Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Společenská odpovědnost

Zde si můžete přečíst naši lokální Zprávu o společenské odpovědnosti za fiskální rok 2020.

Les commentaires sont fermés

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Společenská odpovědnost

 1. 1. 1 ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZA FINANČNÍ ROK 2020* *od 1. 8. 2019 do 30. 7. 2020
 2. 2. 2 OBSAH 4 5 7 8 12 24 28 36 40 01 Úvodní slovo 02 Accenture v ČR v kostce 03 Naše odpovědnost 04 Závazek k SDGs 05 Žijeme našimi hodnotami 06 Podporujeme jedinečnost 07 Jedeme zelenou cestou 08 Pomáháme k úspěchu 09 Nakupujeme zodpovědně 10 O této zprávě 3
 3. 3. 3 MILÉ PŘÍTELKYNĚ, MILÍ PŘÁTELÉ, žijeme ve světě, ve kterém se věci kolem nás dějí tak nějak stále rychleji, ve větším možství a intenzitě. Do tohoto kolotoče najednou vtrhla pandemie koronaviru. Šok vystřídalo hledání způsobů, jak pracovat, přemýšlet a žít v nových podmínkách. Naše práce, chvíle s rodinou, představy o volném čase – celý svět se doslova ze dne na den změnil. Každá krize je ovšem i příležitostí. Dostali jsme šanci naplno vidět silnou vzájemnou propojenost mezi státy, regiony, sektory i obchodními partnery. Dostali jsme šanci pochopit, že uspějeme jenom tehdy, když uspějí i ti kolem nás. Pandemie nám ukázala podstatu CSR, které je o budování sdíleného úspěchu. V Accenture jsme přesvědčeni, že jako firma s globální působností máme povinnost reagovat na nejnaléhavější společenské výzvy a zlepšovat tak podmínky, v jakých žijeme a pracujeme. Velmi rychle jsme proto zareagovali i na pandemii a pro naše klienty připravili řadu praktických rad, návodů a možných perspektiv dalšího vývoje, které neustále doplňujeme a aktualizujeme. Zvláštní pozornost jsme věnovali našim zaměstnancům. Kromě zajištění jejich zdraví a bezpečnosti prostřednictvím práce z domova jsme se soustředili na naše kolegy-rodiče. Ti se skoro přes noc stali učiteli, kteří musejí skloubit péči o děti s každodenní prací a kromě toho se obávat o zdraví svých rodičů, blízkých či přátel. Mohlo by se zdát, že žít podle našich „Truly Human“ principů je skoro nemožné. Opak se ukázal být pravdou. Pro kolegy jsme prostřednictvím interních stránek „Více spolu“ začali sdílet nápady a rady, jak se starat o své tělo i mysl, jak zabavit děti, jak zůstat v kontaktu. Díky vzájemnému propojení se rozběhla řada dobrovolnických a filantropických aktivit, které přibývaly jak houby po děšti- od šití roušek, přes online výuku, IT podporu organizacím, úpravu online materialů, mentoring, překlady až po dárcovství krve. Po vzoru italských kolegů jsme zorganizovali kampaň Greater than Distance, díky které jsme věnovali téměř 33 tisíc Kč neziskové organizace Člověk v tísni na zmírnění ekonomickych a socialních dopadů pandemie. Ve chvíli, kdy připravujeme tenhle report, se život pomalu vrací do svého běžného rytmu. Věříme, že je to šance nastavit nové pojetí toho, co považujeme za “běžné”. Bylo by skvělé, kdyby se nevytratila soudržnost, snaha si vzájemně pomoci a ohleduplnost. Aby se nevytratila zodpovědnost, kterou potřebují lidé i životní prostředí. Díky pandemii jsme si potvrdili velkou smysluplnost našich filantropických projektů, které pomáhají dětem i dospělým se neztratit v digitálním světě a do budoucna plánujeme posilovat projekty v oblasti environmentálního a virtuálního dobrovolnictví. Milé přítelkyně a milí přátelé, již pátým rokem vám předkládáme naši lokální zprávu o společenské odpovědnosti. Zachycuje většinu fiskálního roku 2020 (od srpna 2019 do konce července 2020) a přehled těch nejdůležitějších aktivit, které se nám v tomto období podařilo realizovat. Navzdory koronavirové pandemii i v přímé reakci na ni. Jana Benešová, vedoucí pro společenskou odpovědnost v ČR
 4. 4. 4 2 182lidí u nás pracuje k 1. 6. 2020 51%našich lokálních zaměstnanců jsou ženy 22%vedení společnosti tvoří ženy 28průměrný počet hodin školení na jednoho zaměstnance Počet našich LGBT Allies se za uplynulý rok zvýšil na 264 23speciálně vyškolených Mental Health Allies 4,312 mil Kčinvestovala ve finančním roce 2020 naše firma do podpory komunity Naše spotřeba energie oproti minulému roku poklesla o více než 20% 40%energie aktuálně čerpáme z obnovitelných zdrojů 95%našich dodavatelů jsou lokální dodavatelé se sídlem v ČR 1 100hodin věnovali naši zaměstnanci dobrovolnickým činnostem, což představuje nárůst o 29%oproti minulému roku ACCENTURE V ČESKÉ REPUBLICE: V KOSTCE
 5. 5. 5 NAŠE ODPOVĚDNOST Jsme globální firma poskytující služby v oblasti strategie, poradenství, digitální technologie a podpory podnikových procesů. Působíme ve více než 120 zemích a zaměstnáváme 513 000 lidí. Právě oni jsou tím nejdůlezitějším aktivem naší společnosti. Firemní kultura Accenture je opravdu vyjjimečná a respekt k zaměstnancům je jejím středobodem. I díky tomu, že chceme být tou nejlidštější a nejinkluzivnější společností na světě, jsme jedničkou v tom, co děláme. V České republice působíme od roku 1991, přičemž po celých 29 let fungujeme při všech našich aktivitách v souladu s principy odpovědného a udržitelného podnikání definovanými mateřskou společností. Vycházíme z globální CSR strategie a tak jako každá jiná země i my pak definujeme priority a lokální implementaci na základě reálné situace a potřeb. Rámec téhle strategie je dán do roku 2025 a každý finanční rok upraven dle požadavků klientů a trhu. Klíčové oblasti CSR strategie Accenture: Inovace pro společnost (Innovating For Society) kde jsou zahrnuté oblasti Schopnostmi k úspěchu (Skills to Succeed) a Technologie a Společnost (Technology & Society) Formování odpovědného podnikání (Shaping Responsible Business) kde sdružujme oblasti Etika & řízení, Životní prostředí a Naši lidé. Při našich každodenních činnostech se snažíme, abychom dosahovali těch nejlepších výsledků v pěti oblastech, které jsou našimi pilíři společenské odpovědnosti: Etika & řízení a správa společnosti, Naši lidé, Společnost, Životní prostředí a Dodavatelský řetězec. Věříme, že pevné etické principy nám pomáhájí zlepšovat naše služby a vytvářet přidanou hodnotu pro společnost. Klíčovými jsou respekt a podpora lidských práv nejen v rámci naší firmy, ale též v našem dodavatelském řetězci a v komunitě, kde žijeme a pracujeme. Dnes víc než kdykoli předtím chtějí lidé pracovat pro společnost, která sdílí jejich hodnoty. V Accenture nejenže akceptujeme, ale i aktivně podporujeme jedinečnost každého zaměstnance a zaměstnankyně, aby i v práci mohli být sami sebou stejně jako jsou v soukromí. Naším cílem je pomoci každému najít a rozvíjet svůj jedinečný talent. Klimatická změna stále více ovlivňuje životní a pracovní podmínky na celém světě, a proto se již od roku 2009 cíleně snažíme snižovat negativní dopad na životní prostředí. Do tohoto úsílí co nejvíce zapojujeme i zaměstnance, a to nejen v jejich profesionálním životě, ale i v soukromém. „Asi nikdy jsem nebyla hrdá na naše zaměstnance více než v době propuknutí pandemie koronaviru. Mezi naše klienty ve světě patří nemocnice, banky a mnohé strategické podniky a instituce, ktere jsou klíčové pro chod společnosti. A moji kolegové dělali vše pro to, aby i díky našim službám fungovaly.“ Julie Sweet, Global CEO
 6. 6. 6 NAŠE OCENĚNÍ ZA ROKY 2019/2020 Top odpovědná firma v diverzitě 2019 Jedna z top 10-ti firem v kategorii Top Odpovědná velká firma 2019 3. místo TOP Odpovědná firma 2019 pro ženy (výsledky vzešly z veřejného hlasování čtenářů E15) LGBT Friendly Employer 2019 – 2. místo Naše společensky prospěšné projekty jsou zaměřené na změny. Program Skills to Succeed připravuje mladé lidi dneška na zaměstnání zítřka. Základními pilíři naší strategie podpory komunity jsou podpora zaměstnanosti znevýhodněných, IT vzdělávaní žen a dětí a dobrovolnictví, fyzické i virtuální. Prostřednictvím odpovědného nákupu máme ambici vytvářet udržitelnější dodavatelský řetězec a tím i dlouhodobou hodnotu pro naše klienty, dodavatele a lokální komunitu. Dávame důraz na lokálnost (95% našich dodavatelů má sídlo v ČR) a inovativnost, absolutní prioritou je platit našim dodavatelům včas. V České republice jsme aktivním členem platformy odpovědných firem Byznys pro společnost, signatářem Charty diverzity i Pride Business Forum Memoranda. Témata společenské odpovědnosti otvíráme i jako členové Americko-české obchodní komory, Italsko-české obchodní komory, Francouzsko-české obchodní komory a České FinTech asociace. KDO U NÁS ODPOVÍDÁ ZA CSR AGENDU Zodpovědnost za rozvoj firemního občanství v Accenture začíná přímo u naší globálního CEO a prostupuje celou naší společností. Naše nejvyšší lokální vedení pak zodpovídá za soulad s globálními cíli firemního občanství. Každá oblast našeho působení má svého vedoucího odpovědného za naplňování CSR strategie (jméno a kontakt jsou pokaždé uvedené v úvodě příslušné kapitoly reportu). Funkci vedoucího orgánu v oblasti rozvoje komunity zastává v České republice Charitativní výbor, jehož členy jsou představitelé různých oddělení a divizí napříč společností, kteří se setkávají obvykle dvakrát měsíčně: Klára Starková (Managing Director – finanční služby, zastupuje vedení společnosti), Jana Benešová (Mobilization Manager), Petra Madarová (zodpovědná za interní komunikaci), Kateřina Varcopová (zodpovědná za klientský a korporátní marketing), Karel Kohout (Senior Manager pro oblast Security), Kateřina Rampasová (HR Specialist), Kamila Bejčková (Mobilization Specialist a vedoucí našich Dobrovolníků), Vojtěch Sůva (Financial Manager), Kuni Vltavská (Learning Specialist), Filip Štěpánek (Cyber Security Associate Manager) a Daniela Nechutová (Service Delivery Lead). Zodpovědnost za udržitelné řízení strategie v této oblasti a taktéž programu Schopnostmi k úspěchu nese v České republice Jana Benešová, vedoucí pro společenskou odpovědnost v ČR. Společnost Pavlína Kalousová, předsedkyně aliance Byznys pro společnostV Praze, 31. října 2019 ZÍSKALA 3. MÍSTO V KATEGORII: Accenture
