Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH
SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 1
LỜI CÁM ƠN
Qua sáu tuần thực tập ngắn ngủi tạ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH
SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 2
MỤC LỤC
LỜI CÁM ƠN .............................
Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH
SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 3
TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸTHUẬT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH
SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 4
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
...............
Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH
SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 5
LỜI MỞ ĐẦU
Với sự phát triển mạnh mẽ của nền ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH
SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 6
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY
MAY...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH
SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 7
1992
Đầu những năm 90 là giai đoạn ngành dệt ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH
SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 8
o Sơ đồ tổ chức tổng công ty
Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH
SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 9
* Hội đồng quản trị
Chịu trách nhiệm triệu tậ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH
SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 10
- Tổng Giám Đốc do Hội Đồng Cổ Đông bổ nhiệm...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH
SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 11
2. Đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh
M...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH
SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 12
o Quy trình sản xuất
Sơ đồ khép kín trên, ta...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH
SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 13
- Ủi thành phẩm: Các thành phẩm đã qua khâu ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH
SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 14
3. Sơ đồ tổ chức khu I sản xuất veston cao c...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH
SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 15
- Quản lý tốt các định mức kinh tế kỷ thuật,...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH
SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 16
- Theo dõi việc quản lý và điều động cân đối...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH
SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 17
b. Nhiệm vụ :
- Trực tiếp điều hành mọi hoạt...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH
SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 18
- Theo dõi việc may mẫu, giao mẫu của bộ phậ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH
SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 19
- Nhận phiếu yêu cầu lấy tài liệu chuyển phò...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH
SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 20
- Dựa theo kế hoạch chuyền, yêu cầu thông ti...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH
SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 21
- Giải quyết quản lý các chứng từ liên quan ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH
SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 22
- Nhận các phiếu yêu cầu may mẫu của KH và đ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH
SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 23
 Quy trình đánh số
 Tiêu chuẩn cắt
 Nhiệt...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH
SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 24
 Tiếp nhận thông tin từ khách hàng và xí ng...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH
SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 25
- Khi kết thúc đơn hàng phải tiến hành chốt ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH
SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 26
- Mang nhập kho XN những NL dư trong phương ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH
SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 27
- Điều hành phân công, kiểm tra thực hiện nă...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH
SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 28
- Tổ chức họp rút kinh nghiệm ưu khuyết điểm...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH
SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 29
 Nhóm trưởng –Nguyễn Minh Liếu
- Chịu trách...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH
SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 30
- Hỗ trợ cho khu không để lọt hàng kém chất ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH
SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 31
- Chịu trách nhiệm hoạt động tốt toàn bộ hệ ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH
SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 32
b. Nhiệm vụ :
- Ban hàng triển khai quy trìn...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH
SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 33
- Lập biên bản xử lý các trường hợp vi phạm ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH
SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 34
 Phụ trách kho
- Nhận và kiểm phân theo từn...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH
SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 35
 Chất lượng “chuyện không của riêng ai”
 P...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH
SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 36
(Bình PCCC và nội quy)
 Những quy định về a...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH
SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 37
Máy bằng một kim Máy cắt tay
Vành chắn kim T...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH
SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 38
- Nghiêm cấm hút thuốc lá khu vực hành lang,...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH
SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 39
- Giờ ăn trưa không xả rác, thức ăn xuống nề...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH
SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 40
- Cán bộ quản lý luôn kiểm soát phân công la...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH
SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 41
CHƯƠNG II: NỘI DUNG THỰC TẬP
QUY TRÌNH CÔNG ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH
SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 42
I. Chuẩn bị sản xuất mã hàng 14207
1. Kho ng...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH
SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 43
- Nhân viên kiểm rập khi nhận rập Size chuẩn...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH
SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 44
nguyên liệu những loại vải nào cần được khử ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH
SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 45
II. Tiến hành sản xuất mã hàng 14207
A. Tổ c...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH
SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 46
Căn cứ vào phiếu xuất kho và bảng màu thống ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH
SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 47
- Đặt sơ đồ cần trải lên bàn cắt lấy dấu, xá...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH
SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 48
4. Cắt
- Sau khi nhân viên trải vải đã trải ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH
SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 49
- Phải kiểm tra nhân viên cắt tay và cắt vòn...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH
SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 50
- Nếu có thay đổi các thông số hướng dẫn ép ...
Báo cáo thực tập ngành may chuẩn bị triển khai sản xuất tại tổng công ty may nhà bè
Báo cáo thực tập ngành may chuẩn bị triển khai sản xuất tại tổng công ty may nhà bè
Báo cáo thực tập ngành may chuẩn bị triển khai sản xuất tại tổng công ty may nhà bè
Báo cáo thực tập ngành may chuẩn bị triển khai sản xuất tại tổng công ty may nhà bè
Báo cáo thực tập ngành may chuẩn bị triển khai sản xuất tại tổng công ty may nhà bè
Báo cáo thực tập ngành may chuẩn bị triển khai sản xuất tại tổng công ty may nhà bè
Báo cáo thực tập ngành may chuẩn bị triển khai sản xuất tại tổng công ty may nhà bè
Báo cáo thực tập ngành may chuẩn bị triển khai sản xuất tại tổng công ty may nhà bè
Báo cáo thực tập ngành may chuẩn bị triển khai sản xuất tại tổng công ty may nhà bè
Báo cáo thực tập ngành may chuẩn bị triển khai sản xuất tại tổng công ty may nhà bè
Báo cáo thực tập ngành may chuẩn bị triển khai sản xuất tại tổng công ty may nhà bè
Báo cáo thực tập ngành may chuẩn bị triển khai sản xuất tại tổng công ty may nhà bè
Báo cáo thực tập ngành may chuẩn bị triển khai sản xuất tại tổng công ty may nhà bè
Báo cáo thực tập ngành may chuẩn bị triển khai sản xuất tại tổng công ty may nhà bè
Báo cáo thực tập ngành may chuẩn bị triển khai sản xuất tại tổng công ty may nhà bè
Báo cáo thực tập ngành may chuẩn bị triển khai sản xuất tại tổng công ty may nhà bè
Báo cáo thực tập ngành may chuẩn bị triển khai sản xuất tại tổng công ty may nhà bè
Báo cáo thực tập ngành may chuẩn bị triển khai sản xuất tại tổng công ty may nhà bè
Báo cáo thực tập ngành may chuẩn bị triển khai sản xuất tại tổng công ty may nhà bè
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Garment Defects
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

2

Share

Download to read offline

Báo cáo thực tập ngành may chuẩn bị triển khai sản xuất tại tổng công ty may nhà bè

Download to read offline

Tài liệu này có tính phí xin vui lòng liên hệ facebook để được hỗ trợ Liên hệ page để nhận link download sách và tài liệu: https://www.facebook.com/garmentspace
https://www.facebook.com/garmentspace.blog
My Blog: http://garmentspace.blogspot.com/
Từ khóa tìm kiếm tài liệu : Wash jeans garment washing and dyeing, tài liệu ngành may, purpose of washing, definition of garment washing, tài liệu cắt may, sơ mi nam nữ, thiết kế áo sơ mi nam, thiết kế quần âu, thiết kế veston nam nữ, thiết kế áo dài, chân váy đầm liền thân, zipper, dây kéo trong ngành may, tài liệu ngành may, khóa kéo răng cưa, triển khai sản xuất, jacket nam, phân loại khóa kéo, tin học ngành may, bài giảng Accumark, Gerber Accumarkt, cad/cam ngành may, tài liệu ngành may, bộ tài liệu kỹ thuật ngành may dạng đầy đủ, vật liệu may, tài liệu ngành may, tài liệu về sợi, nguyên liệu dệt, kiểu dệt vải dệt thoi, kiểu dệt vải dệt kim, chỉ may, vật liệu dựng, bộ tài liệu kỹ thuật ngành may dạng đầy đủ, tiêu chuẩn kỹ thuật áo sơ mi nam, tài liệu kỹ thuật ngành may, tài liệu ngành may, nguồn gốc vải denim, lịch sử ra đời và phát triển quần jean, Levi's, Jeans, Levi Straus, Jacob Davis và Levis Strauss, CHẤT LIỆU DENIM, cắt may quần tây nam, quy trình may áo sơ mi căn bản, quần nam không ply, thiết kế áo sơ mi nam, thiết kế áo sơ mi nam theo tài liệu kỹ thuật, tài liệu cắt may,lịch sử ra đời và phát triển quần jean, vải denim, Levis strauss cha đẻ của quần jeans. Jeans skinny, street style áo sơ mi nam, tính vải may áo quần, sơ mi nam nữ, cắt may căn bản, thiết kế quần áo, tài liệu ngành may,máy 2 kim, máy may công nghiệp, two needle sewing machine, tài liệu ngành may, thiết bị ngành may, máy móc ngành may,Tiếng anh ngành may, english for gamrment technology, anh văn chuyên ngành may, may mặc thời trang, english, picture, Nhận biết và phân biệt các loại vải, cotton, chiffon, silk, woolCÁCH MAY – QUY CÁCH LẮP RÁP – QUY CÁCH ĐÁNH SỐTÀI LIỆU KỸ THUẬT NGÀNH MAY –TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT – QUY CÁCH ĐÁNH SỐ - QUY CÁCH LẮP RÁP – QUY CÁCH MAY – QUY TRÌNH MAY – GẤP XẾP ĐÓNG GÓI

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Báo cáo thực tập ngành may chuẩn bị triển khai sản xuất tại tổng công ty may nhà bè

