Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫סירה‬ ‫בן‬ ‫שרגיל‬ ‫מיכל‬
‫זנב‬ ‫עם‬ ‫מותגים‬‫ארוךךךךךךךך‬
‫וקהילות‬ ‫מעריצים‬ ‫עדת‬ ‫על‬-‫מותג‬
‫נכסיות‬ ‫להגדלת‬‫המותג‬...
https://youtu.be/3FGu7aTfkh4
http://bit.ly/1HIgIqp
1903–‫למכוניות‬ ‫חברה‬ ‫פורד‬ ‫הקים‬
‫שיכלל‬‫הנע‬ ‫הסרט‬ ‫בשיטת‬ ‫ההמוני‬ ‫הייצור‬ ‫את‬
‫לפועליו‬ ‫שילם‬‫שכר‬‫עת‬ ‫באותה‬ ...
"‫שתחפוץ‬ ‫צבע‬ ‫בכל‬ ‫טי‬ ‫פורד‬ ‫להזמין‬ ‫תוכל‬,‫שחור‬ ‫זה‬ ‫שיהיה‬ ‫ובלבד‬."
Any customer can have a car
painted any co...
‫על‬ ‫המבוססת‬ ‫לכלכלה‬ ‫המוני‬ ‫ייצור‬ ‫של‬ ‫מכלכלה‬ ‫עברנו‬
‫אישית‬ ‫התאמה‬.
‫רלוונטי‬ ‫לא‬ ‫זה‬
‫סירה‬ ‫בן‬ ‫שרגיל‬ ‫מי...
Published: 2008
"‫שונים‬ ‫תרבותיים‬ ‫שברים‬ ‫להמוני‬ ‫התנפץ‬ ‫המיינסטרים‬".
"‫לנישות‬ ‫להגיע‬ ‫יותר‬ ‫קל‬.‫וכלכלי‬ ‫תרבותי‬ ‫לכוח‬ ‫הופכות...
‫כלל‬98%
‫ונגישות‬ ‫אפסיות‬ ‫אריזה‬ ‫עלויות‬ ‫של‬ ‫בעולם‬‫מיידית‬‫לכל‬
‫התכנים‬,‫עקבית‬ ‫התנהגות‬ ‫מפגינים‬ ‫הצרכנים‬.‫הם‬...
Published: 1999
‫שיחות‬ ‫הם‬ ‫השווקים‬. "
"
‫מת‬ ‫האינטרנט‬!
‫כה‬ ‫עד‬ ‫מסקנות‬?
‫מקשיב‬ ‫לא‬ ‫אתה‬ ‫אם‬ ‫רלוונטית‬ ‫לא‬ ‫שייצרת‬ ‫המאסה‬
‫תשוחח‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ‫להצליח‬ ‫קשה‬ ‫מאד‬ ‫לך‬ ‫...
‫סירה‬ ‫בן‬ ‫שרגיל‬ ‫מיכל‬054-8134818
50%
‫סירה‬ ‫בן‬ ‫שרגיל‬ ‫מיכל‬054-8134818
‫המנכ‬''‫עסקית‬ ‫יחידה‬ ‫הקים‬ ‫ל‬
‫שנקראה‬ ‫חדשה‬"‫לצרכן‬ ‫הישיר‬"
Direct to consumer
‫סירה‬ ‫בן‬ ‫שרגיל‬ ‫מיכל‬054-81348...
95%‫בנים‬ ‫הם‬ ‫מהקונים‬
‫בגילאי‬7-12
5%‫הם‬ ‫הקונים‬ ‫מקהל‬Weirdos
‫גיל‬ ‫מעל‬18‫דברים‬ ‫להנאתם‬ ‫שבונים‬
‫כאלו‬...
‫סירה‬ ‫בן‬ ‫שרגיל‬ ‫מיכל‬054-8134818
=20$
=40$
=2,000$
‫סירה‬ ‫בן‬ ‫שרגיל‬ ‫מיכל‬054-8134818
"‫מיוחדת‬ ‫קהילה‬,‫גיאוגרפי‬ ‫במיקום‬ ‫תלויה‬ ‫שאינה‬,‫של‬ ‫מובנה‬ ‫סט‬ ‫על‬ ‫המבוססת‬
‫מותג‬ ‫של‬ ‫מעריצים‬ ‫בין‬ ‫חברתיי...
http://www.komonews.com/news/local/Lego-Lovers-Man-
Cave-302500221y=c&oediv=bat?lmth.
‫סירה‬ ‫בן‬ ‫שרגיל‬ ‫מיכל‬054-8134818
‫להקשיב‬ ‫הסכימו‬ ‫כשהם‬ ‫קרה‬ ‫מה‬?-1
‫השתנתה‬ ‫האסטרטגיה‬.‫היצירתיות‬ ‫ערך‬ ‫את‬ ‫אימצו‬ ‫הם‬
LEGO – a creative medium
‫...
‫להקשיב‬ ‫הסכימו‬ ‫כשהם‬ ‫קרה‬ ‫מה‬?-2
‫ותעוזה‬ ‫צמיחה‬–‫של‬ ‫מקסימלי‬ ‫במחיר‬ ‫המדף‬ ‫על‬ ‫מערכות‬150$
‫ל‬ ‫גדלו‬ ‫הם‬......
5,000 pcs
500 $
‫הסכימו‬ ‫כשהם‬ ‫קרה‬ ‫מה‬
‫להקשיב‬?-3
‫שנקרא‬ ‫אתר‬ ‫הקימו‬ ‫הם‬
LEGO design by ME
‫אונליין‬ ‫דגם‬ ‫לבנות‬ ‫ניתן‬ ‫שבו‬
‫...
‫כלומר‬...
‫שהם‬ ‫אומרת‬ ‫לא‬ ‫המעריצים‬ ‫לקהילת‬ ‫להקשיב‬ ‫הואילו‬ ‫שהם‬ ‫העובדה‬
‫מבוגרים‬ ‫עבור‬ ‫ופיתוח‬ ‫בשיווק‬ ‫התמ...
2003-2004
