Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
GÜNEŞ’TEN GELEN GÜÇ
Mehmet Ali ERCAN
Balıkesir Merkez G...
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
Dış Kuvvetler
Enerjisini Güneş’ten alan, yeryüzünü aşın...
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
Dış Kuvvetler
Dış kuvvetler faaliyetlerini; aşındırma, ...
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
AŞINDIRMA
ŞEKİLLERİ
BİRİKTİRME
ŞEKİLLERİ
AŞINDIRMA
İLE
...
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
Dış Kuvvetler iklim koşullarına göre etkisini
gösterir....
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
RÜZGÂRLARIN
OLUŞTURDUĞU ŞEKİLLER
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
Rüzgarın etkisi
Rüzgarın hızına
Arazinin kullanım şekli...
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
Kum Fırtınası
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
RÜZGAR AŞINIM ŞEKİLLERİ
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
Rüzgar Aşındırması
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
1. Mantarkaya
Kayaların alt kısımlarının
rüzgar tarafın...
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
1. Mantarkaya (Timna National Park, İsrail)
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
2. Tafoni (Menlo Park, California)
Kayaçların çözünen k...
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
2. Tafoni (Menlo Park, California)
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
2. Tafoni (Yazılıkaya-Eskişehir)
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
3. Şahitkaya (Goblin Vadisi State Park, Utah)
Üst üste ...
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
3. Şahitkaya (Goblin Vadisi State Park, Utah)
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
4. Yardang
Farklı dirençteki
kayaçların yumuşak
kısımla...
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
4. Yardang (Xinjiang Province, Çin’in Batı Bölgesi)
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
RÜZGAR BİRİKİM ŞEKİLLERİ
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
1. Kumul
Rüzgarın taşıdığı kumları biriktirmesi ile olu...
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
1. Kumul
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
1. Kumul
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
2. Barkan
Hilal şekilli kumullardır
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
2. Barkan
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
2. Barkan
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
3. Lös
Rüzgarın taşıyıp
biriktirdiği, ince
malzemelerde...
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
AKARSULAR VE OLUŞTURDUĞU
ŞEKİLLER
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
Yüzey sularının
eğimli bir yatak
içinde toplanıp
akması...
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
Yeryüzünün şekillenmesinde en büyük paya sahip dış güç ...
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
Akarsuların küçüklerine dere, çay, öz, su;
büyüklerine ...
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
AKARSULARLA İLGİLİ TERİMLER
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
•Akarsu kaynağı: Akarsuyun
doğduğu yerdir.
•Akarsu ağzı...
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
•Sürekli akarsu: Yatağında
her zaman su bulunduran
akar...
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
•Yukarı Çığır: Akarsu
havzasının kaynağa yakın
kısmı
•A...
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
•Akarsu hızı: Akarsuyun birim zamanda aldığı
yoldur (m/...
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
Akarsuyun akış hızını
AKIŞ
HIZI
Eğim
Su miktarı
Yatak
g...
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
•Akarsu havzası: Bir
akarsuyun bütün kollarıyla
birlikt...
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
Akarsular topladıkları suyu
denize ulaştıramıyorsa,
kar...
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
Su bölümü çizgisi
İki akarsu havzasını birbirinden ayır...
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
Akarsu ağı (Akarsu drenajı)
•Akarsu havzası, içindeki
k...
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
Akarsu debisi (akımı)
Bir akarsuyun belli bir kesitinde...
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
Akımı etkileyen faktörler
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
Akarsu rejimi
Akarsuyun yıl içerisindeki debi değişikli...
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
Düzenli rejim
Su seviyesinde fazla değişiklik olmayan
a...
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
Düzensiz rejim
Aylara ve mevsimlere göre, seviye değişi...
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
Akarsu rejimini etkileyen faktörler
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
AKARSU AŞINDIRMASI
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
Akarsu Aşındırması
Kimyasal
Aşındırma
Fiziksel
Aşındırm...
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
Akarsu Aşındırması
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
Kimyasal Aşındırma
Suda eriyebilen kayaçların akarsu ya...
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
Fiziksel(Mekanik) Aşındırma
•Akarsuların, eğime bağlı o...
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
Taban(Kaide) seviyesi
•Akarsular aşındırmalarını
•derin...
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
