Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

15

Share

Fotoğrafta Işık (Ders 6)

Temel Fotoğrafçılık Dersleri (Hazırlayan: Nafiz Emre Konuralp)
Ders 6: "Fotoğrafta Işık"

Bu ders sunumları Doğa Fotoğrafçılığı Kulübü eğitim programlarında kullanılması amacı ile Nafiz Emre Konuralp tarafından hazırlanmıştır. Konuları iyi kavramak için derslerimize katılmanızı tavsiye ederiz.

http://www.nafizemrekonuralp.com
http://www.dofok.com
http://www.facebook.com/groups/dofok

Fotoğrafta Işık (Ders 6)

 1. 1. Hazırlayan: Nafiz Emre Konuralp Dofok 2014 DERS 6 FOTOĞRAFTA IŞIK www.dofok.com www.facebook.com/groups/dofok www.nafizemrekonuralp.com
 2. 2. Fotoğrafta Işık • Işığın Parlaklığı • Işığın Yönü (Cephe ışığı, Yarı Cephe Işığı, Yanal Işık, Ters Işık, Tepe Işık, Alt Işık) • Işığın Rengi (Renk Sıcaklığı ve Beyaz Ayarı) • Işığın Kontrastı • Işık Ölçüm Sistemleri • Aydınlatma Çeşitleri (Direk, İndirekt, Filtrelenmiş Aydınlatma)
 3. 3. Fotoğrafta Işık IŞIK • Bir fotoğrafın var olmasını sağlayan temel öğe ışıktır. Işığın varlığında fotoğraftan bahsetmek mümkün olur. Yokluğunda ise fotoğraftan söz etmek mümkün değildir. • Işık, bir kaynaktan çıkarak her yöne doğru yayılan, yüzeyelere çarparak yön değiştiren veya içinden geçen, çarptığı yada içinden geçtiği yüzeyin özelliklerinden etkilenen elektromanyetik dalgalardır. Bu dalgalar fotoğrafın çekildiği süre boyunca ışığa duyarlı yüzeye çarparak bu yüzeyde fiziksel yada kimyasal değişiklilere sebep olarak fotoğrafı oluştururlar. • Fotoğraf çekmek ışığın kayıt edilmesi işi olduğundan ışığı iyi kullanmaya başlamak iyi fotoğraf çekmeye giden yoldaki en önemli adımlardan biridir.
 4. 4. Fotoğrafta Işık Işığın Özellikleri Işığın fotoğraf alanında karşımıza çıkan 4 temel özelliğinden bahsetmemiz mümkündür. Bu özellikler çektiğimiz fotoğrafların karakterini doğrudan etkiler. a. Parlaklık b. Yönü c. Renk d. Kontrast Bu özelliklerin her biri kaynağında yada kaynağından çıktıktan sonra çeşitli müdehaleler ile kontrol edilebilir. Işığı kontrol etmeyi ve doğru kullanmayı öğrendiğimizde çektiğimiz fotoğrafların iyi yönde etkilenceğini söyleyebiliriz.
 5. 5. Işığın Özellikleri a) Parlaklık (Şiddet) Parlaklık, ışığın şiddetinin bir ölçüsüdür. • Işık kaynağından uzaklaştıkça parlaklık azalır, yaklaştıkça parlaklık artar. • Işığın şiddeti yani parlaklığı fotoğrafın atmosferi üzerinde de çeşitli etkiler bırakır. Kaynağından doğrudan gelen şiddetli ışık fotoğrafta yüksek kontrasta sebep olur. • Fotoğrafın çekileceği enstantaneyi yani perde hızını doğrudan etkiler. Işığın şiddetli olduğu durumlarda yüksek perde hızı, zayıf olduğu durumlarda düşük perde hızı kullanmak gerekir. • Parlak ışık serttir, çevredeki yüzeylere ulaşarak yansır ve tüm yönlere dağılır ancak fotoğrafta gerçekçi bir etki bırakır. Loş yani zayıf ışık çevredeki yüzeylere ulaşamaz yada ulaşarak az miktarda yansır. Böylece yumuşak geçişli, düşük kontrastlı, gevşetici, dinlendirici sonuçlar verir. • Işığın şiddeti değiştirilerek çekilen fotoğrafın atmosferi ve dolayısıyla hissettirdiği duygular kontrol edilir.
