Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Valg av kontraktsstandard– Fugleperspektiv («intro til dagen») 
Bent J. Syversen-seniorrådgiver i Difi 
IT-kontraktsdagen2...
Dato
KISS
Agenda 
09.09.2014 Direktoratet for forvaltning og IKT 
1. Hvilke standardkontrakter finnes på IT-området? 
2. Hvilke leve...
Agenda –komplett 09.09.2014 Direktoratet for forvaltning og IKT 
0. Tematisk lendeorientering 
1. Hvilke standardkontrakte...
Dato Direktoratet for forvaltning og IKT 
-FELIX VIEW 
(Lendeorientering)
1. Standardavtalene 
2. Bruken av de 
4. Anskaffelsesregelverket (avvisning m.m.) 
3. Leveransen 
-FELIX VIEW
1. Standardavtalene 
2. Bruken av de 
4. Anskaffelsesregelverket (avvisning m.m.) 
3. Leveransen 
-FELIX VIEW
1. Standardavtalene 
2. Bruken av de 
4. Anskaffelsesregelverket (avvisning m.m.) 
3. Leveransen 
-FELIX VIEW
1. Standardavtalene 
2. Bruken av de 
4. Anskaffelsesregelverket (avvisning m.m.) 
3. Leveransen 
-FELIX VIEW
1. Hvilke standardkontrakter finnes på IT-området? 
(og hvor finner du de?) 
09.09.2014 Direktoratet for forvaltning og IK...
IKT standardavtaler i Norgeikt-norge.no/butikkwww.anskaffelser.no/ikt/temasider/statens- standardavtaler-ssawww.dataforeni...
Danmarkwww.udbudsportalen.dk/Ret-og- regler/Standardkontrakter/IT-standardkontrakter 
www.itadvokater.dk/kontrakter 
09.09...
Sverigewww.itotelekomforetagen.se/standardavtal/vara- standardavtal 
09.09.2014 Direktoratet for forvaltning og IKT
Rammeavtale 
Kjøp av utstyr og tjenester 
Konsulentbistand 
Vedlikehold 
ASP-tjenester og SaaS 
SystemutviklingE-kom 
Outs...
PS2000 SOL 
PS2000 Smidig 
PS2000 Standard 
Forvaltningsavtale 
Driftsavtale 
Vedlikehold 
Rammeavtale om utviklingstjenes...
Kontrakter for kjøp, vedlikehold og drift: 
Kjøpsavtalen (SSA-K), kjøp av standard maskin-og programvare (hyllevare), enkl...
Utviklingskontrakter: 
Tilpasningsavtalen (SSA-T) 
Kjøp av standard programvare med tilpasninger som utvikles spesielt for...
SSA-revisjon 2014/15 
09.09.2014 
Direktoratet for forvaltning og IKT 
April 2015 
Oppdatere 
SSA bidrar til bedre offentl...
2. Hvilke leveranser passer de for? 
09.09.2014 Direktoratet for forvaltning og IKT
Varer 
Kjennetegn 
SSA 
IKT-Norge 
DnD 
Utstyr 
Kjøp, varer «evig» 
SSA-k,SSA-v 
Kjøp av utstyr og tjenester, Vedlikehold ...
Varer 
Kjennetegn 
SSA 
IKT-Norge 
DnD 
Utstyr 
Kjøp, varer «evig» 
SSA-k,SSA-v 
Kjøp av utstyr og tjenester, Vedlikehold ...
Områder som dekkes 
Grunn- utvikling 
Tjenester 
