Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
Agenda Urbană a Uniunii Europene
din perspectiva României
URBAN...
Structura prezentare
1. Dezvoltarea urbană în România – scurt diagnostic
2. Implicaţii de natură strategică în abordarea d...
Dezvoltarea urbană în
România – scurt diagnostic
• Dimensiunea urbană:
• Rețea de localități – cu o distribuție
teritorial...
Dezvoltarea urbană în România – scurt diagnostic
• Dimensiunea urbană:
o Transportul public local de pasageri se află în c...
Dezvoltarea urbană în
România – scurt
diagnostic
UITP.COM
Distribuția Zipf în România (2010)
Dezvoltarea urbană în România – scurt diagnostic
UITP.COM
1995 2000 2005 2010
EU27 14.700 19.100 22.500 24.500
România 4.8...
Dezvoltarea urbană în România – scurt diagnostic
UITP.COM
Implicaţii de natură strategică în abordarea dezvoltării
urbane în România
1. Încurajarea procesului de urbanizare
Toate ț...
Implicaţii de natură strategică în abordarea dezvoltării
urbane în România
UITP.COMSursa: Banca Mondiala
La nivelul Europe...
Implicaţii de natură strategică în abordarea dezvoltării
urbane în România
UITP.COM
• Zone urbane funcționale
• oamenii s-...
Implicaţii de natură strategică în abordarea dezvoltării
urbane în România
UITP.COM
Politici de dezvoltare urbană adaptate...
Implicaţii de natură strategică în abordarea dezvoltării
urbane în România
UITP.COM
Abordarea integrată a dezvoltării urba...
Implicaţii de natură strategică în abordarea dezvoltării
urbane în România
UITP.COM
• Guvernarea pe mai multe niveluri
• e...
Implicaţii de natură strategică în abordarea dezvoltării
urbane în România
UITP.COM
Regenerarea urbană - Instrument al dez...
Priorităţi de dezvoltare urbană
UITP.COM
Sprijinirea dezvoltării economiei
oraşelor
• Reconversia funcțională a sit-urilor...
Priorităţi de dezvoltare urbană
UITP.COM
Sprijinirea dezvoltării infrastructurii de bază pentru
oraşele României
Starea şi...
Priorităţi de dezvoltare urbană
UITP.COM
Susținerea mobilității urbane
• la nivel regional/metropolitan/urban-de cartier/d...
Instrumente strategice, legislative și de implementare
Cadrul strategic
- Strategii
- Bază de date
- Rapoarte de specialit...
Instrumente strategice, legislative și de implementare
Finanțare buget de stat
- Programul Naţional de Dezvoltare Locală (...
Instrumente strategice, legislative și de implementare
UITP.COM
Cadrul strategic
Strategia de Dezvoltare Teritorială a Rom...
Instrumente strategice, legislative și de implementare
UITP.COM
Cadrul strategic
Strategia de Dezvoltare Teritorială a Rom...
MĂSURI TERITORIALE NAȚIONALE
Măsuri capital natural și cultural
OBIECTIVE GENERALE
Obiectiv general 1
Asigurarea unei inte...
Instrumente strategice, legislative și de implementare
Cadrul strategic
Bază de date – Observatorul Teritorial sistem info...
Instrumente strategice, legislative și de implementare
Cadrul strategic - Rapoarte de specialitate – Consolidarea capacită...
Instrumente strategice, legislative și de implementare
UITP.COM
Cadrul strategic - Ghiduri pentru creșterea capacității ad...
Instrumente strategice, legislative și de implementare
UITP.COM
Cadrul strategic - Instrumente pentru facilitarea dezvoltă...
Instrumente strategice, legislative și de implementare
UITP.COM
Referențialul pentru orașe europene durabile
Un instrument...
Agenda Urbană a UE și implicațiile pentru România
UITP.COM
Priorități pentru ca orașele din România să îndeplinească preve...
Agenda Urbană a UE și implicațiile pentru România
UITP.COM
Finanțare europeană
• Favorizarea abordării integrate
• Întărir...
Vă mulțumesc!
Diana ȚENEA – Director General
Direcția Generală Dezvoltare Regionala și
Infrastructură
MINISTERUL DEZVOLTĂR...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Turismului Vitivinicol: Tendințe actuale pe plan mondial și local
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

