Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Vladimir Utkin : energie libera - secretele lui Tesla

Vladimir Utkin : energie libera - secretele lui Tesla

 • Soyez le premier à commenter

Vladimir Utkin : energie libera - secretele lui Tesla

 1. 1. ENERGIEGRATUITĂSECRETELE LUINIKOLA TESLA PENTRUFIECAREde Vladimir Utkin
 2. 2. CUPRINSSecretul 0 – Reacţia Inversă în Câmp Electromagnetic ...........................................................................................1Secretul 1 – Circuitul LC Autoalimentat..................................................................................................................3Cum Obţinem Acest Rezultat ..............................................................................................................................4Implementare Modernă în Circuitele LC Autoalimentate....................................................................................8Aceiaşi Abordare a lui Don Smith? ...................................................................................................................10Secretul 1.1 – Eliminarea CEM Într-o Bobină Rezonantă Tesla .......................................................................11Versiunea 1 ...................................................................................................................................................11Distribuţia Potenţialului (Tensiunii) pe Bobină ......................................................................................12Schemele lui Tesla ..................................................................................................................................13Posibil Design Pentru Pompa de Sarcini .................................................................................................14Regenerarea Energiei Prin Folosirea Bobinei L/4 ...........................................................................15Capetele “Rece” şi “Fierbinte” ale unei Bobine Tesla ....................................................................16Originea Puterii Magnetice şi Electrice.............................................................................................16Opţiuni Moderne în Eliminarea CEM Invers....................................................................................19Versiunea 2 .................................................................................................................................................20Versiunea 3 .................................................................................................................................................21Opţiuni_Moderne pentru Eliminarea CEM Invers ..........................................................................22Posibilă Configuraţie A Miezului Pentru Eliminarea CEM Invers ...............................................23Baza Eliminării CEM Invers (Patentul lui Tesla) ...........................................................................24Secretul 1.2 – Generatorul cu Descărcare prin Descărcare (GED)....................................................................25Tipuri de GED ............................................................................................................................................26Generatorul cu Excitaţie prin Descărcare (GED) a lui Don Smith................................................................27Posibil Aranjament al GED...........................................................................................................................28Principiul “Orbirii” Alimentării în GED.......................................................................................................29Comentarii Despre GED ...............................................................................................................................30Mai Multă Asimetrie în GED?......................................................................................................................31Explicaţie – Simetria este Distrusă de Descărcare ........................................................................................32O Nomogramă...............................................................................................................................................33Opţiuni Moderne în GED..............................................................................................................................34Procesul lui Kapanadze.................................................................................................................................35Modularea ....................................................................................................................................................36Câştigul Energetic .........................................................................................................................................37Secretul 2 – Inductanţa Comutabilă .......................................................................................................................38Exemple de Bobine Construite Deja..................................................................................................................39Ilustraţie Pentru Inductanţa Comutabilă ............................................................................................................46Opţiuni Moderne în Inductanţe Comutabile ......................................................................................................47Baza Inductanţelor Comutabile (Patentul lui Tesla)..........................................................................................48Secretul 3 – Transformatorul Asimetric.................................................................................................................49Ilustraţii Pentru un Transformator .....................................................................................................................50Rezonanţa Într-un Transformator Asimetric......................................................................................................51Opţiuni Moderne în Utilizarea unui Transformator Asimetric ..........................................................................53Secretul 3.1 – Transformatorul Asimetric Bazat pe Bobina Scurtcircuitată ......................................................54Construcţia Transformatorului Asimetric................................................................................................55Aplicaţii Moderne pentru Bobine Scurtcircuitate ....................................................................................56Un Exemplu a Cazului 2 a lui Don Smith................................................................................................57Un Exemplu a Cazului 1 a lui Tariel Kapanadze.....................................................................................58Un Exemplu a Cazului 2 a lui Steven Mark.............................................................................................59Baza Unităţii Toroidale de Putere (TPU) a lui Steven Mark (Patentul lui Tesla)....................................60Utilizarea Modernă a Înfăşurărilor Scurtcircuitate ..................................................................................61Câteva Remarci despre Conexiunea Asimetrică......................................................................................63Secretul 4 – Amplificarea Curentului.....................................................................................................................64Secretul 5 – Rezonanţa Feromagnetică ..................................................................................................................66Secretul 5 Continuare….....................................................................................................................................68Anexe.....................................................................................................................................................................681 - 1886 - US336961 - Nikola Tesla - Regulator for Dynamo-Electric Machines.............................................702 - 1888 - US381970 - Nikola Tesla - System of Electrical Distribution ..........................................................743 - 1894 - US512340 - Nikola Tesla - Coil for Elecetromagnets.......................................................................794 - 1894 - Thomas Commerford Martin - Inventions, Researches and Writings of Nikola Tesla .....................825 - 1900 - US645576 - Nikola Tesla - System of Transmission of Electrical Energy .......................................926 - 1900 - The Century Magazine - Nikola Tesla - The Problem of Increasing Human Energy .......................997 - 1919 - The Electrical Experimenter - Nikola Tesla - The True Wireless...................................................136
 3. 3. ENERGIE-GRATUITĂSECRETELE LUI NICOLA TESLA PENTRU FIECAREde Vladimir Utkin - u.v@bk.ruSECRETUL 0Toate Secretele lui Tesla sunt bazate peREACŢIA INVERSĂ ÎN CÂMP ELECTROMAGNETIC(RICEM)Explicaţie: Un sistem energetic clasic este compus dintr-un generator şi un motor (în accepţiunea comună),şi poate fi completat cu o buclă de reacţie inversă (feedback loop) în curent electric, aşa cum se vede şi dincircuitul electric din figura (a).(a) (b)E-G ESTE IMPOSIBILĂ E-G ESTE POSIBILĂReacţie inversă în curent electric Reacţie inversă în câmp electromagneticÎn cazul (a), după pornire, sistemul î-şi va încetini rotaţia şi se va opri datorită frecării, rezistenţei şi a altorfactori. Nicola Tesla a dezvoltat o buclă de reacţie inversă (feedback loop) pentru câmpul electromagnetic (b),şi a afirmat:REACŢIA ÎN CÂMP ELECTROMAGNETIC DISTRUGE SIMETRIAINTERACŢIUNIIAceasta înseamnă că acţiunea nu mai este egală cu reacţiunea.În cazul (b), după pornire, sistemul va accelera, neţinând cont de frecare, rezistenţă şi alţi factori (cu condiţiaca faza reacţia inversă în câmp electromagnetic să fie pozitivă şi suficient de mare). Pentru ca într-un motor săexiste câmp electromagnetic, trebuie să existe o energie de intrare, iar Tesla a afirmat:GENERAREA ENERGIEI PRIN PROPRIA ALIMENTAREÎntrebare: Cum se poate produce reacţia inversă în câmp electromagnetic (RICEM)?Răspuns: Cel mai simplu şi cunoscut exemplu este motorul unipolar al lui Michael Faraday, aşa cum a fostel modificat de Nicola Tesla:(a) (b)
 4. 4. 5 - 2Energie Gratuită Vladimir UtkinTradus de SaDAng 1 decembrie 2011Un motor monopolar clasic, este compus dintr-un disc magnetizat căruia i se aplică o tensiune între axuldiscului şi un punct de pe circumferinţa acestuia, aşa cum se poate vedea şi în figura (a) de deasupra. Dar unmotor monopolar, poate de asemenea să fie compus dintr-un magnet extern şi un disc metalic, cu o tensiuneaplicată între axul discului şi un punct de pe circumferinţa acestuia, aşa cum se poate vedea în figura (b) dedeasupra. Tesla a decis să modifice această versiune a motorului monopolar. El a tăiat discul metalic în secţiunielicoidale, aşa cum este arătat aici:În acest caz, consumul de curent produce un câmp magnetic suplimentar, de-a lungul axului discului. Cândfirele purtătoare de curent sunt înclinate într-o singură direcţie, câmpul magnetic al acestora reduce câmpulmagnetic principal extern. Deci, sensul curentului poate creşte sau scădea câmpul magnetic extern almotorului monopolar.Amplificarea nu este posibilă fără aplicarea puteriiDacă este posibil să se poată crea o buclă de reacţie inversă (feedback loop) a câmpului magnetic pentrudispozitivele mecanice, atunci este probabil posibil să poată fi creată această buclă de reacţie inversă(feedback loop) pentru dispozitivele solid-state cum sunt bobinele şi condensatorii.Alte părţi ale acestui articol sunt devotate dispozitivelor care utilizează bobine şi condensatoare. Toateexemplele din acest articol au doar singurul scop de a ajuta la înţelegerea principiilor implicate. Înţelegereaacestor principii va fi foarte uşoară dacă ve-ţi acorda atenţie ecranării feromagnetice a celei de a doua bobine atransformatorului inventat de Tesla:În acest caz, ecranul feromagnetic separă înfăşurările primare şi secundare din transformator, una faţă decealaltă, iar acest ecran poate fi utilizat ca şi buclă de reacţie inversă (feedback loop) în câmp magnetic. Acestfapt va fi de ajutor în înţelegerea părţii finale a acestui articol.Acum am ajuns la primul secret.
 5. 5. 5 - 3Energie Gratuită Vladimir UtkinTradus de SaDAng 1 decembrie 2011SECRETUL 1Sursa de putere în dispozitivul de energie gratuită a lui Nicola Tesla cum este transformatorulamplificator, o reprezintăCIRCUIT LC AUTOALIMENTATExplicaţie:
 6. 6. 5 - 4Energie Gratuită Vladimir UtkinTradus de SaDAng 1 decembrie 2011CUM OBŢINEM ACEST REZULTAT?Răspuns: Condensatorul trebuie încărcat utilizând componenta electrică a câmpului electromagnetic alînfăşurării (utilizând curentul de deplasare din ecuaţiile lui Maxwell).Explicaţie: Atunci când câmpul electric al condensatorului C se descarcă, datorită alimentării inductanţei(nedesenată în schema de mai sus), câmpul electric extern al acesteia, încearcă să încarce acest condensator cupropriul curentul de deplasare. Ca rezultat, condensatorul pompează energie din câmpul electromagneticînconjurător, iar tensiunea pe acesta creşte cilu după ciclu.IMPLEMENTAREA A – este utilizat un condensator central
 7. 7. 5 - 5Energie Gratuită Vladimir UtkinTradus de SaDAng 1 decembrie 2011IMPLEMENTAREAB – nu se utilizează condensator:În acest caz, în loc să utilizăm un condensator, capacitatea dintre cele două secţiuni ale bobinei L funizeazăcapacitatea necesară.CUM SE PORNEŞTE PROCESUL?În implementarea A, condensatorul trebuie încărcat şi apoi conectat la bobină pentru a porni procesul.În implementarea B, trebuie utilizată o bobină suplimentară pentru crearea impulsului, care porneşte procesulprin crearea unui impuls, în oricare câmp, electric sau magnetic (proces care va fi arătat mai departe).CUM SE OPREŞTE PROCESUL?Procesul de pompare a energiei poate continua neîntrerupt pentru o durată nelimitată, aşa că se ridicăîntrebarea; cum se poate opri un asemenea dispozitiv? Acesta se poate opri prin conectarea unui eclator înparalel cu bobina L, iar descărcările rezultate vor fi suficiente pentru a opri procesul.