 7. 7. 7 Zbývá nám 10 let na to, abychom splnili Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) definováné OSN v roce 2015. Ze studie CEO Study on Sustainability 2019, kterou jsme na globální úrovni realizovali s UN Global Compact, vyplývá, že jenom 21% CEOs je přesvědčených, že byznys hraje klíčovou roli při naplňování SDGs. Právě tato dekáda je tou, kdy se toto přesvědčení musí změnit a kdy byznys musí ukázat výsledky. Za Accenture se k téhle výzvě otevřeně hlásíme. Každá firma by měla integrovat vybrané cíle ze 17 SDGs do svého core byznysu tak, abychom jsme z jejího úspěchu měli užitek všichni. Na globální úrovni jsme v Accenture v roce 2019 identifikovali čtyři SDGs s nejvyšší prioritou, které zahrnují deset konkrétních pod-cílů. Právě k jejich naplnění umíme prostřednictvím našeho fungování přispět v nejvyšší míře. Na dalších stránkach tohoto reportu najdete náš kvantifikovaný příspěvek k plnění cílů za každou strategickou oblast. ZÁVAZEK K SDGS 5.5 Zajistit ženám rovné příležitosti a plnou a efektivní účast na rozhodování na všech úrovních v politickém, ekonomickém i veřejném životě. 5.b Rozšířit možnosti využívání moderních technologií, zejména informačních a komunikačních, pro posilování postavení žen. 8.2 Dosáhnout vyšší úrovně ekonomické produktivity pomocí diverzifikace, technologického rozvoje a inovací, mimo jiné také zaměřením se na odvětví s vysokou přidanou hodnotou a s vysokým podílem lidské práce. 8.4 Postupně až do roku 2030 zlepšovat efektivní využívání globálních zdrojů ve spotřebě i výrobě a učinit vše potřebné pro to, aby ekonomický růst nebyl spojen s poškozováním životního prostředí, v souladu s desetiletým rámcovým programem trvale udržitelné spotřeby a výroby, v jehož čele stojí rozvinuté země. 8.5 Do roku 2030 dosáhnout plné a produktivní zaměstnanosti a zajistit důstojnou práci pro všechny ženy a muže, včetně mladých lidí a osob se zdravotním postižením, a zajistit stejnou odměnu za rovnocennou práci. 8.8 Chránit práva a podporovat bezpečné a stabilní pracovní podmínky pro všechny pracující, včetně pracujících migrantů – zejména žen, a lidi s nebezpečným povoláním. 9.2 Podporovat inkluzivní a udržitelnou industrializaci a do roku 2030 významně zvýšit podíl průmyslu na zaměstnanosti a HDP, a to s ohledem na podmínky v jednotlivých zemích, a zdvojnásobit jeho podíl v nejméně rozvinutých státech. 9.5 Posílit vědecký výzkum, zlepšit technologickou vybavenost průmyslových odvětví ve všech zemích, zejména rozvojových, a do roku 2030 podporovat inovace a významně zvýšit počet výzkumných a vývojových pracovníků na jeden milion obyvatel a výdaje na soukromý i veřejný výzkum a vývoj. 12.2 Do roku 2030 dosáhnout udržitelného hospodaření s přírodními zdroji a jejich efektivního využívání. 12.5 Do roku 2030 výrazně snížit produkci odpadů s pomocí prevence, redukce, recyklace a opětovného používání. SDGs s nejvyšší prioritou pro Accenture:
 8. 8. 8 ŽIJEME NAŠIMI HODNOTAMI ETIKA & ŘÍZENÍ A SPRÁVA SPOLEČNOSTI Zodpovědná za CSR strategii v oblasti Ethics & compliance je Šárka Vránová, lokální manažerka lidských zdrojů, která na globální úrovni reportuje řediteli pro právní otázky a dodržování předpisů a členům výboru pro globální řízení: sarka.vranova@accenture.com 6klíčových hodnot 16on-line povinných školení o etice a dodržování předpisů je povinen absolvovat každý nový či nově povýšený zaměstnanec 98,16%(údaj z 30. 7. 2020) je úspěšnost absolvování kurzů zaměřených na etiku a dodržování předpisů 22%vedení naší společnosti v ČR tvoří ženy
 9. 9. 9 NAŠE STRATEGIE Etika je zásadní pro odpovědné podnikání. Naše klíčové hodnoty, včetně našeho závazku dělat byznys eticky, v souladu s právními předpisy a s integritou, jsou základem naší firemní kultury. Věříme, že právě kultura etiky je zásadní pro náš růst, chrání naše lidi, společnost i klienty a zvyšujeme tím naši konkurenceschopnost na trhu. Poctivě školíme naše zaměstnance a pomáháme jim zvládnout etická dilemata i prostřednictvím inovativních nástrojů, jako je on-line chatbot. Věříme, že rozmanitost (nejen) ve vedení společnosti přináší lepší výsledky. V České republice mají ženy 22% zastoupení ve vedení (víc o naší podpoře kariérního růstu žen najdete v kapitole Naši lidé). Reagujeme na pandemii COVID-19 Odpovědné řízení je jednou z našich klíčových hodnot, která vystupuje do popředí zejména v krizových situacích. Tak, jako jsme velmi rychle po propuknutí pandemie umožnili zaměstnancům pracovat z domova, tak jsme přirozeně přešli na virtuální porady i školení. V souladu s naším cílem transparentní komunikace jsme pro zaměstnance zřídili speciální informační portál ke COVID-19. K dispozici je i interní stránka Working securely from home, která např. poskytuje instrukce, jak ochránit data firmy i klientů při připojení na dálku. HODNOTY JAKO ZÁKLAD Jedním z důvodů, proč se s námi klienti rozhodují spolupracovat, je naše integrita a závazek dodržovat nejvyšší etické standardy. Náš pečlivě propracovaný globální program Etika a dodržování předpisů nám už třináctý rok po sobě zajistil místo na seznamu nejvíce etických společností na světě Ethisphere’s. Integritu a etický přístup překlápíme do reality každý den. Všichni pracovníci a externí spolupracovníci jsou povinni se bez rozdílu řídit globálním Kodexem podnikové etiky, který představuje komplexní a praktický návod na zodpovědné chování v každé pracovní situaci. Obsahuje přehled našich klíčových hodnot, jakož i postup kde a jak nahlásit podezření z neetického chování. NAŠE HODNOTY JEDNA GLOBÁLNÍ SÍŤ RESPEKT K JEDNOTLIVCI ODPOVĚDNÉ ŘÍZENÍ NEJLEPŠÍ LIDÉ VYTVÁŘENÍ HODNOTY PRO KLIENTA POCTIVOST
 10. 10. 10 PĚT PILÍŘŮ ETICKÉHO CHOVÁNÍ PRO NAŠE ZAMĚSTNANCE NAŠI ZAMĚSTNANCI ŽIJÍ HODNOTAMI Každý nový zaměstnanec Accenture, stejně jako i nově povýšený zaměstnanec, je povinen absolvovat celkem 16 on-line školení o etice a dodržování předpisů, a to do 60 kalendářních dní. Nezůstáváme jen při školeních. Jako praktickou pomůcku pro případné etické dilema jsme v roce 2017 vyvinuli Chatbota COBE (Code of Business Ethics Chatbot). Tento inovativní on-line nástroj, který svou jednoduchostí a uživatelskou dostupností cílí hlavně na mileniály, komunikuje se zaměstnanci a odpovídá na jejich dotazy v oblasti podnikové etiky. O obavách mluvíme nahlas a víme, že společnost Accenture nikdy netoleruje odvetu. Jsme hrdí, že jsme ambasadory společnosti Accenture, a podle toho jednáme. Dbáme na to, aby naše osobní zájmy a vztahy nevedly ve společnosti Accenture k jejich střetům. Přistupujeme k sobě navzájem s respektem. Při rozhodování o svých zaměstnancích uplatňujeme zásadu meritokracie. NULOVÁ TOLERANCE K PORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ Aktivně podporujeme zaměstnance, aby se ozvali v případě, že jsou svědkem či přímým účastníkem nerespektujícího, nevhodného, podvodného či jinak neetického chování. Podnět mohou podat přes globální Accenture Business Ethics Helpline (https:// businessethicsline.com/accenture) nebo na telefonním čísle, které je k dispozici 24 hodin 7 dní v týdnu. Také jej mohou nahlásit i svému nadřízenému, kariérnímu poradci, jakémukoli vedoucímu zaměstnanci Accenture, stejně tak i zaměstnanci HR (People Advisor) nebo právního oddělení. Většina běžných stížností zaměstnanců se řeší neformální cestou – diskuzí s přímým nadřízeným zaměstnance nebo s jeho HR People Advisorem. “Naše základní hodnoty formují kulturu a definují charakter naší společnosti a jsou jádrem toho, jak děláme věci Accenture Way. Tyto hodnoty prožíváme prostřednictvím chování každého z nás. Slouží jako základ v tom, jak denně reálně jednáme a rozhodujeme, jak projektujeme naše hodnoty v akci.” Šárka Vránová, lokální manažerka lidských zdrojů
 11. 11. 11 CHRÁNÍME OSOBNÍ DATA Řídíme se nejvyššími a nejpřísnějšími standardy pro ochranu a zpracování údajů, které zahrnují kromě legislativy EU (GDPR) i certifikáty od British Standards Institution (BSI) ISO 27 001: 2013 a ISO 27 701. V České republice je pro nás samozřejmě závazná i národní legislativa ČR (Zákon o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb.). Kromě výše zmíněné interní stránky Working securely from home, která zaměstnancům poskytuje instrukce, jak ochránit data firmy i klientů během práce z domu, organizujeme pro naše lidi specializovaná školení. Zahrnují videa s dramatizací různých situací i gamifikační nástroje, které jsou doplněny tréninkovými osnovami. Ve finančním roce 2020 jsme nezaznamenali žádnou stížnost týkající se porušení soukromí jak zaměstnanců, tak i klientů. MÁME ČISTÝ ŠTÍT Dle našeho vědomí nejsme v České republice předmětem žádné žaloby z důvodu porušení pravidel hospodářské soutěže, antimonopolních či antikorupčních zákonů, ani nám nebyly uloženy žádné pokuty za nedodržení místních právních předpisů. Ve sledovaném období jsme neměli žádné finanční spojení s politickou sférou České republiky. Nebyli jsme dotováni vládou a nepodpořili jsme žádnou politickou stranu finančně ani jinak. Nezaznamenali jsme žádný případ korupce na straně našeho zaměstnance nebo ze strany našeho obchodního partnera. Z důvodu korupce proto nebyl žádný náš zaměstnanec v letech 2019/2020 propuštěn, a rovněž nebyla vypovězena žádná smlouva s naším obchodním partnerem. O CO SE SNAŽÍME I ve finančním roce 2021 budeme pokračovat v našem úsilí o dosažení maximální úrovně kybernetické bezpečnosti a ochrany osobních a obchodních údajů našich lidí, klientů a dalších partnerů. Naším cílem i nadále zůstává zvyšovat porozumění základních hodnot firmy mezi zaměstnanci prostřednictvím etických tréninků i online chatbota COBE. Nadále jsou pro nás závazné globální cíle Accenture, které se nám za uplynulé období podařilo plnit následovně: GLOBÁLNÍ CÍL LOKÁLNÍ PLNĚNÍ ZA ACCENTURE V ČESKÉ REPUBLICE PŘÍSPĚVEK K SDGS S VYSOKOU PRIORITOU PRO ACCENTURE Udržíme podíl absolvování tréninků na Ethics & Compliance u našich zaměstnanců vysoko nad 90%. Do konce roku 2020 bude 25% žen pracovat v řídících pozicích. K 30. 7. 2020 absolvovalo tréninky 98,16% našich zaměstnanců. Ve finančním roce 2020 ženy tvořily 22% ve vedení naší společnosti v ČR.