‫הפסד‬=2.5‫שבדיות‬ ‫קרונות‬ ‫מיליארד‬
2013-2014
‫רווח‬=8.2‫שבדיות‬ ‫קרונות‬ ‫מיליארד‬
‫סירה‬ ‫בן‬ ‫שרגיל‬ ‫מיכל‬...
‫מסקנות‬
‫שהקשבה‬ ‫שהוכחנו‬ ‫אחרי‬‫אמיתית‬‫לצרכנים‬,‫להם‬ ‫לתת‬ ‫והאפשרות‬
‫לדבר‬,‫ביניהם‬‫ואיתנו‬‫לעשות‬ ‫ורגילים‬ ‫יודעי...
‫מיתוס‬#1
‫לא‬–‫העסק‬ ‫את‬ ‫לשרת‬ ‫נועדה‬ ‫לא‬ ‫מותג‬ ‫קהילת‬.
‫בה‬ ‫הפעילים‬ ‫האנשים‬ ‫את‬ ‫לשרת‬ ‫כדי‬ ‫קיימת‬ ‫מותג‬ ‫ק...
‫מיתוס‬#2
‫לא‬–‫שיווקית‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫לא‬ ‫היא‬ ‫מותג‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫בנייה‬.
‫העסקית‬ ‫האסטרטגיה‬ ‫היא‬ ‫מותג‬ ‫קהילת‬!
‫בד...
‫מיתוס‬#3
‫לא‬–‫אחריו‬ ‫תעקוב‬ ‫שהקהילה‬ ‫ותתפללו‬ ‫מותג‬ ‫תבנו‬ ‫אל‬.
‫לקהילה‬ ‫מקום‬ ‫בנו‬,‫יתחזק‬ ‫שלכם‬ ‫והמותג‬!
‫מות...
‫מיתוס‬#4
‫לא‬–‫המותג‬ ‫תומכי‬ ‫של‬ ‫האהבה‬ ‫את‬ ‫בו‬ ‫לחגוג‬ ‫המקום‬ ‫אינה‬ ‫מותג‬ ‫קהילת‬
‫הנאמנים‬.
‫בקהילה‬ ‫שמתעוררים...
‫מיתוס‬#5
‫לא‬–‫דעה‬ ‫מובילי‬ ‫על‬ ‫מותג‬ ‫קהילת‬ ‫תבנו‬ ‫אל‬.
‫ותפקיד‬ ‫מקום‬ ‫יש‬ ‫בה‬ ‫חבר‬ ‫שלכל‬ ‫קהילה‬ ‫היא‬ ‫חזקה‬...
‫מיתוס‬#6
‫לא‬–‫קהילה‬ ‫של‬ ‫לאסטרטגיה‬ ‫המפתח‬ ‫לא‬ ‫הן‬ ‫החברתיות‬ ‫הרשתות‬.
‫קהילה‬ ‫של‬ ‫שלמה‬ ‫תפיסה‬ ‫מתוך‬ ‫אחד‬ ‫כ...
‫בן‬ ‫שרגיל‬ ‫מיכל‬‫סירה‬
Shargil.m@gmail.com
054-8134818
‫פייסבוק‬:OneManBiz
‫בלוג‬:www.ilikeshivuk.co.il
כנס ירושלים לשיווק באינטרנט 2015 | מותגים עם זנב ארוךךךך | מיכל שרגיל בן סירה
כנס ירושלים לשיווק באינטרנט 2015 | מותגים עם זנב ארוךךךך | מיכל שרגיל בן סירה
כנס ירושלים לשיווק באינטרנט 2015 | מותגים עם זנב ארוךךךך | מיכל שרגיל בן סירה
כנס ירושלים לשיווק באינטרנט 2015 | מותגים עם זנב ארוךךךך | מיכל שרגיל בן סירה
כנס ירושלים לשיווק באינטרנט 2015 | מותגים עם זנב ארוךךךך | מיכל שרגיל בן סירה
כנס ירושלים לשיווק באינטרנט 2015 | מותגים עם זנב ארוךךךך | מיכל שרגיל בן סירה
כנס ירושלים לשיווק באינטרנט 2015 | מותגים עם זנב ארוךךךך | מיכל שרגיל בן סירה
כנס ירושלים לשיווק באינטרנט 2015 | מותגים עם זנב ארוךךךך | מיכל שרגיל בן סירה
כנס ירושלים לשיווק באינטרנט 2015 | מותגים עם זנב ארוךךךך | מיכל שרגיל בן סירה
כנס ירושלים לשיווק באינטרנט 2015 | מותגים עם זנב ארוךךךך | מיכל שרגיל בן סירה
כנס ירושלים לשיווק באינטרנט 2015 | מותגים עם זנב ארוךךךך | מיכל שרגיל בן סירה
כנס ירושלים לשיווק באינטרנט 2015 | מותגים עם זנב ארוךךךך | מיכל שרגיל בן סירה
כנס ירושלים לשיווק באינטרנט 2015 | מותגים עם זנב ארוךךךך | מיכל שרגיל בן סירה
כנס ירושלים לשיווק באינטרנט 2015 | מותגים עם זנב ארוךךךך | מיכל שרגיל בן סירה
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