1

Share

Download to read offline

Agenda Urbană a Uniunii Europene din perspectiva României

Download to read offline

Cuprins:
- Dezvoltarea urbană în România – scurt diagnostic.
- Implicaţii de natură strategică în abordarea dezvoltării urbane în România.
- Priorităţi de dezvoltare urbană.
- Instrumente strategice, legislative și de implementare.
- Agenda Urbană a UE și implicațiile pentru România.
Prezentare susținută de Diana Țenea, director general administrație publică și infrastructură în cadrul MDRAP, la conferința "BlueGreen – Râuri în orașe smart", 19 iunie 2015: http://bit.ly/1GpEfi4.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Agenda Urbană a Uniunii Europene din perspectiva României

 1. 1. MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Agenda Urbană a Uniunii Europene din perspectiva României URBANFEST BlueGreen – Râuri în orașe smart 19 iunie 2015, Biblioteca Națională a României
 2. 2. Structura prezentare 1. Dezvoltarea urbană în România – scurt diagnostic 2. Implicaţii de natură strategică în abordarea dezvoltării urbane în România 3. Priorităţi de dezvoltare urbană 4. Instrumente strategice, legislative și de implementare 5. Agenda Urbană a UE și implicațiile pentru România
 3. 3. Dezvoltarea urbană în România – scurt diagnostic • Dimensiunea urbană: • Rețea de localități – cu o distribuție teritorială echilibrată dar…. polarizată excesiv de București / cu o slabă dimensionare a orașelor mijlocii • În declin, segregare socială, rata șomajului peste media națională, • 15% din fondul de locuințe vulnerabil la riscul seismic • 97% din fondul de locuințe aparține domeniului privat – dificultăți pentru autoritățile publice locale în dezvoltarea de proiecte de regenerare urbană • Expansiune urbană - creșterea în medie cu 50% a rețelelor de utilități dar intravilanul a crescut cu peste 80% în ultimii 20 de ani UITP.COM
 4. 4. Dezvoltarea urbană în România – scurt diagnostic • Dimensiunea urbană: o Transportul public local de pasageri se află în continuă scădere începând cu anul 1990 (număr de orașe, număr km infrastructură, material rulant) o Folosirea intensivă a transportului auto individual o Atenție minimă pentru calitatea arhitecturală o Degradarea patrimoniului construit o Spațiul public.... raportat la mașini, nu la oameni o Neglijarea cursurilor de apă din cadrul localităților o Lipsa sinergiilor dintre strategiile elaborate la diverse niveluri teritoriale o Ruptură în cadrul sistemului de planificare strategică și operațională UITP.COM
 5. 5. Dezvoltarea urbană în România – scurt diagnostic UITP.COM Distribuția Zipf în România (2010)
 6. 6. Dezvoltarea urbană în România – scurt diagnostic UITP.COM 1995 2000 2005 2010 EU27 14.700 19.100 22.500 24.500 România 4.800 5.000 7.900 11.400 BUCUREŞTI 6.900 10.700 17.300 28.500 Bulgaria 4.700 5.400 8.200 10.700 SOFIA 7.000 9.000 16.200 24.500 Republica Cehă 11.200 13.500 17.800 19.500 PRAGA 18.900 26.400 37.400 42.200 Slovacia 7.000 9.500 13.500 17.900 BRATISLAVA 14.900 20.700 32.900 43.100 Polonia 6.300 9.200 11.500 14.300 VARŞOVIA 13.900 26.100 34.500 42.600 Grecia 12.300 16.000 20.400 21.400 ATENA 13.300 18.200 26.100 28.200 Portugalia 11.300 15.500 17.900 19.700 LISABONA 15.700 21.800 25.300 27.400 Spania 13.400 18.500 22.900 24.300 MADRID 17.500 25.200 29.900 31.600 PIB-ul pe cap de locuitor în ţările şi oraşele selectate din UE (în EUR, la paritatea puterii de cumpărare), România are una dintre cele mai ridicate rate de creştere a PIB-ului pe cap de locuitor din regiunile UE (2000-2007). sursa – Raport Orașe competitive, Banca Mondială
 7. 7. Dezvoltarea urbană în România – scurt diagnostic UITP.COM
 8. 8. Implicaţii de natură strategică în abordarea dezvoltării urbane în România 1. Încurajarea procesului de urbanizare Toate țările care au avut creștere economică au cunoscut și un proces rapid de urbanizare Concentrarea de oameni și resurse înseamnă productivitate mai mare și dezvoltare accelerată prin aglomerări urbane ca motoare ale economiei naționale UITP.COMSursa: Banca Mondiala
 9. 9. Implicaţii de natură strategică în abordarea dezvoltării urbane în România UITP.COMSursa: Banca Mondiala La nivelul Europei, resursele sunt puternic concentrate în jurul marilor centre urbane... ...și dezvoltarea României urmează o logică similară: ponderea municipiului București în PIB a crescut de la 15% în 1995 la 25% în 2009.
