Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

1

Share

Download to read offline

Consumer Behavior

Download to read offline

Visit me @ http://www.duongvo.com or Be friend @http://www.facebook.com/johnyvo.

Need consultant on Digital Marketing, let visit my business @ OhYeah Communications (http://www.ohyeah.vn)

Need explore more about Digital Marketing, let join me on Digital Marketing Class @ BMG International Education (http://www.bmg.edu.vn)

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Consumer Behavior

 1. 1. NGƯỜI DÙNG & HÀNH VI TIÊU DÙNG CONSUMER & CONSUMER BEHAVIOUR Prepared by Duong Vo Visit me @ duongvo.com Be friend @ facebook.com/johnyvo
 2. 2. VAI TRÒ CỦA NGƯỜI DÙNG
 3. 3. THÁP NHU CẦU MASLOW
 4. 4. MÔ HÌNH HÀNH VI TIÊU DÙNG CŨ Source: Dentsu Way
 5. 5. MÔ HÌNH HÀNH VI TIÊU DÙNG MỚI Source: Dentsu Way
 6. 6. MÔ HÌNH ZMOT CỦA GOOGLE Source: Google ZMOT
 7. 7. DEMO -GRAPHIC Nhân khẩu học GEO -GRAPHIC Địa lý học PSYCHO -GRAPHIC Tâm lý học MEDIA CONSUMP -TION Tiêu thụ truyền thông CONSUMER JOURNEY Hành trình tiêu dùng PHÂN TÍCH NGƯỜI TIÊU DÙNG Khu Vực, Quốc Gia, Thành Phố / Tỉnh Thành, Quy Mô Thành Phố / Tỉnh Thành, Mật Độ Dân Cư, Khí Hậu Cá Tính, Giá Trị, Thái Độ, Sở Thích, Lối Sống Mật độ tiếp cận các kênh truyền thông Hành trình mua sắm một sản phẩm / dịch vụ Tuổi, Giới Tính, Tình Trạng Hôn Nhân, Quy Mô Giai Đình, Thu Nhập, Nghề Nghiệp, Giáo Dục, Tôn Giáo, Chủng Tộc, Quốc Tịch CHÂN DUNG NGƯỜI DÙNG / PERSONAS
 8. 8. VÍ DỤ VỀ PERSONAS
 9. 9. VÍ DỤ VỀ OFFICE 365 ENTERPRISE PERSONAS
 10. 10. XÂY DỰNG PERSONAS BẰNG EMPATHY MAP Source: Empathy Map Canvas, Xplane, 2017
 11. 11. NGHIÊN CỨU VỀ HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG http://bit.ly/viettrackteenresearch2012
 12. 12. NGHIÊN CỨU VỀ HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG
 13. 13. NGHIÊN CỨU VỀ HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG
 14. 14. NGHIÊN CỨU VỀ HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG
 15. 15. NGHIÊN CỨU VỀ HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG
 16. 16. NGHIÊN CỨU VỀ HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG
 17. 17. NGHIÊN CỨU VỀ HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG
 18. 18. NGHIÊN CỨU VỀ HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG
 19. 19. NGHIÊN CỨU VỀ HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG
 20. 20. NGHIÊN CỨU VỀ HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG
 21. 21. NGHIÊN CỨU VỀ HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG
 22. 22. NGHIÊN CỨU VỀ HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG
 23. 23. NGHIÊN CỨU VỀ HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG
 24. 24. NGHIÊN CỨU VỀ HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG
 25. 25. NGHIÊN CỨU VỀ HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG
 26. 26. NGHIÊN CỨU VỀ HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG
 27. 27. NGHIÊN CỨU VỀ HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG
 28. 28. NGHIÊN CỨU VỀ HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG
 29. 29. NGHIÊN CỨU VỀ HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG
 30. 30. NGHIÊN CỨU VỀ HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG
 31. 31. NGHIÊN CỨU VỀ HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG
 32. 32. NGHIÊN CỨU VỀ HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG
 33. 33. NGHIÊN CỨU VỀ HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG
 34. 34. NGHIÊN CỨU VỀ HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG
 35. 35. NGHIÊN CỨU VỀ HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG
 36. 36. NGHIÊN CỨU VỀ HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG
 37. 37. NGHIÊN CỨU VỀ HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG
 38. 38. TIÊU THỤ TRUYỀN THÔNG
