Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Halogen tjenestedesign

Presentasjon fra Halogens frokostseminar om tjenestedesign 12.11.2012

Halogen tjenestedesign

 1. 1. 15.11.12
 2. 2. HVA ER SERVICE DESIGN?Jonathan Romm15.11.12
 3. 3. NOEN ORD OM HALOGEN15.11.12
 4. 4. 58 ansatte15.11.12
 5. 5. Kompetansen i Halogen15.11.12
 6. 6. 8 servicedesignere15.11.12
 7. 7. We aim to empowerour clients with userexperience and designthinking
 8. 8. We operate with across disciplinaryapproach
 9. 9. Digital forretningsutvikling Applikasjoner og service design Organisasjons- og forretningsutvikling15.11.12
 10. 10. TAKE-OFF: HVA ER TJENESTEDESIGN15.11.12
 11. 11. “Firmaer med hodet i skyene”
 12. 12. Service design er planlegging og organisering av mennesker, infrastruktur,kommunikasjon og materielle komponenter i en tjeneste for å forbedre denskvalitet og samhandlingen mellom tjenestetilbyder og kunder. http://en.wikipedia.org/wiki/service_design 15.11.12
 13. 13. Tjenestedesign kan være både fysisk og immaterielt http://en.wikipedia.org/wiki/service_design (bilde: http://www.liveauctioneers.com) 15.11.12
 14. 14. Interaksjonsdesign vs. tjenestedesign Interaksjonsdesign Tjenestedesign15.11.12
 15. 15. Aktivitet og systemer som designmateriale Bilde: http://pgoh13.com 15.11.12
 16. 16. Aktivitet: brukerreiser Bilde: http-//img3.etsystatic.com 15.11.12
 17. 17. System : Forretningsmodell, verdinettverk og tjenesteøkologi Organisasjon - strategi – merkevare – value proposition 15.11.12
 18. 18. 360° USER EXPERIENCE15.11.12
 19. 19. 15.11.12 OLD NEWS?
 20. 20. 15.11.12 DESIGN IS THE NEW IN SERVICE DESIGN
 21. 21. Visualisering,modellering ogprototypingFail early, fail fast, failoften!
 22. 22. BrukerorientertKontekstuell innsikt,empatisk forståelse ogco-creation
 23. 23. SystemorientertForretning,organisasjon,produksjon SAC – Manuela Aguirre Ulluoa and Jan Kristian Strømsnes – AHO 2012
 24. 24. HelhetligOpplevelse gjennomflere kontaktpunkt
 25. 25. Sekvensiell Interaksjon med tjenester skjer over tid15.11.12
 26. 26. ”When you have two coffee shops right next to each other, and each sellsthe exact same coffee at same price, service design is what makes you walkinto one and not the other” 31 Volts Service Design, 2008 (bilde: http://tomkatstudio.blogspot.no) 15.11.12
 27. 27. SERVICEDESIGN PÅHALOGENMÅTEN (IBU)Jonathan Romm15.11.12
 28. 28. SERVICEDESIGN PÅ HALOGENMÅTEN AT–ONE • IBU–DESIGN15.11.12
 29. 29. AT – ONE15.11.12
 30. 30. “The AT- ONE method helps teams map, ideate and conceptualise potentialnew services through a structured series of workshops.” Clatworthy, 2008 (bilde: http://www.service-innovation.org) 15.11.12
 31. 31. Hvem var involvert?15.11.12
 32. 32. A ACTORS Nye kombinasjoner av AKTØRER kan forbedre tjenester15.11.12
 33. 33. T TOUCH POINTS Utvikling av nye KONTAKTPUNKT, eller nye kombinasjoner av eksisterende, for å skape innovative tjenester15.11.12
 34. 34. O OFFERINGS Utvikling av nye TILBUD basert på merkevarestrategi15.11.12
 35. 35. N NEEDS Forstå kundens BEHOV og hvordan nye tjenester kan tilfredsstille dem15.11.12
 36. 36. E EXPERIENCES Designe BRUKEROPPLEVELSER som begeistrer kunden15.11.12
 37. 37. Workshop A T O N E15.11.12
 38. 38. IBU – DESIGN15.11.12
 39. 39. 15 % 20 % 20 % 45 %15.11.12
 40. 40. 15.11.12
 41. 41. TJENESTEDESIGN-PROSESS15.11.12
 42. 42. Workshops med kunder og brukere
 43. 43. Identifisering av viktige kontaktpunkt
 44. 44. Forstå brukersituasjoner – rollespill
 45. 45. Etablere brukerreise(r)
 46. 46. Systemkartlegging SAC – Manuela Aguirre Ulluoa and Jan Kristian Strømsnes – AHO 2012
 47. 47. Skisse av tjenestekonsept
 48. 48. Visualisering
 49. 49. Service blue-print Bilde: http://pixelkated.com
 50. 50. Tjenesteprototyping Bilde: http://sinco.fi
 51. 51. TJENSTEDIAMANTEN15.11.12
 52. 52. Engasjer og involver Bilde: http://media.digitalphotogallery.com/ 15.11.12
