Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Facebook	
  &	
  Søk	
  
	
  

Espen	
  Grimmert	
  
16.	
  november	
  2013	
  
Copyright	
  ©	
  2012,	
  iProspect,	
  ...
Copyright © 2011, iProspect, Inc. All
rights reserved.
Hvordan	
  kjøper	
  vi	
  bille1er?	
  

Påvirkning	
  

Sannhetens	
  	
  
øyeblikk	
  0	
  

Sannhetens	
  	
  
øyeblik...
Gra8s	
  
 
80%	
  av	
  Google-­‐trafikken	
  
kommer	
  ikke	
  fra	
  annonser	
  
 
57%	
  snakker	
  mer	
  online	
  enn	
  
de	
  gjør	
  ”i	
  virkeligheten”	
  
Ekstremt	
  
målreFet	
  
 
Hvordan	
  får	
  jeg	
  noen	
  8l	
  å	
  
kjøpe	
  billeFene	
  mine?	
  

A1en3on	
  

Interest	
  

Passiv	
  kunde...
A1en3on	
  

Interest	
  

Passiv	
  kunde	
  

Search	
  

Ac3on	
  

Ak3v	
  kunde	
  

Share	
  
Alt	
  Obama	
  gjør	
  på	
  
Facebook	
  kan	
  vi	
  kopiere	
  
De	
  fleste	
  budskap	
  på	
  
Facebook	
  passerer	
  	
  
som	
  skip	
  i	
  naFen	
  
 
Bruk	
  alle	
  triks	
  i	
  boka	
  for	
  
	
  å	
  få	
  folk	
  8l	
  å	
  legge	
  	
  
merke	
  8l	
  budskapet	
...
 
Sider	
  når	
  i	
  sniF	
  bare	
  16%	
  av	
  
8lhengerne	
  sine	
  med	
  
nyheter	
  
 

Velg	
  hva	
  du	
  	
  
sier	
  8l	
  hvem	
  
Finn	
  presis	
  målgruppe	
  
demografisk	
  
På	
  Facebook	
  finner	
  du	
  
Antall	
   Målgruppe	
  
1.460.000	
  	
  	
  Kvinner	
  
620.000	
  	
  	
  Kvinner	
  ...
På	
  Facebook	
  finner	
  du	
  
Antall	
  

Målgruppe	
  
1.020	
   Kvinner	
  25-­‐45	
  år	
  i	
  Bergen	
  som	
  sn...
Finn	
  presis	
  målgruppe	
  
basert	
  på	
  interesser	
  
På	
  Facebook	
  kan	
  du	
  annonsere	
  mot	
  
Antall	
  

Målgruppe	
  
380.000	
   Som	
  liker	
  Jens	
  Stoltenb...
På	
  Facebook	
  kan	
  du	
  annonsere	
  mot	
  
Antall	
  

Målgruppe	
  
110.000	
   Jus3n	
  Timberlake	
  
110.000	...
Finn	
  din	
  målgruppe	
  igjen	
  
på	
  Facebook	
  
Last	
  opp	
  kundebasen	
  din	
  
8l	
  Facebook	
  og	
  målre1	
  
budskap	
  3l	
  kun	
  denne,	
  
eller	
  deler	...
Eller	
  ekskluder	
  
eksisterende	
  kunder	
  
Denne	
  annonsen	
  ble	
  
vist	
  3l	
  alle	
  over	
  59	
  år	
  
...
Annonsemulighetene	
  på	
  
Facebook	
  
Mine	
  nyheter	
  

Annonser	
  
Annonser	
  
Massevis av engasjemet og
synlighet J

Lite engasjemet
og synlighet
Copyright © 2011, iProspect, Inc. All rights reserved.
 
	
  

Hvem	
  lyFer	
  vi	
  
helst	
  8l	
  i	
  sosiale	
  
media?	
  
De	
  ansaFe	
  påvirker	
  i	
  
større	
  og	
  større	
  grad	
  
omdømmet	
  8l	
  
Riksteatret.	
  
