Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
12 Persuasion tactiekenvoorhogereconversie<br />Ferry den Dopper<br />Bestel nu!<br />3 Minuten op de Ab Circle Mini staan...
User<br />Centered<br />Design<br />Success<br />Centered<br />Design<br />Engage<br />Browse<br />Connect<br />Search<br ...
Hoe bereik je “Will Do”?<br />
Hoe creëertTelSellvertrouwen?<br />Bent u ook die fitness-apparatenzat die van allesbeloven, maar nietswaarmaken?<br />We ...
Hoe speeltTelSell op Emotie?<br />Wordt u ookgek van het ge-jojo van uwgewicht?<br />Dames, stelt u zicheensvoordat u het ...
Hoe gebruiktTelSellPersuasion?<br />U betaaltgeen€ 139,95 maar slechts € 99,95.<br />Bestel de ACM voor de ongelofelijkein...
Welkeelementenvergrotenvertrouwen?<br />Betrouwbarereferenties<br />Domeinnaam<br />Design kwaliteit<br />Aansluiten op be...
Fysiekadres
Garanties / procedures
Certificaten / awards
Bekendemensen
Foto’s van gewonemensen
Peer advice
Reactiesklantenservice
FAQ</li></li></ul><li>Conflict met usability<br />FAQ?<br />
Domeinnaam<br />Bondig<br />Raadbaar<br />Onthoudbaar<br /><ul><li>Simpeltespellen
Betekenisvol
Zondertekens
Veiliginternetten.nl
Nederlandveilig.nl
Stopkindermishandeling.nl</li></ul>Jaofnee.nl<br />Watkanikdoen.nl<br />Uheefthetvoorhetzeggen.nl<br />
Aansluiten op bestaandekennis<br />Mensenvertrouwenwatze reeds gelovendatwaar is.<br />Alsmenseneennieuwebronraadplegen, z...
Bent u ookmoe van al die diëten die moeilijktevolgenzijn of gewoonnietwerken? <br />Erzijnwelhonderdendiëtenbeschikbaar di...
Garanties / procedures<br />
Bekendemensen<br />
Maar pas op…<br />
Foto’s van mensen<br />
Maarniette perfect<br />
Maarniette perfect<br />Start here<br />Start here<br />Kijktijd<br />Betrouwbaarheid<br />Vindbaarheid<br />Gemak van taa...
En nietvooriedere site<br />Betrouwbare sites wordenMINDER betrouwbaar<br />Minder betrouwbare sites wordenMEER betrouwbaa...
ScannenvsEvalueren<br />Belangrijkstefactorenvoorafwijzing<br />Ongeschiktesitenaam<br />Complexe, drukke lay-out<br />Geb...
Consumentenbeoordelingen online	41%<br />E-mails (zelf aangemeld)	35%<br />Brand websites	30%<br />Tijdschriften ads	26%<b...
Hoe voorkom je eengevoel van manipulatie?<br />Argumenteer in strijd met je eigenbelang<br />Vermijdeen over-the-top, onec...
Argumenteer in stijd met eigenbelang<br />
Vertrouwenswaardig?<br />
Design for Trust<br />Je kuntiemand pas overtuigenals je zijnvertrouwenhebt.<br />Mensenhanteren diverse criteria als indi...
Investering
Aandacht / betrokkenheid
Eerlijkheid
Waarheid van content</li></li></ul><li>
Behoeften<br />
Emotiesbij (groene) buurtwinkel<br />Bijdrage<br />Transparantie<br />Kwaliteit<br />Anti-groot<br />Community<br />Belevi...
Zijnwijwelzorationeel?<br />
Zijnwijwelzorationeel?<br />1<br />2<br />3<br />4<br />
Zijnwijwelzorationeel?<br />1<br />2<br />3<br />4<br /><ul><li>Superieuresamenstelling
Doorschijnendheid
Elasticiteit</li></li></ul><li>Meet your brains<br />Emotie<br />Zoogdierhersenen<br />Intelligentie<br />Menselijkehersen...
Gevaar, sex & voedsel<br />Opwindingvergrootaandacht en geheugen<br />Instinct<br />Reptielehersenen<br />
Norman’s Model of Emotional Design<br />
Visceraal<br />Mooi, elegant, strak, rond, glad, symmetrisch<br />
Gedrag<br />Intuïtief, snel, makkelijkerdaneen laptop op de bank<br />
Reflectief<br />Trendsetter, hip, modebewust, populair<br />
Intrinsiekemotivatie<br />Flow(optimaleuitdaging)<br />Victory!<br />behendigheid<br />Verveeld,dusmeernodig<br />Gestress...
Conflict met usability<br />Het meest gebruikersvriendelijke spel is meestal niet het leukste spel<br />Websites: creëer o...
Design for Emotion<br />Je kuntiemand pas overtuigenals je zijnemotiesweet.<br />De meestebeslissingenwordenstiekemgenomen...
Optimaleprikkeling, uitdaging en dissonantie
Flow en voldoening</li></li></ul><li>
Persuasion & ethiek<br />manipuleren<br />verleiden<br />overtuigen<br />informeren<br />
Basistactieken voor overtuigen<br />Feiten<br />Extrinsiekebeloning<br />Korting<br />Puntenverdienen<br />Bonus<br />Geld...
Feiten<br />