 8. 8. 5 - 6Energie Gratuită Vladimir UtkinTradus de SaDAng 1 decembrie 2011PROCESUL DE “IMPULSIONARE” PENTRU CÂMPUL ELECTRICSe poate utiliza o bobină suplimentară pentru crearea impulsurilor, care poate genera impulsuri scurtemagnetice, iar instalarea unei bobine amplificatoare Tesla de-a lungul vectorului câmpului electric al câmpuluielectromagnetic al acestei bobine.Câmpul electric al bobinei suplimentare pentru crearea impulsului va încărca capacitatea distribuită a bobineiamplificatoare Tesla, iar procesul va fi pornit. Trebuie utilizate impulsuri cât mai scurte posibil în bobina de“impulsionare”, deoarece curentul de deplasare depinde de viteza de variaţie a câmpului magnetic al acesteibobine.PROCESUL DE “IMPULSIONARE” PENTRU CÂMPUL MAGNETICNu este posibl să se pornească procesul prin deplasarea bobinei amplificatoare Tesla, în câmpul magneticuniform variabil al bobinei de „implusionare”, deoarece tensiunea de ieşire la captele bobinei amplificatoareTesla, va fi egală cu zero în acest caz. Deci, va trebui utilizat un câmp magnetic ne-uniform. Pentru aceasta, sepoate instala bobina de “impulsionare”, nu în central bobinei de amplificare Tesla, ci deviat faţă de centrulacesteia.SUNT TOATE ACESTEA ADEVĂRATE, ŞI ESTE ACEASTA CEA MAI BUNĂ TEHNICĂ CAREPOATE FI UTILIZATĂ?Nu, nu este! Nicola Tesla a găsit metode mult mai subtile şi mai puternice – bobina lui plată bifilară!
 9. 9. 5 - 7Energie Gratuită Vladimir UtkinTradus de SaDAng 1 decembrie 2011BOBINA PLATĂ BIFILARĂ – POATE CEA MAI BUNĂ ALEGERETensiunea între înfăşurările adiacente într-o bobină normală este foarte mică, şi la fel şi abilitatea acestora de agenera energie suplimentară nu este bună deloc. Prin urmare, trebuie să fie crescută tensiunea între înfăşurărileadiacente ale bobinei.Metoda: se divide bobina în părţi separate, şi se poziţionează înfăşurările primei părţi între înfăşurările celeide a doua părţi, apoi se conectează sfărşitul primei bobine cu începutul celei de a doua bobine. Dacă se faceaşa, tensiunea între înfăşurările adiacente va fi la fel cu cea dintre terminalele de capăt ale întregiibobine !!!Următorul pas – aranjarea câmpului magnetic şi electric după cum este necesar, pentru a realiza amplificareaenergiei. Metoda pentru a realiza aceasta – bobina plată bifilară. În acest caz câmpurile magnetic şi electricsunt aranjate exact în forma necesară pentru amplificarea energiei.Acum, este clar de ce Tesla mereu a zis că bobina lui plată bifilară era o bobină de amplificare aenergiei !!!Comentariu: pentru cea mai bună încărcare a capacităţii distribuite a bobinei, trebuie utilizate impulsurielectrice cat mai scurte posibil, deoarece curentul de deplasare, aşa cum este arătat şi în ecuaţiile lui Maxwell,depinde foarte mult de viteza de variaţie a câmpului magnetic.BOBINA CILINDRICĂ DUBLU STRAT BIFILARĂÎn locul bobinei clasice cilindrice bifilare în două secţiuni, înfăşurarea bobinei poate fi realizată în douăstraturi separate, unul peste celălalt.
 10. 10. 5 - 8Energie Gratuită Vladimir UtkinTradus de SaDAng 1 decembrie 2011IMPLEMENTARE MODERNĂîn circuitele LC autoalimentateOPŢIUNEA 1Utilizarea unei înfăşurări bifilare ca şi ănfăşurare primară într-un transformator rezonant Teslade Don SmithExplicaţie: Înfăşurarea bifilară primară este utilizată pentru amplificarea energiei, şi este excitatăprin descărcare. Aceasta este un condensator “lung” care are orientarea liniilor de campelectromagnetic aşa cum ne dorim.
 11. 11. 5 - 9Energie Gratuită Vladimir UtkinTradus de SaDAng 1 decembrie 2011OPŢIUNEA 2de MislavskijConstă din două plăci de condensator între care se află un inel de ferită cu un bobinajpe el.Explicaţie: Tehnologia bazată pecurentul de deplasare. Când un condensatorse încarcă (sau se descarcă), curentul dedeplasare generează un câmp magnetic deformă circulară (ecuaţiile lui Maxwell). Dacăinelul de ferită este plasat între plăcilecondensatorului, la capetele înfăşurării de peacesta va apărea o ternsiune reală.De asemenea, dacă se aplică un curent alternativ înfăşurării bobinate petorul de ferită, se generează o tensiune între plăcile condensatorului.Dacă o bobină şi un condensator sunt combinate într-un circuit LC,atunci există două cazuri în interiorul unui asemenea circuit LC:(a) amplificarea energiei şi (b) distrugerea energieiSituaţia depinde de cum sunt conectate condensatorul şi bobinaGenerarea Energiei Distrugerea EnergieiComentariu: Dacă se schimbă sensul de bobinare al infăşurării de pe miez, trebuie inversată şi alimetarea.Comentariu: Primul experiment cu un miez de ferită în interiorul unui condensator a fost făcut în 1992 deMislavskij (un copil de clasa a 7-a de la o şcoală din Moscova), şi astfel acesta este cunoscut ca şi“Transformatorul Mislavskij”.Transformator Real
 12. 12. 5 - 10Energie Gratuită Vladimir UtkinTradus de SaDAng 1 decembrie 2011ACEIAŞI ABORDARE?a lui Don SmithÎn acest aranjament, condensatorul este încărcat de curentul de deplasare foarte puternic creat de descărcărileelectrice ale bobinei de inducţie. Transformatorul cu miez feromagnetic colectează acest curent.Comentariu: Această schemă este una foarte aproximativă, şi cu puţine detalii.Comentariu: Aceasta nu va funcţiona corect fără eliminarea sub diferite forme a câmpului electromagneticinvers (vedeţi mai departe).
 13. 13. 5 - 11Energie Gratuită Vladimir UtkinTradus de SaDAng 1 decembrie 2011SECRETUL 1.1Eliminarea câmpului electromagnetic inversîntr-o bobină rezonantă TeslaVersiunea 1Înfăşurările primară şi secundară, şi conexiunea de împământare în bobina Tesla, sunt aranjate într-o manieraspecială:Explicaţie: Câmpurile electromagnetice H1 şi H2 sunt ortogonale, pentru curentul de excitaţie I1 şi pentrucel de sarcină I2.Comentariu: Frecvenţa de excitaţie este egală cu frecvenţa de rezonanţă (pentru a obţine căştig energetic).Comentariu: Este posibilă excitaţia cu o singură descărcare (impuls).Comentariu: În terminologia lui Tesla, aceasta se cheamă pomparea sarcinilor sau concentrarea sarcinilor,sarcinile vin din Pământ (care este o sursă de energie).
 14. 14. 5 - 12Energie Gratuită Vladimir UtkinTradus de SaDAng 1 decembrie 2011DISTRIBUŢIA POTENŢIALULUI (TENSIUNII) PE BOBINĂBobină RealăExplicaţie: Rolul circuitului oscilant este să creeze câmp electromagnetic,cu o componentă electrică mare, în mediul ambiant. (Ideal, este necesarăîncărcarea o singură dată a condensatorului de înalt voltaj. Dacă circuitul nuare pierderi, atunci oscilaţiile vor fi menţinute pentru o perioadă nelimitată,fără consum energetic).ACESTE OSCILAŢII ACŢIONEAZĂ CA O „MOMEALĂ”,ATRĂGÂND SARCINILE ELECTRICE DIN MEDIULÎNCONJURĂTOR LOCAL. Aproape că nu este necesară energie pentru acrea şi menţine o asemenea “momeală”...Următorul pas este mutarea acestei „momeli” la un capăt al bobinei, aproapede sursa sarcinilor electrice, care este Pământul. La această mică separare,apare descărcarea electrică, iar capacitatea parazită inerentă a circuitului va fiinstantaneu reîncărcată cu energie care intră in circuit din afara acestuia.La capetele circuitului va exista o diferenţă de potenţial electric, si vor existaoscilaţii parazite. Sensul acestui câmp electromagnetic este perpendicular lasensul câmpului original al “momelii”, şi astfel nu îl distruge pe acesta din urmă. Acest efect se datoreazăfaptului că bobina amplificatoare Tesla este compusă din două ănfăşurări bobinate în contrasens. Oscilaţiileparazite se atenuează gradual, şi nu distrug câmpul generat de „momeală”.Procesul se repetă descărcare după descărcare. Descărcări mai dese înseamnă o mai mare eficienţă aprocesului. Energia “momelii” este aproape neconsumată.
 15. 15. 5 - 13Energie Gratuită Vladimir UtkinTradus de SaDAng 1 decembrie 2011SCHEMELE LUI TESLAComentariu: Don Smith a numit această tehnologie “Pasărea pe sârmă”. Pasărea este în siguranţă pe sârmăpână când apare o descărcare electrică.Comentariu: Tesla a numit această tehnologie „concentrarea sarcinilor electrice” sau „pomparea sarcinilorelectrice”.PRINCIPIUL ACESTEI TEHNOLOGII1. Acest dispozitiv de Energie Gratuită (EG) generează un potenţial electric alternativ în mediul înconjurător(„momeală” pentru electroni),2. Electronii care circulă prin sarcină, provin din mediul ambiant, atraşi de această „momeală” (pompare)NICI MĂCAR UN SINGUR ELECTRON FOLOSIT PENTRU EXCITAŢIA MEDIULUI AMBIANTNU E NECESAR SĂ CIRCULE PRIN SARCINĂ
 16. 16. 5 - 14Energie Gratuită Vladimir UtkinTradus de SaDAng 1 decembrie 2011POSIBIL DESIGN PENTRU “POMPA DE SARCINI” sau“CONCENTRATORUL DE SARCINI”Comentariu: Acesta se bazează pe schemele lui TeslaComentariu: Prima dată, trebuie creată o barieră pentru “distrugătorul tensiunii” la un capăt la bobineiTesla. Aceasta este necesară pentru a crea un sistem “ORB” de încărcare, care nu poate “vedea” sarcinaelectrică a condensatorului (vedeţi mai jos mai multe detalii despre “orbire”).Comentariu:”Condensator uriaş” înseamnă capacitate electrică cât mai mare posibilă. Eficienşa depinde detensiunea şi frecvenţa bobinei, şi de curentul din nod. Eficienţa de asemenea depinde de frecvenţa la careapare descărcarea de excitaţie. Este foarte asemănător dispozitivului lui Don Smith.
 17. 17. 5 - 15Energie Gratuită Vladimir UtkinTradus de SaDAng 1 decembrie 2011REGENERAREA ENERGIEI PRIN FOLOSIREABOBINEI L/4Comentariu: Acest sistem se bazează pe transmiterea energiei prin Pământ.Comentariu: Energia radiată în mediul ambiant micşorează eficienţa acestui proces.Comentariu: Bobinele de Transmisie şi Recepţie trebuie să aibă aceiaşi frecvenţă de rezonanţă.Comentariu: Posibil aranjament alternativ:Comentariu: În locul firului lung poate fi utilizată o placă metalică
 18. 18. 5 - 16Energie Gratuită Vladimir UtkinTradus de SaDAng 1 decembrie 2011Capetele “RECE” şi “FIERBINTE” ale unei Bobine Tesla.de Donald SmithComentariu: Dacă bobina de excitaţie L-1 este poziţionată în centrul bobinei L-2, atunci Bobina Tesla vaavea un “capăt rece” şi un alt “capăt fierbinte”. Un eclator poate fi conectat doar la capătul “fierbinte”. Nu sepoate obţine o descărcare bună dacă eclatorul este conectat la capătul “rece”.Comentariu: Aceasta este foarte important pentru aplicaţiile practice, aşa că citiţi documentele lui Don Smith pentrumai multe detalii.