 53. 53. Balanser utvekslingen av verdier Bilde: http://3tongallery.typepad.com 15.11.12
 54. 54. Sett de rette forventningene og overgå dem Bilde: http://www.groruddalen.no 15.11.12
 55. 55. Komprimer det smertefulle, porsjoner nytelsen Bilde: http-//www.koerper-energiearbeit.ch/images/massage 15.11.12
 56. 56. 15.11.12
 57. 57. Hvorfor velge tjenestedesign?Lasse Pedersen og Vegard Iglebæk15.11.12
 58. 58. 15.11.12 Bilde: www.dn.no
 59. 59. 15.11.12 Bilde: bizbingo.blogspot.com
 60. 60. 15.11.12 Bilde 1: www.pngclub.com Bilde 2: http://www.swedish-concept-cars.com
 61. 61. Flyt Bilde: www.flytoget.no 15.11.12
 62. 62. God butikk15.11.12
 63. 63. Hva kan tjenestedesign bidra til?15.11.12
 64. 64. Wake-up call15.11.12 Bilde: www.nrk.no
 65. 65. Hvorfor går endringsinitiativer galt?1.  Ikke tilstrekkelig kriseforståelse i bedriften2.  Det er ikke dannet en alliansegruppe bak endringsprosessen med nok gjennomslagskraft og makt3.  Visjon er dårlig formulert4.  Mangelfull kommunikasjon av visjonen 15.11.12 Kilde: John Kotter, ‘Leading change: Why transformation efforts fail’ (1992)
 66. 66. 15.11.12 ENDRING KAN VÆRE SKUMMELT
 67. 67. 15.11.12
 68. 68. #1 Apotek-kjede: hvilke forretningskritiske behov bør et nytt intranettadressere?15.11.12
 69. 69. Fredrik er syk
 70. 70. Sjefen varsler tilkallingsvaktene15.11.12
 71. 71. Karin tilkallingsvakt mottar tilbud om vakt15.11.12
 72. 72. Ja, jeg fikk ekstravakten!15.11.12
 73. 73. Kolleger varsles om at Karin er vikar15.11.12
 74. 74. En god morgen for alle berørte15.11.12
 75. 75. #2 Formidle hvordan digitale jobbverktøy kan løfte oppgaveløsning for en Statkraft-mekanikerArrives work (07:00), Planning the day. Looks up the spesific location for details. After repairing, registersshort manager brief Some tasks include Similar error 3 months ago, and a similar error changes and completes task helping colleagues. was fixed at other location. Calls colleague to before leaving. Improves clarify. documentation. Efficient support for Selected Statkraft Intranet daily task (record elements available on device. working hours, travel expenses, etc) 15.11.12
 76. 76. #3 NAV kunne fått flere i arbeid raskere Jobbsøker-følelsen Helgefølelsen15.11.12 Kilde: http://artlab.org.uk/lego/slide03.htm
 77. 77. Hvorfor velge tjenestedesign?•  Jobbe med kompleksitet på håndterbar måte: prototype, eksperimentere•  Etablere fugleperspektiv: kunder, medarbeidere, partnere, leverandører•  Øke eierskapet til å løse problemene sammenTotalt: Økt problemforståelse, kvalitetssikring, lønnsomhet og eierskap15.11.12
 78. 78. 15.11.12 Bilde: www.etsy.com/Esalon Photographers
 79. 79. 15.11.12
 80. 80. 15.11.12 Bilde: www.driva.no
 81. 81. Ekstrahjelp.no 15.11.12
 82. 82. Mersalg
 83. 83. 15.11.12 Bilde: http://ranoyudisandrapti.blogspot.no
 84. 84. 15.11.12 Bilde: Adrian Paulsen
 85. 85. 15.11.12 Bilde: Adrian Paulsen
 86. 86. Funker þ Value Proposition þ Customer Relationships þ Channels þ Customer Segments þ Key Activities þ Key Resources þ Key Partners þ Cost structure þ Revenue Streams þ15.11.12 Kilde: The Business Model Generation
 87. 87. 15.11.12 Ingvild Sundby Jonathan Romm ingvild@sundbydesign.no jonathan.romm@halogen.no Vegard Iglebæk Lasse Pedersen vegard.iglebaek@halogen.no lasse.pedersen@halogen.no

  Soyez le premier à commenter

  Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • LarsGeorgTeigen

  Nov. 27, 2012
 • romslig

  Nov. 29, 2012
 • noplay

  Dec. 3, 2012
 • steLaberg

  Dec. 13, 2012
 • ManuelaAguirre

  Feb. 16, 2013
 • abrenna

  May. 31, 2013
 • nobueriksen

  Mar. 5, 2014
 • jennifer_evans2

  Jun. 9, 2018

Presentasjon fra Halogens frokostseminar om tjenestedesign 12.11.2012

Vues

Nombre de vues

2 480

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

9

Actions

Téléchargements

66

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

8

×