Feiten<br />
Extrinsieke beloning<br />
Watalsfeitennietwerken?<br />Watkanhelpen?<br />Vergelijking<br />Wizards<br />Herhaling<br />Feedback<br />Simulatie<br />
Vergelijking<br />
Wizards<br />
Feedback<br />
Gaatextrensiekebeloningalleenom geld?<br />
Meespelen aan de loterij<br />Hoop<br />Hoop<br />Opwinding<br />Vertrouwen<br />Lot kopen<br />Goededoelen<br />Trekking<...
12 Persuasion tactiekenvoorhogereconversie<br />
6 Beïnvloedingsprincipes van Cialdini<br />
1. Wederkerigheid<br />Als jij mij een dienst bewezen hebt of mij een cadeau gegeven hebt, voel ik mij verplicht daar iets...
2. Sociale bevestiging<br />Als ik twijfel over een bepaalde handeling, kijk ik wat de meeste anderen (zoals ik) doen.<br ...
Veiling<br />
3. Commitment & Consistentie<br />Ik wil betrouwbaar gevonden worden. Als ik iets toezeg, zal ik het ook doen.<br />Ik bli...
Heeft u kinderen?<br />Ja<br />Hoe vindt u het dat 200 miljoenkinderenhongerlijden?<br />Ja, verschrikkelijknatuurlijk!<br...
Het omgekeerdeprincipe<br />Wilt u vrijwilligerbijUnicefworden?<br />Nee, sorry<br />Geeftniet. Wilt u onswerkmisschienwel...
RealPlayer installatie<br />
4. Sympathie (likability)<br />Als ik jou aardig vind, ben ik eerder geneigd “ja” tegen jou te zeggen.<br />Als jij op mi...
5. Autoriteit<br />Ik volg graag het voorbeeld van mensen die aanzien genieten / voor wie ik bewondering heb.<br />(Expert...
6. Schaarsheid<br />Is er (nog maar) beperkt aanbod? Dan moet ik snel handelen, anders grijp ik ernaast.<br />Hoe zeldzame...
Conflict met usability<br />
6 Principes van Cialdini(recap)<br />Wederkerigheid<br />Sociale bevestiging<br />Commitment & Consistentie<br />Sympathie...
Oefening<br />Van welkeprincipesmaaktDe Hypothekergebruik?<br />
Commitment<br />Wederkerigheid<br />Sympathie<br />
Nog 6 verleidelijke principes<br />Relativiteit<br />Keuze-paradox<br />Gratis<br />Op de man af<br />Omdat…<br />Optellen...
Steun ons!<br />kopje koffie:<br />€ 1,50<br />€ 0,25per dag<br />€ 90per jaar<br />5 mazelen-vaccins:<br />€ 1,50<br />
7. Relativiteit<br />€ 90 per jaar vind ik een behoorlijk bedrag. Maar €1,50 per week of 25ct per dag klinkt als weinig.<b...
Laat nu uwogenlaseren en betaal pas in 2012<br />Of profiteer van 250 euro korting!<br />
Argentinië<br />
HoeveelinwonersheeftArgentinië?Meer of minder dan125.000.000?<br />
HoeveelinwonersheeftArgentinië?Meer of minder dan30.000.000?<br />
HoeveelinwonersheeftArgentinië?….………………..….<br />
HoeveelinwonersheeftArgentinië?40.950.000 inwoners<br />
Met wie zou je gaan daten?<br />
Met wiezou je gaandaten?<br />
Decoy<br />We houden niet van complexe keuzes.<br />68%<br />Marketing online	€ 55 p/j<br />16%<br />Tijdschriftvoor marke...
Proefeens jam!<br />24 jams<br />6 jams<br />60%<br />Aanloop:<br />40%<br />Proeven:<br />1,5 jam<br />1,4 jam<br />30%<b...
8. Keuze-paradox<br />Hoe meer keuze ik heb, hoe minder gelukkig ik word.<br />Hoe toepassen?<br />Geef weinig opties<br /...
KieseenMielewasmachine<br />
“De duurste is de beste”<br />€ 999<br />€ 949<br />€ 799<br />De meeste mensen gaan voor ‘goed genoeg’, oftewel de een-na...
1 ct<br />gratis<br />69%<br />27%<br />15 ct<br />14 ct<br />73%<br />31%<br />
9. Gratis<br />Ik houd van gratis, want daarbij heb ik niets te verliezen.<br />Hoe toepassen?<br />Geef liever iets grati...
10. Op de man af<br />“Als iedereen iets wordt gevraagd, voelt niemand zich verantwoordelijk.”<br />Hoe toepassen?<br />Ad...
11. Omdat<br />“Als je uitlegt waarom je iets van me wilt, ben ik eerder bereid het je te geven.”<br />Hoe toepassen?<br /...
Formulier<br />
12. Aftrekken i.p.v. optellen<br />“Ik vind het veel moeilijker iets in te leveren dan iets af te slaan.”<br />Hoe toepass...
iPad Wi-Fi<br />Hoeveelopslagwil je?<br />64 GB<br />Zetzoveelmogelijkhd-films, muziek, boeken en apps op je iPad.<br />32...
Checklist Vertrouwen & Persuasion<br />Trust<br /><ul><li>Betrouwbarereferenties
Domeinnaam
Design kwaliteit
Aansluiten op bestaandekennis
Citaten / testimonials
Actuele content
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

