Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Gençliğin Önemi
Kur’an-ı Kerim’e Göre
Allah Kimleri Sever 2
Konu Başlıkları
 Allah Tevekkül Edenleri Sever
 Allah Adalet...
Allah Kimleri Sever 2
Tevekkül Edenleri Sever
Hiç ölmeyen, daima diri Hayy ve Bâkî olan Allah’a güvenip dayan,
O’nu hamd i...
Allah Kimleri Sever 2
Tevekkül Edenleri Sever
Ona, tahmin etmediği yerden rızık verir.
Kim de Allah’a güvenip dayanırsa, O...
Allah Kimleri Sever 2
Tevekkül Edenleri Sever
“Eğer Allah’a hakkıyla tevekkül etseydiniz,
sabah aç çıkıp akşam tok dönen k...
Allah Kimleri Sever 2
Adaletli Davrananları Sever
Onlar yalan dinlemeye çok meraklı ve haram rüşvet yemeye pek düşkündürle...
Allah Kimleri Sever 2
Adaletli Davrananları Sever
Birileri hakkında söz söylediğiniz zaman,
akrabanız da olsa adaleti göze...
Allah Kimleri Sever 2
Adaletli Davrananları Sever
Eğer mü’minlerden iki topluluk birbirleriyle vuruşurlarsa,
hemen araları...
Allah Kimleri Sever 2
Muttakileri Sever
Doğrusu mallarınız ve evlatlarınız sizin için bir fitne (bir imtihan konusu)dur.
A...
Allah Kimleri Sever 2
Muttakileri Sever
Çünkü onlar, Allah’dan gelecek hiçbir şeyi asla senden savamazlar.
Şüphesiz zaliml...
Allah Kimleri Sever 2
Muttakileri Sever
Ey ibadet edenler!
İyi ve erdemli olmak (yalnızca) yüzlerinizi doğu ve batı tarafı...
Allah Kimleri Sever 2
Muttakileri Sever
Allah’a ve âhiret gününe inananlar, mallarıyla, canlarıyla savaşmaları hususunda
s...
Allah Kimleri Sever 2
Muttakileri Sever
Takvâya erenler Allah’ın emirlerine uygun yaşayanlar var ya,
onlara şeytandan bir ...
Allah Kimleri Sever 2
Mü’minlere Karşı Yumuşak, Kafilere Karşı Şiddetli Davrananları Sever
Mü’minler ancak kardeştirler.
O...
Allah Kimleri Sever 2
Mü’minlere Karşı Yumuşak, Kafilere Karşı Şiddetli Davrananları Sever
Ey Resûlüm!
Genelde ve özellikl...
Allah Kimleri Sever 2
Allah Kendi Yolunda Marsus Gibi Saf Bağlayarak Çarpışanları Sever
Allah, kendi yolunda birbirine kur...
Allah Kimleri Sever 2
Allah Kimleri Sever 2
Konulu Slaytı Bitirdiniz!
Selam ve Dua ile
Hazırlayan
Salih Sinanoğlu
İletişim...
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
Allah Kimleri Sevmez
Next
Upcoming SlideShare
Allah Kimleri Sevmez
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Allah Kimleri Sever 2

