Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Switch security workshop 2014
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

1

Share

Download to read offline

توصیه هایی برای بارگذاری سریع تر سایت

Download to read offline

پس از صرف زمان و هزینه بالاخره سایت شما رونمایی شده است و به دنبال بازدیدکنندگان جدید و مشتریان ثابت برای آن هستید نکته حیاتی اینجاست که فقط چند ثانیه فرصت دارید تا در اولین تجربه ورود به سایت‎تان نظر بازدیدکنندگان را جلب کنید؛ لحظه ای را تصور کنید که ثانیه‌ها به سرعت سپری می‌شوند و مخاطب از همه جا بی‌خبر هنوز چیزی از وب سایت شما را نمی‌بیند، احتمالاً زیرلب ناسزایی می‌گوید و پنجره مرورگر خود را می‌بندد و یا به سراغ یک سایت دیگر می‌رود. منتظر خبر بدتری از این بودید؟! هر چقدر هم سایت شما زیبا و جذاب باشد، اگر دیر نمایش داده شود ، قطعاً شما تنها بازدیدکننده ثابت وب سایت‎تان خواهید بود.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

توصیه هایی برای بارگذاری سریع تر سایت

 1. 1. ‫ایران‬ ‫هاست‬ ‫توصیه‬‫هایی‬‫برای‬‫بارگذاری‬‫سریع‬‫تر‬‫سایت‬
 2. 2. ‫پس‬‫از‬‫صرف‬‫زمان‬‫و‬‫هزینه‬‫باالخره‬‫سایت‬‫شما‬‫رونمایی‬‫شده‬‫است‬‫و‬‫به‬‫دنبال‬‫بازدیدکنندگان‬‫جدید‬‫و‬‫مشتریان‬‫ثابت‬‫برای‬‫آن‬‫هستید‬‫نکته‬‫حیاتی‬‫اینجاس‬‫ت‬‫که‬‫فقط‬‫چند‬ ‫ثانیه‬‫فرصت‬‫دارید‬‫تا‬‫در‬‫اولین‬‫تجربه‬‫ورود‬‫به‬‫سایت‬‫تان‬‫نظر‬‫بازدیدکنندگان‬‫را‬‫جلب‬‫کنید؛‬‫لحظه‬‫ای‬‫را‬‫تصور‬‫کنید‬‫که‬‫ها‬‫ثانیه‬‫به‬‫سرعت‬‫سپری‬‫شوند‬‫می‬‫و‬‫مخاطب‬‫از‬‫هم‬‫ه‬‫جا‬ ‫خبر‬‫بی‬‫هنوز‬‫چیزی‬‫از‬‫وب‬‫سایت‬‫شما‬‫را‬‫بیند‬‫نمی‬،ً‫ال‬‫احتما‬‫زیرلب‬‫ناسزایی‬‫گوید‬‫می‬‫و‬‫پنجره‬‫مرورگر‬‫خود‬‫را‬‫بندد‬‫می‬‫و‬‫یا‬‫به‬‫سراغ‬‫یک‬‫سایت‬‫دیگر‬‫رود‬‫می‬.