of

12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 1 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 2 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 3

YouTube videos are no longer supported on SlideShare

View original on YouTube

12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 5 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 6 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 7 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 8 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 9 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 10 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 11 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 12 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 13 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 14 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 15 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 16 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 17 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 18 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 19 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 20 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 21 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 22 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 23 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 24 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 25 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 26 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 27 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 28 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 29 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 30 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 31 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 32 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 33 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 34 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 35 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 36 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 37 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 38 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 39 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 40 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 41 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 42 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 43 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 44 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 45 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 46 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 47 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 48 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 49

YouTube videos are no longer supported on SlideShare

View original on YouTube

YouTube videos are no longer supported on SlideShare

View original on YouTube

YouTube videos are no longer supported on SlideShare

View original on YouTube

12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 53 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 54 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 55 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 56 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 57 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 58 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 59 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 60 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 61 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 62 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 63 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 64 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 65 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 66 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 67 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 68

YouTube videos are no longer supported on SlideShare

View original on YouTube

12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 70 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 71 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 72 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 73 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 74 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 75 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 76 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 77 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 78 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 79 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 80

YouTube videos are no longer supported on SlideShare

View original on YouTube

12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 82 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 83 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 84 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 85 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 86 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 87 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 88 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 89 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 90 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 91 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 92 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 93 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 94 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 95 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 96 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 97 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 98 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 99 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 100 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 101 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 102 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 103 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 104 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 105 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 106 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 107 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 108 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 109 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 110 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 111 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 112

YouTube videos are no longer supported on SlideShare

View original on YouTube

12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 114 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 115 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 116 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 117 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 118 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 119 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 120 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 121 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 122 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 123 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 124 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 125 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 126 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 127 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 128 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 129 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 130 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 131 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 132 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 133 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 134 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 135 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 136 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 137 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 138 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 139 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 140 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 141 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 142 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 143 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 144 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 145 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 146 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 147 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 148 12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop) Slide 149
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

6

Share

Download to read offline

12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop)

