Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Gençliğin Önemi
Kur’an-ı Kerim’e Göre
Allah Kimleri Sevmez
Konu Başlıkları
 Allah Kâfirleri Sevmez
 Zalimleri Sevmez
 K...
Allah Kimleri Sevmez
Kâfirleri Sevmez
Yine de ki:
“Allah’a ve Peygamber’e itaat edin.”
Eğer yüz çevirirlerse kâfir olurlar...
Allah Kimleri Sevmez
Zâlimleri Sevmez
Zulüm kavram olarak karanlık, haksızlık, eziyet, işkence,
sınırı aşmak ve Hakk’ı ter...
Allah Kimleri Sevmez
Zâlimleri Sevmez
İnkâr edenlere gelince, onları
dünya ve âhirette en şiddetli
azap ile cezalandıracağ...
Allah Kimleri Sevmez
Zâlimleri Sevmez
İnsanın Allah’a Karşı İşlediği Zulüm
Hani Lokman, oğluna öğüt vererek:
“Ey yavrucuğu...
Allah Kimleri Sevmez
Zâlimleri Sevmez
İnsanın Allah’a Karşı İşlediği Zulüm
Öyle insanlar vardır ki, Allah’dan başkasını pu...
Allah Kimleri Sevmez
Zâlimleri Sevmez
İnsanlar Arasındaki Zulüm
Resûlüm!
Onları, yaklaşan kıyâmet günü için uyar.
O zaman,...
Allah Kimleri Sevmez
Zâlimleri Sevmez
Kötülüğün karşılığı, onun
dengi bir kötülüktür.
Kim de affeder, barışı
sağlarsa, onu...
Allah Kimleri Sevmez
Zâlimleri Sevmez
İnsanın Kendi Kendine Zulmü
“Size verdiğimiz rızkın temiz ve helallerinden yiyin.” d...
Allah Kimleri Sevmez
Kibirlenenleri ve Övünenleri Sevmez
“İnsanları küçümseyip yanağını bükme/yüz çevirme
ve yeryüzünde şı...
Allah Kimleri Sevmez
İsraf Edenleri Sevmez
Elimizdeki Nimetlerin israfı
Ey Âdemoğulları!
Her mescidde yani secde
edeceğini...
Allah Kimleri Sevmez
İsraf Edenleri Sevmez
Hadis-i Şerif
‘’Nehir kenarında abdest alıyor bile olsanız bir damla suyu israf...
Allah Kimleri Sevmez
Fesâdı Sevmez
İnsanlardan öyleleri vardır ki, onun dünya hayatına dair aldatan yaldızlı sözü,
senin h...
Allah Kimleri Sevmez
Fesâdı Sevmez
Kendilerine:
“Yeryüzünde Allah’ın emirleri dışına çıkarak sakın fesat çıkarmayın bozgun...
Allah Kimleri Sevmez
Fesâdı Sevmez
Yahudiler:
“Allah’ın rızık vermede eli bağlı cimridir.” dediler.
Dedikleri yüzünden hay...
Allah Kimleri Sevmez
Günahta ve İnkârda Israr Edenleri Sevmez
“Doğrusu ben, kendilerini bağışlaman için imana gelsinler di...
Allah Kimleri Sevmez
Haddi Aşanları Sevmez
İşte bunlar, Allah’ın sınırlarıdır. Sakın onları ihlâl etmeyin!
Kim Allah’ın sı...
Allah Kimleri Sevmez
Hainliği Meslek Edinmiş Olanları Sevmez
Onlar öyle fâsık kimselerdir ki, iman ettim, müslüman oldum d...
Allah Kimleri Sevmez
Hainliği Meslek Edinmiş Olanları Sevmez
Günah işleyerek kendilerine hainlik edenlerden yana
uğraşma/b...
Allah Kimleri Sevmez
Kötü Söz İ’lân Edilmesini Sevmez
Allah, insanı incitecek kötü sözün açıkça söylenmesini sevmez.
Ancak...
Allah Kimleri Sevmez
Allah Kimleri Sevmez
Konulu Slaytı Bitirdiniz!
Selam ve Dua İle …
Hazırlayan
Salih Sinanoğlu
İletişim...
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
Allah Kimleri Sever 1
Next
Upcoming SlideShare
Allah Kimleri Sever 1
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