 6. 6. Işığın Özellikleri b) Işığın Yönü Işık, kaynağından çıktığında herhangi bir engel ile karşılaşmadığı sürece her yöne doğru yayılır. Ancak ışık kaynağı etrafına ışığın yayılma yönünü sınırlayıcı cisimler yerleştirilirse ışığın yayılımı sınırlandırılmış olur ve belli bir yönü söz konusu olur. Bizim fotoğrafçılıkta ışığın yönünden kastımız ise ışığın konuya göre yönüdür. Yani fotoğraf makinamızı doğrulttuğumuz ve vizörden baktığımız bir konuya ışığın geliş yönü bizim için ışığın yönüdür. Çünkü biz ışığın vizörden görmediğimiz yerlere değil gördüğümüz yerlere yani kadrajımıza nasıl geldiğiyle ilgileniriz. Bu anlamda ışığın konuya göre sınıflandırabileceğimiz 6 farklı yönü vardır. 1. Cephe Işığı 2. Yarı Cephe Işığı 3. Yanal ışık 4. Ters Işık 5. Tepe Işığı 6. Alt Işık
 7. 7. Işığın Yönleri 1. Cephe Işığı • Konunun bize bakan yönünden yani önden aydınlatılması durumundaki ışığa cephe ışığı denir. • Tek başına az tercih edilen bir ışık kullanım çeşididir. • Gögeler cismin hemen arkasına düşeceği için fotoğrafta 3 boyut etkisini desteklemez. 2 boyutluluk hissi hakimdir. • Dokular, kısa gölgeler nedeniyle belirgin değildir. Dokuların belirgin olmayışı fotoğrafın etkisini azaltır. Yanda konuya tam karşıdan gelen cephe ışığı ile aydınlatılmış bir portre fotoğrafı görüyorsunuz. Cephe ışığı ile çekilen fotoğraflarda gölgeler belirgin olmadığı için konunun boyutları hakkında yorum yapamıyoruz. Boyutlarını tam olarak algılayamadığımız konumuzun etkileyiciliği düşük oluyor ve fotoğraf beynimiz tarafından sıradan bir fotoğraf olarak tanımlanıyor. Cephe Işığı
 8. 8. Işığın Yönleri 2. Yarı Cephe Işığı • Konunun bize bakan yönüne 45 derece açı ile gelen ışığa yarı cephe ışığı denir • Portre fotoğraflarında sık tercih edilen bir ışık yönüdür. • Cismin bir kısmı aydınlık, diğer kısmı ise bir miktar gölgede kaldığı için 3 boyut etkisi oluşur. • Dokular ve hatlar cephe ışığına göre daha belirgindir. Hatların boyutları hakkında bilgi verir ve böylece fotoğrafın anlatım gücünü arttırır. Yanda yarı cephe ışığı ile cephe ışığın karşılaştırmasını görüyorsunuz. Cephe ışığı ile çekilen fotoğrafta boyutları algılayamıyoruz. Ancak 45 dereceden yani modelin sağ çarprazından gelen yarı cephe ışığın konu üzerinde oluşturduğu gölge alanlar boyutları ve derinliği algılamamızı sağlıyor. Ayrıca oluşan ışık geçişi fotoğrafa dramatik bir etki katıyor.Yarı Cephe Işığı Cephe Işığı
 9. 9. Işığın Yönleri 3. Yanal Işık • Konunun bize bakan yönüne 90 derece açı ile gelen ışığa yanal ışık denir. • Dokuları, detayları, hatları ortaya çıkartıp 3 boyut etkisini güçlendirdiği için çok etkili bir ışık yönüdür. Rölyef çekimler için çok etkilidir. • Konumuzun bir tarafı aydınlık, diğer tarafı karanlıkta kalacağı için gizem, merak gibi duygular oluşturur ve bu nedenle dramatik bir sonuç elde edilir. • Dokuların önemli olduğu, duygu yoğunluğunun betimlenmek istendiği, kontrastı yüksek fotoğraflar çekmek için tercih edilir. Yarı cephe ışığı Yanal Işık Yanda yarı cephe ışığı ile yanal ışık arasındaki farkı görüyorsunuz. Yarı cephe ışığı boyutları algımamıza yardımcı olan gölgeler oluşturuyor ancak yanal ışığın oluşturduğu derin gölgeler ve yüksek kontrast, boyutları ve detayları çok daha belirgin hale getiriyor. Böylece yanal ışık algıyı güçlendirmiş oluyor.