Download to read offline

Introductie Persuasion Design

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

12 Persuasion tactieken voor hogere conversie (workshop)

 1. 1. 12 Persuasion tactiekenvoorhogereconversie<br />Ferry den Dopper<br />Bestel nu!<br />3 Minuten op de Ab Circle Mini staan gelijk aan 100 Sit-Ups<br />Laatwetenwat je ervanvindt@ferrydendopper van @TamTamNL<br />
 2. 2. User<br />Centered<br />Design<br />Success<br />Centered<br />Design<br />Engage<br />Browse<br />Connect<br />Search<br />Usability<br />Persuasion<br />Persuade<br />Consume<br />Can Do<br />Will Do<br />Compre-hend<br />Convert<br />Return<br />Interact<br />
 3. 3. Hoe bereik je “Will Do”?<br />
 4. 4. Hoe creëertTelSellvertrouwen?<br />Bent u ook die fitness-apparatenzat die van allesbeloven, maar nietswaarmaken?<br />We garanderen u dat u met de ACM ruim 4 kilo kuntafvallenin slechts 21 dagen.<br />Het geheim van de ACM is dat het cardio- en buikspier-oefeningencombineertom vet teverbranden.<br />De uniekedraaibewegingmaaktgebruik van de zwaartekracht die zichricht op uwgehelemiddel.<br />Dezestudielaatziendat u 2x zosnelcalorieenverbrandt op de ACM.<br />De ACM is eenechtedoorbraak in thuis-fitness.<br />Niettevreden? Bijonskrijgt u de “nietgoed, geengezeur, geld teruggarantie”.<br />Gegarandeerd de goedkoopste op tv.<br />De gepatenteerde, multifunctionele en effectieve ACM<br />
 5. 5. Hoe speeltTelSell op Emotie?<br />Wordt u ookgek van het ge-jojo van uwgewicht?<br />Dames, stelt u zicheensvoordat u het zelfvertrouwenweerheeftomeen bikini tedragen.<br />En mannenhoevenzichnietmeerteschamenalszijhun shirt uittrekken.<br />Leuke, snelle en eenvoudigemanierom het strakkelichaamtekrijgendat u altijd al had willenhebben.<br />Geensaaietrainingen en duresportscholen.<br />Een workout duurtslechts 3 minuten per dag.<br />Ditstaatgelijkaan 100 sit-ups.<br />De ACM is ookeenvetverbrandendebil- en dij-machine.<br />Maar ookgeschiktomuwbovenlichaamtetrainen. En het is ookeen cardio-apparaat. De ACM doet het allemaal!<br />U heeftnietsteverliezen, behalve centimeters vet.<br />
 6. 6. Hoe gebruiktTelSellPersuasion?<br />U betaaltgeen€ 139,95 maar slechts € 99,95.<br />Bestel de ACM voor de ongelofelijkeintroductieprijsvan slechts € 99,95.<br />De ACM is in 3 termijnentebetalen.<br />Bestelt u binnen 10 minuten, dankrijgt u ookeenpersoonlijke workout dvd van Jenny Nicole.<br />Als u direct belt, krijgt u ooknogeens de speciale 3 minuten workout instructie-dvd.<br />Alsallelijnenbezetzijn, probeert u het dan later nogeens.<br />Vraagonzetelefonistenooknaar de specialefitness-mat en de specialeaanbiedingen van de andere AC versies.<br />De ACM is exclusiefbijTelSellverkrijgbaar.<br />Veleanderengingen u voor.<br />
 7. 7.
 8. 8. Welkeelementenvergrotenvertrouwen?<br />Betrouwbarereferenties<br />Domeinnaam<br />Design kwaliteit<br />Aansluiten op bestaandekennis<br />Citaten / testimonials<br />Actuele content<br />Veel content<br />Archieven<br /><ul><li>Externe links
 9. 9. Fysiekadres
 10. 10. Garanties / procedures
 11. 11. Certificaten / awards
 12. 12. Bekendemensen
 13. 13. Foto’s van gewonemensen
 14. 14. Peer advice
 15. 15. Reactiesklantenservice
 16. 16. FAQ</li></li></ul><li>Conflict met usability<br />FAQ?<br />
 17. 17. Domeinnaam<br />Bondig<br />Raadbaar<br />Onthoudbaar<br /><ul><li>Simpeltespellen
 18. 18. Betekenisvol
 19. 19. Zondertekens
 20. 20. Veiliginternetten.nl
 21. 21. Nederlandveilig.nl
 22. 22. Stopkindermishandeling.nl</li></ul>Jaofnee.nl<br />Watkanikdoen.nl<br />Uheefthetvoorhetzeggen.nl<br />