 10. 10. Implicaţii de natură strategică în abordarea dezvoltării urbane în România UITP.COM • Zone urbane funcționale • oamenii s-au mutat mai aproape de locaţiile care oferă oportunităţi, cel mai adesea în proximitatea oraşelor majore • firmele au început să se deplaseze către zonele periferice, pentru a reduce costurile fixe (de exemplu, chiria, impozitele pe terenuri etc.) • s-au format zone economice funcţionale care şi-au depăşit cu mult graniţele administrative • este importantă redefinirea zonelor urbane pentru a include suburbiile, nu doar din raţiuni statistice, ci pentru a permite o planificare adecvată şi o integrare din ce în ce mai mare a acestor comunităţi. Aceste măsuri nu doar că vor duce la creşterea populaţiei urbane a României, dar vor permite o planificare mai corectă şi un proces de decizie mai bun la nivel local, regional şi naţional. Susținerea zonelor metropolitane și a sistemelor urbane.
 11. 11. Implicaţii de natură strategică în abordarea dezvoltării urbane în România UITP.COM Politici de dezvoltare urbană adaptate nevoilor specifice ale localităților urbane, în funcție de dimensiunea și potențialul economic al acestora • Orașele au caracteristici, provocări și necesități diferite. • Este nevoie de o tratare diferențiată a acestora în vederea stabilirii priorităților de investiții în acord cu necesitățile și potențialul local. • Orașele mari - conectarea cu teritoriul polarizat, creșterea mobilității persoanelor și bunurilor și dezvoltarea unor soluții inovative care să crească competitivitatea acestora • Localitățile mici și cele medii - asigurarea unor condiții de viață echitabile pentru populație și asigurarea accesului acesteia la infrastructura medicală, educațională și edilitară. • Orașele în creștere continuă să atragă până când intervin dezeconomiile de scară (poluare, congestie ș.a.)
 12. 12. Implicaţii de natură strategică în abordarea dezvoltării urbane în România UITP.COM Abordarea integrată a dezvoltării urbane • Provocările sunt din ce în ce mai diverse și mai numeroase • Competitivitatea urbană este în continuă creștere • Pentru utilizarea eficientă a resurselor este necesară corelarea politicilor sectoriale - orașele trebuie să integreze aspectele sociale, economice, de mediu și dimensiunea teritorială a dezvoltării urbane în planificarea urbană și dezvoltarea economică • Planificarea întregului ciclu al intervenției – de la inițiere până la implementare – cu stabilirea responsabilităților și a resurselor financiare • Implicarea populației la modul de dezvoltare urbană
 13. 13. Implicaţii de natură strategică în abordarea dezvoltării urbane în România UITP.COM • Guvernarea pe mai multe niveluri • este necesară coordonarea atât pe orizontală, cât şi pe verticală și să fie consolidată cooperarea lor și crearea de rețele cu alte orașe, în scopul de a împărtăși investiții și experiențe • serviciile urbane trebuie să fie furnizate la o scară teritorială mai mare • problemele legate de managementul apei ar putea fi cel mai bine abordate şi rezolvate la nivel sub-regional sau regional, transportul public poate fi tratat optim la nivel metropolitan, în timp ce promovarea incluziunii sociale şi integrarea grupurilor marginalizate necesită o abordare locală, la nivel de cartier • noi metode de guvernare bazate pe implicarea şi responsabilizarea cetățenilor, participarea tuturor părților interesate relevante și utilizarea inovatoare a capitalului social sunt necesare.
 14. 14. Implicaţii de natură strategică în abordarea dezvoltării urbane în România UITP.COM Regenerarea urbană - Instrument al dezvoltării urbane integrate • pentru zone centrale - valorificarea zonelor istorice protejate • pentru zone industriale - reciclarea terenurilor • pentru sit-uri militare dezafectate • pentru marile ansambluri de locuit – creșterea calității locuirii Punerea în valoare a elementelor de competență distinctivă (zone centrale, zone protejate, cursuri de apă)
 15. 15. Priorităţi de dezvoltare urbană UITP.COM Sprijinirea dezvoltării economiei oraşelor • Reconversia funcțională a sit-urilor industriale • Asigurarea accesibilității regionale, metropolitane și locale • Asigurarea masei urbane – densitate socială și economică • Dezvoltarea infrastructurii necesare (spații de birouri, parcuri industriale, incubatoare de afaceri) Îmbunătăţirea calităţii mediului în zonele urbane • creșterea eficienței energetice a locuințelor • protejarea spațiilor verzi • utilizarea transportului public (ne-poluant) • utilizarea mijloacelor de transport ne- motorizate • creștera numărului de locuri de parcare în zonele marilor ansambluri de locuit și în punctele de schimb inter-modal
