Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Tanım
İntravenöz lipid emülsiyon tedavisi;
o Lipofilik veya lipofilik olmayan ajanların neden olduğu
toksisitelerin tedavi...
İntravenöz Lipid
• Başta lokal anestezik ilaç zehirlenmeleri olmak üzere lipofilik
ilaç zehirlenmelerinde hemodinamik inst...
Tarihçe
• İlk kez yapay beslenme amacıyla 1960’larda tıpta kullanıldı.
• 1962’de Russell ve Westfall, tiopental indüksiyon...
Tarihçe
• Weinberg ve arkadaşları 1998 yılında soya yağı emülsiyonlarının
farelerde ciddi bupivakain aşırı dozuna bağlı ka...
İntravenöz Lipid
• İntravenöz lipid emülsiyonu yağ ve su
mikroemülsiyonudur. İçeriğinde soya
yağı, yumurta fosfolipidleri,...
Etki Mekanizmaları
Weinberg, Guy L. “Lipid Emulsion Infusion: Resuscitation for Local Anesthetic and Other Drug Overdose.”...
Etki Mekanizmaları
• Lokal anesteziklerin bağlanması (Lipid çökme)
• Mitokondrilerde artmış yağ asidi alımı (Metabolik etk...
Etki Mekanizmaları
• Hızlandırılmış şant (Farmakokinetik etki)
• Lipid infüzyonu apopitoziste anahtar basamak olan
mitokon...
Lipid Çökme
• Lipid çökme, en olası primer farmakokinetik mekanizma
• Emülsifiye yağ damlacıkları, kan gibi sulu bir ortam...
Lipid Çökme
• Dokularda konsantrasyonu azalınca
o Lokal anesteziklere bağlı sodyum kanal blokajı azalır
o Miyosit içerisin...
Mitokondrilerde Artmış Yağ Asidi Alımı
• Normal aerobik koşullar altında, yağ asitleri, miyosit oksidatif
fosforilasyonu i...
Mitokondrilerde Artmış Yağ Asidi Alımı
• Lipid emülsiyonu teorik olarak kitle etkisi ile intrasellüler yağ
asidi içeriğini...
Diğer Etki Mekanizmaları
• Kardiyotonik etki: Lipid emülsiyonu başlangıçta in vivo koşullarda
sadece lipid çökme teorisine...
Endikasyonlar
Antidepresanlar
Lokal
Anestetikler
Kalsiyum
Kanal
Blokerleri
β Reseptör
Antagonistleri
Diğerleri
Antipsikoti...
Endikasyonlar*
• Lipid emülsiyon tedavisi hayatı tehdit eden, geleneksel
resüsistasyon uygulamalarına yanıt vermeyen, lipo...
Ocak 2006’dan Şubak 2014’e Kadar Olgu Raporlarında ve Konferans Özetlerinde İntravenoz Lipid
Emülsiyonuna Yanıt Veren Ksen...
Endikasyonlar
İntravenöz lipid emülsiyon tedavisi için önerilen endikasyonlar
• Bupivakain’e bağlı kardiyak arrest
• Bupiv...
Lokal Anestezikler
• Bupivakain toksisitesine bağlı kardiyak arrestte standart ileri kardiyak
yaşam desteği başlandıktan s...
Kalsiyum Kanal Blokerleri
• Diltiazem, Verapamil ve dihidropiridinler de dahil olmak üzere
kalsiyum kanal blokerlerine bağ...
