Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
цалингийн хүснэгт
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Tsalin

Download to read offline

Tsalin

 1. 1. Цалин хөлс татвар
 2. 2. Ç àéí ñóðãàëòûí çорилго <ul><li>1.Цалин хөлсний бүтцийг мэдэж авна </li></ul><ul><li>2.Цалин хөлснөөс хийх суутгалын хувь хэмжээг тодорхойлж сурна. </li></ul><ul><li>3.Цалингаа гишүүд өөрсдөө бодно. </li></ul><ul><li>4.ҮЭ-ийн санхүүгийн талаар ойлголттой болно. </li></ul>
 3. 3. Асуудал дэвшүүлэх <ul><li>Цалин хөлстэй холбоотой зөрчигдөж буй асуудлууд. </li></ul><ul><li>1.Үндсэн цалинг ажил олгогчийн </li></ul><ul><li>үзэмжээр тогтоодог </li></ul><ul><li>2. Цалин хөлс дутуу олгогддог </li></ul><ul><li>3. Илүү цагийн хөлсийг олгодоггүй. </li></ul><ul><li>4.Ээлжийн амралтын олговрыг дутуу олгодог. </li></ul><ul><li>5.Цалингаас хууль бус суутгал хийдэг </li></ul><ul><li>6.Цалингаас өндөр татвар авдаг. </li></ul><ul><li>7. Татвар авдаг юу хийдэг нь мэдэхгүй. </li></ul>
 4. 4. Цалин хөлс <ul><li>1 Үндсэн цалин </li></ul><ul><li>2. Нэмэгдэл </li></ul><ul><li>3 . Нэмэгдэл хөлс </li></ul><ul><li>4 . Нөхөн олговор </li></ul><ul><li>5. Ш агнал урамшил </li></ul>
 5. 5. Үндсэн цалин <ul><li>Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан ажил үүргийг гүйцэтгэсний төлөө ажил олгогчоос ажилтанд олгож буй баталгаат хөлс /х г / </li></ul><ul><li>ЗГ-ын 2007- оны 351,354 /6,9/ тогтоолоор </li></ul>
 6. 6. Нэмэгдэл <ul><li>Ажилтныг хэвийн бус нөхцөлтэй ажлын байранд болон ердийнхөөс илүү өндөр үүрэг хариуцлага хүлээлгэн ажиллуулсан эсвэл мэргэжлийн өндөр ур чадвар,ажлын дадлага туршлагыг нь үнэлж ажил олгогчоос өгч буй хөлс </li></ul><ul><li>/ Ур чадвар , зэрэг, 1995 ЗГ-ын 96-р тогтоол , 1996 оны ХАБХС, СС-ын 2007 оны ЗГТ 219 2-р хавсралт/ </li></ul>
 7. 7. Нэмэгдэл хөлс <ul><li>Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагаагүй </li></ul><ul><li>буюу зааснаас илүү ажил үүрэг гүйцэтгэсэн, эсвэл үндсэн ажил үүргээ ердийн бус горимоор гүйцэтгэсэн тохиолдолд олгож буй хөлсюм. </li></ul><ul><li>/Анги даалт, кабинет хар заах аргын нэгдэл уд илүү цаг / 2007 оны ЗГТ,219 1-р хавсралт 63,104,ХТХ ХГ// </li></ul>
 8. 8. Шагнал урамшуулал <ul><li>Ажилтан албан хаагчдын ажлын үр дүн эсвэл тухайн байгууллагын ажлын эцсийн үр дүнд оруулсан аувь нэмэрхүчин чармайлтыг үнэлснийг /үр дүнгийн мөнгөн ур-л,онцгой үүрэг даалгавар гүйцэтгэсэн олгосон нэг удаагийн мөнгөнурамшуулал хгх, хдж, бусад хууль эрхийн акттогтоон олгож буй мөнгөн урамшуулал/ </li></ul>
 9. 9. Цалин бодох аргачлал Хүний нэр Албан тушаал Үндсэн цалин Нэмэгдэл Анги даалт Унаа Үр дүнгийн урам Долгор Багш 252694 37904,1 25269,4 4400 101077 Цэцэгмаа Эмч 193569 19356,9 4400 77436 Цогзолмаа Нярав 181598 18159 4400 72639,2
