Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
SmartEndring ™ 2014
Hvilke arbeidsformer møter
medarbeidere i dag og i fremtiden
Bjørn O. Hopland | bjorn.hopland@smartend...
SmartEndring ™ 2014
Samfunnsutviklingen
Jordbruks-
samfunnet ->
Aktivitet styrt
av naturen
Industri-
samfunnet ->
Aktivite...
SmartEndring ™ 2014
Aftenposten 25.5.2014
Aftenposten 26.5.2014 FOTO: Ingar Storfjell
Flere eldre velger jobb og lønn frem...
SmartEndring ™ 2014
Demografiske endringer de neste 10 år
60-64 år øker med 24 000
65-70 år øker med 19 000
25-29 år øker ...
SmartEndring ™ 2014
Er den nye generasjonen arbeidstakere egoister
som ikke har respekt for kulturen på
arbeidsplassen og ...
SmartEndring ™ 2014
Hva forventer nyutdannede?
Et kreativt og
dynamisk
arbeidsmiljø!
Faglig og
personlig
utvikling
støttet...
SmartEndring ™ 2014
Prioritering av tid og
arbeidsmønster endrer seg
når man får barn
SmartEndring ™ 2014
Liv og arbeid når
barna er voksne
Jeg får mer ferie og
vil kunne ta ferie
på andre tider
Jeg jobber 1 ...
SmartEndring ™ 2014
Alle ønsker fleksibilitet
Forskjellen er
hva vi bruker
den til.
Vekst i kommunikasjon og samarbeid siste 3 år
Større nettverk
60% av de ansatte
sier de kommuniserer
og samarbeider med
fl...
SmartEndring ™ 2014
Distanseledelse – et spørsmål om tillit
Medarbeidere er ikke avhengige av å være nær
lederen for å vær...
SmartEndring ™ 2014
The focus is no
longer on control
and attendance,
but on trust and
output
Theo Rinsma. GM Microsoft Ne...
Mål
Sjekkpunkt/delmål
Sjekkpunkt/delmål
Sjekkpunkt/delmål
I den nye arbeidshverdagen er sjelden alle
teammedlemmer på samme sted
Sukk!
Denne uken blir det visst bare oss to
på ukem...
Høy fleksibilitet krever mer planlegging og struktur
Avtale mål
Skape
handlingsplan
Regelmessig
sjekk av
fremgang
Korriger...
Utvikling innen kommunikasjon og samarbeid for
virksomheter drevet av IT og ledelsen
Hvordan opprettholde det sosiale miljøet over avstand?
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Hva vil vi dele hvor?
Yammer Epost Trenger ...
SmartEndring ™ 2014
Kilde: (VG) 28.01.2013
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
15-29 år 30-44 år 45-59 år 60+ år
A...
SmartEndring ™ 2014
Hva har disse til felles?
Ledere og medarbeidere i dag må beherske nye arbeidsformer
Arbeide utenfor kontoret
Nye organisasjonsformer
og komplekse m...
Skap sosiale møteplasser og gode samarbeidsmuligheter
når leder og medarbeidere arbeider ulike steder
1. Etabler sosial
in...
SmartEndring ™ 2014
Hva skal til for at alle trives i en hverdag der vi kan
arbeide hvor som helst og når som helst?
Høy f...
SmartEndring ™ 2014
Gjørensmartendringpåjobben
Lateknologiogstrukturarbeidefordeg
Frigjørplassi hodettilinnovasjonogtilå
s...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

1

Share

Download to read offline

Hvilke arbeidsformer møter medarbeidere de neste 10 år

Download to read offline

Hva skjer når nyutdannede, småbarnsforeldre og seniorer møtes og skal finne en felles arbeidsform?
Hvordan kan team oppnå gode resultater sammen når de ikke sitter rundt samme bord?
Vil alle trives i en hverdag der vi arbeider hvor som helst og når som helst? Og kommer vi til å gjøre det?
Ja, mange gjør det allerede i dag. Min fokus i dag kommer primært til å være på det vi kaller kunnskapsarbeidere. Hva er det?
Jo, alle oss som har hodet som viktigste arbeidsredskap, og som i mange tilfeller kan gjøre jobben hvor som helst fordi alt man trenger av arbeidsmateriale er digitalt tilgjengelig.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Hvilke arbeidsformer møter medarbeidere de neste 10 år