β Reseptör Antagonistleri
• Hem lipidde çözülebilen hem de çözünemeyen β reseptör antagonist
toksisitesi nedeni ile kardiy...
Trisiklik Antidepresanlar
• Hem amitriptilin hem de diğer trisiklik antidepresanların
toksisistesine bağlı kardiyak arrest...
Trisiklik Antidepresanlar
• Amitriptiline bağlı hayatı tehdit etmeyen zehirlenmelerde,
İLE’nin birinci basamak tedavi olar...
Kokain
• Kokain toksisitesine bağlı kardiyak arrestte, İLE kullanımı için öneri
nötr’dür.
• Kokaine bağlı hayatı tehdit ed...
Bupropion
• Bupropion toksisitesine bağlı kardiyak arrestte, İLE kullanımı
için öneri nötr’dür.
• Bupropiona bağlı hayatı ...
Diğerleri
• Sınıf I Vaughan-Williams antidisritmikler, baklofen, ivermektin
ve diğer insektisidler, malation ve diğer pest...
İLE Uygulama Önerileri
• Lipid solüsyonlarının optimal dozu, zamanlama ve süresi
belirsizdir.
• Lipid emülsiyon tedavisi, ...
İLE Uygulama Önerileri
Lokal anesteziklerin sistemik toksisitesinde önerilen intravenöz lipid
emülsiyonu uygulama protokol...
İLE Uygulama Önerileri
Lokal anestetik dışı ilaç toksisiteleri
•Bolus dozu 1.5 mL/kg sonrasında
0.25-0.5 mL/kg/dk infüzyon...
Yan Etkiler
• Lipid emülsiyonlarının kısa süreli ve yüksek hacimli resüsitasyon
tedavisinin riskleri ve yan etkileri hakkı...
Yan Etkiler
• Allerjik reaksiyon
• Akut akciğer hasarı
• Yağ embolisi (Pulmoner, splenik, serebral ve plasental)
• Trombos...
Kontrendikasyonlar
• Mutlak Kontrendikasyonlar
o Kardiyovasküler kollaps durumunda mutlak kontrendikasyon yoktur.
• Relati...
Sonuç
• Acil serviste resüsitasyona yanıt vermeyen klinik toksikoloji hastalarında,
lipid emülsiyonu kullanımı ile dramati...
Sonuç
• Organ yetmezliği veya ölüm riskinin düşük olduğu
zehirlenmelerde etkisi kanıtlanmış tedavi seçenekleri
denenmeden ...
Lipid Kurtarma Kiti
Lipid Kurtarma Kiti
Görseller: http://www.lipidrescue.org/
American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine. "Checklist for Treatment of Local Anesthetic Systemic Toxicity."
Kaynakça
1. Allahbadia, Gautam N. “Intralipid Infusion Is the Current Favorite of Gynecologists for Immunotherapy.” Journa...
Kaynakça
7. Intravenous Lipid Emulsion in the Emergency Department: A Systematic Review of Recent Literature
Cao, Dazhe et...
İntravenöz lipid emülsiyon tedavisi
İntravenöz lipid emülsiyon tedavisi
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Inme klavuz(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