‫منتظر‬‫خبر‬‫بدتری‬‫از‬ ‫این‬‫بودید؟‬!‫هر‬‫چقدر‬‫هم‬‫سایت‬‫شما‬‫زیبا‬‫و‬‫جذاب‬‫باشد‬،‫اگر‬‫دیر‬‫نمایش‬‫داده‬‫شود‬،ً‫ا‬‫قطع‬‫شما‬‫تنها‬‫بازدیدکننده‬‫ثابت‬‫وب‬‫سایت‬‫تان‬‫خواهید‬‫بود‬. ‫چرا‬‫سرعت‬‫بارگذاری‬‫یک‬‫سایت‬‫مهم‬‫است؟‬ ‫بی‬‫شک‬‫نمایش‬‫تر‬‫سریع‬‫سایت‬،‫یکی‬‫از‬‫فاکتورهای‬‫مهم‬‫سئو‬‫و‬‫همچنین‬‫راهی‬‫برای‬‫فراهم‬‫آوردن‬‫تجربه‬‫کاربری‬(UX)‫دلچسب‬‫برای‬‫بازدیدکنندگان‬‫است‬.‫قرار‬‫نیست‬‫همه‬ ‫مثل‬‫شما‬‫اینترنت‬‫پرسرعت‬‫داشته‬‫باشند‬‫و‬‫سایتتان‬‫را‬‫در‬‫کسری‬‫از‬‫ثانیه‬‫ببینند‬! ‫اقداماتی‬‫که‬‫در‬‫ادامه‬‫بیان‬‫شود‬‫می‬‫تأثیر‬‫زیادی‬‫در‬‫بهینه‬‫سازی‬‫سرعت‬‫وب‬‫سایت‬‫شما‬‫دارند‬.‫عالوه‬‫بر‬‫آن‬،‫از‬‫آنجایی‬‫که‬WordPress‫یکی‬‫از‬‫های‬‫سیستم‬‫مدیریت‬‫محتوای‬ ‫محبوب‬‫در‬‫دنیا‬‫به‬‫شما‬‫آید‬‫می‬‫که‬‫سهم‬‫زیادی‬‫از‬‫بازار‬CMS‫ها‬‫را‬‫به‬‫خود‬‫اختصاص‬‫داده‬‫است‬،‫ها‬‫توصیه‬‫و‬‫راهکارهای‬‫ویژه‬‫ای‬‫نیز‬‫مخصوص‬‫این‬CMS‫بیان‬‫خواهد‬‫شد‬. ‫البته‬‫الزم‬‫به‬‫ذکر‬‫است‬‫پالگین‬‫هایی‬‫که‬‫برای‬‫هر‬‫بخش‬‫معرفی‬‫شده‬‫اند‬،‫تنها‬‫معروف‬‫ترین‬‫های‬‫دنیای‬‫وب‬‫هستند‬‫و‬‫الزم‬‫است‬‫پیش‬‫از‬‫نصب‬،‫حتما‬‫در‬‫مورد‬‫آنها‬‫تحقیق‬‫نمایید‬ ‫تا‬‫با‬‫وب‬‫سایت‬‫شما‬‫تداخل‬‫نداشته‬‫باشد‬. .
 3. 3. ‫گام‬‫صفر‬-‫بررسی‬‫سرعت‬‫وب‬‫سایت‬ ‫اما‬‫پیش‬‫از‬‫هر‬‫اقدامی‬،‫باید‬‫درباره‬‫وضعیت‬‫سرعت‬‫وب‬‫سایتتان‬‫اطالعاتی‬‫کسب‬‫کنید‬،‫های‬‫سایت‬gtmetrix‫و‬pingdom‫و‬yslow‫و‬webpagetest‫و‬ developers.google‫های‬‫گزارش‬ً‫ا‬‫نسبت‬‫جامعی‬‫در‬‫اختیار‬‫شما‬‫قرار‬‫دهند‬‫می‬.