 1. 1. SmartEndring ™ 2014 Hvilke arbeidsformer møter medarbeidere i dag og i fremtiden Bjørn O. Hopland | bjorn.hopland@smartendring.no | +4790173524 | http://www.smartendring.no
 2. 2. SmartEndring ™ 2014 Samfunnsutviklingen Jordbruks- samfunnet -> Aktivitet styrt av naturen Industri- samfunnet -> Aktivitet styrt av 8 + 8 + 8 Informasjons- samfunnet -> Aktivitet styrt av deg selv
 3. 3. SmartEndring ™ 2014 Aftenposten 25.5.2014 Aftenposten 26.5.2014 FOTO: Ingar Storfjell Flere eldre velger jobb og lønn fremfor mer fri Eldre lar seg friste av å ha lønn og pensjon samtidig. De jobber som aldri før. Yrkesdeltagelsen blant eldre økte i fjor for tredje året på rad. 3-5 år?
 4. 4. SmartEndring ™ 2014 Demografiske endringer de neste 10 år 60-64 år øker med 24 000 65-70 år øker med 19 000 25-29 år øker med 65 000
 5. 5. SmartEndring ™ 2014 Er den nye generasjonen arbeidstakere egoister som ikke har respekt for kulturen på arbeidsplassen og kolleger med erfaring? “Special, sheltered, confident, team- oriented, conventional, pressured and achieving” “high maintenance and high risk” “guided by their ‘helicopter parents” “demanding immediate gratification” “Work my way” “Devoted to their own careers, not to their companies” “Our research shows that when you hold the stereotypes up to the light, they don’t cast much of a shadow. The so-called generation gap is, in large part, the result of miscommunication and misunderstanding, fueled by common insecurities and the desire for clout.” Jennifer Deal, Ph.D., a research scientist at the Center for Creative Leadership (CCL) Kilde: The Multi-Generational Workforce: Management Implications and Strategies for Collaboration. Boston Collage – Center fro Work&family
 6. 6. SmartEndring ™ 2014 Hva forventer nyutdannede? Et kreativt og dynamisk arbeidsmiljø! Faglig og personlig utvikling støttet av sin leder Utfordrende arbeids- oppgaver Gode karriere- muligheter Kilde: Universum
 7. 7. SmartEndring ™ 2014 Prioritering av tid og arbeidsmønster endrer seg når man får barn
 8. 8. SmartEndring ™ 2014 Liv og arbeid når barna er voksne Jeg får mer ferie og vil kunne ta ferie på andre tider Jeg jobber 1 uke i måneden i København der min kone har et langtids- engasjement Vi har kjøpt leilighet i Spania og er der ofte. Jeg jobber gjerne 1-3 timer pr. dag via epost og telefon Jeg er 67, men jobber halv tid og har aldri hatt det så fint på jobben. Fortsetter så lenge jeg har helsa
 9. 9. SmartEndring ™ 2014 Alle ønsker fleksibilitet Forskjellen er hva vi bruker den til.
 10. 10. Vekst i kommunikasjon og samarbeid siste 3 år Større nettverk 60% av de ansatte sier de kommuniserer og samarbeider med flere i dag Mer samarbeid 67% av de ansatte sier de må samarbeide mer med andre for å få gjort jobben sin. Mindre, 5% Samme, 38%Mer, 57% Samarbeid på tvers av geografi Kilde: Corporate Executive Board
 11. 11. SmartEndring ™ 2014 Distanseledelse – et spørsmål om tillit Medarbeidere er ikke avhengige av å være nær lederen for å være fornøyde Individuals working from afar were more satisfied with their jobs than those working proximate to their managers. Accessibility was a significant predictor of satisfaction with manager in the distanced group; actual physical distance was not a significant predictor. “Distanced versus Proximate Teams: The relationships among perceived communicative behaviors of leaders and employee satisfaction” S. L. Connaughton & J. A. Daly
 12. 12. SmartEndring ™ 2014 The focus is no longer on control and attendance, but on trust and output Theo Rinsma. GM Microsoft Netherlands
 13. 13. Mål Sjekkpunkt/delmål Sjekkpunkt/delmål Sjekkpunkt/delmål
 14. 14. I den nye arbeidshverdagen er sjelden alle teammedlemmer på samme sted Sukk! Denne uken blir det visst bare oss to på ukemøtet. Hvordan skal vi komme oss videre i prosjektet på denne måten? Hei! Jeg jobber hjemme med sykt barn og kan dessverre ikke komme på ukemøtet Hei! Jeg må kjøre til kunde, så kan ikke delta på møtet denne uken. Hei! Jeg er på hytta, men kan godt ringe inn om det er viktig at jeg er med på møtet