 1. 1. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 1 LỜI CÁM ƠN Qua sáu tuần thực tập ngắn ngủi tại công ty may Nhà Bè. là cơ hội cho em tổng hợp và hệ thống hóa lại những kiến thức đã học, đồng thời kết hợp với thực tế để nâng cao kiến thức chuyên môn. Tuy chỉ có sáu tuần thực tập, nhưng qua quá trình thực tập, em đã được mở rộng tầm nhìn và tiếp thu rất nhiều kiến thức thực tế. Từ đó em nhận thấy, việc cọ sát thực tế là vô cùng quan trọng – nó giúp sinh viên xây dựng nền tảng lý thuyết được học ở trường vững chắc hơn. Trong quá trình thực tập, từ chỗ còn bở ngỡ cho đến thiếu kinh nghiệm, em đã gặp phải rất nhiều khó khăn nhưng với sự giúp đỡ tận tình của quý thầy cô khoa Công Nghệ May và Thời Trang và sự nhiệt tình của các cô chú, anh chị trong xí nghiệp may đã giúp em có được những kinh nghiệm quý báu để hoàn thành tốt kì thực tập này cũng như viết lên bài báo cáo cuối kỳ. Em xin chân thành cám ơn. Lời cám ơn đầu tiên em xin gửi đến ban lãnh đạo cùng các phòng ban, các cô chú, anh chị trong khu I – đơn vị đã tiếp nhận và nhiệt tình tạo mọi điều kiện thuận lợi cho em tiếp cận thực tế sản xuất và nắm bắt quy trình công nghệ. Em cũng xin gửi lời cám ơn chân thành đến Ban giám hiệu trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM, quý thầy cô khoa Công Nghệ May và Thời Trang đã tận tâm giảng dạy và truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm quý báu cho em. Đặc biệt, em xin cán ơn cô Tạ Vũ Thục Oanh, người đã tận tình hướng dẫn em hoàn thành bài báo cáo này. Vì thời gian và kiến thức còn hạn hẹp nên bài báo cáo không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất mong sự góp ý của Xí Nghiệp, quý thầy cô và các bạn, để em rút kinh nghiệm và hoàn thành tốt hơn. Em xin chân thành cám ơn!
 2. 2. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 2 MỤC LỤC LỜI CÁM ƠN ....................................................................................................................................1 MỤC LỤC ..........................................................................................................................................2 PHIẾU NHẬN XÉT SINH VIÊN THỰC TẬP SẢN XUẤT ......................................................3 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN...........................................................................4 LỜI MỞ ĐẦU ....................................................................................................................................5 CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY MAY NHÀ BÈ .....................6 1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty NBC ( NHA BE CORPORATION) ..........6 2. Đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh........................................................................... 11 3. Sơ đồ tổ chức khu I sản xuất veston cao cấp....................................................................... 14 4. Các quy định chung trong lao động...................................................................................... 34 CHƯƠNG II: NỘI DUNG THỰC TẬP .................................................................................. 41 I. Chuẩn bị sản xuất mã hàng 14207......................................................................................... 42 1. Kho nguyên phụ liệu........................................................................................................... 42 2. Phòng kỹ thuật..................................................................................................................... 42 II. Tiến hành sản xuất mã hàng 14207 ..................................................................................... 45 A. Tổ cắt ................................................................................................................................... 45 B. Chuyền may......................................................................................................................... 50 C. Kiểm tra chất lương KCS .................................................................................................. 55 D. Bộ phận hoàn thành (ủi và đóng gói).............................................................................. 55 E. Các phương án cải tiến và nâng cao năng suất lao động ............................................... 63 CHƯƠNG III. KẾT LUẬN – ĐỀ NGHỊ................................................................................. 65 I. KẾT LUẬN.............................................................................................................................. 65 II. ĐỀ NGHỊ ................................................................................................................................ 67 CHƯƠNG IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO.............................................................................. 68 I. TÀI LIỆU THAM KHẢO...................................................................................................... 68 PHỤ ĐÍNH ...................................................................................................................................... 69
 3. 3. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 3 TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸTHUẬT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM KHOA CN MAY & TT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc PHIẾU NHẬN XÉT SINH VIÊN THỰC TẬP SẢN XUẤT Họ và tên SV: KA LÊ THỊ KIỀU THU Lớp: 102090A Cơ quan tiếp nhận: TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ I. NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN 1. Nhận xét về Năng lực chuyên môn 1.1 Kiến thức chuyên ngành Giỏi Khá Trung bình Yếu 1.2 Trình độ tay nghề Giỏi Khá Trung bình Yếu 1.3 Khả năng tiếp cận thực tế sản xuất Giỏi Khá Trung bình Yếu 2. Nhận xét về Đạo đức nghề nghiệp 2.1 Mối quan hệ giao tiếp Tốt Khá Trung bình Yếu 1.2 Tác phong công nghiệp Tốt Khá Trung bình Yếu 1.3 Tinh thần trách nhiệm trong công việc Có Không 3. Nhận xét về Quyển Báo cáo kết quả thực tập (Hình thức trình bày, Nội dung thực tập…..,). ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ II. ĐÁNH GIÁ Năng lực chuyên môn (tối đa 4 điểm) Đạo đức nghề nghiệp (tối đa 3 điểm) Báo cáo KQTT (tối đa 3 điểm) Tổng điểm Ngày tháng năm 2013 Xác nhận của Cơ quan Người nhận xét (Vui lòng ký và ghi rõ Họ tên,chức vụ)
 4. 4. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 4 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ Tp. Hồ Chí Minh, ngày.......tháng…..năm 2013 Giáo viên hướng dẫn TẠ VŨ THỤC OANH
 5. 5. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 5 LỜI MỞ ĐẦU Với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thế giới nói chung và quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá nói riêng đang diễn ra ở Việt Nam, con người ngày càng tạo ra nhiều của cải vật chất, ngày càng thoả mãn các nhu cầu từ tối thiểu cho đến xa xỉ của đời sống xã hội. Do đó, đời sống xã hội ngày càng nâng cao, và nhu cầu làm đẹp của con người cũng tăng lên. Điều đó đã thúc đẩy ngành may mặc và thời trang phát triển, không những đáp ứng nhu cầu mặc trong nước mà còn vươn ra thị trường thế giới, không ngừng đổi mẫu mã và kiểu cách để cho ngành mình luôn mới mẻ trong con mắt của mọi người và phù hợp với thị hiếu của thị trường. Ngành may mặc nước ta đang ngày càng khẳng định vị trí của mình trong khu vực cũng như trên thế giới. Do đó, để ngành may giữ được vị trí và không ngừng phát triển hiện tại cũng như trong tương lai thì yêu cầu cấp bách đặt ra là phải có lực lượng cán bộ kỹ thuật và lực lượng lao động có tay nghề đông đảo, đòi hỏi cán bộ công nhân viên trong ngành không ngừng học hỏi các kinh nghiệm mới và hoàn thiện mình cũng như hoàn thiện thực tiễn yếu kém của ngành để ngành may mặc thực sự xứng đáng với vai trò và vị thế của mình – là một ngành công nghiệp mới mẻ nhưng có nhiều tiềm năng, hằng năm giá trị của ngành đóng góp một phần quan trọng vào tổng thu nhập quốc dân. Công ty may nhà bè là một trong những đơn vị có đóng góp rất lớn đưa kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong ngành dệt may , đồng thời góp phần giải quyết việc làm cho một số đông người lao động. Cùng với việc đa dạng hóa trong kinh doanh, vươn đến các thị trường mới đầy tiềm năng, không những có sự cải tiến các dịch vụ thông qua giao dịch buôn bán mà còn cam kết với khách hàng là tạo ra môi trường làm việc và kinh doanh đầy hứa hẹn. Được thực tập tại Công ty may Nhà Bè, em được mở rộng nhiều kiến thức mới, được vận dụng sự hiểu biết của mình vào thực tế, nhận thấy nhiều sự khác biệt giữa kiến thức học ở trường với thực tiễn tại công ty. Đặc biệt là nắm được quy trình sản xuất một mã hàng, quan sát cách tổ chức quản lý, tìm hiểu những tiêu chuẩn và công nghệ mới tại công ty.
 6. 6. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 6 CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY MAY NHÀ BÈ  CÔNG TY MAY NHÀ BÈ Tên gọi: Tổng Công ty cổ phần may Nhà Bè Tên giao dịch quốc tế: Nha Be Garment Corporation Joint – Stock Company Tên viết tắt: NHABECO Trụ sở chính: 04 đường Bến Nghé, P.Tân Thuận Đông, Q.7,Tp.HCM Điện thoại: (84.8) 38720077 Fax: (84.8) 38725107 Mã số thuế: 0300398889 Website: http://www.nhabe.com.vn E-mail: info@nhabe.com.vn 1. Lịch sử hình thành và phát triểncủa công ty NBC ( NHA BE CORPORATION) Sau hơn 30 năm, thành công lớn nhất của NBC là tạo được uy tín với khách hàng trong và ngoài nước về năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, đồng thời xây dựng được một đội ngũ vững mạnh, đoàn kết hướng đến những mục tiêu cao hơn. Đến nay NBC đã phát triển thành một tổng công ty có 34 đơn vị thành viên, 17.000 cán bộ công nhân viên hoạt động trên nhiều lĩnh vực với địa bàn trải rộng khắp cả nước. 1975 NBC khởi đầu từ hai xí nghiệp may Ledgine và Jean Symi thuộc khu chế xuất Sài Gòn hoạt động từ trước năm 1975. Sau ngày thống nhất, Bộ Công nghiệp nhẹ tiếp nhận và đổi tên hai đơn vị này thành Xí nghiệp may khu chế xuất. Vào thời điểm đó số lượng công nhân của xí nghiệp khoảng 200 người.
 7. 7. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 7 1992 Đầu những năm 90 là giai đoạn ngành dệt may phát triển mạnh theo định hướng trở thành một chủ lực trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam hướng về xuất khẩu. Trước yêu cầu cần xây dựng những đơn vị mạnh đáp ứng nhiệm vụ chiến lược của ngành, tháng 3/1992 Bộ Công nghiệp quyết định thành lập Công ty may Nhà Bè trên cơ sở Xí nghiệp may Nhà Bè. 2005 Tháng 4/2005, Công ty may Nhà Bè cổ phần hóa và chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần May Nhà Bè. Cũng trong giai đoạn này Công ty triển khai những kế hoạch đầu tư theo chiều sâu về quy trình công nghệ, máy móc thiết bị và trình độ công nhân. Mục tiêu là hình thành nên những dòng sản phẩm chủ lực như bộ veston, sơmi cao cấp... có giá trị gia tăng cao, tạo được lợi thế cạnh tranh và nhắm đến những thị trường trọng điểm như Mỹ, Nhật, EU. Đến nay May Nhà Bè được khách hàng đánh giá là đơn vị hàng đầu tại Việt Nam về sản phẩm veston. 2008 Trong năm 2008 Công ty đã có nhiều thay đổi về định hướng hoạt động, cơ cấu tổ chức và phát triển thị trường trong nước. Công ty sắp xếp lại các bộ phận theo hướng tinh gọn, tách một số chức năng lập thành đơn vị thành viên và mở rộng sang những lĩnh vực nhiều tiềm năng. Tháng 10/2008 Công ty đổi tên thành Tổng công ty CP May Nhà Bè với tên giao dịch là NBC và giới thiệu bộ nhận diện thương hiệu mới. Thị trường trong nước trở thành một trọng tâm hoạt động với những kế hoạch quy mô. NBC đổi mới ngay từ khâu khảo sát thị trường và thiết kế sản phẩm, giới thiệu các nhãn hàng mới và mở rộng mạng lưới phân phối khắp cả nước.
 8. 8. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 8 o Sơ đồ tổ chức tổng công ty
