Temizliği Avlularınızı temizleyiniz ve Yahudilere benzemeyiniz. Şüphesiz ki Allah güzledir, güzeli sever, cömerttir, cömertliği sever: kerem sahibidir, iyiliği sever. (Şems Suresi, 9-10)
 16. 16. Allah Kimleri Sever 1 Tevbe Edenleri ve Temizlenenleri Sever Hadis-i Şerif ‘’Temizlik imanın yarısıdır.’’ (Müslim, Taharet, Tirmizi, Davaat 86) Tevbe Edenleri Sever Ey mü’minler! Hepiniz Allah’a tevbe edin ve emirlerini yerine getirin ki kurtuluşa eresiniz. (Nur Suresi, 31) Tevbe Edenleri Sever “Rabbinizden mağfiret dileyin, sonra O’na tevbe edin ki, sizi belirlenmiş bir vakte kadar güzel bir geçimle faydalandırsın ve her erdemli/iyi hareket sahibine de lâyık olduğu ihsanını/mükâfatını versin. (Hud Suresi, 3)
 17. 17. Allah Kimleri Sever 1 Tevbe Edenleri Sever Ey iman edenler! Tam ve kesin (örnek olacak) bir tevbe ile Allah’a yönelin. (Tahrim Suresi, 8) Ey mü’minler! Hepiniz Allah’a tevbe edin ve emirlerini yerine getirin ki kurtuluşa eresiniz. (Nur Suresi, 31) Onlar, kullarından tevbeyi ve sadakaları yalnız Allah’ın kabul edeceğini hâlâ bilmediler mi? Gerçekten Allah, tevbeyi çokça kabul edendir, çok merhamet edendir. (Tevbe Suresi, 104)
 18. 18. Allah Kimleri Sever 1 Müslüman Allah’ın Rahmetinden Ümidini Kesmez “Allah’ın lütfundan ümidinizi kesmeyin. Çünkü kâfirler toplumundan başkası Allah’ın rahmetinden ümit kesmez.” (Yusuf Suresi, 87) “Ey milletim! Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra O’na tevbe edin O’na yönelin ki, üzerinize gökten bol bol rahmet (ve bereket) göndersin, kuvvetinize kuvvet katsın sizi çoğaltsın. Artık siz de günahkârlar olarak Allah’dan yüz çevirip durmayın.” (Hud Suresi, 52)
 19. 19. Allah Kimleri Sever 1 Sabredenleri Sever Ey iman edenler! Nefsinizin arzularına, çeşitli zorluklara, her türlü düşmanlarınıza karşı dayanın, sabır ve sebat yarışına girin, murâbıt olun (nöbet halinde imiş gibi bekleyin, cihada hazırlıklı olun ve Allah’dan korkun emirlerine uygun yaşayın ki kurtuluşa eresiniz. (Ali İmran Suresi, 200) Nice peygamberler vardır ki onlarla birlikte Allah erleri birçok cemaat savaştı da, Allah yolunda kendilerine gelen meşakkatlerden dolayı gevşeyip yılmadılar, zayıflık gösterip boyun eğmediler. Allah sabır ve sebat edenleri sever. (Ali İmran Suresi, 146)
 20. 20. Allah Kimleri Sever 1 Sabredenleri Sever Ey iman edenler! Sabır ve namaz/dua ile Allah’dan yardım isteyin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. (Bakara Suresi, 153) Ey Resûlüm! Sabredenlere lütuf ve ihsanımı müjdele! Öyle ki onlar, kendilerine bir bela geldiği zaman ancak: “Biz Allah için (teslim olmuş kullar)ız ve elbette biz, yine O’na döneceğiz.” derler. (Bakara Suresi, 155-156)
 21. 21. Allah Kimleri Sever 1 Sabredenleri Sever Hadis-i Şerif Mü’minin durumu gıbta ve hayranlığa şayandır. Çünkü her hali kendisi için bir hayır sebebidir. Böylesi bir özellik sadece mü’minde vardır. Sevinecek olsa şükreder, bu onun için hayır olur. Başına bir bela gelecek olsa sabreder, bu da onun için hayır olur. (Müslim, Zühd 64)
 22. 22. Allah Kimleri Sever 1 Allah Kimleri Sever 1 Konulu Slaytı Bitirdiniz! Selam ve Dua ile Hazırlayan Salih Sinanoğlu İletişim: sinanoglusalih@gmail.com
 • Salihzduruk

  Jun. 10, 2015

iletisim: sinanoglusalih@gmail.com

Views

Total views

1,732

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

4

Actions

Downloads

8

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×