Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
WiRE Panel 11.18.15: How to Innovate Like a Startup
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

HAPPYWEEK 180 - 2016.08.08.

Download to read offline

Příroda je nejcenější klenot, Žijte podle životních hodnot a pravidel, Já - moje cesta - můj cíl, Life Coach - Video III, byznys: Kovové energie v podnikání, interiér: Kov = prochládání, Energie dní: týden od 8.8. 2016

 • Be the first to like this

HAPPYWEEK 180 - 2016.08.08.

 1. 1. www.akademiestesti.webs.com TÝDEN OD 8.8. 2016 TÝDENÍK PRO HAPPIES Z ČR A OKOLÍ Č. 180 ENERGIE DNÍ Týden od 8.8. 2016 KONZULTACE PŘÍRODA JE NEJCENNĚJŠÍ KLENOT ŽIVOTNÍ HODNOTY A PRAVIDLA 3 KURZY AKADEMIE ŠTĚSTÍ BYZNYS: KOVOVÉ ENERGIE V PODNIKÁNÍ JÁ MOJE CESTA MŮJ CÍL Interiér: Kov = prochládání LIFE COACH – VIDEO III
 2. 2. www.akademiestesti.webs.com JE ČAS VRÁTIT MOUDROST DO ŽIVOTA
 3. 3. www.akademiestesti.webs.com ŽIVOTNÍ HODNOTY A PRAVIDLA Ačkoliv se může zdát, že celý vesmír je chaotickým uspořádáním různých těles a proudění a že příroda si dělá co chce, není tomu tak. Vše se řídí danými principy, zákony a řády. Veškerý vývoj a pohyb se vyvíjí v po sobě jdoucích cyklech. Stejně tak i lidský život vychází z těchto zákonitostí a rozvíjí se v daných cyklech. Pokud těmto pravidlům a cyklům náš život odporuje, je velmi komplikovaný, těžký, stresující a vyčerpávající. KURZ ŽIVOTNÍ ROVNOVÁHA VI. seriál článků Chcete poznat sami sebe, svoji životní cestu a cíle, kterých máte dosáhnout? Naučíme vás, jak si vytvořit rovnováhu pro zkvalitnění svého života a sladit všechny důležité oblasti vašeho života. Přihlaste se do našeho kurzu ŽIVOTNÍ ROVNOVÁHA. Vše o kurzu na dalších stránkách tohoto HAPPYWEEKu, nebo na www.akademiestesti.webs.com/nov-kurzy. Přihlaste se na dasa@byu.cz nebo na 602 556 479 V dávných dobách lidé zkoumali zákonitosti vesmíru a přírody pozorováním. Za mnoho tisíc let se jim podařilo nasbírat tolik informací, že z nich bylo možno vytvořit systém, který fungoval na základě přírodních principů. Z tohoto systému se pak v dalším vývoji lidstva vytvářela různá učení, náboženství a duchovní nauky. Když budete pečlivě srovnávat tato učení a náboženství, uvědomíte si, že ty nejrozšířenější jsou založeny na stejném základním principu – rovnováha a životní cyklus. Různé kultury pak tento základní princip rozpracovávaly do norem chování a kvality života lidí. V jednotlivých oblastech světa se tyto normy přizpůsobovaly konkrétním podmínkám života v dané části světa. Proto se liší normy a některé hodnoty Buddhismu od Křesťanství a to se zase liší od Hinduismu a tak dále. Co je ale důležité? To, že vše se řídí danými zákony a řády. Pokud tyto zákony znáte a dodržujete, bude váš život jednoduchý a všeho budete dosahovat lehce a rychle. Je to umění vézt se na vlně, která je pro vás určena. Stačí jen držet rovnováhu a nechat tuto vlnu dovézt vás až k cíli. Proto je velmi důležité, abyste tyto základní principy života znali, dodržovali je a přizpůsobili svůj život konkrétním podmínkám, ve kterých žijete. Jinak bude aplikovat tyto zákony Nor žijící daleko na severu a Ital, žijící na slunné Sicílii. Ale rozdíly nemusíme hledat tak daleko. Jinak je nutné aplikovat tyto principy v životě ve městě a jinak na vesnici. Jinak je bude využívat člověk manuálně pracující a jinak pracovník výzkumu. Zde totiž platí jeden základní zákon: Region/Sezona. Ten nás učí, že vše musíme dělat na základě fungování zákonů v daném regionu, neboli prostředí, ve kterém žijeme a v čase, ve kterém žijeme. Abyste mohli žít opravdu naplněný a šťastný život, musíte znát základní principy života. Bez jejich používání a dodržování bude váš život zbytečný boj, stres a tíha. Navíc vám tato pravidla umožní další důležitou věc pro život a to jsou životní hodnoty. Ty určují váš osobní životní řád, vaše osobní pravidla života, která si máte pro svůj život nastavit. Žijte-li bez pravidel, pak váš život je velmi chaotický, rozplizlý, zmítáte se od jedné strany ke druhé a neposouváte se k žádnému cíli. Pravidla mají energii vedení. Tj. pomáhají vás vést po správné cestě ke správnému cíli. To je pak zárukou úspěšného, naplňujícího a šťastného života.