 12. 12. 12 PODPORUJEME JEDINEČNOST NAŠI LIDÉ zodpovědná za CSR strategii ve vztahu k zaměstnancům je Šárka Vránová, lokální manažerka pro oblast lidských zdrojů: sarka.vranova@ accenture.com 2 182zaměstnanců k 1. 6. 2020 51%našich lokálních zaměstnanců jsou ženy 22%vedení společnosti tvoří ženy 92%zaměstnanců pracuje na plný úvazek z toho 48% žen 223zaměstnanců je na mateřské/rodičovské dovolené z toho 8 mužů 28je průměrný počet hodin školení, které naši zaměstnanci absolvovali ve finančním roce 2019 82%zaměstnanců je spokojených se svojí prací (dle interního průzkumu angažovanosti z podzimu 2019) 100%zaměstnanců absolvovalo hodnocení výkonnosti Performance Achievement 66občanství je zastoupených mezi našimi kolegy 23je aktuální počet našich Mental Health Allies 100%našich prostor je bezbariérových Počet našich LGBT Allies sa za uplynulý rok zvýšil na 264 Zaměstnanci podle věku: ≤30let–38% 31-50let–59% ≥51let–3%
 13. 13. 13 NAŠE STRATEGIE Propojujeme výjimečné lidi s výjimečnými příležitostmi. Dnes víc než kdykoli předtím chtějí lidé pracovat pro společnost, která sdílí jejich hodnoty. V Accenture nejenom akceptujeme, ale i aktivně podporujeme jedinečnost každého zaměstnance a zaměstnankyně, aby i v práci mohli být sami sebou stejně jako i v soukromí. Naším cílem je pomoci každému najít a rozvíjet svůj jedinečný talent. Našimi hlavními tématy jsou proto diverzita a inkluze, se specifickým důrazem na gendrovou diverzitu a mentální zdraví. Empatie je pro naše fungování i vztah k zaměstnancům klíčová, dlouhodobě se snažíme být tou nejlidštější organizací v digitální době. Reagujeme na pandemii COVID-19 Ochrana zdraví, psychologická podpora a pomoc při tom, jak zůstat fyzicky i mentálně fit – to byly základní závazky, které jsme si v souvislosti s pandemií stanovili vůči našim zaměstnancům. S cílem ochrany zdraví jsme našim lidem velmi rychle umožnili práci z domova a přešli na virtuální meetingy včetně tréninků přes MS Teams. Nepozastavili jsme ani nábor nových zaměstnanců. Spustili jsme pro zaměstnance přehledný portál ke COVID-19, kde jsou informace řazeny podle témat, jako jsou Důležité novinky, Dárcovství a dobrovolnictví, Kontakt s ostatními kolegy, Duševní zdraví a Fyzické zdraví. I v čase pandemie se ukázala důležitost našeho Employee Assistance programu, který nabízí 24/7 odborné profesionální psychologické poradenství pro zaměstnance i jejich blízké příbuzné a to zdarma, k dispozici je i možnost kontaktovat interní Mental Health Allies. Na interním portále zveřejnujeme bulletiny na specifická témata spojená s pandemií (např. jak nepropadat panice) a pořádali jsme i online webináře s odbornými garanty. Našim zaměstnancům jsme poskytli přístup zdarma k aplikaci Headspace věnované mindfulness. Od dubna až do července jsme organizovali online cvičení s profesionálními trenéry, které první dva měsíce probíhalo denně a od června třikrát týdně, a uspořádali jsme též několik nutričných workshopů. Během karantény jsme mysleli také na naše kolegyně a kolegy, kteří jsou rodiči a práci z domu byli nuceni kombinovat s péčí o své děti. Zorganizovali jsme pro ně dvě interaktivní Q&A schůzky, kde se probíraly otázky spojené s prací z domova a péčí o děti v době uzavření škol. Vytvořili jsme i interní platformu v rámci MS Teams, na které si rodiče mohli sdělovat zkušenosti s touto situací, tipy na online vzdělávání a podobná témata, a to jak češtině, tak v angličtině. K dispozici byly rodičům také informace o výhodách, které můžou čerpat během karantény. Pro interní komunikaci jsme vyvinuli grafické provedení podpisu emailu s hashtagy #moretogethernow a #homeofficewithkids, který komunikuje kolegům situaci píšícího zaměstnance. Snažili jsme se též vyplnit čas dětem zaměstnanců. Během karantény proběhl několikatýdenní interaktivní online kurz programování pro 30 dětí ve věku 5-10 let, na který jsme navázali dalším kurzem pro starší děti.
 14. 14. 14 ODMĚŇUJEME SPRAVEDLIVĚ A AKTUALIZUJEME BENEFITY Rovný přístup ke všem zaměstnancům zachováváme i v rámci odměňovaní a benefitů. Pravidelný interní audit kontroluje, zda dodržujeme stejné odměňovaní žen a mužů. V rámci platů a odměn rovný přístup spočívá ve stejných příležitostech, díky kterým mohou zaměstnanci dosahovat individuální výsledky. Samotná výška odměn se pak odvíjí od principu meritokrace. Naše rozhodnutí o zvýšení odměn vycházejí i z analýzy odměn v jednotlivých zemích, kde porovnáváme úroveň platu ve společnosti Accenture s platem u našich hlavních konkurentů na daném trhu. Rozhodování o odměnách slaďujeme s našimi provozními plány, cenotvorbou pro klienty a očekávanými výsledky společnosti, přičemž specificky přistupujeme k těm zaměstnancům, kteří mají specializované dovednosti. Našim zaměstnancům nabízíme celou řadu benefitů, které pravidelně aktualizujeme a vylepšujeme. V letošním finančním roce jsme například definovali příspěvek na penzijní/životní pojištění ze strany zaměstnanců jako dobrovolný a přispíváme i zaměstnancům po celou dobu jejich mateřské dovolené. PODPORUJEME SLADĚNÍ PRÁCE A SOUKROMÍ Respekt k odlišnostem se projevuje i v individualizovaném přístupu, který máme k našim zaměstnancům. Vycházíme jim vstříc, když potřebují pracovat na částečný úvazek, využívat zkrácený pracovní týden či mít jinak upravenou pracovní dobu. Pružnou pracovní dobu, práci z domova či možnost neplaceného pracovního volna po dobu několik měsíců vnímáme jako vytváření vhodných podmínek na to, aby naši lidé dokázali ze sebe vydat to nejlepší. PODPORUJEME RODIČE Flexibilitu a personalizovaný přístup potřebují zejména pracující matky a otcové. Snažíme se je podpořit i prostřednictvím různých akcí a iniciativ: Od roku 2019 pořádáme měsíční schůzky Working Mothers, kde se v neformální atmosféře probírají palčivá témata pro pracující matky. Cílem je vzájemná morální/psychologická podpora v rámci komunity formou sdílení zkušeností. Schůzek se ve finančním roce 2020 účastnilo 41 našich kolegyň- maminek, vyvinuli jsme i logo pro skupinu, které používáme v rámci interní komunikace. Na začátku roku 2020 proběhla interní komunikační kampaň na podporu pracujících maminek Many roles, One Woman. Využitými kanály byly plakáty a LCD obrazovky v kancelářích firmy, rozhovory se zaměstnankyněmi- matkami na interním online portále firmy a odkazy na ně v rámci
 15. 15. 15 interního newsletteru. Cílem bylo šířit povědomí mezi zaměstnanci o kolegyních, které kromě profesních rolí zastávají též další role doma v rodině. Podporujeme aktivity na zvýšení angažovanosti mužů do rodinného života. Náš Klub otců, který sdružuje pracující otce a otce na rodičovské dovolené, má aktuálně 40 členů. Kolegům-rodičům jsme pomohli sladit práci z domova a péči o děti i v době uzavření škol/školek (viz rámeček Reagujeme na pandemii COVID-19). Každoročně organizujeme informační setkání pro budoucí maminky, kde získávají praktické informace z pracovně-právní i zdravotní oblasti. Schůzek se ve finančním roce 2020 účastnilo 10 budoucích maminek, další plánovaná osobní setkání se bohužel neuskutečnila kvůli pandemii. Nicméně k dispozici je naše interní příručka pro budoucí rodiče a informační portál pro rodiče - cílem je provést zaměstnance všemi kroky rodičovské dovolené a také je obeznámit se všemi výhodami, jako jsou státní a sociální dávky. Portál obsahuje například informace o benefitech pro rodiče, o aktivitách pro děti podle jejich věku (s ohledem též na cizince), možnosti babysittingu či osobní zkušenosti rodičů. Udržujeme kontakt i s kolegyněmi a kolegy na rodičovské dovolené. Na setkáních Keep in touch, které se konají dvakrát do roka, rodičům poskytujeme aktuální informace o situaci ve firmě, legislativních změnách, náborech zaměstnanců nebo postupech při návratu do zaměstnání. Ve finančním roce 2020 se těchto setkání zúčastnilo 30 rodičů. Myslíme i na děti našich zaměstnanců. Zorganizovali jsme workshopy první pomoci pro starší děti a také workshopy pro nejmenší děti formou Medvídkovy nemocnice, jejímž hlavním cílem bylo nenásilně a hravě seznámit děti s procesem, se kterým se mohou setkat v nemocnici nebo u lékaře. Na podzim roku 2019 se těchto setkání zúčastnilo 55 dětí. Pro starší děti jsme zorganizovali školení Cyber Security, kde se mohly naučit bezpečnému zacházení s internetem a poznat techniky, díky kterým je možné se vyvarovat cyber šikaně a hoaxům. 145 dětí našich zaměstnanců se před Vánocemi roku 2019 zúčastnilo dětského odpoledne v našich prostorách Vánoční kreativní dětský den, kde měly možnost zapojit se do různých dílniček či jiných rukodělných aktivit. Děti se také zúčastnily divadelního workshopu a měly možnost se podívat na taneční show dětské skupiny, kterou připravila dcera jedné z našich maminek.
 16. 16. 16 Soukromý život člověk nenechává před dveřmi, když přichází do práce. Speciálně hrdí jsme proto na náš Employee Assistance Program, v rámci kterého funguje bezplatné psychologické poradenství sedm dní v týdnu dvacet čtyři hodin denně, a to nejen pro naše zaměstnance ale od 1. října 2019 také pro jejich blízké příbuzné. Typické problémy, které tato bezplatná linka řeší, jsou spojené se zvládáním stresu, partnerskými problémy či s výchovou dětí. VZDĚLÁVÁME A ROZVÍJÍME Digitální doba, prudké technologické změny i neočekávané výzvy typu pandemie COVID-19 si žádá inovativní vedoucí, kteří jsou schopni vést, inspirovat a především zůstat za každých okolností lidští, důvěryhodní a zodpovědní. Na základech vyššího smyslu, který by měl být součástí každého podnikání, budujeme v Accenture kulturu kontinuálního vzdělávaní a budování dovedností, které možná nepotřebujeme dnes, ale budeme potřebovat zítra. Schopnost flexibilně reagovat a učit se prakticky neustále novým dovednostem, v kombinaci s digitálními dovednostmi – to je základní výbava zaměstnance budoucnosti. A to je i naše strategie rozvoje lidí. Vzdělávaní v Accenture má rozmanité formy. Nástroj Accenture Connected Learning nabízí propojení prezenčních vzdělávacích kurzů a digitálního výukového prostředí. Každá část byznysu má u nás doporučené tréninkové plány, kalendář složený ze široké nabídky různých kurzů připravujeme každý měsíc. Nabídku školení pravidelně vyhodnocujeme a přidáváme nová školení, aby zaměstnanci měli možnost zdokonalovat se podle nových trendů. V případě zájmu zaměstnance o jiné školení mu ho rádi umožníme, pokud dává smysl. K dispozici je i nová globální iniciativa Technology Quotient, která má za cíl všem zaměstnancům firmy přiblížit různé technologie. Jedná se o online kurz, který se věnuje zvyšování jejich povědomí o tom, co je například Cloud nebo umělá inteligence. Každý zaměstnanec a zaměstnankyně u nás má svého kariérního poradce a má možnost vybrat si i mentora. Ti mu/ jí pomáhají vybrat si z různých cest k vlastnímu rozvoji v souladu s jeho/jejími osobními preferencemi a podmínkami. Zaměstnanci u nás absolvují v průměru 28 hodin školení ročně. Všichni zaměstnanci u nás každoročně absolvují hodnocení pracovní výkonnosti v rámci programu Performance Achievement. Jedná se o unikátní přístup, který není založený na srovnávaní a vytváření šablon, ale který umožňuje lidem najít vlastní cestu založenou na uvědomění si vlastních silných stránek a stanovení smysluplných priorit. Tento přístup nezvyšuje jen výkonnost jednotlivců, ale i celých týmů a společnosti jako celku, protože se soustředí na odemknutí lidského potenciálu a na přístup „pokrok je lepší než dokonalost“. ROZVÍJÍME VEDOUCÍ NA VŠECH ÚROVNÍCH Jádro těchto programů tvoří hyperpersonalizace, koučink a mezi hlavní iniciativy můžeme zařadit Performance Achievement Training, Growth Market High Potential Leadership Program, Women’s Executive Leadership Development Program, a Senior Manager Leadership Development Program. V České republice již pátým rokem běží Supervisors College – program zaměřený na vzdělávání vedoucích pracovníků v oblastech měkkých dovedností, personalistiky a pracovního práva.