Varer 
Drift/forvaltning/ videreutv. 
09.09.2014 Direktoratet for forvalt...
Grunn- utvikling 
Tjenester 
Varer 
Drift/forvaltning/ videreutv. 
09.09.2014 Direktoratet for forvaltning og IKT 
SSA-K 
...
Grunn- utvikling 
Tjenester 
Varer 
Drift/forvaltning/ videreutv. 
09.09.2014 Direktoratet for forvaltning og IKT 
SSA-K 
...
Kjøp av standardsystemer 09.09.2014 Direktoratet for forvaltning og IKT
SSA-K, T eller U? 
09.09.2014 Direktoratet for forvaltning og IKT 
Programutviklingsavtalen (SSA-U) 
Avtale om utvikling a...
Forholdet til standard leveransebetingelser(eksempel lisensvilkår) 
09.09.2014 Direktoratet for forvaltning og IKT
Kjøpe std. SW via forhandler 
Rettighetshaver 
Forhandler 
Kunde 
SSA lille kjøpsavtalen √ 
-Betaling 
-Mislighold- sanksj...
Kjøp via forhandler forts. 
Rettighetshaver 
Forhandler 
Kunde 
SSA lille kjøpsavtalen √ 
09.09.2014 Direktoratet for forv...
Kjøp via forhandler forts. 
Rettighetshaver 
Forhandler 
Kunde 
SSA lille kjøpsavtalen √ 
Lisensavtale?? 09.09.2014 Direkt...
Kjøp via forhandler 
Rettighetshaver 
(lisensgiver) 
Forhandler 
Kunde 
(lisenstager) 
SSA lille kjøpsavtalen √ 
A. Direkt...
Kjøp via forhandler 
Forhandler 
(lisenstager+lisensgiver) 
SSA lille kjøpsavtalen √ 
A. Direkte 
B. Indirekte? 
Rettighet...
Forskjeller mht. risikoprofil i avtalene? 
[«Kunde-vs. Leverandørvennlighet»] 
Eksempler 
09.09.2014 Direktoratet for forv...
Eksempel: erstatning 
IKTN: Ved forsinkelse utover dagbotperioden, ved manglende utbedring av Feil og Mangler i Garantiper...
Eksempel: endringer 
PS2000Sol, pkt. 9.4: 9.4 Endringer av Avtaler og Kontrakten Øvrige endringer i Avtaler og Kontrakten ...
Eksempel: godkjenning 
IKTN, pkt. 7: Regnet fra Leveringsdag skal Kunden i en nærmere avtalt godkjennelsesperiode som angi...
3. Oppsummering 
DERE: 
vet nå hvor dere finner ALLE standardavtalene i Norden (ref. lenkene) 
kjenner til hovedtrekk om h...
3. Oppsummering 
DERE: 
vet nå hvor dere finner ALLE standardavtalene i Norden (ref. lenkene) 
kjenner til hovedtrekk om h...
…er nå ferdig 
09.09.2014 Direktoratet for forvaltning og IKT
Takk for oppmerksomheten! 
Bent J. Syversen 
bes@difi.no-97523938
Valg av standardavtaler innen IKT - oversikt over avtalene og hvilke passer til hva
Valg av standardavtaler innen IKT - oversikt over avtalene og hvilke passer til hva
Valg av standardavtaler innen IKT - oversikt over avtalene og hvilke passer til hva
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