 4. 4. www.akademiestesti.webs.com 3 KURZY AKADEMIE ŠTĚSTÍ podzim 2016 Vše o kurzech na www.akademiestesti.webs.com/nov-kurzy Přihlaste se na dasa@byu.cz nebo 602 556 479
 5. 5. www.akademiestesti.webs.com PŘÍRODA JE NEJCENNĚJŠÍ KLENOT Vy, kteří nás pravidelně sledujete, víte, že základem naplněného, spokojeného a šťastného života je rovnováha. Ta se nachází vždy ve středu dvou protipólů (neboli mezi Jinem a Jangem). Nejlepší životní prostředí je tak tam, kde není ani zima, ani velké horko, kde není ani mokro, ani sucho apod. Jakmile se vytvoří nějaký extrém, začíná být život těžký, složitý a vyčerpávající. A přesně takový extrém se začíná vytvářet díky rozvoji nových technologií. Stále více lidí svůj život přesouvá z přirozeného prostředí do jakési virtuální reality. Tráví více času ve virtuálním světě sociálních sítí, různých her a programů. Lidé tak naprosto zapomínají na to, že jsme stejní tvorové, jako jsou zvířata či rostliny. Patříme do přírody a jen tam se nám může dobře dařit. Neříkám, že se máte vrátit do jeskyní a žít jako za doby kamenné. Jde o to, aby se lidé od přírody neodtrhli úplně. To však v dnešní době opravdu hrozí. Začalo to televizí, která přenesla lidi z venku do obýváků před televizní obrazovku. Lidé tak trávili většinu svého volného času sledováním příběhů jiných lidí ve fiktivním světě. Pro mnohé to byl únik (a stále je) od těžké reality svého skutečného života. Nyní tuto roli přebírají počítače a mobilní telefony. Právě mobilita je tou největší hrozbou. Televize nás mohla uchvátit jen v době, kdy jsme byli doma. Moderní mobilní technologie však lidi okrádá o přirozený život všude, kde se právě nacházejí. Nejde o to, abychom nové technologie zavrhli. Vždy, když dojde k velké nerovnováze, je nutné posílit tu energii, která je slabá. Když je zima, nebudete přeci „ničit zimu“, ale naopak si zatopíte – tedy posílíte energii tepla. Stejně tak můžete nastolit rovnováhu s novými technologiemi tím, že budete více času trávit v přírodě bez mobilních telefonů, tabletů a počítačů. Příroda je stále náš největší drahokam. Vše z ní pochází a jen příroda určuje, jak se nám v životě daří. Pokud se cokoliv v přírodě pokazí a nebude fungovat na základě přirozených zákonů, vždy tím lidé budou těžce trpět. Posilujte tedy vliv přírody na svůj života. Snažte se v přírodě trávit co nejvíce času. Věnujte se práci, která je s přírodou spojená. Můžete pěstovat kytičky, zeleninu, ovoce a podobně. Choďte na procházky do lesa, kochejte se krásou a majestátem hor, sjíždějte řeky na loďkách. Uvidíte, že již po velmi krátké době se budete cítit příjemně, přirozeně. Vaše energie se rozproudí tím správným způsobem. Vaše tělo se bude harmonizovat a mysl uklidňovat. Zlepší se vaše psychika. Pokud se naučíte v přírodě trávit více času, zaznamenáte po nějaké době i velký posun v kvalitě svého života. Naštěstí si stále více lidí uvědomuje nutnost spojení člověka s přírodou. Dokonce se tomu začalo říkat „terapie přírodou“. Tu vám můžeme jen vřele doporučit. Dnešní svět je ovládán moderními technologiemi, počítači, softwary, aplikacemi, mobilními telefony a dalšími vymoženostmi naší doby. Bohužel se tím vytvořil další silný extrém, který lidstvo vysává (každý extrém je vždy vyčerpávající a ničí důležitou životní rovnováhu). Chcete poznat sami sebe, svoji životní cestu a cíle, kterých máte dosáhnout? Naučíme vás, jak si vytvořit rovnováhu pro zkvalitnění svého života a sladit všechny důležité oblasti vašeho života. Přihlaste se do našeho kurzu ŽIVOTNÍ ROVNOVÁHA. Vše o kurzu na dalších stránkách tohoto HAPPYWEEKu, nebo na www.akademiestesti.webs.com/nov-kurzy. Přihlaste se na dasa@byu.cz nebo na 602 556 479
 6. 6. www.akademiestesti.webs.com LETNÍ KONZULTACE COACHING KONZULTACE A COACHING PŘES SKYPE SI OBJEDNEJTE NA dasa@byu.cz nebo 602 556 479 NOVÁ KNIHA Na leden 2017 pro vás připravujeme ve spolupráci s vydavatelstvím Euromedia novou knihu POZNEJ SVÉ PRAVÉ JÁ 