 17. 17. 17 V částech firmy Operations a Corporate Functions jsme zavedli nový tréninkový program pro čerstvé vedoucí týmu – Team Lead Academy. Tento program tvoří 8 školení, které pomohou vedoucím týmu s tranzicí do nové role a vybaví je základy všech potřebných dovedností, jako jsou například vedení 1:1 schůzek, zvládaní konfliktních situací nebo interakce s klientem. Dále rozvíjíme i Leadership DNA Continuous Learning Program, který jsme začali ve finančním roce 2019 na rozvoj vedoucích kvalit u každého jednotlivce. Dynamický roční program nabízí různorodé personalizované možnosti učení a sdílení zkušeností na vysoké kvalitativní úrovni. MOTIVUJEME ŽENY DO VEDENÍ Genderová diverzita je klíčová pro inovace. Potvrzuje to i náš globální průzkum Getting to Equal 2019: Creating a culture that drives innovation. Inovační mindset – a tedy ochota a schopnost lidí přinášet inovace – je šestkrát vyšší v společnostech se silnou kulturou rovnosti. I proto je naším cílem mít 50% žen napříč celou firmou i ve vedení. V České republice už teď pracuje ve firmě celkově 51% žen, ve vedení máme aktuálně 22% žen. V IT sektoru v České republice jsme v tomhle ohledů světlá výjimka, je za tím však značné vynaložené úsilí. Skvělých cílů se nám daří dosáhnout personalizovanějším přístupem v HR procesech, důslednými tréninky na tzv. nevědomé stereotypy (unconcious bias), nabídkou mentoringových a rekvalifikačních programů, ale také partnerstvím s univerzitami a specializovanými organizacemi. Na podporu kariérního růstu žen funguje v Accenture program Developing Our Women. Program je organizován na globální úrovni, mohou se do něj přihlásit zaměstnankyně z jakékoli pobočky Accenture, včetně České republiky, a to se i děje. Jedná se o čtyřměsíční online vzdělávání, které účastnicím pomáhá definovat plán, jak dosáhnout toho, co považují pro sebe za úspěch, rozšířit svou síť kontaktů, naučit se, jak maximálně využít příležitostí vedoucích k úspěchu a inspirovat se postřehy žen, které se v rámci Accenture již dostaly do vedoucích pozic. V České republice je do programu aktuálně zapsáno 22 žen. Jako každý rok, i letos jsme na začátku března uspořádali oslavu Mezinárodního dne žen, kterého se v kanceláři nebo vzdáleně online zúčastnilo přes 60 kolegyň a kolegů. Hlavní součástí byl workshop na téma budování osobní značky a dalšího rozvoje kariéry, doplněný o setkání s módním návrhářem Jiřím Kalfařem, který se věnuje udržitelné módě, čímž jsme se i v rámci této akce věnovali i tématu ekologie, které mezi zaměstnanci silně rezonuje. MOTIVUJEME ŽENY PRO IT Podíl žen na IT pozicích v naší firmě za poslední roky vzrostl o téměř 20%, což je velký úspěch vzhledem k tomu, že celkový počet žen, které studují IT na vysokých školách v České republice, je nízký. Aktuálně ženy tvoří pouze desetinu IT odborníků a mezi programátory jsou jich jen tři procenta.
 18. 18. 18 Nedostatek uchazeček, jak studentek na IT školách tak i samotných pracujících žen, je tou největší překážkou při získávání nových kolegyň na IT pozice. Nové kolegyně k nám „lákáme“ prostřednictvím prezentování příběhů úspěšných žen, které u nás již pracují, na veletrhy práce vysíláme smíšené týmy našich zaměstnanců, myslíme i na genderově nestereotypní inzerci. Abychom se i na samotných IT pozicích přiblížili k cíli 50% žen, spolupracujeme s re-skillingovými organizacemi, jako je CzechITas nebo Greenfox. Ve spolupráci s Czechitas už od roku 2017 organizujeme Digitální akademii, tříměsíční rekvalifikační kurz a mentorský program pro ženy – IT analytičky. Kurz se skládá z intenzivních vyučovacích bloků zaměřených na témata, jako jsou data mining, digitální marketing či programování. Soustředíme se primárně na ženy ve věků 25–40 let, které hledají pracovní pozici v Brně/Praze/Ostravě. Pomoci uplatnit se v IT sektoru chceme i ženám na mateřské dovolené a ženám bez práce. Ve finančním roce 2020 jsme podpořili celkem 70 žen prostřednictvím 2 kurzů Digitální akademie, 3 absolventky akademie přijaly nabídku do Accenture. Zorganizovali jsme také digitální exkurzi, virtuální setkání 35 studentek datové analýzy v rámci Czechitas digitální akademie. Během této exkurze jsme studentky seznámili s naší společností a zároveň se v technické části exkurze měly možnost dozvědět více o rozšířené realitě nebo třeba vidět, jak „nahackovat“ systém. Díky spolupráci s agenturou Greenfox a jejich 6-měsíčnímu přeškolovacímu kurzu pro netechnické profily k nám taktéž přistoupila nová kolegyně. Od  září plánujeme s Greenfox kurz šitý na míru pro Accenture zaměřený na Javu a Javascript, kde bude cca 15-20 žen. Dlouhodobé řešení nedostatečného zastoupení žen v IT vidíme zejména v bourání dlouhodobě zažitých rodových stereotypů. Neříkat děvčatům, že se „na programování nehodí“ a naopak je podporovat ve výběru takové kariérní cesty, která je skutečně baví a ne té, kterou od nich očekává okolí (více o našich projektech IT vzdělávaní dětí si můžete přečíst v kapitole Komunita).
 19. 19. 19 VÍTÁME JEDINEČNÉ LIDI Naším dlouhodobým cílem je, aby každý z našich zaměstnanců pracoval v důstojném a respektujícím prostředí a odnášel si z práce dobrý pocit. Podpora diverzity a inkluze je v souladu se základními hodnotami Accenture a naším cílem je být tím nejinkluzivnějším zaměstnavatelem na světě. Ve svých aktivitách si všímáme a respektujeme odlišnosti nejenom genderové a vyplývající z rodinné situace (viz víše naše aktivity na podporu rodičů a žen), ale i ty kulturní, fyzické, mentální nebo ty vyplývající ze sexuální orientace. MÁME RÁDI DUHU Zatímco většina firem a organizací působících ve střední a východní Evropě se proaktivně neangažuje v podpoře LGBT zaměstnanců, ne tak Accenture. Jsme hrdí na to, že naše společnost je jednou z nejvíce inkluzivních a pokrokových na světě pro lesby, gaye, bisexuály a transgender osoby (LGBT). Důkazem je i naše každoroční umístnění v národním ocenění LGBT Friendly Employer, které uděluje platforma Byznys pro společnost. Naše rodinné benefity jsou určené pro všechny typy rodin. I pro ty, které tvoří páry v registrovaném partnerství nebo jakékoliv spolužijící partnery, pro rodiče, kteří jsou biologičtí ale i pro ty, kteří jsou rodiči dětí v emocionálním smyslu, tj. partner/partnerka rodiče dítěte, avšak zákonem nejsou uznáváni. Dobrovolnická skupina Pride at Accenture u nás nabízí aktivity pro zaměstnance už několik let. Svou podporu LGBT komunitě mohou zaměstnanci vyjádřit i registrováním se jako tzv. LGBT Allies a používáním duhových šňůrek u svých vstupních karet. Více než 12% zaměstnanců se aktuálně hlásí k členství či otevřeně podporuje LGBT komunitu, včetně většiny členů českého vedení Accenture. Přesný počet LGBT Allies je 264, což představuje nárůst oproti minulému roku o 15%. Na pochodu Prague Pride jsme již dva roky po sobě měli vlastní vůz, kterým jsme demonstrovali podporu LGBT inkluze a v srpnu 2019 se pochodu pod vlajkou Accenture zúčastnilo 100 zaměstnanců. „Letošní rok byl pro mě první v roli I&D Leada v naší společnosti a mohu říci, že můj nejvýraznější pocit je hrdost. Hrdost na společnost, která má velmi silný program diverzity a inkluze, který aktivně prosazuje celosvětově a jakoukoli formu diskriminace nepřipouští. Hrdost na kolegy a dobrovolníky, hrdost na různorodost a komplexitu programů, které během roku aktivně jako společnost děláme a podporujeme. Letošní rok byl výjimečný zejména v oblasti dalšího rozvoje programu Mental Health a nových iniciativ zaměřených na podporu pracujících žen. Nad rámec plánovaného bych chtěla vyzdvihnout skvělou a okamžitou reakci na COVID situaci, na množství programů implementovaných ze dne na den, které pomohly zvládat izolaci a desocializaci spojenou s prací z domova, a které v neposlední řadě pomohly s domácím vyučováním dětí našich zaměstnanců.“ Daniela Nechutová, Inclusion & Diversity Lead
 20. 20. 20 jak přijmout zpětnou vazbu, jak zvládnout stres, hněv a také pravidelné měsíční bulletiny. Stěžejní součástí projektu jsou zaměstnanci ve firmě, kteří absolvují speciální školení v oblasti duševního zdraví. Jejich kolegové se na ně mohou obrátit v případě potřeby poradenství v této oblasti. Mental Health Allies jsou schopni je vyslechnout a je-li potřeba odkázat na profesionální služby v oblasti duševního zdraví. Aktuálně máme v České republice 23 „spojenců“, kteří fungují pod supervizí expertů - psychologů z neziskovky FOKUS. Globálně mají všichni zaměstnanci přístup k online tréninkům a v letošním roce nově nabízíme i online program Thriving Mind, který se podrobněji věnuje tomu, jak lidský mozek reaguje na stres. Na začátku roku 2020 jsme zavedli program, který umožňuje zájemcům ze strany zaměstnanců stát se mentorem v LGBT oblasti a společnost pro tento účel poskytuje řadu vzdělávacích podkladů. Na mentory se může obrátit kdokoliv ze zaměstnanců, ať již se jedná o členy LGBT komunity či nikoliv. Komunita Pride at Accenture založila také nový komunikační kanál prostřednictvím platformy MS Teams, kde se mohou zájemci více dozvědět o plánovaných aktivitách nebo být jenom v neformálním kontaktu s dalšími členy komunity. Novinkou je i zavedení tzv. Open Door Hour. BOURÁME TABU O DUŠEVNÍCH POTÍŽÍCH Zatímco povědomí o nutnosti péče o duševní zdraví se postupně na veřejnosti zvyšuje, firemní kultury a strategie v tomto ohledu zaostávají. Duševní potíže jsou stále vnímané jako něco, o čem se nemluví, a to vede k diskriminaci lidí, kteří jim musí čelit. Společnost Accenture jako vůbec první v České republice v roku 2019 spustila inovativní Mental Health projekt, který pomáhá řešit psychické problémy zaměstnanců za pomoci nejvyspělejších technologií i jejich kolegů. Chceme být pro naše lidi nejen zaměstnavatelem, ale také důvěryhodným partnerem, který jim pomáhá i mimo čistě pracovní rámec. Součástí Mental Health projektu je Employee Assistance Program, který zahrnuje bezplatné poradenské psychologické služby dostupné všem zaměstnancům (a od 1. října 2019 také jejím blízkým příbuzným), workshopy pro zaměstnance na témata např. „Tento rok mě potěšila naše lokální iniciativa Open Door Hour. Jejímž prostřednictvím jsme nabídli všem – aktivním i neaktivním členům komunity, spojencům (Pride at Accenture Allies) i třeba kolegům řešícím jakoukoli otázku týkající se LGBT témat jako např. vztahů s LGBT kolegy – bezpečný prostor pro tyto otázky. Jde o platformu, kde můžou seniorním členům (vedoucím) komunity Pride at Accenture vznést jakýkoli dotaz, který je trápí a který by rádi úspěšně a tolerantně vyřešili.“ Alan Neradný, Pride at Accenture