 19. 19. 5 - 17Energie Gratuită Vladimir UtkinTradus de SaDAng 1 decembrie 2011Originea Puterii Magnetice si ElectriceComentariu: Este uşor de înţeles care sunt capetele “Fierbinte” şi “Rece”, dacă un capăt al Bobinei Teslaeste legat la împământare…
 20. 20. 5 - 18Energie Gratuită Vladimir UtkinTradus de SaDAng 1 decembrie 2011
 21. 21. 5 - 19Energie Gratuită Vladimir UtkinTradus de SaDAng 1 decembrie 2011OPŢIUNI MODERNEÎn eliminarea CEM inversVersiunea 1VERSIUNEA SIMETRICĂde Don SmithExplicaţie: În locul unei singure ieşiri, au fost utilizate două ieşiri care au fost conectate apoi latransformatorul coborâtor de tensiune.1. Între descărcări: Nu există curent în transformatorul coborâtor şi astfel cele două capete ale bobinei L2au acelaşi voltaj.2. Pe durata descărcării: Capacităţile parazite (nedesenate) ale bobinei L2 (cele două secţiuni superioare şiinferioare) se descarcă la împământare, iar curentul este produs în transformatorul coborâtor. Un capăt albobinei L2 este la potenţialul împământării. Dar, câmpul magnetic al acestui curent din bobina L2 esteperpendicular la câmpul rezonant şi nu are nici o inluenţă asupra acestuia. Ca rezultat, se obţine puterepe sarcină, dar se păstrează şi rezonanţa.Comentariu: În opinia mea, aceste scheme au erori în secţiunea de excitaţie. Găsiţi aceste erori..Excitaţia cu o singură descărcare este posibilă. În terminologia lui Tesla, aceasta se cheamă pompareasarcinilor sau concentrarea sarcinilor, sarcinile vin din pământ, care este sursa de energie.Există multe alte secrete în paginile următoare.CONTROLFrecvenţa Tensiunii-Descărcării
 22. 22. 5 - 20Energie Gratuită Vladimir UtkinTradus de SaDAng 1 decembrie 2011SECRETUL 1.1Eliminarea CEM invers într-o bobină rezonantăVersiunea 2Înfăşurările primar şi secundar ale bobinei sunt plasate pe un miez. Toate bobinele sunt aranjate într-o fomrăspecială. Înfăşurarea primară este poziţionată la mijlocul miezului. Înfăşurarea secundară este formată dindouă secţiuni, care sunt poziţionate la capătul miezului. Toate înfăşurările sunt bobinate în aceiaşi direcţie.Explicaţie: Câmpul electromagnetic produs de curentul rezonant (de excitaţie) şi de cel de sarcină, suntperpendiculare unul la celălalt:Deci, deşi se obţine putere pe sarcină, rezonanţa nu este distrusă de către aceastăputere.Comentariu: Sarcina trebuie astfel aleasă încât prin ea să circule cantitatea maximă de putere. Printr-osarcină foarte mică sau una foarte mare va circula o energie apropiată de zero.Înfăşurarea secundară scurtcircuitează înfăşurarea primară, şi astfel, prin aceasta circulă curent chiar dacă nueste conectată nici o sarcină.Înfăşurarea secundară poate deasemenea fi reglată pentru a obţine rezonanţa.Miezul poate fi aerul sau oricare alt material.
 23. 23. 5 - 21Energie Gratuită Vladimir UtkinTradus de SaDAng 1 decembrie 2011SECRETUL 1.1Eliminarea CEM într-o bobină rezonantăVersiunea 3(utilizare linie lungă – utilizare bifilară)Explicaţie: Este aproape la fel ca şi în Versiunea 1, dar aici, cele două bobine sunt combinate într-una singură.ESTE IMPOSIBIL!(Fără eliminarea CEM invers)de Don SmithSistem multi bobină pentru multiplicarea energieiComentariu: Tu decizi cum crezi că a fost realizat. Poate bobine scurtcircuitate ar fi de ajutor...Citeste următoarele secţiuni pentru a descoperi mai multe secrete…
 24. 24. 5 - 22Energie Gratuită Vladimir UtkinTradus de SaDAng 1 decembrie 2011OPŢIUNI MODERNEPentru eliminarea CEM inversVersiunea 3UTILIZARE BIFILARĂde Tariel KapanadzeUTILIZAREA ÎNFĂŞURĂRII BIFILAREde Timothy TrappComentariu: Vedeţi site-ul lui Trapp pentru maimulte detalii
 25. 25. 5 - 23Energie Gratuită Vladimir UtkinTradus de SaDAng 1 decembrie 2011POSIBILĂ CONFIGURAŢIE A MIEZULUIPentru eliminarea CEM inversMIEZ TOROIDALComentariu: O înfăşurare de excitaţie este bobinată pe toată lungimea miezului toroidal.O înfăşurare de ieşire bifilară este bobinată pe toată lungimea miezului toroidal. Amintiţi-vă de capetele“Fierbinte” şi “Rece” a unei bobine bifilare.Comentariu: Amintiţi-vă de capetele “Fierbinte” şi “Rece” a unei bobine bifilare.MIEZ TIP EComentariu: Amintiţi-vă de capetele “Fierbinte” şi “Rece” a unei bobine bifilare.
 26. 26. 5 - 24Energie Gratuită Vladimir UtkinTradus de SaDAng 1 decembrie 2011BAZA ELIMINĂRII CEM INVERS(Patentul lui Tesla)
 27. 27. 5 - 25Energie Gratuită Vladimir UtkinTradus de SaDAng 1 decembrie 2011SECRETUL 1.2Generatorul cu Excitaţie prin Descărcare (“GED”)(Furnizarea sarcinii circuitului LC)Explicaţie: Descărcarea furnizează sarcinile electrice pentru circuitul L-C. Sarcina Q pe un condensator Ccu tensiunea U este: Q = U x C sau U = Q / C, unde Q este sarcina electrică furnizată de o descărcare. Pedurata excitaţiei circuitului L-C de către descărcări, capacitatea C este constantă. După N excitaţii, tensiuneanominală Un pe condensatorul C va fi Un = N x Q / C, iar energia nominală En va creşte cu N2.Cu alte cuvinte, dacă circuitul L-C este excitat de sarcini electrice obţinem amplificarea energiei.
 28. 28. 5 - 26Energie Gratuită Vladimir UtkinTradus de SaDAng 1 decembrie 2011TIPURI DE GEDCU SINCRONIZAREComentariu: Trebuie să se înţeleagă că o buclă de reacţie inversă (feedback loop) în câmp electromagneticeste reprezintată un nivel schimbător al tensiunii pe condensatorul circuitului L-C. Un transformator de înaltătensiune este conectat pentru a colecta excesul de energie.FĂRĂ SINCRONIZARE
 29. 29. 5 - 27Energie Gratuită Vladimir UtkinTradus de SaDAng 1 decembrie 2011Generatorul cu Excitaţie prin Descărcare (GED)a lui Don SmithMENŢINEŢI REZONANŢA ŞI VEŢI OBŢINE ENERGIE GRATUITĂ !!Explicaţie: Se pare că circuitul condensatorului trebuie încărcat la un nivel energetic care este mai maredecat al sursei de alimentare. La prima vedere, aceasta pare imposibil de realizat, dar problema esteactualmente rezolvată foarte simplu.Sistemul de alimentare este ecranat, sau “orbit”, pentru a folosi terminologia lui Tesla, astfel încât acesta să nu“vadă” încărcarea condensatorului. Pentru a realize asta, un capăt al condensatorului este conectat laîmpământare, iar celălalt capăt este conectat la bobina de înalt voltaj, celălalt capăt al acesteia fiind lăsat liber.După conectarea la acest nivel de energie înaltă al bobinei de energizare, electronii din Pământ pot încărcacondensatorul la un nivel foarte înalt.În acest caz, sistemul de alimentare nu “vede” la ce nivel este încărcat condensatorul. Fiecare impuls estetratat ca fiind primul impuls generat vreodată. Astfel, condensatorul poate atinge un nivel mai mare deîncărcare decat cel furnizat de sistemul de alimentare. După acumularea energiei, aceasta se descarcă pesarcină prin eclator. Apoi, procesul se repetă mereu, la infinit...Comentariu: Frecvenţa descărcărilor de excitaţie, trebuie să fie sincronă cu frecvenţa de rezonanţă abobinei de ieşire. (pentru a obţine aceasta, se utilizează condensatoarele 2 şi 14). Aceasta este o excitaţiemulti-descărcare.Comentariu: Sarcinile sunt pompate din pământ către circuitul 11-15, acest dispozitiv extrage sarcinile dinmediul ambiant. De acea, acesta nu va funcţiona eficient fără conexiune de împământare. Dacă se doresteobţinerea frecvenţei de 50Hz sau 60Hz, sau dacă nu se doreşte folosirea unei descărcări pe ieşire, atuncitrebuie să citiţi următoarea parte... Poate fi utilizat un transformator asimetric (citiţi următoarea parte).
 30. 30. 5 - 28Energie Gratuită Vladimir UtkinTradus de SaDAng 1 decembrie 2011POSIBIL ARANJAMENT AL GED(de pe un forum rusesc)Comentariu: Bobina Tesla L1 desenată mai sus, este alimentată de descărcarea f1. Transformatorulcoborâtor rezonant L2 este conectat la bobina Tesla L1 prin descărcarea de ăeşire f2. Frecvenţa lui f1 este multmai mare decât cea a lui f2.GED FĂRĂ SINCRONIZAREa lui Don SmithSchemă Posibilă
 31. 31. 5 - 29Energie Gratuită Vladimir UtkinTradus de SaDAng 1 decembrie 2011PRINCIPIUL “ORBIRII” ALIMENTĂRII ÎN GEDExplicaţie: O bobină “scurtă” nu este capabilă să vadă oscilaţiile din bobina “lungă”, deoarece numărultotal de linii magnetice al bobinei “lungi” care trec prin bobina “scurtă” este aproape zero (o jumătate este într-o direcţie, iar cealaltă jumătate este în direcţie opusă)Comentariu: Acesta este un caz particular al transformatorului asimetric, pentru mai multe detalii citiţisecţiunea dedicată transformatoarelor asimetrice.
 32. 32. 5 - 30Energie Gratuită Vladimir UtkinTradus de SaDAng 1 decembrie 2011COMENTARII DESPRE GEDToate schemele cu CEM invers pot fi utilizate în GEDComentariu: Nu se va produce nici un curent pe sarcină, până când nu va existaconexiunea la Pământ (împământare). Este posibilă excitaţia cu doar o singură descărcare(???)
