Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Et kunnskapsbasert reiseliv:
Hva vil det bety for deg og din bedrift?


     Professor Torger Reve
     Handelshøy...
Hva skal vi leve av i fremtiden?
Hva skal vi leve av i fremtiden?
Jens Stoltenberg (01.01.10)
Jens Stoltenberg (01 01 10)
...
”Best og dyrest”
          Torger Reve
”Enkelt og rimelig”
           Torger Reve
Et kunnskapsbasert Norge: Et nasjonalt 
agendasettende forskningsprosjekt ved BI
   d   d f k i      j k  d BI...
Torger Reve
Torger Reve
Ak
 knowledge
    l d
based Norway
      y
 Torger Reve
 Amir Sasson
Erik W. J obse
    Jakobsen
   ...
Et kunnskapsbasert Norge: Deltakere
     p      g
• Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
• Nærings‐ og handelsd...
Et kunnskapsbasert Norge: Næringsstudier
 • Olje, gass og offshore
 • Maritim
 • Sjømat
 • Reiseliv og opplevelser
 • Mate...
Reiseliv  og opplevelser
Prosjektleder: 
Professor Erik W. Jakobsen, Dr. Oecon., Menon
Professor Erik W. Jakobsen, Dr. Oec...
Soria Moria erklæringen: Næringspolitikk
• Marin

• Maritim

• Energi

• Miljø

• Reiseliv


  Klyngebasert næringspolit...
Tre industrielle paradigmer

• Næringsliv som industri
• Næringsliv som næringsklynger
 Næringsliv som næringsklynger
• N...
Næringsliv som næringsklynge
               Offshore
               industri        ...
Næringsliv som kunnskapsnav


        Shipping


        Investorer

  Skips-   Forskning    Offsh...
Reiseliv som kunnskapsnav ?

        Logistikk


        Investorer

  Hoteller          Kultur
 ...
Reiselivsnæringen –

Politikernes drøm og
bankenes mareritt?

            Torger Reve
Alle politikere liker reiselivsnæringen
• Viktig eksportnæring
    g   p     g
• Viktig distriktsnæring
• Viktig ...
Reiselivsnæringen fungerer
kun når den klarer å utvikle
gode næringsklynger


             Torger Reve
Reiselivsnæringen har for lav lønnsomhet
• Næringen er for fragmentert

• Næringen er for arbeidsintensiv

• Næringen er f...
Reiseliv har svært lav verdiskaping per ansatt
(noe av dette skyldes mange deltidsansatte)


       Verdiskaping (br...
Det er store forskjeller i verdiskaping mellom store
og små b d ift
   å bedrifter
        Lønnskostnader og ver...
Visjon for norsk reiseliv (NHD 2007)
• Økt verdiskaping og produktivitet i
 reiselivsnæringen
• Levedyktige distrikter gj...
Næringsutvikling innen reiseliv har vært
preget av:
• Destinasjonsutvikling drevet av lokale
 næringsdrivende (og utenlan...
Reiselivet hadde ikke klart seg uten de
store kremmerne og investorene
                  Torger Reve
Reiselivsnæringen hadde ikke klart seg
uten svenskene
 • Svenske investorer bidrar med kapital til
            ...
Reiselivsnæringen hadde ikke klart seg
uten Innovasjon Norge

 • Innovasjon Norge bidrar med risikokapital
 • Innovasjon N...
Norge og norsk reiseliv er i kraftig endring

 • Norge er blitt verdens rikeste land
 • Verden dyreste land gir høy ette...
Reiselivets verdiskaping følger BNP-veksten
         Verdiskapingsvekst i norsk reiselivsnæring og i norsk næring...
Norges andel av verdens reiselivseksport faller
1,00 %0,90 %0,80 %


              Er nedgangstrende...
Norsk reiseliv er delt i to hovedmarkeder

 • Norsk reiseliv har et stort og skjermet
  lokalmarked (kjøpekraftig lokal...
Norsk reiseliv er delt i to hoveddestinasjoner

  • De sentrale byene (Oslo, Bergen,
   Kristiansand, etc)
      ...
Reiselivsnæringen vokser raskest i byene
        Omsetningsutvikling for                      ...
Reiseliv og opplevelser er kundedrevet
kunnskapsbasert virksomhet
• Kundene er viktigste kilde til innovasjon
• Betydelig ...
Reiseliv og opplevelser må velge
mellom tre strategier
• Industrialisering (”skala og logistikk”)

• Selvbetjening (”enkel...
Hvordan skal din bedrift posisjonere seg?