İntravenöz lipid emülsiyon tedavisi

Download to read offline

İntravenöz lipid tedavisi acil tıp pratiğinde önemli bir yer tutan toksikoloji vakaları için umut vaad eden bir uygulamadır.
İntravenöz lipid tedavisi, lokal anestezik toksisitesine bağlı kardiyak arrestlerde, ileri kardiyak yaşam desteği işlemleri uygulanmaya başlandıktan sonra önerilen tedavidir.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

İntravenöz lipid emülsiyon tedavisi

 1. 1. Tanım İntravenöz lipid emülsiyon tedavisi; o Lipofilik veya lipofilik olmayan ajanların neden olduğu toksisitelerin tedavisi için o Malnütrisyonda kalori kaynağı olarak total parenteral nütrisyon için o Tüp bebek uygulamalarında immünmodülasyon için* büyük miktarda lipidin intravenöz yolla uygulanması * Allahbadia, Gautam N. “Intralipid Infusion Is the Current Favorite of Gynecologists for Immunotherapy.” Journal of Obstetrics and Gynaecology of India 65.4 (2015): 213–217.
 2. 2. İntravenöz Lipid • Başta lokal anestezik ilaç zehirlenmeleri olmak üzere lipofilik ilaç zehirlenmelerinde hemodinamik instabl hastaların resüsitasyonunda etkin bir antidot olarak kullanılmaya başlandı*. • Ayrıca lipofilik olmayan ilaçların zehirlenmesinde de etkili olduğu bildirilmiştir**. * Rothschild, Leelach et al. “Intravenous Lipid Emulsion in Clinical Toxicology.” Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine 18 (2010): 51. ** Cander Acil Tıp Cilt II bölüm 10 sayfa 1982
 3. 3. Tarihçe • İlk kez yapay beslenme amacıyla 1960’larda tıpta kullanıldı. • 1962’de Russell ve Westfall, tiopental indüksiyonu uygulanan ratlarda pamuk çekirdeği ve mısır yağı içerikli solüsyonla anestezi süresini kısaltmışlardır. • 1974’de ise Krieglstein tavşan kanındaki klorpromazin toksisitesini yağ solüsyonu ile engellemiştir (toksikolojik tedavi). • Lokal anestezik toksisitesinde intravenöz lipid emülsiyonu kullanımı ilk kez 1990’da tartışılmaya başlandı.
 4. 4. Tarihçe • Weinberg ve arkadaşları 1998 yılında soya yağı emülsiyonlarının farelerde ciddi bupivakain aşırı dozuna bağlı kardiyovasküler kollapsda resüsitasyonunun etkinliğini arttırdığını, ön tedavi olarak uygulandığında koruyucu etkiye sahip olduğunu gösterdiler*. • 2006 yılında Rosenblatt ve arkadaşları tarafından bupivakain ve mepivakain nedeni ile kardiyak arrest gelişen ve intravenöz lipid emülsiyon tedavisi ile başarı ile tedavi edilen ilk olguyu bildirildi. • Sirianni ve arkadaşları lokal anestezik olmayan ilaç toksisitesinde ilk kez lipid emülsiyon tedavisi kullanımını bildirmişlerdir. *Guy L. Weinberg, MD, Timothy VadeBoncouer, MD, Gopal A. Ramaraju, MD, Marcelo F. Garcia-Amaro, MD, Michael J. Cwik, PhD; Pretreatment or Resuscitation with a Lipid Infusion Shifts the Dose-Response to Bupivacaine-induced Asystole in Rats . Anesthes 1998;88(4):1071-1075.
 5. 5. İntravenöz Lipid • İntravenöz lipid emülsiyonu yağ ve su mikroemülsiyonudur. İçeriğinde soya yağı, yumurta fosfolipidleri, gliserin ve su vardır. • Soya fasulyesinden elde edilmiştir. • pH’sı 8.0’dır. • En sık kullanılan ticari formu %20’lik İntralipid • Diğerleri: SMOlipid, Ivelipid, Lipofundin, ClinOleic, vd.
 6. 6. Etki Mekanizmaları Weinberg, Guy L. “Lipid Emulsion Infusion: Resuscitation for Local Anesthetic and Other Drug Overdose.” Anesthesiology 117.1 (2012): 180–187.