 7. 7. www.akademiestesti.webs.com JÁ – MOJE CESTA – MŮJ CÍL Každý člověk se narodil se svým přirozeným talentem, potenciálem. Ten ho jasně předurčuje k danému životu. Určuje životní cestu – tedy čím se má v životě zabývat, co má dělat. Ukazuje také cíl této cesty – čeho má v životě dosáhnout. Říká se tomu: životní poslání, to, k čemu jste byli na tento svět povoláni. Pokud si myslíte, že dnešní pokrok a vyspělá civilizace umožňuje každému dělat v životě to, co právě chce, jste na omylu a nám nezbývá než vám popřát hodně sil, protože je budete opravdu potřebovat. Ale nejste sami. V posledních průzkumech po celém světě bylo prokázáno, že 70-80% lidí vůbec netuší kým jsou, jaký je jejich talent a čemu by se měli v životě věnovat. Stejné procento lidí pak pracuje v zaměstnáních, která je nenaplňují a jen je vyčerpávají. Pro ně je tak práce jejich nepřítelem. Proto se neděle a pondělí staly dny, kdy je nejvyšší procento stresového chování (a dokonce i sebevražd). Myšlenka na to, že „zítra zas musím to té zpropadené práce“ je pro ně zničující. Ruku na srdce, kdo z vás se opravdu těší na pondělí. Kdo z vás v pondělí ráno nemůže dospat, protože se těší na svoji práci? Kéž by vás byla většina, ale asi to bude spíše naopak. Pokud nepoznáte sami sebe a nebudete se v životě věnovat tomu, k čemu jste byli „povoláni“, nebudete moci ani dosáhnout svého cíle. Z toho plyne rozdíl mezi prací/zaměstnáním a povoláním. Pokud se nevěnujete svému povolání, pak pracujete (či jste zaměstnáni) pro dosažení cílů těch druhých. Jste tak novodobými otroky a nevolníky. Svůj život tak promarníte a svoji energii věnujete cizím lidem. Opravdu to tak chcete? Pokud chcete žít svůj život, můžete se přihlásit do našeho nového kurzu Životní rovnováha, nebo si počkat na naši novou knihu Poznej své pravé já, která vyjde ve vydavatelství Euromedia v lednu/únoru 2017. Vše ve vašem životě se odvíjí od toho, kdo jste. To je základ základů, pramen pramenů, potenciál potenciálů vašeho života. Bez znalosti svého JÁ nemůžete prožít naplněný a šťastný život. Chcete poznat sami sebe, svoji životní cestu a cíle, kterých máte dosáhnout? Naučíme vás, jak si vytvořit rovnováhu pro zkvalitnění svého života a sladit všechny důležité oblasti vašeho života. Přihlaste se do našeho kurzu ŽIVOTNÍ ROVNOVÁHA. Vše o kurzu na dalších stránkách tohoto HAPPYWEEKu, nebo na www.akademiestesti.webs.com/nov-kurzy. Přihlaste se na dasa@byu.cz nebo na 602 556 479
 8. 8. www.akademiestesti.webs.com NOVÉ VIDEO LIFE COACH III Máme pro vás nové video Life Coach III. Dozvíte se více podrobností o tom, co vše se v kurzu Life Coach naučíte. V tomto již třetím videu hovoříme o prvních třech základních oblastech lidského života: •Poznání sebe sama, svého přirozeného já •Vztahy •Rodina Nové video Life Coach III můžete shlédnout na těchto stránkách: www.akademiestesti.webs.com/nov-kurzy STAŇTE SE ÚSPĚŠNÝM A KVALIFIKOVANÝM KOUČEM. Kurz LIFE COACH. Vše o kurzu na dalších stránkách tohoto HAPPYWEEKu, nebo na www.akademiestesti.webs.com/nov-kurzy. Přihlaste se na dasa@byu.cz nebo na 602 556 479
 9. 9. www.akademiestesti.webs.com HAPPILLIONAIRE Opice je vždy o chytrosti a příležitostech. Proto jsme vám radili, abyste v srpnu nezaháleli a byli ve střehu. Je to poslední měsíc se silnými energiemi vhodné pro využívání příležitostí. Ale pozor. Opice je sice hravá a raději se baví, než aby byla příliš vážná a formální. To však bude chtít Kov. Proto musíte umět sladit hravost, touhu využít příležitosti s formální správností a dodržováním pravidel. Není tedy vhodné pouštět se do nových možností po hlavě a chaoticky. Pokud je tedy něco, po čem vaše srdce zatouží, zapojte i svoji mysl. Rozhodně se ujistěte, že vše odpovídá vaší cestě a pomůže vám dosáhnout cíle. Velice důležité je, aby nová příležitost byla opravdu realistická. Vyhněte se snění a utopii. V této roční době už musíte velmi dobře vědět, co děláte. Nezapomínejte na to, že se již nacházíte v sílícím jinovém období. To znamená, že silné aktivní energie Jangu již rychle budou slábnout a nebudou vám již nijak pomáhat. Proto byste těžkým úkolům museli věnovat energii jen ze sebe. To může vaše podnikání poměrně silně vyčerpat. Také si uvědomte, že kovové energie jsou hodně o penězích a o správném zacházení s nimi. Pokud se tedy ještě v srpnu rozhodnete do něčeho pustit, musíte si být jisti, že to nijak neohrozí váš celkový rozpočet, který jste si na letošní rok naplánovali. KOVOVÉ ENERGIE PODNIKÁNÍ Jak jsme psali v minulém HAPPYWEEKu, v srpnu přichází dvojitá vláda Opice. S ní však přichází i další významná energie – Kov. Ten bude vládnout nadcházející tři měsíce a je důležité mu přizpůsobit i podnikatelské aktivity, či kariéru. Líbí se vám rodinné podnikání? Pomůžeme vám nastavit úspěšnou rodinnou firmu na našem novém kurzu RODINNÁ FIRMA. Vše o kurzu na dalších stránkách tohoto HAPPYWEEKu, nebo na www.akademiestesti.webs.com/nov-kurzy. Přihlaste se na dasa@byu.cz nebo na 602 556 479