 4. 4. ‫انتخاب‬‫یک‬‫هاست‬‫خوب‬ ‫یکی‬‫از‬‫اولین‬‫کارهایی‬‫که‬‫برای‬‫ورود‬‫به‬‫فضای‬‫مجازی‬‫باید‬‫به‬‫آن‬‫توجه‬‫کنید‬،‫انتخاب‬‫یک‬‫هاست‬‫خوب‬‫است‬.‫فضای‬‫میزبانی‬‫وب‬‫سایت‬‫خود‬‫را‬‫از‬‫یک‬‫شرکت‬‫معتبر‬‫و‬‫با‬‫سابقه‬ ‫تهیه‬‫کنید‬.‫اگر‬‫جامعه‬‫هدف‬‫سایت‬‫شما‬‫را‬ً‫ا‬‫اکثر‬‫کاربران‬‫ایرانی‬‫تشکیل‬‫دهند‬‫می‬‫توصیه‬‫کنیم‬‫می‬‫از‬‫سرورهای‬‫داخل‬‫ایران‬‫استفاده‬‫کنید‬‫تا‬‫زمان‬‫ارسال‬‫درخواست‬‫ب‬‫ه‬‫سایت‬ ‫شما‬‫به‬‫حداقل‬‫برسد‬‫و‬‫در‬‫نتیجه‬،‫کاربران‬‫داخل‬‫ایران‬‫تر‬‫سریع‬‫سایت‬‫شما‬‫را‬‫ببینند‬.‫همچنین‬‫اگر‬‫با‬‫گستره‬‫عظیمی‬‫از‬‫مخاطبان‬‫در‬‫ارتباط‬‫هستید‬‫یا‬ً‫ا‬‫اصطالح‬‫یک‬‫سایت‬ ‫پربازدید‬‫دارید‬،‫استفاده‬‫از‬‫سرورهای‬‫مجازی‬(VPS)‫یا‬‫سرورهای‬‫اختصاصی‬‫پیشنهاد‬‫شود‬‫می‬‫تا‬‫در‬‫ساعات‬‫اوج‬‫بازدید‬،‫از‬‫دسترس‬‫خارج‬‫نشوید‬. ‫استفاده‬‫از‬‫های‬‫شبکه‬‫تحویل‬‫محتوا‬(CDN) ‫فناوری‬CDN‫که‬‫مخفف‬‫کلمات‬Content delivery network‫و‬‫به‬‫معنای‬‫شبکه‬‫توزیع‬‫محتوا‬‫است‬.‫های‬‫شرکت‬‫بزرگ‬‫اینترنتی‬،‫برای‬‫کنترل‬‫ترافیک‬‫سایت‬‫و‬‫های‬‫سرویس‬ ‫اینترنتی‬‫خود‬‫از‬‫چندین‬‫سرور‬‫در‬‫نقاط‬‫مختلف‬‫جهان‬‫برای‬‫ذخیره‬‫سازی‬‫و‬‫توزیع‬‫اطالعات‬‫خود‬‫در‬‫سراسر‬‫جهان‬‫استفاده‬‫کنند‬‫می‬.‫پاسخ‬‫به‬‫های‬‫درخواست‬‫کاربران‬‫از‬‫ترین‬‫نزدیک‬ ‫سرور‬‫پاسخ‬‫داده‬‫شود‬‫که‬‫این‬‫امر‬‫باعث‬‫افزایش‬‫سرعت‬‫بارگذاری‬‫و‬‫نمایش‬‫سریعتر‬‫سایت‬‫می‬‫شود‬.‫امنیت‬،‫همیشه‬‫در‬‫دسترس‬‫بودن‬،‫پخش‬‫صحیح‬‫فشار‬‫بر‬‫روی‬‫چندین‬ ‫سرور‬‫از‬‫مزایای‬‫دیگر‬CDN‫است‬.
 5. 5. ‫فعال‬‫سازی‬g-zip g-zip‫در‬‫حقیقت‬‫یک‬‫الگوریتم‬‫فشرده‬‫سازی‬‫فایل‬‫است‬.