1

Share

Download to read offline

Valg av standardavtaler innen IKT - oversikt over avtalene og hvilke passer til hva

Download to read offline

Mitt foredrag på Dataforeningen sin IT-kontraktsdag 2. september 2014. Inneholder oversikt over ALLE standardavtalene på markedet, og informasjon om hvilke som kan brukes til hva. Stikkord: Norge, Sverige, Danmark, IKT-Norge, Dataforeningen og Difi. Gir også status på Difis pågående arbeid med revisjon av Statens standardavtaler (SSA).

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Valg av standardavtaler innen IKT - oversikt over avtalene og hvilke passer til hva

 1. 1. Valg av kontraktsstandard– Fugleperspektiv («intro til dagen») Bent J. Syversen-seniorrådgiver i Difi IT-kontraktsdagen2014 –Dataforeningen
 2. 2. Dato
 3. 3. KISS
 4. 4. Agenda 09.09.2014 Direktoratet for forvaltning og IKT 1. Hvilke standardkontrakter finnes på IT-området? 2. Hvilke leveranser passer de for?
 5. 5. Agenda –komplett 09.09.2014 Direktoratet for forvaltning og IKT 0. Tematisk lendeorientering 1. Hvilke standardkontrakter finnes på IT-området? 2. Hvilke leveranser passer de for?
 6. 6. Dato Direktoratet for forvaltning og IKT -FELIX VIEW (Lendeorientering)
 7. 7. 1. Standardavtalene 2. Bruken av de 4. Anskaffelsesregelverket (avvisning m.m.) 3. Leveransen -FELIX VIEW
 8. 8. 1. Standardavtalene 2. Bruken av de 4. Anskaffelsesregelverket (avvisning m.m.) 3. Leveransen -FELIX VIEW
 9. 9. 1. Standardavtalene 2. Bruken av de 4. Anskaffelsesregelverket (avvisning m.m.) 3. Leveransen -FELIX VIEW
 10. 10. 1. Standardavtalene 2. Bruken av de 4. Anskaffelsesregelverket (avvisning m.m.) 3. Leveransen -FELIX VIEW
 11. 11. 1. Hvilke standardkontrakter finnes på IT-området? (og hvor finner du de?) 09.09.2014 Direktoratet for forvaltning og IKT
 12. 12. IKT standardavtaler i Norgeikt-norge.no/butikkwww.anskaffelser.no/ikt/temasider/statens- standardavtaler-ssawww.dataforeningen.no/it- kontrakter.160152.no.html 09.09.2014 Direktoratet for forvaltning og IKT
 13. 13. Danmarkwww.udbudsportalen.dk/Ret-og- regler/Standardkontrakter/IT-standardkontrakter www.itadvokater.dk/kontrakter 09.09.2014 Direktoratet for forvaltning og IKT
 14. 14. Sverigewww.itotelekomforetagen.se/standardavtal/vara- standardavtal 09.09.2014 Direktoratet for forvaltning og IKT
 15. 15. Rammeavtale Kjøp av utstyr og tjenester Konsulentbistand Vedlikehold ASP-tjenester og SaaS SystemutviklingE-kom Outsourcing+ avtaleveileder 09.09.2014 Direktoratet for forvaltning og IKT
 16. 16. PS2000 SOL PS2000 Smidig PS2000 Standard Forvaltningsavtale Driftsavtale Vedlikehold Rammeavtale om utviklingstjenester + nyttige veiledere til avtalene! 09.09.2014 Direktoratet for forvaltning og IKT
 17. 17. Kontrakter for kjøp, vedlikehold og drift: Kjøpsavtalen (SSA-K), kjøp av standard maskin-og programvare (hyllevare), enklere tjenester som installasjon, konfigurering. Stor (SSA-K) og liten (SSA-K lille).Kan også inkludere parametersetting og mindre tilpasninger, konvertering av data, opplæring, maskinvare Vedlikeholdsavtalen (SSA-V), kjøp av vedlikeholdstjenester og service på maskin-og programvare Stor (SSA-V) og liten (SSA-V lille). Telefon og on-sitesupport, forebyggende vedlikehold/service, feilretting mv. Driftsavtalen (SSA-D) Drift av systemer ***** Konsept for rammeavtale (SSA-R) Rammeavtale med andre SSAer «under». Oppdragsgiver er ikke bundet, men vil gjøre avrop etter behov. 09.09.2014 Direktoratet for forvaltning og IKT
 18. 18. Utviklingskontrakter: Tilpasningsavtalen (SSA-T) Kjøp av standard programvare med tilpasninger som utvikles spesielt for kunden. Andre tilhørende ytelser og tjenester. Kan også inkludere maskinvare. Programutviklingsavtalen (SSA-U) Utvikling av programvare etter fossefallmetoden. Smidig systemutvikling (SSA-S) Utvikling av programvare og løsninger etter smidig utviklingsmetodikk Bistandsavtalen (SSA-B) Bistand fra Konsulent (etter medgått tid), uten et definert resultatansvar Oppdragsavtalen (SSA-O) Oppdrag fra Konsulent (utrednings-og utviklingsoppgaver ), med et definert resultatansvar 09.09.2014 Direktoratet for forvaltning og IKT