 9. 9. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 9 * Hội đồng quản trị Chịu trách nhiệm triệu tập hội cổ đông, báo cáo công tác và trình đại hội cổ đông những việc sau: - Tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chia lãi cổ phần, báo cáo kết quả tài chính năm,phương hướng, nhiệm vụ phát triển và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh. - Kiến nghị, bổ sung, sửa đổi điều lệ, tăng giảm vốn điều lệ. - Thực hiện, trích lập các quỹ thuộc thẩm quyền, chia lợi tức cổ phần. - Thành lập, giải thể các chi nhánh, văn phòng đại diện, các đơn vị trực thuộc. - Bổ nhiệm, mãn nhiệm Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc, kế toán trưởng phòng, phó phòng, chánh phòng giám đốc các đơn vị trực thuộc,… * Ban kiểm soát Trưởng ban kiểm soát chỉ đạo và phân công từng kiểm soát viên, có quyền hạn và nghĩa vụ như sau: - Kiểm tra hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh và kiến nghị khắc phục các sai phạm. - Tiến hành giám sát đối với các hành vi vi phạm pháp luật hay điều lệ của các đơn vị trực thuộc đối với Hội Đồng Quản Trị, ban Tổng Giám Đốc trong quá trình thi hành nhiệm vụ. - Được quyền yêu cầu Hội Đồng Quản Trị, thành viên của Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám đốc và các quản lý của cá xí nghiệp, đơn vị trực thuộc,… cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin, tài liệu có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh để thực hiện nhiệm vụ của mình. - Thông báo định kỳ tình hình kết quả kiểm soát của Hội Đồng Quản Trị. - Tham gia các buổi họp Đại hội Cổ Đông, phát biệu ý kiến và có những kiến nghị nhưng không được tham gia giải quyết. * Ban tổng giám đốc - Tổng giám đốc là người vừa đại diện cho Nhà nước vừa đại diện cho công nhân viên chức quản lý trong công ty. - Tổng giám đốc có quyền quyết định và điều hành mọi công việc của công ty theo đúng kế hoạch, chính sách và pháp luật của Nhà nước, theo chỉ định của Nhả nước và theo thỏa ước của tập thể, của Hội Đồng Cổ Đông, công nhna6 viên chức.
 10. 10. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 10 - Tổng Giám Đốc do Hội Đồng Cổ Đông bổ nhiệm có quyền quyết định, tổ chức bộ máy quản lý trong công ty, thành lập, xác nhận hoặc giải thể các đơn vị trực thuộc làm gọn nhẹ bộ máy quản lý. o Những thành tíchđạt được - 1995-2002: Huân chương lao động nhất, nhì, ba. - 1996-2009: Hàng Việt Nam chất lượng cao (Báo Sài Gòn tổ chức, người tiêu dùng bình chọn). - 1998-2008: Cờ thi đua của chính phủ. - 2004: Chủ tịch nước phong tặng giải thưởng anh hùng lao động do thành tích xuất sắc trong thời kì đổi mới. - Danh hiệu đơn vị anh hùng lao động thời kì đổi mới năm 2004 - 2004-2008: Top doanh nghiệp may trong cuộc bình chọn “ doanh nghiêp tiêu biểu ngành dệt may Việt Nam”. - 2006 : Huân chương Độc lập hạng nhất. - 2008 : Một trong 30 doanh nghiệp đầu tiên được lựa chọn của chương trình thương hiệu quốc gia. - Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á-Thái Bình Dương. - 9 năm liên tục nhận cờ thi đua của thủ tướng chính phủ. - 2009: VRN 500-500DN lớn nhất Việt Nam - Sao vàng Đất Việt - Doanh nghiệp tiêu biểu của ngành dệt may da giày VN - Thương hiệu kinh tế đối ngoại uy tín. - Hàng Việt Nam chất lượng cao. - 2010: Thương hiệu Quốc gia (2 năm một lần) - Cờ thi đua của chính phủ. - Hàng Việt Nam chất lượng cao và nhiều danh hiệu thi đua cao quý khác. Ngoài trụ sở chính đặt tại TP.HCM, NBC có rất nhiều công ty con, xí nghiệp thành viên, tổng đại lý, chi nhánh ....nằm trên khắp đất nước, trải dài từ bắc vào nam, từ cao nguyên cho đến đồng bằng....
 11. 11. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 11 2. Đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh MỘT SỐ NHÃN HÀNG NBC ĐÃ SẢN XUẤT: o Lĩnh vực hoạt động Ngoài thế mạnh truyền thống là sản xuất các sản phẩm may mặc, NBC còn tham gia một số lĩnh vực khác trên cơ sở phát huy tối đa năng lực sẵn có của Tổng công ty và các đơn vị thành viên. Hoạt động của NBC gồm ba lĩnh vực/thị trường chính:  Sản xuất và bán lẻ hàng may mặc cho thị trường trong nước  Sản xuất hàng may mặc xuất khẩu cho thị trường quốc tế  Các hoạt động đầu tư, thương mại và dịch vụ khác  Thị trường trong nước Các sản phẩm của NBC như bộ veston, sơmi, quần... với những nhãn hàng Novelty, Cavaldi, Style of Living... từ lâu đã được khách hàng trong nước tín nhiệm. Tất cả đều hội tụ những ưu thế của NBC, đó là nét tinh tế trong lựa chọn chất liệu, kiểu dáng và sự sắc sảo về thiết kế, cắt may nhằm phục vụ tốt nhất cho người tiêu dùng Việt Nam. NBC có mạng lưới các điểm bán hàng rộng khắp các tỉnh thành trong cả nước và đội ngũ bán hàng tận tâm. Liên tục 14 năm người tiêu dùng đã thể hiện niềm tin của mình đối với NBC bằng cách bình chọn cho các sản phẩm của NBC là "Hàng Việt Nam chất lượng cao.  Thị trường quốc tế NBC là doanh nghiệp thuộc nhóm đầu của Việt Nam về năng lực và kinh nghiệm sản xuất, gia công sản phẩm may mặc xuất khẩu. Từ nhiều năm qua NBC đã trực tiếp sản xuất sản phẩm của các nhãn hàng nổi tiếng thế giới như JCPenney, Decathlon, Tommy Hilfiger... và được các đối tác quốc tế đánh giá cao về chất lượng sản phẩm, trình độ sản xuất và các yếu tố liên quan khác. NBC đã xây dựng được hệ thống nhà xưởng hơn 50.000m2, trên 13.000 thiết bị chuyên dụng và quan trọng nhất là đội ngũ công nhân lành nghề gần 17.000 người. o Khách hàng Có nhiều khách hàng lớn và hợp tác lâu năm với xí nghiệp như MOTIVES, H&M, TRYBUS, NEXT…
 12. 12. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 12 o Quy trình sản xuất Sơ đồ khép kín trên, ta thấy có tất cả 14 khâu : - Hợp đồng: Ta có thể xem hợp đồng là khâu xuất phát vì Tổng công ty khi có ký hợp đồng thì mới tiến hành sản xuất. Sau khi ký kết hợp đồng nhập kho những nguyên phụ liệu do khách hàng cung cấp chờ kế hoạch sản xuất. - May mẫu :khách hàng cung cấp (tài liệu kỹ thuật, bảng màu,rập cứng, mẫu đồi) dựa vào đó ta tiến hành may mẫu gửi cho khách hàng ký duyệt , khách hàng đồng ý sẽ lấy mẫu đó làm mẫu đối cho sản xuất. - Nhảy size : sau khi chỉnh sửa rập và may mẫu đạt yêu cầu tiến hành nhảy size rập cứng - Giác sơ đồ: Sau khi lên kế hoạch sản xuất, phân bổ nguồn nhân lực, tồng công ty sẽ giao cho phòng kỹ thuật tài liệu kỹ thuật thiết kế các sản phẩm mẫu theo hợp đổng, tính toán mức hao phí nguyên phụ liệu, công cụ lao động và các chi phí khác. - Xí nghiệp nhận vải: Khi xí nghiệp nhận được kế hoạch sản xuất, tài liệu kỹ thuật thì kho nguyên phụ liệu sẽ dựa vào phiếu xuất kho do phòng kế hoạch cung cấp giao nguyên phụ liệu với số lượng và chất liệu đúng như kế hoạch sản xuất cho xí nghiệp đảm nhiệm sản xuất. - Khâu cắt: Sau khi nhận được vải, xí nghiệp sẽ giao cho tổ cắt số vải được giao theo tài liệu được gửi xuống, sau đó, vải được cắt và chuyển sang khâu kế tiếp. - Bán thành phẩm: Là những chi tiết đã qua khâu cắt và tiếp tục chuyển qua khâu may. - Khâu may: Khâu hoàn thiện bán thành phẩm. - Kiểm phẩm: Ở công đoạn này, bộ phận KCS của xí nghiệp sẽ kiểm tra các sản phẩm đã qua khâu may,kiểm tra theo cụm , nếu sản phẩm nào bị lỗi sẽ loại ra. - Thành phẩm: Là những sản phẩm gần như hoàn hảo. Giao Kho HT Hợp đồng Sơ đồ May mẫu XN Nhận Qua sơ đồ khép kín trên, ta thấy có tất cả 12 khâu: - Hợp đồng: Ta có thể xem hợp đồng là khâu xuất phát vì Tổng công ty khi có ký hợp đồng thì mới tiến hành sản BTP Kiểm phẩm Ủi TP Thành Phẩm Khâu Cắt Kiểm ủi Bao gói Giao Kho TP Khâu may
 13. 13. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 13 - Ủi thành phẩm: Các thành phẩm đã qua khâu kiểm tra sẽ được chuyển qua tổ ủi và ủi lại bằng nhiệt để tạo phom dáng cho sản phẩm . - Kiểm ủi: Phát hiện ra các sản phẩm ủi chưa đúng kỹ thuật và cho ủi lại, sau đó, sẽ được chuyển xuống kho hoàn thành - Đóng gói: Sản phẩm hoàn thành sẽ được đóng thùng hoặc không,… Tùy theo yêu cầu của khách hang và đặc trưng của sản phẩm. - Giao kho thành phẩm: Khâu cuối cùng của quá trình sản xuất sản phẩm. Mỗi khâu đều đóng vai trò quan trọng riêng vì sản phẩm tạo ra được kết tinh từ các khâu trên. Do vậy, xí nghiệp không được xem nhẹ bất kỳ khâu nào để từ đó nâng cao tối đa tỷ lệ thành phẩm và giảm thiểu tỷ lệ phế phẩm. o Các bộ phận của đơn vị - Giám đốc khu I - Phó giám đốc khu I - phó giám đốc xí nghiệp - Phòng kế toán – tiền lương - Bộ phận kế hoạch - Bộ phận kỹ thuật - Bộ phận cắt - Bộ phận chuyền may - Bộ phận cơ điện - Bộ phận KCS - Bộ phận hoàn thành - Kho thành phẩm - Kho nguyên phụ liệu
 14. 14. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 14 3. Sơ đồ tổ chức khu I sản xuất veston cao cấp  Sơ đồ tổ chức khu I I. GIÁM ĐỐC KHU (C Hà) 1.Tổ chức nhân sự a. Qui hoạch nhân sự - chuẩn bị nguồn cán bộ khung cho toàn khu - chuẩn bị nguồn nhân lực cho các bộ phận nghiệp vụ khu - chỉ đạo công tác tuyển dụng lao động theo định biên khu b. Đào tạo nhân lực - Chuẩn bị đào tạo đội ngũ cán bộ khu ,kế thừa khu ,xí nghiệp ,phòng ban . - Qui hoạch đào tạo cán bộ quản lý khu và các phòng ban khu - Qui hoạch đào tạo giỏi chuyên môn cho lực lượng nhân viên ,nghiệp vụ. - Huấn luyện đào tạo công nhân mới và qui hoạch đào tạo lại nâng cao tay nghề cho công nhân cũ. - Chịu trách nhiệm toàn bộ việc chuẩn bị nguồn nhân lực cho việc phát triển lâu dài của đơn vị . 2.Phụ trách công tác tài chính - Thực hiện tốt các chỉ tiêu định mức khoán của công ty - Quản lý tốt các mức khoán chi phí ,kiểm tra xử lý tốt trong xử dụng chi phí
 15. 15. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 15 - Quản lý tốt các định mức kinh tế kỷ thuật,, đặc biệt định mức sử dụng nguyên phụ liệu của khu . - Làm tốt công tác tiết kiệm nguyên phụ liệu để tăng thu nhập cho người lao động và lợi nhuận của đơn vị . - Chỉ đạo công tác quản lý , bảo trì sử dụng và điều động thiết bị . - Kiểm tra việc sử dụng các nguồn tiền quỹ tiền mặt của khu và các bộ phận . - Duyệt tất cả các chi phí của các bộ phận trong toàn khu . 3.Quản lý tiền lương - Đây là 1 bộ phận chi phí rất lớn của khu có tính nhạy cảm rất cao cần phải được kiểm soát 1 cách hệ thống và chặt chẽ . - Thường xuyên chỉ đạo việc rà soát định mức lao động không hợp lý. - Được quyền điều phối quỹ tiền lương trong toàn khu , đảm bảo công bằng hợp lý trong nội bộ đơn vị . 4. Công tác kế hoạch - Nhận kế hoạch từ công ty , triển khai phối hợp, lập kế hoạch phân bổ sản xuất . - Chỉ đạo bộ phận kế hoạch theo dõi , tiến độ đồng bộ trong suốt thời gian thực hiện kế hoạch tháng ban hành.  CHỈ ĐẠO - Tiếp xúc với các phòng chức năng của công ty và khách hàng để nhận thông tin . - Tổ chức chuẩn bị sản xuất - Giao kế hoạch và kiểm soát cho các bộ phận Kế Hoạch –Tiền Lương –KCS.  KIỂM TRA - Việc tổ chức thực hiện của các phòng ban trong khu - Việc triển khai sản xuất của phó Gíam Đốc khu và phó Gíam Đốc XN. 5. Hỗ trợ hoạt động đoàng thể (góp phần vào tổ chức sản xuất xí nghiệp) II.PHÓ GIÁM ĐỐC KHU (A. Bình) a. chức năng : - Chịu trách nhiệm trước giám đốc khu về mọi hoạt động của khu vực phụ trách và toàn bộ chỉ tiêu kế hoạch mà giám đốc khu đề ra - Thực hiện kết quả sản xuất theo chỉ tiêu pháp lệnh của Tổng Gíam Đốc giao kế hoạch từng tháng - Quản lý kiểm tra bộ phận kỹ thuật, cán bộ quản lý chuyền , Cơ điện
 16. 16. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 16 - Theo dõi việc quản lý và điều động cân đối thiết bị , bảo dưỡng , bảo trì vat hay thế phụ tùng thiết bị nhằm phục vụ và đáp ứng nhu cầu sản xuất - Theo dõi công tác tuyển dụng , đào tạo quản lý lao động - Quản lý điều hành sản xuất ,tổ chức phân công nhiệm vụ của khu vực phụ trách b. nhiệm vụ : - Trực tiếp phụ trách : CBQL chuyền , KT, Cơ điện - Theo dõi chỉ đạo * Phó Gíam Đốc XN * Phụ trách Kỹ Thuật Triển Khai * Phụ Trách Cơ Điện * Phụ Trách Ủi - Thực hiện quy chế quản lý chất lượng sản phẩm công đoạn chặt chẽ - Quản lý tốt việc quản lý thất thoát hàng hóa - Điều phối cân đối hợp lý thiết bị tại khu vực may - Làm việc trực tiếp với khách hàng khi giám đốc giao III. PHÓ GIÁM ĐỐC XÍ NGHIỆP ( A . KIỆT) a. Chức năng : - Thực hiện kết quả sản xuất theo chỉ tiêu pháp lệnh của P. Gíam Đốc khu giao kế hoạch. - Chịu trách nhiệm trước GĐ và P. GĐ về các mặt hoạt động của bộ phận mình phụ trách và chỉ tiêu kế hoạch mà giám đốc đề ra . - Thay mặt P.GĐ khu điều hành mọi hoạt động của xí nghiệp khi P.GĐ khu vắng mặt. - Quản lý kiểm tra bộ phận KCS , kỹ thuật chuyền , thực hiện yêu cầu kiểm tra quản lý đảm bảo chất lượng sản phẩm . - Theo dõi việc quản lý và điều động cân đối thiết bị thay thế phụ tùng, bảo dưỡng thiết bị nhằm phục vụ và đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất. - Theo dõi công tác tuyển dụng , đào tạo , quản lý lao động. - Tổ chức sản xuất theo qui trình công nghệ, định mức lao động và tiêu chuẩn kỹ thuật cho từng loại sản phẩm , thực hiện triệt để kiểm soát quá trình , - Kiểm tra trực tiếp việc thực hiện kế hoạch sản lượng và chất lượng sản phẩm của các day chuyền may . - Chấn chỉnh khắc phục những hạn chế nhằm thỏa mãn yêu cầu về tiến độ giao hàng và chất lượng sản phẩm .