1

Share

Allah Kimleri Sevmez

Download to read offline

iletisim: sinanoglusalih@gmail.com

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Allah Kimleri Sevmez

 1. 1. Gençliğin Önemi Kur’an-ı Kerim’e Göre Allah Kimleri Sevmez Konu Başlıkları  Allah Kâfirleri Sevmez  Zalimleri Sevmez  Kibirlenenleri ve Övünenleri Sevmez  İsraf Edenler Sevmez  Fesadı Sevmez  Günahta ve İnkarda Israr Edenleri Sevmez  Haddi Aşanları Sevmez  Hainliği Meslek Edinmiş Olanları Sevmez  Kötü Söz İ’lân Edimesini Sevmez (Sunum 20 sayfadan oluşmaktadır)
 2. 2. Allah Kimleri Sevmez Kâfirleri Sevmez Yine de ki: “Allah’a ve Peygamber’e itaat edin.” Eğer yüz çevirirlerse kâfir olurlar, şüphesiz ki Allah kâfirleri sevmez. (Ali İmran Suresi, 32) Geri çevrilmesi asla mümkün olmayan ecel Allah tarafından, bir gün gelmeden önce, yüzünü dosdoğru dîne İslâm’a) yönelt. O gün kıyâmette insanlar, cennet ve cehenneme gitmek üzere bölük bölük ayrılırlar. Kim küfre saparsa, küfrü/inkârı kendi aleyhinedir. Kim de sâlih amel işlerse, kendileri için cennetteki yerlerine hazırlanmış olurlar. Çünkü Allah, iman edip sâlih ameller işleyenleri lütf u keremi ile mükâfatlandırır. Elbette O, inkâr edenleri sevmez. (Rum Suresi, 43-44-45)
 3. 3. Allah Kimleri Sevmez Zâlimleri Sevmez Zulüm kavram olarak karanlık, haksızlık, eziyet, işkence, sınırı aşmak ve Hakk’ı terketmek gibi manalara gelmektedir. Zulmün zıddı ise adalettir. Adil olanları Allah (cc) bir çok ayette övmüştür. Allah, sizinle dîninizden ötürü savaşmayanlara, dîninizi yaşadığınız için sizlere saygı gösterenlere sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik etmekten ve onlara adaletli davranmaktan menetmez. Çünkü Allah, âdil olanları sever. (Mümtehine Suresi, 8) De ki: “Rabbim bana adaleti ve itidâli emretti. (A’raf Suresi, 29)
 4. 4. Allah Kimleri Sevmez Zâlimleri Sevmez İnkâr edenlere gelince, onları dünya ve âhirette en şiddetli azap ile cezalandıracağım. Onların hiçbir yardımcıları da yoktur. İman edip sâlih ameller işleyenlere gelince, (Allah) onlara mükâfatlarını tastamam verecektir. Allah zalimleri sevmez. (Ali İmran Suresi, 56-57)
 5. 5. Allah Kimleri Sevmez Zâlimleri Sevmez İnsanın Allah’a Karşı İşlediği Zulüm Hani Lokman, oğluna öğüt vererek: “Ey yavrucuğum! Allah’a ortak koşma. Çünkü O’na ortak koşmak büyük bir zulümdür.” demişti. (Lokman Suresi, 13) Açıklama: Zulüm bir şeyi kendi yerinden başka bir yere koymak, bir şeyi, bir kimseyi gayesinin dışında kullanmak veya bir hakkı sahibinden alıp başkasına vermektir. Şirkin en büyük zulüm oluşu da Allah’a ait mâbûdiyet, hâkimiyet ve mâlikiyet gibi hakların Allah’dan başkasına verilmesinden dolayıdır. İnsanın Allah’a Karşı İşlediği Zulüm İman edip de imanlarını zulümle şirkle karıştırmayanlar var ya, işte korkudan emin olmak onların hakkıdır. Onlar doğru yolu bulmuşlardır. (En’am Suresi,82)