 39. 39. HÀNH TRÌNH NGƯỜI TIÊU DÙNG
 40. 40. HÀNH TRÌNH NGƯỜI TIÊU DÙNG
 41. 41. HÀNH TRÌNH NGƯỜI TIÊU DÙNG
 42. 42. PHƯƠNG THỨC XÂY DỰNG HÀNH TRÌNH NGƯỜI TIÊU DÙNG Hànhvingườitiêudùng Điểmtươngtácvới ngườitiêudùng Ấntượngchínhcủa ngườitiêudùng AWARE / CHÚ Ý APPEAL / DẪN DỤ ASK / TÌM HIỂU ACT / HÀNH ĐỘNG ADVOCATE / ỦNG HỘ Khách hàng thụ động khám phá danh sách dài các thương hiệu từ kinh nghiệm quá khác, các hoạt động tiếp thị truyền thông hoặc từ sự ủng hộ của người khác Khách hàng xử lý các thông điệp mà họ khám phá – tạo ra trí nhớ ngắn hạn và mở rộng ra trí nhớ dài hạn – và bị hấp- dẫn bỡi một dan sách ngằn các thương hiệu Với sự tò mò, khách hàng chũ động nghiên cứu thông tin từ bạn bè và gia đình, từ truyền thông hoặc trực tiếp từ thương hiệu Với sự củng cố về thông tin, khách hàng quyết định mua một thương hiệu cụ thể và tương tác sâu hơn qua quá trình mua bán, sử dụng và dịch vụ khách hàng Qua vài lần, khách hàng phát triển cảm giác trung thành mãnh liệt với thương hiệu, mà suy nghĩ đến duy trì, mua lại và u3gn hộ cao độ đến người khác• Học về thương hiệu từ người khác • Vô ý khám phá từ quảng cáo của thương hiệu • Gợi nhớ từ kinh nghiệm quá khứ • Trở nên bị hấp dẫn bới thương hiệu • Xem xét một nhóm các thương hiệu • Gọi bạn bè cho lời khuyên • Tìm kiếm thảo luận trực tuyến • Liên hệ chăm sóc khách hàng • So sánh giá • Thử sản phẩm ở của hàng • Mua ở cửa hàng hoặc trực tuyến • Sử dụng sản phẩm lần đầu tiên • Khiếu nại về các vấn đế khó khăn • Sử dụng dịch vụ • Tiếp tực sử dụng thương hiệu • Tiếp tực mua thương hiệu • Giới thiệu thương hiệu đến người khác Source: Marketing 4.0, Philip Kotler, 2017
 43. 43. AWARE / CHÚ Ý APPEAL / DẪN DỤ ASK / TÌM HIỂU ACT / HÀNH ĐỘNG ADVOCATE / ỦNG HỘHÀNH TRÌNH NGƯỜI DÙNG TOUCH POINT ĐIỂM TƯƠNG TÁC Điểm tương tác trực tiếp hoặc gián tiếp giữa khách hàng với thương hiệu hoặc khách hàng khác trong suốt quá trình mua hàng v Những giai đoạn khách hàng đi qua trong quá trình mua xe hơi Những kênh họ tương tác CHANNEL KÊNH TƯƠNG TÁC Những kênh truyền thông hoặc các kênh được khách hàng sử dụng để tương tác với thương hiệu. VD: TV, Social , Call Center v.v. hoặc cửa hàng, người môi giới, triển lãm v.v. TruyềnthôngBánhàng Học về xe từ các quảng cáo Theo lời kêu gọi hành động của quảng cáo Tìm kiếm thông tin về các thương hiệu khác nhau Lên lịch lái thử Lái thử Đặt trước xe Trả tiền xe Sự dụng xe Dịch vụ xe Giới thiệu xe PHƯƠNG THỨC XÂY DỰNG HÀNH TRÌNH NGƯỜI TIÊU DÙNG Source: Marketing 4.0, Philip Kotler, 2017
 44. 44. AWARE / CHÚ Ý APPEAL / DẪN DỤ ASK / TÌM HIỂU ACT / HÀNH ĐỘNG ADVOCATE / ỦNG HỘ Học về xe từ các quảng cáo Theo lời kêu gọi hảnh động của quảng cáo và đến một trang nội dung Đọc thêm thông tin trên trang nội dung Lên lịch lái thử Lái thử Đặt trước xe Trả tiền xe Sự dụng xe Dịch vụ xe Giới thiệu xe 0.43 0.7 0.87 0.35 0.42 0.4 0.7 0.55 0.6 Trở thành “nhà truyền giáo” GHI CHÚ: • % là tỉ lệ chuyển đổi [coversion rate] từ điểm tương tác này đế điểm kế tiếp • xxx là thời gian trung bình [average lead time] từ điểm tương tác này đến điểm kế tiếp • là chỉ số chỉ mức độ quan trọng [important index] của điểm tương tác (1 là quan trọng nhất) • là đường đi phổ biến nhất 0.23 0.97 PHƯƠNG THỨC XÂY DỰNG HÀNH TRÌNH NGƯỜI TIÊU DÙNG Source: Marketing 4.0, Philip Kotler, 2017
 45. 45. HÀNH TRÌNH NGƯỜI TIÊU DÙNG
 • hadangkhoi

  Aug. 18, 2019

Visit me @ http://www.duongvo.com or Be friend @http://www.facebook.com/johnyvo. Need consultant on Digital Marketing, let visit my business @ OhYeah Communications (http://www.ohyeah.vn) Need explore more about Digital Marketing, let join me on Digital Marketing Class @ BMG International Education (http://www.bmg.edu.vn)

Views

Total views

870

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

0

Actions

Downloads

59

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×