of

כנס ירושלים לשיווק באינטרנט 2015 | מותגים עם זנב ארוךךךך | מיכל שרגיל בן סירה Slide 1 כנס ירושלים לשיווק באינטרנט 2015 | מותגים עם זנב ארוךךךך | מיכל שרגיל בן סירה Slide 2

YouTube videos are no longer supported on SlideShare

View original on YouTube

כנס ירושלים לשיווק באינטרנט 2015 | מותגים עם זנב ארוךךךך | מיכל שרגיל בן סירה Slide 4 כנס ירושלים לשיווק באינטרנט 2015 | מותגים עם זנב ארוךךךך | מיכל שרגיל בן סירה Slide 5 כנס ירושלים לשיווק באינטרנט 2015 | מותגים עם זנב ארוךךךך | מיכל שרגיל בן סירה Slide 6 כנס ירושלים לשיווק באינטרנט 2015 | מותגים עם זנב ארוךךךך | מיכל שרגיל בן סירה Slide 7 כנס ירושלים לשיווק באינטרנט 2015 | מותגים עם זנב ארוךךךך | מיכל שרגיל בן סירה Slide 8 כנס ירושלים לשיווק באינטרנט 2015 | מותגים עם זנב ארוךךךך | מיכל שרגיל בן סירה Slide 9 כנס ירושלים לשיווק באינטרנט 2015 | מותגים עם זנב ארוךךךך | מיכל שרגיל בן סירה Slide 10 כנס ירושלים לשיווק באינטרנט 2015 | מותגים עם זנב ארוךךךך | מיכל שרגיל בן סירה Slide 11 כנס ירושלים לשיווק באינטרנט 2015 | מותגים עם זנב ארוךךךך | מיכל שרגיל בן סירה Slide 12 כנס ירושלים לשיווק באינטרנט 2015 | מותגים עם זנב ארוךךךך | מיכל שרגיל בן סירה Slide 13 כנס ירושלים לשיווק באינטרנט 2015 | מותגים עם זנב ארוךךךך | מיכל שרגיל בן סירה Slide 14 כנס ירושלים לשיווק באינטרנט 2015 | מותגים עם זנב ארוךךךך | מיכל שרגיל בן סירה Slide 15 כנס ירושלים לשיווק באינטרנט 2015 | מותגים עם זנב ארוךךךך | מיכל שרגיל בן סירה Slide 16 כנס ירושלים לשיווק באינטרנט 2015 | מותגים עם זנב ארוךךךך | מיכל שרגיל בן סירה Slide 17 כנס ירושלים לשיווק באינטרנט 2015 | מותגים עם זנב ארוךךךך | מיכל שרגיל בן סירה Slide 18 כנס ירושלים לשיווק באינטרנט 2015 | מותגים עם זנב ארוךךךך | מיכל שרגיל בן סירה Slide 19 כנס ירושלים לשיווק באינטרנט 2015 | מותגים עם זנב ארוךךךך | מיכל שרגיל בן סירה Slide 20 כנס ירושלים לשיווק באינטרנט 2015 | מותגים עם זנב ארוךךךך | מיכל שרגיל בן סירה Slide 21 כנס ירושלים לשיווק באינטרנט 2015 | מותגים עם זנב ארוךךךך | מיכל שרגיל בן סירה Slide 22 כנס ירושלים לשיווק באינטרנט 2015 | מותגים עם זנב ארוךךךך | מיכל שרגיל בן סירה Slide 23 כנס ירושלים לשיווק באינטרנט 2015 | מותגים עם זנב ארוךךךך | מיכל שרגיל בן סירה Slide 24 כנס ירושלים לשיווק באינטרנט 2015 | מותגים עם זנב ארוךךךך | מיכל שרגיל בן סירה Slide 25 כנס ירושלים לשיווק באינטרנט 2015 | מותגים עם זנב ארוךךךך | מיכל שרגיל בן סירה Slide 26 כנס ירושלים לשיווק באינטרנט 2015 | מותגים עם זנב ארוךךךך | מיכל שרגיל בן סירה Slide 27 כנס ירושלים לשיווק באינטרנט 2015 | מותגים עם זנב