 16. 16. Priorităţi de dezvoltare urbană UITP.COM Sprijinirea dezvoltării infrastructurii de bază pentru oraşele României Starea şi calitatea infrastructurii fizice urbane constituie o condiție esențială pentru funcționarea optimă a oraşelor: accesibilitatea fluxurilor de muncă, atractivitatea mediului de afaceri, turismul și cultura, etc, toate fiind influenţate de existenţa şi calitatea infrastructurii edilitare. Promovarea incluziunii sociale în oraşele României Un oraș inclusiv nu este neapărat un oraș în care există o egalitate completă și o populație omogenă, ci un oraș în care toată lumea beneficiază de oportunităţile oferite de acesta.
 17. 17. Priorităţi de dezvoltare urbană UITP.COM Susținerea mobilității urbane • la nivel regional/metropolitan/urban-de cartier/de obiect • asigurarea infrastructurii necesare: centuri ocolitoare/ noduri intermodale/ linii de transport în comun (pe șine sau linii dedicate) • înnoirea stocului de vehicule pentru transport în comun • facilitarea mijloacelor de transport ne-motorizate: piste de bicicliști/ pietonale Elaborarea cadastrului și actualizarea instrumentelor de planificare • asigurarea unui acces facil la date/ transparență • fundamentare tehnică a deciziilor de dezvoltare • instrumente de planificare adaptate cerințelor actuale • corelarea instrumentelor de planificare Regenerarea urbană în zonele centrale ale localităților • creșterea atractivității zonelor centrale • valorificarea identității locale
 18. 18. Instrumente strategice, legislative și de implementare Cadrul strategic - Strategii - Bază de date - Rapoarte de specialitate - Ghiduri pentru creșterea capacității administrative în domeniul dezvoltării urbane - Instrumente pentru facilitarea dezvoltării urbane integrate Legislație - Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul - Legea 351/2001 pentru aprobarea Secțiunii IV din PATN - Rețeaua de localități - Legea 91/2007 privind transportul public local - în curs de revizuire - Norme de aplicare la Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul – în curs de promovare
 19. 19. Instrumente strategice, legislative și de implementare Finanțare buget de stat - Programul Naţional de Dezvoltare Locală (O.U.G. 28/2013) - Programul naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe (O.U.G. 18/2009) - Programul de constructii de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, derulat prin Agenția Națională pentru Locuințe (Legea 152/1998) - Programul construcţii săli de sport și complexuri sportive - Programul pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul mic urban - Programul sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile de până la 50.000 locuitori - Programul bazine de înot
 20. 20. Instrumente strategice, legislative și de implementare UITP.COM Cadrul strategic Strategia de Dezvoltare Teritorială a României
 21. 21. Instrumente strategice, legislative și de implementare UITP.COM Cadrul strategic Strategia de Dezvoltare Teritorială a României
 22. 22. MĂSURI TERITORIALE NAȚIONALE Măsuri capital natural și cultural OBIECTIVE GENERALE Obiectiv general 1 Asigurarea unei integrări funcţionale a teritoriului naţional în spaţiul european prin sprijinirea interconectării eficiente a reţelelor energetice, de transporturi și broadband Obiectiv general 2 Creșterea calității vieții prin dezvoltarea infrastructurii tehnico- edilitară și a serviciilor publice în vederea asigurării unor spaţii urbane şi rurale de calitate, atractive şi incluzive Obiectiv general 3 Dezvoltarea unei reţele de localităţi competitive şi coezive prin sprijinirea specializării teritoriale și formarea zonelor funcționale urbane Obiectiv general 4 Protejarea patrimoniului natural și construit şi valorificarea elementelor de identitate teritorială Obiectiv general 5 Creşterea capacităţii instituţionale de gestionare a proceselor de dezvoltare teritorială OBIECTIVE SPECIFICE OS 2.1. Asigurarea unei echipări complete cu infrastructură de utilități publice a localităților urbane și rurale. OS 