 10. 10. www.akademiestesti.webs.com NOVÁ PŘEDNÁŠKA Více na tato témata na www.akademiestesti.webs.com/kurzy 1. Poznání sebe sama 2. Životní cesta – kariéra, povolání 3. Vztahy 4. Rodina 5. Vaše minulost a kořeny 6. Bohatství 7. Zdraví 8. Pravidla 9. Nápomocní přátelé 10. Budoucnost 11. Zázemí a domov 12. Vize a sny PRAVIDLA 12 OBLASTÍ ŽIVOTA Audio přednášku si objednejte na dasa@byu.cz nebo tel. 602 556 479. Cena přednášky je 59 Kč (5 = já, 9 = štěstí). 12 NÁPOMOCNÍ PŘÁTELÉ TYTO PŘEDNÁŠKY JSOU JIŽ K DISPOZICI A MŮŽETE SI JE OBJEDNAT dasa@byu.cz V životě nemáte být na nic sami. Byli jste obdarováni jen určitými talenty a nezvládnete tedy v životě úplně vše, aniž by vás to vyčerpalo. Proto musíte k činnostem, ke kterým nemáte dostatečný potenciál, pozvat ty, kteří je zvládnou lépe než vy.
 11. 11. www.akademiestesti.webs.com Asi jste si již všimli, že teplo není už to, co bývalo v červenci. Dny se zkracují a noci začínají být poměrně chladné. Je to tím, že svoji vládu ukončil Oheň a převzal ji Kov. Jeho energie tak začínají posilovat jinové energie a přinášejí prochládání. Měli byste tak váš interiér upravit, aby prochládání do něj nepronikalo. KOV = PROCHLÁDÁNÍ Pokud se zajímáte o Feng Shui, tak víte, že základem práce je správné nastavení energií Jin/Jang a pěti elementů – Dřevo, Oheň, Země, Kov a Voda. Také víte, že tyto energie mají být vždy v co největší rovnováze. A protože energie času (roční období) posiluje energii Kovu, dochází i v interiéru k nové nerovnováze. Kov je vždy v opozici k Ohni a Dřevu. Tyto dvě energie Kov oslabuje nejvíce. K mírnému oslabení může dojít i u Země. Co ale Kov posiluje je energie Vody a ta znamená chlad. Proto se v tomto období bude stále více vkrádat chlad i do vašich domovů. I když ještě oficiální léto neskončilo (ale my víme, že je již podzim), měli byste pomalu přemýšlet, jak svůj interiér mírně zateplit. Nejde ještě o vládu Vody – chladu, takže zateplení nemá být příliš silně, ale měli byste ho v interiéru již začít vnímat. Nejlepší pro toto období bude využít toho, co vám nabízí příroda. Vyzdobte si tedy interiér květinami, které v současné době kvetou červenými či oranžovými květy. Pomůže vám též červeně zbarvené ovoce. Červenou barvu můžete též posílit drobnými dekoracemi. Měli byste se také ujistit, že máte dobře nastavené Gua 9 (zde vládne energie Ohně). Při práci s interiérem respektujte energii Kovu. Ta vyžaduje řád a pořádek. Chcete vytvořit prostředí, ve kterém se vám bude skutečně dařit? Navrhneme a zrealizujeme interiér vašeho domova či pracovního místa na míru vám a vašim současným potřebám. Kontaktujte nás: dasa@byu.cz nebo 602 556 479 Sledujte nás na: facebook.com/cernakinteriordesign cernakinteriordesign.wordpress.com cernakinteriordesign.webs.com
 12. 12. www.akademiestesti.webs.com Je vaším snem prožít příjemný a naplněný život? Žít jen po svém a jít společnou cestou se svým milovaným partnerem, mít šťastnou rodinu a prožívat bohatství a úspěch ve všech oblastech života? Možná je to nyní jen váš sen, ale již brzy to může být vaše REALITA. Pokud se vám zatím nedaří najít v životě naplnění a máte pocit, že život je větší námaha, stres a tíha, než byste si přáli, pak vězte, že to vůbec nemusí být vaše chyba. Nebyli jste jen na život připraveni a nikdo vás nenaučil, co a jak v životě funguje. Ale to se teď ve vašem životě může změnit. Nebudete již dále žít ve věčném shonu a stresu, ale naopak v klidu s radostí se všemi, které máte rádi. Kurz životní rovnováhy vás vše naučí a ukáže vám, jak si nastavit a dlouhodobě zvládat všechny důležité oblasti vašeho života. Získáte jak informace, tak i nástroje a pomůcky, které ve svém životě můžete využívat. Myslíte, že to nemůže fungovat? Také jsme procházeli životem z jednoho extrému do druhého, dělali spoustu