 23. 23. Aansluiten op bestaandekennis<br />Mensenvertrouwenwatze reeds gelovendatwaar is.<br />Alsmenseneennieuwebronraadplegen, zoekenzenaarinformatie die bevestigtwatze al weten.<br />Alsbovenstaande match er is, vertrouwenzeeerder de informatie en duikenzeverder de site in.<br />
 24. 24. Bent u ookmoe van al die diëten die moeilijktevolgenzijn of gewoonnietwerken? <br />Erzijnwelhonderdendiëtenbeschikbaar die allemaalbeloftesdoen die zenietkunnennakomen.<br />Nu is ereendieetdatgewoonwerkt, eenvoudigtevolgen is en waar u al naeen week 4 kilo vet kuntkwijtraken.<br />
 25. 25. Garanties / procedures<br />
 26. 26. Bekendemensen<br />
 27. 27. Maar pas op…<br />
 28. 28. Foto’s van mensen<br />
 29. 29. Maarniette perfect<br />
 30. 30. Maarniette perfect<br />Start here<br />Start here<br />Kijktijd<br />Betrouwbaarheid<br />Vindbaarheid<br />Gemak van taak<br />
 31. 31.
 32. 32.
 33. 33. En nietvooriedere site<br />Betrouwbare sites wordenMINDER betrouwbaar<br />Minder betrouwbare sites wordenMEER betrouwbaar<br />
 34. 34. ScannenvsEvalueren<br />Belangrijkstefactorenvoorafwijzing<br />Ongeschiktesitenaam<br />Complexe, drukke lay-out<br />Gebrekaannavigatiehulpmiddelen<br />Saaiontwerp (geenkleur)<br />Pop-up banners<br />Kleine letters<br />Te veeltekst<br />Corporate uitstraling<br />Slechtezoekfunctie<br />Belangrijkstefactorenvooracceptatie<br />Verdieping<br />Expert-informatie<br />Relevanteillustraties<br />Variëteit in onderwerpen<br />Objectieveinformatie<br />Gepersonaliseerdeinformatie<br />Heldere, eenvoudigetaal<br />Forum / reviews<br />FAQ<br />
 35. 35. Consumentenbeoordelingen online 41%<br />E-mails (zelf aangemeld) 35%<br />Brand websites 30%<br />Tijdschriften ads 26%<br />TV ads 24%<br />Radio ads 21%<br />Search engine ads 12%<br />SMS ads 7%<br />Online banner ads 7%<br />Hoe betrouwbaarvindenmensen…<br />
 36. 36. Hoe voorkom je eengevoel van manipulatie?<br />Argumenteer in strijd met je eigenbelang<br />Vermijdeen over-the-top, onechtetoon<br />Gebruikgeen pushy salespraat<br />Vermijd “temooiomwaartezijn”<br />Weessubtiel<br />
 37. 37. Argumenteer in stijd met eigenbelang<br />
 38. 38. Vertrouwenswaardig?<br />
 39. 39. Design for Trust<br />Je kuntiemand pas overtuigenals je zijnvertrouwenhebt.<br />Mensenhanteren diverse criteria als indicator voorvertrouwen.<br />Belangrijkzijntekenen van:<br /><ul><li>Professionaliteit
 40. 40. Investering
 41. 41. Aandacht / betrokkenheid
 42. 42. Eerlijkheid
 43. 43. Waarheid van content</li></li></ul><li>
 44. 44. Behoeften<br />
 45. 45. Emotiesbij (groene) buurtwinkel<br />Bijdrage<br />Transparantie<br />Kwaliteit<br />Anti-groot<br />Community<br />Beleving<br />De lokalegemeenschapsteunen<br />Gerustgevoeldat de herkomstbekend is<br />Lokaleproductenzijnvers en gezond<br />Massale super is kunstmatig en oppervlakkig<br />Ikhoorbijeengroepwaarik me meeidentificeer<br />Prettigomherkendteworden<br />Een gratis appelkrijgje alleenbijeenlokalewinkel<br />Allesvoeltecht,dichtbij de natuur<br />Eerlijke, duurzameproducten<br />Producten in super zijnbetergeordenddussnellervindbaar<br />Productenzijngoedkoper in een super<br />De super heeftveelmeerkeuze<br />Tijd & moeite<br />Keuze<br />Prijs<br />
 46. 46. Zijnwijwelzorationeel?<br />
 47. 47. Zijnwijwelzorationeel?<br />1<br />2<br />3<br />4<br />
 48. 48. Zijnwijwelzorationeel?<br />1<br />2<br />3<br />4<br /><ul><li>Superieuresamenstelling
 49. 49. Doorschijnendheid
 50. 50. Elasticiteit</li></li></ul><li>Meet your brains<br />Emotie<br />Zoogdierhersenen<br />Intelligentie<br />Menselijkehersenen<br />Instinct<br />Reptielehersenen<br />
 51. 51. Gevaar, sex & voedsel<br />Opwindingvergrootaandacht en geheugen<br />Instinct<br />Reptielehersenen<br />