 21. 21. 21 Záleží nám na tom, aby se téma duševního zdraví v naší společnosti destigmatizovalo. Společně s Americkou obchodnou komorou v ČR jsme proto v lednu 2020 zorganizovali workshop na téma duševního zdraví pro kolegy z jiných firem. Přiblížili jsme jim, jak vznikl náš Mental Health program a sdíleli naše zkušenosti s péčí o duševní zdraví zaměstnanců. POMÁHÁME LIDEM BÝT SAMI SEBOU Program duševního zdraví je součástí přístupu Truly Human, který jsme v České republice rozběhli v roce 2018. Cílem této strategie je vytvořit prostředí, ve kterém každý zaměstnanec může být tou nejlepší verzí sebe sama, profesně i osobně. S využitím poznatků neurovědy a za pomoci jednoduchých praktických technik se vrací ke čtyřem základním elementům člověka. Tento komplexní program pomáhá zaměstnancům identifikovat problémy jako přepracovanost, nedostatek spánku a pohybu, nezdravé stravovací návyky nebo škodlivost „multitaskingu“ a ukazuje způsoby, jak na tyto negativní jevy reagovat, nastartovat změnu a soustředit se na silné stránky své osobnosti. V uplynulém roce jsme prostřednictvím workshopů proškolili 37 vedoucích týmů s cílem transformovat způsoby, jakými týmy fungují a vytvářet prostředí, které podporuje větší inovace, spolupráci a angažovanost. Díky programu si účastníci mají možnost vybudovat nové udržitelné zvyky za pomoci využití svých silných stránek, vytvoří si smysluplnější propojení v týmu, jsou fyzicky posilněni a mentálně soustředěnější. ODSTRAŇUJEME BARIÉRY Pod hlavičkou zaměstnanecké skupiny Persons with disabilities jsme se v uplynulém finančním roce věnovali zejména rozšiřování povědomí našich zaměstnanců. Zorganizovali jsme den, kdy si zaměstnanci na obou našich pobočkách mohli vyzkoušet na vlastní kůži, co prožívá člověk na vozíčkovém křesle a tato křesla si vypůjčit a pohybovat se na nich po prostorech kanceláří. V této souvislosti jsme rádi, že obě naše kanceláře v Praze jsou plně bezbariérové. Měli jsme i dva workshopy se zástupci Jedličkova ústavu a specifický workshop měla i naše zdravotně znevýhodněná kolegyně, kde se lidé mohli pomocí hraní rolí vcítit do jejích každodenních zkušeností. Tabuizované témě duševního zdraví se v Accenture věnujeme nejen prostřednictvím interního programu Mental Health. Ve spolupráci s organizaci FOKUS od června 2018 podporujeme začlenění lidí, kteří prodělali duševní onemocnění, zpět do zaměstnání. Organizace FOKUS poskytuje zprostředkování zaměstnání mezi zaměstnavatelem a klientem a společnost Accenture finančně dotuje tato pracovní místa. Do první fáze projektu bylo zařazeno 12 klientů s tím, že ho úspěšně absolvovalo 10 z nich. Tento rok měli někteří klienti organizace Fokus odpovídající svým profilem a pracovními zkušenostmi možnost se zapojit do náborového procesu a ucházet se o zaměstnání v naší společnosti. Zatím nikdo z klientů nenastoupil, do budoucna však tuto možnost vítáme. TĚLO - fyzické zdraví a energie MYSL - psychické zdraví a soustředění SRDCE - pocitu sounáležitosti a hodnoty DUŠE - nacházení smyslu a záměru
 22. 22. 22 BUDUJEME MEZIKULTURNÍ POROZUMĚNÍ Mezi našimi kolegy je zastoupených 66 státních občanství, multi-kulturní prostředí je nám proto vlastní. Od roku 2018 funguje v Accenture MeetUp skupina, jejímž cílem je prostřednictvím volnočasových aktivit spojovat nejen expaty, ale i české zaměstnance aktivitami, jako je bowling, deskové hry, venkovní aktivity v parku nebo filmové večery. V roce 2019 byli tři naši kolegové vyškoleni do role cross-cultural šampionů, kteří mají na starosti rozvíjení této oblasti. V květnu letošního roku u příležitosti Světového dne kulturní rozmanitosti proběhlo online školení pro naše zaměstnance i řada dalších aktivit, jako například rozhovory s kolegy z různých kontinentů o tom, proč přijeli do ČR a jaké vnímají kulturní rozdíly. Na další online akci, které se zúčastnilo 55 našich zaměstnanců, jsme se pokusili s našimi kolegy z různých zemí vyvrátit některé kulturní stereotypy, které lidé standardně mívají spojené se zeměmi a v neposlední řadě proběhla i fotosoutěž na toto téma. „Jsme součástí úžasně rozmanité firmy, ve které máme možnost se denně setkávat s rozdílnými lidmi a kulturami. Naše kulturní rozmanitost pomáhá formovat různé pohledy na věc a hodnoty a tím přispívá k bohatšímu pracovnímu prostředí. Je to základní kámen pro budování našeho úspěchu jako firmy, stejně tak jako jednotlivců.” Giseli Borduchi, Cross-cultural šampión
 23. 23. 23 O CO SE SNAŽÍME I nadále budeme aktivně podporovat diverzitu a inkluzi, duševní zdraví na pracovišti a nové kariérní možnosti v měnícím se digitálním prostředí. Zároveň naším cílem bude optimalizovat pracovní podmínky a prostředí po dobu post-COVID, ale také připravit se pro případ podobné situace v budoucnu. GLOBÁLNÍ CÍL LOKÁLNÍ PLNĚNÍ ZA ACCENTURE V ČESKÉ REPUBLICE PŘÍSPĚVEK K SDGS S VYSOKOU PRIORITOU PRO ACCENTURE Do roku 2025 dosáhneme rodově vyvážený poměr zaměstnanců. Do konce roku 2020 bude 25% žen pracovat v řídících pozicích. Zabezpečíme 100%-ní bezbariérovost našich prostor. K 1. 6. 2020 u nás pracovalo 51% žen. K 1. 6. 2020 jsme měli 22% žen v řídících pozicích. Obe naše kanceláře v Praze jsou již bezbariérové (t.j. na 100%).
 24. 24. 24 JEDEME ZELENOU CESTOU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Za dodržování naší environmentální strategie v České republice je zodpovědný Jakub Novák, lokální vedoucí pro sféru životního prostředí (jakub.novak@accenture. com), který o výsledcích informuje regionálního vedoucího pro sféru životního prostředí Daniela Sandi. Na plnění stanovených lokálních environmentálních cílů navíc dohlíží dva globální týmy. o více než 20%poklesla naše spotřeba energie oproti minulému roku. Ve finančním roce 2019 jsme spotřebovali 689,9 MWh. o 5%ročně snižujeme spotřebu energie každý rok. V porovnání mezi roky 2009 a 2019 je naše spotřeba téměř o 40% nižší. 40%energie aktuálně čerpáme z obnovitelných zdrojů. 610metrických tun přímých emisí skleníkových plynů jsme vyprodukovali ve finančním roce 2019, což je přibližně o 20 tun méně než ve finančním roce 2018. 254kgelektroodpadu, včetně baterií, jsme v daném roce zrecyklovali. 8eko šampionů z řad zaměstnanců nám pomáhá rozvíjet environmentální iniciativy.
 25. 25. 25 Aktivně prosazujeme využívání videokonferencí a webcastů, které šetří čas i emise. Už před vypuknutím koronavirové pandemie jsme patřili mezi největší globální uživatele aplikace Skype for Business a bezpečně tak komunikovali s kolegy a klienty po celém světě. Na vzdělávání využíváme Accenture Connected Learning Classroom, kde probíhají virtuální školení simultánně v různých častí světa. Technologie Accenture Broadcast nám zase umožňuje globální vysílaní živého obsahu, prostřednictvím kterého se organizují stovky eventů po celém světě. NAŠE STRATEGIE Klimatická změna stále více ovlivňuje životní a pracovní podmínky na celém světě, a proto se již od roku 2009 cíleně snažíme snižovat negativní dopad na životní prostředí. Ekologické jednání je zakotveno v našem Kodexu podnikové etiky a také je nedílnou součástí našich základních hodnot. Prostřednictvím využívání digitálních technologií, snižováním spotřeby energie a využíváním obnovitelných zdrojů přispíváme k přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku. Naší snahou je do tohoto úsílí co nejvíce zapojit zaměstnance, a to nejen v jejich profesionálním životě, ale i v soukromém. FUNGUJEME EKO Jelikož nejsme výrobní firmou, dopad na životní prostředí vnímáme především prostřednictvím budov, ve kterých sídlíme, dopravy, kterou využíváme a chování našich zaměstnanců při nakládaní s energiemi, vodou a odpadem. Naší filozofií je, že hýbeme myšlenkami, a ne lidmi. Proto se soustředíme na investice do virtuálních kooperativních technologií a minimalizujeme pracovní cesty. Na globální úrovni jsme se popáté od roku 2014 dostali na seznam nejlepších firem, co se týče Reagujeme na pandemii COVID-19 Pokud v pandemii vidíme nějakou příležitost, tak především v utvrzení se v tom, že velkou část práce lze vykonávat z domova zaměstnance. Práce z domu, která se v uplynulých měsících stala standardem pro mnoho firem, má pozitivní vliv nejen na sladění pracovního a osobního života, ale i na snížení emisí z dopravy. V tomto trendu chceme pokračovat i nadále a ve větší míře než doposud práci z domova vykonávat. environmentální transparentnosti a výsledků, který sestavuje organizace Carbon Dislosure Project. Pouze 2% ze 179 společností světa se dostali na tento „áčkový“ seznam. V České republice od roku 2018 sídlíme v první budově v zemi, která dostala certifikaci LEED Platinum. Díky tomu jsme spotřebovali o 20% méně energie než předchozí rok. V souladu s globálním cílem Accenture jsme v uplynulém roce začali s dodavateli projednávat podmínky odběru energie z obnovitelných zdrojů. Výsledkem je, že aktuálně čerpáme 40% energie z obnovitelných zdrojů a naším cílem je dostat se do roku 2023 až na 100%. Společnost Accenture je z hlediska ochrany životního prostředí globálně certifikovaná podle normy ISO 14 001. Poslední, aktuální, lokální re-certifikaci ISO 14 001: 2015 jsme v České republice získali v létě 2019.
 26. 26. 26 CHCEME EKO ZAMĚSTNANCE Od svého prvníhe dne v Accenture jsou naši zaměstnanci seznámováni s ekologickými principy naší firmy. Nejde jen o seznámení se se zásadami šetření energiemi a vodou či třídění odpadu. Rádi dáváme každému možnost angažovat se a prohlubovat tak svou osobní zodpovědnost i zodpovědnost ostatních. V téměř 70 krajinách, kde Accenture působí, funguje síť dobrovolníků z řad zaměstnanců - eko šampióni. V České republice 8 aktivních eko-vedoucích připravuje různorodé akce, výzvy a dobrovolnické příležitosti pro ostatní kolegy a kolegyně. Každoročně se účastníme veřejných ekologických akcí. Na podzim 2019 jsme se opět zúčastnili akce Ukliďme Česko. Bohužel do jarní části této akce, stejně tak jako do plánů na akci Sázíme stromy nám zasáhla globální pandemie a nemohly být uskutečněny. Náhradní termíny jsou ale plánovány na podzim tohoto roku. V rámci interních workshopů a školení jsme se v poslední době zaměřili především na téma správného třídění odpadu a jeho redukci. Workshopy spojené s promítaním dokumentů byly součastí nové akce Accenture Eco Week, která proběhla na podzim 2019. V rámci akce jsme zorganizovali i úspěšný swap oblečení, který plánujeme v pravidelných intervalech opakovat. Kromě toho jsme uskutečnili i workshop na výrobu vlastní ekologické kosmetiky, seminář na téma Zero Waste a začínáme spolupráci s dárcovským portálem pro již nevyužívané věci. Nejnovějším příspěvkem do škály dobrovolnických činností se v květnu 2020 stalo virtuální dobrovolnictví, kdy se zaměstnanci mohou zapojit kdykoliv a z pohodlní vlastního domova. Dva z projektů jsou zaměřené ekologicky – prostřednictvím Globe observer dobrovolníci pomáhají sledovat změny v oblacích, vodě či rostlinách a přispívat ke klimatickému výzkumu. Zooniverse je největší platforma na webu, která umožňuje lidem se zapojit do široké škály různých vědeckých projektů. Pro naše zaměstnance jsme také uspořádali online workshop, kde jsme jim představili projekty a společně do nich začali přispívat. Tohoto workshopu se zúčastnilo 20 zaměstnanců. “Vzhledem k aktuální globální i lokální sitauci je potřeba změnit návyky a žít co nejvíce ekologicky. Každý z nás může přispět - neplýtvat, zužitkovat, šetřit, třídit odpadky či ohleduplně cestovat (bez nebo s minimem emisí). Vše se počítá, i každodenní maličkosti – buďme ohleduplní nejen k sobě ale i k přírodě, planetě a jejím zdrojům.” Filip Rozkošný, Eco šampión
 27. 27. 27 O CO SE SNAŽÍME I ve finančním roce 2021 budeme snižovat negativní dopad na životní prostředí. Na podzim plánujeme zopakovat úspěšnou interní akci Accenture Eco Week, která se bude skládat z různých seminářů, workshopů a promítaní filmů s ekologickou tématikou. Máme v plánu vytvořit internetový portál, na kterém naši zaměstnanci budou moci celoročně sdílet věci, které již nepotřebují a které by někdo jiný využil. Nadále jsou pro nás závazné globální cíle Accenture, které se nám za uplynulé období podařilo plnit následovně: GLOBÁLNÍ CÍL LOKÁLNÍ PLNĚNÍ ZA ACCENTURE V ČESKÉ REPUBLICE PŘÍSPĚVEK K SDGS S VYSOKOU PRIORITOU PRO ACCENTURE Do roku 2025 snížíme naše absolutní emise skleníkových plynů o 11% oproti roku 2016. Do roku 2023 zajistíme 100% energie pro naše sídla z obnovitelných zdrojů. Od roku 2016 se nám podařilo snížit absolutní množství vyprodukovaných skleníkových plynů o 32%. Přibližně 40% z celkové spotřeby elektřiny bylo ke konci roka 2019 z obnovitelných zdrojů.
