Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
 • Soyez le premier à commenter

Nettstedet ditt er snart ulovlig - Tilgjengelighet

 1. 1. Nettstedet ditt er snart ulovlig- hvilke krav stilles? <br />Aud Marie Hauge, ekspert i brukskvalitet og universell utforming i Epinova<br />1<br />
 2. 2. Epinova<br />Etablert Mai 2007<br />100 % eid av ansatte<br />26 ansatte<br />Eksperter på fagfeltet CMS, EPiServer og Universell Utforming<br />Lang erfaring på utvikling av løsninger, teknologi og muligheter<br />Engasjert i å hente ut potensiale på nett.<br />Teknisk implementering av EPiServer CMS<br />2<br />
 3. 3. Hva er universell utforming?<br />Deltasenteret (2005) sin definisjon:<br /> ”Begrepet universell utforming blir ofte brukt synonymt med tilgjengelighet for alle, planlegging for alle og design for alle. Universell utforming vil si å utforme produkter og omgivelser på en slik måte at de kan benyttes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing eller spesiell utforming”<br />3<br />
 4. 4. Tilgjengelighetspyramiden<br />4<br />
 5. 5. De 7 prinsipp for universell utforming<br />The Center for Universal Design ved North Carolina State University<br />Like muligheter for bruk<br />Fleksibel i bruk<br />Enkel og intuitiv i bruk<br />Forståelig informasjon<br />Toleranse for feil<br />Lav fysisk anstrengelse<br />Størrelse og plass for tilgang og bruk<br />5<br />
 6. 6. Er dette universelt utforma?<br />6<br />
 7. 7. 7<br />
 8. 8. Alternative løysingar <br />8<br />
 9. 9. Tilgjengelighet<br />Fysisk tilgjengelighet<br />Bygg<br />Transport <br />Digital tilgjengelighet<br />Nettsider <br />Automater<br />9<br />
 10. 10. Hvem trenger tilgjengelige nettsider?<br />ALLE, men spesielt<br /><ul><li>Eldre
 11. 11. Personer med nedsatte funksjonsevner
 12. 12. Fremmedspråklige
 13. 13. Brukere av PDA, mobiltelefoner, eldre nettlesere, små skjermer
 14. 14. Brukere med datamaskin uten høyttaler m.m</li></ul>10<br />
 15. 15. Personer med nedsatt syn<br />Fakta, fra Blindeforbundet sine nettsider:<br /><ul><li>130 000 nordmenn har så svekket syn at de regnes som synshemmede
 16. 16. 70 prosent av alle over 70 år får grå stær (tåkesyn)
 17. 17. Vel 37 millioner av jordas befolkning er blinde og 124 millioner er svaksynte
 18. 18. Fargeblinde; mellom 5% og 8% av alle menn er fargeblind</li></ul>11<br />
 19. 19. Fargeblind?<br />12<br />
 20. 20. Personer med nedsatt syn på nett<br />Skjermleser<br />Leselist<br />Skjermforstørrer<br />13<br />
 21. 21. Personer kognitive utfordringer<br /><ul><li>Kognitive utfordringer kan være problem med
 22. 22. Lesing
 23. 23. Problemløsning
 24. 24. Konsentrasjon
 25. 25. Matematikk
 26. 26. Type kognitiv utfordring kan være
 27. 27. Dysleksi: http://www.dysleksiforbundet.no/</li></ul>14<br />
 28. 28. En dag er det deg<br />15<br />
 29. 29. Hvorfor tilgjengelige nettsider?<br />Juridisk<br />Økonomisk <br />Etisk<br />16<br />
 30. 30. Diskriminerings og tilgjengelighetsloven<br />Sikre alle like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse <br />hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne<br />bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmede barrierer og hindre at nye skapes<br />17<br />
 31. 31. DTL - virkeområde<br />Offentlige virksomheter <br />Jobbe for å fremme universell utforming i virksomheten<br />Private virksomheter<br />Gjelder tilsvarende rettet mot allmennheten<br />18<br />
 32. 32. DTL - unntak<br />Uforholdsmessig byrde<br />så langt det ikke medfører en uforholdsmessig byrde for virksomheten<br />19<br />
 33. 33. DTL - aktivitetsplikt<br />«Arbeidsgivere i privat sektor som jevnlig sysselsetter mer enn 50 ansatte, og arbeidsgivere i offentlig sektor skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål innenfor sin virksomhet». (http://www.handboka.no/Sak/Lover/Diskrim/disk01.htm)<br />20<br />
 34. 34. DTL - § 11<br />Plikt til universell utforming av IKT<br />Nye IKT-løsninger som underbygger virksomhetens alminnelige funksjoner, og som er hovedløsninger rettet mot eller stillet til rådighet for allmennheten, skal være universelt utformet fra og med 1. juli 2011, men likevel tidligst tolv måneder etter at det foreligger standarder eller retningslinjer for innholdet i plikten. <br />For eksisterende IKT-løsninger gjelder plikten fra 1. januar 2021.<br />(http://universellutforming.difi.no/Komit%C3%A9innstilling)<br />21<br />