 17. 17. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 17 b. Nhiệm vụ : - Trực tiếp điều hành mọi hoạt động của các chuyền may : * Trưởng ca , tổ trưởng , chuyền trưởng * Quản lý kỹ thuật triển khai * Phối hợp với phụ trách KCS quản lý tổ KCS chuyền +KCS vòng * Quản lý tổ cơ điện - Phân bổ sản lượng cho các tổ khi có kế hoạch GĐ giao đảm bảo tiến độ giao hàng. - Quản lý điều động lao ddooojng thực hiện đúng chương trình để đảm bảo chất lượng và số lượng sản phẩm , nhịp nhàng trong sản xuất . - Phân công nhiệm vụ cho các trưởng ca, liên chuyền trưởng, chuyền trưởng , tổ trưởng của mình phụ trách duy trì công tác rèn luyện, đào tạo tại chỗ để nâng cao trình độ chuyên môn của cấp dưới. - Chịu trách nhiệm về coong tác bảo vệ an ninh, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong khu vực phụ trách. - Đảm bảo cân đối thu nhập cho người lao động, thực hiện các chế độ chính sách của nhà nước, cũng như của Công Ty đối với người lao động. - Kiểm soát quá trình triển khai của kỹ thuật tại các chuyền. - Kiểm soát việc xây dựng quy trình may theo quy trình chuẩn của Công ty ban hành, đảm bảo công bằng hợp lý. Quan tâm đặc biệt đến việc tổ chức phân công lao động từng mã hàng theo chuyền sản xuất, để có cơ sở thực hiện công tác đào tạo tại chỗ cho tất cả cán bộ và công nhân yếu dưới quyền quản lý. - Thực hiện quy chế quản lý chất lượng sản phẩm công đoạn chặt chẽ. - Điều phối cân đối hợp lý thiết bị tại các chuyền may. - Đề xuất với P.GĐ khu về xử lý công nhân vi phạm kỷ luật. IV. BỘ PHẬN VĂN PHÒNG KHU  Phụ trách kế hoạch (C ,Trân) a. Chức năng: - Chịu trách nhiệm trước BGĐ khu về mọi hoạt động của bộ phận kế hoạch (về tiến độ, đồng bộ NPL, đầu ra, đầu vào). - Quản lý điều hành, tổ chức phân công nhiệm vụ cho bộ phận mình phụ trách. - Quản lý bộ phận kế hoạch, theo dõi NPL đầu vào, thành phẩm đầu ra trong toàn khu. b. Nhiệm vụ: - Trực tiếp phụ trách bộ phận kế hoạch sản xuất, tổ cắt, kế hoạch chuẩn bị.
 18. 18. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 18 - Theo dõi việc may mẫu, giao mẫu của bộ phận KT, ( giao lại cho nhóm trưởng) - Theo dõi chỉ đạo kế hoạch giao hàng của toàn khu ( kế hoạch xuất hàng gia công, FOB, mẫu phòng kỹ thuật). - Thông tin về Giám Đốc Khu tình hình đồng bộ của từng mã hàng, để chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất, kế hoạch giao hàng. - Xây dựng kế hoạch sản xuất, kiểm tra tiến độ chuẩn bị sản xuất, tiến độ sản xuất, tiến độ giao hàng trong xí nghiệp, báo cáo xin ý kiến. - Phát hiện, báo cáo những chậm trễ của bộ phận nghiệp vụ gây ảnh hưởng dến sản xuất. - Giải quyết những khó khăn vướng mắc trong sản xuất của các khu vực liên quan. - Điều hành hoạt động của khu vực mình phụ trách thực hiện đúng theo “ quá trình kiểm soát sản xuất” để hệ thống được liên tục và đảm bảo chất lượng phục vụ sản xuất. - Làm việc trực tiếp với khách hàng khi được phân công. - Chịu trách nhiệm công tác bảo vệ an ninh, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy nổ khu vực mình phụ trách. - Phối hợp chặt chẽ với các phòng chức năng trong công ty, quan hệ tốt với các khu vực để phục vụ sản xuất chính xác và hiệu quả.  Sơ đồ tổ chức  Nhóm trưởng kế hoạch (A ,Thắng) : theo dõi chuyền 2 &4 - Theo dõi đồng bộ NPL đầu vào của chuyền 2&4 - Theo dõi nhận và giải quyết bao bì đồng bộ ở tổ hoàn thành
 19. 19. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 19 - Nhận phiếu yêu cầu lấy tài liệu chuyển phòng KT công ty đẻ chuyển về phòng KT Khu , nhận kế hoạch SX, các lệnh cấp phát NPL, BB, bảng màu từ công ty về Khu giao ISO ban hành và lưu giữ . - Theo dõi tình hình giao hàng của 2 chuyền để không ảnh hưởng đến tiền độ giao hàng - Hoàn tất phiếu nhập kho TP,phiếu xuất mẫu hàng tháng . - Theo dõi mua hàng – bán ủi – gia công hàng - Theo dõi may mẫu phát triển và mẫu sản xuất - Chịu trách nhiệm thống kê quản lý NL, PL,BB tiết kiểm của toàn khu - Theo dõi số lượng tiết kiệm từng đơn hàng sau khi kết thúc báo cáo hàng tháng cho GĐ Khu - Theo dõi nhập kho hàng thành phẩm ngoài hạn mức của chuyền 2&4 khi mã hàng đã xuất xong , để giải quyết tồn kho . - Thay mặt phụ trách kế hoạch giải quyết các vấn đề liên quan đến KH khi phụ trách vắng mặt .  Thống kê kế hoạch 1:(C.Quyên) làm các báo cáo và theo dõi thuyền 1  Thống kê kế hoạch 2 :(C.Châu) theo dõi chuyền 3&5 - Theo dõi đồng bộ NPL đầu vào của chuyền mình phụ trách báo cáo tình hình NPL hàng ngày trên bảng theo dõi mã hàng - Theo dõi nhận và giải quyết bao bì đồng bộ ở tổ hoàn thành - Nhận phiếu yêu cầu lấy tài liệu chuyển phòng KT công ty và báo cáo cho phụ trách KT và nhận kế hoạch sản xuất,các lejnh cấp phát NPL, BB, Bảng màu từ công ty vê Khu giao cho ISO ban hành và lưu giữ - Giải quyết kịp thời những vướng mắc NPL cho tổ cắt và chuyền 3&5 - Theo dõi tình hình giao hàng tại chuyền mình phụ trách để không ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng - Hoàn tất phiếu nhập kho TP, phiếu xuất mẫu hàng tháng - Lập báo cáo vveef tiến độ sản xuất mỗi ngày của các bộ phận cắt, chuyền may ủi, thu hóa cho công ty và GĐ Khu - Lập báo cáo TP nhập kho, báo cáo cắt mỗi tháng của khu cho công ty - Theo dõi nhập kho hàng thành phẩm ngoài hạn mức của chuyền khi mã hàng đã xuất xong , để giải quyết tồn kho
 20. 20. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 20 - Dựa theo kế hoạch chuyền, yêu cầu thông tin mã hàng từ CBMH và khách hàng làm fom và dán bảng màu theo trình tự các mã hàng chuẩn bị sản xuất - Cập nhận thông tin góp ý của khách hàng duyệt bảng màu sản xuất - Có trách nhiệm kiển tra và báo cáo với khách hàng về sự không hợp lý của bảng màu(nếu có). - Bảng màu khi ban hành cho các bộ phận phải đúng và chính xác - Giao ISO ban hành và lưu trữ.  Thống kê phụ liệu1 nhận và phát PL cho chuyền 1&3  Thống kê phụ liệu2 nhận và phát PL cho chuyền 2,4&5 - Tiếp nhận LCP từ nhân viên KH, nhận PL đầu vào và cấp phát cho chuyền mình phụ trách để sản xuất, giải quyết phụ liệu hư , thiếu - Kiểm tra định mức thực cấp với định mức thực hiện có đúng hay không đẻ có hướng giải quyết và thông tin - Kiểm tra đối chiếu giữa LCP và bảng màu về ART, màu sắc , quy cách, phải đảm bảo tính chính xác trước khi cấp phát cho chuyền. - Thu hồi PL và chỉ dư thừa từ chuyền may sau mỗi tuần SX - Nhập kho tiết kiệm PL dư thừa sau mỗi tuần sản xuất - Thống kê chuẩn bị PL tiết kiệm phục vụ cho hàng tiết kiệm , phối kết cùng TKKH hoàn tất bảng màu phụ liệu tiết kiệm khi kết thúc từng đơn hàng.  Thống kê làm lương 1 (Trâm) - Chịu trách nhiệm làm lương và các chế độ - Trực tiếp làm lương cho bộ phận KCS, cắt, hoàn thành và chuyền 1,4,5 - Kiểm soát lao động, báo cơm, nhận phát lương và các chế độ khác - Tổng hợp báo cáo, thu chi từng tháng tiền lương của Khu  Thống kê làm lương 2 (Nhung) - Chịu trách nhiệm làm lương và các chế độ khác cho chuyền 2,3 ,văn phòng, KT - Kiểm soát lao động, báo cơm, nhận phát lương và các chế độ khác - Lưu hồ sơ nhân sự, tiền lương, nội quy XN cho công nhân mới vào - Tổng hợp báo cáo, thu chi từng tháng tiền lương của XN  Nhân viên kế toán (Bằng) - Chịu trách nhiệm thu chi trong toàn khu - Hoạch toán và báo caoschi ohis thực hiện , chi phí sử dụng trong toàn khu
 21. 21. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 21 - Giải quyết quản lý các chứng từ liên quan đến chi phí (thiết bị, văn phòng phẩm, hội họp…) - Quản lý quỹ toàn khu - Hàng tháng phối hợp thống kê kế hoạch, thống kê tiền lương, TK cắt - Cập nhận số liệu, sử dụng nhiên liệu, điện nước các khoản chi phí khác - Làm tổng hợp báo cáo tháng(ngày 25 hàng tháng) - Cấp phát theo dõi việc sử dụng văn phòng phẩm, thiết bị vật tư trong khu V. PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT: (C.Phượng) a. Chức năng: - Chịu trách nhiệm trước PGĐ khu về mọi hoạt động của phòng ( về tiến độ, chất lựơng, nội qui, qui định, vệ sinh công nghiệp, an tòan lao động…). - Quản lý điều hành, tổ chức phân công nhiệm vụ bộ phận mình phụ trách. - Tiếp nhận kế hoạch từ PGĐ Khu giao, triển khai việc thực hiện cho các bộ phận mình quản lý. - Phối hợp với các bộ phận theo dõi sự đồng bộ của các đơn hàng và báo cáo Ban lãnh đọ Khu. b. Nhiệm vụ: - Xây dựng tiến độ chuẩn bị kỹ thuật cho các bộ phận của phòng trình PGĐ Khu duyệt và ban hành cho các bộ phận. - Lập kế hoạch thực hiện, giao nhiệm vụ và kiểm tra việc thực hiện công tác gày của bộ phận mình quản lý. - Kiểm soát chung tình hình thực hiện của phòng kỹ thuật. - Giải quyết những vướng mắc của các bộ phận kịp thời. - Làm việc trức tiếp với khách hàng về những yêu cầu kỹ thuật. - Lập kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực. - Xây dựng phương hướng, mục tiêu hoạt động của phòng. - Kiểm soát định mức NPL và làm việc với KH. - Kết hợp và chỉ đạo cho bộ phận KT sáng tạo và áp dụng những sáng kiến cải tiến KT và sản xuất. - Họp triển khai cắt cho CBQL khu vực cắt ( đối với các đơn hàng mới…). - Duyệt trực tiếp tài liệu tiêu chuẩn vf định mức của Khu ban hành. - Duyệt phương án tiết kiệm NPL của phòng KT. - Trực tiếp kiểm soát khối nghiệp vụ của phòng.
 22. 22. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 22 - Nhận các phiếu yêu cầu may mẫu của KH và đàm phán với KH về ngày giao mẫu cụ thể. - Trực tiếp chỉ dạo kế hoạch sản xuất hàng ngoài kế hoạch của phòng. - Theo dõi việc thực hiện “ kiểm soát quá trình” của các bộ phận.  SƠ ĐỒ TỔ CHỨC :  Tổ trưởng KTCB (C .ĐÀO) - Trực tiếp kiểm soát : hoạt động của bộ phận kỹ thuật bao gồm: * Kỹ thuật mẫu cứng * Kỹ thuật sơ đồ - Thực hiện tốt các quy định về an toàn,vệ sinh, nội qui, qui định của khu. - Thực hiện đúng “kiểm soát quá trình SX” tại bộ KTCB - Chịu trách nhiệm về chất lượng& tiến độ chuẩn bị kỹ thuật của cả hai bộ phận kỹ thuật mẫu cứng & kỹ thuật SĐ. - Quản lý điều hành, phân công nhiệm vụ cho từng nhóm & kiểm soát - Tiếp nhận kế hoạch tháng từ PT.PKT& lập kế hoạch chuẩn bị cho từng nhóm theo đúng tiến độ cắt của Khu - Kiểm tra và giám sát sự đồng bộ thông tin từ các bộ phận có liên quan đến khu vực của mình, báo cáo với phụ trách PKT kip thời để có khuynh hướng hỗ trợ. - Tiếp nhận những ý kiến đóng góp của khách hàng, của dây chuyền, tổ cắt về công tác chuẩn bị kỹ thuật (mẫu mã , sơ đồ) . sau đó kiểm tra lại và chấn chỉnh kịp thời. - Họp rút kinh nghiệm và đào tạo tại chỗ cho tất cả nhân viên mỗi khi có sự cố về KT. - Co kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực kế thừa cho bộ phận mình. - Duyệt trực tiếp tài liệu bao gồm :
 23. 23. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 23  Quy trình đánh số  Tiêu chuẩn cắt  Nhiệt độ ép keo  Bảng thông số rập Full size - Kiểm tra bộ tài liệu này đủ các món trước khi ban hành cho ISO hai XN bao gồm:  Quy trình đánh số  Tiêu chuẩn cắt  Nhiệt độ ép keo  Bảng thông số rập Full size  Phiếu kiểm tra áo mẫu đối với kỹ thuật chuyền  Tiêu chuẩn kỹ thuật may. - Trực tiếp kiểm soát định mức NL tiết kiệm trên phương án cắt của từng mã hàng - Lên kế hoạch họp triển khai KT mã hàng mới cho tổ cắt và KCS. - Trực tiếp triển khai KT cắt cho tổ cắt khi có đơn hàng mới. - Phối hợp với kỹ thuật chuyền trong quá trình chuẩn bị KT & xử lý tốt khi có sự cố sản xuất.  Tổ trưởng kỹ thuật triểnkhai (C. HOA) - Điều hành, kiểm tra việc thực hiện các bước chuẩn bị phục vụ sản xuất của đội ngũ KTTK - Tiếp nhận kế hoạch sản xuất tháng,tiếp nhận kế hoạch mã hàng,tài liệu, bộ rập mẫu, áo mẫu, góp ý khách hàng. - Lập kế hoạch phân công, kiểm tra, thực hiện tổ kỹ thuật triển khai phục vụ sản xuất đảo bảo đạt yêu cầu, đúng tiến độ :  May mẫu đối thông tin cho KTCB những điểm không phù hợp của BTP(của mẫu rập).  Chuẩn bị mẫu cho công tác triển khai xuống chuyền, đề xuất gá lắp thiết bị cần.  Thực hiện đúng phiếu may mẫu & và biên bản kiểm tra sản phẩm của KCS  Chuẩn bị nội dung cho họp triển khai SX trước khi vào chuyền.  Phối hợp cùn KCS, chuyển trưởng kiểm tra khắc phục thiếu sót sau khi sản xuất 5 sản phẩm đầu chuyền.  Kiểm tra các công đoạn trên chuyền ít nhất 2 lần/ ngày