 28. 28. 28 POMÁHÁME K ÚSPĚCHU KOMUNITA 4,312 mil Kčinvestovala ve finančním roce 2020 naše firma do podpory komunity zodpovědná za CSR strategii v oblasti podpory komunity je Jana Benešová, vedoucí pro společenskou odpovědnost v ČR: jana.x.benesova@accenture.com 210tis. Kčpřispěli na dobročinné účely naši zaměstnanci 541zaměstnanců se zúčastnilo charitativního běhu Teribear hýbe Prahou 1 100 hvěnovali naši zaměstnanci dobrovolnickým činnostem, což představuje nárůst o 29% oproti minulému roku 122 4žen prošlo v roce 2019/2020 našimi rekvalifikačními kurzy Digitální akademie 122žen prošlo v roce 2019/2020 našimi rekvalifikačními kurzy Digitální akademie 250dobrovolnických hodin jsme zrealizovali v reakci na pandemii COVID-19 248vánočních dárků věnovali naši zaměstnanci pro děti z dětských domovů, seniory a zvířata v útulcích 753dětí z dětských domovů si od roku 2011 našlo práci i díky absolvování našeho programu Accenture Academy 338mladým lidem jsme od roku 2017 poskytli dlouhodobou podporu při hledání první práce v rámci projektu To dáš!
 29. 29. 29 NAŠE STRATEGIE Digitální inovace a rychlý nástup nových technologií mění všechno – způsob, jak lidé pracují, jak žijí – a také jak bude vypadat budoucnost. Koronavirova pandemie proces digitální transformace ještě zrychlila. Naše společensky prospěšné projekty jsou zaměřené na změny. Program Skills to Succeed připravuje mladí lidi dneška na zaměstnání zítřka. Podpora zaměstnanosti znevýhodněných, IT vzdělávaní žen a dětí a dobrovolnictví, fyzické i virtuální, jsou základními pilíři naše strategie podpory komunity. POMÁHÁME PŘÍMO A ADRESNĚ Ve finančním roce 2020 jsme vyčlenili celkem 4 312 000 Kč na podporu veřejně prospěšných projektů. Prostřednictvím sbírek a tzv. payroll giving přispěli naši zaměstnanci částkou v celkové výši 210 000 Kč. Téměř každý měsíc pořádáme akce, které nám pomáhají sbírat peníze pro různé organizace a sdružení. Od srpna 2019 jsme zorganizovali: Darování krve: 40 zaměstnanců darovalo v letošním finančním roce v rámci jedné akce organizované v Accenture kanceláři a dalších průměrně 6 zaměstnanců šlo darovat krev společně do Vojenské fakultní nemocnice v rámci 9 zorganizovaných termínů; Charitativní pečení: celkem jsme vybrali a podpořili různé organizace částkou 41 131 Kč - v průběhu pandemie jsme uskutečnili speciální charitativní pečení pro klienty a personál Domova seniorů v Michli; Movember: na podporu boje proti rakovině prostaty jsme vybrali celkem 17 650 Kč v rámci charitativního pečení a přímými finančními příspěvky našich zaměstnanců; Darování oblečení: organizujeme na jaře a na podzim, v průměru se vybere cca 15 krabic oblečení; Mikulášské trhy: v roce 2019 se vybralo 34 588 Kč; Materiální sbírka na podporu lidí bez domova: získali jsme 2 plná auta krabic a tašek s trvanlivým jídlem a kosmetikou; v průběhu pandemie jsme se spojili s organizací Fandi mámám a naši zaměstnanci měli možnost přispět rovnou klientkám této organizace; Reagujeme na pandemii COVID-19 Koronavirová pandemie nás nejdříve v našich aktivitách přibrzdila, ale o to větší jsme pak nabrali rychlost. Nechtěli jsme rušit naše závazky a projekty připravené před vypuknutím pandemie a podpořili jsme v plné výši všechny naše partnery. K tomu jsme velmi rychle přes interní stránky zmobilizovali virtuální skupiny lidí i jednotlivce a zapojili je do různých druhů dobrovolnické podpory (výuka na dálku, IT podpora, překlad a úprava online materiálů nebo mentoring). Zorganizovali jsme i finanční zaměstnaneckou sbírku, díky které putovalo 33 000 Kč na projekty neziskové organizace Člověk v tísni na zmírnění ekonomických a sociálních dopadů pandemie.
 30. 30. 30 Ježíšek pro dětské domovy, domovy pro seniory a zvířecí útulky: v roce 2019 jsme darovali celkem 125 dárků dětem, 43 dárků seniorům a 80 dárků zvířecím útulkům, navíc zaměstnanci přispěli celkem 10 000 Kč pro organizaci Aperio; Darování nepotřebných PC a monitorů: pro základní školy a dětské domovy jsme darovali celkem 18 monitorů. Již šest let se naše společnost aktivně účastní charitativního běhu Teribear hýbe Prahou, který je pod záštitou Nadace Terezy Maxové největší akcí svého druhu v České republice. Jsme hrdí, že účast našich zaměstnanců každoročně narůstá a v roce 2019 pro dobrou věc běhalo 541 našich zaměstnanců nebo rodinných příslušníků, což je o 30% víc než rok předtím. Zaběhli jsme celkem 11 466 km, stali se vítězi týmové soutěže a díky naběhaným kilometrům jsme přispěli 343 980 Kč na charitu. V České republice dlouhodobě spolupracujeme s téměř 30 organizacemi, mezi které patří například Armáda spásy, Česká Kamenice, Dětský domov Sázava, Dětský domov Lipová, Domov sociálních služeb Vlašská, Nadace Terezy Maxové, Letní dům, Liga na ochranu zvířat ČR, Útulek Kralupy, Záchranné pacičky a další. POMÁHÁME HLAVOU Dobrovolnictví je jádrem našich CSR aktivit už víc než 13 let. Zaměstnance zapojujeme do dobrovolnických projektů prostřednictvím interních stránek i pravidelných schůzek. Často sami zaměstnanci přijdou s nápadem, který se snažíme zrealizovat. V reakci na pandemii jsme vytvořili samostatnou interní stránku, kde mohou zaměstnanci nalézt veškeré aktuality a návrhy, jak se zapojit a pomoci, například finančním příspěvkem, darováním krve nebo zapojením se do doučování dětí. Poslední roky roste zájem o expertní dobrovolnictví. Naši zaměstnanci se jako lektoři zapojují do programů Accenture Academy a To dáš! pro mladé lidi z dětských domovů, azylových center a jiných institucí. „Jako vedoucí dobrovolníků si nejvíce užívám práci s lidmi a fakt, že všichni děláme něco pro dobrou věc. Vzhledem k současné situaci s Covidem se nám nějaké stálé projekty pozastavily, ale jak se říká“ „Vše zlé je k něčemu dobré“ a my byli schopni rozjet nové projekty, převážně virtuálně zaměřené. Tato pauza nám také dala možnost lépe se zamyslet nad dalšími projekty a já se už těším, až je s ostatními kolegy začneme realizovat.“ Kamila Bejčková, Mobilization Specialist & Volunteers Lead
 31. 31. 31 Lektorují také pro projekt Hour of Code a mentorují a koučují v spolupráci s organizaci Czechitas. Dvě naše zaměstnankyně se v uplynulém roce zapojily do projektu nadace Člověk v tísni a každý týden strávily dvě hodiny doučováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. UČÍME DĚTI PROGRAMOVAT V roce 2018 jsme v České republice založili síť dobrovolníků z řad našich zaměstnanců s cílem učit děti základům programování. Projekt Hour of Code jsme letos podstatně rozšířili a navázali na aktivity našeho sesterského Accenture na Slovensku, kde kolegové školí přímo učitele na základních školách. Projekt realizujeme ve 4 oblastech: Kampaň, v rámci které naši dobrovolníci odučili jedno-či dvouhodinovku programování na základních školách na přelomu roku 2019 a 2020. Tato hodina sloužila jako zábavné představení blokového programování, které dětem i vyučujícím ukázalo zajímavou stránku předmětu a upozornilo je na nutnost rozvoje těchto dovedností. Celkem jsme odškolili 22 hodin za účasti 502 žáků od 5. do 8. ročníku ZŠ; Školení pro učitele základních škol s cílem zařadit aktivity hodiny kódu do vyučování a zlepšit tak myšlení žáků a jejich připravenost na digitalizaci trhu práce. Školení se zúčastnilo 7 pedagogů pokrývajících výuku informatiky na 2. stupni dané školy. Organizace dlouhodobých kurzů pro děti - v rámci karantény jsme se rozhodli zorganizovat online kurzy přímo pro děti zaměstnanců. K této aktivitě využíváme materiály code.org - u mladších ve věku 5 až 13 let se věnujeme blokovému programování (kurz v trvání 5 - 10 týdnů), pro starší je určen kurz nazvaný Accenture Game Lab, na kterém se děti naučí naprogramovat si vlastní hru přímo v JavaScriptu - nejdůležitějším jazyce pro vývoj her (trvání kurzu je 11 týdnů). Dohromady jsme měli na těchto kurzech zapsaných 63 dětí. Aby se aktivity code.org rozšířily v českém prostředí, věnují se naši dobrovolníci i překladu samotných kurzů do češtiny. „Technologický pokrok postupuje dopředu a naše děti na něj nejsou připravené. Vyrůstají sice obklopené technologiemi, ve většině případů ale jenom konzumují obsah, který pro ně vytvořil někdo jiný. Pro to, aby byly úspěšné v budoucím zaměstnání jim ale nestačí umět s technologiemi pracovat. Naše děti potřebují těmto technologiím rozumět, umět je vytvářet a mít je rády. To je důvod, proč naše aktivity zaměřujeme na rozvoj digitálních schopností u dětí každého věku, s důrazem na rozvoj algorytmického myšlení (např. prostřednictvím blokového programování) a online bezpečnost. Nezapomínáme ani na učitele – právě díky jejich zapojení můžeme naše znalosti zprostředkovat ještě většímu počtu žáků.“ Martina Pometlová, Consulting Manager
 32. 32. 32 Začali jsme  nahrávat instruktážní videa v češtině, které budou následně moci využít učitelé při výuce na škole. Od prosince 2019 do července 2020 jsme těmto aktivitám věnovali víc než 370 dobrovolnických hodin. POMÁHÁME VIRTUÁLNĚ Nejnovějším příspěvkem do škály dobrovolnických činností se v květnu 2020 stalo virtuální dobrovolnictví. Reagovali jsme tím jak na skutečnost, že řada dobrovolnických činností se vlivem pandemie nemohla konat v tradiční podobě, tak i na rostoucí zaměření na expertní dobrovolnictví. Připojili jsme se proto ke třem aktivitám virtuálního dobrovolnictví, kdy se zaměstnanci mohou zúčastnit kdykoliv a z pohodlí vlastního domova. Projekt Missing Maps pomáhá mapovat odlehlé oblasti světa a díky tomu usnadnit práci humanitárním organizacím, které v nich působí. Další dva projekty jsou zaměřené ekologicky – prostřednictvím Globe Observer dobrovolníci pomáhají sledovat změny v oblacích, vodě či rostlinách a přispívat ke klimatickému výzkumu. Zooniverse je největší platforma na webu, která umožňuje lidem zapojit se do široké škály různých vědeckých projektů. Pro naše zaměstnance jsme také uspořádali dva online workshopy, kde jsme jim aktivity představili a společně do nich začali přispívat. Celkem se jich zúčastnilo přes 30 zaměstnanců. PRO BONO PROJEKTY V roce 2019 jsme pracovali na dvou projektech konkrétních IT řešení pro dvě neziskové organizace - ADRA (zaobírá se rozvojovou pomocí) a Nautis (zaobírá se pomocí lidem s autismem). Pro organizaci ADRA se nám podařilo zanalyzovat stávající správu dat a navrhnout cloudové řešení pomocí Microsoft Office 365. Zároveň jsme vytvořili doporučení pro lepší správu přístupů (tzv. „identity management“), optimalizaci struktury souborů, migraci dat a zpracovávání dat z webové stránky organizace. Nautis se potýkal s problémem nedostatečné informovanosti veřejnosti o problematice autismu, se špatnou dostupností relevantních zdrojů a extrémně dlouhými čekacími lhůtami při přístupu k expertním konzultacím. Náš pro bono tým připravil funkční design dvou nových modulů pro stránku AutismPort a navrhl doporučení na budoucí rozšíření portálu, řešení webinářů a implementaci Google analytics pro sledování aktivity uživatelů. I v rámci rozesílání tištěných vánočních přání našim klientům jsme se rozhodli podpořit nadaci Nautis, a to tak, že za každé odeslané tištěné přání jsme přispěli 150 Kč nadaci. Celková částka dosáhla 50 000 Kč. ProBono program pokračuje i v letošním roce s dvěma projekty pro neziskové ogranizace Elpida a Green Doors. Týmy se zaměří na návrh a implementaci CRM systémů a na pomoc věnující se zmírnění následků pandemie. BUDUJEME SCHOPNOSTI K ÚSPĚCHU Prostřednictvím iniciativy Skills to Succeed se snažíme podporovat zaměstnanost a podnikatelské možnosti po celém světě a s využitím digitálních inovací se snažíme odstraňovat pracovní rozdíly. Ke globálnímu cíli Accenture vybavit do roku 2020 3 miliony lidí pracovními a podnikatelskými zručnostmi, přispíváme i my v České republice.