1. Derine aşındırma
Akarsuların yatağını düşey doğrultu...
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
2. Geriye aşındırma
•Akarsuyun yatağını ağız
kısmından ...
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
3. Yana aşındırma
Akarsuların içlerindeki materyallerle...
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
Denge profili
•Akarsu, çeşitli şekillerde aşındırarak y...
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
Denge profiline ulaşmış bir akarsuda
•Yatak eğimi azalm...
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
Aşındırmayı etkileyen faktörler
ARTTIK
ÇASu miktarı
Yük...
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
AKARSULARIN
OLUŞTURDUĞU ŞEKİLLER
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
AKARSU AŞINIM ŞEKİLLERİ
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
AKARSU AŞINDIRMA ŞEKİLLERİ● VADİ
● ÇENTİK● BOĞAZ● ASİME...
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
1. Vadi
Akarsuyun akışa geçtiği, eğime bağlı olarak ini...
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
a. Çentik vadi
Akarsular, dik yamaçlarda
hızlı akarak d...
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
a. Çentik vadi
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
b. Boğaz vadi
Akarsular, sıradağları
enine keserek boğa...
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
b. Boğaz vadi
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
c. Asimetrik vadi
Akarsular vadinin dirençli kesimlerin...
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
d. Kanyon vadi
Yatay tortul
tabakaların
bulunduğu
yerle...
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
d. Kanyon vadi
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
e. Geniş tabanlı vadi
Akarsular, eğimin azaldığı yerde ...
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
2. Çağlayan ve Çavlan
Akarsular yataklarındaki gevşek m...
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
2. Çağlayan ve Çavlan
Ülkemizdeki en tanınmışları,
Mana...
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
3. Dev kazanı
Çağlayanlarda yüksekten düşen suların çar...
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
3. Dev kazanı
Muradiye-Van Kurşunlu-Antalya
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
4. Peribacası
Volkanik bölgelerde bulunan tüflerin sel ...
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
4. Peribacası
Türkiye’de Nevşehir, Ürgüp, Göreme, Avano...
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
4. Peribacası
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
5. Kırgıbayır (Badlands)
Yarı kurak iklim
bölgelerinde,...
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
5. Kırgıbayır (Badlands)
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
5. Kırgıbayır (Badlands)
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
6. Plato
Akarsular tarafından derin vadilerle parçalana...
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
6. Plato
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
7. Peneplen (Yontukdüz)
Akarsuların aşındırmasının son ...
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
AKARSU BİRİKİM ŞEKİLLERİ
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
Akarsuların biriktirme yapabilmesi için;
gereklidir.
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
Akarsu Birikim Şekilleri
AKARSU● BİRİKİNTİ KONİSİ● BİRİ...
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
1. Birikinti Konisi ve Yelpazesi
•Dağ yamaçlarından düz...
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
1. Birikinti Konisi ve Yelpazesi
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
2. Dağ Eteği Ovası
Dağ eteğinde, eğimin azaldığı yerler...
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
2. Dağ Eteği Ovası
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
3. Dağ İçi Ovası
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
4. Taban Seviyesi Ovası
Akarsuların denize yaklaştıklar...
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
5. Delta Ovaları
Akarsuların taşıdıkları
malzemeleri, d...
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
5. Delta Ovaları
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
5. Delta Ovaları
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
Delta ovalarının oluşabilmesi için,
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
6. Irmak Adası
Akarsu eğiminin azaldığı ve yatağın geni...
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
6. Irmak Adası
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
AŞINIM VE BİRİKİMİN BİRLİKTE
ETKİLİ OLDUĞU ŞEKİLLER
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
1. Menderes (Büklüm)
Akarsuların, eğimlerinin azaldığı ...
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
1. Menderes (Büklüm)
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
Menderesler oluşturan bir akarsuyun;
•Yatak eğimi azalm...
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
2. Taraça (Seki)
Alüvyal tabanlı vadi üzerindeki
akarsu...
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
Taraça Oluşumu
mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com
Kaynaklar
Komisyon, Coğrafya 9 MEB Ders Kitabı, İstanbu...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Güneşten gelen güç dış kuvvetler 1
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

