Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1
2
3
Vilnius
yra laimingų
žmonių miestas
„Mano pagrin-
dinis tikslas –
kad Vilnius būtų
laimingų žmonių
miestas. Džiugu,
kad ...
4
Vaikų
darželiuose–
dar daugiau
vietų
Pernai į Vilniaus darželius pri-
imtas 7861 mažylis. Atidaryti
nauji savivaldybės v...
5
1000
planuojama sukurti
dar
vietų pastačius
modulinius darželius
„Džiaugiamės iš
tiesų padidėjusiu
darželių prieina-
mum...
6
105,3 mln.
1,3 mln.
Skola mažėjo
sutaupytas
eurų palūkanoms.
Istorinis
lūžis:Vilniaus
skola mažėja
Atsakingas finansų va...
7
- Atsakingas požiūris į miesto
finansus.
- Lėšos nukreipiamos svarbiausiems
miestiečių poreikiams.
- Nešvaistome pinigų ...
8
Vilnius
auga! Daugėja
gerai apmoka-
mų darbo vie-
tų, investici-
jų, paslaugų
centrų
Džiaugiamės paslaugų
centrais
-Viln...
9
Prieš metus įkurta investicijų,
talentų ir turistų pritraukimo
agentūra „Go Vilnius” didžiausią
dėmesį ir jėgas skiria V...
10
34 km34 km
4,7km
Nuveikta:
2015m. Išasfaltuota
gatvių, 8 km žvyrkelių.gatvių,
žvyrkelių.
440
2016m. Išasfaltuota
įvažia...
11
Vilnius
atsinaujina
Taisomi
šaligatviai
ir gatvės
54 km9km
3km
paklota 2017m. bus Išasfal-
tuota apie
gatvių, sutvarkyt...
12
NAUJIENOS
AKTYVAUS
LAISVALAIKIO
MĖGĖJAMS
Paskutinis baseinas Vilniuje pa-
statytas prieš 30 metų. Vilniu-
je atsiras 2 ...
13
vietų stadioną, 3 futbolo aikšteles, lengvosios
atletikos maniežą, sporto muziejų ir kt.
Įvyko daugiafunkcio stadiono Š...
14
iki 2019 m. bus atkurtas Reformatų
sodas, o per šiuos ir ateinančius
metus baigsime tvarkyti visą
Vingio parko teritori...
15
Žaliausia Europos
sostine vadinamame
Vilniuje šiemet
pasodintas rekordinis
skaičius medžių – net
Dėmesio centre –
Lukiš...
16
Upė
grįžta į
miestą
Neries krantinė buvo neremontuo-
ta 40 metų, tad 2015 m. pradėjo-
me tvarkymo darbus. Dabar Neris
t...
17
2017 m. tvarkome
paskutinį kilometrą
„Džiaugiamės,
kad galime
prisidėti prie
Neries atgai-
vinimo pro-
jekto. Jau nuo
a...
18
56
44
38
2016 metais Vilniuje
įvaikinti ir vilniečių
šeimų iš kitų miestų
įvaikinti
vaikai.
2015 m.
2014 m.
Globos
namų...
19
40
Išformuotų vaikų namų pastatus
savivaldybė efektyviai naudoja
vaikų lopšeliams-darželiams
įkurti.
Šiuo metu sostinėj...
20
Sėkmingai
pertvarkytos
savivaldybės
įmonės gerina
rodiklius
„Vilniaus viešasis
transportas“
nuostolius keičia
pelnu
201...
21
veiklos sąnaudos
sumažėjo
31 % 11%Nors šį žiemos sezoną iškrito 5 kar-
tus daugiau sniego nei pernai, kuro
gatvių valym...
22
DAR
PATOGESNIS
IR GREItESNIS
SUSISIEKIMAS
Pagaliau užbaigta ir 3 mėn. anks-
čiau atidaryta pagrindinė mies-
to transpor...
23
500 36
Kalba skaičiai
VVT kasmet perveža
apie
Per metus
nuvažiuojama
tūkstančių keleivių. mln. km.
Sostinės gatvėmis va...
24
- sudarytos galimybės už paslaugas
atsiskaityti e.būdu naudojantis
e.sąskaitomis;
- visą parą veikia klientų aptarnavim...
25
Vilniečių
namuose – pigesnė
šiluma ir vanduo
35% 23%
sumažinta šilumos
kaina vilniečiams.
Nuo 2016 m. gruodžio 1d.
Per ...
26
Vilniuje
daugiau
kultūros
2016 m.
Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo dieną, Lietuvos mokslų
akademijoje pirmą kartą ist...
27
28
7503gyventojai.
Vilniuje deklaravo net
620
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Vilniaus m. savivaldybės tarybos ataskaita 2016

Download to read offline

Vilnius grįžta atsinaujinęs!