 7. 7. Etki Mekanizmaları • Lokal anesteziklerin bağlanması (Lipid çökme) • Mitokondrilerde artmış yağ asidi alımı (Metabolik etki) • Lokal anesteziklerin sodyum kanallarına bağlanmasının engellenmesi (Membran etkisi) • Glikojen sentez kinaz (GSK-3ß) inhibisyonuna yol açan protein kinaz b (Akt) kaskadının aktivasyonu (Sitoproteksiyon) • Voltaja bağlı kalsiyum kanalları yoluyla kalsiyum girişinin artması (iyonotropik / inotropik)
 8. 8. Etki Mekanizmaları • Hızlandırılmış şant (Farmakokinetik etki) • Lipid infüzyonu apopitoziste anahtar basamak olan mitokontriyal permeabilite geçişi olasılığını azalttığı gösterilmiştir. • Endotelyal nitrik oksit sentazın inhibisyonu • Kardiyotonik etki
 9. 9. Lipid Çökme • Lipid çökme, en olası primer farmakokinetik mekanizma • Emülsifiye yağ damlacıkları, kan gibi sulu bir ortama infüze edildiğinde yeni bir lipid kompartmanı (yapay lipid faz) oluşturur. Kandaki lokal anestezikler gibi lipofilik maddeler lipid kompartmana çekilir, ve doku ile kan arasında konsantrasyon gradienti meydana gelir. Böylece kalp ve beyin gibi, lipofilik maddelerin yüksek konsantrasyonda bulunduğu bölgelerden uzaklaşıp lipid kompatmanına geçmesine neden olur.
 10. 10. Lipid Çökme • Dokularda konsantrasyonu azalınca o Lokal anesteziklere bağlı sodyum kanal blokajı azalır o Miyosit içerisine voltaja bağlı kalsiyum kanalları yoluyla kalsiyum girişi artar • Kardiyak ileti ve kontraktilitedeki inhibisyon düzelir böylece koroner perfüzyonu iyileştirir ve resüsitasyonun kolaylaşmasına yardımcı olur. • Nörolojik düzelmeye yardımcı olur.
 11. 11. Mitokondrilerde Artmış Yağ Asidi Alımı • Normal aerobik koşullar altında, yağ asitleri, miyosit oksidatif fosforilasyonu için tercih edilen substrat olup, kalp adenosin trifosfatının (ATP) yaklaşık% 80-90'ını üretmektedir. • Yağ asidi transportu kesintiye uğrarsa, ATP üretimi azalır ve miyositin sağkalımını olumsuz etkiler ve potansiyel olarak kardiyak toksisiteye yol açar.
 12. 12. Mitokondrilerde Artmış Yağ Asidi Alımı • Lipid emülsiyonu teorik olarak kitle etkisi ile intrasellüler yağ asidi içeriğini arttırabilir ve böylece lokal anestetiklerden kaynaklanan yağ asidi oksidasyonu ve transportunun blokajından kaynaklanan azalmış ATP üretiminin üstesinden gelebilir.
 13. 13. Diğer Etki Mekanizmaları • Kardiyotonik etki: Lipid emülsiyonu başlangıçta in vivo koşullarda sadece lipid çökme teorisine bağlanılabileceğinden daha hızlı ettiği gözlemlenmesi kardiyotonik etkilerinin de olabileceği düşünülmüştür. • Lipid emülsiyon infüzyonu intramyosit kalsiyum düzeylerini doğrudan yükseltir ve pozitif inotropik etki sağlayabilir. • Lipid emülsiyon tedavisinin kesin etki mekanizmaları daha fazla açıklığa kavuşturmayı gerektirse de, anahtar bileşen muhtemelen emülsiyonun etkili bağlanma özelliklerinden kaynaklanmaktadır.
 14. 14. Endikasyonlar Antidepresanlar Lokal Anestetikler Kalsiyum Kanal Blokerleri β Reseptör Antagonistleri Diğerleri Antipsikotikler
 15. 15. Endikasyonlar* • Lipid emülsiyon tedavisi hayatı tehdit eden, geleneksel resüsistasyon uygulamalarına yanıt vermeyen, lipofilik kardiyotoksinlerin neden olduğu zehirlenme vakalarında invazif alternatif yöntemlerden önce kullanılabilir. • Lipofilik olmayan ilaç toksisitesinde de yararlı olduğunu gösteren vaka bildirimleri vardır. *Sophie Gosselin, Lotte C. G. Hoegberg, Robert. S. Hoffman, Andis Graudins, Christine M. Stork, Simon H. L. Thomas, Samuel J. Stellpflug, Bryan D. Hayes, Michael Levine, Martin Morris, Andrea Nesbitt-Miller, Alexis F. Turgeon, Benoit Bailey, Diane P. Calello, Ryan Chuang, Theodore C. Bania, Bruno Mégarbane, Ashish Bhalla & Valéry Lavergne (2016) Evidence based recommendations on the use of intravenous lipid emulsion therapy in poisoning, Clinical Toxicology, 54:10, 899-923