 35. 35. DTL - § 11 <br />22<br />
 36. 36. DTL - § 11 – håndheving<br />Difi har tilsynet<br />Kan kreve tilgang til løsninger (innloggede tenester)<br />Kan vedtak tvangsmulkt for å sikre gjennomføring av pålegg<br />23<br />
 37. 37. Hvordan gjøre nettsider tilgjengelige?<br />Tenk tilgjengelighet allerede i fase 1, fikse på allerede eksisterende nettsteder kan være ressurs- og tidkrevende<br />Følge standarder (HTML og CSS)<br />Følge WAI og Difi sine retningslinjer for tilgjengelighet<br />Validering og manuell testing<br />Brukertesting<br />24<br />
 38. 38. Hvordan oppfylle loven?<br />WCAG 2.0 AA<br />25<br />
 39. 39. WAI og Difi/Norge.no<br /><ul><li>WAI
 40. 40. http://www.w3.org/WAI/intro/wcag#is (WAI)</li></ul>WCAG 2.0 på norsk<br /><ul><li>www.difi.no
 41. 41. http://kvalitet.difi.no/</li></ul>26<br />
 42. 42. WCAG 2.0<br /><ul><li>WAI
 43. 43. http://www.w3.org/WAI/intro/wcag#is (WAI)</li></ul>WCAG 2.0 på norsk<br /><ul><li>www.difi.no
 44. 44. http://kvalitet.difi.no/</li></ul>27<br />
 45. 45. Innhold er viktig!<br />Skriv for brukeren<br />Alternativ text på bilder <br />Overskrifter (med semantisk oppbygging)<br />Beskrivende tekst på linker (unngå ”Les mer, klikk her, mer”)<br />Beskrivende tekst på overskrifter<br />Korrekt merking av tabellfelter<br />Korrekt merking av skjemafelter<br />28<br />
 46. 46. Navigasjon og design<br />Gode fargekonstraster<br />Skalering av tekst<br />Tydelig lenkestil<br />Intuitiv tabulator-rekkefølge<br />Gjenkjennbart – f.eks global meny<br />29<br />
 47. 47. Funksjonalitet<br />Transkripsjoner av lyd- og videoinnhold<br />Teksting av video<br />Mulighet for lettlest versjon<br />Kortversjoner på andre språk<br />30<br />
 48. 48. WCAG 2.0<br />Noen retningslinjer<br />31<br />
 49. 49. Linker<br />Linker må skille seg fra løpende tekst<br />Gode linknavn som gir mening tatt ut av kontekst<br />WCAG 2.0, retningslinje 2.4.4 (A) og 2.4.9 (AAA)<br />http://www.w3.org/TR/WCAG20/#navigation-mechanisms-refs<br />http://www.w3.org/TR/WCAG20/#navigation-mechanisms-link<br />
 50. 50. Alternativ tekst på bileter<br />33<br />WCAG 2.0, Retningslinje 1.1.1, Level A<br />http://www.w3.org/TR/2008/REC-WCAG20-20081211/#text-equiv-all<br />
 51. 51. Overskrifter<br />Semantikk! <br />Forklarande og meningsfull tekst<br />WCAG 2.0, retningslinje 2.4.6, Level AA<br />http://www.w3.org/TR/WCAG20/#navigation-mechanisms-descriptive<br />
 52. 52. God tilgjengelighet<br />
 53. 53. Dårleg tilgjengelighet<br />
 54. 54. Tabulatorrekkefølge<br />WCAG 2.0, retningslinje 2.1.1, Level A:<br />http://www.w3.org/TR/WCAG20/#keyboard-operation<br />Viktig for personer som ikke har mulighet til å bruke mus<br />Test ved å bruke tabulator når man går gjennom løysinga<br />
 55. 55. Zoom<br />WCAG 2.0, retningslinje 1.4.4, Level AA:<br />http://www.w3.org/TR/WCAG20/#visual-audio-contrast-scale<br />Bruk relative størrelser (em, %)<br />
 56. 56. Kontrast<br />WCAG 2.0, retningslinje 1.4.3 (AA) og 1.4.6 (AAA)<br />http://www.w3.org/TR/WCAG20/#visual-audio-contrast-contrast<br />http://www.w3.org/TR/WCAG20/#visual-audio-contrast7<br />
 57. 57. 40<br />
 58. 58. Konklusjon<br />Universell utforming er enkelt <br />Lovlige nettsider: WCAG 2.0 AA<br />
 59. 59. Kontaktinfo<br />Aud Marie<br />amh@epinova.no<br />http://twitter.com/audmaha<br />www.epinova.no<br />
 60. 60. Testing med toolbar<br />http://www.visionaustralia.org.au/ais/toolbar/ (IE)<br />http://chrispederick.com/work/webdeveloper (Firefox)<br />Firebug(Firefox)<br />http://browsershots.org (Nettlesertesting)<br />http://accessibility.egovmon.no/en/pagecheck/ (Teste tilgjengelighet)<br />
 61. 61. Deltasenteret sine veiledere<br />http://www.bufetat.no/bufdir/deltasenteret/publikasjoner/<br />

  Soyez le premier à commenter

  Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • csaetre

  Oct. 3, 2011
 • frank.rosendahl

  Apr. 25, 2012
 • moccan

  Sep. 10, 2012
 • henriettehoyer1

  Sep. 23, 2013

Aud Marie Hauge fra Epinova om tilgjengelighet og den nye loven på frokostseminaret til Netlife Research

Vues

Nombre de vues

2 688

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

11

Actions

Téléchargements

18

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

4

×