 19. 19. SSA-revisjon 2014/15 09.09.2014 Direktoratet for forvaltning og IKT April 2015 Oppdatere SSA bidrar til bedre offentlige IKT-anskaffelser Forenkle Balansere Nye veiledere Oppdaterte bilagsmaler 2015-versjoner av avtalene Mål «Pilarer» Leveranser
 20. 20. 2. Hvilke leveranser passer de for? 09.09.2014 Direktoratet for forvaltning og IKT
 21. 21. Varer Kjennetegn SSA IKT-Norge DnD Utstyr Kjøp, varer «evig» SSA-k,SSA-v Kjøp av utstyr og tjenester, Vedlikehold Programvare Kjøp+ evt. vedlikehold m/rett til nye versjoner m.m. ------II ------ ------II ------ Programvarem/utvikling Spesifisering, utføring + vedlikehold/videreutvikling SSA-K,SSA-T, SSA-U, SSA-V Forvaltnings- avtalen Dato Direktoratet for forvaltning og IKT Tjenester Programvare som tjeneste ASPog SaaS ASP-avtalen, SaaS Utvikling Fossefall; planlegge, detaljere,utvikle, teste, kjøre SSA-U System- utvikling Smidig/iterativ/inkrementell; planlegge, DUT(gjentagende), kjøre SSA-S PS2000, PS2000Smidig, PS2000Sol Konsulentbistand SSA-B Konsulent- bistand (PS2000Sol) Konsulentoppdrag SSA-O (PS2000Sol) Drift Planlegge, oppstart, ordinær drift, avslutning, evt. migrering til ny lev. SSA-D Drift Vedlikehold Oppstart, levering (løpende) SSA-v, SSA-V Vedlikehold Vedlikehold
 22. 22. Varer Kjennetegn SSA IKT-Norge DnD Utstyr Kjøp, varer «evig» SSA-k,SSA-v Kjøp av utstyr og tjenester, Vedlikehold Programvare Kjøp+ evt. vedlikehold m/rett til nye versjoner m.m. ------II ------ ------II ------ Programvarem/utvikling Spesifisering, utføring + vedlikehold/videreutvikling SSA-K,SSA-T, SSA-U, SSA-V Forvaltnings- avtalen Dato Direktoratet for forvaltning og IKT Tjenester Programvare som tjeneste ASPog SaaS ASP-avtalen, SaaS Utvikling Fossefall; planlegge, detaljere,utvikle, teste, kjøre SSA-U System- utvikling Smidig/iterativ/inkrementell; planlegge, DUT(gjentagende), kjøre SSA-S PS2000, PS2000Smidig, PS2000Sol Konsulentbistand SSA-B Konsulent- bistand (PS2000Sol) Konsulentoppdrag SSA-O (PS2000Sol) Drift Planlegge, oppstart, ordinær drift, avslutning, evt. migrering til ny lev. SSA-D Drift Vedlikehold Oppstart, levering (løpende) SSA-v, SSA-V Vedlikehold Vedlikehold + Rammeavtaler: -SSA-R (Difi) -Rammeavtale (IKT-N) -Rammeavtale for utviklingstjenester (DnD) + E-KOM + Outsourcing
 23. 23. Områder som dekkes Grunn- utvikling Tjenester Varer Drift/forvaltning/ videreutv. 09.09.2014 Direktoratet for forvaltning og IKT
 24. 24. Grunn- utvikling Tjenester Varer Drift/forvaltning/ videreutv. 09.09.2014 Direktoratet for forvaltning og IKT SSA-K SSA-T SSA-B SSA-O SSA-V SSA-D SSA-U SSA-S
 25. 25. Grunn- utvikling Tjenester Varer Drift/forvaltning/ videreutv. 09.09.2014 Direktoratet for forvaltning og IKT SSA-K SSA-T SSA-B SSA-O SSA-V SSA-D SSA-U SSA-R SSA-K SSA-S
 26. 26. Kjøp av standardsystemer 09.09.2014 Direktoratet for forvaltning og IKT
 27. 27. SSA-K, T eller U? 09.09.2014 Direktoratet for forvaltning og IKT Programutviklingsavtalen (SSA-U) Avtale om utvikling av programvare (skrive kode) ….og Smidig systemutvikling (SSA-S) Tilpasningsavtalen (SSA-T) Kjøp av standardsystem med tilpasninger som er spesielt utviklet/tilpasset kunden Andre tilhørende ytelser og tjenester. Kan også inkludere maskinvare. Kjøpsavtalen(SSA-K) Kjøp av standard maskin-og programvare (hyllevare), samt enklere tjenester som installasjon, konfigurering, (Kanogså inkludere parametersetting og mindre tilpasninger) konvertering av data, opplæring mv.
 28. 28. Forholdet til standard leveransebetingelser(eksempel lisensvilkår) 09.09.2014 Direktoratet for forvaltning og IKT
 29. 29. Kjøpe std. SW via forhandler Rettighetshaver Forhandler Kunde SSA lille kjøpsavtalen √ -Betaling -Mislighold- sanksjoner -1. linje support -Andre tjenester -M.m. 09.09.2014 Direktoratet for forvaltning og IKT
 30. 30. Kjøp via forhandler forts. Rettighetshaver Forhandler Kunde SSA lille kjøpsavtalen √ 09.09.2014 Direktoratet for forvaltning og IKT (Forhandleravtale –partnerstatus)