ארוךךךך | מיכל שרגיל בן סירה Slide 28 כנס ירושלים לשיווק באינטרנט 2015 | מותגים עם זנב ארוךךךך | מיכל שרגיל בן סירה Slide 29 כנס ירושלים לשיווק באינטרנט 2015 | מותגים עם זנב ארוךךךך | מיכל שרגיל בן סירה Slide 30 כנס ירושלים לשיווק באינטרנט 2015 | מותגים עם זנב ארוךךךך | מיכל שרגיל בן סירה Slide 31 כנס ירושלים לשיווק באינטרנט 2015 | מותגים עם זנב ארוךךךך | מיכל שרגיל בן סירה Slide 32 כנס ירושלים לשיווק באינטרנט 2015 | מותגים עם זנב ארוךךךך | מיכל שרגיל בן סירה Slide 33 כנס ירושלים לשיווק באינטרנט 2015 | מותגים עם זנב ארוךךךך | מיכל שרגיל בן סירה Slide 34 כנס ירושלים לשיווק באינטרנט 2015 | מותגים עם זנב ארוךךךך | מיכל שרגיל בן סירה Slide 35 כנס ירושלים לשיווק באינטרנט 2015 | מותגים עם זנב ארוךךךך | מיכל שרגיל בן סירה Slide 36 כנס ירושלים לשיווק באינטרנט 2015 | מותגים עם זנב ארוךךךך | מיכל שרגיל בן סירה Slide 37 כנס ירושלים לשיווק באינטרנט 2015 | מותגים עם זנב ארוךךךך | מיכל שרגיל בן סירה Slide 38 כנס ירושלים לשיווק באינטרנט 2015 | מותגים עם זנב ארוךךךך | מיכל שרגיל בן סירה Slide 39 כנס ירושלים לשיווק באינטרנט 2015 | מותגים עם זנב ארוךךךך | מיכל שרגיל בן סירה Slide 40 כנס ירושלים לשיווק באינטרנט 2015 | מותגים עם זנב ארוךךךך | מיכל שרגיל בן סירה Slide 41 כנס ירושלים לשיווק באינטרנט 2015 | מותגים עם זנב ארוךךךך | מיכל שרגיל בן סירה Slide 42 כנס ירושלים לשיווק באינטרנט 2015 | מותגים עם זנב ארוךךךך | מיכל שרגיל בן סירה Slide 43 כנס ירושלים לשיווק באינטרנט 2015 | מותגים עם זנב ארוךךךך | מיכל שרגיל בן סירה Slide 44 כנס ירושלים לשיווק באינטרנט 2015 | מותגים עם זנב ארוךךךך | מיכל שרגיל בן סירה Slide 45 כנס ירושלים לשיווק באינטרנט 2015 | מותגים עם זנב ארוךךךך | מיכל שרגיל בן סירה Slide 46 כנס ירושלים לשיווק באינטרנט 2015 | מותגים עם זנב ארוךךךך | מיכל שרגיל בן סירה Slide 47 כנס ירושלים לשיווק באינטרנט 2015 | מותגים עם זנב ארוךךךך | מיכל שרגיל בן סירה Slide 48 כנס ירושלים לשיווק באינטרנט 2015 | מותגים עם זנב ארוךךךך | מיכל שרגיל בן סירה Slide 49 כנס ירושלים לשיווק באינטרנט 2015 | מותגים עם זנב ארוךךךך | מיכל שרגיל בן סירה Slide 50 כנס ירושלים לשיווק באינטרנט 2015 | מותגים עם זנב ארוךךךך | מיכל שרגיל בן סירה Slide 51 כנס ירושלים לשיווק באינטרנט 2015 | מותגים עם זנב ארוךךךך | מיכל שרגיל בן סירה Slide 52 כנס ירושלים לשיווק באינטרנט 2015 | מותגים עם זנב ארוךךךך | מיכל שרגיל בן סירה Slide 53 כנס ירושלים לשיווק באינטרנט 2015 | מותגים עם זנב ארוךךךך | מיכל שרגיל בן סירה Slide 54 כנס ירושלים לשיווק באינטרנט 2015 | מותגים עם זנב ארוךךךך | מיכל שרגיל בן סירה Slide 55