2.2. Asigurarea unei accesibilități crescute la nivelul teritoriului și a unei conectivități eficiente între orașele mari și zona urbană funcțională. OS 2.3. Creşterea atractivităţii spaţiilor urbane și rurale prin îmbunătăţirea funcţiilor rezidenţiale, dezvoltarea unor spaţii publice de calitate și a unor servicii de transport adaptate nevoilor şi specificului local. OS 2.4 Furnizarea unor servicii sociale de calitate prin asigurarea unei diversificări a acestor servicii la nivelul teritoriului și îmbunătățirea gradului de acces a populației. OS 3.1 Dezvoltarea unor centre urbane specializate şi inteligente cu vocaţie de poli internaţionali şi racordarea lor eficientă la reţeaua urbană europeană. OS 3.2 Încurajarea dezvoltării zonelor urbane funcţionale în jurul oraşelor cu rol polarizator la nivelul teritoriului. OS 3.3 Consolidarea rolului localităţilor rurale cu potențial de polarizare în scopul asigurării unei accesibilităţi crescute a populaţiei rurale la servicii de interes general. OS 3.4 Sprijinirea dezvoltării sistemelor urbane şi axelor de dezvoltare de la nivelul teritoriului prin asigurarea unor intervenţii integrate teritorial. OS 4.1 Protejarea patrimoniului și promovarea măsurilor de regenerare a capitalului natural. OS 4.2 Protejarea şi reabilitarea patrimoniului construit în scopul conservării identităţii naţionale şi creşterii atractivităţii spaţiilor culturale cu potenţial turistic deosebit. OS 4.3 Reducerea vulnerabilității zonelor supuse riscurilor naturale. OS 4.4 Asigurarea echilibrului în dezvoltarea mediului rural şi urban prin protejarea resurselor funciare agricole și forestiere şi limitarea extinderii intravilanului localităţilor. OS 5.1 Consolidarea capacităţii structurilor de guvernanţă la niveluri multiple şi diversificarea formelor de cooperare între structurile administraţiei publice. OS 5.2 Consolidarea instrumentelor de planificare spaţială şi a instituţiilor cu rol în gestionarea și planificarea proceselor de dezvoltare a teritoriului (sau de amenajare a teritoriului). O5.3 Consolidarea capacităţii de cooperare şi planificare în domeniul transfrontalier şi transnaţional. OS 1.1. Dezvoltarea unei rețele de transport eficientă și diversificată capabilă să asigure gestionarea fluxurilor de oameni și mărfuri generate de schimburile economice între teritoriul naţional și piețele din spațiul european. OS 1.2. Dezvoltarea și extinderea infrastructurii portuare și aeroportuare, precum și a legăturii acestora cu centrele urbane naţionale în scopul consolidării poziției României de nod logistic regional. OS 1.3. Consolidarea infrastructurii de transport a energiei și conectarea acesteia la proiectele. Măsuri sistem teritorial de aşezăriMăsuri sistem teritorial conectiv MĂSURI TERITORIALE ZONALE ZONE RURALE ZONE TRANSFRONTALIEREZONE MONTANE ZONA COSTIERĂZONE URBANE VIZIUNE STRATEGIA DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ A ROMÂNIEI 2035 România 2035, o țară cu un teritoriu funcțional, administrat eficient, care asigură condiții atractive de viață și locuire pentru cetățenii săi, cu un rol important în dezvoltarea zonei de sud-est a Europei.
 23. 23. Instrumente strategice, legislative și de implementare Cadrul strategic Bază de date – Observatorul Teritorial sistem informațional integrat în sprijinul politicilor publice de dezvoltare teritorială • Proiect finanțat din Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative • Durata proiectului: februarie 2012 – noiembrie 2015 • Bugetul proiectului: 3.034.854,92 lei ( inițial 6.104.440 lei) • Obiectiv: Crearea unui instrument de fundamentare tehnică a deciziilor privind dezvoltarea teritoriului național pentru îmbunătățirea calității și eficienței serviciilor furnizate de MDRAP
 24. 24. Instrumente strategice, legislative și de implementare Cadrul strategic - Rapoarte de specialitate – Consolidarea capacității de planificare spațială, precondiție pentru dezvoltarea urbană durabilă • Componenta 1 – Sistem de planificare (evaluarea sistemului de planificare la nivel naţional); • Componenta 2 – Dimensiune urbană (evaluarea dezvoltării urbane la nivel naţional); • Componenta 3 – Consultare privind dimensiunea teritorială pentru perioada 2014 – 2020 (sprijin tehnic şi administrativ pentru activitatea Comitetului Consultativ privind Coeziunea Teritorială). • Scopul proiectului l-a reprezentat sprijinirea dezvoltării unui sistem • integrat şi armonizat de planificare în România în vederea unei dezvoltări • teritoriale şi urbane durabile şi integrate şi a corelării politicilor • publice de investiţii. • Proiectul a fost derulat în perioada 2012-2014