 33. 33. 5 - 31Energie Gratuită Vladimir UtkinTradus de SaDAng 1 decembrie 2011MAI MULTĂ ASIMETRIE ÎN GED?EXCITAŢIE CU O SINGURĂ DESCĂRCARE ÎN GED?de Don SmithComentariu: Acest aranjament devine mult mai asimetric după excitaţie
 34. 34. 5 - 32Energie Gratuită Vladimir UtkinTradus de SaDAng 1 decembrie 2011EXPLICAŢIESimetria este distrusă de descărcareDacă impendanţa Ra are aceiaşi valoare cu a lui Rc la frecvenţa F1 produsă de generator, atunci tensiunearezultată în punctele A şi B va fi de asemenea identică, ceea ce înseamnă că tensiunea de ieşire va fi zero:Dacă circuitul este excitat de o descărcare de curent continuu, doar pozitivă şi foarte ascuţită, atunciimpendanţa lui Ra şi a lui Rc nu sunt identice, iar la ieşire va exista tensiune.Aici este o alternativă posibilă. Se poate observa că poziţia bobinei de ieşire trebuie ajustată, cea mai bunăpoziţie a acesteia fiind dependentă de valoarea rezistenţei Rc si de frecvenţa generată de generatorul de semnalF1:Aici este un alt aranjament posibil. Poziţia bobinei de ieşire depinde de L1 şi L2:
 35. 35. 5 - 33Energie Gratuită Vladimir UtkinTradus de SaDAng 1 decembrie 2011O NOMOGRAMĂUtilizarea unei nomograme: Se trasează o linie dreaptă de la frecvenţa aleasă de 30 KHz (linia mov) până lavaloarea de 100 nF a condensatorului ales (linia verde), aşa cum este arătat mai sus.Acum se poate citi valoarea reactanţei pe linia roşie, care arată valoarea de 51 Ohmi. Aceasta înseamnă căatunci cand circuitul funcţionează la frecvenţa de 30KHz, curentul care circulă prin condensatorul de 100 nFva fi acelaşi şi prin rezistenţa de 51 Ohmi. Citind linia albastră “Inductanţă” se observă că pentru valoareainductanţei de 0,28 milihenri va circula acelaşi curent.
 36. 36. 5 - 34Energie Gratuită Vladimir UtkinTradus de SaDAng 1 decembrie 2011OPŢIUNI MODERNE ÎN GEDEliminarea CEM invers într-o bobină rezonantăVersiunea 3de Don SmithComentariu: Observaţi că este utilizată o linie lungă şi excitaţie cu o singură descărcare, iar condensatoriisuplimentari sunt utilizaţi pentru a altera simetria (???)Versiunea ???de Don SmithSistem multi-bobină pentru multiplicarea energiei.Versiunea ???de Tariel KapanadzeFără descriere, aşa că citiţi următoarea secţiune…
 37. 37. 5 - 35Energie Gratuită Vladimir UtkinTradus de SaDAng 1 decembrie 2011PROCESUL LUI KAPANADZEProcesul necesită doar 4 paşiPASUL 1Un circuit L-C (bobină-condensator) este alimentat în impulsuri şi i se determină frecvenţa de rezonanţă(poboil prin furnizarea alimentării prin intermediul unui eclator, reglând bobina pentru o colectare maximă aputerii.PASUL 2Procesul GED face ca nivelul energiei în circuitul L-C să crească. Alimentarea este furnizată printr-un eclatorcare produce o formă de undă foarte ascuţită, care conţine toate frecevnţele în ea. Circuitul L-C rezoneazăautomat la propria lui frecvenţă în aceiaşi manieră în care un clopoţel întotdeuna produce acelaşi semnalmuzical când este lovit, nu contează cum este lovit.PASUL 3Forma De undă de ieşire a circuitului L-C este apoi modulată pentru a produce o ieşire care oscilează lafrecvenţa reţelei industriale de alimentare (50 sau 60 de herţi).PASUL 4La final, oscilaţiile sunt nivelate prin filtrare pentru a furniza curentul de ieşire la frecvenţa reţelei.Comentariu: Toate aceste procese sunt descrise în patentele lui Kapanadze, aşa că aici nu este divulgat nicio informaţie confidenţială sau privată. Procesele lui Kapanadze sunt procesele GED.Comentariu: Aşa precum văd, principala diferenţă între construcţia lui Don Smith şi cea a lui Kapanadze,constă în folosirea invertorului sau a modulatorului în circuitul de ieşire. La frecvenţa reţelei este necesar untransformator cu un miez uriaş într-un invertor puternic.Citiţi următoarele părţi pentru a descoperi mai multe secrete...
 38. 38. 5 - 36Energie Gratuită Vladimir UtkinTradus de SaDAng 1 decembrie 2011OPŢIUNI MODERNEMicşorarea frecvenţei circuitului L-C la frecvenţa reţelei (Modularea)Comentariu: Este posibilă utilizarea undelor dreptunghiulare în locul celor sinusoidale, pentru a uşurasarcina tranzistorului. Aceasta este foarte similar secţiunii de ieşire a patentului lui Tariel Kapanadze. Aceastămetodă nu necesită un transformator puternic cu un miez uriaş, pentru a putea furniza 50Hz sau 60Hz.Opţiunea lui Don Smith (presupusă de Patrick Kelly)Comentariu: Nu există transformator coborâtor de înaltă frecvenţă şi înalt voltaj, dar un transformatorcoborâtor este utilizat pentru frecvenţa reţelei, ceea ce înseamnă că acesta necesită un miez uriaş.PENTRU AMÂNDOUĂ SCHEMELE:Trebuie aleasă sarcina pentru a obţine maximul de putere la ieşire. Pentru sarcinile foarte mici, saupentru cele foarte mari nu se va obţine aproape deloc putere pe ieşire (deoarece curentul care circulă încircuitul de sarcină este restricţionat de curentul care circulă în circuitul rezonant).
 39. 39. 5 - 37Energie Gratuită Vladimir UtkinTradus de SaDAng 1 decembrie 2011CÂŞTIGUL ENERGETIC(REMARCI la SECRETELE 1.1 şi 1.2)Trebuie luate în considerare două opţiuni:1. Eliminarea CEM invers. . . . . . . . .(1.1)2. Excitaţia prin descărcare . . . . . . . (1.2)ACESTE OPŢIUNI SUNT DIFERITEOricum, în ambele cazuri, o creştere a energiei apare datorită sarcinilor electrice care sunt pompate încircuit din Pământ. În terminologia lui Tesla – “un concentrator al sarcinilor” sau în terminologiemodernă “o pompă de sarcini”.1. În primul caz, problema pentru circuitul oscilant este să “creeze” un camp electromagnetic care să aibe omare intensitate a câmpului electric. (Ideal, este suficientă o singură încărcare completă a condensatorului deînalt voltaj. După asta, dacă circuitul nu are pierderi, atunci oscilaţiile vor fi menţinute nedefinit fărănecesitatea unei noi alimentări ulterioare).ACEASTA ESTE O “MOMEALĂ” PENTRU A ATRAGE SARCINILE DIN MEDIUL AMBIANT.Doar o mică cantitate de energie este necesară pentru a crea o asemenea “momeală”...Apoi, se mută “momeala” la un capăt al circuitului, la capătul care este sursa sarcinilor electrice (Pământul).Separarea între “momeală” şi sarcinile electrice este aşa de mică acum, încât apare întreruperea. Capacitateaparazită inerentă a circuitului va fi încărcată instantaneu, creând o diferenţă de potenţial la capetele opuse alecircuitului, care va crea oscilaţii parazite. Energia conţinută în aceste oscilaţii, este câştigul energetic pe caredorim să-l capturăm şi să-l utilizăm. Această energie alimentează sarcina. Acest câmp electromagnetic foartefolositor conţinând oscilaţiile în exces orientate într-o direcţie care este perpendiculară la direcţia oscilaţiilorcâmpului “momelii”, şi datorită acestei diferenţe esenţiale, oscilaţiile de ieşire nu le distrug. Acest factor vitaleste cauzat de construcţia bobinei amplificatoare Tesla (două înfăşurări opuse). Oscilaţiile parazite suntatenuate gradual, transferând întreaga lor energie sarcinii.Acest proces de câştig energetic este repetat, descărcare după descărcare. Cu cât mai des apar descărcările, cuatat va fi mai mare puterea de ieşire. Aşa este, cu cât este mai mare frecvenţa descărcărilor (cauzate de otensiune mai mare pe eclator), cu atât este mai mare puterea de ieşire şi eficienţa procesului. Aproape că numai este deloc necesară energia “momelii”.2. În al doilea caz, trebuie să încărcăm condensatorul la un nivel energetic mai mare decât cel al sursei dealimentare. La prima vedere aceasta pare imposibil, dar problema se rezolva relativ uşorSistemul de alimentare este ecranat, sau “orbit”, utilizând terminologia lui Tesla, aşa încât acesta să nu “vadă”faptul că condensatorul este încărcat. Pentru a realize aceasta, un capăt al condensatorului este conectat laPământ iar celălalt capăt la bobina de înalt voltaj, celălalt capăt al acesteia fiind lăsat liber. După conectarea laacest nivel energetic înalt al bobinei, electronii din Pământ pot încărca condensatorul la un nivel foarte ridicat.În acest caz, sistemul de alimentare nu “vede” că condensatorul este deja încărcat. Fiecare impuls este tratat cafiind primul generat vreodată. Astfel, condensatorul poate atinge un nivel energetic mai mare decat al sursei dealimentare.După acumularea energiei, aceasta este decărcată pe sarcină prin eclator. Apoi, procesul se repetă din nouindefinit...ACEST PROCES NU NECESITĂ ELIMINAREA CEM INVERS3. Ar trebui menţionat că, opţiunile 1 şi 2 de mai sus pot fi combinate.
 40. 40. 5 - 38Energie Gratuită Vladimir UtkinTradus de SaDAng 1 decembrie 2011SECRETUL 2INDUCTANŢA COMUTABILĂInductanţa este compusă din două bobine care sunt poziţionate una în apropierea celeilalte. Conexiunileacestora sunt afişate frontal.CONSTRUCŢIE: Când se construieşte acest aranjament, există multe opţiuni diferite,datorită diferitelor tipuri de miezuri care pot fi utilizate pentru aceste bobine:1. Aer2. Bară feromagnetică3. Toroid feromagnetic4. E+I feromagneticPROPRIETĂŢI: (testate de multe ori cu o varietate de miezuri)Valoarea inductanţei totale Ls nu se schimbă dacă se scurtează una din inductanţele L1 sau L2(Aceasta a fost testată pentru prima dată de Tesla, cu mult timp în urmă, în secolul 19).TEHNICA DE APLICARE:Aceasă metoda de generare a energiei este bazată pe un proces asimetric:1. Se alimentează inductanţa totală Ls cu un curent I2. Apoi se scurtcircuitează una din inductanţe (să zicem L1)3. Se extrage energia din inductanţa L2 într-un condensator4. După golirea inductanţei L2, se anulează scurtcircuitul de pe inductanţa L1, se scurtcircuiteazăinductanţa L2, apoi se extrage energia din inductanţa L1 într-un condensatorÎntrebare: Este posibil, utilizând această metodă, să obţinem de două ori cantitatea de energie datorităasimetriei acestui proces, şi dacă nu, atunci ce este greşit?Răspuns: Trebuie să pornim la construcţia de bobine şi să facem teste.