chyb a mysleli si, že to vše nejde dát dohromady. Až do doby, kdy jsme se naučili Systém životní rovnováhy. Již více jak deset let podle tohoto systému žijeme naplněný a radostný život a s námi i celá rodina. Díky znalostem a zkušenostem z vlastního života jsme mohli začít tento systém učit i naše studenty, radit a koučovat naše klienty. Pomohli jsme již tisícům klientů a stovkám studentů a rádi bychom pomohli i vám. Přestaňte i vy žít těžký a namáhavý život a připojte se k nám, našim studentům, klientům a všem těm, kteří již žijí život plný radosti, lehkosti a naplnění. Systém životní rovnováhy vám pomůže žít naplněný a vyrovnaný život. Zmizí panika, bolesti, stresy, strachy, tíha. Budete žít SVŮJ život a začnete si ho více užívat a těšit se z toho, co vám dělá radost. I po skončení kurzu budeme vašimi průvodci a pomůžeme vám v implementaci všeho, co se v kurzu naučíte: • Poznáte sami sebe, svůj přirozený talent, své silné stránky – Získáte svůj osobní Astrotyp a naučíte se ho používat – Určíte si svoji životní cestu, kariéru, povolání • Naučíte se zákonitosti a principy vztahu a rodiny – Vytvoříte si korelát se svým partnerem a dětmi – Na základě korelátů si nastavíte vzájemné vztahy a pravidla soužití – Nastavíte si společnou životní cestu se svým partnerem • Stanovíte si své životní vize, sny a cíle – Vytvoříte si nástroj, který vám pomůže cíle dosáhnout • Naučíte se nastavit svoji hojnost a bohatství a jak ji dosáhnout a jak s ní pracovat • Stanovíte si své životní hodnoty a pravidla, která vám pomohou lépe zvládat vaše rozhodnutí a životní situace • Naučíte se plánovat budoucnost a své budoucí cíle a jak jich dosáhnout • Naučíte se základy vytvoření kvalitního a zdravého domova, pevného zázemí pro vás i celou vaši rodinu Po absolvování kurzu budete přesně vědět, jak si celý život nastavit, jak sladit jednotlivé oblasti a jak je využívat pro životní naplnění a radost. Systém nepomůže zlepšit život jenom vám, ale také vašemu partnerovi, dětem a celé vaší rodině. Život tak již nebudou bolesti, námaha, stres a tíha. Život bude mít smysl, jehož každodenní naplňování vás bude bavit a těšit. Náš vlastní život a zlepšení života našich studentů a klientů jsou důkazem toho, že Systém životní rovnováhy funguje. A pokud se ho naučíte využívat i vy, bude fungovat také vám. Kurz bude probíhat v Praze: 24. – 25. 9., 15. – 16. 10., 5. – 6. 11., 26. – 27. 11., 10. – 11. 12. 2016 Cena kurzu: 17.850,- Kč Přihlášky do kurzu na dasa@byu.cz nebo na 602 556 479. Těšíme se na vás. KURZ ŽIVOTNÍ ROVNOVÁHY
 13. 13. www.akademiestesti.webs.com Nejrychleji rostoucí profese na světě. Nyní na dynamickém vzestupu i u nás. Přidejte se k nám a pomáhejte těm, kteří to potřebují. Staňte se Life Coachem. Pomáháme lidem již 10 let. Protože je naše praxe úspěšná a zkvalitňuje lidem život, chceme pomáhat ještě více lidem. Proto potřebujeme nové partnery, nové Life Coache do našeho týmu, kteří budou pomáhat spolu s námi a měnit životy k lepšímu. Naplňuje vás pomáhat druhým? Je pro vás kvalita života důležitá? Jste v práci rádi svými pány? Rádi si sami určujete tempo a styl vaší práce? Nechcete již být svazováni velkou firmou, pracovat od – do ve velkém „open-space prostoru“ se stovkami dalších lidí? Unavuje vás práce ve velké korporaci? Pokud ano, pak práce Life Coache může být právě pro vás. Jako Life Coach budete pomáhat svým klientům zlepšit kvalitu jejich života v různých životních oblastech. Budete pro ně jejich oporou, průvodcem a povedete je procesem změny k lepšímu a kvalitnějšímu životu. Pomoc bude hlavním smyslem vaší práce, která vás bude zcela naplňovat a přinášet vám každodenní radost a potěšení. Vaším naplněním a úspěchem pak bude kvalitnější život vašich klientů. Není hezčí pocit, než pomoci těm, kteří to opravdu potřebují. V dnešní době počet lidí, kteří aktivně hledají pomoc dramaticky roste. Potřebují kvalifikovaného partnera, který jim pomůže život zvládnout a zlepšit jeho kvalitu. Počet těchto klientů tak bude stále rychleji narůstat. Rádi byste se takové cestě věnovali, ale nevíte jak na to? Máte pochybnosti, že právě vy můžete být dobrým coachem? V tomto rozhodování vám rádi pomůžeme. Než takové rozhodnutí učiníte, poskytneme vám konzultace a pohovor, po kterém si odpověď na otázku: „Mohu být dobrým a úspěšným coachem?