 6. 6. Allah Kimleri Sevmez Zâlimleri Sevmez İnsanın Allah’a Karşı İşlediği Zulüm Öyle insanlar vardır ki, Allah’dan başkasını putları, arzu ve hevalarını, yücelttikleri, sevip bağlandıkları şahısları, bazı varlık ve eşyayı, gizli veya açıktan sevip O’na Allah’a denk hâle getirirler; tıpkı Allah’ı sever gibi onları severler, böylece şirke düşerler, Allah yerine onlara bağlanırlar. Hakiki inanmışların Allah’a sevgisi emirlerine itaat ve bağlılığı ise daha kuvvetli ve içtendir. O’na denk hiçbir sevgi beslemezler. Allah’a eş koşup da kendilerine zulmedenler, azabı gördükleri zaman, anlayacakları gibi bütün kuvvet ve kudretin Allah’ta bulunduğunu ve Allah’ın azabının, gerçekten çetin olduğunu keşke (önceden) bilselerdi. (Bakara Suresi, 165) Açıklama: Sevgi ve nefret yeri olan kalp bozulunca, en kötü şeyleri bile sever (Nursî, s. 53). Bir insana, bir toplum hayran oldu mu onu yüceltip kutsallaştırır ve neredeyse onu tanrı mertebesine çıkarır. Bazen de eşyayı kutsallaştırır. Artık bunlar eleştirilemez (Kösemihal, s. 134). Çünkü onlar artık tabulaşmış/putlaşmış olup yapılan her mühim iş ve harekette ona karşı tapınma edâsıyla bağlılıkları nı sunarlar. Bu sosyolojik olay ilkel (klan) kabilelerde daha yaygın halde idi. Bir kimse birini veya bir şeyi Allah için değil de onları Allah yerine veya Allah gibi severse/Allah gibi sevgi gösterirse, şirke düşmüş ve kendine zulmetmiş olur.
 7. 7. Allah Kimleri Sevmez Zâlimleri Sevmez İnsanlar Arasındaki Zulüm Resûlüm! Onları, yaklaşan kıyâmet günü için uyar. O zaman, yürekleri korkudan âdeta gırtlaklarına dayanır; yutkunup dururlar. Zalimlere ne bir yakın akraba ve dost ne de sözü dinlenecek bir şefaatçi vardır. Allah gözlerin hain bakışını da, göğüslerin gizlediği şeyleri de bilir. (Mümin Suresi, 18-19)
 8. 8. Allah Kimleri Sevmez Zâlimleri Sevmez Kötülüğün karşılığı, onun dengi bir kötülüktür. Kim de affeder, barışı sağlarsa, onun mükâfatı Allah’a aittir. Doğrusu O, zulmedenleri sevmez. (Şura Suresi, 40)
 9. 9. Allah Kimleri Sevmez Zâlimleri Sevmez İnsanın Kendi Kendine Zulmü “Size verdiğimiz rızkın temiz ve helallerinden yiyin.” dedik. Onlar (sapmakla), bize değil, fakat kendilerine zulmediyorlardı. (Araf Suresi, 160) İnsanın Kendi Kendine Zulmü Allah, onlara zulmetmiş değildi, fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. (Tevbe Suresi, 70) İnsanın Kendi Kendine Zulmü İkisi de: “Ey Rabbimiz! Biz kendimize yazık ettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan muhakkak biz, ziyana uğrayanlardan oluruz.” dediler. (A’raf Suresi, 23) Açıklama: Kalpte Allah’ın emri yerine, nefsin emri heva ve heves hâkim olursa insan ziyana uğrayanlardan olur (Mukâtil, s. 89).