Download to read offline

İletisim: sinanoglusalih@gmail.com

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Allah Kimleri Sever 2

 1. 1. Gençliğin Önemi Kur’an-ı Kerim’e Göre Allah Kimleri Sever 2 Konu Başlıkları  Allah Tevekkül Edenleri Sever  Allah Adaletli Davrananları Sever  Allah Muttakileri Sever  Allah Mü’minlere Karşı Yumuşak Kafirlere Karşı Şiddetli Davrananları Sever  Allah Kendi Yolunda Marsus Gibi Saf Bağlayarak Çarpışanları Sever (Sunum 16 sayfadan oluşmaktadır)
 2. 2. Allah Kimleri Sever 2 Tevekkül Edenleri Sever Hiç ölmeyen, daima diri Hayy ve Bâkî olan Allah’a güvenip dayan, O’nu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarından O’nun haberdar olması yeter. (Furkan Suresi, 58) İnananlar artık ancak Allah’a güvenip dayansınlar. (İbrahim Suresi, 11)
 3. 3. Allah Kimleri Sever 2 Tevekkül Edenleri Sever Ona, tahmin etmediği yerden rızık verir. Kim de Allah’a güvenip dayanırsa, O, ona yeter. Şüphesiz ki Allah, emrini yerine getirendir. Allah, her şey için bir ölçü (bir sınır) koymuştur. (Talâk Suresi, 3) Gerçek anlamda inananlar, ancak o kimselerdir ki, Allah’ın adı anıldığı zaman yürekleri titrer, O’nun âyetleri kendilerine okunduğu zaman, bu onların iman nurlarını artırır kuvvetlendirir. Ve (her işlerinde) ancak Rablerine güvenirler. (Enfal Suresi, 2)
 4. 4. Allah Kimleri Sever 2 Tevekkül Edenleri Sever “Eğer Allah’a hakkıyla tevekkül etseydiniz, sabah aç çıkıp akşam tok dönen kuşları rızıklandırdığı gibi sizi de rızıklandırırdı.” (Hadis-i Şerif: Tirmizi)
 5. 5. Allah Kimleri Sever 2 Adaletli Davrananları Sever Onlar yalan dinlemeye çok meraklı ve haram rüşvet yemeye pek düşkündürler. Eğer sana gelirlerse, ister aralarında hükmet, istersen onlardan yüz çevir. Eğer yüz çevirirsen sana hiçbir şekilde zarar veremezler. Eğer hükmedersen aralarında âdil şekilde hükmet. Hiç şüphesiz ki Allah adaletli olanları sever. (Maide Suresi, 42) Ey iman edenler! Allah için adaleti hakkı) ayakta tutan hâkimler, adalet timsâli şâhitler olun. Bir kavme duyduğunuz kin sizi adaletten sapmaya sevketmesin. Âdil davranın, takvâya daha yakın olan da budur. Allah’a karşı takvâlı olun emirlerine uygun yaşayın. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. (Maide Suresi, 8)
 6. 6. Allah Kimleri Sever 2 Adaletli Davrananları Sever Birileri hakkında söz söylediğiniz zaman, akrabanız da olsa adaleti gözetin taraf tutmayın. (Enam Suresi, 152) Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği ve yakınlığı olana özellikle akrabaya muhtaç oldukları şeyleri vermeyi emreder; ahlâksızlığı/hayasızlığı, fenâlığı, zulmü/azgınlığı yasaklar. İyice anlayıp tutasınız diye size böylece öğüt verir. (Nahl Suresi, 90)
 7. 7. Allah Kimleri Sever 2 Adaletli Davrananları Sever Eğer mü’minlerden iki topluluk birbirleriyle vuruşurlarsa, hemen aralarını düzeltin. Eğer onlardan biri, hâlâ Allah’ın hükmüne boyun eğmeyip diğerine saldırırsa, Allah’ın emrine dönünceye kadar saldırana karşı savaşın. Eğer Allah’ın emrine dönerse, artık aralarını adaletle düzeltin ve her işinizde âdil davranın. Çünkü Allah âdil davrananları sever. (Hucurat Suresi, 9)
 8. 8. Allah Kimleri Sever 2 Muttakileri Sever Doğrusu mallarınız ve evlatlarınız sizin için bir fitne (bir imtihan konusu)dur. Allah’ın katında ise büyük mükâfat vardır. O halde gücünüz yettiği kadar Allah’dan korkup emirlerine uygun yaşayın emir ve yasaklarını dinleyin, itaat edin ve kendi iyiliğinize olarak Allah yolunda mallarınızı harcayın. Kim de nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar, kurtuluş ve saadete erenlerin ta kendileridir. (Teğabün Suresi, 15-16)
 9. 9. Allah Kimleri Sever 2 Muttakileri Sever Çünkü onlar, Allah’dan gelecek hiçbir şeyi asla senden savamazlar. Şüphesiz zalimler birbirlerinin dostlarıdır. Allah da muttakîlerin ihlasla emirlerine uygun yaşayanların dostudur. (Casiye Suresi, 19) Haberiniz olsun ki Allah’ın velîlerine dostlarına hiçbir korku yoktur, onlar üzülecek de değillerdir. Onlar, (Allah’a) iman eden ve emirlerine uygun yaşayanlardır. (Yunus Suresi, 62-63)