“ budete umět dobře odpovědět. Pokud si sami odpovíte: „ANO“, pak už jen stačí se přihlásit do našeho nového kurzu pro Life Coache. Kurz Life Coach vás velmi dobře připraví pro tuto novou profesi. Naučíte se základy a pravidla všech důležitých oblastí života – 1. poznání sebe sama, přirozeného talentu a silných stránek; 2. kariéra a povolání (životní cesta); 3. vztahy; 4. rodina; 5. prosperita a bohatství; 6. hodnoty a pravidla života; 7. nastavení budoucnosti; 8. vytvoření kvalitního zázemí a domova; 9. stanovení životních vizí a cílů. V rámci kurzu si tyto základy a pravidla všech oblastí života sami aplikujete ve svém vlastním životě. Tím získáte osobní zkušenost, která je pak v rámci práce Life Coache k nezaplacení. Budete mít tedy znalosti, nástroje, ale také významné osobní zkušenosti ze svého vlastního života. Tím vaše hodnota pro zákazníka nesmírně vzroste. Nebudete pak „jen“ coachem, ale i zkušeným mentorem a průvodcem svých klientů. Budete žít život, který pak budete umět pomoci nastavit i svým klientům. Tím se výrazně odlišíte od ostatních coachů a budete pro zákazníky daleko cennějším partnerem. Abyste se stali opravdu dobrými a kvalifikovanými kouči ve všech oblastech života, projdete intenzivním a rozsáhlým kurzem. Absolvujete celkem 30 dní zajímavého školení, tréninku a osobních konzultací včetně praxe ve svém vlastním životě. Kurz pak bude zakončen závěrečným testem, který vaši kvalifikaci kvalitního Life Coache potvrdí. Po úspěšném absolvování závěrečného testu obdržíte Certifikát kvalifkovaného Life Coache. Tím však naše podpora pro vás nekončí. Jako kvalifikovaný Life Coach budete zařazeni do našeho týmu Life Coachů v Programu pomoci, kteří mají naší podporu ve své praxi. Tým bude propagovaný na stránkách našeho Programu a vaše služby budou aktivně Programem nabízeny potenciálním zákazníkům. Program také bude pořádat další doplňující školení a akce pro zlepšení a zvýšení vaší kvalifikace. Po ukončení kurzu tak nebudete na svoji praxi sami, ale budete mít stále podporu celého našeho Programu a týmu. Program bude pro vaše zákazníky záštitou vaší kvality a podpoří vaší kvalifikaci, v očích klientů. Program tak bude i zdrojem vašich klientů. V kurzu učíme, že každý člověk má svůj přirozený talent, který má v životě rozvíjet ve své praxi. A protože se každý rodí s určitým talentem (nikdo nemůže být vším), ne každý bude mít přirozený talent stát se kvalitním coachem. Do našeho kurzu tak budeme vybírat jen ty z vás, kteří tento přirozený talent mají. A protože se přirozený (při rození) talent získává při narození, umíme ho určit z data narození. Z typologie a charakteru osobnosti víme, že tento přirozený talent mohou mít lidé narození jen v určitých termínech narození: rok, měsíc, den, hodina. Uchazeč však musí splňovat i další podmínky pro to, aby se stal opravdu kvalitním a úspěšným coachem. Jako budoucí průvodce života, musíte mít určité životní zkušenosti. Proto každý uchazeč musí být starší 35-ti let, musí žít v uzavřeném manželství a mít rodinu, nebo alespoň žít v dlouhodobém partnerském vztahu (nejméně 2 roky) s tím, že plánuje uzavřít sňatek a mít rodinu. Toto jsou základní „životní“ podmínky pro kariéru kvalitního a úspěšného Life Coache našeho Programu. Předchozí vzdělání ani praxe není pro přijetí do kurzu rozhodující, ale bude brána v potaz při osobním pohovoru. Pokud splňujete všechny výše uvedené podmínky, můžete se do kurzu přihlásit. Na základě vaší přihlášky pak proběhne osobní pohovor. Po zhodnocení tohoto pohovoru vám bude sděleno, zda-li jste byli ke studiu v kurzu Life Coach přijati. Abychom mohli s každým účastníkem kurzu pracovat opravdu kvalitně a plně se mu věnovat, je počet účastníků omezen na 10. Před začátkem kurzu v měsících říjnu a listopadu 2016 proběhne výběr vhodných uchazečů na základě osobního pohovoru. Kurz bude probíhat v těchto termínech roku 2017 v Praze: 27. – 29. ledna., 10. – 12. února., 24. – 26. února, 10. – 12. března, 24. – 26. března, 7. – 9. dubna, 21. – 23.dubna. V době mezi těmito termíny budou probíhat osobní konzultace a zavedení naučeného systému do vaší osobní životní praxe. Cena kurzu: 51.900,- Kč. Přihlášky posílejte nejpozději do 30.9.2016 spolu s 5.000,- Kč nevratnou zálohou jako potvrzení, že to se studiem myslíte opravdu vážně. Uchazečům, kteří se nedostanou do kurzu, bude záloha vrácena zpět. Těšíme se na vás, že rozšíříte nejen náš tým, ale také řady spokojených a šťastných lidí, kteří žijí svůj vlastní život. Pro které je životním posláním pomáhat ostatním a měnit svět k lepšímu. KURZ LIFE COACH/MENTOR