 33. 33. 33 ACCENTURE ACADEMY Česká republika má jeden z největších podílů dětí a mladistvých, kteří žijí v ústavní péči. Již od roku 2011 prostřednictvím finančních příspěvků a dobrovolnické činnosti podporujeme rozvoj základních praktických zručností jedné z nejzranitelnějších skupin na českém trhu práce. Mladým lidem ve věku 15–18 let, kteří prošli ústavní péčí v dětských domovech, pomáháme získat praktické zkušenosti, např. jak si napsat životopis, jak se chovat na přijímacím pohovoru a též je učíme základním pracovním návykům. Zkušení pracovníci pravidelně navštěvují dětské domovy a s každým dítětem vždy vypracují individuální plán. Ve finančním roce 2020 bylo do projektu zapojených celkem 16 dětských domovů a 136 dětí, přičemž 20 z nich bylo zapojených nově. Celkem během roku získalo pracovní zkušenost 102 mladých. Jsme hrdi na to, že od začátku projektu si doteď i díky naší pomoci našlo práci 753 mladých lidí. Na projektu spolupracujeme s Nadací Terezy Maxové, podílí se na něm 15 základních členů týmu a 40 příležitostných podporovatelů týmu z řad dobrovolníků Accenture. Abychom ještě více podpořili práci case manažerů v jednotlivých dětských domovech, skupina našich zaměstnanců pro děti už šest let pořádá semináře a soutěže na téma finanční gramotnosti. JOBVENTURA Na projekt Accenture Academy jsme v roce 2014 úspěšně navázali webovou aplikaci Jobventura, která dětem opouštějícím dětské domovy podává pomocnou ruku v tom, jak zvládnout přijímací pohovor a první kroky v novém zaměstnání. „Mám velkou radost, když vidím, jak na sebe oba projekty Accenture Academy a To dáš! navazují. V rámci Accenture Academy připravujeme mladé lidi z dětských domovů na samostatný život, učí se hospodařit a získávají první pracovní zkušenosti. Návazně jim potom projekt To dáš! pomůže najít stálé pracovní uplatnění a podpořit je tak v budování samostatného stabilního života ještě více.“ Petra Visscher, zodpovědná za projekty Uživatelsky přívětivý a interaktivní styl aplikace umožňuje snadné vstřebání nových informací o tom, co je během pohovoru důležité a na co si dávat pozor. Celá aplikace je založena na interaktivním filmu, kdy uživatel/ hráč rozhoduje o dalším vývoji příběhu. Hráč musí zvolit správné odpovědi a projít jednotlivými úrovněmi, vyhnout se překážkám, získávat indicie, a hlavně musí dosáhnout dostatečného počtu bodů, aby nakonec získal práci. Projekt při svém oficiálním zahájení v září 2014 zahrnoval 26 profesionálů a odborníků na HR, softwarových vývojářů, projektových manažerů, filmových tvůrců, herních návrhářů a grafiků. Podobný počet lidí se účastnil i tvorby druhého dílu, který jsme uveřejnili na konci roku 2019. V roce 2020 se zaměřujeme na propagaci uveřejněného druhého dílu a diskuzi nad tématy a možnostmi jakým směrem se s projektem dále ubírat. Web Jobventura.cz zaznamenal za poslední rok celkem 1 164 zhlédnutí v průměrné délce 12:02 minut strávených na stránce, což představuje 13 968 minut strávených průchodem Jobventury a 70% nárůst vůči minulému období.
 34. 34. 34 TO DÁŠ! Nedílnou součástí trojice projektů budujících schopnosti k úspěchu je i projekt To Dáš! Jedná se o dlouhodobou podporu při hledání první pracovní zkušenosti, kterou jsme zahájili v roce 2017 opět v spolupráci s Nadací Terezy Maxové a s naším klientem Coca-Cola HBC Česká republika a Slovensko. Prostřednictvím tohoto projektu poskytujeme nejen nový zdroj náboru zaměstnanců zaměstnavatelům, ale hlavně tak podporujeme znevýhodněné skupiny na trhu práce (mladé lidi z dětských domovů, z domovů na půl cesty, matky z azylových domů a další). Za Accenture na projekt dohlíží a své know-how poskytují projektový manažer, specialista na profesní diagnostiku, a další HR specialisté. Ve finančním roce 2020 jsme díky projektu podpořili 69 mladých lidí – 19 se zúčastnilo na semináři Life Skills a 50 získalo individuální péči (např. profesní diagnostikou, přípravou na pohovor, zprostředkováním pracovního pohovoru). Od začátku projektu dosud se v rámci projektu podařilo podpořit 338 mladých lidí, z toho 210 individuální formou. PODPORA IT VZDĚLÁVANÍ ŽEN A DĚTÍ Podle dat Eurostat je podíl žen studujících IKT obory v České republice jen 12%. Popularizace vzdělávání v technologiích a digitální gramotnosti je jednou z klíčových aktivit podporovaných v naší oblasti Skills to Succeed. Záleží nám na genderové vyváženosti, a proto se specificky zaměřujeme na podporu IT vzdělávaní dívek a žen v spolupráci s organizací Czechitas. Od roku 2017 podporujeme projekt programovaní v různých jazycích Digitální akademie. Jedná se o tříměsíční rekvalifikační kurz a mentorský program pro ženy – juniorní datové analytičky a junior webové vývojářky. Součástí tohoto projektu jsou i naši „Accenture dlouhodobě partnersky podporuje řadu našich vzdělávacích aktivit v informačních technologiích pro dospělé i děti. Od letošního roku je Accenture naším generálním partnerem, vedle Microsoftu, Googlu a CTP. Tato forma spolupráce je důležitým milníkem v rozvoji naší organizace. Accenture podporuje nejen jednotlivé vzdělávací programy, ale i rozvoj pražské pobočky, vývoj nových vzdělávacích kurzů a materiálů a našeho kariérního portálu. Accenture s námi tvoří strategii a pomáhá nám uskutečňovat naše cíle a sny: být vzdělávací organizací, která pružně a efektivně reaguje na vývoj technologií i situaci na pracovním trhu.“ Pavla Verflová, Senior partnership koordinátor v Czechitas zaměstnanci, kteří se na něm aktivně podílejí jako lektoři a mentoři. Kurz se skládá z intenzivních vyučovacích bloků zaměřených na témata, jako jsou data mining, digitální marketing či programování. Během kurzu též probíhají stáže jeho studentek ve firmách, s nimiž spolupracují na finálních projektech. Soustředíme se primárně na ženy ve věku 25–40 let, které hledají pracovní pozici v Brně, Praze nebo Ostravě. Pomoci uplatnit se v IT sektoru chceme i ženám na mateřské dovolené a ženám bez práce. V období 2019/2020 jsme podpořili 122 absolventek kurzů. Od roku 2019 pracujeme s Czechitas také na dalších projektech, zaměřených na širší cílovou skupinu. Jde především o kariérní web pro lidi, kteří se zajímají o práci IT.
 35. 35. 35 O CO SE SNAŽÍME I ve finančním roce 2021 budeme finančně i dobrovolnicky podporovat úspěšné projekty Accenture Academy a To dáš! za pomoci aplikace Jobventura. Náš kariérní web IT příležitostí rozšíříme o funkci online mentoringu a budeme pokračovat v podpoře IT vzdělávaní žen a dětí. Nadále jsou pro nás závazní globální cíle Accenture, které se nám daří plnit následovně: GLOBÁLNÍ CÍL LOKÁLNÍ PLNĚNÍ ZA ACCENTURE V ČESKÉ REPUBLICE PŘÍSPĚVEK K SDGS S VYSOKOU PRIORITOU PRO ACCENTURE Do roku 2025 snížíme naše absolutní emise skleníkových plynů o 11% oproti roku 2016. Do roku 2023 zajistíme 100% energie pro naše sídla z obnovitelných zdrojů. Od roku 2016 se nám podařilo snížit absolutní množství vyprodukovaných skleníkových plynů o 32%. Přibližně 40% z celkové spotřeby elektřiny bylo ke konci roka 2019 z obnovitelných zdrojů. Web https://itpozice.czechitas. cz jednoduchým jazykem a co nejrealističtěji přibližuje konkrétní pracovní náplně daných IT pozic. Aktuálně web rozšiřujeme o možnost online IT mentoringu k jednotlivým pozicím. Mentoring budou poskytovat dobrovolníci ze strany zaměstnanců Accenture. Accenture dobrovolníci také hodnotí bakalářské práce studentek IT oborů v rámci Ceny Czechitas. Dvě z finalistek dostanou od Accenture mentoring na 1 měsíc a mají možnost se připravit na prezentaci svojí práce na závěrečném galavečeru, kde porota (v níž je i zástupce z Accenture) vybere vítězku. Finančně podporujeme i týdenní příměstský tábor v 5 lokalitách zaměřený na IT dovednosti, který Czechitas organizují pro děti ve věku 8-12 let. Pro děti organizujeme výuku programovaní v rámci iniciativy Hour of Code (více informací výše), ale snažíme se jít ještě dál. S cílem zvýšit znalosti kybernetické bezpečnosti a mediální gramotnosti zábavným způsobem jsme pro děti ve věku od 9 let připravili speciální workshop. Jde o online školení, které zahrnuje 3 hodiny interaktivního programu a zapojuje i rodiče, prarodiče a učitele. Uskutečnění prvního workshopu bohužel přerušil příchod pandemie a jeho realizace se posunula na pozdější termín v roce 2020. O kybernetické bezpečnosti je potřeba vzdělávat i dospělé. Pro naše zaměstnance i zaměstnance partnerských organizací jsme proto připravili interaktivní workshop vedený odborníkem. Jeho cílem je diskutovat, jak nakládat se svými (osobními) informacemi bezpečně v online prostoru, jak se bezpečně přihlásit k oblíbeným službám či jak bezpečně spravovat hesla pomocí manažera hesel. Workshop dosud absolvovalo 57 účastníků.