8

Share

Download to read offline

Dış kuvvetler 1

Download to read offline

Dış kuvvetler 1

Dış kuvvetler 1

 1. 1. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com GÜNEŞ’TEN GELEN GÜÇ Mehmet Ali ERCAN Balıkesir Merkez G.M.Bolluk Anadolu Lisesi Coğrafya Öğretmeni Bu Sunu En İyi Ofis 2007 Yüklü Bilgisayarlarda Görüntülenir
 2. 2. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com Dış Kuvvetler Enerjisini Güneş’ten alan, yeryüzünü aşındırma, taşıma, biriktirme yoluyla şekillendiren kuvvetlere DIŞ KUVVETLER denir
 3. 3. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com Dış Kuvvetler Dış kuvvetler faaliyetlerini; aşındırma, taşıma ve biriktirme olmak üzere üç aşamada gerçekleştirir. AŞINDIRMA TAŞIMA BİRİKTİRME
 4. 4. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com AŞINDIRMA ŞEKİLLERİ BİRİKTİRME ŞEKİLLERİ AŞINDIRMA İLE BİRİKTİRME İLE
 5. 5. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com Dış Kuvvetler iklim koşullarına göre etkisini gösterir. Örneğin; Çöllerde RÜZGAR Orta Kuşakta YAĞMUR BUZULLARSoğuk İklimlerde
 6. 6. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com RÜZGÂRLARIN OLUŞTURDUĞU ŞEKİLLER
 7. 7. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com Rüzgarın etkisi Rüzgarın hızına Arazinin kullanım şekline Arazinin yapısına Nem miktarına Taşıdığı materyallerin büyüklüğüne 1 4 2 5 3 Bitki örtüsüne 6 Göre farklılık gösterir Rüzgarın doğrudan etkisi kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde görülür. Çöller bu alanların başında gelir
 8. 8. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com Kum Fırtınası
 9. 9. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com RÜZGAR AŞINIM ŞEKİLLERİ
 10. 10. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com Rüzgar Aşındırması
 11. 11. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com 1. Mantarkaya Kayaların alt kısımlarının rüzgar tarafından aşındırılması ile oluşur
 12. 12. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com 1. Mantarkaya (Timna National Park, İsrail)
 13. 13. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com 2. Tafoni (Menlo Park, California) Kayaçların çözünen kısımlarının rüzgâr tarafından aşındırılmasıyla kayaç içinde oluşan kovuklardır.
 14. 14. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com 2. Tafoni (Menlo Park, California)
 15. 15. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com 2. Tafoni (Yazılıkaya-Eskişehir)
 16. 16. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com 3. Şahitkaya (Goblin Vadisi State Park, Utah) Üst üste tortulanan farklı dirençteki tabakaların rüzgarlar tarafından aşındırılması ile oluşur
 17. 17. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com 3. Şahitkaya (Goblin Vadisi State Park, Utah)
 18. 18. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com 4. Yardang Farklı dirençteki kayaçların yumuşak kısımlarının rüzgarlar tarafından aşındırılması ile oluşan oluk veya yarıklardır.
 19. 19. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com 4. Yardang (Xinjiang Province, Çin’in Batı Bölgesi)
 20. 20. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com RÜZGAR BİRİKİM ŞEKİLLERİ
 21. 21. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com 1. Kumul Rüzgarın taşıdığı kumları biriktirmesi ile oluşmuş kum tepeleridir.
 22. 22. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com 1. Kumul
 23. 23. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com 1. Kumul
 24. 24. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com 2. Barkan Hilal şekilli kumullardır
 25. 25. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com 2. Barkan
 26. 26. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com 2. Barkan