‫اگر‬‫سرور‬‫سایت‬‫های‬‫پاسخ‬‫خود‬‫را‬‫با‬‫الگوریتم‬gzip compress‫فشرده‬‫سازی‬‫کند‬‫حجم‬‫نهایی‬‫سایت‬‫کاهش‬‫پیدا‬ ‫خواهد‬‫کرد‬‫و‬‫محتوای‬‫سایت‬‫در‬‫زمان‬‫کمتری‬‫به‬‫نمایش‬‫در‬‫آید‬‫می‬،‫همچنین‬‫موجب‬‫کاهش‬‫پهنای‬‫باند‬‫مصرفی‬‫نیز‬‫شود‬‫می‬. ‫برای‬‫فعال‬‫کردن‬‫این‬‫قابلیت‬،‫فایل‬htaccess‫را‬‫که‬‫در‬‫ریشه‬‫هاست‬‫شما‬‫وجود‬‫دارد‬‫را‬‫باز‬‫کرده‬‫و‬‫دستورات‬‫زیر‬‫را‬‫برای‬‫فعالسازی‬‫کش‬‫به‬‫آن‬‫اضافه‬‫کنید‬: ‫برای‬‫وردپرس‬:‫پالگین‬‫های‬Check and Enable GZIP compression‫و‬GZip Ninja Speed Compression‫از‬‫پالگین‬‫های‬‫پرطرفدار‬‫برای‬‫فعال‬‫سازی‬g-zip ‫هستند‬.
 6. 6. ‫فعال‬‫کردن‬Cache ‫استفاده‬‫از‬‫پالگین‬‫های‬‫کش‬‫باعث‬‫شود‬‫می‬‫سرعت‬‫سایت‬‫شما‬‫افزایش‬‫یابد‬‫به‬‫طوری‬‫که‬‫با‬‫هر‬‫بار‬Load‫سایت‬‫شما‬‫توسط‬‫کاربر‬‫محتوای‬‫سایت‬‫شما‬‫به‬‫صورت‬‫کش‬‫شده‬ ‫بارگذاری‬‫شود‬‫می‬‫و‬‫عناصر‬‫و‬‫محتوای‬‫ثابت‬‫نیازی‬‫به‬‫بارگذاری‬‫مجدد‬‫ندارد‬. ‫برای‬‫وردپرس‬:‫پالگین‬‫های‬W٣Total Cache‫و‬WP Super Cache‫از‬‫پالگین‬‫های‬‫پرطرفدار‬‫برای‬‫َش‬‫ک‬‫کردن‬‫یک‬‫سایت‬‫وردپرسی‬‫هستند‬.‫همچنین‬‫به‬‫کمک‬‫قابلیت‬ browser caching‫یا‬‫کش‬‫مرورگر‬‫توانید‬‫می‬‫با‬‫ذخیره‬‫کردن‬‫ها‬‫فایل‬‫بر‬‫روی‬‫مرورگر‬‫کاربران‬،‫تمامی‬‫های‬‫فایل‬‫موجود‬‫در‬‫سایت‬‫اعم‬‫از‬‫تصاویر‬،‫های‬‫فایل‬‫جاوا‬‫اسکریپ‬‫ت‬‫و‬ ‫های‬‫فایل‬‫استایل‬،‫طبق‬‫زمانی‬‫که‬‫شما‬‫برای‬‫آن‬‫مشخص‬‫کنید‬‫می‬،‫ذخیره‬‫نمایید‬‫تا‬‫در‬‫بازدید‬‫بعدی‬‫کاربر‬،‫با‬‫سرعت‬‫بیشتری‬‫آن‬‫صفحه‬‫را‬‫مشاهده‬‫نماید‬. ‫برای‬‫فعال‬‫کردن‬‫این‬‫قابلیت‬‫در‬‫وردپرس‬،‫فایل‬htaccess‫را‬‫که‬‫در‬‫ریشه‬‫هاست‬‫شما‬‫وجود‬‫دارد‬‫را‬‫باز‬‫کرده‬‫و‬‫دستورات‬‫زیر‬‫را‬‫برای‬‫فعالسازی‬‫کش‬‫به‬‫آن‬‫اضافه‬‫کنید‬:
 7. 7. ‫فشرده‬‫سازی‬‫‌های‬‫ل‬‫فای‬css‫و‬js ‫یکی‬‫از‬‫‌هایی‬‫م‬‫آیت‬‫که‬‫ممکن‬‫است‬‫‌های‬‫ت‬‫سای‬‫بررسی‬‫سرعت‬‫بارگذاری‬‫وب‬‫سایت‬،‫در‬‫مورد‬‫آن‬‫تذکر‬‫بدهند‬،‫حجم‬‫‌های‬‫ل‬‫فای‬CSS‫و‬JS‫است‬.‫با‬‫فشرده‬‫سازی‬‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬‫‌توانید‬‫ی‬‫م‬‫حجم‬‫این‬‫‌ها‬‫ل‬‫فای‬‫را‬‫کاهش‬ ‫دهید‬‫و‬‫گامی‬‫دیگر‬‫در‬‫بارگذاری‬‫‌تر‬‫ع‬‫سری‬‫وب‬‫سایتتان‬‫بردارید‬.‫ابزارهای‬‫آنالینی‬‫نظیر‬csscompressor‫و‬jscompress‫وجود‬‫دارند‬‫که‬‫با‬‫قرار‬‫دادن‬‫‌های‬‫ل‬‫فای‬CSS‫و‬JS‫سایت‬‫خود‬‫در‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬،‫کار‬‫فشرده‬‫سازی‬‫را‬‫انجام‬‫‌دهند‬‫ی‬‫م‬.‫دقت‬‫کنید‬‫که‬‫این‬‫ابزارها‬‫همیشه‬‫خالی‬‫از‬‫اشکال‬‫نیستند‬‫و‬‫ممکن‬‫است‬‫پس‬‫از‬‫فشرده‬‫سازی‬‫‌ها‬‫ل‬‫فای‬،‫شاهد‬‫بهم‬‫خوردن‬‫ظاهر‬‫و‬‫عملکرد‬‫‌هایی‬‫ش‬‫بخ‬‫از‬‫س‬‫ایت‬ ‫باشید‬.‫پس‬‫با‬‫احتیاط‬‫از‬‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬‫استفاده‬‫کنید‬‫و‬‌‫حتما‬‫پیش‬‫از‬‫هر‬‫اقدامی‬‫یک‬‫نسخه‬‫پشتیبان‬‫از‬‫‌ها‬‫ل‬‫فای‬‫و‬‫وب‬‫سایت‬‫خود‬‫بگیرید‬. ‫برای‬‫وردپرس‬:‫پالگین‬‫های‬WP Minify Fix‫و‬WP Super Minify‫و‬Better WordPress Minify‫از‬‫پالگین‬‫های‬‫پرطرفدار‬‫برای‬‫فشرده‬‫سازی‬‫‌های‬‫ل‬‫فای‬‫سی‬‫اس‬‫اس‬‫و‬‫جاوا‬‫اسکریپت‬ ‫هستند‬. ‫واحد‬‫طراحی‬‫و‬‫توسعه‬‫ی‬‫هاست‬‫ایران‬
 8. 8. ‫بهینه‬‫سازی‬‫و‬‫استفاده‬‫درست‬‫از‬‫تصاویر‬ ‫حجم‬‫تصاویر‬‫از‬‫مواردی‬‫است‬‫که‬‫تأثیر‬‫زیادی‬‫در‬‫سرعت‬‫بارگذاری‬‫سایت‬‫دارند‬.‫با‬‫بهینه‬‫سازی‬‫تصاویر‬‫سایت‬‫خود‬‫توانید‬‫می‬‫تا‬‫حد‬‫چشم‬‫گیری‬‫حجم‬‫کلی‬‫سایت‬‫خود‬‫را‬‫کاهش‬ ‫دهید‬‫و‬‫در‬‫نتیجه‬‫کاربران‬‫توانند‬‫می‬‫سایت‬‫شما‬‫تر‬‫سریع‬‫ببینند‬.