Vilniaus m. savivaldybės tarybos ataskaita 2016

 1. 1. 1
 2. 2. 2
 3. 3. 3 Vilnius yra laimingų žmonių miestas „Mano pagrin- dinis tikslas – kad Vilnius būtų laimingų žmonių miestas. Džiugu, kad vilniečiai yra ne tik laimingi, 90 62 vilniečių sako, kad Vilnius yra puikus miestas gyventi. 78 proc. vilniečių savo ateitį sieja tik su Vilniumi – parodė šiemet atlikta Vilniaus miesto gyventojų apklausa. pritaria, kad miestas per pastaruo- sius dvejus metus tvarkomas ge- riau – ypač eismas, viešasis trans- portas, žaliosios miesto erdvės. beveik proc. proc. bet savo ateitį įsivaizduoja būtent Vilniuje“
 4. 4. 4 Vaikų darželiuose– dar daugiau vietų Pernai į Vilniaus darželius pri- imtas 7861 mažylis. Atidaryti nauji savivaldybės vaikų darže- liai: „Ąžuolas“, „Gluosnis“, naujas „Kodėlčiuko“ skyrius, nauja lop- šelio-darželio „Lazdynėlis“ grupė, „Žolynas“. 3500 Kadencijos pradžioje trūko 7000 vietų. Per 2 metus buvo sukurta daugiau kaip naujų vietų sostinės darželiuose - nuo rugsėjo 100 eurų kompensa- cija per mėnesį už vaikų priežiūrą bus skiriama visiems vilniečiams, kuri padės samdant auklę, ar pa- tiems prižiūrint vaikus namuose; - per kadenciją renovuotas rekor- dinis skaičius ugdymo įstaigų – 8 darželiai; - 2014 metų rugsėjo 1 dieną, kol naujoji kompensavimo tvarka dar nebuvo įsigaliojusi, 87 privačias įstaigas lankė apie 3 000 vaikų, o Darbai, skaičiai ir planai, kurie džiugina:
 5. 5. 5 1000 planuojama sukurti dar vietų pastačius modulinius darželius „Džiaugiamės iš tiesų padidėjusiu darželių prieina- mumu. Ne vai- kų suspaudimo grupėse sąskaita, o tikrai sukur- tų naujų vietų pernai rudenį – 120 privačiuose darželiuose ugdomi jau daugiau kaip 5 666 vaikų. skaičiumi. Gera žinia apie savivaldos prisiimamą atsakomybę vietų darže- liuose negavusiems skirti 100 eurų išmoką.“ Asociacijos „Nacionalinis aktyvių mamų sambūris“ laikinai einanti pre- zidentės pareigas Rasa Žemaitė
 6. 6. 6 105,3 mln. 1,3 mln. Skola mažėjo sutaupytas eurų palūkanoms. Istorinis lūžis:Vilniaus skola mažėja Atsakingas finansų valdymas sostinėje duoda vaisių – savivaldybė pirmą kartą po ilgos pertraukos ne tik įvykdė Finansų ministerijos užbrėžtus miesto skolos valdymo rodiklius, bet ir gerokai juos viršijo. Sėkmingai pertvarkytos savivaldybės įmonės gerina rezultatus.
 7. 7. 7 - Atsakingas požiūris į miesto finansus. - Lėšos nukreipiamos svarbiausiems miestiečių poreikiams. - Nešvaistome pinigų ten, kur jie neduoda apčiuopiamos naudos. - Peržiūrėjome savivaldybės ne- kilnojamojo turto valdymą, sukū- rėme naują valdymo algoritmą. - Įdiegti modernūs savivaldybės įmonės ir jos turto valdysenos modeliai. - Skolintos lėšos naudojamos tik investicijoms. Ką darome kitaip? metais sutaupytas net milijonas eurų palūkanų, kuris buvo nukreiptas mokyklų ir darželių renovacijai. 2016
 8. 8. 8 Vilnius auga! Daugėja gerai apmoka- mų darbo vie- tų, investici- jų, paslaugų centrų Džiaugiamės paslaugų centrais -Vilniuje veikia 44 paslaugų cen- trai, kuriuose dirba apie 11 000 darbuotojų. - 2016 metais įsikūrė 4 centrai. - Vidutinis atlyginimas (bruto): 1400 eurų. Džiaugiamės algomis Didesnes pajamas – virš 1000 eurų – gaunančių vilniečių nuo 2014 metų padaugėjo daugiau nei 17 000. Džiaugiamės investicijomis Varšuvoje vykusiuose Vidurio ir Rytų Europos paslaugų centrų apdovanojimuose Vilnius gavo pagrindinį prizą ir buvo pripažin- tas dinamiškiausiai besivystančiu paslaugų centrų miestu regione. Šiemet pagal miestų ekonominį vystymąsi ir patrauklumą tiesio- ginėms užsienio investicijoms sudarytame reitinge vidutinio dydžio Europos miestų kategorijoje Vilnius užėmė 3 vietą. Reitinge Vilnių aplenkė tik Ciurichas (Švei- carija) ir Edinburgas (Jungtinė Karalystė). 