Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
100+ Visual Quotes from Cannes Lions 2013
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

19

Share

Download to read offline

F*ck Digital!

Download to read offline

Webrazzi 2015'te yaptıgım "F*ck Digital!" sunumu. Özetle, neden dijital kelimesini artık kullanmamalıyız ve reklamcılıktan asıl onemli olan mecra degildir diyoruz ve nedir sorusuna cevap veriyoruz.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

F*ck Digital!

 1. 1. PEK ÜIGI TA U
 2. 2. î. I f* ..- / v « _, gıy, .İ ı.'_' 13 d* İHHFTEN BERİ NEDEN HIJ/TAU ANMTIYÜRUM..
 3. 3. 'İİ İ N .N ,İ, İ İn 'Ün 'ı'ı/0*ı..';Eı'İ~ 'İ,"00'.E İ0057EN BERİ NEOEN DIY/NIN' ANMNYÜNNM..
 4. 4. 200! WEBSITEEENINEÜENÜNEMEI? .z V 0 ,.. ....... ya Aç? w gi; ": î %0 Lrmrlubtßâıvvuvı &Fildişi; El! "N ”lgiğr E "vuımg, İ 'UN 'ı viiiiiıl...
 5. 5. ms sırrı ARELÂAD Flêgisid LPCROEYSAşTS 2003 NDI/ENGANE hıaıı :law-unvanı: ısısı-mı Mçfxnıbfı Vdroyırıu v, Molonûnlli - som m1::: msne.: cc ma u M .vjı/ ı Nwıırrşiı 'UN 'ı ' ı wiiıiiıl...
 6. 6. bugün _ __v-umam... lııııll n.” .".›<ı _ . .. n*** ~lyr1rN ~~ llıux; r ^ f `, ,_ , “ - Cuııir Cbtıııı gr tı ""`" " _ r: ıdıırrîv ı m.: ` H !mana V .. .. r* / l4n ı 'a www' [ın lzrırıtrv « a Say." 1 .rw f ~ _-_ ûmtrııcıJuı f N 'm x , › . , m N Arman * ~ v N 1 mum ` * v›`_VıxuJ!HoııJn `»_- r . ` ıı' **Mummy wıısmı w ›ı 4,rpp4, C ı 4 v _mon A1w~1 s41 , 011% E-, N . bJLuııı-ııng x , ` _ 7 __A r &V ııpıuı ' `~ u v r 4. vıeouı' ı Dıvlcıs """'°* W” Pca e» w* alınmasını "ıvaî CLı-.olrs İ0057EN BEN 'NEOEN 0 'JİNIEİ ANMNYÜNNM..
 7. 7. 11121312 102111111224411; ' ';111'1 1 1111 1005'1ENOE111NEOEN011111111 ANMNYÜNNM..
 8. 8. 55)_ wh--vî _ ' **HY 71 , , Whyidiğita'îtétfînsîlbgviwîllInever› entitejß/ınerilace:paper-- 1 1 m zam ı ""1111111 111111 ' ı 1 :m1 111/ 111191111.,
 9. 9. 1 ,saman/ım . . r!. nakdi *Faz mal" '~.*.(x` "Eau" 'pas' ı t, 011 101111 N01( 11
 10. 10. 311111 1,1' 11! 11!! 11 F1! 11111 sı!!!
 11. 11. Ge! inlerin Tatlı Telaşı tamı tamına 30 yıl..... diğer çiftlere örnek olması içın göndevd1m. *r -aıım ü Tu1;Tı1'.ay, umıı Alan ve s07 kış. daha En 11Q111' banu Degendı, s# ısz a ıa mı v FI! Em Güner HAHAHAHAHAHHAAH ADMIN VA ı 1 ' ALLASEN NE TATLISN g Beqen Varuna  ~ w, Batuhan Batuhan Batuhan es 1112 n konserıne 2 ` 1 1,053 dela gmm_ gerçekten 90x başarııı mr permrmansıı Bergen Yanıtla ;E429 s-ı 12 Yanıt Mehmet Ali Altınbalık James Hetiıeld ı de mı tanımıyorsun admın, çoı ayıp A... A...” h "ik bırı/havan aan› AVıııIAı-.ıvı
 12. 12. 1n(ı(aps. ıuIeydi `~*'_" .İN ı . ı i› v , t; . 11'” "aşı-t 1 *w !%3 ı Ü 7 < .. . .lxiNNßıaim ,m, :t-lJY-ıızı Jin& 7.10 v; 1-. =m?*~.~ıın 16111115124 ;tâıumuşı .Jun İTJîç-y. vııııx. YIMIMYIMAMICIYIFUNLIMIİIÄE: n.” Tüm III W!! NUJLI VIFYIMF
 13. 13. 0 01 SON0 1110111 ı.0EN S00 101 MEDYA " 000' !U YA P 1 !il/M
 14. 14. Laz): _ '(11' i". »hı K yeni] .ala :if-Fm: "ı .size