 10. 10. Işığın Yönleri 4. Ters Işık • Konunun tam arkasından aydınlatıldığı durmuma ters ışık durumu denir. • Konunun detayları görünmez ancak sınırları bellidir. Bu duruma silüet adı verilir. • Konu üzerinde 3 boyut etkisi yoktur. Konu fotoğrafta 2 boyutlu olarak yer alır. • Konunun detayları görünmediği için yoğun bir merak duygusu oluşturur. • Duygu yoğunluğu ve kontrast yüksektir. Bu nedenle etkili fotoğraflar ortaya çıkar ancak konunun iyi ve etkileyici bir arka planın önünde olması gerekir. Ters Işık Örnekleri Yanda 3 farklı ters ışık örneği görüyorsunuz. Ters ışık tam arkadan gelebileceği gibi arka çarprazlardan da gelebilir. Arka çarprazdan gelmesi durumunda konunun boyutları konusunda bize az da olsa bilgi verir.
 11. 11. Işığın Yönleri 5. Tepe Işığı • Konunun tam tepesinden gelen ışık durumudur. Doğada sıklıkla karşımıza çıkar. Öğlen saatlerindeki güneş ışığı tepe ışına bir örnektir. • Gölgeler kısa ver serttir, bu nedenle 3 boyut etkisini desteklemez ve pek tercih edilmez. • Insanların göz çukuru, burun altı, çene altı gibi bölgelerinde çok sert gölgeler oluşturduğu için portre fotoğraflarında tercih edilmez. Yanda tepe ışığına bir örnek görüyorsunuz. Gölgeler kısa olduğundan ve ışık fotoğraf makinemizde göre yukarıdan geldiğinden konunun derinliği hakkında bilgi alamıyoruz. Yüzde çıkıntı yapan bölgelerin altında oluşan koyu gölgeler detay kaybına yol açıyor ve ortaya dramatik olmayan, kontrastı yüksek ancak etki gücü düşük bir fotoğraf çıkıyor.Tepe Işığı
 12. 12. Işığın Yönleri 6. Alt Işık • Doğada karşımıza çıkmayan, yapay olarak oluşturulan ışıktır. • Alışık olduğumuz yönün tersine bir yönden konuya geldiği için gerilim, korku hissi uyandırır. Korku filmlerinde ve gerilim öğesi içeren fotoğraflarda tercih edilir. • Yüksek binaların yukarı doğru olan yönelimlerini alttan verilerek desteklediği için mimari aydınlatmalarda kullanılır. • Portre fotoğraflarında daha çok ana ışık olarak değil dolgu ışığı olarak tercih edilir. Yanda alttan aydınlatmaya bir örnek görüyorsunuz. Alttan aydınlatma yapay ışık kaynakları ile sağlanan bir aydınlatmadır ve doğada örneği görülmez. Güneş ve çevrede gördüğümüz yapay aydınlatmaların çoğu tepeden aydınlatmadır. Ancak alttan aydınlatma tüm bunlardan farklı ve alışık olmadığımız bir aydınlatma yönünde sahip olduğu için özellikle insan yüzü içeren fotoğraflarda korku ve gerilim hissi uyandırır. Alt Işık
 13. 13. Işığın Yönleri Yatay ve dikey açıların birlikte kullanımı Yatay ve dikey açıları birlikte ele aldığımızda ortaya çıkan tüm ışık yönleri şu şekildedir.
 14. 14. Işığın Özellikleri c) Işığın Rengi • Işığın rengi fotoğrafın renk yorumunu ve duygusunu doğrudan etkileyen bir faktördür. • İnsanın görüş sistemi tüm ışık kaynaklarının rengini düzelterek görür. Beyaz olarak algıladığımız ve tanımladığımız birçok ışık kaynağı aslında beyaz ışık üretmemektedir. Işık kaynağının ürettiği ve etrafa yaydığı ışığın bir renk sıcaklığı değeri vardır. Bu değer Kelvin cinsinden ifade edilmektedir ve farklı özellikteli ışık kaynakları ıçin farklı değerler almaktadır. • Filmler ve sensörler ise tüm ışık kaynaklarının yaydığı ışığı düzeltmeden gerçek renginde algılar ve kaydederler. • Dijital ortamda gerçek değerinde fotoğrafa aktarılan ışığın rengi daha sonra beyaz ayarı yapılarak gözümüzün algıladığı renge eşitlenir. • Eğer fotoğraf film yüzeyine kaydedilecekse ortamdaki ışık kaynağının renk sıcaklığına uygun olarak kalibre edilmiş bir film kullanılmalıdır.