2015 metais tiesioginės užsienio investicijos Vilniuje siekė 9,09 milijardus eurų. Vidutinis mėnesio atlyginimas Lie- tuvos sostinėje siekia 956,58 eurus. Per 2016 metus gerai uždirbančių (daugiau nei 1 000 eur) vilniečių padaugėjo nuo 66 tūkst. iki 77 tūkst. („Sodros“ duomenimis).
 9. 9. 9 Prieš metus įkurta investicijų, talentų ir turistų pritraukimo agentūra „Go Vilnius” didžiausią dėmesį ir jėgas skiria Vilniaus – patrauklios ir šiuolaikiškos, greitos ir atviros, jaukios ir 1732 Palyginome 2015m. ir 2017m. – bedarbių Vilniuje sumažėjo meniškos Europos sostinės – pristatymui miesto svečiams, užsienio investuotojams ir verslo įkūrėjams bei talentams, galintiems dirbti Vilniuje aukštą pridėtinę vertę kuriantį darbą. Kartu su partneriais siekiama, kad Vilniuje įsikurtų kuo daugiau užsienio įmonių ir talentų, kad Viniuje vyktų kuo daugiau tarptautinių profesinių renginių, kad į Vilnių atvyktų kuo daugiau turistų ir kad jie čia apsilankytų daugiau nei vieną kartą, praleistų daugiau laiko ir išleistų daugiau pinigų.
 10. 10. 10 34 km34 km 4,7km Nuveikta: 2015m. Išasfaltuota gatvių, 8 km žvyrkelių.gatvių, žvyrkelių. 440 2016m. Išasfaltuota įvažiavimų į kiemus. Sutvarkyta daugiau kaip
 11. 11. 11 Vilnius atsinaujina Taisomi šaligatviai ir gatvės 54 km9km 3km paklota 2017m. bus Išasfal- tuota apie gatvių, sutvarkyta 460 įvažiavimų į kie- mus, įrengti 17 km naujų šaligatvių ir suremontuoti apie 4 km susidėvėjusių. naujų šaligatvių, suremontuota apie ištrupėjusių.
 12. 12. 12 NAUJIENOS AKTYVAUS LAISVALAIKIO MĖGĖJAMS Paskutinis baseinas Vilniuje pa- statytas prieš 30 metų. Vilniu- je atsiras 2 nauji baseinai. Mūsų tikslas – kad visi mažieji vilniečiai išmoktų plaukti. Lazdynų baseinas ilgio ir mėgėjams, ir profesionalams skir- ti baseinai, baseinas šuoliams į vandenį, sveikatinimo centras. 25m 50m ir Lazdynų baseino pirkime pasiūly- mus pateikė 7 dalyviai. Lazdynų baseino pastatymo termi- nas nuo 18 iki 36 mėn. S. Nėries baseinas 100žiūrovų tribūna, 8 takeliai, pirčių zona, treniruoklių, sporto salės. Fabijoniškių S. Nėries gatvėje ba- seino pirkime pasiūlymus pateikė 7 dalyviai. Baseino pastatymo terminas nuo 8 iki 12 mėn.
 13. 13. 13 vietų stadioną, 3 futbolo aikšteles, lengvosios atletikos maniežą, sporto muziejų ir kt. Įvyko daugiafunkcio stadiono Šeškinėje kon- kursas: numatoma įrengti ne mažesnį nei 15000 Investicijų vertė – 73,1 mln. eurų be PVM.
 14. 14. 14 iki 2019 m. bus atkurtas Reformatų sodas, o per šiuos ir ateinančius metus baigsime tvarkyti visą Vingio parko teritoriją daugiau kaip Tvarkome miesto parkus: 500   000 160 2017 m. Naujoms poilsio erdvėms – eurų. ha. Miesto erdvės poilsiui ir pramogoms Siekiame, kad per dvejus metus Vil- niuje atsirastų per 35nuo centro nutolu- siuose rajonuose. naujus skverus