4

Share

כנס ירושלים לשיווק באינטרנט 2015 | מותגים עם זנב ארוךךךך | מיכל שרגיל בן סירה

מותגים עם זנב ארוךךךךךךךך
על עדת מעריצים וקהילות-מותג שמגדילות את נכסיות המותג.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

כנס ירושלים לשיווק באינטרנט 2015 | מותגים עם זנב ארוךךךך | מיכל שרגיל בן סירה

 1. 1. ‫סירה‬ ‫בן‬ ‫שרגיל‬ ‫מיכל‬ ‫זנב‬ ‫עם‬ ‫מותגים‬‫ארוךךךךךךךך‬ ‫וקהילות‬ ‫מעריצים‬ ‫עדת‬ ‫על‬-‫מותג‬ ‫נכסיות‬ ‫להגדלת‬‫המותג‬ . ..
 2. 2. https://youtu.be/3FGu7aTfkh4
 3. 3. http://bit.ly/1HIgIqp
 4. 4. 1903–‫למכוניות‬ ‫חברה‬ ‫פורד‬ ‫הקים‬ ‫שיכלל‬‫הנע‬ ‫הסרט‬ ‫בשיטת‬ ‫ההמוני‬ ‫הייצור‬ ‫את‬ ‫לפועליו‬ ‫שילם‬‫שכר‬‫עת‬ ‫באותה‬ ‫מהמקובל‬ ‫גבוה‬. ‫היא‬ ‫המכונית‬ ‫כי‬ ‫האמין‬‫צריכה‬ ‫מוצר‬‫בסיסי‬,‫למהפכה‬ ‫והביא‬‫ממש‬ ‫של‬ ‫אדם‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫חלומו‬ ‫שהגשים‬ ‫בכך‬" :‫פועל‬ ‫לכל‬ ‫רכב‬." ‫מ‬ ‫החל‬-1908-"‫טי‬ ‫מודל‬",‫פורד‬ ‫חברת‬ ‫שייצרה‬ ‫המכונית‬.
 5. 5. "‫שתחפוץ‬ ‫צבע‬ ‫בכל‬ ‫טי‬ ‫פורד‬ ‫להזמין‬ ‫תוכל‬,‫שחור‬ ‫זה‬ ‫שיהיה‬ ‫ובלבד‬." Any customer can have a car painted any color that he wants As long as it is black
 6. 6. ‫על‬ ‫המבוססת‬ ‫לכלכלה‬ ‫המוני‬ ‫ייצור‬ ‫של‬ ‫מכלכלה‬ ‫עברנו‬ ‫אישית‬ ‫התאמה‬. ‫רלוונטי‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫סירה‬ ‫בן‬ ‫שרגיל‬ ‫מיכל‬054-8134818
 7. 7. Published: 2008
 8. 8. "‫שונים‬ ‫תרבותיים‬ ‫שברים‬ ‫להמוני‬ ‫התנפץ‬ ‫המיינסטרים‬". "‫לנישות‬ ‫להגיע‬ ‫יותר‬ ‫קל‬.‫וכלכלי‬ ‫תרבותי‬ ‫לכוח‬ ‫הופכות‬ ‫הן‬" "‫נהדרים‬ ‫הם‬ ‫להיטים‬,‫הגדול‬ ‫השוק‬ ‫הן‬ ‫שהנישות‬ ‫מתברר‬ ‫אך‬"!
 9. 9. ‫כלל‬98% ‫ונגישות‬ ‫אפסיות‬ ‫אריזה‬ ‫עלויות‬ ‫של‬ ‫בעולם‬‫מיידית‬‫לכל‬ ‫התכנים‬,‫עקבית‬ ‫התנהגות‬ ‫מפגינים‬ ‫הצרכנים‬.‫הם‬ ‫על‬ ‫מסתכלים‬‫הכל‬(‫כמעט‬.) ‫סירה‬ ‫בן‬ ‫שרגיל‬ ‫מיכל‬054-8134818