 15. 15. Işığın rengi Renk Sıcaklığı ve Beyaz Ayarı • Renk sıcaklığı bir ışığın renk karakteridir ve birimi Kelvin (K) ile ifade edilir. • Dijital fotoğraf çekerken ortamdaki ışığa uygun bir beyaz ayarı makine menüsünde çekim öncesinde yapılmalıdır. • Dijital makinelerde otomatik beyaz ayarı (AWB) seçeneği bulunmaktadır ancak her zaman doğru sonuç vermeyebilir. • Makinelerimizde karşımıza çıkan beyaz ayarı çeşitleri ve kelvin değerleri aşağıdaki gibidir. • Bu ayarlar haricinde manuel olarak Kelvin değeri girebileceğiniz yada ortam ışığı altında beyaz bir yüzeyin fotoğrafını çekerek örnek fotoğraf yükleme yoluyla makinenin ortam ışığını tanımasını sağlayabileceğiniz seçeneklerde bulunur.
 16. 16. Işığın Özellikleri d) Kontrast • Bir konu üzerindeki en aydınlık alan ile en karanlık alan arasındaki ışık yönünden tanımlanan farka kontrast denir. Türkçesi farklılık olarak çevrilebilir. • Doğrudan konuyu aydınlatan ışık kaynağı konuya yaklaştıkça kontrast artar, uzaklaştıkça azalır • Işığın kaynağından çıkarak doğrudan konu üzerine gelmesi yüksek kontrast oluşturur ancak ışığın bir yüzeyden yansıyarak (reflektör vb.) yada filtrelenerek konuya ulaşması kontrastı azaltır. • Öğlen saatlerinde açık havada ışık güneşten çıkarak doğrudan konumuza kuvvetli bir şekilde geldiğinden kontrast yüksek olur, ancak bulutlu bir havada, bulutlardan süzülerek yani filtrelenerek yol alan ışık her yöne dağılır ve bu ışıkta çekilen fotoğraflarda kontrast düşüktür. • Kontrast istenen yada istenmeyen durumlar söz konusudur. Sert ve güçlü bir etki yaratılmak istenildiğinde yüksek kontrast, yumuşak ve sakin bir etki yaratılmak istendiğinde düşük kontrast tercih edilebilir.
 17. 17. Işık Ölçüm Sistemleri Pozlama ile ilgili işlediğimiz konularda makinelerimizin doğrulttuğumuz bölgedeki ışığı ölçerek bize çeşitli bilgiler verdiğini ve bu bilgileri kullanarak pozlamamızı ayarlayarak doğru pozlanmış fotoğraflar çekmeyi hedeflediğimizi söylemiştik. Ancak bu ölçüm sistemi bizi her zaman doğru pozlamaya götüremiyor. Bunun sebebi sahne içerisinde yer alan ve ışık alan yüzeylerin ışık alma miktarları arasındaki farktır. DSLR makineler bu farklardan dolayı çeşitli ışık ölçüm modları sunarlar. Bu modlar sayesinde sahne içerisinde yer alan öncelikli konularımızın doğru pozlanmasını sağlayabiliyoruz. Fotoğraf makinesi modellerine göre bu ölçüm sistemleri farklılık gösterebilmekte yada aynı olsa bile farklı isimler alabilmektedir. Genel olarak karşımıza çıkan 4 farklı ölçüm sisteminden bahsedebiliriz. 1. Noktasal ölçüm 2. Bölgesel Ölçüm 3. Merkez Ağırlıklı Ortalama Ölçüm 4. Değerlendirmeli Ölçüm
 18. 18. Işık Ölçüm Sistemleri
 19. 19. Işık Ölçüm Sistemleri Bu ölçüm sistemlerinden Canon gövdelerde Evaluate Metering (Değerlendirmeli Ölçüm), Nikon gödelerde ise Matrix ölçüm çoğu ışık şartı altında doğru pozlamaya yakın sonuçlar almanızı sağlayacaktır. Kusursuz pozlama için ise poz telafisini kullanarak artı pozlama yada eksi pozlama yapabilirsiniz. Canon gövdelerde Nikon Gövdelerde Nikon gövdelerde ince ayar
