Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Gençliğin Önemi
Gençliğin Önemi ve Ehemmiyeti
Konu Başlıkları
 Gençlik ile İlgili Hadisler
 Genç Sahabeler
 M. Es’ad Co...
Gençlik
Peygamber’imizden Gençlere
Mesajlar
Ölüm gelmeden önce hayatın
Hastalık gelmeden önce sağlığın
Meşguliyet gelmeden...
Gençlik
Peygamber’imizden Gençlere
Mesajlar
Efendimiz (sas) buyurmuşlar ki;
‘’Allah tövbe eden
genci sever’’
(Münavi, Feyz...
Gençlik
Peygamber’imizden Gençlere
Mesajlar
1- Adil yöneticiler
2- Rabb’ine ibadet ile yetişen gençler
3- Kalbi mescidlere...
Gençlik
Peygamber’imizden Gençlere
Mesajlar
Efendimiz (sas) buyurmuşlar ki;
Herhangi bir genç
yaşından dolayı
bir ihtiyara...
Gençlik
Genç Yaşta
Müslüman Olan Sahabeler
İbn Ömer 13 Yaş
Zeyd b. Harise 15 Yaş
Abdullah b. Mesut 16 Yaş
Zübeyr b. Avvam ...
Gençlik
Efendimiz’in Gençlere
İlgisi, İltifatı ve Görev Vermesi
Hicrette kendi yatağına Ali’yi yatırmıştır.
Hayber’de sanc...
Gençlik
Cennetle Müjdelenen Genç Sahabe
Sa’d b. Ebu Vakkas (r.a)
Sa’d b. Ebu Vakkas (r.a) Hazretleri
ilk iman edenlerden o...
Gençlik
Kahraman Genç Sahabe
Üsâme b. Zeyd (r.a)
Üsâme, bir çok sahabi gibi, küçük
yaştan itibaren savaşlara katılmayı
arz...
Gençlik
İstanbul’u Fetheden Genç Komutan
Tarih: 2 Nisan - 29 Mayıs 1453
Yer: İstanbul (Constantinople)
Osmanlı Ordusu ve B...
Gençlik
Gençlere Önemli Tavsiyeler
(Prof. Dr. Mahmud Es’ad Coşan Rh.A)
Hikmetli, ibretli, faydalı, menfaatli, sevaplı,
nur...
Gençlik
Gençlere Önemli Tavsiyeler
(Prof. Dr. Mahmud Es’ad Coşan Rh.A)
Yalnız kendini, nefsini, keyfini,
zevkini
düşünmekt...
Gençlik
Gençlere Önemli Tavsiyeler
(Prof. Dr. Mahmud Es’ad Coşan Rh.A)
İslâm’a ve müslümanlara her yönden
faydalı olmanın ...
Gençlik
Gençlere Önemli Tavsiyeler
(Prof. Dr. Mahmud Es’ad Coşan Rh.A)
Her gün hatalarını,
başarılarını, çalışmalarını,
am...
Gençlik
Kötü Huylar
Cahillik
Dedikodu
Cimrilik
Fitne Fesat Çıkarmak
Tembellik SabırsızlıkÖfke ve Asabiyet
NankörlükKüfür E...
Gençlik
Güzel Huylar
İlim Öğrenmek
Cömertlik
Selam Vermek
Çalışkanlık Sabırlı OlmakAffedici Olmak
Güzel Söz Söylemek
Mütev...
Gençlik
Ahir Zamanda Örnek Bir Genç Olmaya Hazır Mısınız ?
Bize indirilen Kur’an-ı Kerim’i okumalıyız.
Peki Ne
Yapmalıyız ...
Gençlik
Değerli Gençler!
Dünya Müslümanlarını Unutmayalım !
Dünya’nın dört bir yanında
bizim gibi düşünen
milyonlarca kard...
Gençlik
Alemlerin Rabb’inden Bizlere Müjde Var!
Kim de Allah’a saygı duyup emirlerine uyarsa,
Allah ona selamete çıkacak b...
Gençlik
Gençlik
Konulu Slaytı Bitirdiniz!
Selam ve Dua İle …
Hazırlayan
Salih Sinanoğlu
İletişim: sinanoglusalih@gmail.com
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
Peygamber Efendimiz
Next
Upcoming SlideShare
Peygamber Efendimiz
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Gençlik - Gençliğin Önemi