 24. 24. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 24  Tiếp nhận thông tin từ khách hàng và xí nghiệp các góp ý và triển khai trong tổ kịp thời đạt yêu cầu.  Nhân viên giác sơ đồ  Nhận kế hoạch đi sơ đồ từ tổ trưởng.  Đi sơ đồ cắt theo sơ đồ.  Kiểm tra trước khi giao cho tổ cắt.  Đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu kỹ thuật.  Báo cáo ngay cho tổ trưởng khi có sự nghi ngờ không phù hợp.  Chịu trách nhiệm trước tổ trưởng về công việc được giao.  Nhân viên may mẫu  Nhận tài liệu kỹ thuật, mẫu, kiểm tra lắp ráp, thông số, nguyên phụ liệu, cắt và may mẫu đối.  Sau khi may xong thì kiểm tra lại mẫu, giao cho khách hàng duyệt, chỉnh lại mẫu, rập có góp ý.  Dựa vào rập gốc, làm các rập lấy dấu.  Chịu sự phân công của tổ trưởng. Chịu trách nhiệm trước tổ trưởng về công việc được giao. VI. TỔ CẮT (Đặng Văn An) a. Chức năng: - Tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất theo kế hoạch chỉ tiêu của GĐ Khu đề ra. - Chị trách nhiệm trước GĐ Khu, P.GĐ Khu, P.GĐXN về các mặt hoạt động của khu mình quản lý - Quản lý điều hành sản xuất, tổ chức phân công nhiệm vụ, đảm bảo tiến độ cung cấp BTP & chất lượng BTP. - Đảm bảo an toànlao động, vệ sinh côngnghiệp,PCCC, an ninh trật tự tại khu vực cắt - Nhận kế hoạch SX từ GĐ Khu. - Ban hành kiểm tra quy trình, thực hiện BTP từ khi nhận NL,chuẩn bị từ khâu đầu đến khâu cuối đổ hàng của tổ cắt b. Nhiệm vụ: - Kiểm soát, chỉ đạo ,theo dõi tổ cắt thực hiện , thực hiện công tác tiết kiệm - Tổ chức quản lý, hoạchtoán, thực hiệnđảm bảo mức NL cho phép, đạt chỉ tiêutiết kiệm.
 25. 25. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 25 - Khi kết thúc đơn hàng phải tiến hành chốt vải tồn & báo cáo phòng kế hoạch Khu để vạch ra hướng làm hàng FOB cho Khu. - Làm việc trực tiếp với KH về lỗi NL, có giải pháp xử lý có hệu quả nhất. - Kiểm tra công việc của KCS tại khu vực cắt. - Giải quyết nhanh chóngnhững vấn đề làm ảnh hưởng đếnnăng xuất & CL BTP……  Sơ đồ tổ chức:  Tổ trưởng tổ cắt (A. Huy & A.Hai) - Chịu trách nhiệm trước phụ trách cắt và Ban GĐ về mọi hoạt động của tổ cắt - Điều hành phân công lao động, kiểm tra mọi h hoạt động của tổ cắt từ thống kê cắt, nhận vải đến đồng bộ BTP cắt rồi đưa qua đánh số. - Đảm bảo an ninh trật tự vệ sinh công nghiệp, PCCC,đảm bảo năng xuất chất lượng + A .Hai : chịu trách nhiệm cung cấp BTP cho chuyền : 1,4,5 + A .Huy : chịu trách nhiệm cung cấp BTP cho chuyền : 2,3  Tổ trưởng đánh số + ép keo (C.Ánh) - Điều hành phân công lao động, kiểm tra mọi hoạt động tổ từ đánh số & ép keo - Nhận bảng KHSX tháng & kế hoạch mã hàng - Nhận quy trình đánh số, thông số ép keo ở các bộ phận liên quan. - Kiểm tra việc ghi năng suất của công nhân đánh số ép keo - BTP vào chuyền phải đồng bộ - Kiểm tra vệ sinh tại khu vực SX  Thống kê tổ cắt 1 : A .Kiệm - Nhận bảng KHSX từng mã hàng và LCP nguyên liệu từ thống kê kế hoạch (TKKH) - Theo LCP và lấy nguyên liệu từ kho công ty về XN
 26. 26. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 26 - Mang nhập kho XN những NL dư trong phương án cắt của KTCB cho thống kê XN - Nhận NL thiếu hay đủ phải báo ngay cho tổ trưởng cắt TKKH nếu không giải quyết trong vòng 1h thì báo ngay cho phụ trách khu vực cắt - Ghi nhận đầu khúc và nhập về kho công ty mỗi khi mã hàng kết thúc  Thống kê tổ cắt 2 : (C. Nhung+ C. Dung) - Nhận bảng KHSX từng mã hàng và đưa ra phương án cắt - Nhận sơ đồ từ KTCB ghi phiếu hạch toán bàn cắt - Chịu trách nhiệm in phiếu ghi năng xuất chuyền, giấy dán số, giấy ghép hàng, giấy kiểm hàng - Lưu sơ đồ & phiếu hạch toán bàn cắt của tất cả NL VII. CÁN BỘ QUẢN LÝ CHUYỀN  Trưởng ca (A. Mùi, C.Thúy, C.Nguyệt, C.Loan) a. Chức năng : - Chịu trách nhiệm với ban GĐ về năng xuất CLSP, vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động các chuyền mình phụ trách. - Triển khai khu vực mình quản lý thực hiện đúng chương trình “kiểm soát quá trình SX”và kiểm tra . b. Nhiệm vụ : - Kiểm soát phân công lao động, thiết kế chuyền của chuyền trưởng. - Kiểm tra việc thực hiện, giao định mức cho công nhân - Kiểm soát công tác triển khai của kỹ thuật chuyền. - Giải quyết nhanh chóng những vấn đề liên quan đến năng suất của chuyền trong ngày . - Thông tin liên tục năng suất từng giờ - Kiểm tra giao nhận BTP & TP giữa tổ cắt và chuyền may, chuyền may & tổ ủi - Tiếp nhận thông tin , ý kiến đóng góp của khách hàng đề ra phương án nhanh chóng hướng dẫn kiểm tra kỹ thuật nhằm khắc phục thiếu sót - Kiểm tra tiến độ sản xuất, đảm bảo tiến độ giao hàng.  Chuyền trưởng (tổ trưởng) - Chịu trách nhiệm mọi hoạt động của chuyền mình quản lý - Đảm bảo an ninh trật tự vệ sinh công nghiệp, PCCC, bảo quản thiết bị tại chuyền
 27. 27. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 27 - Điều hành phân công, kiểm tra thực hiện năng suất chất lượng, thực hiện triệt để thống quản lý chất lượng tại chuyền với các biểu mẫu : Quy trình SX Thiết kế chuyền Phiếu theo dõi năng suất công đoạn Phiếu theo dõi năng suất cụm - Thực hiện việc ghi 100% việc ghi năng suất theo biểu mẫu - Giải quyết nhanh chóng các vấn đề ảnh hưởng đến suất và chất lượng SP - Cân đối kịp thời lao động, hàng hóa tại chuyền để có năng suất cao nhất - Đề ra các biện pháp chấn chỉnh CL, giải quyết ùn ứ, đảm bảo đúng kế hoạch giao hàng - Luôn có hướng đào tạo năng lực thợ - Giao hàng đúng tiến độ & đủ số lương theo dõi hàng vét cuối mã hàng không để hàng tồn - Tiếp nhận các góp ý về CLSP của khách hàng, nhanh chóng có các biện pháp để khắc phục, xử lý nghiêm các trường hợp ảnh hưởng đến CL. - Theo dõi bước đi và yêu cầu kỹ thuật của SP khi kỹ thuật triển khai 5 SP mẫu đầu chuyền - Theo dõi đôn đốc thực hiện đúng tiến độ và quy định của việc làm bảng lương. - Được quyền ký và giải quyết phép cho công nhân nghỉ 1 ngày, từ 2 ngày trở lên ký xác nhận và chuyền về xin ý kiến phụ trách - Được quyền lập biên bản hoặc đình chỉ công việc của cá nhân công nhân nếu vi phạm nhiều lần đến chất lượng, nội quy của XN. VIII. BỘ PHẬN CƠ ĐIỆN  Phụ trách sơ điện : - Phân công và theo dõi lịch trực cơ điện - Tổ chức, kiểm soát an toàn PCCC toàn khu - Tổ chức, thực hiện, kiểm soát vệ sinh XN, sắp xếp gọn gang ngăn nắp khu vực làm việc, thiết bị đang sửa chữa - Theo dõi việc mua các phụ tùng thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất, kiểm tra toàn bộ việc xuất và nhập vật tư với kế toán - Lập số thiết bị ra vào trong toàn khu - Tiếp nhận kế hoạch sản xuất tháng - Lập phương án phân công chuẩn bị thiết bị dự trù thiết bị phục vụ từng tổ SX,
 28. 28. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 28 - Tổ chức họp rút kinh nghiệm ưu khuyết điểm, giao nhiệm vụ phấn đấu tiến độ sau mỗi tháng làm việc & có kiểm tra đánh giá, báo cáo - Đầu tư đào tạo rèn luyện cho tổ viên ngày càng nân cao năng lực - Xây dựng đội ngũ viên giỏi nghề - Thực hiện tốt công tác kiểm kê định kỳ bảo quản thiết bị ra vào của đơn vị - Được quyền đề xuất cấc cải tiến để phục vụ tốt  Sơ đồ tổ chức:  Tổ trưởng cơ điện – Trần Minh Thy - Chịu tráchnhiệm trước banGĐ Khu, phụ tráchcơ điện về toànbộ hoạt độngtổ cơ điện - Tổ chức phân công, kiểm soát bảo quản sửa chữa phục vụ thiết bị cho xuất kịp thời - Tổ chức, thực hiện, kiểm soát vệ sinh XN, sắp xếp gọn gang ngăn nắp khu vực làm việc, thiết bị đang sửa chữa, - Tiếp nhận kế hoạch sản xuất tháng - Lập phương án phân công chuẩn bị thiết bị dự trù thiết bị phục vụ từng tổ SX, - Tổ chức họp rút kinh nghiệm ưu khuyết điểm, giao nhiệm vụ phấn đấu tiến độ sau mỗi tháng làm việc & có kiểm tra đánh giá, báo cáo - Đầu tư đào tạo rèn luyện cho tổ viên ngày càng nân cao năng lực - Xây dựng đội ngũ viên giỏi nghề - Thực hiện tốt công tác kiểm kê định kỳ bảo quản thiết bị ra vào của đơn vị - Được quyền đề xuất cấc cải tiến để phục vụ tốt - Được quyền ký và giải quyết phép cho công nhân nghỉ 1 ngày, từ 2 ngày trở lên ký xác nhận và chuyền về xin ý kiến GĐXN - Được quyền đề xuất khen thưởng những cải tiến mang đến hiệu quả cao trong SX.
 29. 29. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 29  Nhóm trưởng –Nguyễn Minh Liếu - Chịu trách nhiệm trước ban GĐ Khu về chuẩn bị thiết bị đầu vào khi có chuyền đổi mã hàng - Thay thế tổ trưởng cơ điện khi vắng mặt - Chịu trách nhiệm trước phụ trách cơ điện về công tác bảo trì sửa chữa bảo trì thiết bị máy móc 3 chuyền - Chịu trách nhiệm bảo trì sửa chữa bảo trì thiết bị máy móc chuyền may 1 và 5 - Chịu trách nhiệm, kiểm tra an toàn về vòng chắn kim, kính chắn kim, nắp chắn dây curoa - Tiểu tum trung tu định kỳ để ngăn ngừa sự cố ảnh hưởng đến chất lượng SP - Cân đối đều hành các thành viên cơ điện khác tại khu khi tổ trưởng vắng mặt - Được quyền đề xuất sáng kiến cải tiến nhằm phục vụ tốt hơn cho SX. IX .PHỤ TRÁCH KCS (C. Lê Thị Hà) a. Chức năng: - Chịu trách nhiệm trước PGĐ khu về mọi hoạt động của phòng ( về tiến độ, chất lựơng, nội qui, qui định, vệ sinh công nghiệp, an tòan lao động…). - Quản lý điều hành, tổ chức phân công nhiệm vụ bộ phận mình phụ trách. - Theo dõi chất lượng NPL đầu vào đến chất lượng thành phẩm đầu ra trong toàn khu b. Nhiệm vụ: - Trực tiếp phụ trách phòng KCS, chịu trách nhiệm chất lượng thành phẩm giao hàng khu, chất lượng sản phẩm mẫu phong KT khu. - Theo dõi chỉ đạo bộ phận KCS của khu, KCS ủi hoàn thành, KCS cắt. - Thông tin về BGĐ khu, tình hình chất lượng của NPL đến BTP và TP. - Chỉ đạo xây dựng quy trình, phân công, kiểm tra, tiến độ, kiểm soát tất cả các bộ phận liên quan về chất lượng thực hiện và xin ý kiến chỉ đạo khi cần thiết. - Phát hiện ngăn chặn kịp thời những sự cố chất lượng, khách quan, chủ quan của các bộ phận. - Triển khai, thực hiện triệt để các biểu mẫu, báo cáo công ty và kiểm soát. - Thay mặt BGĐ khu làm việc với KH kiểm final. - Chịu trách nhiệm công tác an ninh, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, PCCC cả khu vực mình phụ trách. - Phối hợp với công ty và KH, các bộ phận trong sản xuất, nắm chắc yêu cầu chất lượng theo từng loại sản phẩm để làm những chốt chận hiệu quả.
 30. 30. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 30 - Hỗ trợ cho khu không để lọt hàng kém chất lượng, luân chuyển trong quá trình sản xuất để đảm bảo thành phẩm chất lượng theo yêu cầu của KH. - Tổ chức công tác đào tạo tại chỗ rèn luyện kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ KCS. - Lập phương án và thực hiện công tác đào tạo nguồn nhân  Tổ trưởng KCS may:(C. Kim Hà) - Tổ chức điều hành nhóm KCS dưới chỉ đạo của KCS trưởng XN. - Điều hành kiểm tra thực hiện nội quy XN, vệ sinh công nghiệp, PCCC, an toàn lao động của tổ KCS. - Phân công, triển khai ,kiểm soastthuwjc hiện năng suất chất lượng của tổ KCS. - Triển khai, kiểm tra thực hiện đúng quy trình, kiểm soát quá trình sản xuất, ghi chép năng suất, tổng hợp thông tin thực hiện mức trong ngày,trong giờ đầy đủ chính xác. - Đầu tư rèn luyện đào tạo tổ KCS đảm bảo được yêu cầu của XN ngày càng phát triển.  Tổ trưởng KCS hoàn thành: (C.Loan) - Chịu trách nhiệm về các mặt hoạt động của tổ KCS hoàn thành - Quản lý, điều hành, kiểm soát, thực hiện phân công nhiệm vụ tổ KCS hoàn thành đảm bảo năng suất CLSP. - Triển khai cho từng tổ thực hiện chương trình “Kiểm soát quá trình sản xuất” và “kiểm tra xử lý”. - Tiếp nhận kế hoạch tháng, bố trí, điều động cân đối lao động phù hợp với mặt hàng, nhu cầu trong tháng. - Thống kê báo cáo tình hình chất lượng của toàn XN một cách trung thực kịp thời xử lý, đề xuất biện pháp xử lý với sản phẩm không phù hợp. - Chỉ đạo thực hiện kiểm tra làm đúng các yêu cầu cần có . X. BỘ PHẬN HOÀN THÀNH  Quản đốc hoàn thành (A. Tâm) a. Chức năng : - Tổ chức thực hiện theo kế hoạch chỉ tiêu của GĐ Khu giao - Chịu trách nhiệm trước ban GĐ Khu về các mặt hoạt động của khu mình phụ trách(hoàn thành và cơ điện) - Quản lý điều hành SX, phân công nhiệm vụ - Chịu trách nhiệm công tác an ninh, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, PCCC cả khu vực mình phụ trách
 31. 31. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 31 - Chịu trách nhiệm hoạt động tốt toàn bộ hệ thống , khí nén,cân không, dàn mát, các thiết bị ủi ập trong toàn khu. - Hỗ trợ tư vấn các bộ phận liên quan b. nhiệm vụ: - Sắp xếp nơi để hàng TP gọn gàng ngăn nắp và hợp lý - Đối với đơn hàng giao gấp, chịu trách nhiệm đôn đốc nhắc nhở và kiểm soát trong suốt qquas trình giao hàng - Phối hợp với PT KCS giải quyết mọi vấn đề ách tắt đối với KCS hoàn thoành - Nhận kế hoạch SX từ GĐ Khu - Lập kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực  Sơ đồ tổ chức  Phụ trách hoàn thành (A. Thơ) a. Chức năng : - Tổ chức thực hiện theo kế hoạch chỉ tiêu của GĐ Khu giao - Chịu trách nhiệm trước ban GĐ Khu về các mặt hoạt động của khu mình phụ trách(hoàn thành và cơ điện) - Quản lý điều hành SX, phân công nhiệm vụ - Đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, PCCC cả khu vực mình phụ trách - Hỗ trợ tư vấn các bộ phận liên quan - Nhận kế hoạch SX từ GĐ Khu