 20. 20. Aydınlatma Çeşitleri Işığı fotoğrafçılıkta konumuzu aydınlatmak için kullanırız. Işığın aydınlatma özelliğini kaynağından çıktıktan sonra kullanış şeklimize göre 3 sınıfa ayırabiliriz. 1) Direkt Aydınlatma: Kaynağından çıktıktan sonra herhangi bir engel ile karşılaşmadan doğrudan konuya ulaşan ışığın oluşturduğu aydınlatmadır. 2) İndirekt Aydınlatma: Kaynağından çıktıktan sonra herhangi bir yüzeye çarparak yansıyan ve konuya yansıma yolu ile ulaşan ışığın yarattığı aydınlatma çeşididir. Çarptığı yüzeyden farklı yönlere dağıldığı için konu üzerinde yumuşak bir aydınlatma sağlar. 3) Filtreleme Yoluyla Aydınlatma Işığın kaynağından çıktıktan sonra yarı saydam yüzeylerden geçerek konuya ulaşması ile oluşan aydınlatmadır. Işık yarı saydam yüzeylerden geçerken farklı yönlere doğru dağılır ancak bir kısmı yinede yoluna devam ederek konuya doğrudan ulaşır. Bu aydınlatma çeşidi direkt aydınlatma ile indirekt aydınlatmanın karışımı şeklindedir. Konu üzerinde yumuşak yani düşük kontrastlı bir aydınlatma sağlar ve kontrast miktarını kontrol etme imkanı tanır.
 21. 21. Aydınlatma Çeşitleri 1) Direkt Aydınlatma • Direkt aydınlatmada ışık kaynağından çıkan ışık dalgaları herhangi bir engel ile karşılaşmadan konumuza çarpar. • Kaynağından doğrudan yol alan ışık ışınları sabit bir açı ile konumuza gelmektedir. Sabit açı ile bir noktadan konuya gelen ışığın çarptığı yüzeyler aydınlanır ancak çarpmadığı yüzeyler karanlıkta kalır. • Işık alan ve almayan yüzey arasında çok yüksek bir parlaklık farkı yani kontrast oluştuğundan sert bir aydınlatma oluşturur. • Rölyef çekimlerde yani kabartma yüzeylerin fotoğraflanmasında detayları ortaya çıkarttığı için tercih edilir. • Portre çekimlerinde yüzdeki detayları aşırı şekilde ortaya çıkarttığı için ve kaş, burun ve çene altında sert aydınlatma oluşturduğu için tercih edilmez.
 22. 22. Aydınlatma Çeşitleri Direkt Aydınlatma Nasıl Elde Edilir? Güneşten gelen ışık ışınları doğrudan konumuza çarptığından direkt aydınlatma oluşturur. Her türlü yapay ışık kaynağından çıkan ışık ışınları doğrudan konumuza çarptığında direkt aydınlatma oluşturur. Elektronik tepe flaşları ve stüdyolarda kullanılan paraflaşlardan çıkan ışık ışınları doğrudan konumuza çarptığında direkt aydınlatma oluşturur.
 23. 23. Aydınlatma Çeşitleri Doğrudan konuya ulaşan direkt ışık kabartma dokuların ortaya çıkmasına sebep oluyor.
 24. 24. Aydınlatma Çeşitleri Doğrudan kaynağından çıkarak konuya ulaşan bir ışık, portre için uygun bir açıdan gelse bile oluşturduğu yüksek kontrast nedeniyle kötü sonuç verir. Işığı yumuşatmak gerekir.
 25. 25. Aydınlatma Çeşitleri 2 ) İndirekt Aydınlatma • Kaynağından çıktıktan sonra yüzeylerden yansıyarak konu üzerine dolaylı yoldan ulaşan ışığın oluşturduğu aydınlatmaya indirekt aydınlatma yada yanısyan ışık adı verilir. • Işık çarptığı yüzeylerden farklı yönlere doğru yansıyarak çeşitli açılardan konuya ulaştığı için oluşan gölgeler direkt ışık gibi sert değildir. Bu, kontrastın daha düşük olduğu anlamına gelir. • Düşük kontrast yumuşak ışık geçişleri oluşturduğudan detayları aşırı şekilde ortaya çıkartmayan, dolayısı ile gözü yormayan bir aydınlatma söz konusudur. • Portre ve özellikle kadın, çocuk portrelerinde çok tercih edilir. • Rölyef çekimlerde etkili değildir. • Manzara çekimlerinde etkileyici sonuçlar verir