 25. 25. Instrumente strategice, legislative și de implementare UITP.COM Cadrul strategic - Ghiduri pentru creșterea capacității administrative în domeniul dezvoltării urbane • “Platformă pentru dezvoltare urbană durabilă şi integrată” este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013 Obiectiv: Întărirea capacităţii administraţiei publice locale de a dezvolta şi implementa politici urbane integrate în vederea asigurării condiţiilor de dezvoltare spaţială durabilă şi a abordării integrate a problematicilor sectoriale de planificare şi dezvoltare urbană. Componente principale: • Instrumente de planificare şi dezvoltare urbană integrată în sprijinul elaborării şi implementării politicilor urbane integrate; • Pregătirea profesională privind formularea şi implementarea politicilor urbane integrate a unui număr de 430 de funcţionari publici / personal contractual din direcțiile de urbanism şi direcțiile responsabile cu elaborarea de strategii şi politici locale, din cadrul administraţiei publice; • Proiecte pilot - modele de politici de dezvoltare urbană integrată în 5 oraşe pilot.
 26. 26. Instrumente strategice, legislative și de implementare UITP.COM Cadrul strategic - Instrumente pentru facilitarea dezvoltării urbane integrate Referențialul pentru orașe europene durabile
 27. 27. Instrumente strategice, legislative și de implementare UITP.COM Referențialul pentru orașe europene durabile Un instrument adresat orașelor • un instrument web interactiv • facilitează dialogul despre dezvoltarea urbană durabilă și integrată – în orașe – între orașe – cu actorii locali – între diferite domenii sectoriale – la diferite niveluri politice (local, regional, național, european) – între diferite niveluri administrative Tradus în limba română în anul 2014
 28. 28. Agenda Urbană a UE și implicațiile pentru România UITP.COM Priorități pentru ca orașele din România să îndeplinească prevederile Strategiei UE 2020 (fundamentarea politicilor de dezvoltare de la nivel local) • Smart (pentru abordarea problematicilor legate de infrastructura de comunicații, reducerea emisiilor de carbon, a deșeurilor, mobilitate urbană și accesibilitate, eficiență energetică și soluții alternative) • Green (pentru abordarea problematicilor de mediu – reducerea expansiunii urbane, spațiul urban, combaterea riscurilor naturale și industriale, utilizarea eficientă a terenurilor, facilitarea infrastructurii verzi) • Inclusive (pentru abordarea problematicilor legate de locuire – accesibilitate, calitatea fondului de locuințe, regenerarea urbană, integrarea comunităților defavorizate, accesul la servicii, crearea de locuri de muncă)
 29. 29. Agenda Urbană a UE și implicațiile pentru România UITP.COM Finanțare europeană • Favorizarea abordării integrate • Întărirea rolului dimensiunii urbane • Promovarea zonelor urbane funcționale • Dezvoltarea de noi instrumente Bază de date • Sprijinirea proiectului Observatorul teritorial derulat de către MDRAP • Facilitarea comparării cu alte orașe și alte țări europene • Furnizarea de indicatori de monitorizare a dezvoltării urbane Îmbunătățirea corelării și coordonării cu domeniile sectoriale și între palierele administrative Facilitarea cooperării inter-guvernamentale în domeniul dezvoltării urbane
 30. 30. Vă mulțumesc! Diana ȚENEA – Director General Direcția Generală Dezvoltare Regionala și Infrastructură MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
 • RamonaTanasa

  Sep. 3, 2015

Cuprins: - Dezvoltarea urbană în România – scurt diagnostic. - Implicaţii de natură strategică în abordarea dezvoltării urbane în România. - Priorităţi de dezvoltare urbană. - Instrumente strategice, legislative și de implementare. - Agenda Urbană a UE și implicațiile pentru România. Prezentare susținută de Diana Țenea, director general administrație publică și infrastructură în cadrul MDRAP, la conferința "BlueGreen – Râuri în orașe smart", 19 iunie 2015: http://bit.ly/1GpEfi4.

Views

Total views

1,238

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

8

Actions

Downloads

28

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×