 15. 15. Høy fleksibilitet krever mer planlegging og struktur Avtale mål Skape handlingsplan Regelmessig sjekk av fremgang Korriger mål, og/eller handlingsplan Oppsummere året og måloppnåelse Mål for året Handlings- plan Ønsket resultat 5-7 målområder Hvordan skal målet nås Hvordan vet vi at målet er nådd Årsplan for • Fellesmøter • Gruppemøter • 1:1 møter Felles resultattavle med månedlig oppdatering på viktige målområder
 16. 16. Utvikling innen kommunikasjon og samarbeid for virksomheter drevet av IT og ledelsen
 17. 17. Hvordan opprettholde det sosiale miljøet over avstand? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hva vil vi dele hvor? Yammer Epost Trenger ikke dele
 18. 18. SmartEndring ™ 2014 Kilde: (VG) 28.01.2013 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 15-29 år 30-44 år 45-59 år 60+ år Andel som har Facebook-profil i ulike aldersgrupper På Facebook -
 19. 19. SmartEndring ™ 2014 Hva har disse til felles?
 20. 20. Ledere og medarbeidere i dag må beherske nye arbeidsformer Arbeide utenfor kontoret Nye organisasjonsformer og komplekse mål Nettsamarbeid Balansere tillit og kontroll Sosialt miljø når man arbeider ulike steder
 21. 21. Skap sosiale møteplasser og gode samarbeidsmuligheter når leder og medarbeidere arbeider ulike steder 1. Etabler sosial infrastruktur for «kaffeprat» og deling av små og store nyheter 2. Vær tilgjengelig for «har du noen minutter» prat på nett 3. Planlegg alle møter som nettmøter
 22. 22. SmartEndring ™ 2014 Hva skal til for at alle trives i en hverdag der vi kan arbeide hvor som helst og når som helst? Høy fleksibilitet i arbeidstid og arbeidsted muliggjort av IKT Respekter individuelle preferanser i arbeidsform Klare mål og høy autonomi. Frihet til velge egen vei til målet. Støttende lederskap. Gi ansvar og tillit. Synlige personlige- og faglige utviklings- og karrieremuligheter
 23. 23. SmartEndring ™ 2014 Gjørensmartendringpåjobben Lateknologiogstrukturarbeidefordeg Frigjørplassi hodettilinnovasjonogtilå skaperesultater. I den nye, fleksible arbeidsdagen blir det stadig viktigere å kunne arbeide og samarbeide uavhengig av hvor man befinner seg. Da blir det helt nødvendig å kunne bruke teknologi for å støtte planlegging, prioritering og samarbeid over nettet. Potensielt kan en leder spare, eller omprioritere, opp til en dag pr. uke ved å benytte teknologi de allerede har tilgjengelig. Dessverre blir ledere sjelden tilbudt relevant og tilpasset opplæring. De har heller ikke tid til å sette seg inn i mulighetene på egenhånd. Gjennom SmartEndring bygger jeg på mange års erfaring som leder i Microsoft og lærer ledere og team å ta noen smarte grep for å beherske den nye arbeidshverdagen på en time eller to. Følg gjerne http://facebook.com/SmartEndring for tips om å lykkes i den nye arbeidshverdagen • Hva skjer når nyutdannede, småbarnsforeldre og seniorer møtes og skal finne en felles arbeidsform? • Hvordan kan team oppnå gode resultater sammen når de ikke sitter rundt samme bord? • Vil alle trives i en hverdag der vi arbeider hvor som helst og når som helst? Hvilke arbeidsformer møter medarbeidere i dag og i fremtiden
 • AmundBreda

  Apr. 10, 2015

Hva skjer når nyutdannede, småbarnsforeldre og seniorer møtes og skal finne en felles arbeidsform? Hvordan kan team oppnå gode resultater sammen når de ikke sitter rundt samme bord? Vil alle trives i en hverdag der vi arbeider hvor som helst og når som helst? Og kommer vi til å gjøre det? Ja, mange gjør det allerede i dag. Min fokus i dag kommer primært til å være på det vi kaller kunnskapsarbeidere. Hva er det? Jo, alle oss som har hodet som viktigste arbeidsredskap, og som i mange tilfeller kan gjøre jobben hvor som helst fordi alt man trenger av arbeidsmateriale er digitalt tilgjengelig.

Views

Total views

528

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

9

Actions

Downloads

5

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×