 41. 41. 5 - 39Energie Gratuită Vladimir UtkinTradus de SaDAng 1 decembrie 2011EXEMPLE DE BOBINE CONSTRUITE DEJAO bobină a fost realizată pe un miez feromagnetic (mărimea nu contează) a cărui permeabilitate era de 2500(oricum nu contează) şi care provenea de la un transformator de reţea. Fiecare jumătate de bobină, are 200 despire (nu este important numarul acestora), cu diametrul de 0,33mm (neimportant deasemenea). Inductanţatotală Ls este de aproximativ 2mH (neimportant).O bobină a fost realizată pe un miez feromagnetic toroidal cu permeabilitatea de 1000 (neimportantă). Fiecarejumătate de bobină are 200 de spire (neimportant), sârmă cu diametrul de 0,33mm (neimportant). Inductanţatotală Ls este de aproximativ 4mH (neimportantă).Un transformator cu miez de fier, utilizat la alimentatoare de 50-60Hz (mărimea nu este importantă), a fostbobinat cu câte o bobină pe fiecare braţ al acestuia. Inductanţa totală Ls este de aproximativ 100mH(neimportantă).OBECTIVELE ACESTOR TESTEDe a confirma proprietăţile bobinelor, şi apoi de a face măsurătorile inductanţei totale Ls, cu si fărăscurtcircuitarea bobinei L2, iar apoi compararea rezultatelor obţinuteComentariu: Toate aceste teste este suficient să fie făcute doar cu bobina toroidală, deoarece celelaltebobine au afişat aceleaşi proprietăţi. Poţi repeta aceste teste şi confirma aceasta pentru tine însuţi.
 42. 42. 5 - 40Energie Gratuită Vladimir UtkinTradus de SaDAng 1 decembrie 2011OPŢIUNEA 1Aceste simple măsurători de inductanţe pot fi efectuate cu ajutorul unui simplu aparat de măsura RLC, ca celdin imaginea de mai jos:Măsurătorile efectuate:Inductanţa totală a bobinei Ls a fost măsurată fără scurtcircuitarea bobinelor, iar valoarea notată. Apoi a fostscurtcircuitată bobina L2, măsurată din nou inductanţa totală Ls şi notată. Apoi, au fost comparate valorilecelor două măsurători.Rezultatul: Inductanţa Ls a rămas neschimbată (cu o toleranţă de aproximativ 1%).OPŢIUNEA 2A fost utilizat un aranjament special, compus dintr-un osciloscop analogic, un voltmetru digital şi un generatorde semnal, pentru a măsura tensiunea pe inductanţa Ls, iniţial fără ca L2 să fie scurtcircuitată, iar apoi cu L2scurtcircuitată.După efectuarea măsurătorilor, toate rezultatele au fost comparate.
 43. 43. 5 - 41Energie Gratuită Vladimir UtkinTradus de SaDAng 1 decembrie 2011Schema de conexiuni:Ordinea efectuării măsurătorilor:Tensiunea pe rezistenţă a fost măsurată utilizând osciloscopul, iar tensiunea pe bobină a fost măsuratăutilizând voltmetrul. Citirile au fost luate înainte şi după scurtcircuitarea bobinei L2.Rezultatul: Tensiunea a rămas neschimbată (cu o toleranţă de 1%).Măsurători suplimentareÎnainte ca aceste măsurători să fie făcute, a fost măsurată tensiunea pe L1 şi L2. Tensiunea pe fiecare din celedouă jumătăţi a fost jumătate din tensiunea pe bobina Ls.Comentariu: Frecvenţa de aproximativ 10KHz a fost aleasă deoarece bobina nu are rezonanţe parazite laaceastă frecvenţă, sau la frecvenţe mai joase. Toate măsurătorile au fost repetate utilizând o bobină cu miezferomagnetic de forma E. Toate rezultatele au fost identice.
 44. 44. 5 - 42Energie Gratuită Vladimir UtkinTradus de SaDAng 1 decembrie 2011OPŢIUNEA 3Reîncărcarea condensatoruluiObiectivul acestui test a fost să măsurăm tensiunea pe condensator, înainte şi după ce acesta a fost reîncărcatde la sursa de alimentare şi de la bobina, comutarea făcându-se prin intermediul unui comutator.Condiţiile experimentului: În condensator este încărcat de la o baterie, apoi este conectat la bobinăprintr-o diodă (inclusă pentru protecţie împotriva oscilaţiilor). La momentul apariţiei reacţiei inverse(feedback-ului), jumîtate din bobină este scurtcircuitată de a doau diodă (datorită polarităţii acesteia), în timpce inductanţa trebuie să rămână neschimbată. Dacă după reîncărcarea condensatorului, tensiunea pecondensator are aceiaşi valoare (dar polaritate inversă), atunci generarea va avea loc (deoarece jumătate dinenergie rămâne în jumătatea scurtcircuitată a bobinei).În teorie, pentru o bobină clasică cu două înfăşurări, aceasta este imposibil.Rezultatul :Rezultatul obţinut confirmă predicţia – energia rămasă este mai mare decât cea furnizatăde condensator bobinei (cu o toleranţă de 20%).Componentele folosite la test: Condensator de 47 nF, inductanţa Ls este de aproximativ 2mH, diodeShotky BAT42, tensiune utilizată: 12V.
 45. 45. 5 - 43Energie Gratuită Vladimir UtkinTradus de SaDAng 1 decembrie 2011REZULTATELE VERIFICĂRII PENTRU OPŢIUNEA 3Pentru verificarea acestor rezultate şi pentru a îmbunătăţi precizia, toate măsurătorile au fost repetate utilizândcomponente alternative.Componentele folosite la test: Condensator 1,5 nF; inductanţa Ls 1,6 mH, diode cu germaniu (ruseşti)D311, tensiunea de încărcare: 5V.Rezultatul: Confirmarea măsurătorilor anterioare sunt arătate mai jos:(a) (b)Toleranţa reîncărcării a fost îmbunătăţită cu 10%. De asemenea, o măsurătoare de verificare a fost făcută fărăcea de a doua diodă. Rezultatul a fost în esenţă la fel cu cel al măsurătorii făcut utilizând dioda descurtcircuitare. Cei 10% lipsă din tensiune poate fi explicată ca şi pierdere datorită capacităţii distribuite ainductanţei şi rezistenţei acesteia.CONTINUAREA TESTULUIDioda de scurtcircuitare a fost inversată iar testul realizat din nou:Rezultatul: Separecăîncărcareaestelafel…
 46. 46. 5 - 44Energie Gratuită Vladimir UtkinTradus de SaDAng 1 decembrie 2011Testul următorUn osciloscop a fost conectat la bobină în loc de condensator, pentru a evita influenţa primei diode, aşa încâtoscilaţiile afişate au fost bazate pe inductanţa capacităţii distribuiteRezultatul: Acurateţea reîncărcării condensatorului a fost îmbunătăţită cu 5% (datorită eliminăriiinfluenţei primei diode). După ce condensatorul principal a fost scos din circuit (de către diodă), se pot vedeaoscilaţiile cauzate de capacitatea distribuită a celor două înfăşurări. Bazat pe frecvenţa oscilaţiilor care a fostde 4 la 5 ori mai mare decât cele de pe condensatorul principal, se poate estima capacitatea distribuită ca fiindde 16 la 25 de ori mai mică decât cea de pe condensatorul principal....următorul testTestarea circuitului oscilant scurtcircuitat, cu cele două cazuri combinate (şi fără prima diodă):
 47. 47. 5 - 45Energie Gratuită Vladimir UtkinTradus de SaDAng 1 decembrie 2011Rezultatul: Forma de undă nu este distrusă (circuitul oscilant), dar este mult limitată. Aceasta se poateexplica prin considerarea momentului când amândouă diodele conduc, şi astfel, scurtcircuitează circuitul.Suplimentar, tensiunea pe dioda de jos este afişată (scala timp este întinsă). Tensiunea negativă este aproape lamaxim....următorul testÎncărcarea condensatorului prin scurtcircuitarea curentului în modul oscilare.Condiţii: Se adaugă un condensator de încărcare de 47nF.Rezultat: Condensatorul se încarcă fără a scurtcircuita circuitul. Tensiunea finală pe acesta este de 0,8V, iarcreşterea şi scăderea tensiunii depinde de valuarea condensatorului.REZULTATELE GENERALE A TESTELOR (OPŢIUNILE 1, 2 şi 3)Simetria interacţiunii în sistemele cu reacţie inversă (feedback) în câmp electromagnetic (cum este cel alinductanţelor comutate) pare să fie violată, şi aceasta implică ca acest aranjament să fie utilizat pentrugenerarea energiei.Comentariu: Sarcina trebuie aleasă corect, pentru a obţine puterea maximă la ieşire. O sarcină foartemică sau foarte mare, va atenua aproape total energia de ieţire pe sarcină.
 48. 48. 5 - 46Energie Gratuită Vladimir UtkinTradus de SaDAng 1 decembrie 2011ILUSTRAŢIE PENTRU INDUCTANŢA COMUTABILĂExplicaţie:Circuitul are două tipuri de curenţi: curentul principal şi curentul de scurtcircuit.Curentul principal şi cel de scurtcircuit circulă prin acelaşi condensator de ieşire într-o direcţie, dacăcondensatorul de ieşire este descărcat.Nu există curent de scurtcircuit, dacă condensatorul de ieşire este încărcat.
 49. 49. 5 - 47Energie Gratuită Vladimir UtkinTradus de SaDAng 1 decembrie 2011OPŢIUNI MODERNE?În inductanţe comutabileVersiunea 1O bobină are o inductanţă mai mare atunci când părţi ale acesteiasunt scurtcircuitate:Explicaţie: Secţiunea centrală a bobinei şi cele două secţiuni terminale au înfăşurărilebobinate în sensuri opuse.Comentariu: Bobina afişată în imaginea de mai sus are inductanţa de două ori maimare când secţiunile terminale ale acesteia sunt scurtcircuitate (măsurători făcute cuaparatul de măsură chinezesc):Versiunea 2a lui Don SmithDar aceasta seamănă cu rezonanţa într-un transformator asimetric ?????Versiunea 3a lui Tariel KapanadzeFără descriere …???Citiţi în continuare pentru mai multe detalii….Bobină Reală
 50. 50. 5 - 48Energie Gratuită Vladimir UtkinTradus de SaDAng 1 decembrie 2011BAZA INDUCTANŢELOR COMUTABILE(Patentul lui Tesla)
 51. 51. 5 - 49Energie Gratuită Vladimir UtkinTradus de SaDAng 1 decembrie 2011SECRETUL 3TRANSFORMATORUL ASIMETRICCu buclă de reacţie inversă magnetică (evoluţia secretului 2)LEGEA LUI LENZ ESTE VIOLATĂ ÎNTR-UN TRANSFORMATOR ASIMETRIC(Prin urmare, nu este posibil să fie folosit ca un transformator clasic)Un transformator asimetric poate avea două înfăşurări: L2 şi Ls. Înfăşurarea L2 este bobinată pe o latură ameizului toroidal, în timp ce înfăşurarea Ls este bobinată în aşa fel încât aceasta să includă atât toroidul cât şiinfăşurarea L2, aşa cum este arătat aici:Opţional, acest aranjament poate fi implementat cu o largă diversitate de miezuri de transformatoare:O opţiune o reprezintă utilizarea aranjamentului de mai sus (inductanţă comutată) şi adăugarea unei infăşurărisuplimentare:Acum deoarece inţelegi principiile operaţionale ale acestui sistem, poţi utiliza orice configuraţie doreşti. Deexemplu:
 52. 52. 5 - 50Energie Gratuită Vladimir UtkinTradus de SaDAng 1 decembrie 2011ILUSTRAŢII PENTRU UN TRANSFORMATORECHIVALENTUL MECANIC A UNUI TRANSFORMATOR ASIMETRICAceste exemplu arată un transformator clasic, bobinat pe un miez tip E, plus un magnet extern pentruexcitaţie:Orientarea magneţilor poate fi diferităOrientarea magneţilor poate fi diferităCu alte cuvinte: L2 este încă utilizat, dar în locul inductanţei Ls este folosit un magnet.Rezultat:1. Tensiunea care apare pe bobina L2 depinde de numărul de spire ale acesteia, dar curentul de scurtcircuitprin L2 nu depinde de numărul de spire ale bobinei L2.2. Trebuie aleasă sarcina conectată la L2, pentru a obţine la ieşire puterea maximă. O sarcină mică, sau unafoarte mare, va reduce aproape de zero pueterea de ieşire.