‫امروزه‬‫های‬‫تکنولوژی‬‫طراحی‬‫وب‬‫به‬‫حدی‬‫پیشرفت‬‫اند‬‫کرده‬‫که‬‫نیازی‬‫نیست‬‫برای‬‫نمایش‬‫هر‬‫شکل‬‫و‬‫ظاهری‬ ‫از‬‫تصاویر‬‫با‬‫های‬‫فرمت‬JPG‫و‬PNG‫استفاده‬‫کنید‬،‫بلکه‬‫های‬‫فرمت‬‫برداری‬‫مثل‬SVG،‫کدهای‬CSS‫و‬‫های‬‫فونت‬‫تصویری‬،‫بسیاری‬‫از‬‫نیازهای‬‫بصری‬‫سایت‬‫شما‬‫را‬‫برآورده‬ ‫کنند‬‫می‬. ‫استفاده‬‫از‬‫تصاویر‬‫بزرگ‬‫به‬‫جای‬‫تصاویر‬‫بندانگشتی‬Thumbnail‫یکی‬‫دیگر‬‫از‬‫اشتباهی‬‫است‬‫که‬‫برخی‬‫از‬‫طراحان‬‫وب‬‫مرتکب‬‫آن‬‫شوند‬‫می‬.‫اگر‬‫به‬‫جای‬‫یک‬‫تصویر‬‫بند‬ ‫انگشتی‬۱۰۰‫در‬۱۰۰‫پیکسل‬‫یک‬‫تصویر‬۵۰۰‫در‬۵۰۰‫پیکسل‬‫یا‬‫تر‬‫بزرگ‬‫استفاده‬‫کنید‬،ً‫ال‬‫عم‬‫از‬‫یک‬‫تصویر‬‫با‬‫حجم‬‫باالتر‬‫استفاده‬‫کرده‬‫اید‬‫که‬‫بر‬‫سرعت‬‫بارگذا‬‫ری‬‫سایت‬ ‫شما‬‫تأثیر‬‫خواهد‬‫گذاشت؛‬‫از‬‫این‬‫رو‬‫در‬‫هر‬‫قسمت‬‫از‬‫سایت‬‫خود‬،‫از‬‫تصاویر‬‫با‬‫اندازه‬‫مناسب‬‫بهره‬‫ببرید‬. ‫همچنین‬‫سعی‬‫کنید‬‫تعداد‬‫در‬‫ها‬‫خواست‬‫به‬‫سرور‬‫را‬‫برای‬‫فراخوانی‬‫تصاویر‬‫به‬‫حداقل‬‫برسانید‬،‫استفاده‬‫از‬Sprites‫یکی‬‫از‬‫راهکارهای‬‫مناسب‬‫و‬‫اصولی‬‫است‬.‫برای‬‫مثال‬‫به‬ ‫جای‬‫ارسال‬۵‫درخواست‬‫به‬‫سرور‬‫برای‬‫نمایش‬۵‫آیکون‬‫توانید‬‫می‬‫این‬۵‫آیکون‬‫را‬‫همگی‬‫در‬‫قالب‬‫یک‬‫تصویر‬‫قرار‬‫دهید‬‫و‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬css،‫فقط‬‫آن‬‫یک‬‫تصویر‬‫را‬ ‫فراخوانی‬‫نمایید‬.‫این‬‫کار‬‫ضمن‬‫افزایش‬‫سرعت‬‫بارگذاری‬،‫موجب‬‫صرفه‬‫جویی‬‫در‬‫پهنای‬‫باند‬‫سایت‬‫شود‬‫می‬.‫های‬‫سایت‬spritecow‫و‬spritegen‫از‬‫ابزارهای‬‫آنالینی‬‫هستند‬ ‫که‬‫برای‬‫شما‬‫یک‬Sprite‫سازند‬‫می‬.
 9. 9. ‫عالوه‬‫بر‬‫ها‬‫این‬‫نیازی‬‫به‬‫آن‬‫نیست‬‫که‬‫کل‬‫تصاویر‬‫سایت‬‫در‬‫ابتدا‬‫بارگذاری‬‫و‬‫نمایش‬‫داده‬‫شوند؛‬‫با‬‫بهره‬‫گیری‬‫از‬‫قابلیت‬LazyLoad‫زمانی‬‫که‬‫مرورگر‬‫کاربر‬‫به‬‫محلی‬‫رسد‬‫می‬ ‫که‬‫آن‬‫عکس‬‫قرار‬‫دارد‬،‫آن‬‫عکس‬‫ظاهر‬‫شود‬‫می‬‫در‬‫نتیجه‬‫سرعت‬‫نمایش‬‫سایت‬‫بیشتر‬‫شود‬‫می‬. ‫تصاویر‬“Gravatar” (‫همان‬‫تصویر‬‫کوچکی‬‫در‬‫کنار‬‫نام‬‫افراد‬‫در‬‫قسمت‬‫نظرات‬‫دیده‬‫شود‬‫می‬)‫تا‬‫حدی‬‫سرعت‬‫بارگذاری‬‫صفحه‬‫را‬‫پایین‬‫آورند‬‫می‬‫توصیه‬‫شود‬‫می‬‫که‬‫ها‬‫آن‬‫را‬‫به‬ ‫صورت‬‫کش‬‫شده‬‫نمایش‬‫دهید‬‫و‬‫یا‬‫از‬‫تصویر‬‫پیش‬‫فرض‬‫استفاده‬‫کنید‬. ‫برای‬‫وردپرس‬:‫پالگین‬‫های‬WP Smush‫و‬EWWW Image Optimizer‫از‬‫پالگین‬‫های‬‫پرطرفدار‬‫برای‬‫بهینه‬‫سازی‬‫و‬‫کاهش‬‫حجم‬‫تصاویر‬‫به‬‫شمار‬‫آید‬‫می‬‫و‬‫برای‬‫بارگذاری‬ ‫تصاویر‬‫بصورت‬LazyLoad‫پالگین‬‫های‬Lazy Load‫و‬BJ Lazy Load‫محبوب‬‫هستند‬.‫برای‬‫تغییر‬‫و‬‫مدیریت‬‫تصاویر‬‫گرآواتار‬‫دو‬‫پالگین‬WP User Avatar‫و‬Avatar Manager‫بیشترین‬‫کاربرد‬‫را‬‫دارند‬. ‫واحد‬‫طراحی‬‫و‬‫توسعه‬‫ی‬‫هاست‬‫ایران‬
 10. 10. ‫بهینه‬‫سازی‬‫برای‬‫های‬‫دستگاه‬‫مختلف‬ ‫طراحی‬‫موبایل‬‫پسند‬(Mobile Friendly)،‫یکی‬‫از‬‫اصول‬‫مهم‬‫در‬‫طراحی‬‫و‬‫سازی‬‫بهینه‬‫سایت‬‫وب‬‫در‬‫های‬‫سال‬‫اخیر‬‫است‬.‫با‬‫طراحی‬‫و‬‫بهینه‬‫سازی‬‫سایت‬‫خود‬‫در‬‫های‬‫دستگاه‬ ‫گوناگون‬‫نظیر‬‫موبایل‬‫و‬‫تبلت‬‫و‬‫های‬‫رایانه‬‫شخصی‬،‫تجریه‬‫ای‬‫خوشایند‬‫را‬‫برای‬‫کاربران‬‫خود‬‫فراهم‬‫کنید؛‬‫ها‬‫آن‬‫دوست‬‫دارند‬‫در‬‫ترین‬‫کوتاه‬‫زمان‬‫ممکن‬،‫وب‬‫سایت‬‫شما‬‫را‬‫به‬ ‫شیوه‬‫زیبا‬‫و‬‫مناسب‬‫در‬‫گوشی‬‫یا‬‫تبلت‬‫خود‬‫ببینند‬.‫توانید‬‫می‬‫برای‬‫نمایش‬‫تر‬‫سریع‬‫و‬‫زیباتر‬‫وب‬‫سایتتان‬‫در‬‫موبایل‬‫یا‬‫تبلت‬،‫برخی‬‫از‬‫جزییات‬‫و‬‫عناصر‬‫غیر‬‫ضروری‬‫در‬‫استایل‬ ‫مخصوص‬‫موبایل‬‫حذف‬‫نمایید‬‫و‬‫یا‬‫از‬‫های‬‫قالب‬‫ریسپانسیو‬‫یا‬‫واکنش‬‫گرا‬‫استفاده‬‫کنید‬. ‫بهینه‬‫سازی‬‫جداول‬(‫وردپرس‬ ‫ویژه‬) ‫هر‬‫سیستم‬‫وردپرسی‬‫یک‬‫پایگاه‬‫داده‬MySQL‫استفاده‬‫کند‬‫می‬‫که‬‫شامل‬‫تمامی‬‫اطالعات‬‫سایت‬،‫از‬‫نام‬‫گرفته‬‫تا‬‫تمامی‬‫ها‬‫نوشته‬‫است‬.