Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
English
Հայերեն
Русский
Ddestroider999-ի մասին
Իմ ռոբոտը կարողանում է գնալ
առաջ, հետ, աջ և ձախ: Նա նաև
կարողանում է կրակել իր երկու
հրանոթներով: Ա...
About Ddestroider999
My robot can go forward,
backward, right and left. It
can also fire with its two
guns. Each gun has t...
Про Ddestroider999
Мой робот может иди перед,
назад, в лево и в право. Он
даже умеет стрелять из своих
двух пушках. Каждом...
Как сделать Ddestroider999?
How to make the Ddestroider999?
Ինչ՞պես ստեղծել Ddestroider999-ը:
Ev3
Storm
Նայել տեսահոլովակը
Смотреть видео
Watch the video
Նախագիծը կատարեց Դավիթ Ստեփանյանը:
Над проэктом работал Давид Степанян.
The work was done by Davit Stepanyan.
Всё The End ...
Ddestroider999
Ddestroider999
Ddestroider999
Ddestroider999
Ddestroider999
Ddestroider999
Ddestroider999
Ddestroider999
Ddestroider999
Ddestroider999
Ddestroider999
Ddestroider999
Ddestroider999
Ddestroider999
Ddestroider999
Ddestroider999
Ddestroider999
Ddestroider999
Ddestroider999
Ddestroider999
Ddestroider999
Ddestroider999
Ddestroider999
Ddestroider999
Ddestroider999
Ddestroider999
Ddestroider999
Ddestroider999
Ddestroider999
Ddestroider999
Ddestroider999
Ddestroider999
Ddestroider999
Ddestroider999
Ddestroider999
Ddestroider999
Ddestroider999
Ddestroider999
Ddestroider999
Ddestroider999
Ddestroider999
Ddestroider999
Ddestroider999
Ddestroider999
Ddestroider999
Ddestroider999
Ddestroider999
Ddestroider999
Ddestroider999
Ddestroider999
Ddestroider999
Ddestroider999
Ddestroider999
Ddestroider999
Ddestroider999
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Queridas amigas
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

1

Share

Download to read offline

Ddestroider999

Download to read offline

Robot

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Ddestroider999

 1. 1. English Հայերեն Русский
 2. 2. Ddestroider999-ի մասին Իմ ռոբոտը կարողանում է գնալ առաջ, հետ, աջ և ձախ: Նա նաև կարողանում է կրակել իր երկու հրանոթներով: Ամեն մի հրանոթում նա ունի երեք կարմիր գնդիկներ, որոնք էլ նա կրակում է: Մենք կարողնաում ենք ռեբոտին կառավարել: Ռոբոտի նպատակն է՝ գտնել թշնամուն և ոչնչացնել:
 3. 3. About Ddestroider999 My robot can go forward, backward, right and left. It can also fire with its two guns. Each gun has tree red ball which it fires. We can control the robot. The aim of the robot is to find its enemy and destroy.
 4. 4. Про Ddestroider999 Мой робот может иди перед, назад, в лево и в право. Он даже умеет стрелять из своих двух пушках. Каждом из этих пушек есть три красных шаров каторых он стреляет. Мы можем управлять роботом. Робот должен найти своево соперника и обезвретить эго.
 5. 5. Как сделать Ddestroider999? How to make the Ddestroider999? Ինչ՞պես ստեղծել Ddestroider999-ը:
 6. 6. Ev3 Storm
 7. 7. Նայել տեսահոլովակը Смотреть видео Watch the video
 8. 8. Նախագիծը կատարեց Դավիթ Ստեփանյանը: Над проэктом работал Давид Степанян. The work was done by Davit Stepanyan. Всё The End Վերջ
 • davit2002

  Jul. 30, 2015

Robot

Views

Total views

307

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×