 52. 52. Norman’s Model of Emotional Design<br />
 53. 53.
 54. 54. Visceraal<br />Mooi, elegant, strak, rond, glad, symmetrisch<br />
 55. 55. Gedrag<br />Intuïtief, snel, makkelijkerdaneen laptop op de bank<br />
 56. 56. Reflectief<br />Trendsetter, hip, modebewust, populair<br />
 57. 57. Intrinsiekemotivatie<br />Flow(optimaleuitdaging)<br />Victory!<br />behendigheid<br />Verveeld,dusmeernodig<br />Gestresst,dusmindernodig<br />Engagement / excitement<br />Aandacht<br />Prikkels, uitdaging en dissonantie<br />
 58. 58. Conflict met usability<br />Het meest gebruikersvriendelijke spel is meestal niet het leukste spel<br />Websites: creëer opwinding in de content, niet in de navigatie<br />
 59. 59. Design for Emotion<br />Je kuntiemand pas overtuigenals je zijnemotiesweet.<br />De meestebeslissingenwordenstiekemgenomen door onsreptielebrein<br />Mensenhouden van:<br /><ul><li>Dingen die eengoedeviscerale, gedrags- en reflectievebeleveniscreëren
 60. 60. Optimaleprikkeling, uitdaging en dissonantie
 61. 61. Flow en voldoening</li></li></ul><li>
 62. 62. Persuasion & ethiek<br />manipuleren<br />verleiden<br />overtuigen<br />informeren<br />
 63. 63. Basistactieken voor overtuigen<br />Feiten<br />Extrinsiekebeloning<br />Korting<br />Puntenverdienen<br />Bonus<br />Geld terug<br />Kans op prijs<br />
 64. 64. Feiten<br />
 65. 65. Feiten<br />
 66. 66. Extrinsieke beloning<br />
 67. 67.
 68. 68.
 69. 69. Watalsfeitennietwerken?<br />Watkanhelpen?<br />Vergelijking<br />Wizards<br />Herhaling<br />Feedback<br />Simulatie<br />
 70. 70. Vergelijking<br />
 71. 71. Wizards<br />
 72. 72. Feedback<br />
 73. 73. Gaatextrensiekebeloningalleenom geld?<br />
 74. 74. Meespelen aan de loterij<br />Hoop<br />Hoop<br />Opwinding<br />Vertrouwen<br />Lot kopen<br />Goededoelen<br />Trekking<br />Lot kopen<br />Nietgewonnen<br />Waarblijft het geld?<br />Teleurstelling<br />Wantrouwen<br />
 75. 75. 12 Persuasion tactiekenvoorhogereconversie<br />
 76. 76. 6 Beïnvloedingsprincipes van Cialdini<br />
 77. 77. 1. Wederkerigheid<br />Als jij mij een dienst bewezen hebt of mij een cadeau gegeven hebt, voel ik mij verplicht daar iets voor terug te doen.<br />Hoe toepassen?<br />Geef gratis content / kennis / beleving <br />Luister naar en help mensen (bv. webcare)<br />
 78. 78.
 79. 79.
 80. 80.
 81. 81.
 82. 82.
 83. 83. 2. Sociale bevestiging<br />Als ik twijfel over een bepaalde handeling, kijk ik wat de meeste anderen (zoals ik) doen.<br />Hoe toepassen?<br />Reviews / testimonials<br />Ratings<br />Aantallen<br />Likes / tweets(aantal + wie van mijn vrienden)<br />
 84. 84.
 85. 85. Veiling<br />
 86. 86.
 87. 87. 3. Commitment & Consistentie<br />Ik wil betrouwbaar gevonden worden. Als ik iets toezeg, zal ik het ook doen.<br />Ik blijf graag trouw aan mijn eerdere acties, waarden en opvattingen.<br />Hoe toepassen?<br />Vraag eerst commitment op iets kleins(FacebookLike, rating, review)<br />Stapel ja’s<br />
 88. 88. Heeft u kinderen?<br />Ja<br />Hoe vindt u het dat 200 miljoenkinderenhongerlijden?<br />Ja, verschrikkelijknatuurlijk!<br />Vindt u datwijmoetenhelpen?<br />Ja<br />Wilt u onswerkdansteunen?<br />
 89. 89.
 90. 90. Het omgekeerdeprincipe<br />Wilt u vrijwilligerbijUnicefworden?<br />Nee, sorry<br />Geeftniet. Wilt u onswerkmisschienwelsteunen met eenbijdrage?<br />
 91. 91. RealPlayer installatie<br />
 92. 92.
 93. 93.
 94. 94.
 95. 95. 4. Sympathie (likability)<br />Als ik jou aardig vind, ben ik eerder geneigd “ja” tegen jou te zeggen.<br />Als jij op mij lijkt, er goed uitziet, of mij een compliment geeft, vind ik jou sneller aardig.<br />Hoe toepassen?<br />Interesseer je in je doelgroep<br />Wees jezelf& dienstbaar (verdien de gunfactor)<br />Plaats testimonials / ervaringen van mensen waar je doelgroep zich mee identificeert.<br />Zet mensen in die de doelgroep aardig vindt.<br />
