Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Big Data Concepts &
Map-Reduce & Hadoop
Ankara JUG - Aralık 2014
Serkan ÖZAL
serkan@hazelcast.com
1
Serkan ÖZAL
Lisans : 2005 - 2009, @ Hacettepe Bil. Müh.
Master : 2010 - 2013, @ ODTÜ Bil. Müh.
Doktora : 2013 - ..., @ ODT...
Outline
● Big Data
● Scalability
● NoSQL
● Batch Data Processing
● Stream Data Processing
● Map-Reduce
● Hadoop
● HDFS
● A...
What is Big Data ???
En temel ve basit anlamıyla
uğraşması zor veri demektir.
● Big Data’nın Özellikleri
o Volume (Hacmi)
...
Scalability
● Çalışan bir sistemin işlem kapasitesinin
gereksinimlere göre büyütülebilip
küçültülebilmesidir.
● Scalabilit...
Big Data Concepts
● NoSQL
● Batch Data Processing
● Stream Data Processing
● Data Flow
● Cloud Computing
6
NoSQL
● Not Only SQL
● İlişkisel olmayan verileri tutmak için
tasarlanmıştır.
● Verinin belirli bir formatta olması gerekm...
NoSQL Databases
● Column Stores:
o HBase
● Key-Value Stores:
o Hazelcast, Infinispan, Redis, Terracotta, Coherence
o Cassa...
Batch Data Processing
● İşlenecek büyük miktarda veri vardır (TB’larca yada
PB’larca)
● İşlenecek veri offline’dır yani iş...
Batch Data Processing Frameworks
● Hadoop
● Hive
● Pig
● Presto
● Impala
● Spark
● Mahout
10
Stream Data Processing
● Batch data processing’in tersine veri sabit değildir
● Verinin miktarı önceden bilinmez
● Veri re...
Stream Data Procesing Frameworks
● Storm
● AWS Kinesis
● Akka
● SummingBird
● Kafka
● Samza
12
Data Flow Frameworks
● Cascading
● Oozie
● AWS Data Pipeline
13
Map-Reduce
● 2004 yılında Google tarafından yayınlanan bir makale
ile ortaya atılmış bir yazılım mimarisi pattern’idir.
● ...
Map
● Master node büyük veri setini daha küçük bloklar halinde mapper node’lara
atar.
● Mapper node’lar kendilerine atanan...
Reduce
● Map aşamasından sonra master node mapper node’lardan aldığı alt
problemlerin sonuçlarını key’lere göre gruplandır...
Map-Reduce for Babies
17
Map-Reduce for Academicians
18
Hadoop
● Distributed ve Fail-Safe veri depolama ve işleme için
kullanılır
● Open-Source under Apache License
● Temelde 2 b...
Hadoop 1 - Architecture
20
Hadoop 1 vs Hadoop 2 YARN
21
Hadoop 2 (YARN) - Architecture
22
HDFS
● HDFS, Google File System’den esinlenilerek
tasarlanmış distributed ve fault-tolerant bir
file system’dir.
● Veri bl...
HDFS Architecture
24
AWS
● AWS, Amazon’un sunduğu scalable, reliable, distributed cloud
computing servisleridir.
o Storage
o Computing
o Big Da...
AWS - S3
● Amazon’un Distributed File System servisidir.
● 1 byte’dan 5 terabyte’a kadar veri tutan object yazılıp
okunabi...
AWS EC2
● Amazon’un scalable CAAS (computing as a service)
servisidir.
● Esnek: Kapasite kolay bir şekilde arttırılıp azal...
AWS - EMR
28
Demo
● Hadoop üstünde çalışan 2 Map-Reduce demosu gösterilecektir:
o Number Frequency
o Log Data Processing
● Yazılan Hado...
Demo 1 - Number Frequency
● 128’er MB’lık 9 dosyadan oluşan bir dizindeki tüm dosyalarda geçen
sayıların ve bu sayıların k...
Demo 2 - Log Data Processing
● 128’er MB’lık 9 dosyadan oluşan bir dizindeki tüm dosyalarda geçen log
kayıtlarını ünceleyi...
Teşekkürler
32
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
JVM Under the Hood
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Ankara JUG Big Data Presentation

Download to read offline

Presentation about Big Data Concepts, Map-Reduce and Hadoop for Ankara JUG December 2014 Meeting

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Ankara JUG Big Data Presentation