 15. 15. 111111 11111111_ 11111111, 1111111111111 K11111|N 1
 16. 16. II* 1 1 IGIİGIOIIIIIIII I İ] l `1 ı” V 7 7 f' Ü İ* [î 1 1 1 1 `1 ; 1 1 1 1 1 'N 1 1 ı J J J J .1 _1ı1ı_1
 17. 17. 1111111111111! ' 11112 `* °
 18. 18. E1iN 010 KİiEA 111 A111 NSİN ME 0110 SİN111111 MA S1 1 1
 19. 19. ıi `.`u'1îr*1=1I|ı1- ' 1 .g #01111113 / 'IIHNİ *m "11 ıvıın li" I1'ı lı* 1111 12151111 mıizıııwiıı:- 1121!' ihIIIılaie» 18=1.IJiiğ-*1I1:ı[l:tIIIı1ı ý/ '17//11 11111151. ::Eıi 1 11111111111& 31.” 1.v1:1=1:*1'ı”ı_: :n11 îııgııiiıaıs› M., 111111 :iğciııiliı 11111111 1 îîêiîiâiıil vıuýîßleûıı! s; .aıııcwi !ı 911.!! s , _h ' ı 1 ı 1 ss* 111011111! <`` _ ı ' *HIM* İIİİÄÜF mıaıırır) i “ aııırwııı» hanımının& uıııııý *w ı 1 |i1;'1 ._ V* !Nhiilllilfi :ımıiıııııııiıe . E., _ı w, ,m amını. ' i İ 3.111: 11 ...gm -"~ı~ ' ı:: ~ 11'! mm r _11 11_ 1111111& Iıiııktıııııhı.
 20. 20. @mu A makamı' am
 21. 21. W i ri HI/_QAM 3ANA am; SAHIPTIR
 22. 22. ` LTIEW "' .[1 [f I” "y gf.›"kâs` .IİI±'..I`İı. ”lı/H ”lig h' âi!i*”liı'i.lıı'hvlr"'flâı
 23. 23. I. a.v/.=2':ı“ 171W” . :;. ›:.1İ'/^'î' VW' ' . UI . J .V/İ/ıı/:ıgiifillıl 1 'ı{.yıIı{Ãğ/;İİİ5._; . AA ııııéxé w :Ifmvlßfnıî ( ı rufıxııl/"İlıî ;ıı/::azaı ..'ı4.r= 1"“ '
 24. 24. MA RKA NIN ÜERUİ .
 25. 25. HEDEF KİTIESİNİ NAS/l ETKİlEH?
 26. 26. ÜÜĞRU MfÜ/?AIAR Nâfi??
 27. 27. FİYAT: BUGÜN Hagi/M :3 m _ u M .~ı m 045W :4 m m KULTUR .e 7 m
 28. 28. FİYAT: BUGÜN ÜRf T İM :3 Yll ı mantı n 04821114 :4 m INNUI/ASYUN :2 m . ;ım
 29. 29. MİNU-BLUWN!
 30. 30. ÜZETMMEK GEREKİHSE'
 31. 31. ;A g”, 3111.111. F . m H I 'İÇ l 7 [ß . F ıclı. "7ı'İİ 'İli/fil İİİı ı! İ. İİEL..İIİ
 32. 32. 2 si' İÜ ~'”-'!”EI:"* ıvır Lîrı. !:ı:îı.A.;..›A. ıııııği 7:15 avı/azı- ıı/:;iz:ı.,ıı » A335!! ı1;ıî.:ı .'ı .~'.'.'.'.' “"ı.'A "4 .m .ı 1A ıûırv:: :; z.'
 33. 33. ı"r'.~` r' »w .u l Ğ~ı .ı ı g ı* `ıııı...Lı.'.` î' ;'31 TIK T ° AA; t. 511:? nı!. 'ATT ' ııT7.~'İT ATT/TT Tİ.' ...lg .ıııf l H .ATT ııTTTİ.” "T.ıTiı'TT/ HıTTAÄfıA/ıTı' Ti/Tı' A/ATTAÂAAA” v7 ıiırîıı' 'ı ırk; .I 'ı 51:. H HATTA/TH_ İ//ıı TTMTK Wıııı ıııııııııı. ı İlm. T.' ı ııııı? :ı
 34. 34. TİİTİ Tİ E? ;İİİİMİİİTİ 'İ ']L_T`İ_İ_ İ İ İıİı_ iıßrİ I İ!. A ı ı' ııı:ı.' “ıııî ııııııııı ııı:ı:ıı2ı.ıı ~ ıııırı: ıııyzı *ııı ;ı ıııfııvı:: :ı ı: - ;İM ıİıİ:}'.'İİıİ,ıTİ İİİİT.İİİİ.'.'İİİ Hİİİıİİıİ/ıiı' İİİİİ İİAİTTLATAİ .ııeî:.ıııııı::ı. ;ı KİTİ/ı İİ Aı/Aİİİİ/İİİTTİ 'İİTTİİİİTİİEİTİİİİİTİMAİİTİİİ
 35. 35. !ARFİE IJÃİ Kİ# Iı-'EIEAIEF 'ğ ı Lûıwıılr- İ İ İıfı_ ÃIJAİH İıjirıltı A ı ı' :ıı:ı.' “ıııî ııııııııı ııı:ı:ıı2ı.ıı ~ ııéıfıı ıııyıı ”IT ;ı ııııfııwı:: :ı ı: » ııı .ııı . ııı:.' ı:.'ııı ıııııııı.ııııı.ı ıııı .ııeî:.ıııııı::ı. İ”. ' .ı Nİ.T 'İİı'İ :' HİTİT.” HİİİİTITİİİıİııİ; İM .NT İİİİİİİİT .İİİTİİTİİİHİİAİİİ ;ı Tııııı ıı. ıııııııııııııı ııîııııııııîııııııı!Agıııl
 36. 36. ATEMSAH İİZ T TİİTK CHİEEHAPPİNESS TTEEITIEİT @ATEMSAH
 • malisabuncuoglu