SEO Ranking Factors – Rank Correlation 2013 for Google

83
Hvordan bli bestevenn med Google
1.  Kom	
  på	
  topp	
  –	
  på	
  verdifulle	
  søkeord	
  
2.  Vær	
  fristende	
  å	
...
Hvordan bli bestevenn med Google
1.  Kom	
  på	
  topp	
  –	
  på	
  verdifulle	
  søkeord	
  
2.  Vær	
  fristende	
  å	
...
Vi	
  gjør	
  15	
  millioner	
  
søk	
  i	
  Google	
  hver	
  
dag	
  
 
Hvilke	
  søk	
  gjøres	
  	
  
i	
  din	
  bransje?	
  
Det er topp plasseringene som teller
Andel	
  som	
  blir	
  seF	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  
1.  plass	
  –	
  100%	
   	...
By	
  på	
  innhold	
  folk	
  
søker	
  e1er	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

Digital Performance on a G...
Bruk	
  ordene	
  folk	
  
søker	
  med	
  
Fisk	
  e1er	
  flere	
  
lenker	
  
 
Bruk	
  de	
  ansaFe	
  for	
  	
  
større	
  neFsynlighet	
  
Hvordan bli bestevenn med Google
1.  Kom	
  på	
  topp	
  
2.  Vær	
  fristende	
  å	
  klikke	
  på	
  
3.  Fly1	
  inn	
...
Hva legger den som søker vekt på?

1.  TiFel:	
  30	
  prosent	
  
Det	
  er	
  vik3g	
  at	
  overskriIen	
  signaliserer...
 	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

Digital Performance on a Global Scale.
Hvordan bli bestevenn med Google
1.  Kom	
  på	
  topp	
  
2.  Vær	
  fristende	
  å	
  klikke	
  på	
  
3.  FlyF	
  inn	
...
 	
  	
  	
  	
  	
  

Copyright	
  ©	
  2011,	
  iProspect,	
  Inc.	
  All	
  rights	
  
reserved.	
  

Digital Performan...
Copyright © 2011, iProspect, Inc. All rights reserved.
Copyright © 2011, iProspect, Inc. All rights reserved.
Copyright © 2011, iProspect, Inc. All rights reserved.
 	
  	
  	
  	
  	
  

Digital Performance on a Global Scale.
 	
  	
  	
  	
  	
  

Digital Performance on a Global Scale.
 	
  	
  	
  	
  	
  

Digital Performance on a Global Scale.
 	
  	
  	
  	
  	
  

Digital Performance on a Global Scale.
Hvor	
  viktig	
  er	
  det	
  at	
  
Virksomheten	
  din	
  bruker	
  
sosiale	
  medier?	
  
The	
  ROI	
  of	
  social	
  
media	
  is	
  that	
  
your	
  business	
  
will	
  s8ll	
  exist	
  in	
  5	
  
years	
  ...
Å	
  sjekke	
  epost	
  sam3dig	
  som	
  
du	
  gjør	
  krea3ve	
  oppgaver	
  
reduserer	
  IQ	
  med	
  10	
  poeng.	
 ...
26%	
  av	
  en	
  normalarbeidsdag	
  
kastes	
  bort	
  på	
  mul3tasking	
  
og	
  uønskede	
  avbrytelser.	
  
MEN

	
  
Bruker	
  du	
  sosiale	
  verktøy	
  
rik3g	
  kan	
  du	
  bli	
  drama3sk	
  
mye	
  mer	
  effek3v.	
  
 
	
  

These	
  technologies	
  are	
  
successful	
  when	
  
influen3al	
  people	
  are	
  role	
  
models,	
  using	
 ...
 