 15. 15. 15 Žaliausia Europos sostine vadinamame Vilniuje šiemet pasodintas rekordinis skaičius medžių – net Dėmesio centre – Lukiškių aikštė iki 2018 m. Architektų G. Čaikausko ir L. Naujokaičio vizija – aikštė, kaip daugiafunkcė Lietuvos laisvės ir demokratijos erdvė, kurioje atsispindės ir nuolatinė lietuvių kova už laisvę, ir šiuolaikinė demokratija, vienybė. 3140Aikštė iki 2018 m. įgaus naują pavidalą ir taps vieta, kurioje bus daug žaliųjų erdvių ir erdvės iškil- mingoms Lietuvos šventėms.
 16. 16. 16 Upė grįžta į miestą Neries krantinė buvo neremontuo- ta 40 metų, tad 2015 m. pradėjo- me tvarkymo darbus. Dabar Neris tikrai sugrįžta į miestą - senas, pavojingas bei ištrupėjusias plokštes pakeitė naujos trinke- lės – vilniečiai ir miesto svečiai gali saugiai ir patogiai vaikščio- ti, sportuoti bei ilsėtis. Taip pat baigtas rengti Neries krantinių atnaujinimo techninis projektas, kuris leis iš esmės atnaujinti šlai- tus, nutiesti naujų dviračių takų ir pagerinti sporto infrastruktūrą palei Nerį. - Valakampiuose at- siras vandens sro- vės keltas „uperis“. - Pievoje prie Bal- tojo tilto ir šalia „Verslo trikampio“ atsidarys dvi nau- jos kavinės. - Upės gatvėje vei- kia „Food trucks“ zona (užkandinės ant ratų). 5km 2015 m. sutvarkyta 2016 m. sutvarkyti 500m
 17. 17. 17 2017 m. tvarkome paskutinį kilometrą „Džiaugiamės, kad galime prisidėti prie Neries atgai- vinimo pro- jekto. Jau nuo ankstyvo pavasario gauname vilniečių užklausų, ar dirbsime prie upės ir šiais metais. Tikrai veiksime ir šiemet, ir dar daug metų į priekį. Jau galvojame ir apie naujas veiklas – plėtosime socialinius šokius. Upės krantinė atgimsta ir nerealu būti viso to dalimi.“ Neries krantinėje prie Mindaugo tilto įsikūrusios lauko kavinės „Kitas krantas“ vadovas Denis Tkačenko.
 18. 18. 18 56 44 38 2016 metais Vilniuje įvaikinti ir vilniečių šeimų iš kitų miestų įvaikinti vaikai. 2015 m. 2014 m. Globos namų reformos pradininkai Lietuvoje Vilnius pirmasis Lietuvoje dar 2015 m. ėmėsi vaikų globos namų pertvarkos ir sparčiai siekia užsibrėžto tikslo – iki 2019 m. uždaryti visus sostinės vaikų ir kūdikių globos namus. Jau dabar beveik pusė be tėvų globos likusių vaikų gyvena šeimai artimoje aplinkoje ir džiaugiasi savarankišku gyvenimu bendruomenėje.
 19. 19. 19 40 Išformuotų vaikų namų pastatus savivaldybė efektyviai naudoja vaikų lopšeliams-darželiams įkurti. Šiuo metu sostinėje yra parengta 11 profesionalių socialinių globėjų, pasirengusių laikinai priimti vaiką į globą. Kuriami teritoriniai šeimos paramos centrai, kuriuose asmeniniai šeimos asistentai rūpinsis socialinės rizikos ir socialinių įgūdžių stokojančiomis šeimomis. Centrai organizuoja įvairias mokymo programas bei vaikų ir jaunimo užimtumą. Reorganizuoti 2 iš 4 globos namų. vaikų gyvena bendruomenėse – nedidelėmis šeimynomis šiuolaikiškuose butuose ar namuose.
 20. 20. 20 Sėkmingai pertvarkytos savivaldybės įmonės gerina rodiklius „Vilniaus viešasis transportas“ nuostolius keičia pelnu 2016 m. uždirbo 3,4 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno (2015 m. – 1,2 mln. eurų nuostolis). Bendrosios pajamos 4,3 proc. su- mažėjo iki 47,5 mln. eurų dėl mažė- jusių keleivių srautų, tačiau pelnas augo mažinant išlaidas. Veiklos sąnaudos per 2016 m. sumažėjo 2,4 proc. arba 1,4 mln. (lyginant su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu). Vien sąnaudos degalamssumažėjoiki450tūkst.eurų. 2017m.bussutaupytaiki1,5mln.eurų. „Vilniaus