• Utvikle bedriftens strategiske kjerne
 (’bedriftens unikitet’)
• Ut ikl en k...
Konklusjoner
• Reiseliv og opplevelse er en kombinasjon av
 drømmer og mareritt
 d          itt
• Reiseliv og ...
Torger Reve: Et kunnskapsbasert reiseliv
Torger Reve: Et kunnskapsbasert reiseliv
Torger Reve: Et kunnskapsbasert reiseliv
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Et kunnskapsbasert reiseliv
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Torger Reve: Et kunnskapsbasert reiseliv

Download to read offline

Kick-off Morgendagens reiseliv 2011. 10. september 2010 i Oslo

Torger Reve: Et kunnskapsbasert reiseliv

 1. 1. Et kunnskapsbasert reiseliv: Hva vil det bety for deg og din bedrift? Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Morgendagens Reiseliv Oslo, 10.09.2010
 2. 2. Hva skal vi leve av i fremtiden? Hva skal vi leve av i fremtiden? Jens Stoltenberg (01.01.10) Jens Stoltenberg (01 01 10) “Hverandres arbeid og hverandres  kunnskap” “Kunnskap trumfer alt” “K k t f lt” Torger Reve
 3. 3. ”Best og dyrest” Torger Reve
 4. 4. ”Enkelt og rimelig” Torger Reve
 5. 5. Et kunnskapsbasert Norge: Et nasjonalt  agendasettende forskningsprosjekt ved BI d d f k i j k d BI • Premiss 1: Fremtidens næringsliv er kunnskapsbasert Premiss 1: Fremtidens næringsliv er kunnskapsbasert,  miljørobust og kundedrevet • Premiss 2: Fremtidens næringsliv konkurrerer globalt,  men lokaliserer regionalt men lokaliserer regionalt • Premiss 3: Regioner og nasjoner konkurrerer om å være  den mest attraktive lokalisering for globalt,  p g j g kunnskapsbasert og miljørobust næringsliv Torger Reve
 6. 6. Torger Reve
 7. 7. Torger Reve
 8. 8. Ak knowledge l d based Norway y Torger Reve Amir Sasson Erik W. J obse Jakobsen Torger Reve
 9. 9. Et kunnskapsbasert Norge: Deltakere p g • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) • Nærings‐ og handelsdepartementet (NHD) • Landsorganisasjonen (LO) • Innovasjon Norge  • Norges Forskningsråd (NFR) Norges Forskningsråd (NFR) • Olje‐ og energidepartementet (OED) • Fiskeri‐ og kystdepartementet (FKD) • Kunnskapsdepartementet (KD) • Miljøverndepartementet (MD) • SIVA • Abelia • Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) • Norges Rederiforbund (NR) • Handels‐ og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) • Byggenæringen
 10. 10. Et kunnskapsbasert Norge: Næringsstudier • Olje, gass og offshore • Maritim • Sjømat • Reiseliv og opplevelser • Materialer og metaller • Finans og kapital • Telekom og media • IT og software • Fornybar energi og klimatek • Helse, biotek og medtek • Bygg, anlegg og eiendom • Handelsvirksomhet • Kunnskapsbaserte tjenester
 11. 11. Reiseliv  og opplevelser Prosjektleder:  Professor Erik W. Jakobsen, Dr. Oecon., Menon Professor Erik W. Jakobsen, Dr. Oecon., Menon
 12. 12. Soria Moria erklæringen: Næringspolitikk • Marin • Maritim • Energi • Miljø • Reiseliv Klyngebasert næringspolitikk Torger Reve
 13. 13. Tre industrielle paradigmer • Næringsliv som industri • Næringsliv som næringsklynger Næringsliv som næringsklynger • Næringsliv som kunnskapsnav g p Torger Reve
 14. 14. Næringsliv som næringsklynge Offshore industri Maritim politikk Skips- design Rigg supply Maritim utdanning Spesialiserte subsea Avansert skipsverft fiskeflåte Avansert Maritim skipsutstyr FoU SHIPPING Logistikk Shipping Havner og finans Maritim terminaler IT Skips- Ship mekling management Shipping forsikring Maritim jus Skipsklasse OPPGRADERING INTERNASJONALISERING Torger Reve