 53. 53. 5 - 51Energie Gratuită Vladimir UtkinTradus de SaDAng 1 decembrie 2011REZONANŢA ÎNTR-UN TRANSFORMATOR ASIMETRICPrima bobină este folosită ca şi transmiţător al energiei, iar a doua bobină ca şi receptor al energiei.Este asemănător transmisiei radio, unde receptorul este localizat departe de emiţător, şi nu are nici o reacţieinversă (feedback). Prima bobină lucrează în rezonanţă paralelă, iar cea de a doua în rezonanţă serie (deşiambele scheme sunt asemănătoare).CONSECINŢĂ: Poţi obţine o tensiune mult mai mare pe L2 decât pe Ls
 54. 54. 5 - 52Energie Gratuită Vladimir UtkinTradus de SaDAng 1 decembrie 2011Un experiment:Condiţii:Frecvenţa de rezonanţă este aproximativ 10KHz. Inductanţa totală Ls este 2,2mH, inductanţa L2 (identică cuL1) este de 100mH, raportul Ls:L2 este de 1:45 cu miez tip E, cu permeabilitate de 2500.Rezultat:La frecvenţa de rezonanţă, poate apărea o tensiune care este de 50 de ori mai mare pe oricare secţiune (L1sau L2) faţă de cea de pe inductanţa totală Ls, iar fluctuaţia de tensiune pe R nu este mai mare de 15%.Schimbarea de fază a tensiunii este de aproximativ 90 de grade intre Ls şi L2.(Amplitudinile au fost egalizate)Mai departeO bobină suplimentară Ld a fost bobinată peste secţiunea L2, raportul numărului de spire este de 50:1 (faţă deL2), iar rezistenţa de sarcină RL= 100 ohmi a fost conectată la ea.RezultatSchimbările în consumul de curent (estimat prin măsurarea tensiunii de pe rezistenţa R) nu sunt mai mari de15%.
 55. 55. 5 - 53Energie Gratuită Vladimir UtkinTradus de SaDAng 1 decembrie 2011OPŢIUNI MODERNE ÎN UTILIZAREA UNUITRANSFORMATOR ASIMETRICde Don SmithSchema arată ca aceasta:Comentariu: Între descărcări, L2 are tensiune între terminalele acesteia. Dacă RL este conectată direct laL2 atunci nu va exista nici un curent de ieşire fără rezonanţă, şi nici un curent de ieşire fără descărcare.MULT MAI PRECIS:Comentariu: L2 nu are tensiune între terminalele acesteia (fără o descărcare). Aici este vorba despremetoda eliminării CEM invers, inventată de Nicola Tesla.MULT MAI UTIL:Comentariu: L2 nu are tensiune între terminalele acesteia (fără o descărcare).
 56. 56. 5 - 54Energie Gratuită Vladimir UtkinTradus de SaDAng 1 decembrie 2011SECRETUL 3.1TRANSFORMATORUL ASIMETRIC BAZAT PEBOBINA SCURTCIRCUITATĂINTRODUCERERemarcă: Distribuţia tensiunii pe bobina scurtată depinde de poziţia infăşurării de excitaţie.DESCRIERE
 57. 57. 5 - 55Energie Gratuită Vladimir UtkinTradus de SaDAng 1 decembrie 2011CONSTRUCŢIA TRANSFORMATORULUI ASIMETRICbazată pe bobina scurtcircuitatăCAZUL 1: Înfăşurările scurtcircuitate sunt bobinate într-o singură direcţie:Rezultat: Ieşirea nu influenţează în nici un fel intrarea.Explicaţie: Semnalul de la înfăşurarea de ieşire generează o diferenţă de potenţial zero pe înfăşurarea deintrare.Comentariu: Poziţia înfăşurărilor trebuie reglată pentru a putea obţine cele mai bune rezultate.CAZUL 2: Înfăşurările scurtcircuitate sunt bobinate în sensuri opuse, dinspre margine către centru, şi doaruna din cele două infăşurări este scurtcircuitată:Rezultat: Ieşirea nu are nici o influenţă asupra înfăşurării de intrareExplicaţie: Semnalul de la înfăşurarea de ieşire generează o diferenţă de potenţial zero pe înfăşurarea deintrare.Comentariu: Poziţia infăşurării de intrare trebuie reglată pentru a obţine cele mai bune rezultate.Comentariu: Poziţia înfăşurărilor depinde de permeabilitatea mezului. O permeabilitate mai mare,înseamnă o repartizare a infăşurărilor asemănătoare cu cea iniţială.Cea Mai Bună Poziţie: Pentru a găsi cea mai bună poziţie a înfăşurării, se conectează generatorul desemnal la ieşire, iar apoi se reglează poziţia înfăşurării, până când se obţine zero pe terminalele de intrare (cuosciloscopul sau voltmetrul). Alternativ, cu voltmetrul conectat la terminalele înfăşurării de intrare, sereglează poziţia acesteia până când nu mai apar schimbări în valoarea citită, atunci când se scurtcircuiteazăterminalele înfăşurării de ieşire.
 58. 58. 5 - 56Energie Gratuită Vladimir UtkinTradus de SaDAng 1 decembrie 2011APLICAŢII MODERNE PENTRU BOBINE SCURTCIRCUITATEde Don SmithCAZUL 1CAZUL 2Comentariu: Poziţia bobinelor trebuie să fie reglată până când ieşirea nu mai are nici o influenţă asupraintrării.REŢINEŢI: Nimic din energia (de intrare) folosită pentru excitaţia mediului ambiant nu ar trebui să apară pesarcină.
 59. 59. 5 - 57Energie Gratuită Vladimir UtkinTradus de SaDAng 1 decembrie 2011UN EXEMPLU A CAZULUI 2a lui Don SmithComentariu: Înfăşurarea de ieşire poate fi reglată să rezoneze cu înfăşurarea de intrare, dar aceasta nu esteimportant pentru înţelegerea principiului. Excitaţia cu doar o singura descărcare este posibilă (nu înrezonanţă), însă frecvenţa descărcărilor influenţează direct puterea de ieşire.
 60. 60. 5 - 58Energie Gratuită Vladimir UtkinTradus de SaDAng 1 decembrie 2011UN EXEMPLU ACAZULUI1a lui Tariel KapanadzeComentariu: Poziţia înfăşurărilor trebuie reglată pentru a obţine cele mai bune rezultate.
 61. 61. 5 - 59Energie Gratuită Vladimir UtkinTradus de SaDAng 1 decembrie 2011UN EXEMPLU A CAZULUI 2a lui Steven MarkTPUComentariu: Poziţia înfăşurărilor trebuie reglată cu atenţie, pentru a nu apărea reacţia inversă (feedback)între ieşire şi intrare. Pentru a înţelege aceasta mai bine, citiţi secţiunea dedicată inductanţelor comutabile.Explicaţie:UN EXEMPLU A CAZULUI 2a lui Tariel KapanadzeDispozitiv Mecanic
 62. 62. 5 - 60Energie Gratuită Vladimir UtkinTradus de SaDAng 1 decembrie 2011BAZA UNITĂŢII TOROIDALE DE PUTERE (TPU)A LUI STEVEN MARK(Tesla Patent)REŢINETI: Poziţia înfăşurărilor trebuie reglată. Cea mai uşoara metodăde a realiza asta, este prin adăugarea sau eliminarea spirelor la finalulînfăşurării de intrare.
 63. 63. 5 - 61Energie Gratuită Vladimir UtkinTradus de SaDAng 1 decembrie 2011UTILIZAREA MODERNĂ A ÎNFĂŞURĂRILOR SCURTCIRCUITATEde Cherepanov Valera (‘SR193’ în forumurile ruseşti)Comentariu: Acest aranjament nu are efect supraunitar, dar poate fi folosit pentru eliminarea CEM invers,în modul rezonanţă (excitaţie prin descărcare), pentru a obţine un efect de laser (efecte însumate foarteinteresante).Comentariu: Acesta este motivul pentru scurtcircuitarea unei jumătăţi de bobină în imaginea de deasupra.Don SmithComentariu: Tesla a zis: “Raportul optim între înfăşurarea principală şi cea secundară este de 3/4L şi L/4”.Este acest raport utilizat aici?
 64. 64. 5 - 62Energie Gratuită Vladimir UtkinTradus de SaDAng 1 decembrie 2011TRANSFORMATORUL ASIMETRIC(BAZAT PE O ÎNFĂŞURARE SCURTCIRCUITATĂ)COMBINAT CU UN TRANSFORMATOR COBORÂTOR?a lui Don SmithDISPOZITIV MECANIC ANALOG TRANSFORMATORULUI ASIMETRIC.CAZUL 2a lui Don SmithSchema:REŢINEŢI: Orice transformator asimetric trebuie reglat.Comentariu: Don Smith a plasat magneţi în interiorul bobinelor, dar aceasta nu este important pentruînţelegerea procesului.
 65. 65. 5 - 63Energie Gratuită Vladimir UtkinTradus de SaDAng 1 decembrie 2011CÂTEVA REMARCI DESPRE CONEXIUNEA ASIMETRICĂ(Remarci utile)Câteva spire au fost adăugate unei jumătăţi de bobină, iar alte câteva spire au fost eliminate din cealaltăjumătate. Un câmp magnetic suplimentar H3 a fost creat, cu ajutorul inductanţei LD.Rezultat: O mare parte a inductanţei totale, acţionează ca o bobină, iar o mică parte acţionează ca uncondensator. Acesta este un fapt bine cunoscut (citiţi cărţile). Tensiunea totală pe bobină este mai micădecât pe jumătăţile acesteia.Galben – Tensiunea pe toată bobinaRoşu – Tensiunea pe secţiunea mai mare a bobineiRezultat: Tensiunea pe jumătăţi este de 4 ori mai maredecât cea de pe bobina întreagă.Măsurătorile au fost făcute în domeniul de frecvenţecuprinse între 10KHz şi 100KHz.Aici este rezultatul unui condensator care se descarcă pe această bobină:
 66. 66. 5 - 64Energie Gratuită Vladimir UtkinTradus de SaDAng 1 decembrie 2011SECRETUL 4AMPLIFICAREA CURENTULUIDacă prin mai multe transformatoare asimetrice trece un flux comun, acestea insumate nu vor avea nici oinfluenţă asupra acestui flux, la fel cum nici unul din ele nu va avea vre-o influenţă asupra fluxului. Dacăînfăşurările secundare L2 a transformatoarelor sunt conectate în paralel, aceasta produce o amplificare încurent.CA REZULTAT:Avem un transformator asimetric aranjat în stivă:Pentru a obţine un câmp uniform în interiorul înfăşurării LS, aceasta poate fi suplimentată cu spiresuplimentare la sfârşitul acesteia.