 32. 32. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 32 b. Nhiệm vụ : - Ban hàng triển khai quy trình ủi, đóng gói, SP khách duyệt & áp dụng quy trình để sử dụng chuyền treo dược trang bị ở khu vực ủi hoàn thành khi vào mã hàng mới. - Kiểm soát, phân công, tài liệu cần có của tổ trưởng khi bắt đầu mã hàng mới. - Kiểm tra việc thực hiện giao mức cho công nhân, hướng dẫn kèm cặp, kiểm soát năng xuất CL của tổ trưởng khu vực mình quản lý. - Lập kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực - Kiểm tra công việc KCS tại khu vực hoàn thành để phối phợp vói PT. KCS giải quyết mọi vấn đề liên quan . - Giải quyết nhanh chóng nhưng vấn đề làm ảnh hưởng đến năng suất, CLSP trong ngày - Kiểm tra khâu đóng nút đến giao nhận TP cho chuyền may giao cho khách chính xác - Thông tin kịp thời cho bn giám đốc những vấn đề ngoài phạm vi giải quyết - Tiếp nhận góp ý của khách, đề ra biện pháp chấn chỉnh nhanh dể không ảnh hưởng đến tiế độ giao hàng - Kiểm tra tiền độ thực hiện năng xuất, CL  Tổ trưởng ủi thành phẩm: a. Chức năng: - Kiểm soát quy trình ủi, bước đi SP khu vực ủi - Kiểm tra phân công lao động cho từng công nhân ủi - Nhận kế hoạch tháng từ quản đốc, kên kế hoạch, định mức SP cho phù hợp - Lập biên bản ngưng SX với công nhân vi phạm kỷ luật - Liên hệ với KT ủi duyệt mẫu triển khai sản xuất - Lập báo cáo ngày, bso cáo năng xuất ủi về phụ trách - Sắp xếp và quản lý nhân sự nơi khu vực ủi b. Nhiệm vụ: - Kiểm tra năng xuất ủi giờ và ngày - Kết hợp với tổ trưởng thu hóa, đóng gói theo dõi công tác giao hàng - Nhận kế hoạch tháng và triển khai đến từng công nhân ủi - Theo dõi và đôn đốc định mức ngày của từng công nhân ủi  Kỹ thuật ủi - Ủi mẫu cho khách hàng duyệt. - Khi bắt đầu ủi mã hàng mới, Kỹ thuật ủi phải có nhiệm vụ hướng dẫn cho mỗi người công nhân trên dây chuyền ủi 1 sản phẩm đầu tiên và kèm theo bảng hướng treo đối diện từng người, đồng thời sản phẩm đó phải được khách hàng duyệt mẫu theo công nghệ ủi.
 33. 33. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 33 - Lập biên bản xử lý các trường hợp vi phạm quy trình công nghệ và làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm . - Lấy hàng tái ủi từ kho thành phẩm. XI . KHO TP  Tổ trưởng kho thành phẩm - Chịu trách nhiệm trước giám đốc và phụ trách về đóng thùng, dán nhãn.. - Thường xuyên kiểm tra,nhắc nhở treo hàng hóa gọn gàng, ngăn nắp, phân hàng theo lô… theo khu vực tên mã hàng. - Nhận các tài liệu tác nghiệp như bảng màu, packing list, tài liệu kỹ thuật… để hướng dẫn công nhân cách thức bao gói sao cho đúng kỹ thuật và đúng tiến độ. - Bảo quản kho về số lượng hàng xuất cũng như hàng tồn kho. - Phải có sổ ghi chép, giao nhận quá trình nhận phụ liệu bao gói cũng như hàng xuất kho. XII. KHO NPL a. Chức năng chung: - Giúp cho quá trình sản xuất được an toàn, nâng cao năng suất lao động, đảm bảo chất lượng sản phẩm. - Hạch toán được nguyên phụ liệu chính xác. - Xử lý và sử dụng hợp lý nguyên phụ liệu. b. Nhiệm vụ - Kiểm tra chủng loại, chất lượng, số lượng hàng hóa và so sánh với packing list là đúng hay sai. Sau đó làm báo cáo gửi về phòng kế hoạch. - Thường xuyên sắp xếp lại kho gọn gàng. - Đảm bảo cung cấp đúng và đủ số lượng nguyên phụ liệu mà các bộ phận yêu cầu. - Thực hiện tốt các quy định phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động,… KHO NGUYÊN PHỤ LIỆU Kho được sắp xếp theo kiểu nguyên liệu riêng, phụ liệu riêng. Trên mỗi kệ đựng nguyên liệu, phụ liệu có bảng treo phân theo khách hàng.
 34. 34. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 34  Phụ trách kho - Nhận và kiểm phân theo từng đơn hàng. - Đối chiếu với kế toán kho theo hàng tháng, theo dõi các nguồn hàng nhập xuất chính xác. - Có trách nhiệm quản lý quá trình hoạt động của kho NPL, phân công lao động hợp lý nhân sự trong kho, đảm báo quá trình giao nhận NPL. - Làm việc với phòng kế hoạch về các vấn đề liên quan sản xuất. - Ký kết các văn bản giấy tờ xuất nhập kho. - Chịu trách nhiệm về quá trình hoạt động của kho. 4. Các quy định chung trong lao động o Phương châm của doanh nghiệp:  3 Không : - Không nhận hàng lỗi - Không tạo hàng lỗi - Không chuyển hàng lỗi  3 có : - Có chất lượng - Có năng suất - Có tiền lương (Phương châm của tập thể khu I)
 35. 35. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 35  Chất lượng “chuyện không của riêng ai”  Phải làm đúng ngay từ đầu o Quy định :  Quy định về phòng cháy chữa cháy - Cấm hút thuốc tại nơi làm việc. - Cấm mang các vật liệu dễ cháy nổ như nến, nhang,.. vào nơi làm việc. Các xí nghiệp may là nơi tập trung nhiều vật liệu dễ cháy. Vì vậy, xí nghiệp đã trang bị rất nhiều dụng cụ, sơ đồ, các quy định,… ở mỗi khu vực nhằm đảm bảo an toàn tính mạng công nhân viên trong quá trình làm việc.
 36. 36. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 36 (Bình PCCC và nội quy)  Những quy định về an toàn điện - Không để chất dễ cháy gần cầu dao, bảng hiệu. - Khi gặp sự cố về điện hoặc các thiết bị điện phải báo ngay với nhân viên bảo trì, không được tự ý sửa chữa  Những quy định về an toàn lao động - Mỗi bộ phận làm việc (kho NPL, chuyền may, cắt,…) đều được gắn bảng hướng dẫn an toàn lao động tại bộ phận đó. - Trang bị tủ thuốc y tế ở tất cả các bộ phận. (Tủ thuốc và hướng dẫn sơ cấp cứu)  Mỗi thiết bị đều có thể gây nguy hại đối với người lao động khi sử dụng. Vì vậy, xí nghiệp cần hướng dẫn công nhân thực hiện đúng thao tác cũng như sử dụng các dụng cụ hỗ trợ khi sử dụng máy.
 37. 37. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 37 Máy bằng một kim Máy cắt tay Vành chắn kim Trang bị bao tay sắt Máy đính nút Máy vắt sổ Trang bị kính chắn  Các quy đinh chung trong lao động a) Thời gian làm việc: - Sáng có mặt tại vị trí làm việc từ 7h00 đến 11h15’ sau đó làm vệ sinh máy(5 phút) đúng 11h20 đi ăn cơm - Chiều làm việc từ 12h5’ đến 17h, làm vệ sinh máy móc thiết bị, quét dọn nhà xưởng, kê chân vịt và trùm máy trước khi ra về. - Phải quẹt thẻ giờ vào và giờ ra về 100% - Trường hợp không quẹt thẻ sẻ không được tính lương ngày đó. b) Nội qui mặc đồng phục: - Mặc đồng phục vào các ngày 2,4,6 hàng tuần. - Thực hiện đeo bảng tên hằng ngày - Tập thể dục giữa giờ 100%, hút thuốc lá đúng nơi qui định
 38. 38. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 38 - Nghiêm cấm hút thuốc lá khu vực hành lang, cầu thang, và khu vực nhà vệ sinh. - Thực hiện việc ăn mặc nghiêm túc, lịch sự khi vào công ty, không mặc áo sát nách, quần lửng. - Đội nó bảo hộ và khẩu trang c) Quy định trật tự trong sản xuất - Chuyền trưởng, tổ trưởng và công nhân ghi năng suất cá nhân 1h/lần tất cả các công đoạn đã được phân công và tổng hợp về bàn phụ trách 2h/ lần - Làm theo trình tự từ số nhỏ tới số lớn, đủ tập mới được chuyển giao bó hàng cho người tiếp theo - Để hàng hóa, bàn ghế đúng nơi qui định, trong vạch thoát hiểm - Tất cả sử dụng vòng chắn kim khi sản xuất (tất cả các chân vịt ), những máy chuyen dùng, kính bảo hộ đều phải có đầy đủ. - Kéo lớn, kéo cắt chỉ, dùi phải được cột dây và treo vào vị trí làm việc. - Phải vui vẻ chấp hành mọi sự điều động của quản lý chuyền - Công đoạn người sau, kiểm tra người trước - Chấp hành đưa phiếu chất lượng cho quản lý cắt phiếu khi mình sai. - Phải đăng ký lịch nghỉ theo tuần và có sự đồng thuận từ CB, quản lý (đơn xin nghỉ phải đưa chuyền trưởng ký trước 2 ngày) - Góp ý xây dựng tổ trên tinh thần tập thể, không cá nhân. - Không đi qua lại lấy hàng, không tụ tập nói chuyện trong giờ làm việc. - Có khách hàng hoặc Ban Tổng Giám Đốc đi vào từng vị trí tham quan đề nghị cán bộ Quản lý và công nhân việc mình mình làm. không trầm trồ ( sẽ tạo cho khách khó chịu) - Có hàng vét thì vét ngay không cần để quản lý chuyền nhắc nhở - Nghỉ trưa không được gối đầu, gác chân lên hàng ( thể hiện tôn trọng khách hàng) - Không được sử dụng bìa catton, bao đậy hàng để ngủ. - Được quyền bấm chuông chờ hàng, cho quản lý kí sổ thời gian chờ sửa máy, chờ hàng ( để làm cơ sở giải quyết lương ) - Công nhân không được nghe phone, nghe nhạc bằng điện thoại trong giờ làm việc - Không mua bán tại nơi làm việc - Không được cãi và đánh nhau trong khu vực sản xuất - Không tự ý tháo vật tư, nguyên liệu, phụ tùng thiết bị. thiết bị phải được bảo quản và giữ gìn tốt. - Không tự ý lấy bất kỳ tài sản nào của đon vị mang ra ngoài, cho dù là nhỏ nhất
 39. 39. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 39 - Giờ ăn trưa không xả rác, thức ăn xuống nền nhà. - Công nhân cắt máy tay, máy vòng trong khi cắt phải đeo găng tay đúng theo quy định d) Quy định về vệ sinh máy móc: - Vệ sinh công nghiệp đầu giờ, giũa giờ và trước lúc ra về (vệ sinh máng đèn, máy móc thiết bị xung quanh nơi làm việc) - Chiều thứ 7 hàng tuần công tác làm tổng vệ sinh, vệ sinh răng cưa mặt nguyệt, lau chùi bụi bám xung quanh bể dầu, đệm chân vịt và trùm máy trước khi về. - Cúp điện đột xuất, rời vị trí làm việc nhớ tắt máy, tắt bàn hút,tắt quạt để tránh hư hao, tiết kiệm. - Khi làm tổng vệ sinh xong phải đánh dẫu vào sổ bảo trì thiết bị. e) Quy định vệ sinh nhà xưởng, quạt máy - Không đem thức ăn, nước uống vào khu vực làm việc. - Trong giờ sản xuất không được để hàng hóa xuống nền nhà - Quét rác bỏ vào sọt, treo chổi phải gọn gàng, ngăn nấp đúng nơi quy định - Đi vệ sinh xong phải dội nước ( thể hiện văn minh, lịch sự ) - Đóng van nước sau khi sử dụng - Làm vệ sinh quạt tai vị trí làm việc theo lịch đã phân công, đối với bộ phận cơ điện phải xếp lịch làm vệ sinh quạt hút gió 1 tuần/lần dàn mát tổ ong 1 tháng/lần - Ăn uống bao gồm ly, ca,bao nylon bỏ vào trong sọt rác f) Biện pháp xử lý khi vi phạm: - Lần 1 nhắc nhở - Lần 2 cảnh cáo - Lần 3 hak 1 loại A,B,C trong tháng.  Đối tượng nhắc nhở - Toàn thể càn bộ công nhân viên trong toànkhu, trongquá trình sản xuất nếu tại khu vực nào có công nhân vi phạm thì cán bộ ở khu đó chịu tráchnhiệm trước ban giám đốc. - Trên đây là những quy định cơ bản của khu mà mỗi thành viên chúng ta cần phải nghiêm túc thực hiện để khu I ngày càng văn minh, sạch đẹp và phát triển hơn. o Quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm (phụ đính) o Nhận xét : - Tay nghề của công nhân luôn được chú trọng và có kế hoạch đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân, ý thức cá nhân cao đảm bảo yêu cầu về chất lượng SP
 40. 40. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 40 - Cán bộ quản lý luôn kiểm soát phân công lao động, thiết kế chuyền, cân đối vị trí việc làm phù hợp giúp tăng năng xuất và tiền lương cho công nhân - Giải quyết nhanh chóng những vấn đề liên quan đến năng suất trong ngày - Đảm bảo tiến độ giao hàng đúng kỳ hạn . (Sơ đồ thoát hiểm) (Đường thoát hiểm) o Quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm (phụ đính) - Hệ thống chất lượng của Tổng Công Ty May Nhà Bè thiết lập phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2008. (ISO 9001:2008 không đưa ra các yêu cầu mới so với phiên bản 2000 đã bị thay thế, mà chỉ làm áng tỏ nhưng điều hiện có của ISO 9001:2000 dựa vào kinh nghiệm áp dụng trong 8 năm qua và đưa ra những thay đổi hướng vào việc cải thiện nhằm tăng cường tính nhất quán với tiêu chuẩn ISO 14001: 2004 về hệ thống quản lý môi trường). - Tài liệu nội bộ : cấu trúc văn bản của hệ thống chất lượng do công ty biên soạn ra gồm 6 tầng. - Tài liệu bên ngoài : các tài liệu phục vụ cho sản xuất và kinh doanh của công ty .
 41. 41. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 41 CHƯƠNG II: NỘI DUNG THỰC TẬP QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT t Quy trình công nghệ SX Chuẩn bị sản xuất Giai đoạn sản xuất kho NPL Phòng kỹ thuật Nhập kho NPL Kiểm tra, chất lượng, số lượng NPL Nhận mẫu Thiết kế mẫu Nghiên cứu mẫu Bộ phận cắt Mẫu cứng Sơ đồ May mẫu Bộ phận hoàn thành Chuyền may Tổ ủiBộ phận KCS Kiểm tra NPL Trải, cắt NPL Bốc tập phối kiện Đánh số Ép keo Nhập kho BTP Ủi chi tiết Lắp ráp các cụm chi tiết Ủi, ập thành phẩm KCS may Đóng kiện Treo móc, gắn nhãn, vô bao KT Triển khai Xuất hàng KCS Hoàn thành Lập TLKT và làm rập