 15. 15. Næringsliv som kunnskapsnav Shipping Investorer Skips- Forskning Offshore industri og innovasjon industri Venture kapital Maritime M iti tjenester Torger Reve
 16. 16. Reiseliv som kunnskapsnav ? Logistikk Investorer Hoteller Kultur Kunnskap & Mat & Events og innovasjon Risikokapital Opplevelser Torger Reve
 17. 17. Reiselivsnæringen – Politikernes drøm og bankenes mareritt? Torger Reve
 18. 18. Alle politikere liker reiselivsnæringen • Viktig eksportnæring g p g • Viktig distriktsnæring • Viktig SMB-næring • Viktig kvinnenæring • Viktig kulturnæring • Viktig miljønæring ? g j g Torger Reve
 19. 19. Reiselivsnæringen fungerer kun når den klarer å utvikle gode næringsklynger Torger Reve
 20. 20. Reiselivsnæringen har for lav lønnsomhet • Næringen er for fragmentert • Næringen er for arbeidsintensiv • Næringen er for kapitalintensiv • Næringen er for sesongpreget • Næringen er for lite profesjonell Behov for konsolidering og økt verdiskaping Torger Reve
 21. 21. Reiseliv har svært lav verdiskaping per ansatt (noe av dette skyldes mange deltidsansatte) Verdiskaping (bruttoprodukt) per ansatt i utvalgte norske næringer i 2008. Kilde: D&B/Menon 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 - Fornybar Maritim Fisk og tele og media IT Bygg, anlegg Reiseliv Hele norsk energi og havbruk og eiendom næringsliv miljøteknologi Torger Reve
 22. 22. Det er store forskjeller i verdiskaping mellom store og små b d ift å bedrifter Lønnskostnader og verdiskaping per ansatt, samt arbeidsintensitet, blant norske reiselivsbedrifter i ulike størrelseskategorier (omsetning i mNOK). Alle tall 2008. Kilde: g ( g ) D&B/Menon 800 40 % 700 35 % 600 30 % Lønnskostnader per ansatt 500 25 % Verdiskaping per ansatt 400 20 % Arbeidsintensitet - 300 15 % lønnskostnader som andel av omsetning 200 10 % 100 5% 0 0% Mer enn 500 mNOK 100-500mNOK 10-100 mNOK 2-10 mNOK Torger Reve
 23. 23. Visjon for norsk reiseliv (NHD 2007) • Økt verdiskaping og produktivitet i reiselivsnæringen • Levedyktige distrikter gjennom flere helårs arbeidsplasser innefor reiselivsnæringen b id l i f i li i • Norge – et bærekraftig reisemål ‘Verdifulle opplevelser’ Torger Reve
 24. 24. Næringsutvikling innen reiseliv har vært preget av: • Destinasjonsutvikling drevet av lokale næringsdrivende (og utenlandsk kapital) i di d ( t l d k k it l) • Bedriftsutvikling drevet av lokale grundere med støtte fra Innovasjon Norge • H t llkj d t ikli drevet av en del store Hotellkjedeutvikling d t d l t reiselivsinvestorer • Produktutvikling drevet etter prøving, feiling og kopieringsmetoden • Omdømmeutvikling drevet av Innovasjon Norge Torger Reve
 25. 25. Reiselivet hadde ikke klart seg uten de store kremmerne og investorene Torger Reve
 26. 26. Reiselivsnæringen hadde ikke klart seg uten svenskene • Svenske investorer bidrar med kapital til p næringen (e.g., Skistar) • Svenske bedrifter bidrar med destinasjonsutvikling (e.g., Trysil) • Svenske ansatte arbeider overalt i reiselivsnæringen i Norge Torger Reve
 27. 27. Reiselivsnæringen hadde ikke klart seg uten Innovasjon Norge • Innovasjon Norge bidrar med risikokapital • Innovasjon Norge bidrar med kompetanse- og nettverksprogrammer tt k • Innovasjon Norge bidrar med markedsføring av Norge i utlandet Torger Reve
 28. 28. Norge og norsk reiseliv er i kraftig endring • Norge er blitt verdens rikeste land • Verden dyreste land gir høy etterspørsel og god betalingsvilje fra nordmenn d b t li ilj f d • Verdens dyreste land gir norsk reiseliv en kostnadsulempe internasjonalt • Nettoeffekten er fortsatt reiselivsvekst i Norge Torger Reve
