Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Mahabharata
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

3

Share

Download to read offline

Psihologia maternitații - un nou domeniu de cercetare

Download to read offline

- Psychological pre- şi peri-natală (pre — până, peri — aproape, lat. natalis — ce se referă la naştere) - ştiinţa despre viaţa psihică a copilului încă nenăscut sau abea născut (ştiinţa despre faza iniţială a dezvoltării umane prenatale şi perinatale).
- Domeniu de cunoaştere (subramură a psihologiei dezvoltării) care cercetează circumstanţele şi legităţile dezvoltării omului la etapele timpurii: prenatală (antenatală),
perinatală (intranatală), neonatală (postnatală) şi influenţa lor asupra întregii vieţi ale individului.
- Dezvoltarea timpurie a copilului (în cadrul relaţiilor diadice, inclusiv perioada până la naştere şi procesul naşterii).
- Psiholologia maternităţii şi a paternităţii ( condiţii ce le crează pentru dezvoltarea copilului).
- Ontogeneza sferei parentale (pregătirea pentru acest rol).
- Influenţa experienţei pre- şi perinatale asupra psihicului omului matur, particularităţile sale de personalitate, relaţiile de cuplu, relaţiile părinţi-copii, corelaţiile psihosomatice şi psihocorporale.


Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Psihologia maternitații - un nou domeniu de cercetare