 10. 10. Allah Kimleri Sever 2 Muttakileri Sever Ey ibadet edenler! İyi ve erdemli olmak (yalnızca) yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Fakat iyi ve erdemli (muttakî) kişi; Allah’a, âhiret gününe, meleklere, Kitab’a Kur’an’a ve peygamberlere inanıp malını, sevgisine rağmen Allah rızası için akrabaya, yetimlere, yoksullara ve yolda/sokakta kalmışlara, dilenenlere ve boyunduruk altında bulunanlara kurtulmaları için veren, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren, ahitleştiği zaman sözlerini yerine getiren, sıkıntıda, hastalıkta ve savaşın şiddetlendiği anda sabredendir. İşte imanlarında, yaptığı iyilik ve taatta doğru olanlar onlardır. Ve takvâya erenler de onlardır. (Bakara Suresi, 177)
 11. 11. Allah Kimleri Sever 2 Muttakileri Sever Allah’a ve âhiret gününe inananlar, mallarıyla, canlarıyla savaşmaları hususunda senden bir bahane ile izin istemezler. Allah, muttakîleri emrine uyan, itaatsizlikten sakınanları çok iyi bilmektedir. (Tevbe Suresi, 44) Andolsun ki, biz, Musa’ya ve Harun’a eğriyi doğrudan ayıran Tevrat’ı, günahlardan sakınanlar için bir ışık ve öğüt olarak verdik. O günahlardan sakınanlar, görmedikleri halde Rablerinden korkarlar. Onlar kıyâmet saatinden de korkup titrerler. (Enbiya Suresi, 48-49)
 12. 12. Allah Kimleri Sever 2 Muttakileri Sever Takvâya erenler Allah’ın emirlerine uygun yaşayanlar var ya, onlara şeytandan bir vesvese dokunduğunda, Allah’ın emirlerini hatırlayıp, hemen hakikati görürler. (A’raf Suresi, 201) Rabbinin huzurunda o gün günahla durmaktan utanıp korkan, bunun için de günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. (Rahman Suresi, 46)
 13. 13. Allah Kimleri Sever 2 Mü’minlere Karşı Yumuşak, Kafilere Karşı Şiddetli Davrananları Sever Mü’minler ancak kardeştirler. O halde kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah’ın emirlerine uygun yaşayın ki, rahmete nâil olasınız. (Hucurat Suresi, 10) Ey iman edenler! Sizden kim dîninden dönerse, o zaman Allah, sizin yerinize kendisinin onları, onların da kendisini sevdiği, mü’minlere karşı gayet alçak gönüllü/yumuşak, kâfirlere karşı da oldukça onurlu ve sert bir toplum getirir ki, onlar Allah yolunda savaşırlar, hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar. Bu Allah’ın lütfudur ki, onu dilediğine verir. Allah lütfu geniş olandır, her şeyi bilendir. (Maide Suresi, 54)
 14. 14. Allah Kimleri Sever 2 Mü’minlere Karşı Yumuşak, Kafilere Karşı Şiddetli Davrananları Sever Ey Resûlüm! Genelde ve özellikle Uhud gazvesinde sen Allah’dan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, elbette onlar etrafından dağılıverirlerdi. O halde onları affet, onlar için mağfiret dile ve umûma ait iş hakkında onlara danış, artık karar verdiğin zaman da, Allah’a güvenip dayan onu yap. Şüphesiz Allah kendisine güvenip dayananları sever. (Ali İmran Suresi, 159) Muhammed Allah’ın Resûlü’dür. Onunla beraber olan (mü’min)ler, kâfirlere karşı çok şiddetli, kendi aralarında ise çok şefkatlidirler. (Fetih Suresi, 29)
 15. 15. Allah Kimleri Sever 2 Allah Kendi Yolunda Marsus Gibi Saf Bağlayarak Çarpışanları Sever Allah, kendi yolunda birbirine kurşunla kenetlenip kaynaşmış bir yapı gibi saf halinde kendi yolunda savaşanları sever. (Saff Suresi, 4) Ey mü’minler! Gerek hafif, gerek ağır olarak kolay zor; silahlı silahsız; binekli yaya; genç yaşlı, hangi halde olursanız olun hep birlikte seferber olun, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Eğer bilirseniz, sizin için bu daha hayırlıdır. (Tevbe Suresi, 41)
 16. 16. Allah Kimleri Sever 2 Allah Kimleri Sever 2 Konulu Slaytı Bitirdiniz! Selam ve Dua ile Hazırlayan Salih Sinanoğlu İletişim: sinanoglusalih@gmail.com
 • Salihzduruk

  Jun. 10, 2015

İletisim: sinanoglusalih@gmail.com

Views

Total views

1,442

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

11

Actions

Downloads

7

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×