  Apr. 4, 2021
 • longvehicle

  Nov. 10, 2015
 • akcayli

  Nov. 3, 2015
 • ugursemaa

  Nov. 3, 2015
 • metehanyesilyurt

  Nov. 2, 2015
 • alizedosdogru

  Oct. 31, 2015
 • mustafaduran

  Oct. 30, 2015
 • serkangirgin

  Oct. 29, 2015
 • ilker984

  Oct. 29, 2015
 • ilterocktive

  Oct. 29, 2015
 • tubayvaz

  Oct. 29, 2015
 • joon8

  Oct. 29, 2015
 • kudretkeskin

  Oct. 29, 2015
 • layegning

  Oct. 29, 2015
 • etanir

  Oct. 28, 2015
 • caniberk

  Oct. 28, 2015
 • OlcaytoCengiz

  Oct. 28, 2015
 • ercnkrtls

  Oct. 28, 2015
 • BurcuCeliksap1

  Oct. 28, 2015

Webrazzi 2015'te yaptıgım "F*ck Digital!" sunumu. Özetle, neden dijital kelimesini artık kullanmamalıyız ve reklamcılıktan asıl onemli olan mecra degildir diyoruz ve nedir sorusuna cevap veriyoruz.

Views

Total views

3,438

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

218

Actions

Downloads

36

Shares

0

Comments

0

Likes

19

×