 42. 42. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 42 I. Chuẩn bị sản xuất mã hàng 14207 1. Kho nguyên phụ liệu - Khi nhận NPL về kho, có nhiệm vụ kiểm tra 10% và đánh giá lỗi ngay chuyển Phòng kế hoạch xí nghiệp giải quyết với khách hàng. - Trường hợp có quá nhiều lỗi, ảnh hưởng đến quá trình sản xuất thì cần báo ngay với nhân viên phòng kế hoạch để làm việc lại với khách hàng. 2. Phòng kỹ thuật  Sơ đồ hoạt động của phòng KTCB: PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT TỔ TRƯỞNG KỸ THUẬT CHUẨN BỊ NHÂN VIÊN LÀM TÀI LIỆU NHÂN VIÊN KIỂM RẬP NHÂN VIÊN MẪU CỨNG NHÂN VIÊN GIÁC SƠ ĐỒ - Khi tiếp nhận Áo mẫu và TLKT từ phòng Kế hoạch chuyển xuống, nhân viên làm tài liệu làm ngay tiêu chuẩn cắt để Khách hàng duyệt trước khi cắt mẫu Pilot. - Khi nhận được Rập gốc từ Khách hàng, nhân viên kiểm rập phải kiểm ngay độ khớp của rập và kiểm tra rập có đủ chi tiết không trước khi đi sơ đồ cắt mẫu Pilot. - Sau khi tiêu chuẩn cắt đã được duyệt, nhân viên giác sơ đồ sẽ đi sơ đồ size chuẩn để nhân viên kỹ thuật tiến hành cắt mẫu pilot, chuyển Kỹ thuật may mẫu cho sản xuất. - Sau khi mẫu Pilot đã được duyệt từ khách hàng (có biên bảng góp ý, chỉnh sửa những lỗi về cách may cũng như chỉnh sữa rập gốc), nhân viên đi sơ đồ có nhiệm vụ chỉnh sửa rập lại theo góp ý của khách hàng rồi tiến hành giác sơ đồ cho sản xuất.
 43. 43. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 43 - Nhân viên kiểm rập khi nhận rập Size chuẩn từ khách hàng có nhiệm vụ nhảy Size đầy đủ (nếu có). Nhân viên kiểm rập in tất cả các chi tiết của tất cả các Size chuyển nhân viên mẫu cứng làm mẫu ốp cắt cho Tổ cắt nhằm đảm bảo chất lượng cắt cho chuyền may. Lưu ý các chi tiết rập cứng phải đầy đủ dấu bấm và chiều canh sợi. RẬP ỐP CẮT - Nhân viên làm tài liệu khi nhận được tài TLKT từ khách hàng hoặc Phòng Kế hoạch Tổng công ty, làm ngay TLKT chi tiết cho kỹ thuật chuyền và các bộ phận khác. Lưu ý phải dựa vào bảng góp ý của khách hàng để làm TLKT cho đúng. - Tiếp nhận kế hoạch sản xuất đơn hàng từ Phòng kế hoạch và dựa vào đó nhân viên tác nghiệp làm tác nghiệp cắt và tiêu chuẩn cắt chuyển các bộ phận liên quan. - Dựa vào tác nghiệp cắt, nhân viên giác sơ đồ đi sơ đồ cho sản xuất. Trước khi đi sơ đồ nhân viên giác sơ đồ cần đo khổ vải thực tế để sơ đồ không bị cấn biên. Dựa vào mẫu vải đã test màu từ Phòng kế hoạch, nhân viên đi sơ đồ cần kiểm tra mức độ loang màu để đi các chi tiết (sơ đồ cụm) sao cho phù hợp, tránh khi sản phẩm vào chuyền bị khác màu. Lưu ý, khi đi sơ đồ cần kiểm tra xem định mức sơ đồ có vượt quá mức cho phép của khách hàng không và thông tin định múc nguyên liệu thực tế cho Phòng Kế hoạch nhằm đảm bảo nguyên liệu phải cân đối đủ cho sản xuất. - Đối với vải sọc và caro cần canh sọc thì kiểm tra xem các chi tiết nào cần đi nở sơ đồ để sau này Tổ cắt so gọt các chi tiết sẽ không ảnh hưởng đến thông số. - Trước khi hàng đưa vào sản xuất nhân viên làm tài liệu cần kiểm tra định mức chỉ và định mức các chi tiết cắt cuộn sau đó chuyển phòng kế hoạch nhằm đảm bảo mọi thứ đầy đủ cho sản xuất. - Đối với những loại nguyên liệu có độ co rút cao, phòng Kỹ thuật cần test độ co rút trước khi sản xuất nhằm đảm bảo thông số sản phẩm sau khi hoàn tất. Thông tin đến kho
 44. 44. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 44 nguyên liệu những loại vải nào cần được khử bằng máy hấp vải. Thông tin chi tiết nhiệt độ, độ nén, thời gian bán thành phẩm (BTP) thả qua máy ép keo đến Tổ cắt. - Duyệt trực tiếp tài liệu bao gồm:  Quy trình đánh số  Tiêu chuẩn cắt  Nhiệt độ ép keo  Bảng thông số rập full size  Các bước chuẩn bị trước khi triển khai mã hàng 14207: (KTTK) - Nghiên cứu cải tiến - Đăng ký số lượng mẫu cải tiến với bộ phận KTCB - Làm rập lấy dấu, các mẫu cần thiết cho mã hàng - Thử và kiểm tra trước những cữ gá lắp, mẫu cải tiến trước khi đưa vào sản xuất - Họp triển khai kỹ thuật với quản lý chuyền trước 1 ngày (bước đi của SP, cách sử dụng NPL….) - Nhận đầy đủ các thông tin cần thiết để chuẩn bị triển khai bao gồm:  TLKT  Quy trình may  Bảng phân công lao động  Bảng màu  Áo mẫu đối có kèm bảng góp ý khách hàng  Mẫu cải tiến,cữ gá lắp, mẫu lấy dấu  Phiếu đào tạo tại chỗ * Những vấn đề phát sinh và biện pháp xử lý - Khi nhận rập từ khách hàng hàng, nếu kiểm tra không đúng độ khớp hay thiếu chi tiết phải báo ngay cho khách hàng xử lý nhằm tránh tình trang khi giac sơ đồ thiếu chi tiết. - Khi kiểm tra khổ vải có nhiều kích thước khác nhau phải thông tin ngay đến khách hàng xử lý nhằm tránh tình tràng phải giác nhiều loại sơ đồ. - Nếu lỗi vải hay vải đã test màu nhưng không đi sơ đồ được (các chi tiết khác màu trên cùng sản phẩm) phải thông tin ngay cho khách hàng xử lý (hoặc đổi vải lại hoặc đồng ý ký vào biên bảng mức độ khác màu). - Trong quá trình tổ cắt cắt hàng nếu sơ đồ bị bể khổ hoặc ngược chiều chi tiết, phải xử lý ngay bằng cách dùng rập ốp cắt vẽ lại các chi tiết sao cho không cấn biên vải.
 45. 45. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 45 II. Tiến hành sản xuất mã hàng 14207 A. Tổ cắt  Sơ đồ hoạt động 1. Tiếp nhận yêu cầu sản xuất: Phụ trách cắt nhận kế hoạch sản xuất từ phòng kỹ thuật, trên cơ sở đó sắp xếp kế hoạch cắt cho các đơn hàng sản xuất tại xí nghiệp. 2. Chuẩn bị cắt, tác nghiệp cắt Tổ trưởng tổ cắt nhận Lệnh cấp phát nguyên phụ liệu theo hạn mức(phiếu xuất kho), bảng màu, qui trình đánh số, tiêu chuẩn cắt, mẫu rập, sơ đồ, hạch toán bàn cắt, tác nghiệp cắt, phiếu thông số ép keo từ phòng kỹ thuật.
 46. 46. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 46 Căn cứ vào phiếu xuất kho và bảng màu thống kê cắt nhận nguyên phụ liệu từ kho về XN. Tùy theo tính chất nguyên liệu và số lượng của lô hàng phòng kỹ thuật lập phiếu hạch toán bàn cắt ghi rõ số lớp, màu sắc cho từng bàn cắt . (Máy soi vải) Nhân viên soi vải phải kiểm tra 100% số vải nhận về, lấy mẫu các loại lỗi vải và làm việc với khách hàng về các lỗi chấp nhận (OK) và lỗi không chấp nhận (not OK) (nếu cần), các mẫu vải này phải được chuyển cho nhân viên trải vải, tổ trưởng sản xuất và lưu lại. 3. Trải vải (Máy trải vải tự động) - Căn cứ vào bảng màu nguyên liệu Phòng kế hoạch cấp, kiểm tra màu sắc, art vải, khổ vải so với khổ sơ đồ (nếu khác phải báo cho tổ trưởng ) để trải cho đúng - Kiểm tra mặt trái, phải của từng art vải, kiểm tra tên mã hàng của phiếu hạch toán bàn cắt và sơ đồ có giống nhau không . - Cần phải làm vệ sinh bàn cắt thật sạch khi trải vải
 47. 47. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 47 - Đặt sơ đồ cần trải lên bàn cắt lấy dấu, xác định chiều dài của sơ đồ lên bàn cắt kiểm tra tên đơn hàng trên phiếu hạch toán bàn cắt và tên đơn hàng trên sơ đồ có đúng hay không. (size, loại nguyên liệu …...). - Phải kiểm tra nguyên liệu (art, màu, tên đơn hàng, tên khách hàng … nếu có) trước khi trải vải - Khi trải vải phải có một bên biên thẳng làm chuẩn - Mặt vải khi trải phải được vuốt thẳng dọc theo hai cạnh biên - Phải lấy dấu thay thân trên lớp vải, cách lấy dấu cụ thể như sau : o Tất cả các lỗi đánh trên mặt vải của nhân viên kiểm vải là các lỗi cần lấy dấu. o Xác định vị trí lỗi so với biên nào gần nhất. o Dùng một sợi dây vải khác màu một đầu dán vào vị trí lỗi đầu kia kéo ra phía biên gần nhất, ghi chú số cây vải lên băng keo (dán lỗi) để tiện cho việc thay thân. - Hai đầu bàn trải vải không được dư quá 1 cm so với sơ đồ. - Số lớp trải căn cứ vào phiếu hạch toán bàn cắt. - Ghi rõ ràng số lớp vải, đầu khúc của mỗi cây lên phiếu hạch toán bàn cắt - Đầu khúc của mỗi cây vải được ghi lại chính xác trên từng khúc vải (ghi số thứ tự cây vải hoặc số lớp, số bàn cắt) - Ghi phiếu lớn cho từng bàn vải theo đúng nội dung qui định. - Nhân viên KCS cắt thực hiện quá trình giám sát trải vải theo. Lưu ý: khi trải vải phải trải mặt úp mặt NL vải lót và các loại keo nhằm đảm bảo chất lượng cắt được chính xác. Đối với hàng sọc và caro lưu ý khi trải phải thẳng biên và sau khi phá tảng ra phải ghim lại sọc theo yêu cầu của khách hàng. (canh sọc)
 48. 48. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 48 4. Cắt - Sau khi nhân viên trải vải đã trải xong, nhân viên cắt tay có nhiệm vủ trải sơ đồ cắt đúng số thứ tự của sơ đồ, phải canh biên và chiều dài sao cho sơ đồ không bị cấn biên và hụt đầu bàn. (Trải sơ đồ) (Cắt vòng) - Đánh dấu số bàn cắt lên chi tiết của mẫu sơ đồ - Tất cả những chi tiết cắt tay bắt buộc phải ốp rập cắt nhằm tránh BTP sau khi cắt chính xác tuyệt đối trước khi vào chuyền. - Cố định (ghim kim, dùi, kẹp …) các chi cho thật chắc chắn rồi mới thực hiện cắt. - Trước tiên là cắt phá các chi tiết nhỏ, sử dụng mẫu cứng kẹp cắt các chi tiết lớn. - Chi tiết vừa cắt xong phải được thợ cắt kiểm tra lá trên và lá dưới so với mẫu. - Tiến hành định vị dấu trên chi tiết theo mẫu. ( nếu có ) - Khi cắt phá xong một bàn cắt, các chi tiết cắt phá phải được sắp xếp ngăn nắp không được xáo trộn theo thứ tự bàn cắt. Cắt vòng - Sau khi nhân viên cắt tay phá tảng thì nhân viên cắt vòng phải ốp rập cắt các chi tiết vải chính nhằm đảm bảo độ chính xác cao. - Các chi tiết nhỏ đưa lên máy cắt vòng kẹp cắt chính xác theo mẫu. - Không được chỉnh sữa mẫu nếu chưa có ý kiến của bộ phận kỹ thuật hoặc Ban Giám Đốc. - Các chi tiết cắt xong được sắp xếp lại theo số bàn cắt Kiểm tra - Khi công nhân tiến hành trải, phải kiểm tra biên vải và chiều dài sơ đồ nhằm đảm bảo chất lượng cắt sau này.
 49. 49. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 49 - Phải kiểm tra nhân viên cắt tay và cắt vòng khi cắt có ốp rập hay không. - Đối với vải sọc và caro phải kiểm tra nhân viên cắt có đúng theo chu kỳ canh sọc như yêu cầu hay không. - KCS cắt tiến hành kiểm tra các bán thành phẩm cắt: Nếu đạt chuyển sang bước đánh số, phối kiện. - Ghi nhận kết quả kiểm tra vào biên bản kiểm tra cắt. 5. Đánh số (Dụng cụ đánh số) (BTP được phối kiện) - Căn cứ vào qui trình đánh số, công nhân đánh số xác định vị trí đánh số trên chi tiết - Không được thay đổi vị trí đánh số trên chi tiết nếu chưa có ý kiến của bộ phận kỹ thuật hoặc Ban Giám Đốc xí nghiệp. - Sau khi đánh số xong, căn cứ vào Tiêu chuẩn cắt để phối kiện. - Kiểm tra số chi tiết của từng loại nguyên liệu trên một sản phẩm theo qui trình đánh số. - Các chi tiết của một bàn được cột chung lại với nhau Kiểm tra - KCS cắt kiểm tra đánh số, phối kiện. + Đạt chuyển sang bước tiếp theo. + Không đạt xử lý lập biên bản. 7. Ép keo - Căn cứ vào Bảng thông số ép keo, xác định các chỉ tiêu (nhiệt độ, thời gian qua máy …) cho từng đơn hàng thực hiện. - Hiệu chỉnh nhiệt độ, độ nén, tốc độ băng chuyền theo đúng phiếu thông số ép keo của từng đơn hàng.. - Làm vệ sinh sạch sẽ các vết bẩn trên băng chuyền . - Không cho các vật khác, chi tiết có keo thừa qua máy.
 50. 50. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TẠ VŨ THỤC OANH SVTH: KA LÊ THỊ KIỀU THU 50 - Nếu có thay đổi các thông số hướng dẫn ép keo phải có xác nhận của Ban Giám Đốc. Kiểm tra Kiểm tra các bán thành phẩm sau khi ép keo 8. Ghi sổ và báo cáo năng suất - Thống kê cắt theo dõi và tỗng hợp các bàn cắt cho từng mã hàng (lô hàng) vào biểu mẫu,trên cơ sở đó Thống kê xí nghiệp báo cáo năng suất cắt lên phòng Kế hoạch sản xuất. 9. Chuyển hàng cho tổ may - Khi chuyển hàng cho tổ may nhân viên giao bán thành phẩm của tổ cắt phải yêu cầu người nhận bán thành phẩm ký nhận vào sổ giao nhận và 2h thì giao BTP 1 lần. 10. Lưu hồ sơ - Nhân viên thống kê tổ cắt lưu toàn bộ hồ sơ theo thủ tục. * Bộ phận thống kê - Căn cứ vào Bảng kế hoạch sản xuất tháng của Xí nghiệp, sắp xếp và cân đối phù hợp nhằm đảm bảo cắt đầy đủ BTP cho chuyền may (Mã hàng nào sản xuất trước, cắt trước). - Căn cứ vào Lệnh cấp phát nguyên liệu được cung cấp bởi phòng kế hoạch(ph), đăng ký với kho nguyên liệu nhận về chuẩn bị cắt. - Dựa vào bảng tác nghiệp sơ đồ của Phòng KTCB, lập list đổ hàng cho kho NPL cấp nhãn size và cho chuyền may sản xuất theo số thứ tự từ nhỏ đến lớn. - Căn cứ vào tác nghiệp cắt, bộ phận thống kê ra phiếu hạch toán cho nhân viên trải vải nhằm trải đúng chất liệu nguyên liệu, đúng số lớp, màu vải, art vải... B. Chuyền may  Bố trí chuyền: theo dây chuyền cụm ( do cấu trúc sản phẩm veston là sản phẩm nhiều lớp ,quy trìnhmay theo cụm , mặt bằng phân xưởng rộng), năng xuất mỗi cụm là 700 sp.  Cụm lót _ hoàn chỉnh lót thân trước +thân sau - Là cụm đầu tiên tiếp nhận BTP vào chuyền từ tổ cắt. Kiểm tra đồng bộ các chi tiết của sản phẩm nhằm tránh tình trạng thiếu chi tiết. - Tiếp nhận Lệnh cấp phát từ Phòng kế hoạch và đăng ký phụ liệu cho chuyền sản xuất. - Kiểm tra phụ liệu dựa theo Lệnh cấp phát và bảng màu NPL nhằm tránh tình trạng may không đúng chỉ và những phụ liệu khác. - Là bộ phận cung cấp đầy đủ các chi tiết đã hoàn chỉnh cho cụm cổ, tay chính, tay lót.  Cụm thân trước 1: hoàn chỉnh thân trước  Cụm thân trước 2 :hoàn chỉnh thân sau chính + ráp vai  Cụm láp ráp 1 :hoàn chỉnh áo chính + ráp tay
 • CadolVo