	
  

Ikke	
  vær	
  slem	
  
	
  
Ikke	
  vær	
  full	
  
Facebook og søk for BRAK
Facebook og søk for BRAK
Facebook og søk for BRAK
Facebook og søk for BRAK
Facebook og søk for BRAK
Facebook og søk for BRAK
Facebook og søk for BRAK
Facebook og søk for BRAK
Facebook og søk for BRAK
Facebook og søk for BRAK
Facebook og søk for BRAK
Facebook og søk for BRAK
Facebook og søk for BRAK
Facebook og søk for BRAK
Facebook og søk for BRAK
Facebook og søk for BRAK
Facebook og søk for BRAK
Facebook og søk for BRAK
Facebook og søk for BRAK
Facebook og søk for BRAK
Facebook og søk for BRAK
Facebook og søk for BRAK
Facebook og søk for BRAK
Facebook og søk for BRAK
Facebook og søk for BRAK
Facebook og søk for BRAK
Facebook og søk for BRAK
Facebook og søk for BRAK
Facebook og søk for BRAK
Facebook og søk for BRAK
Facebook og søk for BRAK
Facebook og søk for BRAK
Facebook og søk for BRAK
Facebook og søk for BRAK
Facebook og søk for BRAK
Facebook og søk for BRAK
Facebook og søk for BRAK
Facebook og søk for BRAK
Facebook og søk for BRAK
Facebook og søk for BRAK
Facebook og søk for BRAK
Facebook og søk for BRAK
Facebook og søk for BRAK
Facebook og søk for BRAK
Facebook og søk for BRAK
Facebook og søk for BRAK
Facebook og søk for BRAK
Facebook og søk for BRAK
Facebook og søk for BRAK
Facebook og søk for BRAK
Facebook og søk for BRAK
Facebook og søk for BRAK
Facebook og søk for BRAK
Facebook og søk for BRAK
Facebook og søk for BRAK
Facebook og søk for BRAK
Facebook og søk for BRAK
Facebook og søk for BRAK
Facebook og søk for BRAK
Facebook og søk for BRAK
Facebook og søk for BRAK
Facebook og søk for BRAK
Facebook og søk for BRAK
Facebook og søk for BRAK
Facebook og søk for BRAK
Facebook og søk for BRAK
Facebook og søk for BRAK
Facebook og søk for BRAK
Facebook og søk for BRAK
Facebook og søk for BRAK
Facebook og søk for BRAK
Facebook og søk for BRAK
Facebook og søk for BRAK
Facebook og søk for BRAK
Facebook og søk for BRAK
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
CANENERO Advertising - Gilberto Chiacchiera
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

2

Share

Download to read offline

Facebook og søk for BRAK

Download to read offline

Brak er interesseorganisasjonen for det rytmiske musikkmiljøet i Hordaland og Sogn og Fjordane. For denne herlige gjengen holdt jeg et kurs om hvordan Facebook gog søk kan brukes når de skal selge billetter og få oppmerksomhet om arrangementer.

Brak driver landets første regionale kompetansesenter for rytmisk musikk, og skal bidra til å bedre og tilrettelegge rammebetingelser for musikkmiljøet.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Facebook og søk for BRAK