 27. 27. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com 3. Lös Rüzgarın taşıyıp biriktirdiği, ince malzemelerden oluşan topraklardır.
 28. 28. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com AKARSULAR VE OLUŞTURDUĞU ŞEKİLLER
 29. 29. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com Yüzey sularının eğimli bir yatak içinde toplanıp akmasıyla akarsu oluşur.
 30. 30. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com Yeryüzünün şekillenmesinde en büyük paya sahip dış güç akarsulardır. Karaların %71’inde etkili olurlar
 31. 31. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com Akarsuların küçüklerine dere, çay, öz, su; büyüklerine ise ırmak veya nehir denir.
 32. 32. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com AKARSULARLA İLGİLİ TERİMLER
 33. 33. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com •Akarsu kaynağı: Akarsuyun doğduğu yerdir. •Akarsu ağzı: Akarsuyun herhangi bir denize veya göle döküldüğü yerdir. •Akarsu yatağı: Kaynakla ağız arasında uzanan, akarsuyun içinden aktığı çukurluktur.
 34. 34. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com •Sürekli akarsu: Yatağında her zaman su bulunduran akarsudur. •Geçici akarsu: Yatağında her zaman su bulundurmayan, bazen kuruyan akarsudur.
 35. 35. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com •Yukarı Çığır: Akarsu havzasının kaynağa yakın kısmı •Aşağı Çığır: Akarsu havzasının ağıza yakın kısmı •Orta Çığır: Akarsu havzasının yukarı ve aşağı çığır arasındaki kısmı
 36. 36. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com •Akarsu hızı: Akarsuyun birim zamanda aldığı yoldur (m/sn). Akarsu hızı MULİNE denilen bir araçla ölçülür. •Hız çizgisi: Akarsu hızının en fazla olduğu noktaları birleştiren
 37. 37. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com Akarsuyun akış hızını AKIŞ HIZI Eğim Su miktarı Yatak genişliği Yük miktarı Bitki örtüsü Kayaçların geçirgenliğ i
 38. 38. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com •Akarsu havzası: Bir akarsuyun bütün kollarıyla birlikte sularını topladığı ve faaliyet gösterdiği alanlardır. •Eğer akarsular, topladıkları suyu denize ulaştırabiliyorsa, böyle akarsuların havzası AÇIK HAVZAdır.
 39. 39. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com Akarsular topladıkları suyu denize ulaştıramıyorsa, kara içinde bir göle dökülüyorsa veya yer altına sızıyorsa, bu tür akarsuların havzası KAPALI HAVZAdır.
 40. 40. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com Su bölümü çizgisi İki akarsu havzasını birbirinden ayıran sınırdır. Genellikle dağların doruk noktalarından geçerler.
 41. 41. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com Akarsu ağı (Akarsu drenajı) •Akarsu havzası, içindeki kollarıyla birlikte bir ağ oluşturur. Buna akarsu ağı (drenajı) denir. •Havzanın eğimi, yapıyı oluşturan taşların cinsi ve tabakaların özelliklerine göre, değişik tipte akarsu drenajları oluşur.
 42. 42. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com Akarsu debisi (akımı) Bir akarsuyun belli bir kesitinde bir saniyede geçen su miktarına akım (debi) adı verilir ve m3/sn olarak ölçülür.
 43. 43. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com Akımı etkileyen faktörler
 44. 44. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com Akarsu rejimi Akarsuyun yıl içerisindeki debi değişiklikleridir. Akım düzeni olarak da adlandırılır.
 45. 45. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com Düzenli rejim Su seviyesinde fazla değişiklik olmayan akarsuların rejimleri düzenlidir.
 46. 46. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com Düzensiz rejim Aylara ve mevsimlere göre, seviye değişikliği fazla olan akarsuların rejimleri düzensizdir.