 10. 10. Published: 1999
 11. 11. ‫שיחות‬ ‫הם‬ ‫השווקים‬. " "
 12. 12. ‫מת‬ ‫האינטרנט‬!
 13. 13. ‫כה‬ ‫עד‬ ‫מסקנות‬? ‫מקשיב‬ ‫לא‬ ‫אתה‬ ‫אם‬ ‫רלוונטית‬ ‫לא‬ ‫שייצרת‬ ‫המאסה‬ ‫תשוחח‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ‫להצליח‬ ‫קשה‬ ‫מאד‬ ‫לך‬ ‫יהיה‬ ‫לדבר‬ ‫אחר‬ ‫מישהו‬ ‫ימצאו‬ ‫הלקוחות‬‫איתו‬
 14. 14. ‫סירה‬ ‫בן‬ ‫שרגיל‬ ‫מיכל‬054-8134818
 15. 15. 50%
 16. 16. ‫סירה‬ ‫בן‬ ‫שרגיל‬ ‫מיכל‬054-8134818
 17. 17. ‫המנכ‬''‫עסקית‬ ‫יחידה‬ ‫הקים‬ ‫ל‬ ‫שנקראה‬ ‫חדשה‬"‫לצרכן‬ ‫הישיר‬" Direct to consumer ‫סירה‬ ‫בן‬ ‫שרגיל‬ ‫מיכל‬054-8134818
 18. 18. 95%‫בנים‬ ‫הם‬ ‫מהקונים‬ ‫בגילאי‬7-12
 19. 19. 5%‫הם‬ ‫הקונים‬ ‫מקהל‬Weirdos ‫גיל‬ ‫מעל‬18‫דברים‬ ‫להנאתם‬ ‫שבונים‬ ‫כאלו‬... ‫סירה‬ ‫בן‬ ‫שרגיל‬ ‫מיכל‬054-8134818
 20. 20. =20$
 21. 21. =40$
 22. 22. =2,000$
 23. 23. ‫סירה‬ ‫בן‬ ‫שרגיל‬ ‫מיכל‬054-8134818
 24. 24. "‫מיוחדת‬ ‫קהילה‬,‫גיאוגרפי‬ ‫במיקום‬ ‫תלויה‬ ‫שאינה‬,‫של‬ ‫מובנה‬ ‫סט‬ ‫על‬ ‫המבוססת‬ ‫מותג‬ ‫של‬ ‫מעריצים‬ ‫בין‬ ‫חברתיים‬ ‫יחסים‬".‫על‬-‫פי‬‫אלברט‬‫מוניז‬‫ג‬'‫סי‬ ‫ותומס‬ ‫וניור‬. ‫או‬'‫גווין‬[2001,‫כתב‬‫העת‬'‫צרכנים‬ ‫מחקר‬']. ‫קהילות‬‫שלושה‬ ‫מציגות‬ ‫המותג‬‫סממנים‬‫קהילה‬ ‫של‬ ‫מסורתיים‬: ‫תודעה‬‫משותפת‬ ‫טקסים‬‫ומסורות‬ ‫תחושה‬‫מוסרית‬ ‫אחריות‬ ‫של‬ ‫מותג‬ ‫קהילת‬
 25. 25. http://www.komonews.com/news/local/Lego-Lovers-Man- Cave-302500221y=c&oediv=bat?lmth.
 26. 26. ‫סירה‬ ‫בן‬ ‫שרגיל‬ ‫מיכל‬054-8134818
 27. 27. ‫להקשיב‬ ‫הסכימו‬ ‫כשהם‬ ‫קרה‬ ‫מה‬?-1 ‫השתנתה‬ ‫האסטרטגיה‬.‫היצירתיות‬ ‫ערך‬ ‫את‬ ‫אימצו‬ ‫הם‬ LEGO – a creative medium ‫ביצירתיות‬ ‫להשתמש‬ ‫החלה‬ ‫החברה‬ ‫כל‬ ‫הזמן‬ ‫ולאורך‬. ‫סירה‬ ‫בן‬ ‫שרגיל‬ ‫מיכל‬054-8134818
 28. 28. ‫להקשיב‬ ‫הסכימו‬ ‫כשהם‬ ‫קרה‬ ‫מה‬?-2 ‫ותעוזה‬ ‫צמיחה‬–‫של‬ ‫מקסימלי‬ ‫במחיר‬ ‫המדף‬ ‫על‬ ‫מערכות‬150$ ‫ל‬ ‫גדלו‬ ‫הם‬... 3,000 pcs 300 $