 14. 14. www.akademiestesti.webs.com Podíl rodinných firem neustále stoupá. Právě teď je nejvhodnější doba využít tuto sílící vlnu rodinného podnikání a založit si svůj rodinný podnik. Rodinná firma je nejpřirozenější způsob využití a rozvoje přirozeného talentu, prosperity a bohatství. Úspěšnému startu rodinné firmy je věnován tento kurz. Láká vás sen o vlastní firmě? Chcete si vše dělat po svém? Toužíte se vymanit ze stresu a nátlaku velkých firem? Chcete si své zákazníky vybírat a starat se o ně? Nechcete již dělit svůj život na soukromí a práci? Chcete co nejvíce času trávit s rodinou a těmi, které máte opravdu rádi? Připadá vám že svůj talent, čas i energii věnujete více cizím lidem, než svým nejbližším? A chcete to změnit? Pokud se vám to ještě nepodařilo změnit, nic není ztraceno. Možná jste neměli dostatečné znalosti, nebo zkušenosti. Možná vám nikdo neřekl, že na to máte. Mysleli jste si, že cesta zaměstnání u velké firmy je pro vás ta nejlepší. Důvodů může být několik. Ale ty vás dnes již nemusí brzdit. Naopak, obrovská příležitost růstu trhu s rodinnými firmami je tady a ti, kdo na ni vyskočí, budou mít náskok před ostatními. Nabízíme vám pomocnou ruku. Využijte naše dlouholeté zkušenosti z vytváření obchodních a marketingových strategií. 25 let jsme pomáhali značkám jako Coca-Cola, Fanta, Sprite, Nestlé, Nescafé, Nesquick, Algida, Orion, Opavia, Gillette, Opel, Unilever, RJR, O2 (Eurotel), Škoda Auto, Allianz, Dermacol, Staropramen, Želetava, Veselá kráva, Poštovní spořitelna, Datart a mnoha a mnoha dalším. Nyní se věnujeme rodinným firmám, protože víme, že toto je nejpřirozenější a „nejčistější“ způsob podnikání a tvorby rodinného bohatství. Využíváme při tom i naše zkušenosti z práce se Systémem rovnováhy, typologie a charakteru osobnosti, Feng Shui a dalších významných systémů. Přidejte se i vy k úspěchu rodinných firem, u jejichž zrodu jsme stáli. Nejlepší cestou, jak toho dosáhnout je založení vlastní rodinné firmy. Dokážete tak nejlépe rozvinout svůj přirozený talent a poskytovat své výrobky a služby po svém. Čím dál tím více lidí hledá osobní přístup malých firem a to ve všech oblastech podnikání. Lidé již mají dost neustálého podvádění a okrádání ze strany velkých korporací. Chtějí kvalitu, ale i osobní zodpovědnost těch, kteří své služby a výrobky prodávají. Nechtějí nakupovat u „bezejmenných“ značek, ale u skutečných lidí, které znají, které mají rádi a kteří jsou osobní zárukou kvality. Díky rodinné firmě bude váš život celistvý a nejvíce času tak strávíte s těmi, které opravdu milujete. Budete si moci sami vybírat dodavatele i zákazníky, protože má cenu pracovat jen s těmi a pro ty, které máte rádi. Máte pocit, že to nezvládnete, že na to nejste dostatečně vzdělaní, nemáte zkušenosti? Nejdůležitější v podnikání je přirozený talent. A ten máte. Mají ho všichni. Na vás je si tento talent uvědomit a začít ho v podnikání využívat, posilovat a rozvíjet. Lidé si ve finále nebudou kupovat váš výrobek, ale právě váš talent, vaši energii, kterou do toho vložíte. Lidé umí velmi dobře vycítit rozdíl energie koláče vyrobeného strojově a koláče, vyrobeného ručně a s láskou. Jak si takové rodinné podnikání nastartovat, aby bylo úspěšné a dlouhodobě přinášelo nejen zisk, ale hlavně radost, potěšení a životní naplnění se naučíte právě v tomto kurzu. Co všechno se v rámci kurzu naučíte: • Přesné stanovení a definice vašeho přirozeného talentu • Spojení vašeho talentu a talentu vašeho partnera (či více členů rodiny – děti, sourozenci apod.) • Definice tzv. esence firmy – CO děláme, v čem jsme výjimeční a dobří • Zvolení správné cesty, nebo-li mise podnikání – JAK a PRO KOHO podnikáme • Vytýčení dlouhodobé vize a cíle • Stanovení strategie firmy: – ODKUD jdeme – na co navazujeme, na