 47. 47. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com Akarsu rejimini etkileyen faktörler
 48. 48. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com AKARSU AŞINDIRMASI
 49. 49. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com Akarsu Aşındırması Kimyasal Aşındırma Fiziksel Aşındırma AKARSU AŞINDIRMASI
 50. 50. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com Akarsu Aşındırması
 51. 51. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com Kimyasal Aşındırma Suda eriyebilen kayaçların akarsu yatağında eritilmesiyle oluşan aşındırmadır
 52. 52. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com Fiziksel(Mekanik) Aşındırma •Akarsuların, eğime bağlı olarak kazandıkları güçle, içlerindeki materyallerle birlikte yatağındaki kayaları parçalayarak aşındırmasıdır. •Akarsular genelde fiziksel yolla aşındırma yaparlar.
 53. 53. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com Taban(Kaide) seviyesi •Akarsular aşındırmalarını •derine, •yana ve •geriye doğru yaparlar. •Hiçbir akarsu yatağını deniz seviyesinin daha altına kadar ışındıramaz. •Bu seviyeye TABAN SEVİYESİ denir.
 54. 54. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com 1. Derine aşındırma Akarsuların yatağını düşey doğrultuda ışındırarak, deniz seviyesine indirmeye çalışmasıdır.
 55. 55. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com 2. Geriye aşındırma •Akarsuyun yatağını ağız kısmından kaynağa doğru aşındırmasıdır. •Geriye doğru aşındırma ile akarsular, çevredeki küçük akarsuları kollarıyla birlikte kendisine bağlar. Buna AKARSU KAPMASI veya kapma denir.
 56. 56. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com 3. Yana aşındırma Akarsuların içlerindeki materyallerle birlikte, eğimin azaldığı yerde salınımlar yaparak, yanlara çarpması sonucu meydana gelen aşındırmadır.
 57. 57. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com Denge profili •Akarsu, çeşitli şekillerde aşındırarak yatağının eğimini giderek azaltır. En sonunda akarsu yatağı deniz seviyesine yakın ve çok az eğimli bir profil kazanır ki buna DENGE PROFİLİ denir.
 58. 58. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com Denge profiline ulaşmış bir akarsuda •Yatak eğimi azalmıştır. •Akış hızı azalmıştır. •Aşındırma gücü azalmıştır. •Enerji üretimi için elverişsizdirler. •Üzerinde ulaşım ve taşımacılık yapılabilir.
 59. 59. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com Aşındırmayı etkileyen faktörler ARTTIK ÇASu miktarı Yük miktarı Yatak eğimi Akış hızı AŞINDIRMA ARTAR SERTLEŞTİKÇEZemin yapısı AŞINDIRMA AZALIR
 60. 60. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com AKARSULARIN OLUŞTURDUĞU ŞEKİLLER
 61. 61. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com AKARSU AŞINIM ŞEKİLLERİ
 62. 62. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com AKARSU AŞINDIRMA ŞEKİLLERİ● VADİ ● ÇENTİK● BOĞAZ● ASİMETRİK● KANYON● TABANLI● ÇAĞLAYAN● DEV KAZANI● PERİBACASI● KIRGIBAYIR● PLATO● PENEPLEN
 63. 63. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com 1. Vadi Akarsuyun akışa geçtiği, eğime bağlı olarak iniş gösteren oluklara vadi denir
 64. 64. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com a. Çentik vadi Akarsular, dik yamaçlarda hızlı akarak derine doğru aşındırmalar sonucu çentik vadileri (V şekilli vadileri) meydana getirir.
 65. 65. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com a. Çentik vadi
 66. 66. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com b. Boğaz vadi Akarsular, sıradağları enine keserek boğaz vadileri meydana getirir.
 67. 67. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com b. Boğaz vadi
