Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1

Share

Download to read offline

Vet du hva DNX innebærer for deg som .NET-utvikler?

Download to read offline

DNX fundamentals for .NET developers. The presentation is in Norwegian.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Vet du hva DNX innebærer for deg som .NET-utvikler?

 1. 1. VET DU HVA DNX INNEBÆRER FOR DEG SOM .NET-UTVIKLER? Joar Øyen
 2. 2. FØRST LITT HISTORIE… • .NET Runtime 1.0, 2.0, 4.0 • .NET Framework 1.0 - 4.5.2 • .NET Compact Framework • .NET Client Profile • .NET Micro Framework • Silverlight − Desktop − Windows Phone 7 • XNA • .NET Portable • Windows Phone 8, 8.1 • .NET Core 4.5 • Mono 2
 3. 3. HVA BESTÅR NESTE VERSJON AV .NET AV? • .NET Framework 4.6 • C# 6 / VB.NET 14 • Roslyn • RyuJIT • ASP.NET MVC 6 • Entity Framework 7 • .NET Execution Environment (DNX) − .NET Core 5 − .NET Core CLR 1.0 − .NET Core FX 1.0 − .NET Framework 4.6 3
 4. 4. .NET 2015 4 RyuJIT + SIMD Garbage Collector Runtime components Compilers .NET Compiler Platform (Roslyn) Languages innovation .NET Framework 4.6 .NET Core 5 Fully-featured and integrated .NET libraries and runtime for Windows Modular and optimized .NET libraries and runtimes Base class libraries NuGet packages Libraries
 5. 5. CORE CLR • Multiplattform • Distirbueres via NuGet − Ligger i NuGet cache og ikke i GAC − Forskjellige versjoner lever side om side • Ser DNX i oppgavebehandler, ikke progam.exe − Tilsvarende på Linux og OS X • Deler funksjonalitet med resten av .NET − Garbage collector − Just-in-time native kompilator − .NET Compiler Platform ("Roslyn") • Minimalistisk kjøremiljø − Har f.eks. ikke støtte for Application Domains 5
 6. 6. CORE FX • Bygd på erfaringene med Katana • Base class libraries • Ingen avhengigheter til Windows komponenter − Støtter ikke Win Forms, WPF, Web Forms, WCF, GDI / Drawing 6
 7. 7. DNX FOR UTVIKLERE • Mye kjappere for utviklere − Kontinuerlig kompilering i minnet − Ikke noe forskjell på design-time og run-time − Bygging er nå mer «restore alle nødvendige avhengigheter» • Nytt prosjekt og byggesystem − Alle avhengigheter går via pakkehåndterer (NuGet, NPM, Bower) − Støtter flere rammeverk i samme prosjekt − Minimalistisk MSBuild prosjekt fil (.xproj) − JSON basert prosjektkonfigurasjon (project.json) − JSON basert applikasjonskonfigurasjon (config.json) 7
 8. 8. Demo 8
 9. 9. NÅR ER .NET CORE 5 AKTUELL Å BRUKE • Når man har absolutte behov − Krav om multiplattform: Linux, OS X, Raspberry Pi*) − Uavhengig deployment / hosting • Når man − Har et Owin basert ASP.NET Web API / SignalR prosjekt − Green field ASP.NET MVC 6 − Fult ut mulig å bytte tilbake til fullt rammeverk • Ikke når man − Har eksisterende kode som fortsatt kan kjøres på Windows − Kan bruke MVC 6 på .NET Framework 4.6 − Kan vente på ASP.NET Core 6 9
 10. 10. RASPBERRY PI 2 *) Scott Hanselman 2015-05-05: ”The ASP.NET team is in talks with the IoT folks…” 10 .NET Core 5 Modular and optimized .NET libraries and runtimes
 11. 11. … 2015 2015 … • .NET Runtime 1.0, 2.0, 4.0 • .NET Framework 1.0 - 4.5.2 • .NET Compact Framework • .NET Client Profile • .NET Micro Framework • Silverlight • XNA • .NET Portable • Windows Phone 8, 8.1 • .NET Core 4.5 • Mono • .NET Runtime 4.0 / .NET Framework 4.6 • .NET Core 5.0 − DNX − .NET Native 11
 12. 12. REFERANSER • .NET Core 5 https://www.dotnetfoundation.org/netcore5 • DNX https://github.com/aspnet/DNX • CoreFX https://github.com/dotnet/corefx • Dokumentasjon http://aspnet.readthedocs.org/en/latest/dnx/index.html • Community standup https://www.youtube.com/user/shanselman • ASP.NET Announcements https://github.com/aspnet/Announcements • Raspberry PI 2 − Setting up Windows 10 for IoT on your Raspberry Pi 2 http://www.hanselman.com/blog/SettingUpWindows10ForIoTOnYourRaspberryPi2.aspx − How to run ASP.NET 5 Beta 3 or GoLang on a Raspberry Pi 2 http://www.hanselman.com/blog/HowToRunASPNET5Beta3OrGoLangOnARaspberryPi2.aspx 12
 13. 13. OPPSUMMERING • Åpenheten til .NET / Microsoft er kult ! − Kildekode, issue tracker og dokumentasjon på GitHub − Multi-plattform og –enheter • Eksisterende brikker passer ikke nødvendigvis sammen med de nye • Vurder DNX for nye prosjekter og ønske om deployment på noe annet enn Windows Don’t panic 13
 • hjerpbakk

  Jan. 15, 2016

DNX fundamentals for .NET developers. The presentation is in Norwegian.

Views

Total views

329

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

10

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×