 1. 1. Facebook  &  Søk     Espen  Grimmert   16.  november  2013   Copyright  ©  2012,  iProspect,  Inc.  All  rights  reserved.  
 2. 2. Copyright © 2011, iProspect, Inc. All rights reserved.
 3. 3. Hvordan  kjøper  vi  bille1er?   Påvirkning   Sannhetens     øyeblikk  0   Sannhetens     øyeblikk  1               Sannhetens     øyeblikk  2   Digital Performance on a Global Scale.
 4. 4. Gra8s  
 5. 5.   80%  av  Google-­‐trafikken   kommer  ikke  fra  annonser  
 6. 6.   57%  snakker  mer  online  enn   de  gjør  ”i  virkeligheten”  
 7. 7. Ekstremt   målreFet  
 8. 8.   Hvordan  får  jeg  noen  8l  å   kjøpe  billeFene  mine?   A1en3on   Interest   Passiv  kunde   Search   Ac3on   Ak3v  kunde   Share  
 9. 9. A1en3on   Interest   Passiv  kunde   Search   Ac3on   Ak3v  kunde   Share  
 10. 10. Alt  Obama  gjør  på   Facebook  kan  vi  kopiere  
 11. 11. De  fleste  budskap  på   Facebook  passerer     som  skip  i  naFen  
 12. 12.   Bruk  alle  triks  i  boka  for    å  få  folk  8l  å  legge     merke  8l  budskapet  diF  
 13. 13.   Sider  når  i  sniF  bare  16%  av   8lhengerne  sine  med   nyheter  
 14. 14.   Velg  hva  du     sier  8l  hvem  
 15. 15. Finn  presis  målgruppe   demografisk  
 16. 16. På  Facebook  finner  du   Antall   Målgruppe   1.460.000      Kvinner   620.000      Kvinner  25-­‐45  år   52.000   Kvinner  25-­‐45  år  i  Bergen   17.400   Kvinner  25-­‐45  år  i  Bergen  som  er  giI   16.200   Kvinner  25-­‐45  år  i  Bergen  som  har  barn    
 17. 17. På  Facebook  finner  du   Antall   Målgruppe   1.020   Kvinner  25-­‐45  år  i  Bergen  som  snakker  polsk   1.140   Som  bor  i  Bergen  er  mellom  24  og  45  år  og   arbeider  Statoil   164.000   Som  har  barn  mellom  16  og  19  år     40.000   Som  har  utdannelse  fra  Handelshøyskolen  BI   2.200   Nordmenn  med  utdannelse  fra  Harvard  
 18. 18. Finn  presis  målgruppe   basert  på  interesser  
 19. 19. På  Facebook  kan  du  annonsere  mot   Antall   Målgruppe   380.000   Som  liker  Jens  Stoltenberg   108.000   Som  liker  Matprat   178.000   Som  liker  Norwegian   1.920   Som  liker  fluefiske   220.000   Nordmenn  som  liker  Manchester  United   280.000   Som  har  iPad  2   116.000   Som  har  iPad  3   26.000   Som  nylig  har  fly1et  
 20. 20. På  Facebook  kan  du  annonsere  mot   Antall   Målgruppe   110.000   Jus3n  Timberlake   110.000   Pink   13.200   Jan  Eggum   34.000   Jarle  BernhoI   34.000   Maria  Mena   1.160.000   Som  liker  “Rock  music”   2.200   Som  liker  “Rock  fes3val”   64.000   Som  liker  Hove  fes3valen  
 21. 21. Finn  din  målgruppe  igjen   på  Facebook  
 22. 22. Last  opp  kundebasen  din   8l  Facebook  og  målre1   budskap  3l  kun  denne,   eller  deler  av  kundebasen     Denne  annonsen  ble  vist   3l  FotoKnudsen  kunder   som  er  kvinner  og  mellom   25  og  55  år  
 23. 23. Eller  ekskluder   eksisterende  kunder   Denne  annonsen  ble   vist  3l  alle  over  59  år   som  ikke  allerede   abonnerte  på  Vi  over   60.  
 24. 24. Annonsemulighetene  på   Facebook  
 25. 25. Mine  nyheter   Annonser   Annonser   Massevis av engasjemet og synlighet J Lite engasjemet og synlighet
 26. 26. Copyright © 2011, iProspect, Inc. All rights reserved.
 27. 27.     Hvem  lyFer  vi   helst  8l  i  sosiale   media?  
 28. 28. De  ansaFe  påvirker  i   større  og  større  grad   omdømmet  8l   Riksteatret.  
 29. 29. SEO Ranking Factors – Rank Correlation 2013 for Google 83
 30. 30. Hvordan bli bestevenn med Google 1.  Kom  på  topp  –  på  verdifulle  søkeord   2.  Vær  fristende  å  klikke  på   3.  Fly1  inn  hos  Google  &  andre                       Digital Performance on a Global Scale.