 26. 26. Aydınlatma Çeşitleri İndirekt Aydınlatma Nasıl Elde Edilir? Işığı yansıtarak belli bir yöne doğru yönlendiren beyaz, gri ve altın sarısı şemsiyeler, stüdyo flaşları ve tepe flaşlar ile kullanılarak indirekt aydınlatma oluşturur. Işığı yansıtan beyaz, gri ve altın sarısı renklerde düz ve geniş yüzeyler hem güneş ışığını hemde yapay ışıkları yansıtarak indirekt aydınlatma oluşturur. Elektronik tepe flaşları için üretilmiş küçük aparatlar flaştan çıkan direkt ışığı yansıtıp yönünü değiştirir ve indirekt aydınlatma oluşturur.
 27. 27. Aydınlatma Çeşitleri Fotoğrafın geneline gökyüzünden yansıyarak ulaşan ışık hakim. Sadece küçük bir alanda, dalgaların üst kısmına güneşten gelen direkt ışığın aydınlatması görülebiliyor ve tanımlayıcı rol oynuyor. Diğer alanlarda gökyüzünden yansıyan ışığın mavi tonu hakim.
 28. 28. Aydınlatma Çeşitleri 3 ) Filtreleme Yoluyla Aydınlatma • Işığın kaynağından çıktıktan sonra yarı saydam bir yüzeye çarparak çeşitli yönlere dağılması ancak bir kısmının doğrudan yoluna devam etmesi ile oluşan direkt ve indirekt aydınlatmanın karışımı şeklinde tanımlanan aydınlatma şeklidir. • Yumuşak ancak etkili bir aldınlatma sağlar. • Portre, ürün, makro vb. birçok çekim türünde sıklıkla tercih edilir. • Kontrast, filtreleme yapan yüzeyin genişliği ve yine bu yüzeyin konuya olan mesafesi ile kontrol edilir. • Filtreleme yapan yüzeyin genişliği arttıkça kontrast azalır yani yumuşak aydınlatma oluşur. Yüzey küçüldükçe kontrast artar ve aydınlatma sertleşir. • Filtreleme yapan yüzey konuya yaklaştıkça kontrast azalır yani aydınlatma yumuşar. Yüzey konudan uzaklaştıkça kontrast artar yani aydınlatma sertleşir.
 29. 29. Aydınlatma Çeşitleri Filtreleme Yoluyla Aydınlatma Nasıl Elde Edilir? Işığı kendi içerisinde yansıttıktan sonra iç ve ön kısmındaki yarı saydam yüzeylerden filtreleyerek geçiren softbox filtrelenmiş aydınlatma sağlarlar. Yarı saydam şemsiyeler ve düz yarı sayfam yüzeyler (diffüsör) ışığı filtreleyerek arka tarafına geçirir. Elektronik tepe flaşları için üretilmiş küçük difüsörler flaştan çıkan ışığı yarı saydam yüzeyi sayesinde filtreleyerek dağıtır ve bu yolla direkt aydınlatmayı filtrelenmiş aydınlatmaya çevirir. Softbox Şemsiye Diffüzör
 30. 30. Aydınlatma Çeşitleri Bulutlar gökyüzünü kapladığında dev bir softbox görevi görür ve düşük kontrastlı fotoğraflar oluşturur. Ayrıca bulutlarda hafif parçalı bir durum varsa dramatik bir etki oluşturacaktır.
 31. 31. Aydınlatma Çeşitleri Arka taraftan gelen sert güneş ışığı çocuğun saçlarında belirleyici bir sınır çizgisi oluşturuyor ve neredeyse aynı renk olan arka fondan ayırıyor. Yüzü normalde karanlık kalacak olan çocuğun yüzüne ön kısımdan filtrelenmiş aydınlatma uygulanıyor ve doğal görünümlü ışık ile aydınlanan yüz, doğru pozlanarak karanlıkta kalmıyor.
 32. 32. Bu sunum Nafiz Emre Konuralp tarafından hazırlanmıştır. Görüşleriniz, önerileriniz ve atölye çalışmaları hakkında bilgi için: www.nafizemrekonuralp.com emrekonalp@gmail.com
 • Mehmetzdemir63