 36. 36. 36 NAKUPUJEME ZODPOVĚDNĚ DODAVATELSKÝ ŘETĚZEC zodpovědný za CSR strategii v dodavatelském řetězci je Kai Nowosel, Chief Procurement Officer: kai.nowosel@accenture.com máme 1 649dodavatelů (k 1. 7. 2020) 100%našich dodavatelů uspělo v programu posouzení bezpečnosti 94.3%jsou lokální dodavatelé se sídlem v ČR, což představuje nárůst o 10% oproti finančnímu roku 2019
 37. 37. 37 je měřit a reportovat dopad jak našich klientů, tak i dodavatelů, s důrazem na snižování uhlíkové stopy. Věříme, že inovace a vedení zodpovědného byznysu jdou ruku v ruce. Zpoždění v platbách nebo prodloužené lhůty splatnosti se stali běžnou praxí u mnoha firem, které si tak zajištují cash flow. Peníze pak chybí dodavatelům, co snižuje jejich schopnost investovat do nových technologií a rozvíjet se. Platit našim dodavatelům včas je proto pro naši firmu prioritou. Začátkem roku 2020 vzniklo v Praze Inovační Centrum pro včasné platby, které slouží pro všichni globální dodavatele. Centrum sleduje naše fakturační činnosti od přijetí až po platby a vyřeší všechny problémy, aby zajistilo, že dodavatelům je včas zaplaceno. Urychluje interní schválení a řeší jakékoli dotazy na faktury. Mimo jiné musí přímo řešit dětskou práci, odstranění diskriminace v oblasti zaměstnání a povolání, svobodu sdružování a kolektivní vyjednávání, prevenci obchodování s lidmi a nucené pracovní síly a platy. Náš program Procurement Plus je víc než jen zodpovědné nakupování. Spojuje naše týmy, klienty i dodavatelé a pomáhá nám vytvářet inteligentnější a konkurenceschopné řešení. A nejenom to. Jsme korporátním členem programu CDP o zveřejňování informací o emisích uhlíku. Naším cílem na globální úrovni NAŠE STRATEGIE Prostřednictvím odpovědného nákupu máme ambici vytvářet udržitelnější dodavatelský řetězec a tím i dlouhodobou hodnotu pro naše klienty, dodavatele a lokální komunitu. Očekáváme a vyžadujeme, aby se našimi etickými závazky řídili i naši dodavatelé. Speciální globální kodex Supplier Standards of Conduct stanovuje standardy a postupy, kterými se musí každý náš dodavatel řídit. Dáváme důraz na lokálnost (95% našich dodavatelů má sídlo v ČR) a podporujeme inovativnost. Absolutní prioritou je platit našim dodavatelům včas. JAK FUNGUJEME Náš Kodex podnikové etiky a na něj navazující Zásady chování pro dodavatele definují, jakým způsobem očekáváme, že budou naši dodavatelé jednat se svými pracovníky, jaké pracovní normy musí dodržovat a jaké pracovní podmínky musí zajišťovat. Reagujeme na pandemii COVID-19 Jako technologický vedoucí a zodpovědný obchodní partner jsme mysleli i na firmy, které v důsledku pandemie zůstali bez zakázek, prostředků a byli tak nuceni snižovat stavy. Vyvinuli jsme globální platformu People + Work Connect, která propojuje firmy, které nemají pro své lidi uplatnění s firmami, které naopak zaznamenávají zvýšenou poptávku po zaměstnancích. Zdarma jsme též publikovali mnoho rad a doporučení, co by měly firmy udělat, aby zvládli tuto nejistou situaci. Poskytli jsme i přehled trendů a dopadů COVID-19 na víc než 40 konkrétních odvětví. „Dodavatelé nemohou inovovat, pokud na to nemají peníze. Když platíme včas, náš dodavatel je spokojený, protože může vést zdravý byznys.“ Kai Nowosel, Chief Procurement Officer
 38. 38. 38 TRVÁME NA DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL Bez dodržování lidských práv nelze hovořit o odpovědném dodavatelském řetězci. Vzhledem k našemu zaměření na digitální technologie, zaměřujeme pozornost v dodavatelských řetězcích na to, jakým způsobem probíhá zejména těžba drahých kovů ve vztahu k lidským právům. Náš nákup hardwaru jsme zúžili jen na dva globální dodavatele. Máme tak lepší přehled nejen o tom, z čeho se laptopy či desktopy vyrábějí, ale také o tom, kde na konci životního cyklu končí náš elektronický odpad. Od roku 2008 jsme signatářem United Nations Global Compact a dodržujeme v celém řetězci jeho 10 principů, rovněž i principy United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights. Od svých dodavatelů očekáváme, že podle těchto norem budou postupovat i v kontaktu s vlastními dodavateli. Dodavatelé mají právo oznámit jakékoli podezření na porušení těchto norem či obavy a pochyby týkající se finančních otázek, auditů, korupce či podvodu na globální či místní úrovni, pokud jsou ohroženy základní zájmy dodavatele, naší společnosti či morální a fyzická integrita zaměstnanců. Podnět mohou podat na telefonním čísle +1 312 737 8262, které je k dispozici 24 hodin denně, sedm dnů v týdnu (přičemž můžou zavolat na účet volaného), nebo navštívit šifrovanou webovou stránku na https:// businessethicsline.com/accenture. NAŠE PODMÍNKY NÁKUPU Hospodářská životaschopnost a transparentní operace Provádění protikorupčních opatření Dodržování zásad bezpečnosti a ochrana zdraví při práci Možnost dlouhodobého partnerství Dodržování lidských práv Dodržování zásad ochrany životního prostředí a udržitelnosti. Při výběrovém řízeni musí dodavatel odpovědět například i na následující otázky týkající se jeho CSR přístupu. Ve vyhodnocení mají pak tyto kritéria váhu 10-20% : Má vaše organizace strategii ochrany životního prostředí? Pokud ano, přiložte relevantní dokument. Má vaše organizace někoho zodpovědného za výkon v oblasti ochrany životního prostředí? Pokud ano, doplňte kontakt. Je ve vaší organizaci zodpovědný zaměstnanec, který má specificky na starosti diverzitu a inkluzi dodavatelů? Možno vaší společnost definovat jako diverzitní, t.j. splňuje následovní definici: společnost, která je z více než z 50% vlastněna, kontrolovaná nebo manažována jedním nebo víc jednotlivci, kteří jsou součástí minority, mají viditelné či jiné znevýhodnění, anebo ženami, veterány, utečenci anebo LGBT osobami. Realizuje vaše společnost audity pracovních standardů ve svém dodavatelském řetězci? Povolili byste společnosti Accenture vykonat inspekci a audit ve vaší firmě před nebo během trvání kontraktu? ...atd. V České republice provádíme screening etického chování u všech našich dodavatelů.
 39. 39. 39 LOKÁLNÍ PLNĚNÍ ZA ACCENTURE V ČESKÉ REPUBLICE LOKÁLNÍ CÍL ZA ACCENTURE V ČESKÉ REPUBLICE PŘÍSPĚVEK K SDGS S VYSOKOU PRIORITOU PRO ACCENTURE Zvýšit podíl lokálních dodavatelů nad 90% do roku 2020. 95% našich dodavatelů jsou lokální dodavatelé se sídlem v ČR, co představuje nárůst o 10% oproti finančnímu roku 2019. O CO SE SNAŽÍME V oblasti nákupu máme stanovený vlastní lokální cíl, a tím je aktivní podpora českého obchodu a úzká spolupráce s českými podniky za současného omezení uzavírání globálních smluv s velkými partnery.
 40. 40. 40 O TÉTO ZPRÁVĚ Naše „Zpráva o společenské odpovědnosti za finanční rok 2020“ mapuje dopad společnosti Accenture v České republice ve všech našich pěti pilířích firemního občanství: Etika & řízení a správa společnosti, Naši lidé, Životní prostředí, Společnost a Dodavatelský řetězec. V této zprávě transparentně komunikujeme všechny naše výsledky za období od 1. 8. 2019 do 30. 7. 2020 včetně cílů a plánů na následující fiskální rok. Toto je naše pátá CSR zpráva. SUBJEKTY ZAHRNUTÉ V SPRÁVĚ Tato zpráva se týká činností společnosti Accenture Central Europe B.V. se sídlem 1082 MA Amsterdam, Gustav Mahlerplein 90, Nizozemské království, zapsána v obchodním rejstříku Obchodní a průmyslové komory v Amsterdamu v Nizozemsku pod číslem složky 27162941, jednající prostřednictvím Accenture Central Europe B.V., organizační složka, V Parku 2316/12, Chodov, 148 00 Praha 4, Česká republika, IČ: 16188632. Tato zpráva se týká i společnosti Accenture Services s.r.o., se sídlem Praha 5, Bucharova 1314/8, PSČ 15800, IČ: 26449251, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, spisová značka C 82992. Jediným společníkem společnosti Accenture Services s.r.o. byl ve finančním roce 2015 Accenture Central Europe B.V., 1080MA Amsterdam, Gustav Mahlerplein 90, Nizozemské království, registrační číslo: 27162941. IDENTIFIKACE TÉMAT A CÍLŮ, ZAPOJENÍ STAKEHOLDERŮ Vycházíme z globální CSR strategie Accenture a tak jako každá jiná země i my pak definujeme priority a lokální implementaci na základě reálné situace a potřeb. Na globální úrovni se každoročně reviduje tzv. matice relevance, která zobrazuje důležitost identifikovaných CSR témat pro stakeholdery v kombinaci s významností jejich dopadu pro firmu. Aktuální matice relevance je součástí globálního reportu Accenture (strana 8) a je výsledkem dialogu s interními a externími stakeholdery. Jejich seznam a formy zapojení do dialogu jsou taktéž součástí globálního reportu (strana 67). Pro účely této zprávy jsme neprovedli žádné lokální mapování oblastí či dialog s partnery, ale zajistili jsme, aby byly všechny aspekty relevantní. V rámci tvorby naší CSR strategie vycházíme ze 17 cílů udržitelného rozvoje (SDGs), které zastřešuje Organizace spojených národů (OSN). Na globální úrovni jsme v Accenture v roce 2019 identifikovali štyři SDGs s najvyšší prioritou, které zahrnují deset konkrétních pod-cílů. Právě k jejich naplnění víme prostřednictvím našeho fungování přispět v nejvyšší míře. Na konci každé kapitoly tohoto reportu (klíčové oblasti) najdete kvantifikovaný příspěvek k plnení globálních cílů za Accenture v České republice. Kontaktními osobami ohledně této zprávy jsou Kateřina Varcopová, email: katerina.varcopova@ accenture.com Petra Madarová, email: petra.madarova@ accenture.com
 41. 41. 41 Accenture je vedoucí globální společnost poskytující odborné služby a řešení v oblasti strategií, poradenství, digitálních technologií, technologických služeb a podpory podnikových procesů. Díky kombinaci jedinečných zkušeností a obsáhlých znalostí napříč více než 40 průmyslovými odvětvími pracujeme pro klienty z víc než 120 krajin světa. Se svými 513 000 pracovníky se každý den snažíme přinášat inovace s cílem zlepšit způsob, jak fungují naši klienti a vytvářet tak dlouhodobou hodnotu pro celou společnost. Navštivte naše webové stránky na www.accenture.com. Copyright © 2020 Všechna práva vyhrazena. Accenture, logo společnosti a High Performance Delivered jsou ochranné známky společnosti Accenture.

×