 16. 16. Ocak 2006’dan Şubak 2014’e Kadar Olgu Raporlarında ve Konferans Özetlerinde İntravenoz Lipid Emülsiyonuna Yanıt Veren Ksenobiyotikler (İlaç sınıflarına ve Lipofiliteye göre kategorize edilmiş) Lipid de Çözünebilir (Log P > 2) Suda Çözünebilir (Log P < 2) Lokal Anestezikler Antidepresan Kardiovasküler Diğerleri Lokal anestezikler Diğerleri Bupivakain Amitriptilin Verapamil Difenhidramin Mepivakain Lamotrijin Ropivakain Sitalopram Diltiazem Zolpidem Kardiovasküler Baklofen Lidokain Bupropion Propranolol Hidroksiklorokin Metoprolol Amfetamin Kokain Venlafaksin Amlodipin Bromodiolon Atenolol Fenobarbital Prilokain Doksepin Propafenon Siklobenzaprin Bisoprolol Dimenhidrinat Anti-psikotikler Dosulepin Karvedilol Hidroksizin Klonidin Zopiklon Ketiyapin İmipramin Flekainid Endosülfan Labetalol Metformin Olanzapin Esitalopram Doksazosin Fenitoin Glifosat/surfaktan Trazodon Desvenlafaksin Nebivolol Meperidin Akonit Asepromazin Romifidin Karbamazepin Amanita proxima Detomidin Pentobarbital Log P (Oktanol : Su Partitisyon Katsayısı) değeri > 2 olduğu durumlar Lipidde çözünebilir kabul edilmiştir. Metamfetamin Klorokin 2C-E* *2,5-dimetoksi-4-etilfenetilamin Intravenous Lipid Emulsion in the Emergency Department: A Systematic Review of Recent Literature Cao, Dazhe et al. Journal of Emergency Medicine, Volume 48 , Issue 3 , 387 – 397
 17. 17. Endikasyonlar İntravenöz lipid emülsiyon tedavisi için önerilen endikasyonlar • Bupivakain’e bağlı kardiyak arrest • Bupivakain, diğer lokal anestezikler, amitriptilin ve bupropion’a bağlı hayatı tehdit eden zehirlenmelerde diğer tedavi seçeneklerinin başarısız olduğu durumlar Diğer ilaçlara bağlı zehirlenmelerde kanıta dayalı öneride bulunmak için daha fazla veriye ihtiyaç var. *Sophie Gosselin, Lotte C. G. Hoegberg, Robert. S. Hoffman, Andis Graudins, Christine M. Stork, Simon H. L. Thomas, Samuel J. Stellpflug, Bryan D. Hayes, Michael Levine, Martin Morris, Andrea Nesbitt-Miller, Alexis F. Turgeon, Benoit Bailey, Diane P. Calello, Ryan Chuang, Theodore C. Bania, Bruno Mégarbane, Ashish Bhalla & Valéry Lavergne (2016) Evidence based recommendations on the use of intravenous lipid emulsion therapy in poisoning, Clinical Toxicology, 54:10, 899-923
 18. 18. Lokal Anestezikler • Bupivakain toksisitesine bağlı kardiyak arrestte standart ileri kardiyak yaşam desteği başlandıktan sonra intravenöz lipid emülsiyon tedavisi tavsiye edilir (1D), ama diğer anesteziklere bağlı kardiyak arrestlerde öneri nötr’dür. • Bupivakaine bağlı hayatı tehdit eden toksisitelerde, intravenöz lipid emülsiyon tedavi modalitesinin bir parçası olarak önerilir (2D) ve diğer diğer tedaviler başarısız olduğunda kullanılması tavsiye edilir (1D). • Diğer lokal anesteziklere bağlı hayatı tehdit eden toksisitelerde, diğer tedaviler başarısız olduğunda İLE kullanımı önerilir (2D). • Bupivakain veya diğer lokal anestezik nedenli hayatı tehdit etmeyen toksisitelerde, İLE kullanımı için öneri nötr’dür.