‫دیتابیس‬MySQL‫تمامی‬‫اطالعات‬‫را‬ ‫در‬‫جداول‬‫جداگانه‬‫ای‬‫ذخیره‬‫سازماندهی‬‫کند‬‫می‬.‫اگر‬‫تغییری‬‫در‬‫قالب‬‫یا‬‫محتوای‬‫سایت‬‫ایجاد‬‫یا‬‫افزونه‬‫ای‬‫حذف‬‫شود‬،‫با‬‫وجود‬‫اینکه‬‫دیگر‬‫اثر‬‫آن‬‫افزونه‬‫یا‬‫قالب‬‫در‬‫سای‬‫ت‬ ‫دیده‬‫شود‬‫نمی‬،‫اما‬‫ممکن‬‫است‬‫اطالعاتی‬‫از‬‫ها‬‫آن‬‫هنوز‬‫در‬‫سایر‬‫جداول‬‫باقی‬‫بماند‬.‫به‬‫مرور‬‫این‬‫اطالعات‬‫قدیمی‬‫باعث‬‫پر‬‫شدن‬‫فضای‬‫دیتابیس‬‫شود‬‫می‬‫و‬‫از‬‫سرعت‬‫آن‬ ‫کاهد‬‫می‬،‫در‬‫نتیجه‬‫ها‬‫درخواست‬‫با‬‫سرعت‬‫کمتری‬‫پردازش‬‫شوند‬‫می‬‫و‬‫سرعت‬‫بارگذاری‬‫کاهش‬‫یابد‬‫می‬.‫پالگین‬‫های‬WP-Optimize‫و‬WP-DBManager‫از‬‫پالگین‬‫های‬ ‫پرطرفدار‬‫برای‬‫بهینه‬‫سازی‬‫دیتابیس‬‫وردپرس‬‫محسوب‬‫شوند‬‫می‬.
 11. 11. ‫واحد‬‫طراحی‬‫و‬‫توسعه‬‫ی‬‫هاست‬‫ایران‬
 • AliRajabi7

  Feb. 17, 2016

پس از صرف زمان و هزینه بالاخره سایت شما رونمایی شده است و به دنبال بازدیدکنندگان جدید و مشتریان ثابت برای آن هستید نکته حیاتی اینجاست که فقط چند ثانیه فرصت دارید تا در اولین تجربه ورود به سایت‎تان نظر بازدیدکنندگان را جلب کنید؛ لحظه ای را تصور کنید که ثانیه‌ها به سرعت سپری می‌شوند و مخاطب از همه جا بی‌خبر هنوز چیزی از وب سایت شما را نمی‌بیند، احتمالاً زیرلب ناسزایی می‌گوید و پنجره مرورگر خود را می‌بندد و یا به سراغ یک سایت دیگر می‌رود. منتظر خبر بدتری از این بودید؟! هر چقدر هم سایت شما زیبا و جذاب باشد، اگر دیر نمایش داده شود ، قطعاً شما تنها بازدیدکننده ثابت وب سایت‎تان خواهید بود.

Views

Total views

358

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

4

Actions

Downloads

4

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×