 68. 68. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com c. Asimetrik vadi Akarsular vadinin dirençli kesimlerini az, dirençsiz kesimlerini çok aşındırarak asimetrik vadiler oluşturur.
 69. 69. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com d. Kanyon vadi Yatay tortul tabakaların bulunduğu yerlerde akarsular, yataklarını derine doğru aşındırarak kanyon vadi adı verilen şekiller meydana getirir.
 70. 70. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com d. Kanyon vadi
 71. 71. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com e. Geniş tabanlı vadi Akarsular, eğimin azaldığı yerde yatağını yana doğru aşındırarak geniş tabanlı vadileri meydana getirir.
 72. 72. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com 2. Çağlayan ve Çavlan Akarsular yataklarındaki gevşek malzemeleri çabuk, sert ve dirençli kısımları daha geç aşındırırlar. Böylece çağlayan ya da çavlan(şelale) oluşur. Muradiye-Van
 73. 73. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com 2. Çağlayan ve Çavlan Ülkemizdeki en tanınmışları, Manavgat Çağlayanı ile Düden, Muradiye ve Gürlevik şelaleleridir. Muradiye-Van Düden-Antalya
 74. 74. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com 3. Dev kazanı Çağlayanlarda yüksekten düşen suların çarptığı yeri aşındırmasıyla oluşmuş çukurluklara dev kazanı denir.
 75. 75. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com 3. Dev kazanı Muradiye-Van Kurşunlu-Antalya
 76. 76. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com 4. Peribacası Volkanik bölgelerde bulunan tüflerin sel suları tarafından aşındırılmasıyla peri bacaları meydana gelir. Bazı peri bacalarının üzerinde sert kayaçlardan oluşan şapka görünümlü kısımlar bulunur.
 77. 77. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com 4. Peribacası Türkiye’de Nevşehir, Ürgüp, Göreme, Avanos çevresinde yaygındır
 78. 78. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com 4. Peribacası
 79. 79. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com 5. Kırgıbayır (Badlands) Yarı kurak iklim bölgelerinde, sel sularının bitki örtüsünden yoksun eğimli yamaçları dilik dilik aşındırmasıyla oluşurlar. Türkiye’de, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaygındır.
 80. 80. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com 5. Kırgıbayır (Badlands)
 81. 81. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com 5. Kırgıbayır (Badlands)
 82. 82. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com 6. Plato Akarsular tarafından derin vadilerle parçalanan geniş düzlükler PLATO olarak adlandırılır.
 83. 83. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com 6. Plato
 84. 84. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com 7. Peneplen (Yontukdüz) Akarsuların aşındırmasının son safhasında ortaya çıkan, deniz seviyesinde hafif dalgalı düzlüklerdir.
 85. 85. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com AKARSU BİRİKİM ŞEKİLLERİ
 86. 86. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com Akarsuların biriktirme yapabilmesi için; gereklidir.
 87. 87. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com Akarsu Birikim Şekilleri AKARSU● BİRİKİNTİ KONİSİ● BİRİKİNTİ YELPAZESİ● DAĞ ETEĞİ OVASI● DAĞ İÇİ OVASI● DELTA● IRMAK ADASI
 88. 88. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com 1. Birikinti Konisi ve Yelpazesi •Dağ yamaçlarından düzlüğe inen akarsular, taşıdıkları materyalleri eğimin azaldığı yerlerde yarım koni şeklinde biriktirirler. Bunlara BİRİKİNTİ KONİSİ denir. •Birikinti konisinin genişlemesi ile birikinti yelpazesi oluşur.
 89. 89. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com 1. Birikinti Konisi ve Yelpazesi