 19. 19. Kalsiyum Kanal Blokerleri • Diltiazem, Verapamil ve dihidropiridinler de dahil olmak üzere kalsiyum kanal blokerlerine bağlı toksisite sonucu kardiyak arrestte İLE kullanımı için öneri nötr’dür. • Kalsiyum kanal blokerlerine bağlı hayatı tehdit eden toksisitede, İLE’nin birinci basamak tedavi olarak kullanılmaması önerilir (2D). • Kalsiyum kanal blokerlerine bağlı hayatı tehdit etmeyen toksisitelerde, İLE’nin birinci basamak tedavi olarak kullanılmaması önerilir (2D).
 20. 20. β Reseptör Antagonistleri • Hem lipidde çözülebilen hem de çözünemeyen β reseptör antagonist toksisitesi nedeni ile kardiyak arrestte, İLE kullanımı için öneri nötr’dür. • Lipidde çözünebilen β reseptör antagonistlerin hayatı tehdit eden zehirlenmelerinde, İLE kullanımı için öneri nötr’dür. • Lipidde çözünemeyen β reseptör antagonistlerin hayatı tehdit eden zehirlenmelerinde İLE’nin birinci basamak tedavi olarak kullanılmaması önerilir (2D). • Hayatı tehdit etmeyen lipidde çözünebilir β reseptör antagonist zehirlenmelerinde İLE’nin birinci basak tedavi olarak kullanılmaması önerilir (2D).
 21. 21. Trisiklik Antidepresanlar • Hem amitriptilin hem de diğer trisiklik antidepresanların toksisistesine bağlı kardiyak arrestte İLE kullanımı için öneri nötr’dür. • Amitriptiline bağlı hayatı tehdit eden toksisitede diğer tedaviler başarısız olduğunda İLE kullanımı önerilir (2D), ama birinci basamak tedavi olarak İLE kullanılmaması önerilir (2D). • Diğer trisiklik antidepresanlara bağlı hayatı tehdit eden toksisitede birinci basamak tedavi olarak İLE kullanılmaması önerilir (2D).
 22. 22. Trisiklik Antidepresanlar • Amitriptiline bağlı hayatı tehdit etmeyen zehirlenmelerde, İLE’nin birinci basamak tedavi olarak kullanılmaması tavsiye edilir (1D), ve dahası İLE’nin tedavi modalitelerinin bir parçası olarak kullanılmaması önerilir (2D). • Diğer trisiklik antidepresanlara bağlı hayatı tehdit etmeyen zehirlenmelerde, herhangi bir koşulda İLE kullanılmaması önerilir (2D).
 23. 23. Kokain • Kokain toksisitesine bağlı kardiyak arrestte, İLE kullanımı için öneri nötr’dür. • Kokaine bağlı hayatı tehdit eden toksisitede, İLE’nin birinci basamak tedavi olarak kullanılmaması önerilir (2D). • Kokainin hayatı tehdit etmeyen toksisitesinde, İLE’nin birinci basamak tedavi olarak kullanılmaması önerilmekte (2D) veya tedavi modalitesinin bir parçası olarak kullanılmaması önerilmektedir (2D). • Persistan instabilite ve/veya geniş kompleks taşikardinin eşlik ettiği kokain toksisitesinde lipid emülsiyon tedavisinin disritmi ve kardiyovasküler sistem stabilizasyonunu sağladığı gösterilmiştir*. * Tintinalli Emergency Medicine: A Compherensive Study Guide 8.th Edition
 24. 24. Bupropion • Bupropion toksisitesine bağlı kardiyak arrestte, İLE kullanımı için öneri nötr’dür. • Bupropiona bağlı hayatı tehdit eden zehirlenmelerde, diğer tedaviler başarısız olduğunda İLE kullanımı önerilir (2D), ama birinci basamak tedavi olarak kullanılmaması önerilir (2D).
 25. 25. Diğerleri • Sınıf I Vaughan-Williams antidisritmikler, baklofen, ivermektin ve diğer insektisidler, malation ve diğer pestisidler, olanzapin ve diğer antipsikotikler ve selektif serotonin gerialım inhibitörleri, lamotrijin, difenhidramin vs… • Yukarıdaki ilaç grupları için kardiyak arrest durumlarında intravenöz lipid emülsiyon tedavisi için kanıta dayalı tıp önerisi nötr olarak belirlenmiştir.
 26. 26. İLE Uygulama Önerileri • Lipid solüsyonlarının optimal dozu, zamanlama ve süresi belirsizdir. • Lipid emülsiyon tedavisi, uygulanabilir maksimum doza ulaşılıncaya ya da istenilen fizyolojik etki (toksisitenin çevrilmesi) elde edilinceye kadar devam edilebilir. • Lipid emülsiyonu total kan volümünün %10’nu aşmayacak şekilde uygulanmalıdır.