 10. 10. Олгох тооц-сон НДШ хувь Ххоат 10 хувь ҮЭ 1 хувь Суутгал ын дүн Гарт олгох нь 421344,4 42134 30921 4213 77268 344076 294761,9 29476 19528,6 2947,6 51952,2 22476,1 276796,2 27679 17911,7 2767,9 48358,6 228437,6
 11. 11. Нийгмийн даатгалын шимтгэл № Төрөл Ажил олгогч Ажилтан Нийт 1 Тэтгэвэр 7 7 14 2 тэтгэмж 0,5 0,5 1 3 Ажилгүйдэл 0,5 0,5 1 4 ЭМД 2 2 4 5 ГОМШӨ 1 1 Бүгд 11 10 21
 12. 12. Хувь хүний орлогын албан татвар <ul><li>Цалин хөлсний 10 хувь </li></ul><ul><li>НДШ чөлөөлөгдөнө </li></ul><ul><li>ХХОАТТХ-ийн 6-р бүлэг 24,1-ээр заалтаар сард 7000 төгрөгийн албан татварын хөнгөлөлт үзүүлнэ. </li></ul>
 13. 13. Татварын хөнгөлөлт чөлөөлөлт <ul><li>24.6 Албан татвар төлөгчийн хүүхдийн сургалтын төлбөрийг төлсөн нь баримтаар нотлогдож байгаа хэмжээгээр албан татварын хөнгөлөлт үзүүлнэ </li></ul><ul><li>24.7Суралцаж байх хугацаандаа хөдөлмөр эрхлэлтийн орлогоосоо албан татвар төлж , улмаар сургалтын төлбөр төлсөн их дээд болон </li></ul><ul><li>мэргэжлийн боловсролын сургууль коллежид суралцагчид 24.6-д заасан хөнгөлөлт үзүүлнэ. </li></ul><ul><li>Хөнгөлөлт эдлэхийн тулд амьдарч буй дүүргийнхээ татварын албанаас орлогын дэвтэр авч, бүрдүүлэх материалын жагсаалт байдаг түүний дагуу материалаа бүрдүүлж дараа оны 2-р сарын 15-ны дотор дүүргийнхээ татварын хэлтэст өгнө. </li></ul>
 14. 14. Татвараас чөлөөлөх орлого <ul><li>16.1.1Хууль тогтоомжид тусгайлан заасны дагуу олгож байгаа тэтгэвэр,тэтгэмж,хөнгөлөлт нөхөн олговор болон нэг улаагийн буцалтгүй тусламж </li></ul><ul><li>16.1.2 Хувь хүн өөрийн орлого болон банк санхүүгийн байгууллагаас авсан зээлийн хөрөнгөөр амьдран суух зориулалтаар анх хувьдаа орон сууцны барилга барих эсхүл худалдан авахад зарцуулсан 30,0сая төгрөгөөс дээшгүй хэмжээний хөрөнгөтэй тэнцэх орлого </li></ul>
 15. 15. ҮЭ-ийн санхүү <ul><li>ҮЭ-ийн байгууллага хүчирхэг засаг төрд нөлөөлж ажиллөх гол үндэс нь бол гишүүнчлэлийн тоо олон байх явдал байдаг . </li></ul><ul><li>Олон гишүүнчлэлтэй байхын тулд тэдний эрэлт хэрэгцээг хангах үйл ажиллагааг явуулах дүрэм зорилт үйл ажиллагааны төлөлвлөгөөтэй байх шаардлагатай. </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Энэ бүх үйл ажиллагааг хангахын тулд санхүүгийн бие даасан хараат бус чадавхитай байх шаардлагатай. Иймээс МҮЭХ-ны их хурал болон МБШУҮЭХ-ны бага хурлаараа дүрмээ батлан татвар хураалгах хувийг баталгаажуулж түүнийг зарцуулах талаар журам гаргадаг. </li></ul>
 17. 17. ҮЭ-ийн санхүү / орлого / <ul><li>Цалин 246 000 төгрөг.15 615 гишүүн </li></ul><ul><li>МБШУҮЭХ-ны гишүүдийн дундаж Цалин 246000 Татвар 1 хувь 2460 төгрөг 460954800 </li></ul><ul><li>Үндсэн нэгж 70 хувь 1722 төгрөг 322668360 төгрөг </li></ul><ul><li>МБШУҮЭхолбоо 30 хувь 738 төгрөг 138286440 төг Үүнээс жилд МҮЭХ нд 100 төгрөг / 1561500 / 757750 </li></ul>