 96. 96.
 97. 97.
 98. 98. 5. Autoriteit<br />Ik volg graag het voorbeeld van mensen die aanzien genieten / voor wie ik bewondering heb.<br />(Experts, leiders, idolen)<br />Hoe toepassen?<br />Regel medewerking en/of testimonials van (relevante) erkende mensen met autoriteit<br />
 99. 99.
 100. 100. 6. Schaarsheid<br />Is er (nog maar) beperkt aanbod? Dan moet ik snel handelen, anders grijp ik ernaast.<br />Hoe zeldzamer het is, hoe liever ik het wil hebben.<br />Hoe toepassen?<br />(Nog) slechts x dagen/stuks<br />Speciale editie<br />Enz.<br />
 101. 101.
 102. 102. Conflict met usability<br />
 103. 103. 6 Principes van Cialdini(recap)<br />Wederkerigheid<br />Sociale bevestiging<br />Commitment & Consistentie<br />Sympathie (like-ability)<br />Autoriteit<br />Schaarsheid<br />
 104. 104. Oefening<br />Van welkeprincipesmaaktDe Hypothekergebruik?<br />
 105. 105.
 106. 106. Commitment<br />Wederkerigheid<br />Sympathie<br />
 107. 107. Nog 6 verleidelijke principes<br />Relativiteit<br />Keuze-paradox<br />Gratis<br />Op de man af<br />Omdat…<br />Optellen of aftrekken?<br />
 108. 108.
 109. 109. Steun ons!<br />kopje koffie:<br />€ 1,50<br />€ 0,25per dag<br />€ 90per jaar<br />5 mazelen-vaccins:<br />€ 1,50<br />
 110. 110. 7. Relativiteit<br />€ 90 per jaar vind ik een behoorlijk bedrag. Maar €1,50 per week of 25ct per dag klinkt als weinig.<br />Hoe toepassen?<br />Van/voor prijs<br />Kleinere eenheid<br />Vergelijk met opbrengst<br />Zet een decoy in<br />Geef een referentiepunt<br />
 111. 111.
 112. 112. Laat nu uwogenlaseren en betaal pas in 2012<br />Of profiteer van 250 euro korting!<br />
 113. 113. Argentinië<br />
 114. 114. HoeveelinwonersheeftArgentinië?Meer of minder dan125.000.000?<br />
 115. 115. HoeveelinwonersheeftArgentinië?Meer of minder dan30.000.000?<br />
 116. 116. HoeveelinwonersheeftArgentinië?….………………..….<br />
 117. 117. HoeveelinwonersheeftArgentinië?40.950.000 inwoners<br />
 118. 118.
 119. 119. Met wie zou je gaan daten?<br />
 120. 120. Met wiezou je gaandaten?<br />
 121. 121. Decoy<br />We houden niet van complexe keuzes.<br />68%<br />Marketing online € 55 p/j<br />16%<br />Tijdschriftvoor marketing € 120 p/j<br />0%<br />32%<br />Tijdschriftvoor marketing € 120 p/j& Marketing online <br />84%<br />
 122. 122.
 123. 123. Proefeens jam!<br />24 jams<br />6 jams<br />60%<br />Aanloop:<br />40%<br />Proeven:<br />1,5 jam<br />1,4 jam<br />30%<br />3%<br />
 124. 124. 8. Keuze-paradox<br />Hoe meer keuze ik heb, hoe minder gelukkig ik word.<br />Hoe toepassen?<br />Geef weinig opties<br />Als veel opties, gebruik filters<br />Geef een standaard-optie<br />
 125. 125. KieseenMielewasmachine<br />
 126. 126. “De duurste is de beste”<br />€ 999<br />€ 949<br />€ 799<br />De meeste mensen gaan voor ‘goed genoeg’, oftewel de een-na-duurste.<br />
 127. 127. 1 ct<br />gratis<br />69%<br />27%<br />15 ct<br />14 ct<br />73%<br />31%<br />
 128. 128. 9. Gratis<br />Ik houd van gratis, want daarbij heb ik niets te verliezen.<br />Hoe toepassen?<br />Geef liever iets gratis dan voor een symbolisch bedrag<br />Benadruk de waarde van hetgeen je gratis weggeeft.<br />
 129. 129.
 130. 130. 10. Op de man af<br />“Als iedereen iets wordt gevraagd, voelt niemand zich verantwoordelijk.”<br />Hoe toepassen?<br />Adresseer de gebruiker met u / jij<br />Of zeg “Iedere ouder…”<br />
 131. 131.
 132. 132.