 1. 1. Big Data Concepts & Map-Reduce & Hadoop Ankara JUG - Aralık 2014 Serkan ÖZAL serkan@hazelcast.com 1
 2. 2. Serkan ÖZAL Lisans : 2005 - 2009, @ Hacettepe Bil. Müh. Master : 2010 - 2013, @ ODTÜ Bil. Müh. Doktora : 2013 - ..., @ ODTÜ Bil. Müh. Technical Author @ Rebellabs Open-Source Contributor @ Oracle Coder @ Hazelcast github.com/serkan-ozal 2
 3. 3. Outline ● Big Data ● Scalability ● NoSQL ● Batch Data Processing ● Stream Data Processing ● Map-Reduce ● Hadoop ● HDFS ● AWS ● Demo 3
 4. 4. What is Big Data ??? En temel ve basit anlamıyla uğraşması zor veri demektir. ● Big Data’nın Özellikleri o Volume (Hacmi) o Velocity (Hızı) o Variety (Çeşitliliği) o Veracity (Belirsizliği) 4
 5. 5. Scalability ● Çalışan bir sistemin işlem kapasitesinin gereksinimlere göre büyütülebilip küçültülebilmesidir. ● Scalability: o Vertical Scalability: Daha fazla/az CPU, RAM, ... o Horizontal Scalability: Daha fazla/az makina ● Auto Scalable 5
 6. 6. Big Data Concepts ● NoSQL ● Batch Data Processing ● Stream Data Processing ● Data Flow ● Cloud Computing 6
 7. 7. NoSQL ● Not Only SQL ● İlişkisel olmayan verileri tutmak için tasarlanmıştır. ● Verinin belirli bir formatta olması gerekmez. ● Scalable ve fail-safe sistemlerdir. ● Genelde “UNION”, “JOIN” gibi ilişkisel sorguları desteklemezler. 7
 8. 8. NoSQL Databases ● Column Stores: o HBase ● Key-Value Stores: o Hazelcast, Infinispan, Redis, Terracotta, Coherence o Cassandra o Amazon DynamoDB ● Document Stores: o MongoDB o CouchDB ● Graph Databases: o Neo4J 8
 9. 9. Batch Data Processing ● İşlenecek büyük miktarda veri vardır (TB’larca yada PB’larca) ● İşlenecek veri offline’dır yani işlenecek veri miktarı baştan bilinir ve işlem süresince değişmez. ● Tek bir makinada işlenmesi günler, haftalar sürebilir (bu işlem süresince makinanın herhangi bir sebeple göçmediğini varsayıyoruz) Bu sebeple veri distributed olarak işlenmelidir. 9
 10. 10. Batch Data Processing Frameworks ● Hadoop ● Hive ● Pig ● Presto ● Impala ● Spark ● Mahout 10
 11. 11. Stream Data Processing ● Batch data processing’in tersine veri sabit değildir ● Verinin miktarı önceden bilinmez ● Veri real-time yada near real-time olarak işlenmelidir ● Sistemin yükü önceden kestirilemeyebilir ve zaman içinde değişiklik gösterebilir 11
 12. 12. Stream Data Procesing Frameworks ● Storm ● AWS Kinesis ● Akka ● SummingBird ● Kafka ● Samza 12
 13. 13. Data Flow Frameworks ● Cascading ● Oozie ● AWS Data Pipeline 13
 14. 14. Map-Reduce ● 2004 yılında Google tarafından yayınlanan bir makale ile ortaya atılmış bir yazılım mimarisi pattern’idir. ● Yapılacak işin daha küçük alt işlere bölünüp tüm cluster’da paralel şekilde yapılması esasına dayanır ● Cluster’daki her node diğer node’lardan bağımsız bir şekilde kendisine atanan veri seti üstünde kendisine atanan işi yapar. ● Temelde 2 fazdan oluşur o Map o Reduce 14
 15. 15. Map ● Master node büyük veri setini daha küçük bloklar halinde mapper node’lara atar. ● Mapper node’lar kendilerine atanan veri seti üstünde çözümlerini yapıp sonuçlarını master node’a gönderirler. function map(String name, String document): // name: document name // document: document contents for each word w in document: emit (w, 1) // emit(key, value) 15
 16. 16. Reduce ● Map aşamasından sonra master node mapper node’lardan aldığı alt problemlerin sonuçlarını key’lere göre gruplandırır. ● Key’lere göre gruplandırılmış sonuçları farklı reducer node’lara gönderir. ● Her reducer node aynı key’e ait alt sonuçları kullanarak o key’e ait genel sonucu üretir. function reduce(String word, Iterator partialCounts): // word: a word // partialCounts: a list of aggregated partial counts sum = 0 for each pc in partialCounts: sum += ParseInt(pc) emit (word, sum) 16
 17. 17. Map-Reduce for Babies 17
 18. 18. Map-Reduce for Academicians 18