  Mar. 13, 2017
 • ThuanTruong6

  May. 17, 2016

Tài liệu này có tính phí xin vui lòng liên hệ facebook để được hỗ trợ Liên hệ page để nhận link download sách và tài liệu: https://www.facebook.com/garmentspace https://www.facebook.com/garmentspace.blog My Blog: http://garmentspace.blogspot.com/ Từ khóa tìm kiếm tài liệu : Wash jeans garment washing and dyeing, tài liệu ngành may, purpose of washing, definition of garment washing, tài liệu cắt may, sơ mi nam nữ, thiết kế áo sơ mi nam, thiết kế quần âu, thiết kế veston nam nữ, thiết kế áo dài, chân váy đầm liền thân, zipper, dây kéo trong ngành may, tài liệu ngành may, khóa kéo răng cưa, triển khai sản xuất, jacket nam, phân loại khóa kéo, tin học ngành may, bài giảng Accumark, Gerber Accumarkt, cad/cam ngành may, tài liệu ngành may, bộ tài liệu kỹ thuật ngành may dạng đầy đủ, vật liệu may, tài liệu ngành may, tài liệu về sợi, nguyên liệu dệt, kiểu dệt vải dệt thoi, kiểu dệt vải dệt kim, chỉ may, vật liệu dựng, bộ tài liệu kỹ thuật ngành may dạng đầy đủ, tiêu chuẩn kỹ thuật áo sơ mi nam, tài liệu kỹ thuật ngành may, tài liệu ngành may, nguồn gốc vải denim, lịch sử ra đời và phát triển quần jean, Levi's, Jeans, Levi Straus, Jacob Davis và Levis Strauss, CHẤT LIỆU DENIM, cắt may quần tây nam, quy trình may áo sơ mi căn bản, quần nam không ply, thiết kế áo sơ mi nam, thiết kế áo sơ mi nam theo tài liệu kỹ thuật, tài liệu cắt may,lịch sử ra đời và phát triển quần jean, vải denim, Levis strauss cha đẻ của quần jeans. Jeans skinny, street style áo sơ mi nam, tính vải may áo quần, sơ mi nam nữ, cắt may căn bản, thiết kế quần áo, tài liệu ngành may,máy 2 kim, máy may công nghiệp, two needle sewing machine, tài liệu ngành may, thiết bị ngành may, máy móc ngành may,Tiếng anh ngành may, english for gamrment technology, anh văn chuyên ngành may, may mặc thời trang, english, picture, Nhận biết và phân biệt các loại vải, cotton, chiffon, silk, woolCÁCH MAY – QUY CÁCH LẮP RÁP – QUY CÁCH ĐÁNH SỐTÀI LIỆU KỸ THUẬT NGÀNH MAY –TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT – QUY CÁCH ĐÁNH SỐ - QUY CÁCH LẮP RÁP – QUY CÁCH MAY – QUY TRÌNH MAY – GẤP XẾP ĐÓNG GÓI

Views

Total views

8,168

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

24

Actions

Downloads

46

Shares

0

Comments

0

Likes

2

×