vandenys” pernai didino veik- los efektyvumą ir pasirengė reikšmin- goms investicijoms 2016 metais pasiekė 40,6 mln. eurų apyvartą, kuri buvo 0,2 proc. didesnė nei 2015 metais. Įmonės EBITDA per metus išau- go penktadaliu iki 13,9 mln. eurų (2015 metais buvo 11,7 mln. eurų). Veiklos kaštai mažėjo daugiau nei 14 proc. Bendrovė pradėjo 2016 metus su beveik 1 mln. eurų nuostolio, tačiau restruktūrizavusi skolas ir opti- „Grinda“ atsinaujino: geriau valdoma įmonė kuria ir didesnę vertę miestui bei jo gyven- tojams.
 21. 21. 21 veiklos sąnaudos sumažėjo 31 % 11%Nors šį žiemos sezoną iškrito 5 kar- tus daugiau sniego nei pernai, kuro gatvių valymui išnaudota tiek pat, medžiagų sunaudota mažiau nei įprastai. mizavusi sąnaudas uždirbo 0,97 mln. eurų pelno. Palyginti 2015– 2016 metus, atliktų darbų apimtys išaugo beveik dvigubai, o
 22. 22. 22 DAR PATOGESNIS IR GREItESNIS SUSISIEKIMAS Pagaliau užbaigta ir 3 mėn. anks- čiau atidaryta pagrindinė mies- to transporto arterija – Vakarinis aplinkkelis. Tyrimai įrodė: trans- porto srautai ir spūstys sumažėjo. 100 40 Įvyko tarptautinis konkursas privačiam vežėjui parinkti. Sostinės gatvėmis riedės beveik 43 didelių triašių ir 52 vidutinės talpos, iki 60 vietų, autobusų. Vilniaus miesto savivaldybė atnaujina viso Vilniaus viešojo transporto autobusų parko. Lizingo būdu bus įsigyta 150 naujų autobusų. naujų: proc.
 23. 23. 23 500 36 Kalba skaičiai VVT kasmet perveža apie Per metus nuvažiuojama tūkstančių keleivių. mln. km. Sostinės gatvėmis važiuoja 352 autobusai ir 188 troleibusai.
 24. 24. 24 - sudarytos galimybės už paslaugas atsiskaityti e.būdu naudojantis e.sąskaitomis; - visą parą veikia klientų aptarnavimo tel. 1889; - pailgintas klientų aptarnavimo sky- riaus darbo laikas. „Vilniaus vandenys” nuo šių metų vidu- rio ketina maždaug 10 proc. mažinti geriamo- jo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo pas- laugų kainą:
 25. 25. 25 Vilniečių namuose – pigesnė šiluma ir vanduo 35% 23% sumažinta šilumos kaina vilniečiams. Nuo 2016 m. gruodžio 1d. Per šildymo sezoną vilniečiai sutaupė apie 80–90 eurų (skaičiuojant 60 kv. m. buto išlaidas šildymui). Visa informacija vartotojams: www.chc.lt tel. 1840 el. p. info@chc.lt. Nuo 2015 m. kovo 1d.
 26. 26. 26 Vilniuje daugiau kultūros 2016 m. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną, Lietuvos mokslų akademijoje pirmą kartą istorijoje surengta Mažųjų Šv. Kristoforų įteikimo ceremonija, kurios metu labiausiai nusipelniusiems jauniesiems vilniečiams įteikti apdovanojimai. Įvyko paminklo Dr. Jonui Basanavičiui idėjos konkursas. Paminklas stovės ypatingos svarbos istorinėje Vilniaus erdvėje, priešais buvusius Miesto salės rūmus (dabartinę Filharmoniją), kuriuose 1905 m. gruodį posėdžiavo Didysis Vilniaus seimas. 2017 m. kultūros, tautinių bendrijų ir vietos bendruomenių projektams – paremtas 131 projektas. 2016 m. smulkiems kultūros projektams skirti 152 tūkst. eur, paremti 96 projektai. 208,4tūkst. eur,
 27. 27. 27
 28. 28. 28 7503gyventojai. Vilniuje deklaravo net 620
 • Tadasaknas

  Apr. 25, 2017
 • RomualdasStriela

  Apr. 25, 2017
 • MindaugasVisockis1

  Apr. 25, 2017

Vilnius grįžta atsinaujinęs!

Views

Total views

2,906

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

86

Actions

Downloads

16

Shares

0

Comments

0

Likes

3

×