Download to read offline

iletisim: sinanoglusalih@gmail.com

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Gençlik - Gençliğin Önemi

 1. 1. Gençliğin Önemi Gençliğin Önemi ve Ehemmiyeti Konu Başlıkları  Gençlik ile İlgili Hadisler  Genç Sahabeler  M. Es’ad Coşan (Rh.A) – Gençlere Tavsiyeler  İyi ve Kötü Huylar  Ahir Zamanda Özlenen Genç  Dünya Müslümanları (Sunum 18 sayfadan oluşmaktadır)
 2. 2. Gençlik Peygamber’imizden Gençlere Mesajlar Ölüm gelmeden önce hayatın Hastalık gelmeden önce sağlığın Meşguliyet gelmeden önce boş vaktin İhtiyarlık gelmeden önce gençliğin Fakirlik gelmeden önce zenginliğin Efendimiz (sas) buyurmuşlar ki; 5 şey gelmeden önce 5 şeyin kıymetini bilin. (Buhari, Rikâk 3 ; Tirmizi, Zühd, 25)
 3. 3. Gençlik Peygamber’imizden Gençlere Mesajlar Efendimiz (sas) buyurmuşlar ki; ‘’Allah tövbe eden genci sever’’ (Münavi, Feyzül Kadir, 2/228)
 4. 4. Gençlik Peygamber’imizden Gençlere Mesajlar 1- Adil yöneticiler 2- Rabb’ine ibadet ile yetişen gençler 3- Kalbi mescidlere bağlı olanlar 4- Allah için birbirini sevenler 5- Güzel ve mevki sahibi bir kadının beraber olma isteğine, ‘’Ben Allah’tan korkarım’’ diye yaklaşmayan genç Efendimiz (sas) buyurmuşlar ki; Allah 7 sınıf insanı hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde (arşının) gölgesinde gölgelendirecektir. (Buhari, Ezan, 36) 6- Sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek kadar gizli sadaka verenler 7- Tenha yerlerde Allah’ı anıp göz yaşı dökebilenler
 5. 5. Gençlik Peygamber’imizden Gençlere Mesajlar Efendimiz (sas) buyurmuşlar ki; Herhangi bir genç yaşından dolayı bir ihtiyara saygı gösterirse Allah’ta o gence yaşlılığında hizmet edecek kimseler gönderir. (Tirmizi, Birr, 75)
 6. 6. Gençlik Genç Yaşta Müslüman Olan Sahabeler İbn Ömer 13 Yaş Zeyd b. Harise 15 Yaş Abdullah b. Mesut 16 Yaş Zübeyr b. Avvam 16 Yaş Talha b. Ubeydullah 17 Yaş Abdurrahman b. Avf 17 Yaş Erkam b. Ebi’l-Erkam 17 Yaş Sad b. Ebi Vakkas 17 Yaş Musab b. Umeyr 18-20 Yaş Cafer b. Ebi Talip 22 Yaş Ali b. Ebi Talip 10 Yaş Diyanet Dergisi (Ay l ı k D e r g i • E k i m 2 0 1 4 • S a y ı 2 8 6)
 7. 7. Gençlik Efendimiz’in Gençlere İlgisi, İltifatı ve Görev Vermesi Hicrette kendi yatağına Ali’yi yatırmıştır. Hayber’de sancağı Ali b. Ebi Talip’e vermiştir. 18 yaşındaki Üsame’yi, Ömer gibi Ebu Bekir gibi ileri gelen cengaver sahabilerin önünde komutan olarak görevlendirmiştir. Musab b.Umeyr’i diplomatik ilişkilerde görevlendirmiştir. Zeydb. Sabit’i vahiy kâtibi olarak yanında bulundurmuştur. Muaz b. Cebel’i genç yaşta Yemen’e davetçi olarak göndermiştir. 16 yaşındaki Erkam b. Ebi’l-Erkam’ın evinde davet için bir alan oluşturmuştur.