 10. 10. Allah Kimleri Sevmez Kibirlenenleri ve Övünenleri Sevmez “İnsanları küçümseyip yanağını bükme/yüz çevirme ve yeryüzünde şımarık yürüme! Çünkü Allah, böbürlenen ve kendisini beğenip övünen hiç kimseyi sevmez.” (Lokman Suresi, 18) Gerek yerde, gerek kendi canlarınızda meydana gelen (kıtlık, afet ve hastalık gibi) herhangi bir musibet, biz onu yaratmadan önce mutlaka bir Kitab’da (Levh- i Mahfûz’da) yazılmıştır. Şüphesiz bu, Allah’a göre kolaydır. Her şeyin önceden yazılmış olması elinizden çıkıp gidene üzülmemeniz (Allah’ın takdiri diye boyun eğmeniz) ve O’nun size verdiğiyle de sevinip şımarmamanız içindir. Allah, kendini beğenip övünen hiç kimseyi sevmez. (Hadid Suresi, 22-23)
 11. 11. Allah Kimleri Sevmez İsraf Edenleri Sevmez Elimizdeki Nimetlerin israfı Ey Âdemoğulları! Her mescidde yani secde edeceğiniz zaman ve mekânda ziynet olan temiz ve güzel elbisenizi alın giyinin. Yiyin, için, fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. (A’raf Suresi, 31)
 12. 12. Allah Kimleri Sevmez İsraf Edenleri Sevmez Hadis-i Şerif ‘’Nehir kenarında abdest alıyor bile olsanız bir damla suyu israf etmeyiniz.’’ (İbn-i Mace, Taharet, Hadis No: 48) Hadis-i Şerif "Ademoğlu karnından daha kötü bir kap doldurmamıştır. Oysa ki Ademoğlu için belini doğrultacak birkaç lokma yeterlidir. Şayet mutlaka yemesi gerekiyorsa, o zaman midesinin üçte birini yemek, üçte birini su, üçte birini de nefes için ayırsın." (Tirmizi, Zühd, 47) Hadis-i Şerif ‘Canının çektiği ve arzu ettiğin her şeyi yemen, şüphesiz israftır.’’ (İbn-i Mace, Et’ime, Hadis No: 51)
 13. 13. Allah Kimleri Sevmez Fesâdı Sevmez İnsanlardan öyleleri vardır ki, onun dünya hayatına dair aldatan yaldızlı sözü, senin hoşuna gider ve hatta bunlar, sözlerinin özlerine uyduğu konusunda da Allah’ı şâhit tutar. Halbuki gerçekte o, İslâm’ın ve müslümanların en azılı düşmanıdır. O, dönüp gidince veya iş başına geçince, Allah’ın emrine karşı gelmek ve hevasına uymakla ülkede fesat çıkarmaya, harsı ekonomiyi, kültürü ve nesli mahvetmeye çalışır. Allah ise fesadı/bozgunculuğu sevmez. (Bakara Suresi, 204-205)
 14. 14. Allah Kimleri Sevmez Fesâdı Sevmez Kendilerine: “Yeryüzünde Allah’ın emirleri dışına çıkarak sakın fesat çıkarmayın bozgunculuk yapmayın!” denildiği zaman: “Bizler sadece düzeltenleriz.” derler. (Bakara Suresi, 11)
 15. 15. Allah Kimleri Sevmez Fesâdı Sevmez Yahudiler: “Allah’ın rızık vermede eli bağlı cimridir.” dediler. Dedikleri yüzünden hay elleri bağlanası ve lanete uğrayasıcalar! İddialarının aksine, O’nun elleri açıktır, nasıl dilerse öyle sarf eder. Resûlüm! Rabbinden sana indirilen âyetler, andolsun ki, onlardan çoğunun azgınlığını ve inkârını artıracaktır. Onların arasına kıyâmet gününe kadar sürecek düşmanlık ve kin bıraktık. Onlar ne zaman savaş için bir ateş yaktılarsa, Allah onu söndürdü yenilgiye uğrattı. Yeryüzünde onlar, zaten Allah’ın emri dışına çıkarak hep bozgunculuğa koşarlar. Allah ise bozguncuları sevmez. (Maide Suresi, 64)