 133. 133. 11. Omdat<br />“Als je uitlegt waarom je iets van me wilt, ben ik eerder bereid het je te geven.”<br />Hoe toepassen?<br />Leg uit waarom je een bepaalde actie of informatie van de gebruiker wilt.<br />
 134. 134. Formulier<br />
 135. 135. 12. Aftrekken i.p.v. optellen<br />“Ik vind het veel moeilijker iets in te leveren dan iets af te slaan.”<br />Hoe toepassen?<br />Bied standaard de meest uitgebreide optie aan.<br />
 136. 136. iPad Wi-Fi<br />Hoeveelopslagwil je?<br />64 GB<br />Zetzoveelmogelijkhd-films, muziek, boeken en apps op je iPad.<br />32 GB - € 100,00<br />Voorveelmuziek, boeken, apps en eenenkelehd-film.<br />16 GB - € 200,00<br />Voorals je vooral wilt internetten en nietzoveelmuziek, boekenen apps hebt.<br />Totaal: € 679,00<br />
 137. 137. Checklist Vertrouwen & Persuasion<br />Trust<br /><ul><li>Betrouwbarereferenties
 138. 138. Domeinnaam
 139. 139. Design kwaliteit
 140. 140. Aansluiten op bestaandekennis
 141. 141. Citaten / testimonials
 142. 142. Actuele content
 143. 143. Veel content
 144. 144. Archieven
 145. 145. Externe links
 146. 146. Fysiekadres
 147. 147. Garanties / procedures
 148. 148. Certificaten / awards
 149. 149. Bekendemensen
 150. 150. Foto’s van gewonemensen
 151. 151. Peer advice
 152. 152. Reactiesklantenservice
 153. 153. FAQ
 154. 154. Argumenteer in strijd met eigen belang
 155. 155. Vermijd een over-the-top, onechte toon
 156. 156. Gebruik geen pushy salespraat
 157. 157. Vermijd “te mooi om waar te zijn”
 158. 158. Wees subtiel</li></ul>Persuasion<br /><ul><li>Wederkerigheid
 159. 159. Socialebevestiging
 160. 160. Commitment & consistentie
 161. 161. Sympathie
 162. 162. Autoriteit
 163. 163. Schaarsheid
 164. 164. Relativiteit
 165. 165. Keuze-paradox
 166. 166. Gratis
 167. 167. Op de man af
 168. 168. Omdat…
 169. 169. Optellenvsaftrekken</li></li></ul><li>Opdracht<br />Op welkemanierenwordtpersuasion design gebruikt in webshop Pixmania.nl?<br />
 170. 170.
 171. 171.
 172. 172.
 173. 173.
 174. 174.
 175. 175. BJ Fogg<br />
 176. 176. BJ Fogg<br />
 177. 177. Motivatie<br />Plezier<br />Hoop<br />Acceptatie<br />SensatieAnticipatieSocialecohesie<br />Pijn<br />Angst<br />Afwijzing<br />BJ Fogg<br />
 178. 178. Ability (eenvoud)<br />6 Factoren:<br />Tijd<br />Geld<br />Fysiekeinspanning<br />Denkwerk<br />Socialeafwijking<br />Non-routine<br />Eenvoud is geeneigenschap, maar eenperceptie.<br />Eenvoud is eenfunctie van je meestschaarsebron op dat moment<br />BJ Fogg<br />
 179. 179. Eenvoudverschilt per persoon<br />-<br />+<br />Tijd<br />-<br />+<br />Geld<br />
 180. 180. Eenvoud-analyse<br />Taak: _______________________________________________<br />Gebruiker: _______________________________________________<br />Context: _______________________________________________<br />Hoe gemakkelijkkan de gebruiker de benodigdebronnenvoor de taakleveren?<br />100%<br />75%<br />50%<br />25%<br />0%<br />Tijd Geld FysiekeDenkwerkSocialeNon-inspanningafwijking routine<br />BJ Fogg<br />
 181. 181. Triggers<br />
 182. 182. Triggers toepassen<br />Vraagnietmeteenomeencomplexegedraging.<br />Stop nietteveelgedragingen in 1 trigger.<br />Ontwerpeenketting van gedragingen die leidtnaar het gewensteeindgedrag.<br />Bedenk hoe je mensenzoverkrijgt de eerstestap in dezekettingtezetten.<br />
 183. 183. Vragen?ferry@tamtam.nl@ferrydendopper<br />Slideswww.slideshare.net/ferrydd<br />
 • RobinOppenoorth

  Aug. 10, 2014
 • avanessen

  Nov. 26, 2013
 • tomheinen

  Mar. 29, 2012
 • 2nk

  Jul. 27, 2011
 • cornielje

  Jul. 27, 2011
 • woutergeboers

  Jul. 27, 2011

Introductie Persuasion Design

Views

Total views

2,578

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

99

Actions

Downloads

38

Shares

0

Comments

0

Likes

6

×