 31. 31. Kjøp via forhandler forts. Rettighetshaver Forhandler Kunde SSA lille kjøpsavtalen √ Lisensavtale?? 09.09.2014 Direktoratet for forvaltning og IKT (Forhandleravtale –partnerstatus)
 32. 32. Kjøp via forhandler Rettighetshaver (lisensgiver) Forhandler Kunde (lisenstager) SSA lille kjøpsavtalen √ A. Direkte (Forhandleravtale –partnerstatus) 09.09.2014 Direktoratet for forvaltning og IKT
 33. 33. Kjøp via forhandler Forhandler (lisenstager+lisensgiver) SSA lille kjøpsavtalen √ A. Direkte B. Indirekte? Rettighetshaver (lisensgiver) Kunde (lisenstager) 09.09.2014 Direktoratet for forvaltning og IKT
 34. 34. Forskjeller mht. risikoprofil i avtalene? [«Kunde-vs. Leverandørvennlighet»] Eksempler 09.09.2014 Direktoratet for forvaltning og IKT
 35. 35. Eksempel: erstatning IKTN: Ved forsinkelse utover dagbotperioden, ved manglende utbedring av Feil og Mangler i Garantiperioden og ved mislighold etter pkt. 15.3., kan den part som rammes kreve erstatning for dokumentert økonomisk tapetter alminnelige prinsipper for erstatninger i avtaleforhold med følgende begrens- ninger.. DnD: Ved rett til erstatning etter en av bestemmelsene i punktene ovenfor eller som følge av annet mislighold fra en av partene, kan den skadelidende part kreve dekning av sitt sannsynliggjorte tapetter alminnelige erstatningsregler. SSA: Kunden kan kreve erstattet ethvert direkte tapsom følger av forsinkelse, mangel eller annet mislighold iht. punkt 12.1, med mindre Leverandøren godtgjør at misligholdet eller årsaken til misligholdet ikke skyldes Leverandøren. 09.09.2014 Direktoratet for forvaltning og IKT
 36. 36. Eksempel: endringer PS2000Sol, pkt. 9.4: 9.4 Endringer av Avtaler og Kontrakten Øvrige endringer i Avtaler og Kontrakten gjennomføres ved at partene blir enigeom å utarbeide nye versjoner av Avtalene og Kontrakten. IKTN, systemutvikling pkt. 6.1 6.1Endringer og tilleggDersom Kunder etter at Avtalen er inngått har behov for å endre kravene på en slik måte at Oppdragets karakter eller omfang endres, har Leverandøren ved eventuell akseptav disse kravene rett til å kreve slike endringer i vederlag og/eller ytelser som er forårsaket av Kundens endringsbehov. SSA-S og U, kap. 3: 3. Endringer etter avtaleinngåelsen Kapittel 3 på tre sider(!) 09.09.2014 Direktoratet for forvaltning og IKT
 37. 37. Eksempel: godkjenning IKTN, pkt. 7: Regnet fra Leveringsdag skal Kunden i en nærmere avtalt godkjennelsesperiode som angitt i BILAG 6 teste programmene for godkjennelse. Dersom de påpekte forhold er uvesentlige for Kundens bruk av programmene, skal leveransen likevel godkjennes. SSA-S pkt. 2.5.2: Fra Produksjonssetting løper en godkjenningsperiode på 3 (tre) måneder. Første virkedag etter at leveransen er eller anses godkjent, regnes som Leveringsdag. -Aksepteres ikke én B-feil ved endelig godkjenning. 09.09.2014 Direktoratet for forvaltning og IKT
 38. 38. 3. Oppsummering DERE: vet nå hvor dere finner ALLE standardavtalene i Norden (ref. lenkene) kjenner til hovedtrekk om hvilke avtaler som passer til hva, og -husker å tilpassemalen til konkrete behov … + vet litt om pågående SSA-revisjon 09.09.2014 Direktoratet for forvaltning og IKT
 39. 39. 3. Oppsummering DERE: vet nå hvor dere finner ALLE standardavtalene i Norden (ref. lenkene) kjenner til hovedtrekk om hvilke avtaler som passer til hva, og -husker å tilpassemalen til konkrete behov … + vet litt om pågående SSA-revisjon JEG: 09.09.2014 Direktoratet for forvaltning og IKT
 40. 40. …er nå ferdig 09.09.2014 Direktoratet for forvaltning og IKT
 41. 41. Takk for oppmerksomheten! Bent J. Syversen bes@difi.no-97523938
 • gnodland

  Apr. 13, 2015

Mitt foredrag på Dataforeningen sin IT-kontraktsdag 2. september 2014. Inneholder oversikt over ALLE standardavtalene på markedet, og informasjon om hvilke som kan brukes til hva. Stikkord: Norge, Sverige, Danmark, IKT-Norge, Dataforeningen og Difi. Gir også status på Difis pågående arbeid med revisjon av Statens standardavtaler (SSA).

Views

Total views

1,868

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

23

Actions

Downloads

26

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×