 16. 16. Allah Kimleri Sevmez Günahta ve İnkârda Israr Edenleri Sevmez “Doğrusu ben, kendilerini bağışlaman için imana gelsinler diye ne zaman davet etsem, parmaklarını kulaklarına tıkadılar beni görmemek için elbiselerine büründüler, şirke ve küfre sapmada ısrar ettiler ve büyüklendikçe büyüklendiler.” (Nuh Suresi, 7) Allah faiz ile geleni mahveder, sadakası verilen malları da artırır. Allah, haramı helal sayan ve onda ısrar eden nankör ve günahkârların hiçbirini sevmez. (Bakara Suresi, 276)
 17. 17. Allah Kimleri Sevmez Haddi Aşanları Sevmez İşte bunlar, Allah’ın sınırlarıdır. Sakın onları ihlâl etmeyin! Kim Allah’ın sınırlarını çiğnerse, işte onlar, zalimlerin ta kendileridir. (Bakara Suresi, 229) Ey iman edenler! Allah’ın size helal kıldığı temiz yiyecek ve giyecek şeyleri (kendinize) haram edip yasaklamayın ve sınırı da aşmayın. Çünkü Allah, sınırı aşanları sevmez. (Maide Suresi, 87) Rabbinize gönülden yalvararak gizlice dua edin. Çünkü O, haddi aşanları sevmez. (A’raf Suresi, 55)
 18. 18. Allah Kimleri Sevmez Hainliği Meslek Edinmiş Olanları Sevmez Onlar öyle fâsık kimselerdir ki, iman ettim, müslüman oldum dedikleri halde Allah’a vermiş oldukları taahhüdü teslimiyet ve itaat sözünü bozarlar, hem de Allah’ın birleştirilmesini emrettiği akraba ve müslümanlar, din ile ahlâk ve din ile dünya işleri arasındaki ilişkileri/bağları keserler ve yeryüzünde Allah’ın emrine aykırı hareket ve uygulamalarla toplumda bozgunculuk yaparlar. İşte dünya ve âhirette ziyana uğrayanlar onlardır. (Bakara Suresi, 27) Doğrusu Allah’a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir değer (olan dünyalık) karşılığında satanlar var ya, işte onlara âhirette hiçbir nasip yoktur. Allah, kıyâmet günü onlara hitap etmeyecek, onlara (merhametle) bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onlar için çok acı bir azap vardır. (Ali İmran Suresi, 77)
 19. 19. Allah Kimleri Sevmez Hainliği Meslek Edinmiş Olanları Sevmez Günah işleyerek kendilerine hainlik edenlerden yana uğraşma/bir çaba harcama! Çünkü Allah, hainlikte ısrar eden günahkârları sevmez. (Nisa Suresi, 107) Eğer antlaşma yaptığın bir topluluğun hainlik yapmasından şüphelenip korkarsan, sen de doğrudan ve açıkça antlaşmayı bozup kendilerine atıver. Çünkü Allah, hainleri sevmez. (Enfal Suresi, 58)
 20. 20. Allah Kimleri Sevmez Kötü Söz İ’lân Edilmesini Sevmez Allah, insanı incitecek kötü sözün açıkça söylenmesini sevmez. Ancak zulmedilenler hariç. Allah her şeyi işiten ve bilendir. (Nisa Suresi, 148) Hayasızlığın (serbest bırakılıp) mü’minler içinde yayılmasını arzu edenler için, gerçekten dünyada ve âhirette acıklı bir azap vardır. Bunları Allah bilir, siz bilmezsiniz. (Nur Suresi, 19)
 21. 21. Allah Kimleri Sevmez Allah Kimleri Sevmez Konulu Slaytı Bitirdiniz! Selam ve Dua İle … Hazırlayan Salih Sinanoğlu İletişim: sinanoglusalih@gmail.com
 • Salihzduruk

  Jun. 10, 2015

iletisim: sinanoglusalih@gmail.com

Views

Total views

2,793

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

6

Actions

Downloads

11

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×