 27. 27. İLE Uygulama Önerileri Lokal anesteziklerin sistemik toksisitesinde önerilen intravenöz lipid emülsiyonu uygulama protokolü • Lipid Emülsiyonu (% 20) tedavisi • Bolus 1.5 mL / kg (yağsız vücut kütlesi) intravenöz olarak 1 dakika boyunca • Sürekli infüzyon 0.25 mL / kg / dak (~ 18 mL / dakika) • Persistan kardiyovasküler kollaps için bolusu bir veya iki kez tekrarlayın • Kan basıncının düşük kalması durumunda infüzyon oranını 0.5 mL/kg/dk yani iki katına çıkarın • Dolaşım stabilitesine ulaştıktan sonra en az 10 dakika infüzyona devam edin • Önerilen üst sınır: İlk 30 dakikada yaklaşık 10 mL/kg lipid emülsiyonu
 28. 28. İLE Uygulama Önerileri Lokal anestetik dışı ilaç toksisiteleri •Bolus dozu 1.5 mL/kg sonrasında 0.25-0.5 mL/kg/dk infüzyon önerilmektedir. •Maksimum doz 30 dakika 10 mL/kg aşmamalıdır.
 29. 29. Yan Etkiler • Lipid emülsiyonlarının kısa süreli ve yüksek hacimli resüsitasyon tedavisinin riskleri ve yan etkileri hakkındaki tecrübeler kısıtlıdır. o İntravenöz lipid emülsiyonu tedavisi bazı laboratuar sonuçlarında karışıklığa yol açabilir*. o İntravenöz lipid emülsiyonu tedavisinden sonra ortaya çıkan «Aşırı Lipemi», hematokrit, serum elektrolitleri ve koagulasyon fonksiyonlarının analizini engeller**. Ayrıca kreatinin, lipaz, ALT, CK ve bilirübin seviyeleri ölçülemezken kalorimetrik testlerle ölçülen serum glukoz seviyesi ve serum magnezyum ve albümin değerleri yanlış çıkar. * Grunbaum AM, et al. Clin Toxicol (Phila) 2012;50:812-7 ** Intravenous Lipid Emulsion in the Emergency Department: A Systematic Review of Recent Literature Cao, Dazhe et al. Journal of Emergency Medicine , Volume 48 , Issue 3 , 387 – 397
 30. 30. Yan Etkiler • Allerjik reaksiyon • Akut akciğer hasarı • Yağ embolisi (Pulmoner, splenik, serebral ve plasental) • Trombositopeni • Akut pankreatit* • Karaciğer enzimlerinde yükselme • Hipertermi • Kandida enfeksiyon riskinde artış • Derin ven trombozu • Kardiyak arrest • Lipid emülsiyonu, infüzyon sırasında ve lipid kandan temizlenene kadar, hemofiltrasyon filtresini tıkayarak renal replasman tedavisini engelleyebilir. • Komplikasyonlar toksikasyon vakalarında nadirdir. Genellikle uzamış infüzyon ve yüksek total doz ile ilişkilidir. *Levine M, Brooks DE, Franken A, Graham R. Delayed-onset seizure and cardiac arrest after amitriptyline overdose, treated with intravenous lipid emulsion therapy. Pediatrics 2012;130:e432–8.
 31. 31. Kontrendikasyonlar • Mutlak Kontrendikasyonlar o Kardiyovasküler kollaps durumunda mutlak kontrendikasyon yoktur. • Relatif Kontrendikasyonlar o Lipid emülsiyon içeriğine hipersensitivite öyküsü (soya, yumurta vs.) o Ciddi sepsis o Ciddi karaciğer hastalıkları o Akut pankreatit o Akut miyokardiyal infarktüsü
 32. 32. Sonuç • Acil serviste resüsitasyona yanıt vermeyen klinik toksikoloji hastalarında, lipid emülsiyonu kullanımı ile dramatik resüsitasyon yanıtı elde edilmesi dikkat çekicidir. Bu nedenle acil servise getirilen pek çok zehirlenme olgusu için klasik resüsitasyon yöntemlerine lipid emülsiyonunun eklenmesi söz konusudur. • Lipid solüsyonlarının, lokal anesteziklerin yaygın kullanıldığı acil servis, ameliyathane salonları, ağrı merkezleri ve yoğun bakım ünitelerinde acil müdahale ilaçları içinde bulunması uygun olacaktır. • Klasik resüsitasyon yöntemlerine yanıt vermeyen toksisiteye bağlı kardiyak arrest olgusunda lipid emülsiyonlarının kullanımı geciktirilmemelidir.