 1. 1. Psihologia maternităţii- un domeniu nou de cercetare Tatiana Ceban Magistru in Psihologie, lector ULIM
 2. 2. INSTUTUTLUI DE FORMARE ŞI CERCETARE SOCIALĂ FACULTATEA PSIHOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ Universitatea Liberă Interna ională din Moldovaț CONFERINŢA ANUALĂ STUDENŢEASCĂ „SYMPOSIA STUDENTIUM” 16, 20-21 APRILIE 2011 Workshop „Psihologia maternităţii - un domeniu nou de cercetare” 21 aprilie 2011, 15.00-17.30 Moderator: Tatiana Ceban, Magistru in Psihologie, lector Psihologia maternităţii- un domeniu nou de cercetare tsokolovaceban@gmail.com | www.ezercoaching.com
 3. 3. • Prezentare generală • Istorie • Fundamente teoretice • Nivel de dezvoltare la etapa actuală • Aplicaţii practice Psihologia maternităţii- un domeniu nou de cercetare tsokolovaceban@gmail.com | www.ezercoaching.com
 4. 4. Program de lucru: 16.00 -16.15 – introducere 16.15 -16.45 – bloc informa ionalţ 16.45 -17.00 – probă 17.00 -17.45 – bloc informa ionalţ 17.45- 18.15 – exerci iu Ata amentul Prenatalţ ş 18.15 -18.30 - reflec iiţ Psihologia maternităţii- un domeniu nou de cercetare tsokolovaceban@gmail.com | www.ezercoaching.com
 5. 5. Psihologia maternităţii- un domeniu nou de cercetare Psihologia pre- i peri-natalş ă (pre — pân ,ă peri — aproape, lat. natalis — ce se refer la na tere) ă ş tiin aş ţ despre via a psihic a copilului încţ ă ă nen scut sau abea n scut ( tiin a despre fazaă ă ş ţ ini ial a dezvolt rii umane prenatale iţ ă ă ş perinatale) . tsokolovaceban@gmail.com | www.ezercoaching.com
 6. 6. Domeniu de cunoa tereş (subramur a psihologieiă dezvolt rii) care cerceteaz circumstan ele iă ă ţ ş legit ile dezvolt rii omului la etapele timpurii:ăţ ă – Prenatal (antenatal )ă ă – Perinatal (intranatal )ă ă – Neonatal (postnatal )ă ă i influen a lor asupra întregii vie i ale individuluiş ţ ţ . tsokolovaceban@gmail.com | www.ezercoaching.com
 7. 7. Psihologia maternităţii- un domeniu nou de cercetare • Dezvoltarea timpurie a copilului (în cadrul relaţiilor diadice, inclusiv perioada până la naştere şi procesul naşterii) • Psiholologia maternităţii şi a paternităţii ( condiţii ce le crează pentru dezvoltarea copilului) • Ontogeneza sferei parentale (pregătirea pentru acest rol) • Influenţa experienţei pre- şi perinatale asupra psihicului omului matur, particularităţile sale de personalitate, relaţiile de cuplu, relaţiile părinţi- copii, corelaţiile psihosomatice şi psihocorporale tsokolovaceban@gmail.com | www.ezercoaching.com
 8. 8. Psihologia maternităţii- un domeniu nou de cercetare Istorie
 9. 9. Psihologia maternităţii- un domeniu nou de cercetare • Creator – Dr. phil. Gustav Hans Graber, care în 1971 a format la Viena un grup interna ional de cercetareţ • 1986 în Austria a avut loc primul congres sub egida sus ineriiţ psihologiei prenatale, creat Asocia ia Interna ional deă ţ ţ ă psihologie i medicin prenatal i perinatal -ş ă ă ş ă International Society for Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine — ISPPM. Mai tarziu congresele ISPPM se întruneau o dat laă trei ani. • Primul Pre edinte al ISPPM a fostş Dr. phil. Gustav Hans Graber. • Din 1989 – revista interna ional de psihologie i medicinţ ă ş ă prenatal i perinatal (4 edi ii anuale în englez i german )ă ş ă ţ ă ş ă tsokolovaceban@gmail.com | www.ezercoaching.com
 10. 10. Psihologia maternităţii- un domeniu nou de cercetare – În Rusia prima Asocia ie - 1994 or. Ivanovo.ţ – Din 2007- Институт перинатальной психологии и психологии репродуктивной сферы http://www.perinatalpsy.ru/institut/institut.html – Rom nia –ă Dr. Alin Cristinel Cotiga – Dou c r i – „O incursiune in psihologiaă ă ţ prenatal ” , 2 volume, 2010ă tsokolovaceban@gmail.com | www.ezercoaching.com
 11. 11. • începutul sec. XX în literatura mondial puteau fiă g site doar cercet ri unice la tema dată ă ă • mijlocul secolului XX puteau fi citate aproape 500 de astfel de lucr ri.ă • anii 1960 i 1970 aproape 2000 de c r i, articole,ş ă ţ documente Psihologia maternităţii- un domeniu nou de cercetare tsokolovaceban@gmail.com | www.ezercoaching.com
 12. 12. Fundamente teoretice Psihologia maternităţii- un domeniu nou de cercetare
 13. 13. Psihologia maternităţii- un domeniu nou de cercetare – Modele psihoanalitice - Graber, Caruso, Krus • Concepte teoretice i metodologice a psihologieiş dezvolt rii -ă Schindler • Embriologiei – Blechschmidt – Psihoneuroendocrinologia sarcinii i na terii - Fedor-ş ş Freybergh - Psihologie – medicinin – neurologie – genetic –ă ă ginecologie – obstetric –neonatologie – pediatrieă - endocrinologie tsokolovaceban@gmail.com | www.ezercoaching.com
 14. 14. Psihologia maternităţii- un domeniu nou de cercetare • teoria ataşamentului mamă-făt, factori care influenţează ataşamentul mamă-făt, trauma prenatală • teoria lui Stanislav Grof privind stadialitatea experienţei naşterii, naşterea ca traumă şi sistemul de experienţe condensate • teoria epigenetică în viziunea lui Bruce Lipton şi implicaţiile ei în sfera dezvoltării psiho-fiziologice • dezbaterea relaţiei minte-corp în concepţia lui Candace Pert • Disponibilitate afectivă maternă, Biringen Z. tsokolovaceban@gmail.com | www.ezercoaching.com
 15. 15. Psihologia maternităţii- un domeniu nou de cercetare Stanislav Grof - evenimentele prenatale se fixează sub forma a 4 matrice de bază, ce corespund cu procesele sarcinii, naşterii şi a perioadei postnatale. – Matricea naivităţii – formează potenţialul de viaţă al omului, posibilităţile acestuia, capacitatea pentru adaptare. (copii doriţi au un potenţial psihic de bază mai mare) – Matricea victimei – se formează din momentul începerii a procesului de naştere până la deschiderea parţială sau completă a colului uterin. Copilul parţial reglează naşterea sa prin eliminarea propriilor hormoni în sângele mamei. (stimularea artificială a naşterii formează o matrice patologică de victimă) tsokolovaceban@gmail.com | www.ezercoaching.com
 16. 16. Psihologia maternităţii- un domeniu nou de cercetare – Matricea luptei – ieşirea din corpul mamei. Caracterizează activismul omului în momentele vieţii cânde de la poziţia lui activă sau pasivă nu depinde nimic. – Matricea libertăţii – începe din momentul naşterii şi se încheie după 7 zile de la naştere, o lună sau... pe parcursul întregii vieţi. (dacă după naştere copilul a fost separat de mamă, atunci libertatea şi independenţa o poate percepe ca şi povară) tsokolovaceban@gmail.com | www.ezercoaching.com
 17. 17. John Bowlby , Mary Ainsworth • atasamentul este o clasa de comportamente sociale cu o functie specifica proprie, care este in mod esential aceea de a putea mentine proximitatea cu o alta fiinta a propriei specii considerate mai puternice si in masura sa protejeze.  • in primul an de viata, un copil, prin experientele timpurii cu persoanele de ingrijire, dezvolta o reprezentare mintala a sinelui si a figurilor de atasament ce raman destul de stabile in timp. Modelele internalizate de reprezentare a sinelui si a celorlalti au scopul de a organiza si procesa informatii referitoare la atasament si de a planifica actiunile viitoare. Psihologia maternităţii- un domeniu nou de cercetare tsokolovaceban@gmail.com | www.ezercoaching.com
 18. 18. Copilul atasat sigur: Este suparat cand mama pleaca lasandu-l in acest loc strain, dar la intoarcerea mamei cauta proximitatea ei si accepta confortul care i se ofera. De asemenea, poate fi putin afectat de plecarea mamei, dar la revenire ii adreseaza un zambet sau ii cauta privirea si se lasa mangaiat. Psihologia maternităţii- un domeniu nou de cercetare tsokolovaceban@gmail.com | www.ezercoaching.com
 19. 19. Psihologia maternităţii- un domeniu nou de cercetare Copilul cu atasament nesigur - anxios-evitant: Este nesigur in explorare, se desprinde greu de mama, este rezervat si timid, la plecarea mamei se calmeaza greu, dupa reintalnire, desi se lasa luat in brate, pastreaza o mica bariera (fie o mana, un cot) intre corpul mamei si al sau fiind vigilent, conform experientelor anterioare. • -          anxios-rezistent: Pare hiperkinetic, nu exploreaza mediul sau o face inconstant, la plecarea mamei este inconsolabil, iar la intoarcerea ei nu se lasa luat in brate, ci se zbate, se loveste incercand “œsa scape”, fuge departe, este rezistent la consolare dorind printr-o astfel de strategie sa transmita toata nefericirea acumulata, de teama ca nu este inteles corect in incercarile lui de a face fata stresului. • -          ambivalent: Copilul este anxios dupa despartirea de mama; este afectat in timpul separarii; ambivalent, cand cauta si evita simultan contactul cu mama. tsokolovaceban@gmail.com | www.ezercoaching.com
 20. 20. Psihologia maternităţii- un domeniu nou de cercetare Copilul cu atasament dezorganizat: • exploreaza mediul haotic, fara scop. La plecarea mamei, se lasa consolat de persoane straine, prezinta un comportament adeziv sau indiferent, atat fata de straini, cat si fata de parinte, nu pare sa diferentieze persoanele familiare de cele straine sau pare indiferent fata de tot sau toate. Acesti copii se pare ca au o istorie in care nu • s-au putut atasa de nici un adult semnificativ, fie prin absenta fizica a acestuia, fie ca nu era disponibil (boala, alcoolism, depresie), existand pentru acesti copii un risc extrem de inalt in personogeneza, cat si pentru psihopatologie sau o existenta marginala. tsokolovaceban@gmail.com | www.ezercoaching.com
 21. 21. Psihologia maternităţii- un domeniu nou de cercetare Disponibilitatea afectivă maternă - Biringen Z •  Afectul sau senzitivitatea - comunicare emoţională dintre părinte şi copil, care se desfăşoară în cea mai mare parte a timpului într-un mod pozitiv, autentic adaptat copilului şi creativ. • Gradul în care părintele oferă copilului structura, schema, modelul de comportament sau de adaptare la anumite situaţii, având de asemenea grijă să respecte „îndrumările” pe care însuşi copilul este capabil să le ofere, este un alt indicator al disponibilităţii afective. • Nonintruzivitatea parentală - capacitatea de a fi disponibil faţă de propriul copil fără a fi intruziv. tsokolovaceban@gmail.com | www.ezercoaching.com
 22. 22. Psihologia maternităţii- un domeniu nou de cercetare •  Nonostilitatea parentală - se referă în mod cât se poate de clar la comportamentele ostile, neprietenoase, agresive ale părintelui. • Implicarea copilului se referă la comportamentul său de angajare a părintelui în joacă alături de el, prin a pune întrebări sau povesti ceva acestuia în legătură cu joaca în care este implicat, sau chiar ai solicita colaborare în faze mai timpurii ale dezvoltării. tsokolovaceban@gmail.com | www.ezercoaching.com
 23. 23. Psiholog pre- şi perinatal • Cunoştinţe în domeniul psihologiei femeii însărcinate şi  a copilului nenăscut, psihologia familiei şi a copilului • Probleme psihosomatice • Aspecte medicale ale sferei reproductive • Experienţă proprie? • Pregătire / specializare Psihologia maternităţii- un domeniu nou de cercetare tsokolovaceban@gmail.com | www.ezercoaching.com
 • DanielaMarincas