 29. 29. Reiselivets verdiskaping følger BNP-veksten Verdiskapingsvekst i norsk reiselivsnæring og i norsk næringsliv totalt. Kilde: Menon/D&B 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1 50 1,00 0,50 0,00 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Indeksert vekst reiseliv Indeksert vekst norsk næringsliv
 30. 30. Norges andel av verdens reiselivseksport faller 1,00 % 0,90 % 0,80 % Er nedgangstrenden 0,70 % i ferd med å snu? 0,60 0 60 % 0,50 % 0,40 %
 31. 31. Norsk reiseliv er delt i to hovedmarkeder • Norsk reiseliv har et stort og skjermet lokalmarked (kjøpekraftig lokalbefolkning og forretningsreisende) • Norsk reiseliv har et stort og konkurranseutsatt i t k k t tt internasjonalt marked j lt k d (norske og utenlandske turister) Torger Reve
 32. 32. Norsk reiseliv er delt i to hoveddestinasjoner • De sentrale byene (Oslo, Bergen, Kristiansand, etc) , ) • De spesialiserte reisemålene (Hardanger, Lofoten, Trysil Lofoten Trysil, etc) Torger Reve
 33. 33. Reiselivsnæringen vokser raskest i byene Omsetningsutvikling for Utvikling Ut ikli i antall utenlandske t ll t l d k reiselivsnæringen i tre typer regioner hotellovernattinger i Norge - fordelt 3 på tre regionstyper 1,30 2,8 , 1,25 2,6 1,20 2,4 1,15 2,2 1,10 1 10 2 1,05 1,8 1,00 1,6 0,95 1,4 0,90 1,2 0,85 1 0,80 0,8 08 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 0,6 Byer (>50 000 innbyggere) 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Spesialiserte reisemål By y Reisemål Rest Resten av Norge g
 34. 34. Reiseliv og opplevelser er kundedrevet kunnskapsbasert virksomhet • Kundene er viktigste kilde til innovasjon • Betydelig styrking av bedriftens kompetanse, særlig i opplevelsesbedriftene • Sterkere klyngedannelse og kunnskapskoplinger, særlig i spesialiserte reisemål • St Størst i t t internasjonale ambisjoner i spesialiserte j l bi j i li t reisemål (som er de sterkeste reiselivsklyngene) • Opplevelsesbedriftene og de industrielle reiselivsbedriftene er drivkrefter i næringen Torger Reve
 35. 35. Reiseliv og opplevelser må velge mellom tre strategier • Industrialisering (”skala og logistikk”) • Selvbetjening (”enkelt og rimelig”) • Unike opplevelser (”best og dyrest”) ( best dyrest ) Torger Reve
 36. 36. Hvordan skal din bedrift posisjonere seg? • Utvikle bedriftens strategiske kjerne (’bedriftens unikitet’) • Ut ikl en klar ’ l proposition’ Utvikle kl ’value iti ’ • Utvikle en lønnsom forretningsmodell • Utvikle en høy servicekompetanse ( (’hospitality’) p y) • Utvikle en intern forbedringskultur • Utvikle et sterkt merkenavn Torger Reve
 37. 37. Konklusjoner • Reiseliv og opplevelse er en kombinasjon av drømmer og mareritt d itt • Reiseliv og opplevelser er i vekst, særlig i byene og i spesialiserte reisemål, men verdiskapingen er g p , p g fortsatt altfor lav • Reiseliv og opplevelser har stadig sterkere klyngeegenskaper, klyngeegenskaper særlig i spesialiserte reisemål • Reiseliv og opplevelser er kundeorientert og kunnskapsbasert virksomhet med noen få sterke drivere dri ere • Reiseliv og opplevelser har tre strategivalg: Industrialisering, selvbetjening eller unike g, j g opplevelser Torger Reve
 • laeskogen

  Feb. 22, 2011

Kick-off Morgendagens reiseliv 2011. 10. september 2010 i Oslo

Views

Total views

1,682

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

28

Actions

Downloads

29

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×