 33. 33. Sonuç • Organ yetmezliği veya ölüm riskinin düşük olduğu zehirlenmelerde etkisi kanıtlanmış tedavi seçenekleri denenmeden ILE uygulamasından kaçınılmalıdır. • Lokal anestetik toksikasyonları dışındaki zehirlenmelerde kontrollü klinik çalışmalara ihtiyaç var. • Acil servis ve anestezi departmanında intravenöz lipid emülsiyon endikasyonları iyi bilinmeli ve gerektiği durumlarda hızlıca ulaşılabilecek durumda olmalıdır.
 34. 34. Lipid Kurtarma Kiti
 35. 35. Lipid Kurtarma Kiti Görseller: http://www.lipidrescue.org/
 36. 36. American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine. "Checklist for Treatment of Local Anesthetic Systemic Toxicity."
 37. 37. Kaynakça 1. Allahbadia, Gautam N. “Intralipid Infusion Is the Current Favorite of Gynecologists for Immunotherapy.” Journal of Obstetrics and Gynaecology of India 65.4 (2015): 213–217. 2. Weinberg, Guy L. “Lipid Emulsion Infusion: Resuscitation for Local Anesthetic and Other Drug Overdose.” Anesthesiology 117.1 (2012): 180–187. 3. Rothschild, Leelach et al. “Intravenous Lipid Emulsion in Clinical Toxicology.” Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine 18 (2010): 51. 4. Cander Acil Tıp Cilt II bölüm 10 sayfa 1982 5. Guy L. Weinberg, MD, Timothy VadeBoncouer, MD, Gopal A. Ramaraju, MD, Marcelo F. Garcia-Amaro, MD, Michael J. Cwik, PhD; Pretreatment or Resuscitation with a Lipid Infusion Shifts the Dose-Response to Bupivacaine-induced Asystole in Rats . Anesthes 1998;88(4):1071-1075. 6. Sophie Gosselin, Lotte C. G. Hoegberg, Robert. S. Hoffman, Andis Graudins, Christine M. Stork, Simon H. L. Thomas, Samuel J. Stellpflug, Bryan D. Hayes, Michael Levine, Martin Morris, Andrea Nesbitt-Miller, Alexis F. Turgeon, Benoit Bailey, Diane P. Calello, Ryan Chuang, Theodore C. Bania, Bruno Mégarbane, Ashish Bhalla & Valéry Lavergne (2016) Evidence based recommendations on the use of intravenous lipid emulsion therapy in poisoning, Clinical Toxicology, 54:10, 899-923, DOI:10.1080/15563650.2016.1214275
 38. 38. Kaynakça 7. Intravenous Lipid Emulsion in the Emergency Department: A Systematic Review of Recent Literature Cao, Dazhe et al. Journal of Emergency Medicine , Volume 48 , Issue 3 , 387 – 397 8. Grunbaum AM, et al. Clin Toxicol (Phila) 2012;50:812-7. 9. American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine. "Checklist for Treatment of Local Anesthetic Systemic Toxicity." ASRA. Web. 18 Apr. 2017. 10. Levine M, Brooks DE, Franken A, Graham R. Delayed-onset seizure and cardiac arrest after amitriptyline overdose, treated with intravenous lipid emulsion therapy. Pediatrics 2012;130:e432–8. 11. Cander Acil Tıp Cilt II bölüm 10 sayfa 1993-1994 12. Tintinalli Emergency Medicine: A Compherensive Study Guide 8.th Edition 13. Rosen’s Emergency Medicine Consepts and Clinical Practice Volume 2 8.th Edition page 1957-1958

İntravenöz lipid tedavisi acil tıp pratiğinde önemli bir yer tutan toksikoloji vakaları için umut vaad eden bir uygulamadır. İntravenöz lipid tedavisi, lokal anestezik toksisitesine bağlı kardiyak arrestlerde, ileri kardiyak yaşam desteği işlemleri uygulanmaya başlandıktan sonra önerilen tedavidir.

Views

Total views

2,281

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

32

Actions

Downloads

19

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×