  Jan. 27, 2020
 • CorinaCori

  Jul. 13, 2015
 • mioaraianus

  Dec. 29, 2014

- Psychological pre- şi peri-natală (pre — până, peri — aproape, lat. natalis — ce se referă la naştere) - ştiinţa despre viaţa psihică a copilului încă nenăscut sau abea născut (ştiinţa despre faza iniţială a dezvoltării umane prenatale şi perinatale). - Domeniu de cunoaştere (subramură a psihologiei dezvoltării) care cercetează circumstanţele şi legităţile dezvoltării omului la etapele timpurii: prenatală (antenatală), perinatală (intranatală), neonatală (postnatală) şi influenţa lor asupra întregii vieţi ale individului. - Dezvoltarea timpurie a copilului (în cadrul relaţiilor diadice, inclusiv perioada până la naştere şi procesul naşterii). - Psiholologia maternităţii şi a paternităţii ( condiţii ce le crează pentru dezvoltarea copilului). - Ontogeneza sferei parentale (pregătirea pentru acest rol). - Influenţa experienţei pre- şi perinatale asupra psihicului omului matur, particularităţile sale de personalitate, relaţiile de cuplu, relaţiile părinţi-copii, corelaţiile psihosomatice şi psihocorporale.

Views

Total views

1,113

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

12

Actions

Downloads

25

Shares

0

Comments

0

Likes

3

×