čem stavíme, co je naší inspirací, z čeho vycházíme – KAM jdeme – co nového přinášíme, jaká je naše výhoda, v čem jsem jedineční, jakou přidanou hodnotu přinášíme – Stanovení cílové skupiny – tj. kdo jsou naši ideální zákazníci, pro koho chceme pracovat – Určení dodavatelů a spolupracovníků – s kým chceme spolupracovat – Určení rozměru podnikání na 3 – 5 let – jak velké podnikání chceme budovat (jeden obchod, síť obchodů v celé ČR apod.) – Vytvoření pracovního zázemí a prostředí pro úspěšný rozvoj firmy – Stanovení hodnot firmy a základů firemní kultury Kurz bude probíhat v Praze: 8. – 9. října a 22. – 23. října 2016. Cena kurzu: 15.900,- Kč Přihlášky zasílejte na dasa@byu.cz nebo 602 556 479. Těšíme se na vás. KURZ RODINNÁ FIRMA
 15. 15. www.akademiestesti.webs.com Tento týden jsou energie poměrně klidné energie. Jsou velmi vhodné na všechny druhy příprav, kontroly, učení, zkoumání, budování zázemí a rovnováhy. Nepouštějte se do žádných aktivit, kde je třeba rychlost a mnoho aktivní energie. To by vás mohlo velmi vyčerpat. •PONDĚLÍ – VLAŠTOVKA 7-8-3 •Moudrost nade vše. To by mohlo být heslo pro dnešní den. Nedělejte nic povrchně, ledabyle. Pokud můžete, využijte rady starších, zkušenějších či úspěšnějších. Dobrá rada bude dnes nad zlato. – Jídlo: dnes byste měli vyzkoušet něco nového, možná i exotického. Někdo vám může poradit zajímavý recept, nebo můžete zajít do nové restaurace. •ÚTERÝ – VEPŘ 6-9-4 •Úterý musí být dnem hojnosti. Dnes by vám opravdu nemělo nic chybět a nemělo by chybět ani nic ostatním ve vašem okolí. Pokud někdo strádá, pomozte mu. Pokud něco chybí vám, nechte své okolí, aby vám pomohlo to získat. – Jídlo: v úterý vládnou takové družné energie. Proto i jídlo byste měli pojmout jako společenskou událost a nejíst sami. Čím lepší nálada, tím lépe. •STŘEDA – DIKOBRAZ 5-1-5 •Dnes byste se měli „stáhnout“ do svého středu a ujistit se, že je ve vašem životě vše tak, jak má být. Hlavně zkontrolujte své zázemí, domov a celkovou životní rovnováhu. – Jídlo: i dnešní jídlo musí být hlavně o vás. Musí vám chutnat a celkově vás uspokojit a nasytit. •ČTVRTEK – VLK 4-2-6 •Ve čtvrtek buďte opatrní a nevrhejte se po hlavě do žádných nových či lákavých aktivit. Vše si předem důsledně ověřte a zkontrolujte. Hlavně se ujistěte, že dnes nikomu neskočíte „na lep“. – Jídlo: čtvrteční jídlo musí být velmi různorodé a bohaté jak na chutě, barvy tak i množství malých chodů. •PÁTEK - PES 3-3-7 •Dnes se musíte postarat o to, aby vše bylo skutečně tak, jak má. Dodržujte všechna pravidla, zákony, postupy, vyhlášky. Jejich nedodržení by vás mohlo přijít opravdu draho. Dnes vládne tradice, osvědčené postupy, řád a pravidla. – Jídlo: čtvrteční jídlo také musí být tradiční. Ideální den pro setkání celé rodiny u oblíbeného rodinného jídla. •SOBOTA – BAŽANT 2-4-8 •Sobotní energie mohou být poměrně těžké až líné. Proto se dnes nepouštějte do ničeho velkého či složitého. Užívejte si všeho tak, jak to je a raději moc neměňte. – Jídlo: pomalé energie soboty vyzývají k milému a příjemnému posezení se svým partnerem u dobrého jídla. Využijte toho. •NEDĚLE – KOHOUT 1-5-9 •V neděli se věnujte něčemu krásnému. Můžete se pokusit zkrášlit svůj život novou garderobou či upravením interiéru svého domova. Věnujte se všemu, co posílí krásu ve vašem životě. – Jídlo: i dnešní jídlo by mělo vypadat krásně a mělo by vám přinášet potěchu žaludku tak i oku. Pozor, bude záležet na každém detailu. Chcete poznat sami sebe, svoji životní cestu a cíle, kterých máte dosáhnout? Naučíme vás, jak si vytvořit rovnováhu pro zkvalitnění svého života a sladit všechny důležité oblasti vašeho života. Přihlaste se do našeho kurzu ŽIVOTNÍ ROVNOVÁHA. Vše o kurzu na dalších stránkách tohoto HAPPYWEEKu, nebo na www.akademiestesti.webs.com/nov-kurzy. Přihlaste se na dasa@byu.cz nebo na 602 556 479

Příroda je nejcenější klenot, Žijte podle životních hodnot a pravidel, Já - moje cesta - můj cíl, Life Coach - Video III, byznys: Kovové energie v podnikání, interiér: Kov = prochládání, Energie dní: týden od 8.8. 2016

Views

Total views

444

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

182

Actions

Downloads

1

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×