 18. 18. ҮЭ-ийн санхүү нь 1. Орлого - 138286440 төгрөг 2. Зарлага: <ul><li>1 . МҮЭХ – нд татвар </li></ul><ul><li>2. Мэдээлэл </li></ul><ul><li>3. Хамтын хэлэлцээр гэрээ </li></ul><ul><li>4. Шагнал </li></ul><ul><li>5. Семинар </li></ul><ul><li>6. Гарын авлага материал </li></ul><ul><li>7. Хурал </li></ul><ul><li>8. Сонин хэвлэл </li></ul>
 19. 19. <ul><li>9. Орон тооны ажилчдын цалин </li></ul><ul><li>10. НДШ </li></ul><ul><li>11. Унааны зардал </li></ul><ul><li>12. Болзолт уралдаан </li></ul><ul><li>13. Бичиг хэрэг </li></ul><ul><li>14. Тэтгэмж </li></ul><ul><li>15. Гадаад томилолт </li></ul><ul><li>16. Утас телефон </li></ul><ul><li>17. Сургалт </li></ul><ul><li>18. Орон тооны бус ажилчдын урамшуулал </li></ul>
 20. 20. ҮЭ-ийн татварыг зарцуулах дараалал <ul><li>Төсөв хийнэ </li></ul><ul><li>Гүйцэтгэх хорооны хурал хурал </li></ul><ul><li>Бэлэн ба бэлэн бус гүйлгээ хийнэ </li></ul><ul><li>Кассын тайлан </li></ul><ul><li>Санхүүгийн тайлан </li></ul><ul><li>Хяналтын хороогоор шалгуулна </li></ul><ul><li>Гишүүдэд тайлагнана </li></ul>
 21. 21. Áàãà, äóíä áîëîâñðîë îëãîõ ñóðãóóëü, öýöýðëýãèéí òºðèéí ¿éë÷èëãýýíèé àëáàí òóøààëûí àíãèëàë, çýðýãëýë
 22. 22. <ul><li>̯Ý-¿¿äèéí XIX èõ õóðëààñ öàëèí õºëñ, òýòãýâýð òýòãýìæèéã õ¿í àìûí áîäèò õýðýãöýýã õàíãàõóéö ò¿âøèíä õ¿ðòýë íýìýãä¿¿ëýõ, õóäàëäàí àâàõ ÷àäâàðûã ýðñ íýìýãä¿¿ëýõèéí òºëºº òóóøòàé òýìöýõ çîðèëòûã äýâø¿¿ëñýí </li></ul>
 23. 23. Бид хамтдаа <ul><li>¯ð ä¿íãýý õýìæèõã¿é áîë àìæèëò óó, àëäàà þó ãýäãýý ÿëãàæ ÷àäàõã¿é </li></ul><ul><li>Àìæèëòàà ÿëãàí õàðæ ÷àäàõã¿é áîë àìæèëòòàé ç¿éëýý øàãíàæ, óðàìøóóëæ ÷àäàõã¿é </li></ul><ul><li>Àìæèëòòàé ç¿éëýý øàãíàæ, óðàìøóóëæ ÷àäàõã¿é áàéãàà áîë àëäààòàé ç¿éëýý ÷ ººãø¿¿ëæ áàéíà ãýñýí ¿ã </li></ul><ul><li>Àìæèëòàà ÿëãàí õàðæ ÷àäàõã¿é áîë àìæèëòòàé ç¿éëýýñýý ñóðàëöàõã¿é áàéíà ãýñýí ¿ã </li></ul><ul><li>Àëäààòàé ç¿éëýý ÿëãàí õàðæ ÷àäàõã¿é áàéãàà áîë ò¿¿íèéã çàñ÷ çàëðóóëæ ÷àäàõã¿é ãýñýí ¿ã </li></ul><ul><li>¯ð ä¿íãýý õàðóóëæ ÷àäâàë îëîí íèéòèéí äýìæëýãèéã õ¿ëýýæ ÷àäíà ( Òîì Ïèòýðñ ) </li></ul>
 24. 24. Àæèë õèéãýýä ÿäóóðàëä õ¿ðäýã òîãòîëöîîã õàìòäàà ººð÷èëæ, èë¿¿ ñàéõàí èðýýä¿éí òºëºº àæèëëàöãààÿ! <ul><li>ÀÍÕÀÀÐÀË ÒÀÂÜÑÀÍÄ </li></ul><ul><li>ÁÀßÐËÀËÀÀ ! </li></ul>
 • ssuserc97166

  Dec. 20, 2015
 • saikhnaasaki

  Jun. 29, 2015
 • usaturaahtos

  Apr. 16, 2015
 • Atkatsetse

  Mar. 17, 2015
 • ochirdagvapurevjargal

  Oct. 30, 2014
 • erboldera

  Mar. 5, 2014

Views

Total views

15,726

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

122

Actions

Downloads

170

Shares

0

Comments

0

Likes

6

×