 90. 90. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com 2. Dağ Eteği Ovası Dağ eteğinde, eğimin azaldığı yerlerde meydana gelen birikinti konileri ve yelpazelerinin zamanla yanlara doğru büyüyerek birleşmeleri sonucu oluşan ovalardır.
 91. 91. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com 2. Dağ Eteği Ovası
 92. 92. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com 3. Dağ İçi Ovası
 93. 93. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com 4. Taban Seviyesi Ovası Akarsuların denize yaklaştıkları yerlerde taşıma gücü azdır. Böyle yerlerde akarsular, taşıdıkları malzemeleri biriktirirler ve ova yüzeyini alüvyal dolgu alanı haline getirirler. Böyle oluşan düzlüklere TABAN SEVİYESİ OVASI veya alüvyal taşkın ovası denir.
 94. 94. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com 5. Delta Ovaları Akarsuların taşıdıkları malzemeleri, denize döküldüğü yerde biriktirmesi sonucu, üçgene benzeyen düzlükler meydana gelir. Bunlara delta ovası adı verilir.
 95. 95. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com 5. Delta Ovaları
 96. 96. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com 5. Delta Ovaları
 97. 97. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com Delta ovalarının oluşabilmesi için,
 98. 98. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com 6. Irmak Adası Akarsu eğiminin azaldığı ve yatağın genişlediği yerlerde, taşınan alüvyonlar ve kumlar küçük adacıklar şeklinde biriktirilir. Bunlara IRMAK ADASI(kum adacıkları) denir.
 99. 99. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com 6. Irmak Adası
 100. 100. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com AŞINIM VE BİRİKİMİN BİRLİKTE ETKİLİ OLDUĞU ŞEKİLLER
 101. 101. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com 1. Menderes (Büklüm) Akarsuların, eğimlerinin azaldığı yerlerde kıvrılarak akarlar. Hem aşındırma, hem de biriktirme sonucunda, bu kıvrımlar daha da genişleyerek menderesleri oluştururlar.
 102. 102. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com 1. Menderes (Büklüm)
 103. 103. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com Menderesler oluşturan bir akarsuyun; •Yatak eğimi azalmıştır. •Akarsu hızı azalmıştır. •Uzunluğu artmıştır. •Aşındırma gücü azalmıştır. •Biriktirme faaliyetleri yaygındır.
 104. 104. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com 2. Taraça (Seki) Alüvyal tabanlı vadi üzerindeki akarsuların, yeniden canlanarak, yatağını kazması sonucunda oluşan yüksekte kalmış eski vadi tabanlarıdır.
 105. 105. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com Taraça Oluşumu
 106. 106. mehmetaliercan@hotmail.com www.cografya.biz www.cografyakulubu.com Kaynaklar Komisyon, Coğrafya 9 MEB Ders Kitabı, İstanbul 2007 M. Köroğlu- S. Köroğlu, 9. Sınıf Coğrafya, Esen Yayınları, Ankara, 2007 Komisyon, ÖSS Coğrafya, Güvender Yayınları, Ankara, 2008 Doğu Ateş, 9. Sınıf Coğrafya, Ekip Yayınları, Ankara, 2008 Cumhur ABAY, ÖSS Coğrafya, Esen yayınları, Ankara 2006 Prof. Dr. İ. ATALAY, İ. TOLUNAY, B. SEYMAN, Coğrafya 9, Farklı Yayıncılık, İstanbul 2006 Prof. Dr. Reşat İZBIRAK, Coğrafya Terimleri Sözlüğü, MEB Basımevi, İstanbul 1992 Akademedia 99 Bilgisayar Destekli Eğitim Paketi, Sebit, 1998 Muhtelif İnternet Kaynakları
 • generaNsnsnxn

  Dec. 7, 2020
 • AybikeOktar

  Nov. 27, 2020
 • sezermavidere

  May. 4, 2020
 • DenizSezgin1

  Dec. 1, 2019
 • Om3rT3kin

  Oct. 22, 2019
 • MelikeAltn

  May. 24, 2017
 • Busealr

  Mar. 30, 2017
 • nurbanudemir1

  Apr. 28, 2015

Dış kuvvetler 1

Views

Total views

12,265

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

24

Actions

Downloads

187

Shares

0

Comments

0

Likes

8

×