 31. 31. Hvordan bli bestevenn med Google 1.  Kom  på  topp  –  på  verdifulle  søkeord   2.  Vær  fristende  å  klikke  på   3.  Fly1  inn  hos  Google  &  andre                           Digital Performance on a Global Scale.
 32. 32. Vi  gjør  15  millioner   søk  i  Google  hver   dag  
 33. 33.   Hvilke  søk  gjøres     i  din  bransje?  
 34. 34. Det er topp plasseringene som teller Andel  som  blir  seF               1.  plass  –  100%       2.  plass  –  100%     3.  plass  –  100%     4.  plass  –      85%               5.  plass  –      60%       6.  plass  –      50%       7.  plass  –      50%       8.  plass  –      30%                 9.  plass  –      30%   10. plass  –      20%   92
 35. 35. By  på  innhold  folk   søker  e1er                         Digital Performance on a Global Scale.
 36. 36. Bruk  ordene  folk   søker  med  
 37. 37. Fisk  e1er  flere   lenker  
 38. 38.   Bruk  de  ansaFe  for     større  neFsynlighet  
 39. 39. Hvordan bli bestevenn med Google 1.  Kom  på  topp   2.  Vær  fristende  å  klikke  på   3.  Fly1  inn  hos  Google  &  andre               Digital Performance on a Global Scale.
 40. 40. Hva legger den som søker vekt på? 1.  TiFel:  30  prosent   Det  er  vik3g  at  overskriIen  signaliserer  at  siden  inneholder  det  brukeren   er  på  jakt  e1er.  De  ordene  hun  har  søkt  e1er  blir  uthevet  i  teksten.     2.  NeFadresse  21  prosent   At  adressen  3lhører  et  anerkjent  ne1sted  er  vik3g.  En  fordel  ne1adressen   er  kort,  og  signaliserer  at  den  svarer  på  brukerens  søk.     3.  Beskrivelse  43  prosent   Også  her  er  det  vik3g  med  et  ”godt  svar”  på  det  brukeren  har  søkt  e1er.    
 41. 41.                       Digital Performance on a Global Scale.
 42. 42. Hvordan bli bestevenn med Google 1.  Kom  på  topp   2.  Vær  fristende  å  klikke  på   3.  FlyF  inn  hos  Google  &  andre               Digital Performance on a Global Scale.
 43. 43.             Copyright  ©  2011,  iProspect,  Inc.  All  rights   reserved.   Digital Performance on a Global Scale.
 44. 44. Copyright © 2011, iProspect, Inc. All rights reserved.
 45. 45. Copyright © 2011, iProspect, Inc. All rights reserved.
 46. 46. Copyright © 2011, iProspect, Inc. All rights reserved.
 47. 47.             Digital Performance on a Global Scale.
 48. 48.             Digital Performance on a Global Scale.
 49. 49.             Digital Performance on a Global Scale.
 50. 50.             Digital Performance on a Global Scale.
 51. 51. Hvor  viktig  er  det  at   Virksomheten  din  bruker   sosiale  medier?  
 52. 52. The  ROI  of  social   media  is  that   your  business   will  s8ll  exist  in  5   years     Erik  Qualman    
 53. 53. Å  sjekke  epost  sam3dig  som   du  gjør  krea3ve  oppgaver   reduserer  IQ  med  10  poeng.       Det  3lsvarer  36  3mer  uten   søvn.  
 54. 54. 26%  av  en  normalarbeidsdag   kastes  bort  på  mul3tasking   og  uønskede  avbrytelser.  
 55. 55. MEN   Bruker  du  sosiale  verktøy   rik3g  kan  du  bli  drama3sk   mye  mer  effek3v.  
 56. 56.     These  technologies  are   successful  when   influen3al  people  are  role   models,  using  them  and   explaining  them.  
 57. 57.     Ikke  vær  slem     Ikke  vær  full  
 • HanneSlyngstadHgeland

  Jan. 24, 2014
 • Njten

  Nov. 27, 2013

Brak er interesseorganisasjonen for det rytmiske musikkmiljøet i Hordaland og Sogn og Fjordane. For denne herlige gjengen holdt jeg et kurs om hvordan Facebook gog søk kan brukes når de skal selge billetter og få oppmerksomhet om arrangementer. Brak driver landets første regionale kompetansesenter for rytmisk musikk, og skal bidra til å bedre og tilrettelegge rammebetingelser for musikkmiljøet.

Views

Total views

653

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

13

Shares

0

Comments

0

Likes

2

×