 8. 8. Gençlik Cennetle Müjdelenen Genç Sahabe Sa’d b. Ebu Vakkas (r.a) Sa’d b. Ebu Vakkas (r.a) Hazretleri ilk iman edenlerden olup, cennetle müjdelenen ilk sahabelerden biridir. Müslüman olduğunda henüz 17-19 yaşlarında idi. Uhud savaşında müşriklerin üstünlüğü ele geçirdiği ve müslümanların paniğe kapılarak dağıldığı esnada Efendimiz (sas) yanından ayrılmayıp gövdesini siper eden sahabilerden biri de Sa’d b. Ebu Vakkas (r.a) dır. Sa’d b. Ebu Vakkas ok atmakta hünerli idi. Attığı her hedefi vururdu. Allah resulu ona ok veriyor ve şöyle diyordu ‘’At yâ Sa’d, anam babam sana feda olsun’’. Efendimiz bu sözleri o sahabiden başka hiçbir sahabede kullanmamıştır. Annesi müslüman olduğunu öğrenince , ‘’Eğer dininden dönmezsen yemeyip içmeyeceğime yemin ederim’’ diyerek onu dininden döndürmeye çalıştı.
 9. 9. Gençlik Kahraman Genç Sahabe Üsâme b. Zeyd (r.a) Üsâme, bir çok sahabi gibi, küçük yaştan itibaren savaşlara katılmayı arzulamıştır. Üsâme b. Zeyd (r.a), Uhud savaşlarından sonra tüm savaşlara katıldığı gibi bir çok savaşlarda önemli görevler üstlenmiştir. Peygamberimiz hicretin 11. yılında büyük bir ordu hazırlayarak Üsâme’yi bu orduya kumandan tayin etmiştir. (İbn sad et Tabakatül kübra 2/151) Nitekim Uhud günü 15 yaşından küçük olmasına rağmen kendi yaşıtları olan Abdullah b. Ömer, Zeyd B. Sabit, Bera b. Azib’le beraber savaşa katılmak istemiştir. Fakat yaşları tutmadığından izin verilmemiştir. Hendek günü ise savaşmalarına izin verilmiştir.
 10. 10. Gençlik İstanbul’u Fetheden Genç Komutan Tarih: 2 Nisan - 29 Mayıs 1453 Yer: İstanbul (Constantinople) Osmanlı Ordusu ve Bizans İmparatorluğu karşı karşıya. Osmanlı'lar İstanbul'u ele geçirdi, Bizans İmparatorluğu yıkıldı. Osmanlı Kumandanı: Fatih Sultan Mehmed Han Yaş: 21
 11. 11. Gençlik Gençlere Önemli Tavsiyeler (Prof. Dr. Mahmud Es’ad Coşan Rh.A) Hikmetli, ibretli, faydalı, menfaatli, sevaplı, nurlu ibadet ve taatleri eksiksiz îfâ eyle, Rabbinin rızasını gözet, âhiret hesabını unutma! İslâm’ın pak, mâkul, sağlam, doğru, mantıklı, ilmî ve ulvî itikadını iyi öğren! Panzehir Dergisi, sy. 21 (1992) Zamanını iyi değerlendir, zaman kayıplarını azaltmaya, verimli saatlerini arttırmaya gayret et! Ailene veya sorumlusu olduğun fertlere sahip ol, onları da kaliteli yetiştirmeye uğraş!
 12. 12. Gençlik Gençlere Önemli Tavsiyeler (Prof. Dr. Mahmud Es’ad Coşan Rh.A) Yalnız kendini, nefsini, keyfini, zevkini düşünmekten kaçın; ana-babanı, akrabanı, ahbabını, dindaşlarını... azınlık müslümanları, mazlum ırkdaşlarını, esir topraklarını... da düşün, hatta hiç hatırından çıkarma, mensup olduğun ümmete karşı vazifelerini iyi îfâ edebilmek için istikbale iyi hazırlan! Panzehir Dergisi, sy. 21 (1992)
 13. 13. Gençlik Gençlere Önemli Tavsiyeler (Prof. Dr. Mahmud Es’ad Coşan Rh.A) İslâm’a ve müslümanlara her yönden faydalı olmanın yollarını ara, bul, sor, îfâ et! İlim yönünden ileri ve güçlü olmaya çalıştığın kadar; irfan, ahlâk, takva, ihlas, ruh ve nefs terbiyesi bakımından da olgun, derin ve yetkin olmaya gayret sarf eyle! Yüksek ve olgun bir çevre edinmeye ve kurmaya çalış, ilm ü irfan meclislerine devam eyle; başka arkadaşlarını da bu güzel topluluklara getirmeye gayret et! Panzehir Dergisi, sy. 21 (1992)