 67. 67. 5 - 65Energie Gratuită Vladimir UtkinTradus de SaDAng 1 decembrie 2011EXEMPLE DE BOBINE CARE AU FOST REALIZATEBobinele sunt construite din 5 secţiuni, făcute din miez de ferită tip E cu o permeabilitate de 2500, şi bobinateutilizând fir cu izolaţie de plastic. Sectiunea centrală L2 are 25 de spire, iar secţiunile de capete au 36 de spire(pentru a egaliza tensiunea pe ele). Toate secţiunile sunt conectate în paralel. Bobina LS are spirele deuniformizare a câmpului la capetele acesteia, a fost utilizat un bobinaj monostrat, numărul de spire depinde dediametrul sârmei utilizate.Amplificarea de curent pentru aceste bobine speciale este de 400%.Schimbând LS inductanţa este 3% (dacă L2 este scurtcircuitată)
 68. 68. 5 - 66Energie Gratuită Vladimir UtkinTradus de SaDAng 1 decembrie 2011SECRETUL 5Sursa de putere folosită de Nicola Tesla în maşina “Săgeata Roşie” esteREZONANŢA FEROMAGNETICĂComentariu: Pentru a înţelege reacţia inversă electromagnetică, trebuie să consideri această acţiune cafiind ca cea a domeniilor magnetice, care au un comportament de grup, sau alternativ, mişcare de rotaţie (caun şir de piese de domino, care cad unele peste altele, fiecare fiind detronată de urmatoarea prin lovire).BAZA REZONANŢEI FEROMAGNETICECând un material feromagnetic este plasat într-un câmp magnetic, acesta poate absorbi radiaţiaelectromagnetică externă într-o direcţie perpendiculară la direcţia câmpului magnetic, care va cauza rezonanţaelectromagnetică la frecvenţa corectă.Acesta este un transformator amplificator inventat de Tesla.
 69. 69. 5 - 67Energie Gratuită Vladimir UtkinTradus de SaDAng 1 decembrie 2011Întrebare: Care este rolul miezului feromagentic în dispozitivele de Energie Gratuită?Răspuns: Acesta poate schimba magnetizarea materialului de-a lungul direcţiei liniilor de câmp magnetic,fără a fi nevoie de o forţă puternică externă.Întrebare: Este adevărat că frecvenţele rezonante pentru feromagnetism sunt în domeniul zecilor deGigaherţi?Răspuns: Da, este adevărat, şi frecvenţa rezonanţei feromagnetice depinde de câmpul magneticextern (câmp mare = frecvenţă mare). Dar cu feromagnetismul este posibil să se obţină rezonanţăfără aplicarea nici unui câmp magnetic extern, aceasta este aşa numita “rezonanţă feromagneticănaturală”. În acest caz, câmpul magnetic este definit de magnetismul local al miezului. Aici,absorbirea frecvenţelor apare într-o bandă largă, datorită variaţiilor largi posibile în condiţiile demagnetizare, şi astfel trebuie să se utilizeze o bandă largă de frecvenţe pentru a obţine rezonanţaUN POSIBIL PROCES PENTRU A OBŢINE ENERGIE GRATUITĂ1. Supunerea unui feromagnet la un impuls electromagnetic scurt, chiar şi fără un câmp magnetic extern,cauzează apariţia mişcării de rotaţie (domeniile vor avea comportament de grup, şi astfel feromagnetul poateuşor fi magnetizat).2. Magnetizarea unui feromagnet poate fi realizată prin intermediul unui câmp magnetic extern.3. Achiziţia energiei poate fi ca şi rezultat al unei puternice magnetizări cauzate de un câmp extern magneticsau mai puţin puternic.Comentariu: Trebuie să utiliza-ţi sincronizarea pentru procesele de iradiere şi magnetizare a miezului.Comentariu Util: Un ecran feromagnetic nu va distruge inductanţa nici unei bobine plasate în interiorulacestuia, considerând că terminalele bobinei sunt poziţionate la acelaşi capăt al bobinei.Dar, această bobină poate magnetiza ecranul feromagnetic.
 70. 70. 5 - 68Energie Gratuită Vladimir UtkinTradus de SaDAng 1 decembrie 2011SECRETUL 5 CONTINUARE …DOUĂ BOBINE PERPENDICULARE PE UN AX COMUN(Unde staţionare, unde de rotaţie, efectul de domino, efectul de laser, rezonator deschis, etc...)Explicaţie: Undele staţionare pot fi excitate nu doar în magnetul “potcoavă de cal” a lui Tesla, dar deasemenea în transformatorul feromagnetic al lui Tesla (excitat de descărcări...)Comentariu: Excitaţia poate fi aranjată în diferite moduri, prin conectarea bobinelor. Frecvenţa oscilaţiilorîntr-o bobină depine de numărul de spire ale acesteia (o mare variaţie este posibilă datorită acestui factor).BOBINE ACTUALE
 71. 71. 5 - 69Energie Gratuită Vladimir UtkinTradus de SaDAng 1 decembrie 2011Comentariu: Poziţia bobinelor pe miez depinde de materialul feromagnetic utilizat, şi de mărimea acestuimiez. Aranjamentul optim trebuie să fie determinat prin experimentare.Un transformator poate avea două perechi de infăşurări: de excitaţie (tubulare), rezonantă saude sarcină (în interior) – vedeţi desenele lui TeslaVERSIUNEA TOROIDALĂ A UNUI TRANSFORMATOR ASIMETRIC STIVUITO înfăşurare L2 este plasată pe inelul central, între scurtcircuitele miezului, iar infăşurarea LS (ne-desenatăaici) este bobinată imprejurul celor trei inele, acoperind întregul toroid – această înfăşurare este una toroidalănormală.Numarul scurtcircuitelor depinde de propriile cerinţe şi influenţează amplificare în curent.VA CONTINUA …CONCLUZII1. Legea de Consevare a Energiei este rezultatul (nu motivul) interacţiunii simetrice.2. Cea mai simplă cale de a distruge interacţiunea simetrică este prin utilizarea reacţiei inverse(feedback) a CEM.3. Toate sistemele asimetrice sunt înafara ariei acoperite de Legea de Conservare a Energiei.LEGEA DE CONSERVARE A ENERGIEI NU POATE FI VIOLATĂ(Domeniul acoperit de această lege este doar cel al interacţiunilor simetrice)În acest document nu sunt conţinute secrete Private sau de Stat.În acest document nu există scheme gata de utilizat, toate schemele sunt furnizate doar ca ajutor înînţelegerea principiilor invocate.Nota traducătorului: Pentru o mai buna inţelegere şi aprofundare a informaţiilor expuse în acest articol, amcompletat documentul orginal cu următoarele materiale:1 - 1886 - US336961 - Nikola Tesla - Regulator for Dynamo-Electric Machines - pag. 702 - 1888 - US381970 - Nikola Tesla - System of Electrical Distribution - pag. 743 - 1894 - US512340 - Nikola Tesla - Coil for Elecetromagnets - pag. 794 - 1894 - Thomas Commerford Martin - Inventions, Researches and Writings of Nikola Tesla - pag. 825 - 1900 - US645576 - Nikola Tesla - System of Transmission of Electrical Energy - pag. 926 - 1900 - The century Magazine – Nikola Tesla - The Problem of Increasing Human Energy - pag. 997 - 1919 – The Electrical Experimenter - Nikola Tesla - The True Wireless - pag. 136
 72. 72. CHAPTER XLI.IMPROVEMENT IN "UNIPOLAR" GENERATORS.ANOTHER interesting class of apparatus to which Mr. Tesla hasdirected his attention, is that of "unipolar"generators, in which adisc or a cylindrical conductor is mounted between magneticpoles adapted to produce an approximately uniform field. Inthe disc armature machines the currents induced in the rotatingconductor flow from the centre to the periphery, or conversely,according to the direction of rotation or the lines of force as de-termined by the signs of the magnetic poles, and these currentsare taken off usually by connections or brushes applied to thedisc at points on itsperiphery and near its centre. In the caseof the cylindrical armature machine, the currents developed inthe cylinder are taken off .by brushes applied to the sides of thecylinder at its ends.In order to develop economically an electromotive force avail-able for practicable purposes, it isnecessary either to rotate theconductor at a very high rate of speed or to use a disc of largediameter or a cylinder of great length ;but in either case it be-comes difficult to secure and maintain a good electrical connectionbetween the collecting brushes and the conductor, owing to thehigh peripheral speed.It has been proposed to couple two or more discs together inseries, with the object of obtaining a higher electro-motive force ;but with the connections heretofore used and using other condi-tions of speed and dimension of disc necessary to securing goodpracticable results, this difficulty is still felt to be a seriousobstacle to the use of this kind of generator. These objectionsMr. Tesla has sought to avoid by constructing a machine withtwo fields, each having a rotary conductor mounted between itspoles. The same principle is involved in the case of both formsof machine above described, but the description now given isconfined to the disc type, which Mr. Tesla is inclined to favor forthat machine. The discs are formed with flanges, after tho
 73. 73. 466 INVENTIONS OF NIKOLA TESLA.manner of pulleys, and are connected together by flexible con-ducting bands or belts.The machine is built in such manner that the direction ofmagnetism or order of the poles in one tield of force is oppositeto that in the other, so that rotation of the discs in the same di-rection develops a current in one from centre to circumferenceand in the other from circumference to centre. Contacts appliedtherefore to the shafts upon which the discs are mounted formthe terminals of a circuit the electro-motive force in which is thesum of the electro-motive forces of the two dises.It will be obvious that if the direction of magnetism in bothFro. 290. FIG. 291.fields be the same, the same result as above will be obtained bydriving the discs in opposite directions and crossing the connect-ing belts. In this way the difficulty of securing and maintaininggood contact with the peripheries of the discs is avoided and acheap and durable machine made which is useful for many pur-poses such as for an exciter for alternating current generators,for a motor, and for any other purpose for which dynamo ma-chines are used.Fig. 290 is a side view, partly in section, of this machine.Fig. 291 is a vertical section of the same at right angles to theshafts.
 74. 74. UNIPOLAR GENERATORS. 467In order to form a frame with two fields of force, a support,A, is cast with two pole pieces u Bintegral with it. To this arejoined by bolts E a casting D, with two similar and correspondingpole pieces c c. The pole pieces B B are wound and connectedto produce a field of force of given polarity, and the polepieces c c are wound so as to produce a field of opposite po-larity. The driving shafts F G pass through the poles and arejournaled in insulating bearings in the casting A u, as shown.H K are the discs or generating conductors. They are com-posed of copper, brass, or iron and are keyed or secured to their re-spective shafts. They are provided with broad peripheral flangesj. It is of course obvious that the discs may be insulated from theirshafts, if so desired. A flexible metallic belt L ispassed over theflanges of the two discs, and, if desired, maybe used to drive oneof the discs. It is better, however, to use this belt merely as aconductor, and for this purpose sheet steel, copper, or other suit-able metal is used. Each shaft isprovided with a driving pulleyM, by which power is imparted from a driving shaft.N N are the terminals. For the sake of clearness they are shownas provided with springs p, that bear upon the ends of the shafts.This machine, if self-exciting, would have copper bands aroundits poles ;or conductors of any kind such as wires shown inthexlrawings may be used.It is thought appropriate by the compiler to append here somenotes on unipolar dynamos, written by Mr. Tesla, on a recent oc-casion.It is characteristic of fundamental discoveries, of great achieve-ments of intellect, that they retain an undiminished power uponthe imagination of the thinker. The memorable experiment ofFaraday with a disc rotating between the two poles of a magnet,which has borne such magnificent fruit, has long passed intoevery-day experience ; yet there are certain features about thisembryo of the present dynamos and motors which even to-dayappear to us striking, and are worthy of the most careful study.Consider, for instance, the case of a disc of iron or other metal1. Article by Mr. Tesla, contributed to The Electrical Engineer, N. Y.,Sept. 2, 1891.