 19. 19. Hadoop ● Distributed ve Fail-Safe veri depolama ve işleme için kullanılır ● Open-Source under Apache License ● Temelde 2 bileşenden oluşur. o HDFS: Distributed ve reliable file system bileşenidir. Data replicate biçimde farklı node’larda tutulur ve gerektiğinde bozulan replike datalar otomatik olarak onarılır. o MapReduce: Distributed ve fault-tolerant veri işleme bileşenidir. Tanımlanan “Mapper” ve “Reducer” task’ların distributed olarak işletilmesini ve monitor edilmesini yönetir. 19
 20. 20. Hadoop 1 - Architecture 20
 21. 21. Hadoop 1 vs Hadoop 2 YARN 21
 22. 22. Hadoop 2 (YARN) - Architecture 22
 23. 23. HDFS ● HDFS, Google File System’den esinlenilerek tasarlanmış distributed ve fault-tolerant bir file system’dir. ● Veri bloklara ayrılarak replike’ler halinde cluster üstünde distributed olarak tutulur. ● Temelde 2 tip node vardır: o Name Node: File system’in metadata’sını tutar o Data Node: Verinin kendisini tutar 23
 24. 24. HDFS Architecture 24
 25. 25. AWS ● AWS, Amazon’un sunduğu scalable, reliable, distributed cloud computing servisleridir. o Storage o Computing o Big Data (Map-Reduce, Streaming, Data Pipe Line, ...) o Network o ... ● Big Data için temel AWS bileşenleri: o AWS S3 o AWS EC2 o AWS EMR 25
 26. 26. AWS - S3 ● Amazon’un Distributed File System servisidir. ● 1 byte’dan 5 terabyte’a kadar veri tutan object yazılıp okunabilir. ● Object’ler bucket’lar içinde tutulur. ● Tutulan veriler için 99.999999999% dayanıklılık ve 99.99% devamlılık için tasarlanmıştır. ● Veriler şifrelenerek tutulabilir ve veri upload/download işlemleri de güvenli bağlantı üstünden yapılabilir. 26
 27. 27. AWS EC2 ● Amazon’un scalable CAAS (computing as a service) servisidir. ● Esnek: Kapasite kolay bir şekilde arttırılıp azaltılabilir. ● Biçimlendirilebilir: Birçok instance tipi (CPU, Memory, Storage), işletim sistemi ve yazılım paketi destekliyor ● Güvenilir: Her Amazon EC2 Region’da 99.95% oranında kullanılabilirlik ● Düşük Maliyet: Reserved Instance ve Spot Instance 27
 28. 28. AWS - EMR 28
 29. 29. Demo ● Hadoop üstünde çalışan 2 Map-Reduce demosu gösterilecektir: o Number Frequency o Log Data Processing ● Yazılan Hadoop uygulamaları build edilip “jar” şeklinde paketlenir. ● Daha sonra bu paketlenen uygulama AWS S3 üstüne upload edilir. ● AWS S3’e upload edilen uygulama burada AWS EMR servisi ile çalıştırılır. ● AWS EMR servisi üstünde çalışan Hadoop uygulaması kendisine AWS S3 üstünde belirtilen dizindeki veriler üstünde işlem yapar. ● Sonuçları yine kendisine belirtilen AWS S3 üstündeki dizine yazar. 29
 30. 30. Demo 1 - Number Frequency ● 128’er MB’lık 9 dosyadan oluşan bir dizindeki tüm dosyalarda geçen sayıların ve bu sayıların kaç defa geçtiğini bulan bir Map-Reduce uygulamasıdır. ● Soru açıklaması: https://github.com/serkan-ozal/ankarajug-bigdata- demo/blob/master/README.md#demo-1 ● Map-Reduce uygulaması kodları: https://github.com/serkan- ozal/ankarajug-bigdata- demo/tree/master/src/main/java/tr/com/jug/ankara/bigdata/demo/mapreduc e/numberfreq 30
 31. 31. Demo 2 - Log Data Processing ● 128’er MB’lık 9 dosyadan oluşan bir dizindeki tüm dosyalarda geçen log kayıtlarını ünceleyip belirtilen başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki log kayıt sayısını bulan bir Map-Reduce uygulamasıdır. ● Soru açıklaması: https://github.com/serkan-ozal/ankarajug-bigdata- demo/blob/master/README.md#demo-2 ● Map-Reduce uygulaması kodları: https://github.com/serkan- ozal/ankarajug-bigdata- demo/tree/master/src/main/java/tr/com/jug/ankara/bigdata/demo/mapreduc e/logdata 31
 32. 32. Teşekkürler 32
 • ozturkabdullah

  May. 26, 2015
 • meddah

  Feb. 10, 2015
 • accavdar

  Dec. 26, 2014

Presentation about Big Data Concepts, Map-Reduce and Hadoop for Ankara JUG December 2014 Meeting

Views

Total views

1,256

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

40

Actions

Downloads

11

Shares

0

Comments

0

Likes

3

×