  Feb. 9, 2020
 • okuyanus

  Oct. 12, 2019
 • BEOWULF-095

  Sep. 22, 2018
 • ferhatbariszengin

  Sep. 14, 2018
 • Pelinyikker

  Aug. 31, 2018
 • BekirKargc

  Dec. 16, 2017
 • CemilAgayev

  Jul. 28, 2017
 • hcsoyleyici

  Mar. 6, 2017
 • emrenar6

  Jan. 20, 2017
 • LEVENTMUZAFFERMUT

  Jan. 19, 2017
 • HarunBerke

  Dec. 3, 2016
 • MaSiva1

  Apr. 4, 2016
 • BuseKse

  Jun. 15, 2015
 • Zeynozbey

  Jun. 15, 2015
 • busradal

  Mar. 23, 2015

Temel Fotoğrafçılık Dersleri (Hazırlayan: Nafiz Emre Konuralp) Ders 6: "Fotoğrafta Işık" Bu ders sunumları Doğa Fotoğrafçılığı Kulübü eğitim programlarında kullanılması amacı ile Nafiz Emre Konuralp tarafından hazırlanmıştır. Konuları iyi kavramak için derslerimize katılmanızı tavsiye ederiz. http://www.nafizemrekonuralp.com http://www.dofok.com http://www.facebook.com/groups/dofok

Views

Total views

21,618

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

6,409

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

15

×