 75. 75. 468 INVENTIONS OF NIKOLA TESLA.revolving between the two opposite poles of a magnet, and thepolar surfaces completely covering both sides of the disc, andassume the current to be taken off or conveyed to the same bycontacts uniformly from all points of the periphery of the disc.Take first the case of a motor. In all ordinary motors the opera-tion is dependent upon some shifting or change of the resultantof the magnetic attraction exerted upon the armature, this pro-cess being effected either by some mechanical contrivance on themotor or by the action of currents of the proper character. Wemay explain the operation of such a motor just as we can that ofa water-wheel. But in the above example of the disc surroundedcompletely by the polar surfaces, there is no shifting of the mag-netic action, no change whatever, as far as we know, and yetrotation ensues. Here, then, ordinary considerations do notapply ;we cannot even give a superficial explanation, as in ordi-nary motors, and the operation will be clear to us only when weshall have recognized the very nature of the forces concerned,and fathomed the mystery of the invisible connecting mechan-ism.Considered as a dynamo machine, the disc is an equally inter-esting object of study. In addition to itspeculiarity of givingcurrents of one direction without the employment of commutat-ing devices, such a machine differs from ordinary dynamos inthat there is no reaction between armature and field. The arma-ture current tends to set up a magnetization at right angles tothat of the field current, but since the current is taken off uni-formly from all points of the periphery, and since, to be exact,the external circuit may also be arranged perfectly symmetricalto the field magnet, no reaction can occur. This, however, istrue only as long as the magnets are weakly energized, for whenthe magnets are more or less saturated, both magnetizations atright angles seemingly interfere with each other.For the above reason alone it would appear that the output ofsuch a machine should, for the same weight, be much greaterthan that of any other machine in which the armature currenttends to demagnetize the field. The extraordinary output of theForbes unipolar dynamo and the experience of the writer con-firm this view.Again, the facility with which such a machine may be made toexcite itself is striking, but this may be due besides to the ab-sence of armature reaction to the perfect smoothness of the cur-rent and non-existence of self-induction.
 76. 76. UNIPOLAR GENERATORS. 469If the poles do not cover the disc completely on both sides,then, of course, unless the disc be properly subdivided, themachine will be very inefficient. Again, in this case there arepoints worthy of notice. If the disc be rotated and the fieldcurrent interrupted, the current through the armature will con-tinue to flow and the field magnets will lose their strength com-paratively slowly. The reason for this will at once appear whenwe consider the direction of the currents set up in the disc.Referring to the diagram Fig. 292, d represents the disc withthe sliding contacts B B on the shaft and periphery. N and srepresent the two poles of a magnet. If the pole N be above, asindicated in the diagram, the disc being supposed to be in theFio. 292.plane of the paper, and rotating in the direction of the arrow D,the current set up in the disc will flow from the centre to theperiphery, as indicated by the arrow A. Since the magnetic ac-tion is more or less confined to the space between the poles N s,the other portions of the disc may be considered inactive. Thecurrent set up will therefore not wholly pass through the externalcircuit F, but will close through the disc itself, and generally, ifthe disposition be in any way similar to the one illustrated, by farthe greater portion of the current generated will not appear ex-ternally, as the circuit F ispractically short-circuited by the inac-tive portions of the disc. The direction of the resulting currentsin the latter may be assumed to be as indicated by the dotted
 77. 77. 470 INVENTIONS OF NIKOLA TESLA.lines and arrows HI and n / and tlie direction of the energizingfield current being indicated by the arrows a b c d, an inspection ofthe figure shows that one of the two branches of the eddy current-,that is, A B m B, will tend to demagnetize the field, while theother branch, that is, A B n B, will have the opposite effect.Therefore, the branch A B m B, that is, the one which is approach-ing the field, will repel the lines of the same, while branch A Bn B, that is, the one leaving the field, will gather the lines offorce upon itself.In consequence of this there will be a constant tendency toreduce the current flow in the path A B m B, while on the otherhand no such opposition will exist in path A B n B, and the effectof the latter branch or path will be more or less preponderatingover that of the former. The joint effect of both the assumedbranch currents might be represented by that of one single cur-rent of the same direction as that energizing the field. In otherwords, the eddy currents circulating in the disc will energize thefield magnet. This is a result quite contrary to what we mightbe led to suppose at first, for we would naturally expect that theresulting effect of the armature currents would be such as tooppose the field current, as generally occurs when a primary andsecondary conductor are placed in inductive relations to eachother. But it must be remembered that this results from thepeculiar disposition in this case, namely, two paths being affordedto the current, and the latter selecting that path which offers theleast opposition to its flow. From this we see that the eddycurrents flowing in the disc partly energize the field, and for thisreason when the field current is interrupted the currents in thedisc will continue to flow, and the field magnet will lose itsstrength with comparative slowness and may even retain a cer-tain strength as long as the rotation of the disc is continued.The result will, of course, largely depend on the resistanceand geometrical dimensions of the path of the resulting eddycurrent and on the speed of rotation ;these elements, namely,determine the retardation of this current and its position relativeto the field. For a certain speed there would be a maximumenergizing action ;then at higher speeds, it would gradually falloff to zero and finally reverse, that is, the resultant eddy currenteffect would be to weaken the field. The reaction would bebest demonstrated experimentally by arranging the fields N s,N s, freely movable on an axis concentric with the shaft of the
 78. 78. UNIPOLAR GENERATORS. 471disc. If the latter were rotated as before in the direction of thearrow D, the field would be dragged in the same direction with atorque, which, up to a certain point, would go on increasing withthe speed of rotation, then fall off, and, passing through zero,finally become negative ;that is, the field would begin to rotatein opposite direction to the disc. In experiments with alternatecurrent motors in which the field was shifted by currents ofdiffering phase, this interesting result was observed. For verylow speeds of rotation of the field the motor would show atorque of 900 Ibs. or more, measured on a pulley 12 inchesin diameter. When the speed of rotation of the poles wasincreased, the torque would diminish, would finally go down tozero, become negative, and then the armature would begin torotate in opposite direction to the field.To return to the principal subject ;assume the conditions to besuch that the eddy currents generated by the rotation of the discstrengthen the field, and suppose the latter gradually removedwhile the disc is kept rotating at an increased rate. The current,once started, may then be sufficient to maintain itself and evenincrease in strength, and then we have the case of Sir WilliamThomsons "current accumulator." But from the above con-siderations it would seem that for the success of the experi-ment the employment of a disc not subdivided 1would be es-sential, for if there should be a radial subdivision, the eddy cur-rents could not form and the self-exciting action would cease. Ifsuch a radially subdivided disc were used it would be necessaryto connect the spokes by a conducting rim or in any propermanner so as to form a symmetrical system of closed circuits.The action of the eddy currents may be utilized to excite a ma-chine of any construction. For instance, in Figs. 293 and 294 anarrangement is shown by which a machine with a disc armaturemight be excited. Here a number of magnets, N s, N s, areplaced radially on each side of a metal disc D carrying on its rima set of insulated coils, c c. The magnets form two separatefields, an internal and an external one, the solid disc rotating in the1. Mr. Tesla here refers to an interesting article which appeared in July,1865, in the Phil. Magazine, by Sir W. Thomson, in which Sir William,speaking of his" uniform electric current accumulator," assumes that forself-excitation it is desirable to subdivide the disc into an infinite number of in-finitely thin spokes, in order to prevent diffusion of the current. Mr. Teslashows that diffusion is absolutely necessary for the excitation and that whenthe disc is subdivided no excitation can occur.
 79. 79. 472 INVENTIONS OF NIKOLA TESLA.field nearest the axis, and the coils in the field further from it.Assume the magnets slightly energized at the start ; they could bestrengthened by the action of the eddy currents in the solid discso as to afford a stronger field for the peripheral coils. Althoughthere is no doubt that under proper conditions a machine mightbe excited in this or a similar manner, there being sufficient ex-perimental evidence to warrant such an assertion, such a mode ofexcitation would be wasteful.But a unipolar dynamo or motor, such as shown in Fig. 292,may be excited in an efficient manner by simply properly subdi-viding the disc or cylinder in which the currents are set up, andit is practicable to do away with the field coils which are usuallyemployed. Such a plan is illustrated in Fig. 295. The disc orFIG. 293. FIG. 294.cylinder D is supposed to be arranged to rotate between the twopoles N and s of amagnet, which completely cover it on bothsides, the contours of the disc and poles being represented by thecircles d and d1respectively, the upper pole being omitted forthe sake of clearness. The cores of the magnet are supposed tobe hollow, the shaft c of the disc passing through them. If theunmarked pole be below, and the disc be rotated screw fashion,the current will be, as before, from the centre to the periphery,and may be taken off by suitable sliding contacts, B B, on theshaft and periphery respectively. In this arrangement the cur-rent flowing through the disc and external circuit will have noappreciable effect on the field magnet.But let us now suppose the disc to be subdivided spirally, as
 80. 80. UNIPOLAR GENERATORS. 478indicated by the full or dotted lines, Fig. 295. The difference ofpotential between a point on the shaft and a point on the peri-phery will remain unchanged, in sign as well as in amount. Theonly difference will be that the resistance of the disc will be aug-mented and that there will be a greater fall of potential from apoint on the shaft to a point on the periphery when the same cur-rent istraversing the external circuit. But since the current isforced to follow the lines of subdivision, we see that it will tendeither to energize or de-energize the field, and this will depend,other things being equal, upon the direction of the lines of sub-division. If the subdivision be as indicated by the full lines inFig. 295, it is evident that if the current is of the same directionas before, that is, from centre to periphery, its effect will be tostrengthen the field magnet; whereas, if the subdivision be as in-FIG. 295. FIG. 296.dicated by the dotted lines, the current generated will tend toweaken the magnet. In the former case the machine will becapable of exciting itself when the disc is rotated in the directionof arrow D ;in the latter case the direction of rotation must bereversed. Two such discs may be combined, however, as indi-cated, the two discs rotating in opposite fields, and in the sameor opposite direction.Similar disposition may, of course, be made in a type ofmachine in which, instead of a disc, a cylinder is rotated. Insuch unipolar machines, in the manner indicated, the usual fieldcoils and poles may be omitted and the machine may be made toconsist only of a cylinder or of two discs enveloped by a metalcasting.Instead of subdividing the disc or cylinder spirally, as indicatedin Fig. 295, it is more convenient to interpose one or more turns
 81. 81. 474 INVENTIONS OF NIKOLA TESLA.between the disc and the contact ring on the periphery, as illus-trated in Fig. 296.A Forbes dynamo may, for instance, be excited in such a man-ner. In the experience of the writer it has been found that in-stead of taking the current from two such discs by slidingcontacts, as usual, a flexible conducting belt may be employedto advantage. The discs are in such case provided with largeflanges, affording a very great contact surface. The belt shouldbe made to bear on the flanges with spring pressure to take upthe expansion. Several machines with belt contact were con-structed by the writer two years ago, and worked satisfactorily ;but for want of time the work in that direction has been tempor-arily suspended. A number of features pointed out above havealso been used by the writer in connection with some types ofalternating current motors.

×