 14. 14. Gençlik Gençlere Önemli Tavsiyeler (Prof. Dr. Mahmud Es’ad Coşan Rh.A) Her gün hatalarını, başarılarını, çalışmalarını, amaçlarının sonuçlarını gözden geçir ve kendini kontrol edip muhasebe eyle; hatalarını ve menfî huylarını bırakmaya, yeni ve güzel hasletler ve daha yüksek vasıflar edinmeye uğraş! Panzehir Dergisi, sy. 21 (1992)
 15. 15. Gençlik Kötü Huylar Cahillik Dedikodu Cimrilik Fitne Fesat Çıkarmak Tembellik SabırsızlıkÖfke ve Asabiyet NankörlükKüfür Etmek Kibirli Olmak Kin ve Nefret İsyan EtmekHırs Haset Saygısızlık Zulüm Suizan Kötü Alışkanlıklar Yalan Söylemek Vefasızlık Emanete Hıyanetlik Etmek Sözünde Durmamak İbadetleri Terketmek Anne Babaya Asi Gelmek Akrabayla İlişkileri Kesmek İftira Etmek Dalga Geçmek Kusur Araştırmak Kıskançlık Sözünde Durmamak
 16. 16. Gençlik Güzel Huylar İlim Öğrenmek Cömertlik Selam Vermek Çalışkanlık Sabırlı OlmakAffedici Olmak Güzel Söz Söylemek Mütevazi Olmak Hoşgörülü Olmak Rıza GöstermekGüvenilir Olmak Kanaatkar Olmak Saygılı OlmakCesur OlmakHüsnü Zan Her Zaman Doğruyu Söylemek Vefalı Olmak Emaneti Muhafaza Etmek Sözünde Durmak İbadetlere Devam Etmek Anne Babaya Hürmet Akrabayla Ziyaretleri Yapmak Yardım Sever Olmak Edepli Olmak Kusur Araştırmamak Kıskanmamak Sözünde Durmak Nazik Olmak Güleryüz Dürüst Olmak
 17. 17. Gençlik Ahir Zamanda Örnek Bir Genç Olmaya Hazır Mısınız ? Bize indirilen Kur’an-ı Kerim’i okumalıyız. Peki Ne Yapmalıyız ? Efendimiz (sas) ‘in ve sahabelerin hayatlarını sahih kaynaklardan öğrenip hayatımızda tatbik etmeliyiz. Yaptığımız her işte her an Allah’ın rızasını düşünmeliyiz. Allah’ın varlığını, birliğini, emir ve yasaklarını tüm insanlığa duyurmanın yollarını aramalı, İslam Düşmanları’nın oyunlarını bozacak metodlar geliştirmeliyiz. Kişisel hayat planımızı yapmalı, hedefler belirlemeli, Kritik ve Analitik Düşünmeliyiz. Suni mazeretler üretmeden kendimizi her an geliştirmeliyiz. Dinimize, ailemize, çevremize, vatanımıza ve müslümanlara karşı sorumluklarımızı unutmamalıyız. Dünya’ya geliş nedenimizi ve ölümü hiç aklımızdan çıkarmamalıyız.
 18. 18. Gençlik Değerli Gençler! Dünya Müslümanlarını Unutmayalım ! Dünya’nın dört bir yanında bizim gibi düşünen milyonlarca kardeşimizin olduğunu unutmayalım …
 19. 19. Gençlik Alemlerin Rabb’inden Bizlere Müjde Var! Kim de Allah’a saygı duyup emirlerine uyarsa, Allah ona selamete çıkacak bir imkan sağlar. Ona, tahmin etmediği yerden rızık verir. Kim de Allah’a güvenip dayanırsa, O, ona yeter. Şüphesiz ki Allah, emrini yerine getirendir. (Talak Suresi, 2-3)
 20. 20. Gençlik Gençlik Konulu Slaytı Bitirdiniz! Selam ve Dua İle … Hazırlayan Salih Sinanoğlu İletişim: sinanoglusalih@gmail.com
 • YusufYavas1

  Dec. 22, 2019
 • BilocanAcar

  Dec. 16, 2019
 • CenkCover

  Dec. 2, 2019
 • CenkEraslan1

  Dec. 2, 2019
 • efikMantam

  Nov. 14, 2018
 • Salihzduruk

  Jun. 10, 2015

iletisim: sinanoglusalih@gmail.com

Views

Total views

5,289

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

4

Actions

Downloads

63

Shares

0

Comments

0

Likes

6

×