 29. 29. 5,000 pcs 500 $
 30. 30. ‫הסכימו‬ ‫כשהם‬ ‫קרה‬ ‫מה‬ ‫להקשיב‬?-3 ‫שנקרא‬ ‫אתר‬ ‫הקימו‬ ‫הם‬ LEGO design by ME ‫אונליין‬ ‫דגם‬ ‫לבנות‬ ‫ניתן‬ ‫שבו‬ ‫מספר‬ ‫תוך‬ ‫אותו‬ ‫ולקבל‬ ‫בדואר‬ ‫שבועות‬,‫ארוז‬,‫כערכה‬.
 31. 31. ‫כלומר‬... ‫שהם‬ ‫אומרת‬ ‫לא‬ ‫המעריצים‬ ‫לקהילת‬ ‫להקשיב‬ ‫הואילו‬ ‫שהם‬ ‫העובדה‬ ‫מבוגרים‬ ‫עבור‬ ‫ופיתוח‬ ‫בשיווק‬ ‫התמקדו‬,‫חשיבה‬ ‫דרך‬ ‫אימצו‬ ‫פשוט‬ ‫הם‬ ‫חדשה‬ ‫ערכות‬ ‫יותר‬,‫מגוון‬ ‫יותר‬,‫אפשרויות‬ ‫יותר‬,‫לצרכנים‬ ‫יותר‬ ‫גבוהה‬ ‫התאמה‬ ‫יותר‬ ‫מגניבות‬ ‫ערכות‬ ‫רחב‬ ‫גילאים‬ ‫מגוון‬ ‫וטובה‬ ‫בריאה‬ ‫רווח‬ ‫ושורת‬.
 32. 32. 2003-2004 ‫הפסד‬=2.5‫שבדיות‬ ‫קרונות‬ ‫מיליארד‬ 2013-2014 ‫רווח‬=8.2‫שבדיות‬ ‫קרונות‬ ‫מיליארד‬ ‫סירה‬ ‫בן‬ ‫שרגיל‬ ‫מיכל‬054-8134818
 33. 33. ‫מסקנות‬ ‫שהקשבה‬ ‫שהוכחנו‬ ‫אחרי‬‫אמיתית‬‫לצרכנים‬,‫להם‬ ‫לתת‬ ‫והאפשרות‬ ‫לדבר‬,‫ביניהם‬‫ואיתנו‬‫לעשות‬ ‫ורגילים‬ ‫יודעים‬ ‫שהם‬ ‫כמו‬,‫להפריע‬ ‫בלי‬– ‫עובדת‬. ‫מותג‬ ‫לקהילות‬ ‫בנוגע‬ ‫מיתוסים‬ ‫כמה‬ ‫נפריך‬ ‫בואו‬... ‫סירה‬ ‫בן‬ ‫שרגיל‬ ‫מיכל‬054-8134818
 34. 34. ‫מיתוס‬#1 ‫לא‬–‫העסק‬ ‫את‬ ‫לשרת‬ ‫נועדה‬ ‫לא‬ ‫מותג‬ ‫קהילת‬. ‫בה‬ ‫הפעילים‬ ‫האנשים‬ ‫את‬ ‫לשרת‬ ‫כדי‬ ‫קיימת‬ ‫מותג‬ ‫קהילת‬. ‫לדבר‬ ‫צורך‬ ‫לאנשים‬ ‫יש‬ ‫קודם‬,‫לשתף‬...‫אח‬"‫מזה‬ ‫ליהנות‬ ‫גם‬ ‫יכול‬ ‫המותג‬ ‫כ‬. ‫מותג‬ ‫קהילות‬–‫נכון‬ ‫אותן‬ ‫בונים‬ ‫איך‬? ‫סירה‬ ‫בן‬ ‫שרגיל‬ ‫מיכל‬054-8134818
 35. 35. ‫מיתוס‬#2 ‫לא‬–‫שיווקית‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫לא‬ ‫היא‬ ‫מותג‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫בנייה‬. ‫העסקית‬ ‫האסטרטגיה‬ ‫היא‬ ‫מותג‬ ‫קהילת‬! ‫בדוגמה‬ ‫ראיתם‬,‫סלוגן‬ ‫או‬ ‫קמפיין‬ ‫על‬ ‫השפיע‬ ‫לא‬ ‫הקהילה‬,‫כל‬ ‫על‬ ‫השפיע‬ ‫זה‬ ‫החברה‬.‫שלה‬ ‫התרבות‬ ‫על‬.‫שלה‬ ‫הרווח‬ ‫על‬.‫שלה‬ ‫הרוח‬ ‫הלך‬ ‫על‬. ‫מותג‬ ‫קהילות‬‫מותג‬ ‫קהילות‬–‫נכון‬ ‫אותן‬ ‫בונים‬ ‫איך‬? ‫סירה‬ ‫בן‬ ‫שרגיל‬ ‫מיכל‬054-8134818
 36. 36. ‫מיתוס‬#3 ‫לא‬–‫אחריו‬ ‫תעקוב‬ ‫שהקהילה‬ ‫ותתפללו‬ ‫מותג‬ ‫תבנו‬ ‫אל‬. ‫לקהילה‬ ‫מקום‬ ‫בנו‬,‫יתחזק‬ ‫שלכם‬ ‫והמותג‬! ‫מותג‬ ‫קהילות‬‫מותג‬ ‫קהילות‬–‫נכון‬ ‫אותן‬ ‫בונים‬ ‫איך‬? ‫סירה‬ ‫בן‬ ‫שרגיל‬ ‫מיכל‬054-8134818
 37. 37. ‫מיתוס‬#4 ‫לא‬–‫המותג‬ ‫תומכי‬ ‫של‬ ‫האהבה‬ ‫את‬ ‫בו‬ ‫לחגוג‬ ‫המקום‬ ‫אינה‬ ‫מותג‬ ‫קהילת‬ ‫הנאמנים‬. ‫בקהילה‬ ‫שמתעוררים‬ ‫קונפליקטים‬ ‫גם‬ ‫ותאמץ‬ ‫בחוכמה‬ ‫שתפעל‬ ‫חברה‬,‫תאפשר‬ ‫ומשגשגת‬ ‫לחיה‬ ‫להפוך‬ ‫לקהילה‬. ‫מותג‬ ‫קהילות‬‫מותג‬ ‫קהילות‬–‫נכון‬ ‫אותן‬ ‫בונים‬ ‫איך‬? ‫סירה‬ ‫בן‬ ‫שרגיל‬ ‫מיכל‬054-8134818
 38. 38. ‫מיתוס‬#5 ‫לא‬–‫דעה‬ ‫מובילי‬ ‫על‬ ‫מותג‬ ‫קהילת‬ ‫תבנו‬ ‫אל‬. ‫ותפקיד‬ ‫מקום‬ ‫יש‬ ‫בה‬ ‫חבר‬ ‫שלכל‬ ‫קהילה‬ ‫היא‬ ‫חזקה‬ ‫קהילה‬. ‫מותג‬ ‫קהילות‬‫מותג‬ ‫קהילות‬–‫נכון‬ ‫אותן‬ ‫בונים‬ ‫איך‬? ‫סירה‬ ‫בן‬ ‫שרגיל‬ ‫מיכל‬054-8134818
 39. 39. ‫מיתוס‬#6 ‫לא‬–‫קהילה‬ ‫של‬ ‫לאסטרטגיה‬ ‫המפתח‬ ‫לא‬ ‫הן‬ ‫החברתיות‬ ‫הרשתות‬. ‫קהילה‬ ‫של‬ ‫שלמה‬ ‫תפיסה‬ ‫מתוך‬ ‫אחד‬ ‫כלי‬ ‫רק‬ ‫זה‬ ‫האינטרנט‬.‫עם‬ ‫מפגש‬ ‫של‬ ‫אנשים‬. ‫מותג‬ ‫קהילות‬‫מותג‬ ‫קהילות‬–‫נכון‬ ‫אותן‬ ‫בונים‬ ‫איך‬? ‫סירה‬ ‫בן‬ ‫שרגיל‬ ‫מיכל‬054-8134818
 40. 40. ‫בן‬ ‫שרגיל‬ ‫מיכל‬‫סירה‬ Shargil.m@gmail.com 054-8134818 ‫פייסבוק‬:OneManBiz ‫בלוג‬:www.ilikeshivuk.co.il
 • McResearch

  Jun. 11, 2015
 • tomerco1

  Jun. 10, 2015
 • shaharhalperin

  Jun. 9, 2015
 • maayanza

  Jun. 2, 2015

מותגים עם זנב ארוךךךךךךךך על עדת מעריצים וקהילות-מותג שמגדילות את נכסיות המותג.

Views

Total views

586

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

41

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

4

×